NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 12.8.: Sankce mají za cíl tlak na Íránské lidi

12. srpna 2013 v 8:57 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Tehrán, Írán, Srpen 9 (NNN-MNA) -- Íránský Prezident Hasan Rúheny řekl, že Američany vedené sankce proti Íránu jsou zaměřené na vývoj tlaku na Íránský národ.


"Musíte vědět, co je cílem sankcí - pravý opak toho, co ti, kteří je zavedli tvrdí - cílem je vyvinout tlak na různé skupiny lidí," řekl Rúheny v odpovědi na otázku položenou dopisovatelem Press TV v Úterý (6.8.), na jeho první tiskové konferenci od chvíle kdy v Neděli převzal úřad.

"Když čelíme četným problémům abychom se vůbec vypořádali s běžnými potřebami, dokonce problémům s moukou pro lidi, či s finančními transakcemi, je zřejmé, že záměrem těchto sankcí nejsou ani jaderné ani raketové programy, ale vývoj tlaku na život lidí," dodal.

Rúheny poznamenal, že sankce uvalené na Írán skrze jeho jaderno-energetický program by nikdy nemohly zastavit Íránské "jaderné a raketové aktivity."

Íránský Prezident také slíbil věnovat veškeré úsilí aby tyto blokády padly.

"Nebudeme se zdráhat, a zasadíme se o stažení těchto embarg, a vyčerpáme všechny síly v tomto směru," řekl

"Otevřeme vážné hovory s cizími stranami, a dokážeme, že jsme vážní v jednáních. Ale nebudeme vrtět prsty (a čekat) zda nám cizí strana odpoví pozitivně anebo negativně," řekl.

USA, Izrael a někteří z jejich spojenců falešně tvrdí, že Írán sleduje ne-civilní cíle ve svém jaderno-energetickém programu, zatímco Vošinkton a Brusel používají nepodložené obvinění jako záminku k vzniku ilegálních sankcí proti Íránu.

Tehrán kategoricky odmítl západní obvinění, argumentujíce svým signatářstvím Dohody o Nešíření Jaderných Zbraní (NPT) a svým zásadovým členstvím v Mzn. Agentuře pro Jad. Energetiku (IAEA), a tedy tím, že je povolán k rozvoji jaderné technologie pro mírové účely (NNN)

Eštunová oznámila připravenost obnovit jednání P5+1 o Íránu


Tehrán, Srpen 7, IRNA -- Šéf zahr. politiky. EU Kateřina Eštunová vyjádřila připravenost světových sil účastnit se na "smysluplných hovorech" s Íránem o Tehránské nukleární otázce.

V úterním dopise Hasanu Rúhenýmu Eštunová gratulovala novému Íránskému Prezidentu k jeho inauguraci, a poznamenala, že jako nový šéf Íránské exekutivy získal "silné zmocnění aby se účastnil dialogu a spolupráce s mezinárodní společností, s cílem nalezení hladkého vyřešení vážných spekulací o Íránských jaderných aktivitách."

"Píši, abych vám řekla, že spolu se soldateskou G5+1 jsem připravena pokračovat hovory k nalezení řešení (Íránské jaderné otázky) jak rychle jen možno," napsala Eštunová, která reprezentuje 6 světových sil ve vyčerpávajících hovorech s Tehránem.

"Doufám, že lze naplánovat nějaké rozumné hovory s vaším jednacím týmem tak rychle jak vhodno," řekla.

Dopis přišel ve stejný den, kdy Rúheny vyjádřil připravenost Tehránu vstoupit do "smysluplných" jednání se soldateskou G5+1 -- spojenými Státy Francie, Británie, Ruska, Číny a Německa.

"Jsme připraveni vstoupit do smysluplných jednání s odhodláním a bez meškání času, a pokud je naše protistrana ve stejném smyslu připravena, jsem přesvědčený, že starosti obou stran budou vytřízeny skrze dialog," řekl Íránský prezident v Úterý, ve své první tiskovce od převzetí úřadu.

Írán a skupina G5+1 držely již několik kol hovorů nad množstvím otázek, s hlavním příhledem k Íránskému energetickému programu.

19. Července "starší západní diplomat" údajně řekl, že zvolení Rúhenyho jako dalšího Íránského prezidenta by mohlo být "příležitostí" v budoucích hovorech mezi P5+1 a Íránem.

Diplomat dodal, že P5+1 očekává, že Írán "brzy" obsadí nový tým vyjednávačů, takže by se hovory začaly "jak jen možno rychle."

Tvrzení Západu zcela ignorují absenci jaderných testů na Íránské půdě, a zbavují se váhy prostřednictvím vylhaných příběhů o ukradeném počítači a pod, které na faktu absence jaderných testů nic nemění. Írán trvá na svých jaderných právech, plynoucích legálně z jeho mimořádně hluboké spolupráce s Agenturou OSN, a je tak jedním z čelních států, bojujících za svobodný technologický pokrok v rozvojových zemích, proti kterému zejména G8 brojí, zejména na př. ve svém "ekologickém úsilí." Dále je tento boj bojem s bývalými koloniálními okupanty Íránu, kteří odmítají představu, že by mezi zemí Vycházejícího slunce a Orientu existovala silná a samostatná politická síla, postavená na staré a vlivné kultuře. (IRNA,pí-nahradili jsme tahák IRNA, dnes již v jednom článku přítomný naším vlastním pokusem o tahák k jaderné otázce Západ vs Írán)

Íránské hraniční stráže zadržely přes 190 kilogramů narkotik v Churasánu


Tehrán, Srpen 8., IRNA -- Íránské hraniční stráže zadržely více než 190 kilogramů nezákonných drog v Tajbádském příhraničním regionu ve východní provincii Churasán Razaví v jednom dni, řekl provinční šéf pohraničních sil ve Ťvrtek.

"Hraniční stráže Tajbádu objevily a zajistily přes 190 kilogramů narkotik, včetně hašiše a opia ve Ťvrtek," řekl Velitel Hraničních Stráží Churasanu Razaví Brigádní Genrál Muhamed Kazim Takáví.

Protidrogové jednotky Íránské Pořádkové Policie posílily jejich celostátní kampaň proti pašování drog zvláště pak zavedením dlouhodobých systematických operací od r. 2010.

Íránská protidrogová policie vždy udržovala periodické, ale krátkodobé, operace proti dýlerům a pašerákům, ale poslední zprávy - mezi jiným indikují zlepšení rozšiřování informací - odhalují, že přední a odhodlaná světová proti-drogová síla (jak uvádějí reporty OSN k situaci narko-kriminality) začala provozovat dlouhodobé celostátní plány aby ruka zákona dopadla na elementy drogového trhu již třetím rokem.

Írán leží na hlavní drogové cestě mezi Afghanistánem a Evropou, stejně jako mezi státy Perského Zálivu. Od Islámské Revoluce 1979 Íránská policie ztratila přes 3720 personálu v boji země proti narkotikům.

Podle oficiálních odhadů stojí boj proti tomuto trhu zemi přes 20 miliard korun ročně. Strategie zavedené Tehránem zahrnují budování kanálů, valů, zdvihání bariér a instalace ostnatého drátu, zvláště na Východě. (IRNA)

Probrány články koordinace Pakistánské armády a NATO


RAWALPINDI, Květen 28 (APP): Předseda Vojenské Komise NATO Gen. Knut Bartels zvolal na Vedoucího Sboru Armády Gen. Ašfaka Perveze Kajániho zde, na generálním velitelství v Úterý (28.5.)

Oba probrali záležitosti oboustranného zájmu s důrazem na bezpečnostní situaci v Afghanistánu a prvky koordinace mezi Severoatlantickým Vojenským Paktem (NATO) a Pakistánskou Armádou, uvedla tisková zpráva.

Později byl návštěvník v kostce informován o Pakistánském příspěvku v boji proti terorismu, se zvláštním poukazem na oběti položené národem v boji proti této neřesti. Generál Bartels se také účastnil ceremoniálu kladení věnců u Šuhadského Památníku, a byla mu předvedena čestná stráž, chytře vyšetřeného kontingentu Pakistánské Armády. (A dnes tedy NATO přesvědčuje okupovanou vládu v Afghanistánu, že ohnisko řešení všech problémů světa tkví v "srovnání Pakistánské vlády?" pozn pí) (APP)

Pakistán, NATO a USA


2. Července 2012 H. Klintnová potvrdila omluvu USA Pakistánu "za útok NATO," 2011 na Pakistánské vojáky (Šalala) s následkem smrti 24 vojáků (zdroj anglicky vedené stránky Pakistánská Obrana). Z nejen našeho hlediska však tato omluva nebyla upřímná, a šlo o jakési "uznání," že to "nebylo košér." Ale Obamova vláda si dala sakra záležet, aby to nebyla právoplatná omluva. Přitom lze stěží popřít, že čin byl úmyslný, a ani o toto se nikdo na Americké straně nepokoušel. Ještě si pak polepšili, když Obama odmítl promluvit na plánované schůzce s Pakistánským Prezidentem Zardárým, a jeho cesta tak vyšla v podstatě na prázdno, a ještě poskytla příležitost západním médiím k úštěpkům (pí, PMDS)

Z historického hlediska se vztahy obou zemí výrazně zhoršily od aféry Rejmonda Dejvise, zátahu v Abotabádu a útoku na kontrolní bod v Šalala. Dalším bodem Pakistánsko-Amerického odcizení býval Vošinktonský diktát "dělat více," včetně provádění vojenských operací proti bezpečným skrýším Talibánu v Severní Vezírii; trestné dronové útoky na Pakistánském území; nátlak skrze koaliční fond podpory a další finanční asistence Islamabádu; a údajně i posílené špionážní aktivity sítí CIA v Pakistánu. Vedle toho pokračuje věznění Dr. Efíi Sidikiho v USA, které vyvolalo pozdvižení Pakistánského obecenstva.. - úryvek z článku S M Haliho "Kerryho návštěva v Islamabádu" v deníku The Nation / NiW (pí)

Dronové útoky mohou vést k přímému přerušení vztahů s USA: Nisár


ISLAMABÁD, Čvc 4 (APP): Ministr Vnitra Čaudrý Nisár Alí Chan řekl ve Ťvrtek (4.7.), že pokračování dronových útoků v Pakistánu může vést k přímé odstávce mezi Pakistánem a Spojenými Státy.

"Kategoricky jsme oznámili Americkým autoritám skrze vyslance, že taková odstávka by měla vážné následky na stažení vojáků z Afghanistánu, stejně jako následky na pozdější scénář," řekl žurnalistům zde, na ministerstvu.

Ministr řekl, že dronové útoky nejsou pouze narušením suverenity země (což vědí všichni od pracovníků kravína až po mluvčího OSN, jen ne Obama a jeho štáb, pozn.pí), ale také vedou k ztrátám na nevinných životech, která v žádném případě není přijatelná.

"USA si musí představit, zda jsou takové útoky pro ně vůbec dosažitelné. Oni musejí výrazně změnit své cesty po tom, čeho jsme se od USA dočkali za posledních sedm let," dodal Nisár. (APP)

Mluvčí Armády: 103 zadrženo, 102 tunelů zničeno v Sinajských vojenských operacích


Ťvrtek, 8. Srpna 2013 -- Vojenské operace proti terorismu na Sinaji vyústily v zatčení 103 osob a zranění nebo smrti dalších 124, uvedl mluvčí Armády Ahmed Muhamed Alí v prohlášení.

Ozbrojené Síly vydaly ve Středu prohlášení odkrývající výsledky operací od 5.7. do 4.8. v rámci eliminace teroristické infrastruktury na Sinaji.

Zatčení (103) jsou nyní vyslýcháni, dodalo prohlášení.

Ohledně destrukce tunelů, mluvčí vysvětlil, že některé elementy pohybující se v Pásmu Gaza využívaly v minulých letech tunely k pašování zbraní a drog, vozů a dalšího zboží, ačkoli je k dispozici přechod Rafáh, jako legální spojka mezi Gazou a Egyptem, a Ozbrojené Síly zlikvidovaly 102 tunelů v uvedeném termínu. (SIS)

Nejvyšší Vůdce vyjádřil znepokojení nad občanskou válkou visící nad Egyptem


Tehrán, Srpen 9, IRNA -- Nejvyšší Vůdce Islámské Revoluce Ajatuláh Zajed Alí Chameneí v Pátek vyjádřil znepokojení ohledně objevení občanské války v Egyptě, zvolaje na všechny strany v Egyptě, aby odolaly zahraničním zásahům.

Adresujíc velký počet zbožných posluchačů na kolejích Tehránské Univerzity, kteří sem přišli uzavřít Ramazán společným Eidovým duchovním cvičením, Ajatoláh Chameneí odsoudil konspiraci, která má za cíl způsobit problémy na cestě demokraticky zvolené Irácké vlády.

Lídr se dotknul tzv. mírových hovorů mezi Palestýnskou Autoritou a izraelským Okupačním Režimem, s tím, že výsledek jednání určitě bude ke prospěchu Izraelské strany a poškodí Palestince, jako předtím.

Ajatoláh poděkoval postícím se lidem za jejich masivní účast na protestech Mezinárodního Dne Kudz (viz "Qods Day").

Množství vysoko postavených Íránských oficiálů včetně Prezidenta Rúhenýho, mluvčího parlamentu Alího Larydžányho, Šéfa Soudů Ajatoláha Sadeka Amoli Larydžanyho, Předsedy Revolučního Koncilu Ajatoláha Akbara Hašemi Rafsandžányho, Šéfa Sněmu Expertů Ajatoláha Mahdavího Kániho, členů vlády, poslanců, členů armády i velitelů ozbrojených sil byli přítomni zde na Fitrových modlitbách. (IRNA)

Afghanistán k vývojům v Egyptu


Náměstek Afghánského Ministra Zahraničí Eršád Ahmadi jednal se svým Egyptským protějškem Mehmúdem Aufem o vz vz. a vývojích v Egyptě a regionu. Ohledně současné situace v Egyptě p. Ahmadí řekl, "Doufáme, že prostředí harmonie může být docíleno mezi politickými stranami v Egyptě, pro přechod skrz toto citlivé a historické období, takže lidé této historické země najdou správné řešení krize v Egyptě. Protože Afghanistán utrpěl mnohé od války a nestability, vnitřně rozumíme Egyptské situaci a přáním po bezpečnosti a stabilitě v Egyptské Republice." (BNA)

Syrský Premiér: Asád je stále odhodlaný k politickému řešení


Tehrán, Srpen 7, (NNN-FNA) -- Premiér Vaíl Nádir el-Halký podtrhnul, že Syrská vláda a vedení trvá na politickém řešení pokračující krize v Muslimské zemi

Syrský Premiér učinil tyto poznámky při setkání s Íránským Mluvčím Parlamentu Alím Larydžánym v Úterý (6.8.)

"Prezident Bašar Al-Asád je stále odhodlaný k politickému a mírovému řešení krize ve své zemi," řekl al-Halky.

Připomněl, že Syrský lid a armáda obstály proti plánům nepřátel a nelidským způsobům teroristických skupin již déle než dva roky, a naléhal, že jeho země je připravena pokračovat v boji proti teroristickým skupinám.

Íránský Mluvčí Parlamentu, na svou stranu, zopakoval, že Syrská krize by měla být vyřešena dialogem Syřanů se Syřany.

"Islámská Republika Íránu věří, že Syrské vnitřní problémy by měly být vyřešeny mírovými prostředky," řekl Larydžány.

Íránští oficiálové opakovaně podtrhávali, že Tehrán preferuje jednání mezi Syrskou vládou a opozičními skupinami, aby vznikla stabilita v zemi vycházejícího slunce.

Minulý listopad jsme byli svědky setkání mezi zástupci Syrské vlády a opozice v Íránu, což mělo za cíl přimět obě strany k nastartování hovorů, aby se našlo politické řešení jejich problémů. Konference Národního Dialogu začala v Tehránu uprostřed Listopadu pod heslem "Ne Násilí, Ano Demokracii."

Setkání bylo příležitostí pro skoro 200 zástupců různých Syrských etnik, politických skupin, menšin, opozice a státních oficiálů.

Sýrie zažívá povstání od Května 2011 s organizovanými útoky dobře ozbrojených gengů proti silám Syrské policie a hraničním hlídkám hlášenými napříč zemí.

Stovky lidí, včetně členů bezpečnostních složek byly zabity, když se některé protestní šňůry změnily v ozbrojené střety. Od té doby desítky tisíc lidí byly zabity, včetně tisíců cizích státních příslušníků, kteří do Sýrie přišli bojovat v povstání proti Syrské Vládě v Damašku.

Vláda obviňuje kriminálníky, sabotéry a skupiny ozbrojených teroristů ze smrtí, naléhaje, že povstání je zorchestrováno z ciziny (NNN-FNA)

"Příliš časná ultimáta" pana Tannera


Člen Ženevské Komise Lidských Práv Tanner v rozhovoru tvrdí, že byla propásnutá příležitost "ukončit konflikt" pro "příliš časná ultimáta." 1

To je sice hezké, ale vždyť tato ultimáta - že musí, jakkoli, padnout hlava státu - jsou právě jenom součástí trvalých vojenských aktivit, jako je na př. zejména západní a západem legitimizované zbrojení a propaganda. Takový expert přeci musí odlišovat od sebe ubohé vojenské halekání od mediačního úsilí a diplomatického postoje.

Zbrojení a volání po pádu Prezidenta rozhodně není ani názor, ani úsilí. Je to činnost, a právě jenom související s vojenskou aktivitou. V tomto rozhovoru pro RT Tanner dokonce opakuje závěry "o rozpadající se legitimitě" Damašské vlády2. I jemu přeci musí být naprosto jasné, že toto tvrzení objevily spojené státy hned zkraje, kdy se teprv rozjížděla propaganda, a došlo asi k tolika incidentům, jako zatím v Egyptě.

Od počátku Západ provolával "Asád musí jít." Takto doslova, stejně jako "Kadáfí musí jít." A ilustrativní pseudo-argument o "rozpadu legitimity" lze celkem snadno zmapovat už na "konferencích přátel Líbie" - těchto fašistických dýcháncích "kontaktní skupiny" Berlín-Paříž-Řím.

Konečně, stejně jako Klintonová vystačila "s živým nebo mrtvým Kadáfím" (viz osud Gbagba v Hágu), jak to peprně a ne zrovna inovativně doslova "vyjádřila," tak by si proti-Syrští spojenci vystačili s pouhým halekáním, že "Asád musí jít," kdyby náhodou nebylo možné prohlašovat jakési pokrokové úvahy na adresu jeho "legitimity." A pan odborník tedy postupuje na této linii, proto je jistě na Západě "mistrem mezi mistry diplomacie." Proč proto?

Protože se umí zařadit a opakovat prefabrikovaná moudra Bušů, Blérů, Kameronů atd. A pokud prohlásí cosi o "příliš časných ultimátech," jistě to dostal od svých opatrovníků na předpis3.

Tj. nelze to považovat ani za uznání chyby na velmocenské straně konfliktu, a nelze na základě toho dělat "poučené změny" tj. vůbec jakékoli změny zejména na Západní straně velmocenského potoku. Nedotýká se to zbrojení, halekání, neefektivních konferencí, falešných místovlád, atd. atd.

Řeči o rozpadající se legitimitě, které dodal spolu s "uznáním předčasných ultimát," navíc vlastně nejsou ničím jiným, než součástí těchto ultimát v bleděmodrém. Tedy to, že dle jeho názoru "Asád musí jít," ke kterému klidně přikápne bez pocitu nesouladu ze "zpěvů o ultimátech," pokládáme právě za součást politiky zbrojení a posilování imidž a "morálky" všelijakých neidentifikovaných ozbrojených skupin v Sýrii, a všechny tyto aktivity, ať už se zbrojením míní dodávky školních svačin, anebo raketových systémů, nenasvědčují nic vůli Západu, tedy zjm. Ženevského KLP, a "Arabských Států" (tč. jejich menšina), "zastavit konflikt," natož rekonciliací a politickým dialogem, ale naopak, toto vše, vč. řeči věhlasného bombardovacího kariéristy nasvědčuje pouze neodbytnému zájmu doeskalovat a završit tento konflikt.

A pokud hodláte nesouhlasit, že by i pan Tanner v tomto svém rozhovoru podporoval eskalaci konfliktu, pak se ptejme, proč do popředí "destruktivních politických činností a zbrojení" v Sýrii klade Írán a Libanon?4 Copak nikdo neslyšel, jak chtěli Britové a podobní velké hnědé razítko Evropské Unie na dodávky ZBRANÍ do Sýrie?5 Jen závěrem snad, abychom tu o jeho prospěchářské "zařazenosti" pouze neteoretizovali, když zmiňoval, "kdo všechno se v Sýrii již vojensky vměšoval," vypočítával Íránské vojáky (bez jediného bodu v sv. evidenci), Hizbaláh, Kurdy, ale pouze u Izraele řekl, že "i ten byl nucen provést bezpečnostní kroky." Tak když si představíte, jak stroze pojmenovává tyto "síly zla," a přidá Izrael s připravenou básnickou formulkou z Izraelské propagandy6, a když vezmete v potaz, že zbrojení jako destruktivní faktor vůbec nezmínil, a nejspíše by je i popřel, pak snad uznáte, jak daleko má tento člen Ženevské komise LP daleko k objektivitě, a jak blízko má k tomu, aby podával právě Anglo-Americkou agendu, vč. sektářské propagandy svému Západnímu publiku po lžičkách.. (pí:RT)

Čtení pro Erdogana: Zájmy mediálních elit USA, Dronové vraždění v Jemenu, a reuterizace sektářských schemat mezi Saudií a Íránem


17 bezbranných Jemenských civilistů v (nekompromisně) narušení Jemenské suverenity padlo za oběť Americkým bezpilotním vraždám Ve Ťvrtek 7. Srpna v pouhých třech útocích za jeden den.

Šéf Americké zahraniční politiky Kerry se naposled nechal slyšet, že vraždění libovolných a obzvláště nevinných lidí na cizích územích, podložené pouze souhlasem jakéhosi Amerického prezidenta není nijak v rozporu s mezinárodně uznanými pravidly o lidských právech a suverenitě.

Účel zřejmě světí nejen prostředky, ale i zločiny na lidech a prohřešky na logice. Kombinaci těchto třech faktorů tedy nutno nazývat "Americkou logikou," jakožto něčím, s čím většina světových národů nehodlá dále žít na svých svrchovaných územích.

O dronech by se velmi hodila krátká ale ohleduplně připravená diskuse Hlavního Sněmu OSN, která by na závěr vydala jednotnou (plus minus 3) rezoluci, aby si lidstvo mohlo něco uceleného o dronech myslet, resp. jasně a čistě vyvrátit amerikou udržované mýty a pověry, a nabídnout strhující kritiku. Nemusí všechno dělat novináři a výbory.. řekl bych, že subjekt je již tak v dost pokročilém stavu, a není problém hlavní myšlenky osvětlit srozumitelně a v souhlasu s široce panujícím názorem, tedy v souladu s ostentativním odporem anebo začasto pevným odmítnutím, které nejen nemíní, ale ani nemá právo diskutovat.

Všudypřítomná agentura Reuters věnovala zprávě z Jemenu zainteresovaný úvodník, abychom předem slyšeli několikrát slovo terorista, a až závěrem se trousily drobná, nepohodlná fakta v líbivém převleku.

Agentura také protkla tuto zprávu tvrzením, že Írán podporuje Al Kajdu v Jemenu, a tato pak útočí z Jemenských výsostných území na Saudské cíle. My naopak nalézáme další důkaz provázanosti dronových útoků, činnosti Al Kajdá, a zájmů Agentury Reuters s plány USA v regionu. Hned poté totiž, co údajně bylo prokázáno smítko Íránu na Jemenské Al Kajdě, a jejím kontrabandu zbraní po vodě, "Al Kajda se chystala obsadit Adenský ropný přístav Mukalla" v Jemenu. Tomu prý Jemenská armáda zabránila, a bylo to obligátně završeno 17ti hlavou popravou nočních motoristů v jejich vozech. Útok na Mukalla tedy byl doprovodným výtvorem k případu "Íránské dodávky zbraní," který má doložit Íránskou souvislost s Al Kajdá, a jasně polarizovat, nejspíše i po sektářské linii, Jemenskou politiku mezi Írán a Saudii.

A ovšem na tento pro média stěžejní útok již čekaly drony CIA, aby tato, ještě jednou díky médiím a zjm. s Al Kajdou integrovanou Agenturou Reuters "ozřejmily," že na dronech není nic špatného, ba naopak! Že tak dochází k "ochraně Saudské bezpečnosti před Íránskými elementy." Jenže Al Kajdá je natolik pro-americká, ve všech odstínech své činnosti, že jen stěží lze vztah s Islámskou Republikou vůbec uvažovat. Trváme ovšem na dokončení klíčového případu mezi oběma zeměmi, za asistence mzn. uznávaných bezpečnostních institucí, jako je Interpol, a ovšem NAM, OIC anebo ovšem Africká Unie. Bez pro obě strany vítězné uzavření případu lze Jemenský případ zásilky zbraní pokládat za záminku k nepodloženým dedukcím, a Jemen by do toho měl jít i za cenu, že by tento statut nad případem nakonec měl převládnout. Ze schématu postupu "Al Kajdy" z Íránu do Jemenu a odtud proti Saudii jasně prosvítá reuterizace této trojice případů v zájmu USA.

Nehledě na fakt, že zmíněná velmoc podporuje Kajdu vojensky, když se to hodí, na př. v Sýrii, a navíc raději "tiskové" agentuře ani nepřipomínejme, jaký je reálnější vztah Saudské bezpečnostní neschopnosti a "přimhouřených očí" k sektářskému extremismu k regionálním pochodům Al Kajdá.. Saudie by tedy měla efektivně transparentní uzavření případu mezi dvěma sousedními zeměmi podpořit, a nepodporovat pro-sektářské fabulace CIA a Reuters (pí,NiW)

* Pakistánský Prezident A. A. Zardárí v Pátek oslavil závěr Ramadánu, a vyzval Pakistánský lid k úvahám o obětech domácího a mezinárodního terorismu. Také vyzval národ k solidaritě s pozůstalými (APP)
* MZ Egypta Fehmy odsoudil Izraelskou sabotáž přímých jednání. Dalo se to ovšem čekat, strategie je stejná jako v Indii vůči Pakistánu. Kerry tedy už předem věděl, že z toho nic nebude, ale chtěl spojeným státům takto zdarma nahonit kredit: domluví hovory, a Izrael je vzápětí zruší. Vždyť by spojené státy přišly o polovinu proti-teroristické agendy, kdyby vznikla dohoda mezi Palestinou a Izraelem. "Izraelské rozhodnutí ukazuje kompletní neúctu k úsilí obnovit Palestinsko-Izraelská jednání." - MZ Egypta Fehmy. Pro neúctu k různým věcem nemusíš v Izraeli chodit daleko, stačí zajít do vnitřní či vnější politiky, anebo do muzea (SIS,pí)
* Emiráty a Katar také mediují v Egyptu. Ačkoli Mansúr pokládá mediaci a politické snahy apísmentu s Bratrstvem za ukončené, poslední slovo je na Egyptské armádě, a konečně i mzn. mediátoři by rozhodně neměli mediaci s cílem Egyptské rekonciliace pokládat za uzavřené. Nadále je nutno tlačit na Bratrstvo, aby přistoupilo na určité, alespoň bezpečnostní kompromisy, a jistě i Mansúrův kabinet, aby zhodnotil reálné bezpečnostní vývoje, vážně a transparentně probral chybějící bezpečnostní prvky, a tak zvážil odklad již existujících ultimát proti mírumilovným protestům, které se dle našeho názoru podařilo několikrát zneužít k podněcování občanské války, což ovšem rozhodně nelze vykládat tak, že Ichwan "se pokouší protesty proměnit v odpalovací rampu pro militantní skupiny." Bratrstvo má legitimní kauzu, a důvody jeho vytrvávání budou vzhledem k ultimátům ještě více oprávněné, nemyslíte? Podle našeho názoru lze dokonce (možná Indonésie?) žádat Mansúra, aby zrušil ultimáta a vyčerpal bezpečnostní alternativy, a Bratrstvo, aby protesty alespoň do referenda o ústavě přerušilo, a toto referendum nebojkotovalo, za cenu hrubého rozdělení Bratrstva na názorové skupiny. Čili lze určitě žádat po každé z obou stran část toho, co po ní žádá její protějšek. (pí:SIS)
* Další desítky tisíc obětí se nově přidaly k číslu nevinných obětí Amerických válečných zločinů v Japonských Hirošimě a Nagasaki, takže u Nagasaki nyní platí počet 162,083 hromadně zavražděných civilistů. Hejtman Nagasaki vyzval Obamu a Putina, aby podnikly urychlené kroky k snížení jaderných arzenálů vlastních zemí, resp. aby "tyto země zařadily vlastní odzbrojení mezi nejvyšší priority." To už nám ovšem přijde jako vyschlá, neúčinná formulace, a dost možná důsledek kolonizované Japonské mysli v celé této otázce spravedlnosti (KUNA,pí)
* Zásadním podkladem toho, že USA a jejich spojenci předstírají "závažnost svých podezření" ohledně Íránské jaderné otázky je to, že Írán neprovedl dosud žádné jaderné testy. A chtějí nám konečně Spojené státy tvrdit, že jejich 1700 jaderných hlavic je oprávněná protiváha neexistujících prospektů Íránského jaderného programu, anebo dokonce obranou světa před "nanejvýš osmi jadernými hlavicemi" Severní Koreji, kterou navíc USA k jadernému zbrojení efektivně a účelně donutily? Nebo snad proti Pakistánu a Indii? A běžte mi s Ruskem.. (pí)
* Zatímco OSN vede v Kongu ozbrojené útoky na různé povstalecké skupiny, napojené na USA, v Ugandě se posilují bezpečnostní opatření. Nyní se tedy v OSN nelíbí, že Uganda vyhlásila zákaz sdružování nad tři osoby, pokud si taková skupina nevyjedná bezpečnostní dozor. Organizace OSN asi nebere v potaz, že se sama podílí na dalším bezpečnostním rozkladu a úpadku atmosféry vhodné k jednání v regionu, a podporuje tak Americké zájmy, vždy jasně namířené proti Ugandě. Uganda je pro USA diktaturou a nese v Americkém propagačním tisku další obligátní tituly, ba dokonce CIA platí pisálky, aby psali pro internetovou komunitu mnoho-set-stránkové konspirační teorie zahrnující "temné stránky Ugandy!" OSN tedy pokládá rozehnání protestů v Británii, Itálii a USA a pod. za naprosto nezasluhující komentáře, protože bílý muž se o své záležitosti vždy dobře stará, zato toto opatření pro vlastní bezpečnost Uganďanů, zvláště po posledních teroristických útocích á-la Indonésie, označuje Organizace Spojených Národů za "rostoucí nepřátelské prostředí vůči občanské společnosti a obhájcům Lidských Práv." Tak nevím, zda organizovaný útok na policejní stanici a dokonce na zdravotnická zařízení zařadit mezi "občanskou společnost," anebo mezi "obhájce lidských práv?" Nebo, že by po-volební násilí v Keni bylo pro region modelem, z kterého se odvozuje obhajoba lidských práv? Poznamenejme, že Uganda udržuje vřelé vztahy s KLDR, proto ten zápal v OSN plivat si právě zde pod nohy (pí,UNNS)
* Dalším "absolutně netendenčním" počinem OSN je výzva Vjetnamské Lidové Republice, aby zastavila obnovené tresty smrti. OSN jistě bere v potaz nové vývoje v regionu, jako na př. v Malajsii, Indonésii, Číně a na Filipínách? Ke kritice právě jen Vjetnamu "odborníci OSN" dospěli prý poté, co studovali "země, kde byl trest obnoven po moratoriu." Takže proto, že v USA žádné nikdy neproběhlo, a obvykle neprobíhá ani v léta prokázaných justičních omylech, nezaslouží tresty smrti v USA kritiku. Tak příště snad aby v OSN proprali pouze ty státy, které nikdy moratorium na tresty smrti neuvalily, a budeme navýsost spokojení (pí,UNNS)
* Velmi zajímavé pro nás je, že OSN prohlásilo, že "propuštění Gbagba," svého času prezidenta Pobřeží Slonoviny, je "hlavním krokem ke spravedlnosti." Tak alespoň si naši dlouhodobí čtenáři potvrdí, že jsme zde nelhali, když jsme samozřejmě mnohokrát zopakovali, že "intervence v Pobřeží Slonoviny" byla vojenskou agresí, a koloniálním převratem v nezávislé zemi, který umožnily francouzské tiskové agentury a poplatná média typu Axel Springer svým kydáním hnoje na tohoto prezidenta. Na př. připomeňme fotografie mrtvých těl na silnicích, přikryté plachtami, a nebo fotografii "bledého, nazelenalého TYRANA Gbagba," kterého spasitelská Francouzská bojůvka po obligátní "přestřelce vytáhla z jeho panceřového orlího hnízda." Prostě mediální hnůj, který za tučný obnos zacpe světové veřejnosti na potřebnou dobu ústa. Tak už je venku, a naprosto bezpochyb celá Gbagbie (Pobřeží Slonoviny) jásá. Rozhodně více, než když dorazila bojůvka historických usurpátorů, a dosadila za potlesku korporovaných médií "legitimního prezidenta." Rozuměj toho, kterého zvolili koloniální spojenci mezi volebními pozorovateli, a šiřitelé povolebního násilí, a zejména toho, který hned v návaznosti umožnil skladování Francouzské vojenské techniky pro podobně kalé účely v sousedním Mali, do kterého by se jinak Francouzská koloniální soldateska stěží dostala odjinud, než právě od moře (pí,UNNS)
* OSN žádá přístup do Darfúru. Asi se jí vymstilo ono právo vracet palbu? (UNNS) * OSN žádá posílení asistence v Soafrické republice, tedy posílení asistence vládnoucí přechodné vládě koalice Seléka v Bankví, kde patrně došlo k drobným potyčkám, které lze jistě konciliovat na místní úrovni s výnosem obecných zákonů řešící možné opakování problému v zemi (UNNS)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama