NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 5.8.: Nadcházející Ženevská konference k Sýrii * Média: Od útěků ze Sýrie, ke štěkům stahujícímu se do průjmu nad KLDR

5. srpna 2013 v 14:24 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Prezident: Každý musí respektovat hlas a volbu lidí


Tehrán, Červenec 18., IRNA * Prezident Mahmúd Ahmedýnyžád, poukazujíce na množství zemí regionu, řekl, že všichni musí respektovat základní práva lidí hlasovat a volit, a akceptovat jejich výběr.

Udělal tyto poznámky na setkání s vyslanci a hlavami reprezentativních kanceláří v Tehránu ve Středu večer (17.8.)

Ahmedýnyžád řekl, že cesta k dosažení spravedlnosti, svobody, cti a základních práv nevede skrze konflikty a masakry (ad jeho formulace, že anihilace Izraele je jakási předpověď samovolného úpadku, potvrzeného Písmem, za daných okolností, na příštích "15 až 20 let," plné znění viz zpráva o únorové návštěvě v Káhiře, pozn. pí)

Co se totiž děje ve válkách? Lidé jsou zabíjeni, ekonomika demolována a hněv plní srdce lidí, řekl prezident.

Řekl vyslancům, že Islámský svět má historické nepřátele (my je dobře chápeme na př. jako "chronické," tj. bez vůle se "současným režimem," rozuměj nezávislým a suverénním Íránem, anebo každým Arabským či Muslimským národem téže vlastnosti, dojít jakéhokoli míru; od bodu chronického odporu k nezávislosti u těchto zemí logicky hledíme hned na problém "zastydlých?" kolonialistů, pozn. pí), dodávaje, že Sionisté a hlavy hegemonických sil jsou úhlavními nepřáteli Islámských zemí a odmítají nezávislost, pokrok, klid a prosperitu jiných národů.

Pokračoval, že bychom měli bdít nad událostmi v regionu, které jsou ve prospěch zájmů Sionistů.

Ahmedýnyžád ocenil vyslance pro jejich spolupráci v posledních osmi letech, pro rozvoj solidarity a posilování dvoustranných vztahů, a pro úsilí vytvořit mír, spravedlnost a bezpečnost ve světě.

Ahmedýnyžád vyjádřil doufání, že uvidí vyslance opět tehdy, až bude mír a spravedlnost řídit celý svět, a všechny národy žít v bezpečnosti, cti, klidu, míru a prosperitě. (IRNA)

Baku: Vítáme každý návrh k usmíření ve Karabašském sporu


Baku, Červenec 17., IRNA * Ministr Zahraničí Azerbajžánské Republiky Ilmer Muhamedjarov, poukazujíc na slabé pokusy Minské Skupiny a možnost Íránské mediace v Karabašském sporu, řekl, že Baku vítá každý návrh, jakékoli země, k usazení sporu.

Učinil tyto poznámky na společné tiskové konferenci s Tureckým MZ Ahmetem Davutoglem.

Muhamedjarov podtrhnul, že Baku chce, aby smírčí proces začal stažením Arménských sil z okupovaných území.

Davutoglu podtrhnul nutnost aktivní spoluúčasti zemí Skupiny Minsk v procesu, dodávaje, že Turecko je připraveno proces podpořit.

Média v Ázervajtské Republice citovaly samozřejmě i Íránského Mluvčího Ministra Zahraničí Abáse Arakčího, jak minulý týden uvedl, že Karabašský spor je rozhodně třeba vyřešit mírovými prostředky a dialogem.

Dodal, že v současnosti je realitou, že Azerbajžán i Arménská Republika mají zájem vyřešit spor v nastaveních Skupiny Minsk, ale pokud požádají Írán, "jsme připraveni zabrat v této věci." (IRNA)

Ministr Lidských Práv: al-Kajdá v Iráku je nebezpečnější než ta v Afghanistánu a v Sýrii


Amara, 1. 8., NINA * Ministr Lidských Práv Muhamed Šíja al-Súdány potvrdil, že organizace al Kajdá v Iráku je daleko nebezpečnější, než takto v Afghanistánu a v Sýrii

(v Afghanistánu se počítá mezi de fakto mrtvé organizace, maximálně se zde verbuje, ale to spíše jiné národnosti, než Afghánskou, na př. Uzbeky atd., pozn. pí)

Řekl reportérovi Národní Irácké Novinkové Agentury / NINA /, že "organizace al Kajdá Irák má politické a bezpečnostní krytí zevnitř politického procesu, což mátlo politickou a bezpečnostní scénu v Iráku," dodávaje, že "politické strany," které nehodlá ventilovat, "podporují tyto teroristické organizace z nitra Iráku finančně i politicky, a jsou návrháři všech takto teroristických operací, které míří proti občanům a institucím Státu."

Dodal, že "al Kajdá v Iráku má financování a zvláštní rozpočty z domova i zahraničí, které dosahují až sto milionů dolarů v měsíci, a to ještě bez zbraní, které někdy převyšují dispozice bezpečnostních složek, čehož výsledkem je, že se přidávají některé politické síly, které chtějí svrhnout vládu, přičemž ničení nevinných životů je často placeno těmto teroristickým organizacím z neznámých destinací."

Odhalil, že "jsou oblasti na periferii Bahdádu, které se proměnily v inkubátory terorismu, a transformovaly v zdroje konání teroristických operací, takže se odsud do měst rozvážejí výbušninami naplněné vozy, aby tak potom bylo útočeno na civilisty a samozřejmě také na bezpečnostní síly Iráku."

Dodal, že "záležitost rozšiřování organizace Al Kajdá v Iráku během posledních několika let souvisí s politikou otevřenosti našich hranic sousedním zemím, které se stávají zdrojem terorismu, včetně Turecka anebo Sýrie. Ale také tzv. Fronta Nusra, anebo tolerance advokátů sektářské nenávisti a proti-Iráckých politických osnovačů v zemích Perského Zálivu se přidává k těmto faktorům, takže se otvírá široké pole pro tyto zločince a militantní Takfiri, aby uváděli do pohobu své ohavné plány podle vůle uvnitř nebo venku." (NINA)

Ministr Zahraničí Spojených Arabských Emirátů navštívil Egypt


Káhira, Srpen 2., KUNA * Ministr SAR pro Zahraniční Věci Anvar Muhamed Karkaš sem dorazil v Pátek (2.8.) na krátkou návštěvu do Egypta.

Během jeho pobytu zde se očekává, že ministr Emirátů promluví s několika Egyptskými oficiály ohledně vztahů mezi SAR a Egyptem, uvedla oficiální Egyptská agentura MENA.

Araboemirátský Ministr zde byl také 7.7. na první návštěvě našeho ministra v Egyptě letos vůbec (KUNA)

Syrský Asád potvrdil víru ve vítězství


Damašek, NNA, 1.8. * Syrský Prezident, Bašar Asád, ve Ťvrtek potvrdil svou plnou důvěru ve schopnosti Armády a Lidu zvítězit nad teroristy, kteří neuznávají žádná jednání.

Asádova slova přišla na adresu Syrské Armády, ke dni Syrské Armády, podle státní tiskovky SANA.

"Kdybychom plně nevěřili v naše vítězství, nebyli bychom dost pevní, po celá dvě letá od počátku agrese," řekl Prezident Asád. (NNA, některé nepohodlné formulace jsme upravili dle našeho názoru do původní formy, a spolu s tímto jsme nahradili zabarvená oslovení oficiálními terminy; čili nejde o původní znění z Agentury NNA, ale daleko více se naše předělávka libanonského textu blíží syrským textům, z kterých ten libanonský vzešel.. pí)

Uniformy na Sinaji a kam se soustředit


Tel Aviv, 5.8., PÍ * Nyní je teprve zřejmé, co mělo znamenat nalezení falešných uniforem bezpečnosti na začátku tohoto roku na Sinaji. Odtud hledejme souvislost s dnešními vývoji v Egyptě.

Armáda označila Bratrstvo za občany Egypta a vlastní krev, ačkoli vyšší plukovník Alí upozornil na sektářské rozbroje mezi staršími a mladšími členy. Čili spíše občasné zavánění staršího vedení Ichwanu Takfirismem, což by jistě odboural větší prostor současnému Mursímu v médiích. Ale v zásadě můžeme počítat s objektivním zásahem, kdyby Mansúr proti Bratrstvu z politické pohodlnosti provolal násilí. V tomto bodě tak mezi řádky Alí upozornil Mansúra, že jeho panování má fixní kredit.

Jako významný element v Egyptském vývoji rozhodně chápeme akce Africké a Evropské Unie. I Ban Kimun ostatně označil na př. současné byť jen krátké zkazky Mursího za důležité pro Egypt, a za ty vděčíme dvěma Uniím.

Vzhledem k tomu, že většinu masakrů způsobila (údajná) policie, ptáme se, co je se zmíněnými signály mezi policisty, o kterých se v Egyptě na nejvyšších místech mluvilo?

V uniformách, řekl bych, je většina zakopaného psa. Pokud zostřením zde, a odtučněním Mansúrových direktiv proti protestům nedosáhneme ústupu násilí, pak doporučuji podřídit po dohodě účinné identifikaci a lustraci i protestující, a to bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

A samozřejmě žádné míchání protestujících, resp. žádné "spontánní shromažďování," byť by chtěli nosit Mansúra nebo spíše Sisiho na ramenou. Svolavatelé by měli koordinovat své akce tak, aby nedošlo ke srážkám, a mimo nahlášené protesty by žádné seskupování nemělo existovat, vzhledem k situaci. (pí)

Od útěků ze Sýrie, ke štěkům stahujícímu se do průjmu nad KLDR


Konflikt v Sýrii je krajně a trvale nepopulární. Kde jsou časy, kdy všichni obligátně u piva hořekovali nad svým salátovým plátkem, jaký je Kadáfí jeliman, s kolika italy měl pohlavní styk a podobně.

Poslední velká ryba v Sýrii se myslím médiím pořádně vymstila, a z "pro-Asádovských milic" se rázem stala koordinace světového tisku s teroristickou al-Nusrou, nebo přinejmenším, bez ohledu na důkazy poukazující k daleko horší realitě, rebelové pilně zavážející fotografie uleželými márničními zavazadly.

O této nepopularitě Syrského konfliktu svědčí zejména opatrný nezájem médií, neboť i v nejúspornějším příběhu čekala by na jejich mzn. "hrdiny" hora špíny. Nebo lépe na jejich nedotknutelné mezinárodní teroristy? Totiž co je nepopulární, jsou názory různých Britských Premiérů, Obamů, a podobných extremistů, na tento konflikt. Obzvláště humanitární ponožka, do které tito humanitární všeumělové nacpali své brutální zbraně. Každý cítí ten směrodatný smrad, který se díky "suksesu" v Líbii rozvalil v širém okolí, pro příklad v Mali, Iráku, Egyptě, Pakistánu, Alžírii. Každý koneckonců měl a má možnost hledat již dlouho úspěšně po-revoluční Líbii v katalozích cestovek.

Co je na této nepopularitě uchvacující je fakt, že zmíněná hegemonická média, jakýsi západní global-strým (namísto "majnstrýmu"), odmítají o Sýrii informovat vůbec, když na zdaleka stejné nótě pokračující rétorika a akce "západních osvoboditelů" stala se pro západní občany nestravitelnou. Raději tedy nemluvit vůbec, než uvádět čtenáře v nutné a rozsáhlé pochybnosti o zdravém rozumu a slušnostech jejich "vůdců." Co na tom, že rétorika těchto maškarních oblud sice poněkud dobubřela, co do požadavků, ale o to pilněji se ohání "požadavky demokracie," a "city západních voličů." Čtenář světových novin by se teprve dnes našel coby argument na každé druhé zastávce Bušovsky otrlé rétoriky, v nachlup stejných výrocích vůči Sýrii a zejména vůči "Mezinárodní Komunitě."

Ale jelikož Západní rétorika již zdaleka není vším, co dnešní čtenář o Sýrii obvykle ví, nevyplatí se médiím téma vůbec nějak podstatněji reflektovat. Dalším spektrem oné úchvatnosti současné mediální situace k Sýrii je, že vlastně právě a jen díky globální hegemonii Západu v médiích, tvořila drahnou dobu právě Západní rétorika větší část "událostí ze Sýrie." A tak právě tím, že se Západní blekotové v Británii, Francii a USA střelili se svým "zbrojením opozice" (navíc už v Líbii!) do nohy, a média nemohou s nevinnou gloreolou skrápět jejich nezastavitelnými moudry světovou populaci, jsou vlastně všechny pozdní výroky Západních "diplomatů" úplně bez funkce.

O váze nemluvíme, neboť Západní rétorika ve věci Sýrie postrádá rozumovou práci, a soustřeďuje se na "sjednocování podpory" různým věcem, čili smečkování, a dále na osočování regionálních hráčů, a jejich počerňování či zatahování, a konečně na různé další tlaky a kejkle. A snad opakovat, že toto nejsou věci, které bychom měli podezírat z nějaké "váhy." V kostce, do kouta zahnaná média nedodávají Západní politice vůči Sýrii většinu vymývací síly, bez které se tato politika neobejde, takže ono střelení se do nohy, připravilo tyto média i politiky v Sýrii zcela o funkci. A tak to ostatně má být, jak jsme uzavřeli v teorii regionů a přátelství. Toto čtenáři a posluchači také vycítili, a o to bezohlednější je jejich nezájem o Západní manévry v dané věci.

Skoro každý navíc docela snadno dojde k názoru, že válku v Sýrii by rychle ukončil všeobecný, důsledný a spravedlivě udržovaný zákaz zbrojení. Něco, na čem se rozhodně Královna a Lavrov neshodnou.

Proto se konečně média utíkají do Ázie, když chtějí pranýřovat "diktátory a teroristy," aby dokázaly svým čtenářům, posluchačům a divákům, že mají pevnou morální základnu. Proto, že díky nekompetenci a rasismu právě těchto populárních médií dnes o Ázii nikdo nic neví, takže dva až tři dny vydrží ledajaká kachna, že je někdo v Ázii diktátor, anebo, že jsou tam někde na terorismus zvyklí, či ho mají v krvi. Konečně u Azie jsme od těchto médií zvyklí dostávat vše po lžičkách, od koncentračních táborech ve Vjetnamu, po osvobozující akce USA v Koreji v padesátých letech, završené mírovým úsilím v současnosti. Rozuměj, všechno zhruba naopak.. Po vzoru "Hirošima musela být", anebo "Hirošima vedla k".

A posuďte podle naší práce zde, kolik informací vám vlastně média 20 let ODMÍTALA zprostředkovat. Argument, který jistě mnohému z vás přijde na jazyk, že na př. o Turkmenistán se dnes a ani zítra stejně běžný čtenář v ČR nezajímá nechme tak stranou, jako tvrzení, že jsou v ČR "všichni na Turkmenistán alergičtí." Podle mě jde o tvrzení velmi podobná, jakmile uzavřeme, že faktickou stránkou věci je "důsledná ostrakizace Asie, Afriky a Latinameriky v tisku," a přitom trvání na nadpisech jako "Ze Světa," nebo "Světové Země," při pohledu na uzoučkou, politicky monotónní skupinku ne-příliš úspěšných Západních lídrů. Dejte si bokem líbivá témata, jako Kastro, Gándhí, Mandela, jejihž "tolerancí" v tisku nelze příliš ohrozit Západní zájmy kladené na informovanost voličů, a dejme bokem čistě monotematické počerňování. Zbyde možná pohled na jakousi převážně krimi rubriku středního Východu a Asie. Stav faktů světové historie vůbec vynechme, v této zóně média s fakty rozhodně nepracují.

Takže krom neškodných stárnoucích ikon, závratných a asijsky-nelidských zvěrstev v Číně, Vjetnamu, Koreji a Líbii, a krom sporadicky otišťovaných výbuchů a zvěrstev v Iráku vlastně okolní svět neobsahuje pro média nic důležitého. Jistě. Taková média potřebují jednolité a masové emoce: dají si sakra záležet, aby po "katastrofě dvojčat" byl dav okroužkovaný stužkami, abychom byli zavaleni obrázky svíček a trosek v Nujoku, a konečně, především, aby se netrousila zbytečně pozornost na statisíce mrtvých při paralelních zemětřeseních v Turecku. A tak je to zde: pár mrtvých fanouškovských témat, vč. na př. Kuby, celý vějíř démonů, a pár zvláštních efektů, dodávajících celému mediálnímu výhledu šíři. Rozuměj násilí a smrti v zemích, o kterých nemusí čtenář vědět jinak vůbec nic.

Jak jsme ukázali, takový stav je v podstatě neudržitelný, a k své vlastní hlavě blížící se uroboros Západních médií a politiky je právě indikátorem té situace, na kterou tu všichni čekáme: hniloba západní vymytosti. Vymytost na západě byla tou zbraní, která měla zajistit onu americkou vojenskou šňůru v "7 zemích od Líbie po Jemen," o které se před časem trousila na plnou hubu Americká oficialita. Je to totiž vymytost, po které běhala Západní rétorika zároveň jako vysoké napětí, ale zároveň jako přesné úlohy, co si bude kdo o čem myslet. A věřte nebo ne, nehrozí již, že by nějaký "nový Kadáfí" - další mediální Kadáfí - vyvolal přesně zadanou vlnu znechucení. Spíše se budou na př. čtenáři, ze své tiskové hospody, trousit bez zájmu, a zalezou s drobáky, vyrýžovanými v onom propagačním článku, do nejbližšího nonstopu, kde stráví zbytek dne řečmi o úplně jiných věcech. A pokud si na článeček vůbec vzpomenou, pak dost možná se stále více obecným despektem k západní politice a médiím.

Od boku: Po této analýze očekáváme celkem zákonité oživení informací o Sýrii, aby tak politiky vydržovaná média dokázala politikům, že to zdaleka není konec jejich (řádně mastných) službiček. Nu, a až budou mít zejména zmínění Západní rétoři plné zuby této záludné demonstrace "své bývalé moci," tak se stroj opět zastaví, a tentokráte nadobro. Vyjímečně pak propaganda ušprkne někde v nejmenším písmu hodně bokem nějakou jedovatou lež, a spíše se bude koncentrovat na věci neaktivní, ve kterých mohou média mnoho plkat, protože rozhodující politikové mají v nich před OSN svázané ruce, a i přesto odmítají ukončit sponzorství mediální démonizace. Čili zmizí vedle Azie a Latinameriky ještě i ta Sýrie a Egypt, a budeme se setkávat s zvláště přízemním slintáním o Severní Koreji. Ten Egypt plus mínus, protože Evropská Unie rozhodně média neovládá, a protože úspěchy Evropské Unie v Egyptě rozhodně nejsou něco, co by většina Evropských médií (pro-Amerických a proti-Evropských) ráda amplifikovala. (pí)

O prvních, druhých a třetích řadách v Sýrii


Mezi deklarovatelné velmoci patří pokud vím, jen pěti-hvězdičkoví hráči, což je v poslední době zcela "neokoukaná parta nových chlápků," viz na př. Kazachstán - naopak fádní typus jako USA je dlouho na ústupu - a i Čína plave ve vlastních problémech, byť se ještě nehodlá, přes veškeré fandy této aktivity právě zde, jakkoli topit.

A bez rozdílu, všem těm - starým, účast v mezinárodních sporech, jako je ten v Sýrii nesvědčí.

Přesto se zde chce jejich politika nechat slyšet nejvíce, ačkoli je celá partie na nejbližším regionu. Mezinárodně upadajícím velmocem by rozhodně prospělo přehodnocení situace, a následování snad racionálního tématu nově zvoleného USA: více ústupků tam, kde je ještě možná diskuse. Čili pokud si chtějí, co do významu zanikající, světoví hráči podržet ještě zbytek svých sil, neměli by pohrdnout vedlejší, anebo dokonce terciární úlohou v Sýrii, a naopak z úplně zadních řad zde podpořit přední hráče regionu, spravedlivým způsobem, aby tito došli maximální shody.

Při trvání svých současných nároků na roli v Sýrii bude pád velmocí, a zejména Západní soustavy germánských zemí velmi rychlý, a jakmile se objeví v Sýrii nějaké řešení nečekaně samo, bude se datovat údobí, ve kterém po celém Anglo-Americko-Francouzském žvanění neštěkne ani pes, i byť by bylo podkládáno zlatem. (pí)

Nadcházející Ženevská konference k Sýrii


Co rozhodně této myšlence chybí a touto absencí neprospívá je, zahrnutí té opozice, která je ochotna bezpodmínečně jednat. Komu je co po nějaké euro-centrické konferenci, která hostí nějakou zneuznanou Americkou exilovou selanku, honosící se dokonce zkratkou, zato hned množství hráčů přímo ze Sýrie a jejího sousedství bezdůvodně, anebo spíše hašteřivě odmítá přijmout, a dokonce i ty s nejlepšími intencemi, volající po své účasti. A co teprve ozbrojení aktéři, kteří jsou přímo v Sýrii, pořadatelské země konference na to samy do umdlení poukazují, ale pro své vnitřní ideologické rozpory tyto hráče absolutně nepovažují za myslitelné účastníky konference. Jde na př. o Hizbaláh a Syrské Kurdy.

Buď chce pořadatel konference dosáhnout v Syrské zemi míru a mírového řešení, anebo se chceme blýsknout před vybranou společností, že jako jsme ti dobrodinci, kteří by rádi, leccos proto dělají, ale k ničemu to nevede. A jeví se mi jako očividné, že doposud Ženeva hrála jen tu druhou jmenovanou roli: masírovací, utkanou ze sebelásky, povrchní a falešnou.

A vůbec s respektem k situaci, by měli všichni účastníci odpovídat v OSN nastaveným požadavkům, kterým se lze ovšem přizpůsobit. Tím myslíme zejména ukončit zbrojení libovolné strany v Sýrii, včetně dalších dodávek pro Damašek, i kdyby šlo o rakety vzduch vzduch, a včetně tzv. ne-smrtícího vybavení pro "rebely," jako jsou na př. obrněné vozy, noční vidění, anebo polní lékárny. Kdyby upuštění od těchto aktivit bylo podmínkou k jednání v Ženevě, mluvili bychom nejen o prestyžní akci, ale také o vybrané, poučené, angažované, odhodlané a upřímné mezinárodní společnosti.

Dosud to bohužel vypadá tak, že tam bude rozhodovat o složení účastníků na základě svých komplexů velmi pestrá společnost lajdáků, pokrytců, a vůbec lidé, kteří jsou mezi prvními nejzatvrzelejšími aktéry na pozadí Syrského konfliktu; - A trvání přičtěme právě této vlastnosti! - že úplně v popředí celé akce budou ti, kteří bezpochyby vynikají, jak v kázání míru a žádání intervence, tak ovšem v absolutní nepřizpůsobivosti, a rádi by této příležitosti využili pouze k šíření vlastní zatvrzelosti, a neochoty k byť naprosto nejmenším změnám ve svém jednání. A ti tedy ještě svým posledním slovem nad složením účastníků potlačí poslední zbytky atmosféry ústupnosti a dialogu.

A přitom je to právě naopak: právě takoví aktéři, kteří oznámili svou libovolnou účast v Sýrii a kladou si podmínky na složení konference by měli být jednoznačně vyloučeni, právě pro podporu dialogu a oné ústupnosti, která je bezpochyby již dva roky tím chybějícím elementem Syrského míru. Čili pokud by měla konference podpořit dialog v Sýrii a k Sýrii, a ne posloužit kazatelům zbrojení a intervence k násilné propagaci svých názorů na světové společnosti, musela by, především médii podporovaná, Nujorská skupina, (a lze pomocí citace soudružky Klintonové doložit, že ne zrovna nezištně) být zbavena těchto mazánkovských výsad. V opačném případě přece její diktát na složení konference, jakožto diktát ozbrojené strany v Sýrii, která odmítá jednání vyjma kapitulace druhé strany, doslova znamená sabotáž všech mírových potenciálů takové konference. A i kdyby pouze nebyla vyslyšena, a mohla se účastnit, byly by důsledky pro mírový potenciál konference závažné.

Absence negativních objektivních požadavků na účastníky dělá složení konference velmi nerovnocenné, a tak dialog ve více vrstvách konferující společnosti méně nebo vůbec nepřístupný. Opačným principem je klást odůvodnitelné a reálné požadavky v souladu s názorem Valné Hromady OSN na co nejvíce účastníků konference, a tím samozřejmě jejich jednací pozice poněkud vyrovnat. A požadavek ne-účasti Íránu a pod. rozhodně není "názorem," ale právě bezdůvodným a vzhledem k zájmům Sýrie nezdůvodnitelným požadavkem, který lze při výběru účastníků odebrat, a tak srovnat politický projev této Nujorské skupiny vedle projevu dalších zemí, které splnění podobných přání po konferenci nežádají, neboť se k tomu necítí oprávněny, a nepokládají takové požadavky za správnou investici do míru v Sýrii. A takoví zájemci o účast jistě jsou, a nejspíše tvoří nad-osmdesáti-procentní skupinu v globální společnosti národů.

Čili obecně nejen vyloučit každou stranu anebo skupinu stran, která se hlásí k bojkotu, a tak se pokouší vydírat pořadatele a účastníky konference, ale ještě klást maximum odůvodnitelných vzájemných požadavků. Čili jakási před-Ženeva by měla teprve prostřednictvím jednání zvolit pořadatele Ženevy, a ovšem požadavky kladené bez vyjímky na všechny účastníky, a rozhodně nejen na dvě tři země bezprostředně související se Sýrií. Věřím, že v současné situaci by této před-Ženevě velmi prospěla neomezená národní účast, a to včetně libovolných existujících ozbrojených skupin, a Syrských, ne-exilových politických stran, vyjma těch, jejichž účast je jednoznačně podpořena jednou stranou konfliktu, čili Damaškem, anebo Nujorskou Skupinou, a všeobecné právo veta mezi účastníky. Pokud by všichni potenciální zájemci schválili ve vetovacím řízení nějaký přístup k nadcházející konferenci, pak věřím, že by byl spravedlivý, a patrně by více méně aktivoval požadavky, o kterých jsem se tu zmínil.

Vyloučit každou takovou stranu, byť by to byla ona nablýskaná, a přesto nikým neuznaná, opoziční formace přestěhovaná z Londýna do USA. Myslím, že její dosavadní působení v konfliktu není vůbec něčím, co by vedle oficiálního odmítnutí krkavčích požadavků skupiny v OSN, mělo tuto skupinu stavět nad ostatní účastníky, jako něco nevyhnutelného. Skupina rozhodně není v pozici, pro všeobecný názor, a pro svůj, z neochoty jednat a dosáhnout transparence plynoucí, prokazatelně nulový vliv v Sýrii, aby byla její absence pokládána za "tragický a rozhodující fakt." To, že je skupina takového ražení, a vůbec s takovou podporou mezi germánskými zeměmi Západu, ještě neznamená, že je první a poslední esencí konference k míru v Sýrii.

Je to ostatně konference k tomuto míru, nebo konference k Nujorské opoziční formaci? Protože v tom druhém pádě bych jí byvše jedním z 80% světových národů s lehkým srdcem odmítl, a to byť i jen komentovat. Protože přeci jenom 80% světa se nemůže cítit povoláno "propagovat jakési v Americe sídlící Syrské militanty." Existence takových podmínek by tedy měla být zavazující již nyní. Realita v Sýrii je jinde, než v přezbrojených řečech Západu a Východu, a na tom nadšení Britů pro války nic nezmění.

Zatím platí, že jednostranná politika a tlaky, jsou-li obzvláště nespravedlivé a neodůvodnitelné, nemají takový význam, jaký jim Západní řečníci nutně přikládají, ale vedou spíše k další militarizaci a extremizaci společenských rozdílů v Sýrii. K tomu hned připojme odkaz na absolutní souvislost s nárůstkem terorismu v regionálních zemích vis-a-vis teze o smyslu americké "nad-Syrské vlády" a její nulové relevanci. Čili negativní vývoje v Mali, Iráku, Turecku, Alžírii, rozhodně i Egyptě a Líbii, a tvrzení, že Nujorská skupina je jen špičkou vypočítavého alibismu USA, že "zbraně jdou do vybraných rukou." Jakási falešná dodejka zbraní a vojenské techniky, kterou nenápadně USA přejmenovaly na ne-smrtící prostředky sebeobrany, má tedy konferenční místnosti, úřední sídlo, a slušivé obleky. Věru tedy slušivá dodejka na úrovni.

A nyní k událostem v regionu, že.. Nevím u čeho slušivého bych asi tak začal? Snad jen asi tak, že současné násilné vývoje v regionu naléhají na odraz politických pochybení západu v mezinárodní politice, a to vůbec nejlépe adresaci těchto pochybení v mezinárodní politice, v OSN, a tím způsobem před Ženevou v Ženevě a po ní. Vůbec optimálně měly by spojené národy zapracovat na prohloubení obecného zákona o občanské válce, tak, aby byl již nyní v Sýrii přiléhavější, a tímto způsobem přinášel jednoznačné důsledky, byť v drobnostech, nyní i do budoucna. Toť tedy jak se domníváme nulová relevance Nujorské skupiny v Sýrii, mezi rebely, a natož na její politické scéně, anebo dokonce v mírovém řešení Syrské krize. Navíc je evidentní, že každý další týden ozbrojeného násilí v Sýrii je obrazem jen a pouze Západního přesvědčení, že zavážet zemi zbraněmi je onen chybějící element míru.

A tak konečně i hysterické výkřiky nad sumami mrtvých jsou právě pokrytectvím a nic mimo to - každá přičtená jednotka vděčí za svou příslušnost k velké cifře ideologické vytrvalosti podpůrců "intervence" anebo alespoň zbrojení. Tak je tomu ovšem v Západních genocidách od roku `45 také vždy.

Navíc je i stav informace zcela jinde, než svého času v Líbii - každého by jistě zajímalo, kolik lidí by vyšlo do ulic na podporu NY-opozice, ale o petiční potenci "Damašských lojalistů" už nikdo nepochybuje - a obecně se na Západě věří, že za Asádem je pohodlně přespoloviční masa Syřanů. (pí)

Expres

 1. 17-18. Července se nechala jediná pro-Mansúrovská a zároveň islamistická strana Egypta - Núr slyšet, že se Mansúr bude muset umírnit vzhledem k Ichwanu, a tedy, že budoucnost Egypta je možná pouze po politické rekonciliaci přechodné vlády s Bratrstvem. Tím totálně škrtáme příliš jednoduché podezření, že by Núr na rozdíl od Ichwanu byla pouze politická kára Al-Kajdy. Zdrojová zpráva agentury NNN je zařazena jako "Mansúrův (první vůbec po nabytí funkce) projev před plánovanými protesty (pátečními)" a označena NNN-XINHUA 19.7. (pí,NNN)
 2. Tajský Premiér Jinžla Šajnevetrová navštívila Tanzánii. Zatímco doma z jejího nařízení luxuje po moři Ministerstvo Vnitra, Ministerstvo Těžby a Armáda ropné sajrajty, než budou do puntíku vyluxovány, Premiérka se v Tanzánii oddávala odpočinkovým debatám o energetice, zdravotní turistice a stavebních investicích. Tři zaúkolované sbory služebníků státu se bez odkladů pustily do drhnutí a pucování moře, jak je v zemi zvykem. U nás se podobné úřady zabývají na př. sledováním řidiče sekretářky premiéra, a ten o tom navíc ani nemusí vědět. A třeba se i nechá slyšet "To je věc sekretářky premiéra, od toho je placená, aby zaúkolovávala bezpečnostní složky Ministerstva Obrany. Její řidič je věcí osobní, tak nevím, proč by o jeho sledování měl rozhodovat Parlament, anebo i jen vědět!" (pí,TNA)
 3. Dalších 15 lidí zemřelo v Pakistánu po začišťovacím zásahu armády ve věznici, kde došlo k útěku desítek členů sektářských psychopatů z organizací TTP, SeS a LeJ. Další stovky běžných kriminálníků vypochodovaly po nájezdu 18 vozidel TTP na věznici vesele do světa. Ve středu již bylo několik desítek znovuzadrženo. TTP většinu osvobozených pro-zahraničních sektářských psychopatů vzalo s sebou, takže ti rozhodně nebudou tak snadno a rychle zadržáni. Zprávy o stovkách "militantů" anebo dokonce "talibanců" jsou zkreslené. Jenom proto, že se v názvu staví za Afghánský Taliban, nelze je naprosto z podstaty věci nazývat Talibanem, a jenom proto, že to bylo v Pakistánu, nelze tvrdit, že všichni obyvatelé věznice byli teroristé.
 4. Irácký Premiér Maliki pak po podobných, paralelních, a naprosto ne nesouvisejících, vězeňských incidentech, vyházel všelijaké zbytečné ministry a policejní šéfy, a nařídil jejich zadržení a předvedení před soud. V Iráku se větší útěk z vězení počítá na další mrtvé v mešitách a autobusech (NiW,pí)
 5. Závidění-hodnou nemocnici představil nejvyšší pokladník Emirátů Emir Divan vůdci země, Emíru Džaberovi. Ta bude svými zdánlivě nadbytečnými kapacitami sloužit zejména lékařské vědě a vzdělání, a nemálo konečně mezinárodní spolupráci v lékařství a ošetřování, tj. bude přijímat i značné počty zahraničních pacientů. Přítomnost Íránské, Turecké, Německé, Kubánské anebo Korejské vědy a techniky lze očekávat. O Emirátech jsme v našem českém tisku naposled slyšeli v souvislosti s kriminalitou v rodině jednoho našeho herce, což je další ukázkou nespravedlivosti zájmů těchto médií vůči čtenářům a světu. Emiráty rozhodně nejsou zemí, kam se dovážejí podnikatelé k mučení a vraždění. Konečně dovolím si tuto část páně Dejdarova příběhu označit za dezinformaci, abych měl klid.. bývá to tak snadné, až obvyklé (pí:KUNA)
 6. Islámský vůdce Ahmed Tajíb z Azharské Univerzity na pomyslném rozmezí Egypta a Palestyny, zvolal po ochraně a respektování práv Egyptských demonstrantů, takže se nám ještě v jedné zásadní části docela ulevilo (SIS)
 7. Islámská Kurdská Unie odmítá dobrovolné rukování Iráckých Kurdů v Sýrii, ale ovšem schvaluje práva Syrských Kurdů militarizovat v případě ohrožení. Tito Syrští Kurdové se nedávno utkali s teroristickou Al-Nusrou v řídkých civilních oblastech poblíž Tureckých hranic (AA,NINA)
 8. Sýrie odsuzuje údajně již jenom Saudskou Arábii se zbrojní a finanční "podpory teroristů" na svém území (NNA)
 9. USA se prý domáhají společných vojenských manévrů s Egyptem. Tak opravdu k destabilizaci toho snad není potřeba více? Nebo znáte někoho lepšího, kdo by ještě mohl s Egypťany terorizovat sousední Iráčany? Přidej jistě k popularitě "hrdinů" v tomto regionu, a bezpochyby, pokud jediné, čím se Mansúr zaštiťuje, je ekonomická situace za Mursího, pak jistě nemá právo tyto zahraničně-bezpečnostní věci měnit, resp. to, čeho dosáhla Mursího administrativa bezdůvodně ničit. Pokud dostal mandát k přípravě nových voleb a ekonomickému aktivismu, pak by měl držet na paměti, že Mursího zahraniční politika byla rozhodně populární i mezi jeho jinak odpůrci. Tyto Americké nabídky by měly být slyšitelně a s jasnými důvody odmítnuty, pokud se na vývoj v Egyptě ještě máme být schopni dívat. Zvrácené (NNA,SIS,pí)
 10. OSN Kimun označil kontakt s Mursím za důležitý pro další vývoj v Egyptě. Mursí se prostřednictvím Africké Unie, která jej navštívila, a naléhala, aby zpacifikoval některé vůdce Ichwanu, označil za utlačovaného, ale dodal, že by rád promluvil k Ichwanu (my tomu rozumíme coby souhlas ve směru od bojkotu, za na př. námi zde navržených podmínek) ale potřeboval by "více prostoru v tisku a médiích." Na tuto formulaci také nespoléhejte, je to náš výklad jeho úsečných zkazů. AU a EU jsou reálným moderátorem. Vzájemné vztahy Turecko, Írán - ad manévry - jsou jistě v popředí. Ty jistě Mursímu schválili z větší části i jeho odpůrci - a Mansúr by se jich neměl dotýkat: "přišel pohnout s ekonomikou poté, co mu to armáda na základě bezpečnostních rozhodnutí dovolila." Pokud uvidí Bratrstvo, že alespoň jeho zahraniční politika zůstala zvolena v plném rozsahu, jistě budeme dvakráte někde jinde! Azharský vůdce Ahmed Tajíb v únoru přivítal Íránského Prezidenta, a řekl, "respektujeme vás jako osobnost, pracující na jednotě Muslimů, bez ohledu na vaše politické zodpovědnosti." Dále by Prezident, v únoru, obecně v Egyptě vítaný, a někde ovládali situaci i vyložení fanoušci. Tajíb označil za úkoly Azharské Univerzity boj "proti Islamofobii, a proti šíření proti-šjítské nenávisti." (pí,IRNA)
 11. Samsonovy vlasy Izraele a Kostějova jehla Spojených států? Přeci deformace historie druhé světové války, aby byla nacistická genocida "ideologickou hrozbou," v souvislosti s Trumanovou doktrýnou, a konečně mediální monopol USA. Trefa, že?
 12. Velmi by mě zajímala jednoduchá tabulka čítající všechny války od roku 1945, a samozřejmě s přesnou definicí války pomocí počtu a charakteru obětí. Mezi další sloupce po době a místě války bych zařadil a) civilní, b) vojenské oběti, pak jeden sloupeček s počtem obětí dle Červeného Kříže, a dalších spolehlivých lék. organizací, proškrtnuto pokud není k disposici. Už takováto tabulka byla by naprostým obratem v dostupnosti informací. Přidávám ještě jeden návrh na sloupeček, a to velmi zajímavý sloupeček: v něm by byly 2-3 ukázky jak se během této války o této válce psalo v nějakých světových zemích. Resp. jak o té válce na př. mluvili v Pakistánu, a jak třeba v Mexiku, zjm. tedy na př. stereotypy popisu války sovětským svazem, v kontrastu s dalšími stereotypy. V tomto sloupečku by tedy byly až tři zkratky světového státu, a význačné útržky tamního tisku z té doby, odhalující názor na onu válku v kontrastu s jiným takovým... Velký důraz ovšem kladu na přesnost definice "války" a tedy toho co v tabulce bude za řádky. Dále lze uvažovat sloupec "kdo byl na pozadí." A podobně, pokud to nebude vyčerpáno otiskem dobových sv. médií. A konečně je třeba, aby tento projekt proběhnul jen jednou, a úsilí se netříštilo do mnoha nedokočených verzí. Leda pokud by autor měl dostatečný tým a dostatečně jiné nároky na dodatečné sloupce. Civilní a vojenské počty pokládám za základní sloupce, a nelze na tom, jako na vědeckém faktu, nic měnit. Lze jistě i přidat cenu války a hmotnost svržených pum, a zda byly špinavé a) nebo za b). A tak podobně.. Nejsložitější bude zejména otisk ze zahraničí, který pokládám za vůbec nejpodstatnější kořist, pokud dá někdo kompletní soupis dokupy!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama