NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 22.7.: Mursího Egypt měl jméno: od EU po Írán anebo Katar. A dnes je naopak rozděluje

22. července 2013 v 16:45 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


  1. Z řečí generála Sisiho a el-Baradeje plyne (mluvíme o "jediné možnosti," zabránění "občanské válce," a zadržení prezidenta "pro vlastní bezpečí"), že je vláda a armáda v pozici, aby litovala osobních důsledků těchto nad-ústavních rozhodnutí a kroků vůči Mursímu; A pokud jsou tyto projevy naprosto platným potvrzením tohoto závěru, proč tedy od Mursího neslyšíme ani slovo? (pí)
  2. Íránský končící Prezident Mahmúd Ahmedýnyžád a Irácký Premiér Núri al-Maliki se shodli na domácím i regionálním významu pevných a rostoucích vztahů mezi oběma zeměmi. Popsali ve shodě vzájemnou spolupráci jako velmi širokou v "nepřeberně oblastech," a rostoucí. Irácká strana zvláště ocenila výhody silných vztahů v energetice, pokud jde o spolupráci ve vzdělání, obchodu i průmyslu (IRNA)
  3. Starší Francouzský Senátor Marini odsoudil Americké sankce proti Íránskému trhu jako ničivé daleko spíše pro globální a zjm. evropskou ekonomiku, a žádal jejich stažení a kompenzace (IRNA)
  4. V setkání MZ EU Katerýny Eštunové s dvěma vyššími vůdci Muslimského Bratrstva tito dva podtrhli, že nevstoupí do národní rekonsiliace bez navrácení legitimního lidem potvrzeného prezidenta Mursího do jeho funkcí. K tomu dodáváme jen tolik, že pokud generál Sisi potvrdí, že armáda žádala Mursího o vyvolání jubilejního referenda o svém pokračování, pak Armáda bezpodmínečně musí umožnit Mursímu účastnit se dalších prezidentských voleb, je-li toto tvrzení a tvrzení o poslušnosti vůli lidu upřímné. Pokud byla situace a důvody právě takové, že bylo nabídnuto v nejlepším smyslu referendum, pak je vyústěním alternativního řešení právě zajištění Mursího znovukandidatury. Upozorňujeme, že přistupováním na ostrakizační postupy místovlády si Armáda nadále snižuje v regionu i doma autoritu, což je jistě plnohodnotnou náhradou předchozích hrozeb plynoucích z občanských neshod. Navíc je naprosto zřejmé, že Muslimské Bratrstvo a Mursí jsou smýkáni po lesklých chodbách propagandy a kriminalizace právě proto, aby se nedostali do následujících voleb. Pro ilustraci přidejme, že destabilizace Turecka byla koordinovanou akcí s cílem sesazení Mursího a likvidace nové ústavy, která má být právě redukována odstraněním role vedoucí národní strany z ústavního procesu, a tak přechodem dezorientované voličské základny k pasivitě anebo podřízení. Dále pochody v Palestyně jsou ještě stále součástí Egyptského procesu: tím se má odvrátit od Egypta pozornost, uklidnit "obecenstvo." Předtím oslabení Turecka posloužilo jako stimulans pro kompromisy v Armádě. Ústava byla v celém procesu "puče" naprosto decisivní, touha po jejím zrušení právě pro její kvality byla hnací silou operací ve všech třech zmíněných státech. Umlčení Bratrstva a jeho znepřátelení a extremizace jsou toho pevnou a účinnou součástí. (SIS)
  5. Opakujeme několik technických požadavků k případům WTC/Nujok a Ládin/Abotabád. Naprosto rozhodující je informace o frekvenci výběru dovolených mezi zaměstnanci 6 a 3 měsíce před "útokem." Ta naprosto jasně oddělí v současné názorové situaci zrno od plev, ať už padne mince na stranu státních propagandistů a scénaristů, anebo na stranu konspiračních výkladů. U Abotabádu vedle mnoha protimluvů z oficiálních US zdrojů musíme zmínit otázku, zda a jací jsou Pakistánští svědci Amerického extempore ve městě Abotabád? Jsou zde nějací úřední nebo vojenští svědci? Nebo jsou zde pouze artefakty rozmístěné kolem budovy, nějací mrtví, svědci zvuků, a naprosto nevěrohodná internetová korespondence? Vyšší svědci z řad státních služebníků kteří by potvrdili uniformovanou přítomnost a její vojenský transport by pro nás byly vyvrácením pochybností. Jinak jsme nyní v pozici absolutně pochybovat, že nějací "vojáci USA" vstoupili do Abotabádu. U Amerických dvojčat pak upozorňujeme na podobnost s Oklahomou, kde možná v budově bylo právě cvičení na ona dvojčata. Tj. rodiny hrály na své okolí dojíždění do této budovy za prací, a pak hrály ztrátu příbuzných - zde i dětí. Z tohoto hlediska by dvojčata možná nebyla v době pádu vůbec obsazena, a ostatek připišme filmovým trikům. U této hypotézy pak jsou informace o navrtávání v patrech součástí uvědomnělé propagandy, zatímco vodítkem vůbec jsou nesrovnalosti v identitách obětí a pod. Všimněme si na př. jaké důkazy jsou k pádu letadla u pentagonu? Naopak, letadlo se ztratilo a neztratilo, jeho id. číslo není jednoznačně určeno, a fotografie ukazují poklidně ležící "drobné" objekty před budovou. Ale nikoli obvyklé pozůstatky letecké havárie, spíše jen 1/5 nějakého stroje. A vedle naší otázky k Abotabádu klademe ještě absolutní novinku, špičku mezi svými: proč dvojčata, proč dvě letadla? Proč věrohodné zprávy o útočné raketě namísto letadla? Jednoduše: první exploze zajistila povolenku té druhé explozi do všech televizí světa, v přímém přenosu! A pokud víme, že první exploze měla tento účel, tedy, že důvěřivě rozsvítila v televizorech celého světa opakující se hysterické komentáře amerických činitelů a moderátorů, pak si všiměme, jak vypadá čelní videozáznam druhé exploze. Důvěryhodný "náhodný, překvapený" úhel kamery, záběr na hasiče, a doprovodné, krásně sehrané "Oh Shit!" Čili: všichni ti zaprášení, kteří neviděli ani jedno letadlo, se shodnou, že viděli: v tom jsou jejich racionalita, štěstí i trauma za jedno. Na druhou stranu je třeba jen několik placených potvrzovačů, kteří ujistí zúčastněné, že "letadlo bylo vidět." Navíc to je otázka, která má svou platnost až dnes: tehdy si ji nekladl ani ten největší konspirační teoretik.. Čili tudy, prosím.. (pí)
  6. Mezinárodní neplacený žurnalismus, který zatím stále rozeznáme podle "hájení zemí," před známými mezinárodními čísly (s tradičními miliony obětí na triku), nemá povahu boje za demokracii. Uvažme teoretickou situaci, že soustava demokratických a antidemokratických procesů v nějakém regionu vede dle žurnalistovy analýzy bez jeho aktivity k destrukci milionů životů v jedné z dotyčných zemí. Zatímco s nejlepším svědomím odhaduje, že podpořit v jednom z oněch států dosavadní ne-demokratický proces anebo nepodpořit jeho rostoucí reakci mezi demonstranty, ochrání výslednou strukturu země, životy i šanci dotčených občanů na demokracii. Čili někdy není z pozice žurnalisty doma ale spíše v zahraničí pevně stát za "masovými průvody." Někdy je to naopak z pozice zahraničního novináře bezohledným činem s potenciálně ničivými a nedemokratickými následky. Teze se tedy shrnuje takto: Pro-Demokratický tisk a ne-placení novináři se zájmy především mezinárodního míru někdy musí podpořit schémata v kolizi s demokratickými principy v některé ze zemí uvažovaného regionu (pí)
  7. Od pohledu lze říci, dle poslední práce M A Niaziho, která dělá vývody z Abotabádu a Egypta pro současnou Pakistánskou politiku, že situace v Pakistánu je - prizmatem a perspektivou autorem použitými - až vyjímečně přehledná, a dle našeho názoru je právě příležitostí, aby byly poslední pevné obraty v rozhodnutích, bezpečnostních a mezinárodních zájmech Pakistánu a jeho institucí ještě v jedné vlně konsolidovány příslušnými silami. A to mluvíme i o úlohách opozice a pod. Touto konsolidací strategických útvarů a procesů, které se jeví z Niaziho hledítka dosahujeme výrazného osvojení celé Pakistánské problematiky. Čili: přehlednost.. konsolidace.. osvojení; vč. armády, policie, MZ, anebo opozice.. (pí,NiW)
  8. Mursího Egypt měl jméno: od EU po Írán anebo Katar. A dnes je naopak rozděluje, a sám postrádá klíčové opory v regionu i v lidu versus názory Ajmana Mohjeldina. Armáda a Egypt se naprosto očistí, když ukončí rozjeté procesy věznění, a tím nastoupí cestu svobodných voleb, které budou šancí pro Mursího a jeho stranu. V opačném případě nechápeme zájmy Armády jako obhajobu lidu, a už vůbec současnou vládu jako místovládu - naopak, jako vládu, která úmyslně potírá novou ústavu i volební práva, ohání se protimluvy, a rozhodně nemá zájem dovést zemi k svobodným a fér volbám. Bude Mursí na listině - pokud bylo nabízeno referendum. Přijmout jej jako prezident totiž nemohl, ale jako potvrzení jeho následující kandidatury určitě taková nabídka platí. Jinak padá poslání armády, a ta kryje pouze osobní zájmy místovlády a s totální jistotou zahraničních hráčů (pí)
  9. Kerry nabízí? Tak to bude chtít po Palestyncích něco obratem! Nelze přijmout, aneb "zapomeňte na to." Kerry nemá co Palestyncům "nabízet" absolutní samozřejmost "oplátkou za." Izrael má dodržovat rezoluce OSN a mezinárodní zákony, a Kerry může nabízet všechno ostatní. Jakmile nabízí dodržování zákonů výměnou.. nenechat se Palestyno vydírat, že? A s příhledem k Egyptu.. asi USA zkoušejí, zda Palestyna bude také kompromisnější a opomene principy a své vlastní zájmy. Ale kdepak: přece není Palestynský lid nějaká molová modelka, aby vystačila s kosmetikou a hezkým úsměvem v tisku. Asi na rozdíl.. (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama