NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 7.8.: transparentní pohraniční spolupráce dvou zemí * pokud tohoto velení ISAF není schopné, pak nejen, že pochybujeme o jeho intencích v regionu, ale dokonce i o schopnosti chránit lidské životy své mise

7. srpna 2013 v 10:41 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Zajímavý by byl rozhovor s Tantavím. Dle mého názoru by mělo být snadné pro německý Spiegel jej pořídit, a pro IRNU, popř. NNA či NiW jej přetisknout. Posílením působení MZ Evropské Unie rozumíme ošetření v domácích i světových médiích, a pokud je to příliš Americké, pak posílení (pí)
  2. Pokud sedí spolupráce AlKajda a USA - přinejmenším jejich koordinace pro usměrnění Egyptských nestabilit - jak jsme zde rozebírali - tedy, že USA se jaksi spletly, a pokládají situaci za puč, a podle toho se k Egyptu chovají, tak, aby krom "pučistické vlády" byla alternativou pouze militarizace rozporů - čili v rámci koordinace s Al Kajdou podporují zejména kriminalizaci Bratrstva - což je právě jak zdánlivě jedinou možností podpory režimu, když se domníváte, že jde o prachsprostý puč, a což je právě činností a mistrovstvím moderní Al Kajdy.. A o zmíněné domněnce USA svědčí i stížnost Generála a Ministra Obrany Egypta al Sisiho, že "USA Egypt opustily". Sisi totiž upozornil, že USA mají silný vliv na Bratrstvo, a nemusel by tedy ani orodovat Mursí, aby Bratrstvo odvolalo bojkot, ale USA k tomuto nepřistoupily, a dokonce ani nepodpořily Egypt tím, že by se zde zastavil Obama, přinejmenším telefonicky. Naopak prý vojenská selanka USA kontaktuje své protějšky v Egyptě den co den. I to konečně, vedle diskriminace Bratrstva, nasvědčuje tomu, že USA pokládají situaci v Egyptě za puč, a podporují vedení země jako pučisty, čili "dělejte si s opozicí co chcete, ale máme pár základních podmínek." Rozdíl je právě v tom, že současná přechodná vláda Egypta by se bez tohoto "co chcete obešla," a naopak by přivítala, jak říká Sisi.. A citovaná pasáž je dokonce oficiálním projevem Kerryho vůči Egyptu. Takže pokud Sisi mluví o zradě, mluví právě o tom, jak totálně USA ignorují lid Egypta ve svých domněnkách a postupech, resp. manýrech. No a k onomu "dělejte si co chcete s opozicí" je dobrým orientačním bodem opakovaná "nabídka" USA k "společným vojenským manévrům." Nejde o nic jiného, než že pokud by se situace kolem marginalizace a kriminalizace Ichwanu zvrhla, USA by takto ukázaly Egyptu, kdo jej pevně drží v rukou. Čili demonstrace síly a vítězství jako dovětek k politické represi. Čili řeč o zradě již chápeme. Sisi pak dodal, že "není v Ichwanu, protože se nejedná o armádní organizaci." To celkem chápeme, na druhou stranu mu vzkazujeme, že i internacionalistická revoluce může plně budovat a hájit suverenitu "hostící" země. (pí,SIS,NNN,AA)
  3. Mluvčí velení NATO Rasmusen na tiskové konferenci s Afghánským Prezidentem Karzaím uvedl, že NATO bude v Afghanistánu i po roce 2014, v souladu s diktátem vydaným na sjezdu v Čikágu. Na tom by nám nic nepřekáželo, budou-li procesy vedoucí k smlouvě o spolupráci transparentní, a zajistí tak suverenitu Afghanistánu, ale máme absolutní výtku, která by měla najít svůj obraz v OSN a dalších mzn. fórech. Rasmusen po repetitivních a stereotypních, nekritických salvách na téma "dosavadní úspěchy a bezvadné vyhlídky Spolupráce NATO a Afghanistán" řekl, že se zasadí, aby "Pakistánská vláda a armáda začala něco činit se svým pohraničím," což Afghánská tiskovka vehementně doplnila tvrzením, že je to jedním z drobných dokladů, že vůbec nikdy a vůbec žádní povstalci nepocházeli z Afghanistánu, ale že vlastně odjaktěživa jsou to spiklenci Islamabádu. V tomto ohledu bychom tedy žádali jak NATO, aby vzalo na vědomí situaci v Pakistánu. Oba faktičtí (pokud nejsme fanoušci apokalypsy) spojenci, Kábul a Islamabád si dost možná rádi ulehčí, a zbaví se odpovědnosti, resp. osočí z problémů na svém vzájemném pohraničí toho druhého. Oba spojenci to konečně dělají: kategoricky svalují vinu za pohraničí na toho druhého. Ale pouze Kábul v této věci využívá aktuálních zájmů USA, a nechá se v těchto osočeních v médiích celého světa Spojenými Státy sekundovat. A pro USA jde opět o záchranu tváře. Jak jinak spasit své dronové zločiny v pohraničí, než přitáhnout světovou pozornost k neschopnosti, anebo dokonce spiknutí s terorismem v Pakistánu? Jak jsme navíc viděli, tajné bezpečnostní smlouvy Pakistánu, Afghanistánu s patentem USA o pohraničí naprosto nikam nevedou. NATO by tedy naprosto bez odchylky mělo zajistit právě tento chybějící element: rámec pohraniční spolupráce dvou zemí, a to v otevřeném formátu, transparentní celému světu. Pokud tohoto NATO není schopné, pak nejen, že pochybujeme o jeho intencích v regionu, ale navíc i o schopnosti chránit lidské životy v regionu a dokonce i šetřit lidské životy své mise. Dodáváme, že naprosto bez pochyby se nám zdá jako velmi aktuální a spravedlivé, aby NATO nabídlo a pohodlně zajistilo členství OBOU zmíněných zemí v tomto paktu, ale zejména v Afghanistánu nám to přijde jako vůbec projev solidního a transparentního vystupování k samotným občanům současných členských zemí, vč. Turecka. Dalším bodem je samozřejmě také to, že USA si vůbec nešpiní prsty nějakou argumentací v dronovém programu, a také absolutně nereagují na podněty Pakistánu k situaci v pohraničí. Nezřídka tyto podněty vydávají dokonce za "propagandu a výmluvy," nasvědčující právě údajné "napojení Islamabádu na teroristy." V čemž si svůj part pískne i propagační oddělení Indie. Celý rámec této situace by mělo NATO změnit, anebo prostě zmizet, vypadnout, a nepromluvit o regionu dalších sto let - prázdné řeči, k čemu? Jistě je drobnou alternativou spolupráce Afghánských a Pakistánských médií, a takto příprava materiálu pro OSN, které by uzavřelo tuto nejen diplomatickou přestřelku mezi dvěma spojenci (a,p). Konkrétní návrhy Pakistánu ohledně strategie kladiva a kovadliny mohou být klidně součástí propagandy, ale podobné návrhy s druhé strany naprosto bezpochyby touto propagandou jsou. OSN by tedy mělo vzít na vědomí absenci veřejného, transparentního uzavření pohraničního režimu, anebo vznik komise pro pohraniční situaci, anebo trvalé pozorovatelské mise, NATO by mělo vzít na vědomí suverenitu Afghanistánu, a potřebu transparentních a pro-region zaměřených závazků a jejich podpory, bez ohledu na tendence v regionu, ať už Americké, Pakistánské, Afghánské a Indické. A konečně jako tenká červená nit se celým tématem táhnou ony drony, které "pro změnu" opět odmítly Spojené státy i jen komentovat. Bezpečný úkryt teroristů jako oboustranné tvrzení žádá rozumové a jednací kroky NATO v mzn. vztazích a fórech, a transparentní, čili konečné uzavření konstruktivním směrem, v opačném případě si NATO přidělává práci, což je v překladu pro region "kontinentální tragédie," o kterou se nikdo jistě neprosí. (závěr o bezpečném úkrytu přikazuje oběma spojencům obírat se otázkou zodpovědnosti a důslednosti, ale taktéž osvětluje naprosto stejné pochybení po stránce zodpovědnosti na straně NATO.) Tuto tragičnost by měla mzn. fóra analyzovat, aby na NATO ještě před jeho samotnými rezolucemi dosedla určitá míra tlaku, a byly vyznačeny konkrétní zákonné, právní a faktické koleje. Jedinou indicií v celé věci, na rozdíl od Agentury BNA, pokládám zájem USA prodloužit s zamaskovat tímto osočováním své dronové zločiny v pohraničí. Z laického hlediska, které je jistě vis-a-vis ireálná rétorika médií naprosto oprávněným, nutno předběžně uzavřít, že povstalci se jistě vyskytují jak v Afghánské tak Pakistánské části pohraničí, zásadním problémem je legitimita tzv. Durandovy linie, a konečně celé problematiky využívají právě samotní "povstalci," resp. vůbec nejspíše Al Kajda, aby problémy rozvířili právě zde, v pohraničí. Určitou nedůslednost v pohraničí dosavadního Pakistánském obranného konceptu nevylučujme, ale nutno ponechat na zřeteli, že Afghánská pozice v této věci je nic více nebo méně, než destruktivní a iracionální. A NATu to tak asi vyhovuje? (pí,BNA,NiW)
  4. Ve věci dronů bych rád uklidnil Pakistánské novináře: nikdo zde přeci nevěřil tomu, že jejich řešení leží v dvoustranné dohodě Vošinktonu a Islamabádu. Anebo ano? Jistě prověření tohoto bodu novou vládou vede k řádnému osvojení, ve smyslu "tápeme se na pozici virtuosů," takže všechno dobře, pokud do toho vláda šla s vědomou jistotou, jaký bude výsledek smutný. Většina úkolů pro Pakistán v této věci přeci a konečně leží v OSN, mezinárodních fórech, v umění širší světové diplomacie, a konečně i v novinařině, a odtud také vzejde řešení. Bez tlaku justice se zločinnost pouze šíří a stupňuje, a stejně tak se chovají Spojené Státy ve své politice zločinů a kuřích ok. Režisér Oliver Stone se účastní památek bezohledných a bezdůvodných masakrů v Hirošimě a Nagasaki, v Japonsku. (pí,NiW)
  5. Turecký Ministr Zahraničí Davutoglu v jednání s Íránským Prezidentem Rúhénym označil propuštění vězněných členů Ichwanu v Egyptě za kriticky důležité pro Mír v Egyptě na závěr Ramadánu. Probrali i situaci v regionu a Sýrii, shodli se na zvýšení četnosti a spektra oboustranných konzultací vis-a-vis rostoucí regionální složitost i obecná agenda. Osobně také doporučuji ve všech zemích a regionech NAM a IPU a OIC zvážit možné rutinizace na té úrovni, na které jsme již dvakrát za toto čtvrtletí za piNews navrhovali. Možná je právě čas sklizně racionálních rutin pro mzn. organizace a národní členy v regionech? / KLDR-PANAMA, TUNIS-INTERPOL / (IRNA,AA)
  6. Jemenský Ministr Zahraničí se pro zahraniční tisk nechal slyšet, že "Íránská účast v dodávce zbraní" blíže neurčené straně v Jemenu "byla mezinárodními vyšetřovateli implikována." V tomto směru nás tedy zajímá zprůhlednění detailů až do technické hloubky pro zájmová média: vyšetřovatelé byli přeci pod mandátem mzn. skupin? Samozřejmě by nás zajímala hlubší reflexe z Íránské strany. Pokud vůbec co, podle mého názoru je zásadní otázkou, jak naklonění byli vyšetřovatelé takové implikaci, tj. zda implikovali na základě indicií, anebo důkazů. Vztah "Íránu s Al-Kajdou" jsme tu několikráte řešili jako zájmový a syntaktický nesmysl, hodící se nejvýš do deníků Bild a Blesk, popř. Dnes, který tyto plátky cupito dupito dohání. Čili by nás zajímaly jak bližší analýzy novinářů z Íránu a nato reflexe oficiálů, ale také šetření Íránu na zemi, v této věci, aby tak na př. právě pomocí interpolu mohl Írán vypátrat, odkud loď vyrážela, jakými vozy byly dovezeny do tohoto patrně provizorního přístaviště zbraně, anebo, pokud mluvíme o této eventualitě, jak bylo docíleno, aby papíry na loď a dodatečné listinné "indicie" ("implikující" účast Íránu ve zbrojení strany v Jemenu) spadaly do sféry osob spojených s oficialitou. Na zemi v Íránu tedy chybí šetření, a v Jemenu bychom rádi podanou ruku v tomto smyslu. A rozhodně nikoli typus "Indie a Hafíz Sajíd" - kde přes letité osočování v mzn. fórech Indie důsledně odmítá předání libovolných indicií anebo dokonce usvědčujících materiálů. Tak tomu bylo i v zámince k bombardování Kábulu, z čehož se pak umělecky vyvinula "asistence." A doufáme, že Jemen nebude hrát tak ubohou roli? Jemenský MZ dále pro tento tisk uvedl, že si Jemen cení zemí regionu, a samozřejmě trvá na prohlubování spolupráce s Íránem. (SABA,pí)
  7. Íránský Prezident Rúhény na jednání s Turkmenským Prezidentem Berdymuhamedovem znovupotvrdil důraz své země na dokončení železničního projektu Írán-Turkmenistán-Kazachstán, který je emblematickým členem Íránské regionální ekonomické rovnice. Jeho Turkmenský protějšek, kterého nacistický deník Blesk označuje za diktátora, který se neštítí na svých narozeninách nechat zahrát na klavír svého 9-letého vnuka, poděkoval Íránu za výborné a prohlubující se vzájemné vztahy dvou demokratických zemí, a zvýraznil, že Turkmenistán bude i nadále podporovat Íránské akce a postoje v mezinárodních fórech. Zde je Írán lídrem v současném světovém revolučním boji, pokud přijmeme jako fakt, že mnohem naléhavější je revoluce v mezinárodních vztazích, správě minerálních a tržních zdrojů, a následný mzn. mír a vláda zákona, než parciální dosahování "sociální spravedlnosti" na jednotlivých územích světa. Hlad žádá proroky, mír je věcí politiky, a tak i revoluce by neměly být o nasycování, ale o dosahování míru, tolerance, bezpečnosti a spolupráce. (IRNA)
  8. Zimbabský Prezident Mugabi opět zvítězil s 61% hlasů při účasti 26.11% obyvatel. Zvolilo jej tak 2,1 milionů z asi 13 milionů. Onu třináctku potvrzují statistiky OSN, takže v tomto směru momentálně nelže ani katalog WFB, spravovaný CIA. Podobný on-line katalog by měly vést i země IPU, NAM a OIC - neboť wikipedia obsahuje tendenční příměsi, a za pravdivost stránek CIA pro změnu nenese odpovědnost nikdo odpovídající se celému světu. Západní média si mohou mnout ruce, další téma k svatouškování a počerňování Africké kultury zůstalo živé. (NNN,pí)
  9. "Odmaturovaný" Prezident Ahmedýnyžád, který dosáhl i na uznání v Azharu, získal nejenom možnost založit v Tehránu Univerzitu, ale navíc byl dosazen "za své vytrvalé úsilí a pracovitost dbající hodnot revoluce a humanity" do poradního orgánu Revolučního Vůdce, resp. spíše do jakéhosi "šúra koncilu," který dbá na aplikaci a formu revolučních a národních hodnot v politice a institucích. Jeho šéfem tak je starší revoluční postava Rafsandžani (IRNA)
  10. Mluvčí Íránského Parlamentu Larydžány zvolal po totálním rozšíření vzájemných vztahů s Kubou (IRNA) * Afghánský Prezident Hamíd Karzaí v projevu po povodních ve třech středních provinciích uvedl, že jsou desítky mrtvých, poškozená ekonomika, a jedna zničená nemocnice (BNA) * Mise OSN v Líbii vyjádřila znepokojení nad desítkami typů násilných jevů, které se v zemi nedaří od Anglo-Americké devastace země, lidí, prostředí, infrastruktury, zdravotnictví a vzdělání kontrolovat. Premiér Líbie pak byl sice překvapený, když jeho náměstek rezignoval, právě kvůli bezpečnostní situaci v zemi, ale vyhověl jeho aplikaci na demisi. Vedle civilistů, v kostce, je zde útočeno vlastně na kde koho, a podle toho vypadá i obecná morálka: kdo neprofituje na své výzbroji, profituje na slabších, a málokdo se udrží bez kriminality vůbec na živu. To si cucáme z prstu, ale ono to pokud se snažíme zobrazit stále ne příliš dostupné informace o následcích Anglo-Amerických pohanských barbarství většinou stačí, a proti špatnému je každá malá lež chvalitebným komfortem, ne-li filosoficky přípustným "zobecněním." Premiér se kvůli bezp. situaci chystal upravit složení vlády. Ministři dále chtějí obnovit bývalou tajnou službu ISA, což by mohlo obnovit zásadní složky bezpečnosti, a tak být součástí kroků proti násilí. Takový postup bychom doporučili v ČR, jakmile se najde vláda, která dbá na suverenitu, překračovanou dnes leckým, od cizích rozvědek, po média a obchodní sítě. Nebo: nezdá se vám, že rétorika médií proti STB je živená zvláště strachem z autentické a silné české bezpečnosti, která byla rozdrobena inkriminací statisíců příslušníků STB, kteří velmi často zastávali naprosto dnes běžné funkce, civilní funkce, právě z mandátu STB? Jako na př. ochranka na letišti? Že je v ní cíti podtón, ve kterém zahraniční vedení naší země s křížem v rukou zahrnuje latinskými zaříkadly upíra suverénní země, který byl poslán do kobky právě rozdělením národa v roce 1989, na "režimní" a "nespokojené" které se opět vytrácí, dokonce podstatně i ve vztahu opozice k současnému režimu (pí,NNN,KUNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama