NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 31.7.: obecně, v Panamě (vlajka KLDR), Jemenu (vlajka Írán) bych pro příště byl rád, kdyby IPU zajišťovalo hladké a promptní šetřící akce

31. července 2013 v 15:09 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Izrael je vyhlášený regionální dotěrností, právě tak jak od různých ideologických a politických upírů žádá Nietzsche. Že kolonialisté váhají, pokud mají určit důvod svého konání, mezi variantou, že jim jsou protivné jakékoli jiné, natož vyšší hodnoty, a mezi variantou, že jejich činy řídí zisk je evidentní. "Je na tomto místě množství bolestných otázek. Německá šlechta téměř chybí v dějinách vyšší kultury: uhodneme, proč... Křesťanství, alkohol -- oba veliké prostředky korupce... Vlastně by nemělo ovšem být volby mezi islámem a křesťanstvím, jako by jí nemělo být mezi Arabem a Židem. Rozhodnutí jest dáno: nikomu není dáno na vůli, aby zde ještě volil. Buď člověk jest čandalou, nebo jím není... »Boj na nůž s Římem! Mír, přátelství s islámem«: tak cítil, tak činil onen veliký svobodný duch, génius mezi německými císaři, Fridrich Druhý. Jakže? Musí Němec teprve být géniem, svobodným duchem, aby cítil slušně?" Izrael je právě dlouhodobým centrem koloniální dotěrnosti, projevující se v robustní a čistě sebezáchovné propagandě napříč Západem, vč. manipulace s historií 2. sv. v., aby lidé trpěli dojmem, že "Nacismus je vždy připravený, a Židé se vždy jen brání." Tedy "židé," jak pro koho... projevujícím se zejména a výhradně akty jako v případě Ahmeda a Mohameda z Jordánska, kterým byla zabavena stáda ovcí o stovkách hlav, včetně desítek koz, aby pak ještě tito pasáci byli Izraelskou armádou z Jordánska unešeni. Pouze současný, minulý a skoro věčný Izraelský premiér je schopný dokola budit dojem, že každý útok bagrem, slzným plynem, každá osada a segregační zeď atd atd má nějaký nevyhnutelný smysl. Nemá. Izraelské politiky vůči Arabům regionu jsou naprosto libovolné, a z libovůle plynoucí. Povětšinou jsou druhem msty za politické snahy "rasově nižších, etnicky podřízených, nábožensky zaostalých," právě tak, jako byly excesivní administrační akty přehlížené Hitlerovským kancléřstvím v rámci ideologické stimulace narukujících, pro v podstatě sebevražedné úkoly a nelidské bojové podmínky, vč. nehumánních zadání, která se nutně projevují psychicky. Ony tři definice Arabského člověka slyšíme v různých obměnách ze všech spekter pro-Izraelských mluvčí, vč. Breivikovských nacistů, kteří "podporují Izrael," jak čile potvrzují činem i slovem. Na př. takové to přejíždění Palestynských dětí kráčejících do školy osadníky je právě takovým excesem, čili ne-pravidelným jevem, který ovšem má napříč administrativou tichou podporu, takže díky absenci trestu mluvíme o rozšířeném excesu. Podobně i "Hitlerovy pracovní tábory" byly vůbec nejspíše pokusem administrativy obnovit řád v "Říši" a znemožnit občanům napadat ideologicky dehumanizované. Ochrannou koncentraci nakonec využily extremní živly od bachařů až po velmi svrchované velitele, takže se ochrana zvrhla opět v teror. A konečně "chyba" Hitlera, že činy na ulici přehlížel, aby neklesla morálka velitelů, opakovala se ještě jednou, právě když se možná Hitler dověděl, k čemu nakonec tábory opět posloužily. V daném principu lze na př. podpořit Pakistánskou vládu, když už se do ní opět pustil Nejvyšší Soud Pakistánu, ohledně nucených zmizení osob: že jakmile se udělají jeden dva případy, další již se budou řešit takřka samy od sebe, a konečně, že jakmile budou zbývající 400 případů pohřešování uzavřeny (dle soudu má vláda politiku připravit do dvou týdnů, NiW), další výskyt se právě díky existenci spravedlnosti a odvolání v celé šíři zúží anebo až zanikne. Dosud prostě chybí důsledné - alespoň úsilí. Njv. soud také potvrdil, že existují doklady zapojení zahraničních rozvědek v únosech, upozornil, že "když se v tom něco žádá, většinou se začnou vracet těla v pytlích," a poukázal na nedostatečnou kompetenci a iniciativu na střední regionální (mezi Krajem a Okresem) úrovni politiky a exekutivy. Tím jsme zpět u Izraele, kde v první řadě chybí výkon spravedlnosti vůči této Britské kolonii, díky čemuž excesy prorůstají aparátem, armádou i politikou, a jsou ve výsledku nadnárodně v médiích propagovány jako "správné a nutné."
  2. Jak jsme poukazovali na souvislost destabilizace Turecka s převratem v Egyptě, tak máme ještě několik koordinačních bodů v dané perspektivě. Nejenom, že souvislost Izraele je evidentní, a jeho cílem je potřít Muslimské Bratrstvo ve svém okolí a podpořit je za druhými hranicemi, a v současnosti, že Izrael udělá vše proto, aby si poddal Egyptský vývoj i politiku, ale také investuje do eskalace mezi státem Egypt a Muslimským Bratrstvem, neboť tím udrží na politické plotně slavný Palestynský Hamás. A s tím si již "nový Egypt" příliš ruce nešpiní, což jistě v budoucnu povede k širší nedůvěře nové vládě a nepokojům. Vedle Hamáse také Izrael úspěšně vyeskaloval postoje vztahy USA a EU vůči Turecku, a konečně je zcela zřejmé, že toto schéma pádu Egypta díky podlomení Turecka využila Izraelská Lobby v EU, takže "hned byla příležitost roztočit novou ruletu i v Libanonu." Zatím máme dojem, že Egyptská politika vede zemi do zkázy, ačkoli vidíme jako nevyhnutelné nějakým způsobem nový vývoj v Egyptě konsolidovat, byť za dosti bolestivých reorganizací na straně "nové vlády." Výsledkem rozhodně musí být konec pohádek o Muslimském Bratrstvu. Aktuální emanace vlny násilí na již čtyři týdny trvajících mírumilovných demonstracích vypadá čistě na práci elementů, vč. elementů ve vládě a armádě, které chtějí demonstrace "prostě ukončit." Takové násilí bez spravedlivého a transparentního procesu přičtené Bratrstvu, a ještě eskalované zadržováním Prezidenta inkomunikado je právě takovým nástrojem, záminkou k násilnému ukončení demonstrací. Nebudeme tedy přesvědčovat vládu, není-li schopna vnímat zájmy Egypta na poli dialogu, bezpečnosti a spravedlnosti, ale přikročíme z druhé, mnohem umírněnější strany k problému jako k domečku z karet: armáda by měla tyto elementy ve svých řadách odhalit, charakterizovali jsme je dokonale, a jejich potřením znesnadnit anebo rovnou nechat odhalit další elementy napříč politikou a vládou Egypta. Ale to tedy s tím, že by bylo nejvyšší vedení armády schopné existenci tohoto schematu pomocí rozvědky potvrdit, a pak být v nejužším ale širokém vedení za jedno, a bez politických kompromisů armádu řádně očistit od této politizované a teroristické maškarády.
  3. Ve věci transportu "cukru a zbraní do KLDR" máme závažnou připomínku. Platí snad BK OSN a zejména Valné Hromadě OSN problém USA a Severní Korey za jakýsi malicherný, nezáživný vtípek? Jakto, že na scéně KLDR-USA, kde se vedle dosavadní eskalace počínaje Kvangmjongsungem, neustálých (genocidních?) embarg a vedle Panamského kontrabandu nic neodehrálo, se cosi prohlásí o Panamské příhodě v USA, cosi řekne Generální Tajemník OSN, a pak se problém propadne do věčnosti? Takže situace na Korejském Poloostrově připravená 40-letou jadernou přítomností USA a neustálými MANÉVRY USA (v to počítaje evidentně koloniální Korejské nativní jednotky), je tak bezvýznamná, že zpráva z Panamy prostě jenom "udělá někomu oběd" a pak po ní pes neštěkne? * Konec kritiky ignorance anebo ohavné nedůslednosti OSN v dané věci: prosím aby propříště IPU a OIC tato tvrzení o kontrabandech, která vyžadují prošetření OSN, prošetřily samy. V případě Panamy by tedy ještě nyní mělo vystoupit IPU, vydat oficiální stanovisko plynoucí z auditu aktivity OSN ve věci, a iniciovat vlastní anebo příslušně a nezávislé šetření. Čili obecně, v Panamě (vlajka KLDR), Jemenu (vlajka Írán) a pro příště bych rád, kdyby IPU zajišťovalo hladké a promptní šetřící akce, a ošetřilo i jejich kvalitní mediální disperzi v oblastech IPU, NAM a OIC. OSN v tomto ohledu bude asi vyžadovat daleko více případů selhání, aby bylo možno probrat řešení a jeho implementaci.
  4. Když jsme u "lží za každou cenu," kterou zasypal Izraelský Benjamínek Japonského Ministra Zahraničí, ohledně "dokonale evidentní jaderné hrozby extremistických a iracionálních režimů" (čti fanatické muláhy v Tehránu a ubohou nerozumnou primitivní rasu Korejskou), pak se vraťme ještě k otázce a pojmu ideologie. Do jaké role se vlastně stavějí tací mluvčí, od Korejce Kimuna, po Obamu a Buše, když mluví o "ideologiích" na Východě? Vždyť jak se zdá, neuznávají ideologii na Západě jako vůbec možné téma? Stavějí se tedy, jak jinak, do role vědecké objektivity (reprezentované odpovědnou a křesťansky neomylnou velmocí) každým coulem. Každopádně: hlásají existenci ideologie jen na Východě? Nebo je jim toto slovo jakýmsi použitelným a "bezvýznamným termínem," o němž "nemají čas zavádět diskuse?"
  5. A nyní trochu občerstvení z českého deníku Dnes, toho času imperiálního propagandistického plátku zahraniční úrovně řekněme Blesku, tj. vymývání mozku na úrovni a bez rizika "autentického článku" anebo dokonce "nezávislého názoru." Ačkoli již i deník Dnes využil toho, že se k Izraeli "staví kriticky" Obama, a tak i v tomto plátku nalezneme již v tomto ohledu kritičtější postoje, byť všechny umělé. Bez příklonu Americké účelové a bezohledné rétoriky od Tel Avivu k Evropské Unii a tak i Palestyně by deník Dnes jistě dodržoval patřičný odstup od Palestynců, a už vůbec by nepustil ke slovu druhý tábor. Dnes se dočkáme alespoň "shrnutí postojů" na obou stranách - dříve v podstatě TABU. Čili, co máme v Dneskách? Palestyna prý nabízí přítomnost NATO anebo OSN v budoucím odzbrojeném pohraničním pásmu. Bohužel stejnou věc nenabízí NATO: neboť úplně optimálně by to mělo NATO zajistit silou už nyní, kdyby k tomu v NATO byla vůle, a nikoli čekat na jakési dohody mezi Kudz a Tel Avivem. Nanejvýš, že by k tomu zajistilo mandát OSN.. ale když to souvisí s bezpečností bez ohledu na dohody, pak nevím, co to souvisí s dohodou. Dále ovšem Dnes tvrdí, že Abás "trochu zastoupil Hamás," když PRÝ tvrdil, že Palestyna nehodlá po mírové dohodě akceptovat na svém území ani Izraelské civilisty. To ovšem Dnes účelně takto formuluje, protože ne každý čtenář si to dekóduje na "politicky podporované osadníky," a kdekdo se bude domnívat, že Hamás v budoucnu hodlá "vyhnat všechny židy z Palestyny." Což je faktický i praktický nesmysl, a de fakto lež, resp. plíživá propaganda deníku, mající za účel vyvolat příslušné asociace o Arabské rase, resp. Islamistech, což deníku patrně platí za jedno, dokud Obama nedovolí jiné myšlení. Nechceme však vyhánět čtenáře k jinak v politickém spektru umístěnému plátku, všechny se totiž v ČR na své politické agendě propagandy a laboratorně vyvedeném vymývání mozku dokonale shodnou, a nevybočují, pokud to není třeba za jinými nekalými účely. Dále deník bez pozastavení, natož kritiky tvrdí, že Izrael "spravuje celý Jeruzalém od války," - zatímco "Arabové chtějí jeho Západní část jako hlavní město." Proč poukazujeme na jemné opakování "Izrael spravuje" redakcí deníku Dnes: protože tím asi v poklidu Vážená Redakce myslí různé proměny Arabských hřbitovů na muzea a záchodky, další bagrovou práci v sousedstvích a ulicích, zjm. pomocí ultimáta typu "Arabové se do dvou týdnů bez náhrady vystěhují, protože přijedou bagry," a konečně Vážená Redakce "spravováním" myslí asi i omezování pohybu na základě libovolných a rasově motivovaných politik, ale jistě i různé ty libovolné vazby, na př. nemáš doma bráchu, tak zavřeme bez udání důvodu na dobu neurčitou tvoji mámu.. Prostě spravuje Jeruzalém, zvláště jak se "po válce věci spravují," že? Však Hajdrych také spravoval svou milovanou Prahu.. A Hitler ji dokonce ochraňoval! Hurá, sláva, správcům a ochráncům a jejich vlezlé kanonádě v médiích.. Podobně dle řadového genocidního deníku prý Maning, kterého nyní soudí USA pro velezradu a další potřebnou "otep" podezření, byl zavřený v cele, "kde jej každých pět minut kontroloval voják, aby nespáchal sebevraždu." Prostě skvělé, opět pak pokračuje další, jiný text. Nikdo se nad realitou nepozastaví, tak a tak a jdeme dále. Že v této typické Gvantanamské buzeraci a psychickém a fyzickém týrání, s cílem vyslýchaného zlomit, figurovalo i zamezení kontaktu s lékařem popř. libovolné, nevyžádané lékařské procedury je vedlejší, stejně jako ubohá výmluva, proč 24 hodin denně byl Manning zbaven soukromí, což je velmi komfortní, mohu Vážené Redakci doporučit, platí to i ve 3 hodiny ranní a 5 minut, také 3:06, a pak také 3:21 s kbelíkem vody atd. Takže kdyby v redakci byly sebevražedné sklony poté, co by někdo nevinný zde byl zavřený přes rok bez udání důvodu a přístupu k právníkovi a lékaři, pak vřele odkazuju na 24h servis americké armády.
  6. Dále, jako všechny další propagandistický, deník Dnes tvrdí, že útok na Islamabádské vězení, evidentně koordinovaný již delší dobu s podobnými politickými ilustracemi v Iráku a Sýrii, byl provedený Talibanem. To vůbec není pravda, neboť proti-Pakistánská "kapela" Tehrik-e-Taliban má zájmy nikoli v Afghanistánu ale zejména takové ty obecnější, populističtější, proti-civilnější, zájmy shodné s Al-Kajda. Ale zde deník, ve stejném článku označuje za "napojené na Al-Kajdu" laškary, tj. naprosto nikoli nábožensky motivované, civilní milice, které mají v kmenových oblastech živou a koordinovanou práci s Pakistánskou Armádou, anebo spíše s policií, a až na některé ohavné vyjímky, kterých se civilní domobrana zákonitě někdy dopustí, jsou laškary v některých oblastech přínosným článkem bezpečnosti. Zde vidíme zejména snahu využít situace v Libanonu a Iráku, a vnutit Evropské Unii "důležiťáckou snahu" zobecnit svoje politiky, a vnucovat Pakistánu, že pro zvýšení bezpečnosti, o kterou se nejspíše neumí postarat, by měl zrušit a zakázat Laškary, nadto ale v první řadě, potvrdit je na list spojenců Al-Kajdy. To je dle mého názoru absolutně zvrácené tvrzení, a proti němu je delegitimizace "ozbrojeného Hizbaláhu" ať už je to v důsledku cokoli - pohádkově jasným a přínosným krokem ve správný čas. Mimochodem, pokud by EU chtěla co hučet do Pakistánu ohledně Laškarů, pak nemáme jenom faktické námitky, a opět bezpečnostní vazby, ale zejména, že bychom rádi viděli vedle takového aktivismu nějaké silnější slovo proti Dronům. V takovém případě bychom i faktickou chybu přehlédli. Čili, co tímto "sunitské laškary jsou napojeny na Al-Kajdu" deník Dnes myslí? Pokračování Abotabádské pohádky o přistání Američanů, které se líbí novinářům a PR Hilary Clintonové, zrovna, když jí teče do bot z bombardování Zlitanu a Sirty v Libii? Děkujeme předem Pakistánské straně za nějaké zmínění laškaru v detailnějším světle.. Na př. během adresace vývojů v Iráku v NiW?
  7. Zimbabskému Prezidentu Mugábimu oponující premiér Tsvandžraj, sok v prezidentských volbách se nechal slyšet, že dnešní (31/7) Prezidentské volby jsou zmanipulované, volební komise je stranická, a konečně že Africká Unie lže a podvádí, a "podporuje válečného zločince a diktátora." To je ovšem silné obvinění ultra-pro-západního politika, který v zemi udržuje rozdělenou společnost, a podporuje různé sankce koloniální Evropy vůči zemi, aby pak důsledky hladu a krachujícího zdravotnictví připisoval "politickému teroru" svého Prezidenta. Africká Unie kontrovala s tím, že jde od Tsvandžraje o pokus po volbách destabilizovat zemi a zažehnout násilí, aby se opět OSN a Africká Unie musely přiklonit k vynucené kompromisní vládě, čili, aby jako neúspěšný prezidentský kandidát získal opět i bez voleb z vyšších sfér post premiéra.
  8. Úspěšně doúřadovaný Íránský Prezident Mahmúd Ahmedýnyžád získal čestný padák, na rozdíl od těch zlatých u nás, a to, že si může vymyslet v Tehránu nějakou Univerzitu, a pokud její vymezení schválí standartní školská rada, pak ponese tato univerzita jméno bývalého Prezidenta. Někdo se domnívá, že nejde o jméno, ale o její "provoz." Ale o tom pochybuji. Finančně jde maximálně o další kariéru na této univerzitě, jelikož M.A. je profesor žurnalistiky, ale my se domníváme, že mnohem významnější a o to více v Íránských podmínkách, je právě symbolická hodnota této čestné funkce, čili návrh, záštita projektu, a pak samozřejmě architektonicko-historická, na př. jako u Karla IV., byť asi nikoli v takovém významu, v jakém se u nás přehodnocuje samotný Karel IV.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama