NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 26.7.: Pakistánský Zardárí odsoudil útok na kapli Hazrat Zajnab

26. července 2013 v 15:08 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Hakim probral s Premiérem vztah mezi Kuvajtem a IrákemBahdád, Červenec 17, NINA * Šéf Islámského Nejvyššího Koncilu Iráku, Amar al-Hakim probral s KuvejtskýmPremiérem Šejkem Džaberem Mubarakem Al-Hamadem VII vztah mezi oběma zeměmi, zvláště po odstranění Iráku z Kapitoly 7, v dodatku k posledním vývojům v regionu.

Podle vyhlášení Nejvyššího Koncilu Hakim "potvrdil, že na setkání bylo naléháno na nutnost přijetí dialogu aby byly vyřešeny problémy, kterým čelí země regionu."

Hakim dorazil do Kuvejtu v Pondělí 15. Července, a setkal se s množstvím Kuvejtských oficiálů, včetně Emíra Savaha Al-Ahmeda VII, anebo Korunního Prince Šejka Naváfa Al-Ahmeda VII a bývalých Prezidentů Koncilu Ministrů a národa. (NINA)

Pakistánský Zardárí odsoudil útok na kapli Hazrat ZajnabIslamabád, Červenec 22, IRNA * Pakistánský Prezident Asíf Alí Zardarí odsoudil útok na kapli Hazrat Zajnab v Damašku s tím, že jde o nejvíce "bolestivý a ohavný" akt, který mohl být proveden jen těmi z nejnižších a nejomezenějších. Pakistánský Prezident odsoudil útok na kapli Hazrat Zajnab - mluvčí citoval Prezidenta jak říká, že znesvěcení kaple a míst modlitby není ranou jenom citů Muslimů v Pakistánu a ve světě, ale také hrozí rozšířením sektářských rozdílů. Rozdmychávání sektářství a další rozšiřování sektářského předělu je poslední věcí, kterou si mohou Muslimové dopřávat, řekl Prezident.

Prezident zvolal, že je odpovědností všech stran v Sýrii zajistit netknutost svatých chrámů a míst modlitby, aby tyto nebyly znesvěcovány.

Zatím pokračovaly v Pakistánu masové protesty proti útoku. (IRNA)

Maliki řekl, že Irák podporuje mírová řešení v konsolidujících problémech regionuBahdád, 18. Července, NINA * Premiér Núri Al-Maliki přijal ve Ťvrtek 18. Července odcházejícího Íránského Prezidenta Mehmúda Ahmedýnyžáda.

Prohlášení zadané Premiérovým Úřadem pro Média citovalo Malikiho že během setkání pravil, že Irák hledá cestu jak rozvíjet své vztahy se všemi zeměmi světa, a zejména se svými sousedy, "Pokračujeme umlčování starých problémů, na obou, regionální i mezinárodní úrovni."

Maliki dodal, "Irák podporuje mírová řešení pro všechny problémy oblasti; ve svých vztazích prosazujeme politiku otevřených dveří, založenou na vzájemném respektu a zájmech." Poukázal na realitu, že dlouhé hranice s Íránem vyžadují více spolupráce ve všech polích.

Naléhal na Íránské firmy, že jsou zvány účastnit se na pokračujícím budování Iráku, a děkoval jim za dodávky elektřiny či plynu pro Iráckou energetiku.

Na svou stranu, Prezident Ahmedýnyžád vyjádřil připravenost své země rozvíjet vztahy s Irákem a spolupracovat v polích stavebnictví, energetiky, bydlení a náboženského turismu, hájíce historické vztahy mezi oběma zeměmi.

Maliki: stát je odpovědný za udržování Zákona, žádné kompromisy s milicemi a gengyBahdád, 20. Července 2013, NINA * Premiér Núri el-Maliki naléhal, že "Stát je tím, kdo nese zodpovědnost za udržování zákona."

Odpovídajíc na otázku pracovníků médií ohledně toho, čemu jsou vystaveni provozovatelé některých Bahdádských kaváren pod záminkou překračování veřejné morálky řekl, "Stát je tím, kdo je za vymáhání zákona zodpovědný, a zamezuje překračování veřejné morálky, pokud k němu dojde."

Dodal, že stát rozhodně nenechává místo milicím a gengům, aby překračovaly svobodu lidu a vnucovaly své zvrácené hodnoty ostatním, pod různými záminkami. Ti zodpovědní za takové akce byli zatčeni a probíhá vyšetřování (NINA)


Jordánsko, Kuvejt se pokoušejí zamezit izolaci Egypta a podporují jej ekonomicky, vis-a-vis koloniální dotace armádě kombinované s ostrakizací v MMF. Turecko ovšem též oprávněně pokládá novou Egyptskou finanční pomoc Egyptské pučistické vládě za podezřelou: podobná pomoc slíbená Mursímu zůstala jenom na papíře, a tak se zařadila i s Kuvejtem k pomoci MMF, která i přes Katarský kapitálový podklad byla odmítnuta, aby Mursího Egypt nebyl nadále kapitálově kryt. Turecko má tedy pravdu v tom, že proti-Mursiovský Ministr Ekonomiky Egypta jsou spolu s Měnovým Fondem a Kuvejtskou politikou podezřelými z komplicity v sabotáži Mursího Egypta. Připomeneme, že Turecko a Írán naléhají na suverenitu Egypta a nevměšování, ale také volají po respektu k voličským hlasům. Ty se dle našeho názoru nezměnily, na druhou stranu je zde snaha vytlačit Bratrstvo za hranice zákona, a tak pacifikovat 52% voličů.. Spolupráce Rebelské Vlády s Al-Kajdou je zřetelně možná již od 26.6. Al-Kajda je nyní v Egyptě hustě infiltrována, a pro Rebelskou Vládu vykonává nedocenitelnou úlohu Násilí Jménem Bratrstva. To také nepomáhá ani reálnému naladění Bratrstva a jistě to rozdmýchává i extremismus proti-Islámské opozice. Rebelská Vláda spolu s Al-Kajdou (zastoupenou stranou Núr) mají jediný cíl: upevnit svou pozici. Nicméně pokud se neudrží u moci, pokládají za užitečné rozproudit občanskou válku mezi dvěma fakcemi lidu, resp. spokojí se s vyhrocením a extremizací, a osladí informace tak, aby následná militarizace Egyptské nedůvěry trvala roky. Armáda by měla tyto zájmy a toto předivo "Místovlády" odhalit, na pozadí předstíraného směřování k referendu, a navrátit stav před Mursího, vč. Mursího v legitimním politickém procesu. Totiž nikoli nabízet cosi Mursímu, ale dosáhnout osvědčeného uklidnění znovuvydáním totožné ústavní deklarace, a teprv po jejím referendu svolávat Justiční Koncil pro případné dodatky. Současná vláda je evidentním iritantem, a pokud vím, iritant není vhodným prostředkem stabilizace masivně rozdělených národů, tj. řešením obzvláště setrvačných nepokojů. Re-instance Mursího není jedinou cestou pro re-konciliaci s Bratrstvem. Ale návrat před Mursího musí být zcela věrohodný, a ani pučistická vláda, ani Bratrstvo, ani militarizované fakce protestujících nesmí být kriminalizovány. Pouze odhalit Al-Kajdu s evidentním zahr. vedením. Současný stav je nepřijatelný, a to nejmluvě o svatouškovském vměšování kde-koho, vč. EU. U poplašných zbraní z Turecka: běžná propaganda, viz zadržené zbraně Al-Kajdy aka "Ichvanu." A podobně smyšlené a umělé jsou další incidenty, ve svých řadách. S nutným posílením v Kajru jsme se nemýlili, čili Armáda se přinejmenším zaměří na zabezpečení obou demonstračních táborů proti ozbrojené infekci, a odhalené prvky bude studovat bezpečnost jako infiltraci Al-Kajdy a podle toho dále jednat. (pí,NNA,AA) * Proti-Islámskost Al-Kajdy nejlépe popisuje když vložíme na váhu oběti na straně okupantů (0) a oběti na straně civilistů vč. policie (tisíce vč. Iráku). Ilustrační kriminalita, jak jsme měli nyní příležitost nahlédnout ohledně mauzolea zakladatele Pakistánskénu v Balučestánu a kaple předního šjítského vůdce Hazrat Zajnab v Damašku. Al-Kajda totiž permanentně vytváří ideologický materiál pro západní válečnou a protimuslimskou genocidní propagandu BBC, NYT, ABC, AFP, Reuters, Guardian a pod. Al-Kajda také úspěšně destabilizuje země, kde jsou zájmy USA právě nekorektní, a vyžadují stálé, konzistentní, zvýšené vystavení země Americké intervenci. Pokud je tedy Al-Kajda silně pro-Americká, pak z toho nutno ještě soudit, že tisíce obětí v současném Iráku nejsou náhodné, a Irák musí brát hrozbu Amerických scénářů jako platnou a neustálou alternativu. Na rozdíl od Pakistánské Baluče, kde jsou intervenční scénáře dost možná stále jen variantou někde v Amerických politických (neveřejných) diskusích. Že Al-Kajda udržuje Irák nestabilní je absolutně jisté stejně jako to, že kdyby to nebyla Al-Kajda, našly by USA jiného hráče, anebo by přistoupily k otevřené intervenci, kdyby vláda Iráku dosáhla bezpečnosti, konsolidace a počala by se obírat efektivním rozvojem země a demokracie. Tedy prokazatelnou pro-Americkost Al-Kajdy, když se v ilustrační kriminalitě prolínají zájmy verbířů Al-Kajdy, a Západních Médií, zatímco nějaká další ideologie, krom té verbířské neexistuje, je nutno obrazit alespoň ve srovnání důrazu na nepřátelské tlaky politiky USA v Pakistánu a v Iráku. A opět ještě jednou, Al-Kajda vždy přišla spolu s USA, a v každé zemi zůstala aktivní právě v rostoucí křivce po stažení USA, a tak lze tuto legitimní pro-Americkost Al-Kajdy plně kombinovat s naší teorií "Nových Válek," pro které je středobodem etnická čistota vytvralého útočníka, a naopak ohromné všeobecné promíšení obránce, zvláště po četných umělých konfliktech. V důsledku každý Arabista n. Orientalista ví skálopevně, že činnost AK je právě a nic mimo to - ve směru imperialistů a kolonialistů (pí) * Egyptská Armáda popřela jako škodlivou dezinformaci, že by Mursího zadržovala na základě podezření špionáže a pod. (SIS) * Pokládáme za špinavou dezinformaci, že by potyčkám v Ramaláhu mezi Izraelskými agresory a místní domobranou předcházel dopad granátu mezi Izraelské vojáky. Naopak věříme, že jde o typickou provokaci, libovolná zatýkání a agresi proti postiženým ze strany Izraele. Doporučujeme vřele Tel Avivu uspořádat referendum k segregační zdi a výdajům na zbrojení (pí,AA) * Je pletichářsky počerněná kariéra soudruha Lessyho panu Zemanovi volná? Nebo se tento náš němý Prezident vyznačuje souhlasem s padlou vládou alespoň v protipolicejní hantýrce, viz geniální tvrzení soudruha Johna o podstatě práce u policie, anebo výroky páně Kalouska o skupině policejních gestapáků? Nebo je tu krom soudruha Prezidenta a zmíněných "pánů" ještě někdo, kdo zaznamenal promptní akci Kalouska skrze GIPS, a domnívá se, že šlo o "regulérní a kvalitní výkon mandátu GIPS bez souvislosti se zájmy vlády" ? (pí) * Oslabený Egypt - MZ EU Eštunová se domnívá, že Egypt potřebuje nějakou jinou ústavu, než je ta, která byla odstraněna všeobecným iritantem Mansúrem, úspěšným držitelem 1.2% hlasů lidu, a to pak zvláště ústavu, která ochraňuje práva menšin, vis-a-vis článek 7. "o rovnosti před zákonem bez ohledu.." nelegitimně svržené ústavy, která byla schválena lidem. Nebýt tohoto cvrlikání evropských oportunistů osoleného destabilizacemi v Libanonu a tedy v Iráku a Turecku, pak by bylo možné nazvat nabídku EU k dohlédnutí na volby jako vyváženou, vis-a-vis mediace Eštunové u vedení Bratrstva. Ale je zde toho namícháno maličko dobrého s mnohem nestravitelného až špatného, vč. lživé propagandy proti Egyptské ústavě, nezakládající se nijak na faktech, takže spíše lze nazvat návštěvu Eštunové právě takovým fiaskem EU v Egyptě, o jakém se již delší dobu mluví vzhledem k USA (pí,SIS) * Z našeho hlediska se zdá být Indický Verma Americkým Agentem, jehož akce byla přímou reakcí na naše zjištění o nové Pakistánské politice vůči Abotabádu. A pokud je tomu tak, a na naše Abotabádské výsledky reagovaly USA počerněním tváře Indie, pak lze jak náš náhled na Abotabád, tak Vermovy informace o útoku na Parlament 2001, a Bombejském zvěrstvu 2008 všechny tři za plně potvrzené, přinejmenším co do politického významu a absence proti-prostředků k takovému postoji na straně USA. A proto si lze ještě povšimnout, zcela ve smyslu formulací Ikb. Chana, že parlament 2001 je hned po dvojčatech v USA. A obě techniky jsou, jak se udává, využity ve stejném smyslu: k extremizaci proti-teroristických politik doma. Čili ještě prosíme o potvrzení Abotabádu nějakým ohlédnutím za samotnou věrohodností této proti-Pakistánské PR během totálního fiaska v Líbii. To nám bude odhaleno, až bude současným dětem Libie 30, a až budou špinavými zbraněmi degenerovaní Libijci pořádat i v USA veselé přednášky na téma Osvobození a Zamoření, anebo promítání zadržovaných fotografií z hromadných pohřbů po bombardováních NATO. Takových záběrů z klasických pohřbů celých rodin anebo i čtvrtí či vesnic jsou desítky volně přístupné, ale jejich důsledná absence a popírání v médiích výrazně oslabuje tuto informaci. A zvláště v "post-komunistické" Evropě stále ještě platí mýtus o svobodě médií a jejich samoregulaci ve vztahu k moci a jejím zločinům (pí,NiW) * Beztrestnost Britského Čurčila, známého jako Hamburský Terminátor, je "nebezpečným precedentem vis-a-vis procesy s Německými veliteli." Takové věty měly zaznět hned po tzv. II. světové, tj. druhé Globální Kolonistické Válce. Nezazněly, a nezazněly ani poté, což ukazuje současná média a tzv. historiky v zvláště špatném světle. (pí) * Armáda a zemědělští Rebelové v Kolumbii v konfliktu trvajícím 50 let stihli vyhladit to, co NATO v Líbii za 7 měsíců. To jest 600 tisíc lidí. Každopádně Kolumbijský Prezident Sántos trvá na pokračování mírových hovorů i přesto, že zvolal po posílené reakci na poslední agrese rebelů. Rádi bychom poslední události slyšely shrnuté oběma stranami jednání a takto potvrzené anebo doplněné médii. Pokud možno, abychom měli transparentní náhled na podíl viny (NNN,pí) * EU podporuje členství Mjanmaru v spolku ASEAN, volá po uceleném a ústavním přístupu k tamním regionálním krizím a etnickým konfliktům. Toť tedy jediné, co dnes z dílny EU pochválíme, zvláště pak odsuzujeme politiku EU k Sýrii, Libanonu, Turecku a Egyptu (KUNA) * Etiopie stahuje jednotky ze Somálska, ale Eťopský premiér znovupotvrdil podporu Etjopie Somálsku, a navrhnul další asistenci v obraně na př. prostřednictvím společných anebo turnusových vojenských a technických cvičení. Somálský Ministr Obrany nato poděkoval Eťopji za pokračující podporu. EU naopak vyzvalo Somálsko k tomu či onomu, a vůbec to smrdělo vměšováním, v podobném plíživém duchu jako v Egyptě (NNN)

Koncil v Irácké provincii Niniveh hlasoval proti existenci Mjr. Ghanama, který dle "své fesbukové stránky oznámil svou rezignaci." Koncil tak označil stránku za dezinformaci, a upozornil na "porušování LP v provincii." Of. agentura Iráku ponechává závěry na čtenáři: lže koncil? lže fejsbuk? Na druhou stranu by o jeho existenci i o druhém problému měla nejlépe vědět armáda, a tedy i premiér Maliki.. (pí:NINA)
* * *
Pakistán: "Premiér svolal jednání vlády ohledně energetické krize" - 2013 (c) Maxim, The Nation / Nawa y Waqt
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama