NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 29.7.: Pakistán říká, že práce na Karzaího návštěvě pokračují

29. července 2013 v 16:13 | sah |  Archív z rubriky nezařazenoIslamabád, Červen 26, IRNA -- Pakistán a Afghanistán pracují na dokončení plánu návštěvy Prezidenta Hamída Karzaího v Islamabádu, uvedlo Ministerstvo Zahraničí.

Pakistán řekl, práce na Karzaího návštěvě pokračují. * Pakistánský bezpečnostní poradce Sartaj Azíz rozšířil dopis pozvání Prezidentu Karzaímu od Premiéra Naváze Šarífa, během své Nedělní návštěvy, minulý týden.

"Hamíd Karzaí přijal pozvánku a nyní se připravují datumy," uvedl mluvčí Ministerstva Zahraničí, Ajzáz Ahmed Čaudry během své pravidelné týdenní tiskové konference.

Obě vlády se neustále snaží učinit návštěvu možnou, řekl mluvčí. Doufal, že obě země se budou podílet na takové agendě, která by byla prospěšná celému regionu.

Prezidentský palác v Kábulu uvedl, že Prezident Karzaí přijal pozvánku, ačkoli naléhal, že asi nebude k dipozici vysoká Afghánská delegace, zatímco agenda zahrnuje závažnou a efektivní kampaň proti terorismu a kampaň Afghánského mírového procesu.

Ohledně návštěvy Poradce pro Zahraniční Věci a Národní Bezpečnost Sartaje Azíze v Kábulu mluvčí uvedl, že návštěva byla úspěšná, a byla to první výměna na vysoké úrovni mezi oběma zeměmi od nástupu nové Pakistánské vlády k moci po volbách 11.5.

Řekl, že (USA i) Pakistán podporovaly založení Talibanské kanceláře v Dohá, jako součást rozsáhlejšího rekonciliačního procesu v Afghanistánu.

"Jsme přesvědčeni, že mezi-Afghánský dialog a mírový proces vlastněný Afghánci je cestou vpřed k dosažení míru v Afghanistánu."

KERRYHO NÁVŠTĚVA: Řekl, že návštěva Sekretáře Státu USA Jana Kerryho je v kartách, ale datumy ještě nejsou připraveny. "Naše vztahy s USA jsou široce založené a velmi důležité. Obě země spolupracují na rozsáhlém úkolu."

Odpovídajíc na otázku, mluvčí popřel existenci nějaké smlouvy mezi Pakistánem a USA o výměně vězňů.

O DRONECH: Ohledně Amerických dronových útoků Ajzáz Ahmed Čaudry trval na tom, že dronové útoky USA jsou narušením suverenity Pakistánu a kontraproduktivní.

"Tyto útoky neslouží žádnému cíli, spíše mají humanitární důsledky."

Řekl, že tento názor Pakistánu je zprostředkováván Spojeným Státům na všech mezinárodních fórech, vč. OSN, a dodal, že nová vláda dává veliký důraz na uvedení svého názoru na dronové útoky USA ve světě.

INDIE: Odpovídaje na otázku ohledně zpovědi Indického oficiála, že Nové Dýlí bylo za útoky v Mambeji a za útokem na parlament řekl Ajzáz Ahmed Čaudry, že Pakistán již uvedl tuto otázku do života s Indickými autoritami. Řekl, že Indická vláda ve své odpovědi popřela, že by Indický oficiál učinil takové prohlášení. Řekl, že celý region byl těžce zasažen terorismem, a obě země by měly pracovat spolu, aby zatočily s touto pohromou.

Vyjádřil důvěru, že dojde brzy k obnovení složeného dialogu mezi Indií a Pakistánem, kde se všechny neuzavřené otázky uzavřeou, vč. mimořádné otázky terorismu. (IRNA)

 1. Egypt: 1) Autorita místovlády je podle mne snesitelná po mírumilovném předání moci civilní vládou k dalším volbám, v asistenčním modelu Armáda-Revoluce může být místovláda absolutním iritantem budícím fatální občanskou nedůvěru, zvláště pokud se vláda s většinovou podporou již vyčerpala a střídá ji "menšinová". 2) Situace v Egyptě je krajně nepřehledná, pokud člověk nereprezentuje žádné zájmy, a pokouší se modelovat svůj přístup v souladu se zkušeností a morálkou. 3) Živly se pokouší využít politické nepřehlednosti, rozšiřují kriminalizaci svými násilnými aktivitami, cílem je pouze destabilizace. 4) Mursího útěk ještě za Mubaraka by měl být nadále amnestován, aby platila rovnost před zákonem, který takto amnestuje i další, mnohé, osoby spojené s násilím v Říjnové revoluci 2011. Vzhledem k stavu národního dialogu je daná amnestie nadále pochopitelná 5) OSN, Pakistán žádají okamžité propuštění Mursího, a dalších vůdců hnutí Ichwan / MB 6) Všechny strany v Egyptě by si měly uvědomit cenu rychlých změn bez čekání (na volby) - zvláště pak daň, kterou si asistence armády v ústavním boji vybírá na společenském dialogu. 7) Armáda napomáhající revoluci je dobrá věc, ale přináší nové požadavky na společnost. Také nám v Egyptském případě chybí ona nad-ústava1,2, kterou jsme r. 2010 zmiňovali, která by řídila akce armády, a specifikovala kdy je možno takový zásah vůbec provádět. Z takové asistence-revoluci vzešlá vláda vždy poškozenou důvěryhodnost: ti, kteří ji nezvolili její existenci připisují puči, a tak pokládají za nelegitimní. Z teoretického hlediska taková asistence přináší mnoho otázek, na druhou stranu bez podobné asistence jsou povely zcela jasné, a armáda i policie pokládají každý režim za nesvrhnutelný, což je také dost nesmyslný systém, zvláště když mluvíme o demokracii a sledujeme houževnaté odrážení milionů a milionů od parlamentních aj. paláců. Čili přikláním se stále k tomuto postupu (neoscilující policie), ale je nutno během něj vždy poučit občany, že je nutna maximální ohleduplnost, počítat s nárůstem nedůvěry a tak s elementy které se jej budou snažit využít, a konečně, že další a další opakování jsou absolutním právem občanů, ale dochází tím k vyčerpávání když ne národního konsenzu a tedy jednoty, tak k vyčepávání ekonomicko-bezpečnostnímu. A dále jistě poučit vzhledem ke genetickým zkušenostem. Závěr: teorie armády asistující revoluci, čili "vypínací demokracie" padá, jakmile vyřadíme axiom jednoty lidu. Ten je ovšem placentou teorie samotné, vyplývá z dichotomie Revoluce/Režim, a ovšem též vidíme, že tento axiom je ovlivňován právě samotnou asistencí armády. Nicméně zcela obecně má lid vůči armádě takové právo, pokud je armáda shledává jako racionální vzhledem k regionální bezpečnostní situaci, a armáda by měla umožnit jeho vyčerpání, a zajistit výsledný kurz ke smíření. Předejít ovšem přepočítávání procent mezi jednotlivými puči: buď puč anebo volby! Po vlastním puči přepočítává hlasy jen lhář! @ Šamšad Ahmed
 2. Zmiňovali jsme, že si o filmu "Dobytí Hadithy" resp. "Odsouzeni k boji" 2007 myslíme, že je plně dotován Pentagonem, v plném rozsahu smyslu "plné dotace". Nyní drobný experiment. Vzpomeňte si na scénu, kdy voják v úvodu filmu mluví o "...prdeli, ze které se valíme, a tihle jsou ty kaštany, kteří se kolem nás tlačí. A ta prdel, to je Irák." Myslíte si, že je to tak cenná pasáž, že musela být ve filmu zmíněna? A nyní si představte, že by tato pasáž byla na konci, nikoli na úvodu filmu. A najednou je bezcenná, a povstává otázka, proč ve filmu vedle jiných vůbec je. Zopakujme si tedy závěr: film se snaží neutralizovat představy, že 1) událost v Hadýtě byla genocidní zastrašování jemuž nejspíše ani nic nepředcházelo, 2) že vojáci, kteří jdou do těchto misí, nesou značnou část viny za své konkrétní akce, vč. znásilňování, 3) že excesní a brutální chování bylo v Iráku pravidlem, jehož jsou nesčetné doklady, a nikoli, že šlo o "nekontrolované vyjímky během paniky a amoku." Viz. na př. záběry "předjíždění na silnici," mučení, anebo ostřelování z helikoptéry. Dodáváme také dva nové poznatky: k znásilňování dochází v kořistných válkách nikoli "z podstaty války," ale především jde o osobní selhání, využívající kombinace beztrestnosti a kolektivního, rasistického přehlížení zločinů na lidu protivníka, jehož opak by byl "projevem zrady." A dodatek dvě: na záběrech z Britských a Amerických helikoptér, které unikly vzhledem k masakrům a válečným zločinům NATO v Líbii není ani tak zajímavé, že a jak se piloti destrukcí baví a co provolávají. Naopak na většině těchto dostupných záběrů zaujme, že letecké kulometné ostřelování vč. zápalných projektilů probíhá po mnoho minut v tom, co jsou patrně civilní čtvrti (kde jinde by se takové obkružné ostřelování cik cak uplatnilo?), a v naprosto první řadě, že pokračují za hlučné zábavy různými zbraněmi i přesto, že od počátku do konce na palbu ze země nikdo neodpovídá. Čili absence pozemní obrany, osvětlení civilního typu na zemi, a naprosto evidentní absence cíle ostřelování vis-a-vis délka tohoto ostřelování. A přidejme absenci seriozních vysílacích klíčů na uniklých záznamech... Budí to tedy celkem dojem, že piloti "dostali volnější řetěz?"
 3. Tvrzení Izraele, že proti Mursímu nic neměl je krycí manévr, viz. povídání pana Mursího v Libanonu o jeho osobních zážitcích Izraelských zločinů na civilní populaci v Egyptě. A jistě přidejme abychom trochu kontrovali stránky globalresearch, že oslabení Turecka a tím Egypta je jistě jak pro Izrael tak pro USA vhodným stimulans k další proti-Íránské rétorice.. "Nalezli v sobě vůli ke lži za každou cenu, aby zničili vše, před čím měli spíše padnout do prachu..." - Nietzsche
 4. NATO zneužilo letových kódů dvou Libijských letadel, která zběhla na Maltu, k prolomení vzdušné obrany země, a tak bombardování civilních i vojenských cílů na Libijském území (GR)
 5. USA roku 2005 rozšířily platnost domácího zákona, že je možné pre-emptivně zaútočit na libovolnou zemi jadernou zbraní. Pre-emptivní útoky jsou válečným zločinem dle charty OSN a Ženevských konvencí, a nejčastěji jsou výsledkem právě takových rétorických cvičení, jako ny př. nyní vzhledem k Íránu. Váleční zločinci, kteří mají nejnebezpečnější množství jaderných, chemických a biologických zbraní, a které již je použily proti civilním oblastem, prohlašují se za ochránce jaderné bezpečnosti právě proto, aby mohli nadále rozšiřovat zásoby svých zločinných zbraní. Dále také využívají této "ohroženecké" rétoriky, aby mohli legitimně vydírat a přijatelnou formou vyhrožovat zemím, po kterých mají nelegitimní požadavky, obvykle jejich bývalé kolonie.
 6. USA mají 5113 jaderných hlavic. Naopak KLDR, dle odborníků, má nejvýše 4 anebo 8, pokud vůbec. Prý, což se nám zdá jako vaz lámající argument: KLDR neprovedla dostatečné množství testů (viz testovací zločiny USA) a nemá ani dostatečnou technologii, s tím nejspíše spojenou, k miniaturizaci jaderné zbraně pro náplň hlavice. USA navíc jsou první zemí, která toto testování v KLDR vynutila: od ukončení teroru v Korey do r. 1991 USA skladovaly v Jižní Korey stovky jaderných zbraní desítek, až nesmyslných typů, a vis. deklarace o legitimitě válečných zločinů proti jiným zemím před Americkým zákonem 2005 / (dnešní §5). Náš koloniální argument vůči Jižní Korey je platný, dodnes mají Spojené Státy velení nad celou Korejskou Armádou. Připomíná vám to principy demokracie? Připomíná vám cvičení Korejských a Amerických vojsk "plánované, mírumilovné cvičení?" Když vlastně cvičí jen Americká armáda, tj. ta, která vyhladila 3 miliony Korejců, neopustila poloostrov, a dodnes má v OSN "seriozní váhu" její kritika "Severního Režimu?" Jsme velmi rádi, že se nám v Týdeníku Týden dostalo srovnání vojsk Jižní a Severní Korey, namísto pro-mírového pamfletu.. "A co k čertu si máme myslet.." o takovém jednání s čtenáři? (pí,GR)
 7. Vyslanec April Glaspie pozval Iráckou vládu k "Intervenci v Kuvajtu." Snadno se na tento údaj zapomíná, i já o něm vím již rok a půl, a vždy to odložím jako nezajímavé.. Ať žije kontrola mysli (pí:GR)
 8. "Humanitární války" (h. vyhlazování, h. bombardování, h. zbraně) pohledem Nietzscheho přehodnocení hodnot, ukazují "válečné zločince" (Blér, Buš, Havel, Kameron, Holande, Truman ..) jako pravé křesťany. Vzpomeň: zadupání všeho vznešeného, lež za každou cenu, převraceče hodnot, Luterovo upírství atd. - čandalské ničitele a nenáviditele všeho vyššího. A jejich oponenty stavící se proti těmto zločincům a vytahujíc na světlo "pravý smysl" slov "humanitární" jako sladkou, feminní bandu. To druhé zmiňuji jen pro vtip, ale platnost toho prvního nám ukazuje Nietzscheho jako myslitele zásadně blízkého Orwelovým závěrům zvláště o hrozbách koloniální totality, moderního otroctví v Evropě a konečně absolutního úpadku, rozvratu hodnot zde.
 9. Na druhou stranu když vezmeme příznivce Netanjahovy rétoriky "že je třeba posílit mezinárodní tlak na Írán, aby konečně změnil postoje" a že "je Izrael mnohem blíže" (a jediný má jaderné a biologické zbraně v regionu, jediný je nasazeným miláčkem bývalých kolonistů, Britů v Palestině, a jediný má historii genocidy na Palestinských územích) "než USA, a tak je mnohem zranitelnější. A tak bude muset (Izrael) adresovat (páchat zločiny preventivní vojenské tyranie) Íránskou hrozbu dříve, než USA", jako jakousi církev, pak jsme jistě na správné stopě. I zde je přední taktikou totální lež za každou cenu.. A kultury, které se zde mají zašlapat právě ty nejhlouběji dochované, nejsilnější, a nejzdravější v regionu. O zdraví 50-ti letého agresivního osadnického Izraele, jehož armáda má tradici akorát krádeží ovcí v Jordánsku, a pod. raději nemluvě. Citace jsou z nových proslovů Iz. premiéra na stranu Japonského MZ. Vzhledem k historii jaderných zločinů Absurdní. Ukázka lži "na plné kule" na závěr: "známe zcela perfektně hrozbu, kterou jsou našim zemím a státům extremistické a iracionální režimy." Řeči se zde omezují na totálně nevzdělané posluchače, a obracejí se na ně s rasovými stereotypy, co by prvním a posledním stavebním kamenem tvrzení - zastupující ve hře právě argument.
 10. A ke Goebbelsovi: ona červená čára zazněla jen proto, aby zaznělo slovo "červená." Vyvoláním představy červené ve sporu na Izraelské straně má posluchač dojem, že "Izrael argumenty myslí vážně," byť jsou zmíněné argumenty posluchači zcela neznámé.. Protože přeci jenom všechny Izraelské fráze jsou dosti ošoupané a oposlouchané, a nějaká změna byla nasnadě: tak se do toho cáklo trochu barvy, po americku.. Nebo je červená čára něčím jiným, než třicet let opakovaným tvrzením, že se "Írán blíží k vlastnictví jaderné zbraně?" (pí)
 11. (přílepek 15:00) Evropská MZ Eštunová naléhala na přítomnost Ichwanu v přechodném procesu, tj. účast na Mansúrově násilí povzbuzující místovládě. Na př. poslední informace Egyptského Ministra Vnitra je ilustrací tohoto násilí-vytvářejícího účinkování jednostranné a úzkoprsé místovlády: prý Muslimské Bratrstvo na silnici Rabá al-Adavíja umučilo k smrti 10 lidí. Muslimské Bratrstvo umučilo? To už je vše vyšetřeno, aby Ministr Vnitra osolil napětí v zemi takovou hláškou? Je naprosto evidentní snaha Muslimské Bratrstvo dohnat k šílenství a nasměrovat vůči němu nenávist zvláště pro-západních Káhiřanů. Bohužel tím je trpna pravda, a tak i další mír v Egyptě (SIS,pí) * Mursí je dle Centra pro Nezávislost Justice, v pořádku. Mluvčí organizace uvedl, že jej navštívil, ale nebyl k němu propuštěn. Zdůvodnění vlastním přáním Mursího zaslouží tak málo důvěry jako volba právě této organizace pro ventilaci tohoto zdůvodnění a fakticky nepodloženého tvrzení. Čili trváme na návštěvě Červeného Kříže, a potvrzení odsud, že k návštěvě došlo, a vyčerpávající informace o zdravotním stavu. Dle agentury SIS je Mursímu zakázán kontakt s rodinou i právníky (pí,SIS) * Egyptská Armáda se stále potýká se soukromou dezinformační agendou, kterou nyní v světovém i Egyptském tisku rozšiřuje fámy, že Egyptská Armáda vydala Muslimskému Bratrstvu ultimátum, po kterém by následovala násilná ofenziva ze strany Armády proti hnutí. Procesů v Egyptě je tedy rozhodně ještě více, než ty ústřední, točící se kolem kriminalizace, extremizace a destabilizace. A jistě i zájmů je zde dost. Většina cizích zájmů se bohužel shoduje v oné destabilizaci. Kdo by také očekával, že soukromé agendy korunované francouzskou mediální fabrikou budou jakkoli konstruktivní (SIS) * Egyptská armáda rozhazovala na účastníky pro-Mursího pochodů letáky s varováním, aby se nenechali zatáhnout do nijakého násilí, a nepřibližovali se k vojenským objektům (AA) * Panama tiše spolupracovala s CIA ohledně ex-agentů, obvykle též ex-nacistů, anebo alespoň válečných zločinců kvalitami přesahujících někdejší nacisty, odhalil Kubánský plátek Prensa Latina. Naposled Panama ošetřila Izraelsko-Americkou propagandu proti KLDR "zadržením 10 tun cukru a xy tun sovětských zbraní" pod vlajkou KLDR. Čili stejné jako v Indii: tvůrce předchozího divadla se snaží co nejrychleji odvrátit pozornost. Čili: OSN, jak je to se specialisty OSN, kteří by na vlastní oči prošetřili vlastnictví lodi, původ a směr nákladu, resp. existenci lodi s takovým nákladem vůbec? (NNN) * Mzn. pozorovatelé voleb v Kampučii (Kambodži) označili volby za mírumilovné a transparentní. Naopak hlavní opoziční strana pokládá volby za zmanipulované (NNN) * Tuniský politik Brahmi, který předtím vystoupil z opoziční levicové strany a označil ji za infiltrovanou islamisty byl zastřelen před svým domem. To je jistě velmi laciný důkaz, že jeho slova se opírají o realitu. Nicméně v této věci názor nemám, a domnívám se, že žádná smrt v Tunísii neprospěje tamnímu míru. Demokratický proces je vedlejší.. (NNA)
 12. Izrael je s vývoji v Egyptě již otevřeně spokojený. Nejdříve nás chtěl přesvědčit, že s tím nemá nic společného, proto deklaroval, že "proti Mursímu nic nemá." Nyní již "chválí Egyptskou armádu," že zasahuje proti terorismu. Rozuměj vměšuje se, a libuje si v tom, že je kriminalizován Hamás. Muslimské Bratrstvo je Izraeli volné, a i kdyby nechtělo, má pro Izrael sehrát vedlejší, proti-Egyptskou roli. Čili Izraelské řeči o Egyptě a Al-Kajdě nejsou ničím jiným než výsměch Palestyně, resp. broušení si zubů (pí:SIS) * Indie popřela, že by nějaký oficiál popsal útoky na Parlament 2001 a v Mumbeji 2005 jako "uvařené Indickou vládou" na podporu extremních proti-teroristických zákonů na způsob těch amerických, ve kterých "Nejvyšší Bezpečnostní Autorita Světa" -Obama, může ukázat prstem na koho chce, ať už žije v jakékoli zemi, a takový člověk je Americkými "úřady" poslán pod zem. Mimochodem naši politikové, na př. takový Švarcnberk, Vondra anebo Klaus Obamu jako takovou světovou "nedotknutelnou bezpečnostní autoritu," která "vykonává bezpečnost raketami vzduch-země" schvalují, a klidně označí "Obamovy seznamy" jako v souladu "s realitou," když ne se zákonem, rozumem a běžnou slušností. Indie tedy odmítá, že by jakýsi Verma byl Indickým zaměstnancem, a tím jistě vyjadřuje, že nemá o jeho stíhání zájem. Celou "Abotabádskou" epizodku, kterou Indie schytala od USA se snaží místní vnitro napravit rutinním obviňováním Pakistánu z incidentů v Kašmíru, kde se Indie dopouští zločinů proti lidskosti, anebo alespoň vytrvale porušuje rezoluce OSN o Kašmíru. Ale i bez toho, zajímalo by mě, jak je to se svědky Abotabádu (IRNA,pí)
 13. Kuvajt začíná skládat novou vládu, poté, co byly vyhlášeny výsledky loňských voleb, kabinet předal Emírovi demisi, v souladu s ústavou (pí,KUNA) * Afghanistán doufá v posílení regionální ekonomiky diversifikací své exportní síly prostřednictvím Íránských přístavů. Zatím je Kábul omezený na Pakistánské přístavy, což je logicky pro Afghanistán nevýhodné, na druhou stranu chtějí Indie s Afghanistánem podpořit Íránská práva daná chartou OSN, která jsou neustále Západními zeměmi porušována, v rámci různých blokád, pošpiňování národa a teroristických útoků (pí:IRNA) * Dle Nigerijského spolku přátel Jučeho myšlenky vždy Severní Korea usilovala o mírovou smlouvu s USA, ale USA z takových návrhů dělají vlaštovky a házejí je do záchoda, čumákem napřed. Spolek také soudí, že cílem USA je vyvolat novou válku na poloostrově, a podřídit okupaci celou Koreu, zatímco by 60 let trvající "dohoda o příměří" stále platila (KCNA) * Otman z Irácké Kurdistánské Aliance označil konferenci premiéra Malikiho a Mluvčího Parlamentu Nidžajfího za smysluplnou a vhodnou pro politický proces v Iráku, zvláště podtrhl potřebu zvýšení spolupráce napříč státem, tj. nejen mezi politickými bloky, ale i mezi zákonodárci a výkonnými úřady. Tito dva probrali nejen Irácké vývoje, ale zejména nejnovější útěky z dvou předních Iráckých věznic, spíše známých pro Americké zločiny, jejichž soudní přešetření Obama předloni dekretem zakázal. V USA to znamená navěky (NINA) * Premiér Maliki kritizoval současnou Iráckou ústavu, čímž se přidal k těm extremním politikům, kteří ji nazývají Malikiho diktatoriálním nástrojem, ale ovšem kritizoval nejprve vůbec existenci milicí a gengů v Iráku. Co by ovšem čekal poté, co Američané v celém regionu již přes deset let rozdávají zbraně po tisíci tunách. Zejména pak v zájmu celého lidstva a jeho budoucnosti. Tak jak je tomu v případě IDF vs Mohamed a Ahmed z Jordánska. Jak jinak, že? (NINA,ALT,pí)
 14. Režimy versus Národy - aby mohla koloniální praxe, jejíž provozování zavedl Adolf Hitler v klidu pokračovat, změnila se v agresivní odporné rétorice značka "národ" na "režim." Tak může útočník vydírat v původní míře, a co hrdlo ráčí vyhrožovat: v nejhorším hrozby splní, a svrhne režim. Koho zajímá, že je to jiný název pro standardní vyhlazování do momentu, kdy se obětovaný národ poddá útočníkovi, vč. přijetí jeho lží. Tento dojem, že u konkrétních "intervencí" je nakládáno jenom "s režimy" aktivně utvářejí pouze média: v realitě takový obraz nemá opory ani oprávnění. Možná se v Sýrii a Líbii pokouší globální arogance publiku dokázat, že a jak jde jenom o to "svrhávání režimů," a tak si zajistit dalších 100 let genocidy, jako na př. takové spojené státy, jejihž činnost na Korejském poloostrově bůhví-proč nazval Alžírský Prezident "zahraniční intervencí." Byť Peťingu blahopřál k Sobotním 60 letům od ukončení genocidního teroru, jehož oběti se měří na miliony. Resp. ani tak nejde o to, někoho přesvědčit, že něco v minulosti bylo nebo nebylo zločin, ale daleko spíše jsou "intervence" (na př. zamoření regionu zbraněmi anebo svržení veškeré demokracie v Líbii a nahrazení bohatým vzduchoprázdnem) propagandistickým potvrzením "demokratické, proti-režimní rétoriky," a tedy snahou prodloužit schopnost Západu legitimně vydírat národy a při tom vyhrožovat válkou, což jsou oba dva fakty, umně vmodelované do médií a diplomacie pomocí výrazů jako "brzy dosáhne / změnit postoje / extremistická vláda / adresovat hrozbu." Kdyby byla Izraelsko-Americká diplomacie dotázána, zda-li vyhrožuje, a má požadavky, byly by výroky vyloženě komické. Jenže USA a podobní pokládají diplomacii za jednostranný kanál, do kterého lijí hrozby, a základní je, aby je doprovodili mediální mlhou anebo bubny. Rozhodně USA a podobné nezajímají "nabídky druhé strany." USA a podobní mají jen požadavky a hrozby. A naprosto bez vyjímky požadavky panovačné, a nelegitimní. Asi jako Bavorský Landsmanšaft, jímž dle našeho šetření většina "Sudetských Němců" opovrhuje, stejně jako českými extremisty, anebo Krkonošskou Lobby, v čele s "malým říšským pionýrem" panem Tippeltem, který zamořuje v Krkonoších všechen úřední i regionální tisk svým fňukáním nad "vysídlením Krkonoš." Takovými Sudetští Němci, resp. Čeští Němci pohrdají, a dodávají, že "až Hitler soužití obou národů v pohraničí zničil." A stejnou pozici tedy má reálný Němec k LMS. A takové jsou názory světa na požadavky, kterými USA a Izrael zavalují všechny země světa, krom těch vojensky podřízených, a lifrují k tomu těžkou propagandu do všech "laciných" médií. Rozuměj všech (pí)
 15. Írán by možná měl přizpůsobit svou diplomacii realitě, jak jsme již několikrát u G5+1 naznačili. Pokud Írán nevěří, že USA a Izrael "Mají Obavy," a pokud je to v Tehránu ověřitelné referendem, pak by se dle toho měla vyjadřovat i Íránská diplomacie, nebo přnjm. by to měla opakovat nejvyšší oficialita jakmile se dotkneme téma jednání a pod. Byli to přeci Peršané, kdo vládli pravdomluvností? (pí)
 16. Sýrie p. MZ označila rozhodnutí EU ohl. legendárního hnutí Hizbaláh v Libanonu za "podporu okupace a nepřátelství v regionu" (NNA)
 17. Může Damašek nabídnout něco jiného než "odchod Asáda?" To je ovšem otázka pro teroristické skupiny a další elementy sabotáže v Sýrii, a tedy otázka myslitelná pouze v případě, že se tato "opozice" je schopna sjednotit za nezávislým vyjednavačem, na př. za nějakým regionálním náboženským mluvčím, ale případně klidně za postavou Al-Kajdá a pod, který by s "opozicí" v její nejširší masse umožnil smysluplnou komunikaci. Dokáže se ovšem Syrská opozice v celé šíři sjednotit za jakoukoli současnou náboženskou anebo revoluční postavou světa? (Nevím čím si noční vidění z Londýna zasluhuje názvu revoluční..) Nujorský "Revoluční Výbor"pěkné lavice, aktovky a skleničky, ale to je asi také vše, za co toto uskupení přímo odpovídá. Ať už na pokyn USA a Británie změní své vedení jakkoli, nic se nemění na tom, že tato Nujorská chátra je nic více, než v OSN neuznanou "vládou Sýrie" a tak především seskupením, u něhož zbývá pouze ta představa, která se nabízí: že je to skupina zcela odtržená od dění a lidí v Sýrii, a má za úkol pouze působit dojmem, že USA nabízejí vedle zbraní ještě "alternativu," a především je to s divadelní precizností vyvedený tlampač, do kterého USA a Izrael mohou tlačit ty své kecy "jménem Sýrie, a v zájmu Syřanů." Prostě líbivý katering a spousta peněz na PR v USA a v globálním tisku. Ten druhý jmenovaný se vyznačuje tím, že v 1 případě z 500 si dovolí o "Výboru" zapochybovat. A to jenom aby mohl takový tisk se na tuto zavátou zprávičku eventuelně odvolávat. Resp. aby se eventuelně tvářil, že to bylo normální, a že se jen čekalo, až "takový názor dostanou všichni" spisovatelé. Francoužští. (pí)
 18. Co je zajímavé na Hitlerově pověsti očima globálního tisku? Byli jsme dokola zaplavováni zlatem, tajemstvími, úchylkami a pod. Prostě všechno bulvární, co se totálně rozchází se skutečností, a co především zkresluje podstatu nacismu, a dělá z něj "věčnou hrozbu." Pokud chceme tedy legálně ohrozit právo Izraele "věčně a na všech se mstít prostředky, které i Hitlerovi byly zakázány," pak touto cestou. Totiž vedle neskutečnosti, kterou mate globální tisk ohledně II. globální koloniální války existuje skutečnost. Jednoduchá, a srozumitelná skutečnost zcela srovnatelných válečných zločinů všech zúčastněných stran této války. Také obecná teorie genocidy, která jak vidíme není nikdy "fanatická," ale vždy "účelová." A konečně kdo je to Hitler? Kdo stál v jeho pozadí? Tak na př. jejich veličenstva císaři za nim stáli. Tento synáček rakouského pohraničníka, který zatímco jeho tatíček trpěl v upadajícím režimu obecné urážky, se flákal po světě, a vůbec, jako každý nevyvedený synáček režimních "vykopávek" potloukal se s anarchisty. A tak si jej, pro účely líbivosti, vyvolilo císařstvo do čela státu. A samozřejmě stejné názory na menšiny se v té době zastávaly v USA i v Británii, a konec konců nebyly ojedinělé ani tady. I pan válečný zločinec, Hamburský Terminátor Čurčil sdílel velmi zajímavé názory na národnostní menšiny, a občany vůbec. To navíc vrchovatě prokázal právě na bitevním poli, co si myslí o Britském vojsku, a co o civilním lidu, ať už kdekoli. Za "ideologický lubrikant" německého politického (okupačního a internačního) teroru lze považovat právě ona média, která nyní právě tak živě podporují "Židy." Rozuměj Netanjaha a jeho lži, rétoriku, o které si většina Židů myslí to nejhorší. Čili tato média, která nyní lubrikují genocidu proti Asii a Arábii, rozšiřovala ohavné názory, jimiž se "vrátil do podoby" i sám Hamburský Terminátor. A nejiné názory jsou to dnes.. od neexistujících Palestinců, po tradiční Muslimské násilí.. (pí)
 19. Centrální role Francie v evropském intelektualismu, jako základní stroj Americko-Britské propagandy je myšlenkou spojenou s USA jako kolektivně uznaným "vývojářem zbraní." Proto konečně tisk čerpající z AFP a Reuters nemá mnoho společného s fakty. Francouzi byli vždy cst. demokracie spíše spisovateli, zatímco si nenechali ujít příležitost, aby jim radilo samo vtělené totalitní zlo. A tolik jsou novináři.. "Spíše podporuji USA než demokracii." (pí)
 20. Pakistánská rozvědka ISI popsala svou práci v boji proti terorismu jako nevděčnou, neboť když se daří, nikdo o ničem neví, a naopak, i vyjímka je hlasitým argumentem proti práci ISI jako celku. Dále ISI potvrdila modus operandi globální koordinace v práce Al-Kajdá. Souvislost AK s TTP však nemusí být organizační, pouze někde se organizace dotýkají ve svém intelektuálním vedení. Ale i tak na TTP padá dosti proti-Pakistánské světlo (NiW)
 21. Obě Korey se zatím neshodly na znovuspuštění ekonomické spolupráce v Kaesongu, kde působí 123 jižanských firem a 50 tisíc socialistických dělníků. Nemohou se dohodnout protože do věci zatahují celou epizodu, odstartovanou lží o družici KLDR, kterou OSN umožnilo přerůst v eskalaci. Ať už lhal kterýkoli.. en ten týky, .. kolonista s genocidním rejstříkem? Neshodnou se na posílení mírové atmosféry pro svou snahu vytěžit cosi z prožité eskalace. Možná by měly USA podpořit vynechání této otázky z dohody o Kaesongu na obou stranách. A pak vypadnout z lokality i se svými bombardéry použitými vědomě proti civilistům v Hirošimě a Nagasaki, nacpanými i letos jadernými bombami (KCNA,pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama