NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 16.8.:Kdo je odpovědný za desítky tisíc životů v Sýrii? Rusko a USA! Otázka legitimity a povahy zbrojení

16. srpna 2013 v 16:44 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Kdo je odpovědný za desítky tisíc životů v Sýrii? Rusko a USA! Otázka legitimity a povahy zbrojení

Obě velmocenské strany v Sýrii podporují v Sýrii ozbrojenou stranu, kterou takto označují za legitimní vládu, která podle nich ovšem "je odpovědná za masakry na lidech." Rusko podporuje Damašek, nazývá jej legitimní vládou, a USA tvrdí, že Damašek je odpovědný za oběti. USA však podporují teroristickou soldatesku, která sídlí v Nujoku, a tu nazývají legitimní vládou, a Rusko tvrdí, že tato skupina je odpovědná na obětech. Obě země Rusko i USA také zbrojí tuto "legitimní vládu," a ovšem navzájem si takové zbrojení vyčítají. Rusko vyčítá Státům zbrojení "opoziční koalice," ať už veřejné, nebo tajné, ale USA a jejich spojenci se hájí, že "nejde o zbraně." Rusko však zbrojí Damašek, a na kritiku USA naopak tvrdí, že jde o zbraně k "úplně jinému účelu."

Obě strany tedy zbrojí "legitimní" stranu v občanském konfliktu v Sýrii, a nazývají své zbrojení jako "nezávadné." Na př. ruské zbraně jsou prý jen proti-vzdušné, a zbraně USA jsou prý "jen" pancéřové vozy, noční vidění, peníze a pod.

Lze v podstatě na základě tohoto náhledu tvrdit, že obě velmoci se snaží rozdělit si svůj vliv v Evropě, která má dosud aktivní koloniální "živnosti" po světě. Přičemž ten středobod, který v takovém rozdělení naposled tvořil Hitler a jeho "přebujelá říše," je položený mimo Evropu, a to nejspíše pro i jinak napjaté vztahy mezi oběma velmocemi, které by nesnesly takové rozdělování moci v Evropě prostřednictvím konfliktu v Evropě. Hitlera si tedy bezohledně odsunuly na Středovýchod.

S obecným užitkem lze bez solidního protiargumentu prohlásit, že USA a Rusko svým ovlivňováním konfliktu v Sýrii se navzájem provokují - a tak jistě neprospívají časnému a mírumilovnému řešení politické krize v Sýrii.

Navíc tímto vcelku logickým náhledem získáváme argument pro naše požadavky, a to vcelku vyrovnané požadavky: aby Rusko a další země ukončily jakoukoli vojenskou anebo politickou podporu jedné strany v Sýrii. Pro Rusko, Írán, Kurdy, Hizbaláh to znamená buď podporovat bezpečnost v Sýrii protřednictvím OSN, nebo vůbec. Konec libovolných zbrojních a vojensky-technických zásilek pro Demašek. To vyvažujeme stejně zdařilým požadavkem na stranu Saudské Arábie, USA, Británie a zejména také Izraele, aby tyto ukončily jakékoli dodávky mimo OSN, a to vč. jídla nebo léčiv - mimo OSN. A jistě, aby ukončily institucionální podporu své strany v Sýrii, a přenechaly (USA a pod.) kontakty s opozicí a její "sjednocování" právě na misi OSN.

Protože nejen, že politicko-finanční podpora opozici v USA je základní překážkou rekonciliace v Sýrii, popř. věrohodnosti mise OSN, tak i Ruská a podobná podpora Damašku je nakonec záminkou k takové americké podpoře atd.

Takže se nové požadavky koncentrují na sjednocení úsilí skrze OSN, a kompletní redukci podpory některé straně v Sýrii, vč. těch jinak legitimních. Humanitární dodávky "skrze rebely" jsou napůl lživé, ale zvláště pro snahu obejít možnosti a parametry OSN v této věci je nutno je kategoricky odmítnout, byť jako nejpobočnější argument. (pí)

  1. Únos dvou tureckých pilotů v Libanonu má prohloubit rozdělení regionálních zemí. Ve stejném momentě se v Jemenu pátrá po dvou Íránských diplomatech, kteří byli též uneseni. Velmi pravděpodobně stejnými silami (pí,AA,IRNA)
  2. Libijská agentura LANA by mohla navýšit spolupráci s Tureckou Anatoli. A rozhodně rozjet i Anglickou anebo Španělskou versi, jejich absence je někde vprostřed na stupnici mezi "nepochopitelné" a "podezřelé." A obsazuje desítku na stupnici kontraproduktivity (pí)
  3. Líbie se potýká s destabilizační propagandou, ale i s propagandou podporující zmatek a strach. Tj. v Líbijských mediích jsou podporovány ne-konciliační názory, extremistické interpretace politického a bezpečnostního dění, a je dodávána i politická textura teroristickým činům (pí,LANA)
  4. Pokud došlo k rozhodujícímu nárůstu efektivity Iráckých teroristů a jejich činů, pak by měly být prošetřeny veškeré faktory, a zejména možné technologické a logistické novinky, příliv extremistů ze Sýrie, a s výsledkem by mělo být seznámeno Irácké vnitro (pí,NINA)
  5. Dva čeští turisté v Kašmíru dostali dobře zaplaceno, aby se stali součástí doprovodné propagandy, ve které má zaznít spojení "Kašmír + Indická armáda + Humanitární." Je to absolutně bezpochyby, protože vojenská přítomnost Pakistánských a Indických sil v Kašmírské oblasti je právě příčinou humanitární tragédie. A samozřejmě Indická strana resp. její Bristké elementy podporuje sektářské napětí, protože při Muslimsko-Hinduistickém krveprolití padá větší stín na Muslimy. Alespoň na rozhodujícím Západě, pro nějž jsou úmrtí na Pakistánsko Indické hranici připraveny (pí:in)
  6. Snahy o devastaci Egyptského turismu dlí zejména v médiích. Naposled případ smrtelné otravy dvou turistů, u nějž vyšlo najevo, že šlo definitivně o vraždu nebo sebevraždu, tak ten byl v novinách na dvě stránky, a byly vyčísleny "možnosti." Tj. zkažené ovoce z trhu a pod. A dokonce "příbuzní uvedli, že rodina se stravovala jen v hotelu." A pod. A takovéhle lži na dvě stránky (na př. příbuzní uvedli?), zatímco člověku hned napadlo, že ten přeživší je simulantem a vrahem zároveň? No, dost možná za tento svůj čin dostal muž od Axel-springer anebo nějaké vyšší "žurnalistické" korporace zaplaceno, kdo ví? (pí)
  7. Nejspíš neexistuje žádné šetření OSN ve věci lodi, zadržené v Jemenu, o které jemenské autority tvrdí, že je Íránská, a nově, že by zásilka zbraní dokonce i "země vzduch" mohla být "určena Somálským militantům." To poslední ovšem netvrdí Jemenské autority, nebo alespoň ne určitě, ale tvrdí to Reuters a podobní, že prý to "jemenské autority tvrdí v tajném spise v OSN." Ono ostatně i podobné zadržení lodi "z KLDR do Íránu" v roce 2009 prošlo OSN jenom "obligátně." Takže to vypadá, že tyto případy jsou čistě mediální fikce, možná i ve spolupráci s různými státními elementy, a OSN umožňuje tyto fikce rozvíjet, neboť tvrdí, že jsou vyšetřovány, ale ponechává absolutní prostor mediálním spekulacím. Obvyklá odpověď OSN pro veřejnost je, "zeptejte se Bezpečnostního Koncilu." A naopak, jak jsme ukázali, je každé jiné řešení a šetření, než veřejné a transparentní, nedůvěryhodné a neúčelné. Takže pokud si OSN hraje na šetření a pak plodí rezoluce, zatímco nic z šetření s perfektní důsledností není veřejné, pak máme věcné podezření, že žádná šetření nejsou, a pevné argumenty, že taková činnost OSN nepřispívá míru v regionu, a je mnohem více kontraproduktivní, neboť je pokřivená jinými, nekalými, národními zájmy. Dále chybí jakákoli šetření OSN a existují pouze neregulované, destruktivní mediální spekulace u případu KLDR/Panama. Jediná role OSN by byla právě transparentní šetření, a tím regulace mediálních spekulací na poli regionálního napětí (Jemen Írán, Barma Korea a pod) (pí)
  8. 130 amerických poslanců se podepsalo pod dopis Obamovi, ve kterém odsuzují dlouhou dobu zveřejněné vojenské plány k útoku na Írán, a podporují obrat USA k dialogu s Íránem, a tedy nikoli prázdné žvásty typu "my jsme připraveni jednat," které se samozřejmě bez dalších projevů připravenosti jednat obejdou bez výsledku. Připravenost jednat by byla projevena přistoupením na některé požadavky Íránu, a to zejména ukončení ilegálních a agresivních sankcí mimo rezoluce OSN proti této zemi, které mají za cíl poškodit národní jednotu, a jsou kritizovány dalšími národy, které proti-Íránskými sankcemi trpí. Mezi běžnými evropany převládá názor, že nikdo nemá zájem o Americké představy, které jsou exportovány špinavými způsoby do světa. Zejména prostřednictvím ilegálních embarg, ozbrojených převratů, dodávek zbraní do občanských válek, prostřednictvím podpory regionálním konfliktům, pokryteckou mediací konfliktů a tak jejich udržováním, a samozřejmě dále jsou Americké představy, exportovány globální mediální cenzurou a manipulací fakty, vojenskou agresí, ilegálním zadržováním osob, a válečnými zločiny. (pí,IRNA)
  9. Ban Kimun na dvojdenní navštěvě Pakistánu, jednoho z nejpilnějších účastníků mírových misí, odsoudil dronové ozbrojené útoky, vyzval státy, které je "provozují," aby toho okomažitě nechaly, jaly se srovnat svou politiku s mezinárodním zákonem, válečnými konvencemi a s lidskými právy. To je samozřejmě směrováno zejména USA, neboť máme pochyby, do jaké míry evropské země v rámci paktu NATO "provozují dronové útoky." Vyzval tyto země k předcházení civilních obětí kompletním odzbrojením dronů. Tyto země trpí narkotickou představou, že když mohou zasahovat v desítkách případů současně bez nutnosti nákladných vojenských a technických přesunů, že tím mají něco více pod kontrolou. Zatím však pouze trpí naprosto zákonitě bludnou představou větší kontroly, protože na úrovni velení se dojem všemocnosti posiluje zájmem redukovat počet seriozních úloh nasazením dronů. A jediným co je v provozování tohoto "bludu všemocnosti" vyjímečně velké, jsou právě civilní oběti. Neboť jejich nadužívání, a nasazování "namísto seriozních akcí," zákonitě vede k vzniku ne-seriozního výběru akcí a ne-akcí. Čili blud všemohoucnosti zákonitě vede k nárůstu libovolných a nesmyslných akcí. A vražedná technologie takto nasazená udělá své. A ne náhodou tedy civilní oběti absolutně převládají. Převládají totiž i "úspěšné akce" - v médiích, a neúspěšné mise - v celkovém pohledu. Jemenský Ministr Zahraničí si může říkat co chce, dostal za to dobře zaplaceno, aby dělal spojeným státům na drony reklamu, respektive kryl jejich zločinnost řečmi "o efektivitě." Také se mu to vymstí, a celému Jemenu: protesty proti dronům v Jemenu by měly po proslovu Ban Kimuna v Pakistánu posílit, a najít záštitu v politické sféře, resp. u opozice, která má podíl u moci. (pí,IRNA)
  10. Posledním klíčem v Egyptě by mohl být Írán, kdyby uznal a podpořil přechodnou vládu, a ovšem vyjednal za to u ní důležité změny, jejichž nutnost je po celou dobu od svrzení Muhameda Mursího objektivní. Zejména ve sféře bezpečnosti, násilných záminek a národního dialogu. Musel by ale nejdříve zajistit určité body v jednání s Katarem, aby následné kroky vstříc Ichwanu nebyly "skoro na vodě." (pí)


Zajímavá protimuslimská propaganda, sponzorovaná stranou Tea Party a CIA: http://hlaoo1980.blogspot.cz/
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama