NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 19.7.: Egyptští právníci se sjednotili proti vojenskému převratu

19. července 2013 v 13:20 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Káhira, Anatolja/AA, 17. Čvc 2013 * Egyptští pro-demokratičtí právníci a soudci spustili hnutí "právníci proti puči" na náměstí Rabbá el-Adavíja v Kajru.

Egyptští právníci a soudci podporující demokracii spustili hnutí "Právníci proti Puči" pod vedením ústavního právníka Serveta Badavího.

Právníci a soudci na tiskové konferenci na Káhirském náměstí Rabá al-Adavíja oznámili založení hnutí.

Egyptský soudce Valíd aš-Šárab řekl, poukazujíce k místoprezidentu Adly Mansúrovi, "pokud Mursí udělal to, co udělal nelegitimní prezident, pak by to bylo chápáno jako závažný zločin."

Jeden z vůdců Svoboda a Spravedlnost (FJP) právník Tarík Šúman také poznamenal, že Mansúr postrádá legitimitu, a oznámil, že stažení ústavy neuznávají jako hnutí, a ani rozpuštění Lidového Sněmu, ani zhasnutí televizních stanic.

Islámský učenec Azharu a Hlavní Tajemník Nejvyššího Koncilu Islámských Věcí Saláh Sultán se připojil ohlášením nového hnutí "Islámští učenci proti Puči" aby tak začal boj proti vojenskému puči v Egyptě.

"Byl to jasný vojenský puč proti právoplatnému prezidentu, který byl svobodně zvolen lidmi," naléhal.


 1. Tituly * Korejská Tisková Agentura ocenila Americké zvolání po "proti-korejském raketovém štítu v Asijském Pacifiku" na krycí manévr a propagandu, a tak prostředek k obklopení Ruska a Číny rostoucím množstvím čistě Americké vojenské techniky (KCNA) * Pokud Turecko vyjádřilo starost, pak Eštunová za EU na náštěvě Káhiry taktéž, a pokud Turecko urgovalo odstartování d/k procesu, pak MZ EU totéž v bleděmodrém, a tedy, že je "třeba se rychle vrátit k civilní a legitimní vládě." Je pak s podivem, proč Turecko je profackováno za vměšování a EU nikoli? Snad ne jen kvůli "Americkému doporučení?" Královně se totiž nelíbí Írán, a vojáci dostávají cigarety, konzervy a čokolády z Vošinktonu. Ještě jednou opakujeme, že Ichvan by mělo především potvrdit transparentnost a legitimnost další vlády. A toho součástí je ukončení apriori kriminalizace historické regionální strany. Naopak upřímnou snahou dosadit Mursího ZPĚT by byla zhruba tak asi válka, k čemuž myslím Ichvan zvládne dohledat obecně platnou a přijatelnou alternativu (pí,AA) * Afghánská strana oznámila selhání Amerických mírových jednání s Talibanem, žádá poodstoupení USA od jednání a jejich pokračování na užší půdě. Mezitím se proslýchá, že USA opustí Afghanistán ještě dříve než slíbeno, a v totálním počtu, a k tomu přidejme z médií vysledované schéma, podle kterého je velmi pravděpodobné, (k čemuž právě intenzivní manipulace / Lopez spěje), že USA si chtějí nad Afghanistánem omýt ruce prostě tak, že v něm před svým odchodem podpoří o mnoho živější podobu občanské války. Ostatně i Irák si jí prošel.. (BNA,pí) * Irácký šéf Koránu al-Hakým debatoval s nejvyššími Kuvajtskými bratry vztahy obou zemí. Zatím se Premiér al-Maliki a šéf Irácké Národní Aliance al-Džafári shodli na nutnosti praktických pokroků, jako povznesení zásobování a komunikací, rozšíření potravinové nabídky a dostupnosti.. a další rozhodující prvky lidské existence v současnosti (NINA) * Šéf Kurdýzkého zahraničí debatoval s Tureckým vyslancem v Iráckém Autonomním Regionu Kurdistán konsolidaci vzájemných vztahů zjm. rozšíření trhu, ale také vývoje v provincii, Iráku a Regionu (NINA) * Íránský MZ Salehi oznámil, že členové skupiny G5+1 tlumící vydírání Spojených Států a Izraele jednáními s Íránem vyjádřili připravenost k dalším jednáním o Íránských Právech, Amerických zájmech a kompetencích a povinnostech agentury IAEA (IRNA,pí) * Evropská Ministryně Zahraničí Katka Eštunová potvrdila, že pět zemí vč. USA obnovilo svou ochotu jednat s Íránem jakmile se koncem měsíce na Prezidentském křesle usadí nový Prezident Ruheny. Toho již Izraelští přeborníci na genocidu stihli označit "vlkem v rouše beránčím." Možná jim to přijde biblické. Írán také na nejnovější výhrůžky Izraele reagoval "úsměvem," s tím, že kdyby se "Izrael skutečně chystal přepadnout termonukleárními zbraněmi Írán, nečekal by na své Americké spojence." K tomu přidejme, že odborníci NATO "chtěli osolit diskusi o Íránu, a tak prostudovali povahu Amerických kyberútoků na tuto zemi, a dospěli k absolutní nepřijatelnosti takových akcí, a zařadili je mezi mezinárodní zločiny." Dále, nověji, Evropští odborníci na politiku a média označili fatvu, univerzální předpis nejvyššího vůdce Íránské Revoluce, o "ohavnosti jaderných zbraní před Bohem," za dobré znamení, na kterém lze upevňování důvěry mezi EU a Íránem zakládat. Konečně nedávno Prezident Ahmedynyžád na turné v Západní Africe zopakoval svou slavnou frázi, že jaderné zbraně patří do šrotu a k ničemu nejsou, a dodal, že Írán nepotřebuje v mezinárodních stycích jaderné zbraně, na rozdíl od různých potměšilců. My dodáme, že jaderné zbraně, jak říká KLDR, slouží v dnešním světě více-méně již jen jako záminka k různým tlakům, a téma k očerňování a strašení některými zeměmi. Konstantní strach je konečně potřebou západních médií, patřičně srostlých s kostnatou anglo-americkou mocí, kupící se zvláště kolem ropných peněz, o kterých mluvil Íránský Prezident na 2. samitu Zemí Těžících Ropu GECF v Moskvě (pí:IRNA)
 2. Mír * K nespokojenosti zaměstnanců OSN teroristická organizace MKO, která dříve páchala válečné zločiny na populacích Íránu ale i Iráku, a pak utekla do Iráku, svolala protesty před budovou OSN ku příležitosti jednání OSN o Iráku, a chabou účast vlastních členů MKO doplnila desítkami žebráků. Irák je absolutně odhodlaný dovést vyhoštění a asimilaci do zdárného konce, naopak skupina, které dodnes stát platí ve Vošinktonu kanceláře, asi za úspěšné chemické útoky v minulosti, neustále žebrá o pozornost. Naposled na př. se nechala slyšet, že je ochotna "pomoci Spojeným Státům vyvolat v Iráku povstání podobné tomu v Sýrii." Čili pokud někdo chce důvody, které vedou Irák k urgencím vyhoštění skupiny, pak důkazy toho, že tato skupina odmítá Irácký Stát i jen jako myšlenku jsou nasnadě, nemluvě o historických zločinech této skupiny, jejíž ideologické centrum v USA stále dostává své měsíční výplaty.. (IRNA,pí) * Turecko dalo Egyptu správnou lekci co je a co není vměšování. Turecko jen vyjádřilo nespokojenost s "dalším otřesem v regionální stabilitě," a urgovalo nastoupení demokratického procesu, který "nové vládě zajistí legitimitu mezi lidem." Což jistě o sobě současná technická vláda nemůže nějak snadno tvrdit: je přinejmenším ve stejně hrozivé pozici jako Mursí, 1:1 pro a proti ní, a oproti němu byla "zvolena" jen armádní a úřední strukturou. Dále Turecko upozornilo, že si v Egyptě váží všech politických směrů - čímž v podstatě ukázalo na pošlapávání svých "bratrských zájmů" v Egyptě. Egypt naopak pokládá Tureckou urgenci za "opakování jasného," a tak opět za "počerňování obrazu Egypta." To jistě chápeme, ale opět zde z Egyptského tónu cítíme opovržení Britské koruny současným Tureckem. Opět z Egyptských úst domníváme se cítit Americké (vysoce mrtvolné) zápachy. Čili v tomto bodě doufáme, že se Egypt přizpůsobí Turecké nótě, a nebude se za každou cenu snažit být šampionem ve formalitách. Oproti Americkým postupům a frekvenci výskytu Anglo-Američanů v Egyptských obratech neshledávám v Turecké připomínce nic špatného. Naopak Sisiho argumenty nejsou všelékem: je naprosto nemyslitelné na př. aby platilo, že armáda poslouží lidu v každém jeho přání, na př. rozhodování ve věcech spravedlnosti by nemělo být "na přání," ať už kohokoli. Umožnit žaloby, budiž, ale také zajistit transparentní proces i navenek, na př. v bezpečnostní a mediální koordinaci s EU. A konečně Sisiho argument, byť třeba chápeme a akceptujeme jeho důvody, padá na hlavu, když "přání lidu" konfrontujeme se situaci 1:1. Nejde tedy o "splnění přání lidu," ale o "zkoušku opačné polarizace" občanského konfliktu. Ta půle Egypťanů, která se nenechala zpacifikovat výsledkem voleb se pustila ke slovu, a ta půle občanů, kteří byli spokojení, je dnes u protestních pultů, a rozhodně nemá nouzi o argumenty z oboru nespravedlností. Čili nejde o "přání lidu," ale o jakousi "strategickou sázku" na jednu ze dvou karet, když ta předtím zvolená nevypadala "příliš nadějně." Čili nutno uznat, že "stále to nevypadá příliš nadějně," pokud je v Generálu Sisim alespoň něco upřímnosti! A proto jsou "starosti" a "připomínky" z Turecka naprosto namístě, a dají se u přátelské země očekávat. Nevím co má Egyptu co říct přesmořský masový vrah Blér? Od takového bych bral jako vměšování i "uznání suverenity." A konečně Írán i Turecko nevolají po mezinárodních intervencích v Egyptě a armádní rozhodnutí výslovně podporují. A ještě i já tvořím jakýsi názorový mezičlánek ne úplně urovnaný pro Írán nebo pro Turecko. Ale vzhledem k historii i nedávné minulosti jsou podezření absolutně na místě, a k jejich vyvrácení je třeba zvýšeného úsilí, průhlednosti a férovosti. A přátelská připomínka je toho jistě součástí. Naopak Americké "vyměňte demokracii za cokoli, ale snad se shodnem" je na pozadí "požadavků na Sýrii a pod." explicitní drzostí, kterou bych jako Egypt pokládal spíše za totální urážku, než za "snahu vyhnout se kolizím v Americkém kongresu" (AA,pí) * Americký Kerry dorazil do Jordánska, kde probral se svým protějškem krizi v Egyptě a Sýrii. Média budou opět burcovat region pomluvami, že Jordánsko se připravuje na invazi do Sýrie, dodává zbraně, anebo jeho tajné služby úzce spolupracují se svým "americkým protějškem." (AA) * Palestynské vedení rutinně napadlo "nový Kerryho pokus" o nastartování mírových hovorů s Izraelem, neboť Kerryho "nápad" typicky postrádal záruky pro Palestynskou stranu, tj. tentokráte nabídka neadresovala dostatečně Izraelské genocidní osady na usurpovaných územích, ani transparentně nevytyčila budoucnost těchto geniálně kulturních a civilizovaných Izraelských aktivit (pí,AA) * Ugandská vláda je připravena jednat s rebely ADF. Tato skupina nejspíše ve spolupráci se Somálským pro-Americkým Šabábem způsobuje deseti-tisícový exodus z Konga do Ugandy svými násilnými akcemi. Ke zprávám z Nigerie, kde média straší, že se "nižší vedení" teroristické sítě Boko Haram obává vysokých trestů, zatímco nejvyšší Boko prý volal po jednání s Prezidentem, a pak prý ve videu taková tvrzení popíral: tak k tomu dodáváme, že Nigerie výslovně je ochotna jednat s teroristy i o amnestiích, ale Boko Haram se na to údajně nechalo slyšet, že si může Jonatan nechat amnestie pro sebe. Což se právě podobá rétorice Šabábu, ale daleko spíše nás to utvrzuje v přesvědčení, že větší část proslovů vedení Boko Haram vychází jako syntetikum z médií, a nekoresponduje s reálnými postoji Boko Haram a jeho velení. Čili Prezident by měl získat lepší přístup k informacím, než nějaké nespolehlivé spekulace a nevěrohodné videonahrávky. Viz Turecko/PKK (NNN,pí)
 3. Regiony * Zastavení lodi se zbraněmi Kuba-KLDR pokládáme za dezinformaci, a pokud Panama není schopna zajistit včasné nalodění inspektorů OSN, pak jde o nevěrohodnou fabrikaci stejně jako oni "Jemenští Íránci z AlKajdy." U nich totiž Írán vyzval k nezávislému prošetření, a hned na to se Jemenské vedení omluvilo, že šlo o "neúmyslnou dezinformaci." I přesto však nějaký mezinárodní všeuměl do té lodi stihl nacpat ohromné množství zbraní, a pak přes prostřední omluvu Jemenu vytekla do zpráv brynda, že snad 5 Íránců a 2 Jemenci dovezli XYZ tun výzbroje na lodi z Íránu, kde ovšem tato ohromná parta bojovníků k oněm zbraním dostala několikaměsíční kvalitní cvičení. Čili několikatunovou zásilku ponejvíce raketových systémů doprovázala kompletní a konečná skupina lektorů. Protože jinak se přeci jezdí teroristé školit v plném množství do tzv. "táborů" - v překladu je tábor "kajda." Takže sedmice velitelů opustí své zástupy extremistů na půl roku, a pak přifárá v lodi se sofistikovanou zbraní pro každého, a začne výuka? To je opravdu mazané. Ovšem nevím proč by měli lektoři doprovázet zbraně, nevím proč by Írán zásoboval AlKajdu, na př. tu v Sýrii, a konečně nevím, proč by takový kontraband okatě skončil v rukou Jemenců, nejspíše díky ostražitosti přístavních metařů. A podobně tomu bude u "Kubánských raket pro KLDR." OSN-neprokazatelné (AA) * Írán označil Benjaminovy přitroublé poznámky směrem k brzkému Prezidentu Íránu za vměšování, a tak je odsoudil (NNN)
 4. Krimi * Kurdští PKK se utkávají na Syrském pohraničí s ultra-teroristickou Nusrou za veselého vysmívání Tureckých autorit všem třem stranám. Celkový obrázek ubohý: za přihlížení Turecké armády netrpí jenom Asád na mapě, ale zvláště civilisté. Ačkoli pochybuji, že by je tam PKK přišli masakrovat (pí:AA) * Mise Africké Unie a OSN v Súdánském Dárfuru získala právo vrátit palbu. Mise Syrských rebelů to má jednodušší: tank i poprava spadají pod sebeobranu (NNN,pí) * 102 trestanců, tedy půlka z uprchlých vězňů byla již Indonézskou bezpečností dovlečena zpět za mříže. Zatím však z další věznice uprchla desítka narko-delikventů. V kombinaci s náladou západních médií se to zdá být nakonspirováno, ale to je podezření dost na vodě. Zmnožení některých rutinních kontrol a znatelné posílení bezpečnosti jsou však jistě vzhledem k terorismu bezpečnější cestou (pí,NNN) * Teroristé napadli Mauzoleum zakladatele Pakistánu raketami, místo vážně poničili. Po Balučeské oblasti Zjarat zaútočili v Kvétě na autobus s žákyněmi VŠ, 16 bylo zabito (BNA)
 5. Diskuse * Úsilí o expanzi tržní a výrobní spolupráce Iráku a Íránu začíná pod sebou upevňovat půdu: historicky njv. objem vz. trhu 27 miliard KČ (IRNA) * Dnešní svět není plný teroru, jak říká PR Staveb Královských Podzemních Komplexů Spojených Království, ale plný mediální manipulace a selekce, politických tlaků a šaškáren, ovšem s brutálními důsledky. A v první řadě je plný pseudo-skupin. Pseudorevolucionáři, pseudožidé, pseudosudeti, pseudovlastenci. A co je novinářsky zajímavé téma, které tyto pseudoskupiny spojuje? Právě to, že ti reální: Sudeti, Židé, Vlastenci a pod. jsou umlčováni. Nikdo neotiskne bývalého Sudetského Němce, který má "historie plné zuby," a přitom tomu tak je u většiny němců jako takových, takže tu shoda bude i mezi Sudety. Nikdo neotiskne Žida, kterého irituje, že se nějaký Netanjahu vytahuje nad ostatní národy svou precizní malostí jménem Všech Židů. A tak dále.. A ovšem to jsme jen u médií, a toho faktu, že právě ona vytvářejí, podporují, a udržují při životě toto všelijaké pseudo, vč. neonacismu. Pak je ještě státní a další stránky věci, kdy dochází k reálnému umlčování. A to by už rozhodně stálo za to prozkoumat.. Ale kdepak jsou všichni ti placení novináři.. Ti bezplatní se už dost mrzačí u čtecích a psacích strojů. Írán dodává petrochemické produkty 30 zemím světa - Ministr Ropy Kasemi (IRNA,pí) * Ruheny poděkoval Libanonskému Odporu za blahopřání k totálnímu volebnímu úspěchu (na př. nedávné volby v Británii "dohnaly" k urnám až 30% voličů oproti ubohé, íránské účasti na symbolických prezidentských volbách 70%), a obnovil podporu Íránu Libanonu a samozřejmě Palestyně. Na tom druhém jistě staví Netanjahu svou neprotřelou kritiku (IRNA) * "Máme dobré vztahy s Íránem, který je civilizovanou a kulturní zemí s dávnou historií" - Rakouský vyslanec v Tehránu Tom Buksbaum na setkání v ministrem zahraničí Alíakbar Salehim. Ten se nechal slyšet, že prohloubení a rozšíření vztahů Íránu v Evropě s novým Prezidentem je absolutní jistotou, vzhledem k výsledkům (tj. i účasti) voleb (IRNA) * Vice-mluvčí Syrského Parlamentu Al-Abúd vypíchl, že USA a Izraelský genocidní režim podporují terorismus na Středním Východě. V exkluzivním rozhovoru pro IRNA Al-Abúd uvedl, že teroristé jsou hračky a nástroje Vošinktonu a Tel Avivu, ale, že přijde den, kdy ti stejní teroristé povstanou proti svým nynějším podpůrcům a jejich kamarádům. Stále stejně, ale již skrytěji pro-neonacistický a sionistický deník Blesk se nechal slyšet, že se v Budějovicích k "radikálům" přidali "tátové," a ovšem přinesl informaci, že nastávající "máma" v Britské monarchistické rodině bude potřebovat větší ochranu. Prý : "v tomto terorem prolezlém světě." Čili monarchie v čele s Královnou a BBC se připravuje na variantu, že proces v Sýrii bude v této podobě udržován v rozsahu až dvaceti let. A pokud celou tu dobu bude Královna pumpovat do Sýrie kdekomu ultramoderní zbraně a pancéřovaná zařízení, jistě lze očekávat brutalizaci mocenských konfliktů i na západě. Čili pod "poslílením Královské ochranky" si musíme představit milionové položky za podzemní zařízení a pod. Blesk dále rozvedl, že jakási flundra "Lopézová," exkrement západní kultury se nechala slyšet, že kdyby "věděla, že v Turkmenii se porušují lidská práva, tak tam nevystupovala." Jistě, pak tedy ať nevystupuje vůbec: když si prohlédne údaje OSN, najde na př., že USA porušují lidská práva v součinnosti s množstvím Evropských a ne-Evropských zemí, tedy zejména spojenců USA. A to jsou nejspíš země, ve kterých f. Lopézová nejčastěji exhibuje? Pak také otisknul žádost Evropského parlamentu o jednoznačné vysvětlení z Americké strany k špionáži, a hned nad ní se blyštěl nápis "Anebo by si s Královským párem mohl zasouložit Ozzy." Čili Anglo-Američané vč. své Izraelské kolonie berou věci "sakra vážně." Hlavně problémy od reality absolutně odtržených elit, na kterých média dokola přehrávají arogantní stereotypy vůči "třetím zemím." (pí, IRNA) * "Tehrán monitoruje situaci v USA, a očekává jasné a praktické kroky z Americké strany" - uvedl oficiál Íránského Ministerstva Zahraničí na otázku médií, zda nový prezident bude "přímo jednat s USA." (IRNA) * Zatímco OSN zvolalo kriticky na politicky extra pestrý Irák, zmocněnec OSN pro Irák Kobler, často v Iráku kritizovaný tentokráte Iráku spíše prospěl, když ke ostré a spíše tendenční kritice v OSN podotknul, že se v Iráku v absolutní míře projevuje další prohlubování krize v Sýrii, a že se region stává v podstatě "sjednoceným panstvím chaosu." My bychom Koblerův postřeh přehlédli, protože na tendenční kritiku OSN bychom tasili požadavek likvidace táborů MKO - táborů pofiderního účelu a ještě pofidernějšího oprávnění, a mzn. zdůvodnění (AA) * Většina Tureckého tisku spojila agresivní vyřazení Tureckého fotbalu s Erdoganovým náhledem, že za počerňováním a destabilizací Turecka jsou bankovní elity. Opět opakujeme, že by se to obešlo bez té bankovnosti, která působí spíše PR než autenticky.. něco jako "Erdogan vykradl Evropské protesty, aby se opět zalíbil těm svým, domácím demonstrantům." A i z technického hlediska se dnes v odborných kruzích klade důraz na vrozený srůst vojensko-průmyslových elit s globálním mediálním monopolem, takže namísto bankovních elit nutno uvažovat "různorodé," anebo jak dodávají komunisté "kdejaké" zájemce o tu kterou destabilizaci, a klást důraz na ideální funkci médií, a též na destruktivní, brutální a klamavou roli médií nadnárodních. Ty ostatně v poslední době již naprosto evidentně sama zkoušejí, na kterou zemi je možno nalít kterou hořlavinu. Čili předfáze schematu ARAR je jakýmsi "fajnovým štětečkem" na ploše největších a všudypřítomných žurnálů, a kdosi za médii bez jakékoli závislosti na některém státu si sem tam zkusí na některou zemi "klasicky" zatlačit. Tj. obrátit proti ní pohledy, nakydat na ní špínu, spustit v ní několik zločinů, a výsledek předložit jako nabídku - právě státním i nestátním investorům (pí@AA)* Turecká agentura AA vyčisluje zbývající mírumilovnou podporu Mursímu na "tisíce pochodujících." Kdyby šlo o odsouzení Mursího na př. na doživotí, našli by se odpůrci i mezi těmi, kteří jinak přivítali jeho svržení, takže by byla přinejmenším opět půlka Egypta v ulicích, to nemluvě o protistraně, která u vyjímečných trestů také může čítat spoustu hlav, ale toto krajní "Mursí do lochu" nejspíše do ulic samo o sobě mnoho lidí nedostane (pí,AA) * Posudek Transparency International ke Kolumbii je asi správný, ale možná zaslouží ale na př. skrze načasování: mohlo by jít o čisté lobby v jednáních s FARC (NNN) * Na Mugabeho volebním turné došlo k ušlapání jedné osoby. Doplňuji své úvahy k ušlapání, že by mělo stačit vybavit účastníky fáborem červeného kříže, a ti by pak organizovali obdélníkové segmenty po 5-7 lidech na délku, které by se okolnímu davu hlásily organizovaným ukazováním rukama. Tomu by odpovídaly další a další srozuměné segmenty, až by byla počáteční oblast propojena s okrajem hustého davu, a mohlo by dojít k organizovanému otevření vstupu, nebo alespoň vytváření místa. Jev lze stimulovat nebo iniciovat zdvižením velkého červeného kříže na okraji davu. Výslednou funkční nebo odvozenou strategii by se měli učit mladí zdravotníci. Jde opravdu o drobnost (NNN)
 6. Líbí se * Jemenský Prezident vyjádřil pevné přesvědčení o úspěchu Národního Dialogu, vyzval sabotéry k zdravému rozumu, a označil situaci za složitou ale slibující, zvláště díky mladým. Vyzval politické síly na jihu a v Sa`ada k jasnému řešení, s výsledkem dokumentu, který by se stal součástí ústavy (SABA)


Z oficiální Egyptské agentury SIS


 • 5.7. se zatím ještě jen "aktivista" Baradej vyjádřil (pro nepopulární propagandistické BBC) doslova, že armáda svým "zásahem" odvrátila "občanskou válku." nás by zajímalo podobné vyjádření spíše od armády samotné!
 • 5.7. Agentura SIS vyvrací všechny spekulace, že má převrat cokoli společného s Mursího "ukončením vztahů se Sýrií." Další bod pro podezření USA ze zákulisních operací v Egyptě. Čili: "Asád musí jít" na tvrdo, a Mursí si to odříká a může jít taky..
 • 7.7. agentura SIS podkládá Baradejovo tvrzení "názorovou autoritou" - Tony Blérem: "armáda neměla na výběr." To už je poněkud nechutné: poté, co Egypt ostře zakřičel po Anglo-francouzsku "Asád musí jít," zmizel Mursí, vyslanec zastávající místo ředitele tiskové agentury hodil všechny smrti na Mursího, a agentura nechala zaznít "názor" válečného zločince "na správnost rozhodnutí Egyptské armády." To už je poněkud nechutné
 • 7.7. se nechal Izrael slyšet, že neměl s Mursím problém. V podstatě součást PR Spojených Států - aby vypadaly jako "úplně mimo." Naopak, úplně mimo je EU, a je to znát i na třenicích EU s Tureckem. Zpráva také uvádí, že pád Bratrstva oslabí Hamás v Palestyně. Pak máme asi doopravdy co do činění s účelovou PR Izraele v souhře s USA, protože jak může být Mursí "oblíbencem Tel Avivu," když jeho pádem oslabí jeho politická opozice v Gaze?
 • Již 9.7. USA dementují, že by volali po propouštění členů Ichvanu
 • 9.7. MZ Egypta Muhamed Kamil Amr řekl, že o Mursího je dobře pečováno, ale je zadržován pro své vlastní bezpečí, zpráva SIS je však o den mladší
 • Náměstek MZ pro Africké Věci Mone Umar 13.7. protestoval proti pozastavení členství Egypta v Africké Unii, což označil jako negativní propagandu
 • 13.7. zvolal Azharský prof. Salah k maximální zdrženlivosti a předcházení násilí v Egyptě
 • 14.7. hlavní vyšetřovatel potvrdil nesourodou koláž obvinění na členy Ichvanu vč. Prezidenta Mursího, na př. špionáž a podněcování k zabití
 • 15.7. agentura SIS oznamuje jmenování Baradeje vice-prezidentem pro zahraničí ze 14.7
 • 15.7. SIS přetiskuje propagandu z AlDžazíry, ve které Bratrstvo lže o Armádě, a Armáda tutlá před lidem. Součástí reakce Armády na propagandu je dementi že by se Armáda snažila Bratrstvo "uklidňovat."
 • 15.7. Generál Sisi vyzdvihuje jako hlavní problém ekonomiku. Tvrdí, že Mursí kategoricky odmítnul svolání referenda k pokračování Prezidentské fce
 • 16.7. je zamítnuta žádost Mursího M. Sprvdl. Solimana o znovupotvrzení fce
 • 16.7. armáda oznámila posílení bezp. opatření, zvl. u tunelu Ahmed Hamdy, pro pašování zbr.
 • 16.7. jsou státní agenturou SIS ohlášeny ter. útoky v Sinaji s 3 mrtvými a desítkami r.
 • 16.7. armáda rozprašuje letáky na hlavy zklamaných Mursího voličů "jděte domů, nešlo to jinak"
 • Burnsova návštěva 15.7. zaznamenaná agenturou SIS 16.7. svědčí opět pro tezi, že USA se snaží "vypadat jako nezúčastněný pozorovatel." Burns totiž prý "slevil," že prý "klidně ať si Egypt třeba zruší multipartitní demokracii a nastolí království, USA požaduje jen držet alespoň určité principy." Zopakujeme co nás může přiklonit k podezření že jsou v pozadí USA: explicitní snahy v médiích stavět USA do pozice "provazochodce," který se snaží Egyptu vyjít vstříc ale má vlastní problémy, neschválení půjčky MMF Egyptu (za prezidenta Mursího) ani na základě Katarské kapitálové fůze, zatímco Armáda dostává od USA "životní minimum" - dotace, a konečně tato diplomatická stylizace. Ostatně, tak jak nejsou pozice USA jasné vůči Evropě, tak podezřelé prostě a jednoduše jsou vůči Egyptu.. Jediné jak si to můžeme vyjasnit my, je potvrdit nebo vyvrátit, popř. přispět fér volbám v Egyptě. A reinkluze bratrstva je zásadní pro konsolidaci národního konsenzu vis-a-vis hrozba občanské války, která je pro někoho evidentní, a pro někoho diskutabilní
 • 16.7. prezidentská kancelář spouští národní dialog ve fázi přípravy

Íránský Prezident včera na návštěvě v Iráku foto (c) IRNA.ir 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama