NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 2.8.: Články - Egyptské skupiny za Lidská Práva a Íránské centrifugy

2. srpna 2013 v 15:56 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Úsilí dosáhnout soběstačnosti by neměla být přerušeno, PrezidentBušér, Červenec 31, IRNA

Prezident Mahmúd Ahmedýnyžád řekl, v této jižní provincii ve Středu, že vytrvalá snaha dosáhnout soběstačnosti v zemi nesmí být zastavena. Adresujíc experty v oblasti ropy a plynu, a oficiály v Aselújí, v Bušérské provincii, Prezident řekl, že kolonialisté se snaží dominovat zdrojům jiných národů.


Dnes, řekl, je země svědkem velkých úspěchů přese všechny plány chronických nepřátel.

Dodal, že současné politické hry Západu proti Íránskému mírumilovnému jadernému programu nemohou tvořit žádnou překážku v cestě pokroku a rozvoje země.

Prezident dorazil do Aselújí, 265 km jižně od Bušérské provincie, aby otevřel plyno-lomové fáze 15 a 16 těžebního pole Jižní Pérs.

Rozvojový projekt fází 15 a 16 Jižního Pérsu je zaměřený na denní produkci padesáti milionů kubických metrů Přírodního plynu, 80 tisíc barelů Plynodenzátu, 400 tun Síry a 1 milionu tun tekutého Petrolejového plynu (LPG) a Etanu ročně. (IRNA)

Náměstek Ministra Zahraničí: Krizi v Egyptě
nutno vyřešit moudře skrze dialogTehrán, Červenec 30., IRNA

Náměstek ministra zahraničí Íránské Islámské Republiky pro Arabské a Africké věci odsoudil současná krveprolití v Trpělivých Egyptských lidí, a zvolal že a ať žádné straně nestraní, a řekl, že krize v Egyptě musí být vyřešena moudře a dialogem.

"Přidržujíc se zákonů, respektujíc hlasy lidí a užívajíc výhody názorů myslitelů je nejlepší cesta pro řešení krize v Egyptě," řekl IRNě Husejn Emir-Abdulahín.


Zopakoval, že rozdělení Egyptského lidu do různých skupin a podpora různých Egyptských úřadů a autorit některé ze stran nepřispělo řešení, ale naopak, prohloubilo extremizaci a tak trvání, a rozšířilo dimenze krize.

"Toto je metoda, která tak nejvýše potěšila nepřátele Egypta," zopakoval Emír-Abdulahín.

Náměstek ministra zahraničí poznamenal, že Islámská Republika nabádá všechny Egyptské skupiny, instituce a strany, aby přijaly vyčerpávající a uspokojivé řešení zaměřené na únik ze současné situace.

Emír-Abdulahín zdůraznil, že další krveprolití Egyptského lidu by vedlo pouze k větším komplikacím situace a učinilo by jistě mnohem složitější najít jakýkoli východ z této situace.

Řešení tohoto případu vojáky naznačuje, že tito věří, že mají podporu velké většiny Egypťanů.

Protestovaný Prezident Muhamed Mursí je v zajetí od svého svržení armádou podporovanou dočasnou vládou, která jej podřídila vyšetřování ohledně obvinění vč. vraždy.

(pí: Přechodná vláda se nechala slyšet, že nehodlá být ve funkci déle, než sedm měsíců, zatímco naléhá, že hodlá znovu nechat schválit původní ústavu, s nějakými změnami ve prospěch menšin. Dle našeho názoru původní ústava plně kryla menšiny, a daleko spíše je argument menšiny starším pokusem armády omluvit své rozhodnutí všelijak líbivě. A ovšem menšiny byly argumentem kolonistických i socialistických aktérů v zahraničí. To je prostě jejich praxe, hájit své vměšování anebo dokonce nespravedlivé zásahy "právem místních menšin")

Hlavní Velitel Armády Generál Fatáh al-Sisi se objevil jako veřejný obličej nového pořádku, užívajíc si podlézavého prostoru v Egyptských médiích, a rozsévajíc pochyby o slibu vojáků, že předají moc plně obnovené civilní vládě s "navigačním plánkem" k parlamentním volbám za asi 6 měsíců.

Nápis roztažený nad silnicí v dolní Káhiře tvrdí: "Armáda, policie a lidé - jedna ruka."

(pí: věříme, že tomu tak je, ale vedle toho nelze přehlédnout, že elementy, militarizující konflikt mezi Bratrstvem a lidem, resp. armádou, jsou podceňovány. To je zvláště nebezpečné, neboť cílem Al-Kajdá je jednoznačně dovést tuto militarizaci konfliktu mezi sekcemi Egyptského lidu do extrému, jak toho dosáhla v Sýrii a Líbii)

Bezpečnostní síly zastřelily už množství Mursího podpůrců k večeru v Sobotu, když tito pochodovali ze svých celonočních protestů.

Ministerstvo Zdravotnictví zastavilo odhady o počtu mrtvých v Pondělí na 80, z posledních 72. Ministr Vnitra řeklo, že jeden policista podlehl svým zraněním v Pondělí.

(pí: zajímalo by nás, zda stejná kulka či zbraň jako u protestujících?)

Skoro 300 lidí zemřelo v násilí od doby, kdy Sisi svrhl Mursího.

Přechodný Ministr Vnitra Muhamed Ibrahim popřel zodpovědnost policie, a řekl, že jeho policisté zasahovali se slzným plynem v rozbrojích mezi Bratrstvem a místním naštvaným obyvatelstvem.

(pí: "místní naštvané obyvatelstvo" se přestane konat, demonstrace pouze ohlášené, je zcela evidentní, v které příměsi byly střelecké elementy. Samozřejmě nikoli mezi policisty. Výraz "naštvané" je exemplární podvod tisku, který poukazuje na vztahy za takovým tiskem vedoucí až k střelcům. A jako pozadí využila IRNA agentury Reuters, takže pokud někdo ví, kdo zabil 80 lidí, pak je to Reuters, a užívá si své nadřazenosti bulvární kategorizací události, jak ji vkládá do úst Ibrahimovi)

Skupina Egyptských skupin pro lidská práva zvolala v pondělí po jeho odstoupení.

(pí: naopak, ať změní strategii, jinak, ať odstoupí. Skupiny Lidských práv situaci zkreslují a řešení zjednodušují bez praktického náhledu na následky "běžné praxe" v současné situaci. Odstoupení, až se prokáže jeho pochybení. Zatím není ani vyvráceno tvrzení policie, že zbraně nepoužila.)

Skupiny říkají, že poslední "masakr se přidává k dlouhému seznamu zabíjení, které" tyto skupiny zdokumentovaly, "od Mubarakova pádu."

Sobotní krveprolití bylo nejhorší od 8.7., kdy bezpečnostní složky zabily více než 50 podpůrců Ichwanu před Káhirskými Kasárnami.

(pí.: to ale byly vojenské složky, kdeže Al-Kajda střílela ukrytá mezi protestujícími. Zde jsou takové ztráty samozřejmé, ačkoli jim lze účinně předcházet)

Armáda řekla, že její síly opětovaly palbu poté, co došlo na ně k útoku; Bratrstvo řeklo, že jeho členové neútočili

(pí: Reuters formulovalo pro vytvoření odporné asociace "že se modlili")

Přechodná vláda zvolala po vyčištění mešity Bratrstva poté, co si obyvatelé stěžovali na přílišný ruch před svými vchody.

(pí: nechápu proč IRNA tuto účelně přidanou naprosto nepatřičnou informaci na tomto místě osnovy ponechává. Nesouvisí to ani se střelbou před Kasárnami, ani se střelbou ukrytou mezi "naštvanými obyvateli." Pouze to "umožňuje čtenáři domýšlet," zda by Bratrstvo bylo schopné.. za má nějaký škraloup.)

Islamisté zvolali, že budou pokračovat v protestech

(zde vidíme, že Reuters, využitá IRNou pro pozadí má tento cíl, tedy nahlodat důvěryhodnost Ichwanu, a vyvrátit manipulací a nikoli argumenty pochyby o jeho vině. Po všech masakrech jsou už to jenom "Islamisté." A Reuters vesele využívá emocí, které na Západě existují proti "povstalcům" v Sýrii, a obrací je proti ohroženým druhům v Egyptě, zatímco tato Agentura, Reuters, plně koordinuje s Al-Kajdou a Spojenými Státy, aby první měl svou příležitost, a byl skrytý za "naštvanými taťky," a aby druhý byl v klidu, že globální čtenáři budou nekriticky tíhnout k Egyptské armádě.

Realita je taková, že Reuters a USA podpoří obě varianty: buď nebude poukazováno na pohodlné osočování bratrstva, a tak se "nějak" udrží Mansúrův režim, a Bratrstvo bude ze hry a bude dotlačené do ozbrojeného odporu, anebo, že převáží vláda Al-Kajdy, a tedy namísto vlády nastoupí dlouhodobý, nepřehledný konflikt jakéhosi prý lidu proti jakémusi prý bratrstvu. Podpora Reuters zmíněným dvěma stranám na zemi v Egyptě je z našeho hlediska totálně evidentní)


"Nebezpečí, kterému čelíme kvůli politické situaci a puči je větší než násilí, kterému čelíme v pochodech," řekl člen Ichwanu Islam Toferk, 26 let (IRNA)

Írán: 5000 nových centrifug spustí činnost v Uranových zpracovnách

Tehrán, Červenec 31 (NNN-MNA) * Íránský Prezident Mehmúd Ahmedýnyžád řekl, že 5000 nových, doma vyrobených centrifugových strojů, které byly nainstalovány v íránských obohacovnách, jsou připraveny spustit svou práci v blízké budoucnosti.

Pí dodává: Upozorňujeme, že přes všelijaké, nejčastěji lživé anebo zavádějící výtky Mzn. Agentury pro Mírovou Jadernou Energii MAAE / IAEA, jsou i tyto nové centrifugy pod dohledem Agentury.

To není pravděpodobně třeba ani složitě dohledávat v infobázích Agentury, která, přese svou až megalomansky nadělenou mzn. odpovědnost, je absolutně nekompetentní, postrádá transparentní procesy, nemá jasně vymezené, natož auditovatelné kompetence a povinnosti, nemá dokonce ani výslovně stanovenu obecnou úlohu, tj., jestli bude podporovat anebo terorizovat své signatáře a členy, a konečně, na to, jak často jsou její závěry úmyslně komoleny, předbíhány a převraceny světovými médii, není ani schopna vydávat své informace ve více jazycích, anebo alespoň v příslušně transparentní dokumentační formě. Tj. to anglické, co si odtud stáhnete, nepůjde ani zobrazit v kompatibilním režimu, ani z toho nebude možno kopírovat části textu, a konečně automatické překladače na internetu se do dokumentů taktéž nedostanou.

Čili pod kontrolou této agentury, kterou do posledního šroubku zkonstruovaly Spojené Státy jsou i nové centrifugy o kterých Mehmúd A/N mluví, a tak lze s jistotou mluvit o každém militantním článku o těchto centrifugách jako o nepodloženém a účelném šíření strachu. Neboť v kontrolovaných objektech přítomnost Agentury s absolutní převahou zajišťuje, že ani gram jaderných materiálů před nebo po zpracování nepřijde na místo, které agentura nezná a nekontroluje.

A články, o kterých mluvíme bezpochyby budou, asi jako je léto teplé a zima němá a studená. (pí,IRNA)

Mansúr a El-Sisi se setkali s delegací Africké Unie


Středa, 31. Července 2013 * Dočasný Prezident Adli Mansúr a Ministr Obrany Abdfatáh Sisi se setkali s vysokou delegací Komise Africké Unie, která v současnosti navštívila Egypt v čele s bývalým Maliským Prezidentem Alfou Úmarem Kunárim.

Setkání zahrnovalo náhledy na politické podmínky a demokratický proces v Egyptě, stejně jako otázku stažení členství Egypta v Unii.

Setkání se účastnil i Velitel Generál Sedki Subhi, šéf sboru Ozbrojených Sil, a další starší velitelé. (SIS)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama