NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-08-09

9. srpna 2013 v 11:31 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. K minulému poslednímu bodu π 7.8. §10 c): je nejspíš absolutní chybou v České Republice, resp. v celém post-sovětském regionu, že, když se rozhodovalo o budoucí moci, černo-bíle se přihrála moc tzv. disidentům, a naopak odňala - v podstatě všem ostatním. Chybou je na tom to, že při nejlepším mohou disidenti posloužit jako dobrý indikátor, že je třeba cosi změnit, ale pokud to není vyslyšeno, a lidé podpoří převrat, je nesmyslné, aby do popředí byli natlačeni právě tito disidenti, mnohdy naprosto zákonitě namíchaní s všemi druhy kriminálníků, až po ty nejohavnější. Jsou snad písničky o ukřivděnosti disidentů receptem na novou vládu? To snad ne! Připojuji odkaz na spojitou poznámku o disidentech, π 12.6. s tím, že jak jsou dobrý indikátorem potřebných změn, tak je ovšem předání moci právě jen disidentům neomylným indikátorem toho, že převrat byl dlouhodobě připravován v zahraničí, a zde nakonec moc skončila, na dobu rozhodující. Ještě jinak řečeno: revoluce omezující se po dosažení svých cílů na "osudy a názory disidentů" coby ústřední hodnotový rámec naznačuje ztrátu suverenity. (pí)
 2. Neviditelný ("stealth") marketing rozhodně nepatří mezi výplody fantazie. V případě obchodních domů se s ním setkáme bez ohledu na obchod anebo obchůdek, ve kterém právě jsme. Reklamní figuranti, přehrávající dokola stejné nákupy v různých obchodech jsou totiž najímání výrobci a dodavateli, nikoli obchodními domy. Zaslouží tak jako každá reklama dohled a regulaci, hned z několika důvodů. Obchodní dům je využíván k cizím komerčním účelům. Herci, často i s dětmi pořádají každý den šňůru představení, a z toho důvodu také mohou i více než 8 hodin denně včetně dětí pod 12 let aktivně pracovat, a v podstatě i své děti tímto způsobem zneužívají. Další věcí jsou pak přestávky. Fenoménem o sobě bude zaměstnávání v tomto oboru na černo. A konečně naprosto nutno regulovat tuto reklamní činnost proto, aby byla kontrolována stejně jako u reklamy jinak rozšiřované lživost reklamy. A konečně mezi poslední náležitosti by mělo patřit přiznávání tohoto postupu, a dostupnost "scénářů" na stránkách ministerstva vnitra anebo hospodářství, za účelem duchovní konzistence klamané populace. Tento druh reklamy nyní využívají na př. Becherovka, některé sýrárny, TikTak, pekárny PéCé, a tradici v této úrovni má naprosto jistě Coca Cola a tabákový průmysl, jejichž agenti jsou zvláště v internetovém prostoru všudy-přítomní (pí, IRNA)
 3. Íránský Prezident Hasan Ruhény zopakoval, že Írán nedůvěřuje USA, a podotknul, že je třeba začít na př. tam, a odstranit v parlamentu USA stále existující nepoučenost o výsledcích Íránských voleb, která stále vede ke "kázání války" mezi zákonodárci USA. Zopakoval, že na podobné výzvy některých Amerických zákonodárců je Írán sotva zvědavý, a na jakýkoli akt agrese je země připravena relevantně odvětit. (IRNA)
 4. Na Damašském venkově v lokalitě Jermana došlo k útoku výbušným autem, 10 lidí bylo zabito, a 56 zraněno, včetně dětí. Damašek zopakoval své odhodlání k politickému řešení krize, a podotknul, že lid a armáda Sýrie již dva roky úspěšně čelí nelidským činům teroristů (NNA)
 5. 9/11 mělo ještě jeden účel, mezi mnohými: a to zařadit všechny válečné a humanitární zločiny USA mezi tzv. konspirační teorie. Je ovšem zcela bez pochyby, že pokud někdo kritiku amerického koloniálního a brutálního chování odmítá v jejím celku, jako výplody fantazie, a řadí ke zločinům v Hirošimě, Vjetnamu, Koreji, Iráku, Afghanistánu, Pakistánu a Líbii s úšklebkem ještě mimozemšťany a muže s cigaretou, pak naopak lidé znalí fakt mohou vážně pochybovat o duchovní kapacitě takového člověka. Tedy právě lidé, které takový člověk řadí mezi "fantasty" (pí)
 6. Útoky na ambasády v Líbii nejsou "prostě součástí řady" útoků na různé lidi a instituce. USA, Británie, Francie a další tato čeládka udělala v Líbii ve vztahu k rebelům i ke kadáfistům, nemluvě o neutrálech, několik konkrétních chyb, a to chyb s těžkými následky, a navíc daleko spíše než chyby se tyto akce zmíněné čeládky vůči postiženým během bombardování jevily jako využívání, zrada a brutální bezohlednost. Útoky na ambasády tedy mají vlastní kazuistiku, a nutno vždy mít na paměti, že zde jsou konkrétní kroky na straně zmíněné čeládky, které je vyvolaly. (pí)
 7. Předtím, než Indie odpověděla na novou Pakistánskou nabídku mírových jednání, je zde další údajný incident s pěti mrtvými Indy na hranicích, v noci z 5. na 6. srpna, v sektoru Púnč, který stejně jako halasný lednový incident s řezáním hlav nebyl potvrzen, krom indických médií a sem tam poslance - oficiálně žádné doklady, a ani přítomná pozemní mise OSN nic nepotvrzuje. Indie tak nejspíše obvykle činí, aby pak mohla nabídku druhé strany znevažovat, anebo klást jednostranné "moralisující" požadavky, a jinak nabídku deformovat na svou stranu. Z faktické stránky obě, mediálním kolotočem, dotčené armády uvedly ihned do chodu horkou linku, kde také Pakistánská strana odsoudila jak lživé tvrzení Reuters a poslance Singa ml., a poukázala na Indické narušení režimu LoC v téže oblasti, s těžkým zraněním dvou Pakistánských vojáků ve Středu s tím, že "Pakistán příměří nikdy neporušuje." Osobně pokládám poslední incident za koordinovaný v agentuře Reuters. Na tu si ostatně stěžují i Egypťané (APP,NNA,IRNA,pí)
 8. Naše požadavky na Jemensko-Íránskou konciliaci (π 7.8. §6)ohledně "dodávky zbraní po moři" ještě poněkud specifikujeme: je totálním požadavkem na důvěryhodnost obou stran v řešení, které je jistě zajímavé spíše pro svět, aby Jemen nekladl na předané materiály žádné další podmínky, a aby tak Írán mohl detaily těchto materiálů ventilovat. V opačném případě lze považovat konciliaci za frašku, a neměla by cenu (SABA,pí)
 9. Obama nejen zopakoval Jemenskému Prezidentu osobně, že hodlá "bez odkladu" navrátit nelegálně zadržované Jemenské občany této mírumilovné zemi, ale dokonce se holedbal, že prý "brzy uzavře Gvantanámo" (SABA)
 10. Libiský Premiér Zejden navštívil Alžír ke konzultacím s MZ ohledně společných bezpečnostních politik obou zemí (LANA)
 11. Irácký Islámský vůdce Hakim diskutoval s vyslancem Turecka vývoje v Iráku ale probrali i situaci v regionu, zjm. Syrský vývoj. (NINA) * Othman z Kurdské Aliance poukázal na desinformace v světových médiích ohledně tenury premiéra, vyloučil, že by jeho strana o jeho dalším fungování nějak spekulovala (NINA) * Premiér Maliki pak vyzval národ k vzepření a jednotě proti sektářským plánům v zemi (NINA)
 12. Egypt odmítl přihlouplé desinformace Reuters, že by "propouštěl členy Ichwanu rovnou do vlády," rámcově souhlasí s návrhy Evropské Unie k řešení Egyptské krize; které jsou nakonec podpořeny i Spojenými Státy, tonoucí se.; urguje Tunísii k upuštění od hysterických akcí v Africké Unii, a totálně rozporuje tvrzení silně pro-Americké Al Kajdy, že by se Armáda dopouštěla na Sinaji "masakrů." Zde armáda na žádost místních občanských výborů provádí precizní operace likvidující rojterizované základny Al Kajdá v Egyptě. (SIS)
 13. Kolonialismus je velmi blízký protekci. Občan má příbuzenstvo ve vládě = jedna země využívá "mzn." inspektorů proti dalším zemím (pí)
 


Komentáře

1 Satan Hnusný, MATT Satan Hnusný, MATT | Web | 9. srpna 2013 v 16:42 | Reagovat

Zajímavý segment pro Media Lens

2 Satan Hnusný, MATT Satan Hnusný, MATT | Web | 9. srpna 2013 v 16:47 | Reagovat

65 výročí dipl. vz. KLDR-ČR

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama