NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-08-19

19. srpna 2013 v 16:50 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Írán a Saudie jsou v řešení, nikoli v příčinách Syrské krize, na rozdíl od USA a Ruska, jejihž vzájemně provázaná a přinejmenším nekonstruktivní role byla ukázána (π16.8.). Ale měly by si to uvědomit zejména země regionu, neboť role velmocí je již v konfliktu naprosto odepsaná, včetně Sýrie a dvou zmíněných zemí. (pí)
 2. V Íráku se nabízí jako otázka, zda by se v boji proti terorismu neuplatnil Ruský model "Národní Fronty." Zejména aby lidé mohli podávat své návrhy v dané věci, a také aby byly zastoupeny všechny menšiny, a společným dialogem posilovaly národní jednotu (pí)
 3. "Manévry USA s Egyptem" by byly v kontextu vývojů v zemi a v regionu velmi snadno chápány jako okupace. A ostatně jsou tak chápány už nyní, ačkoli je údajně USA zrušily. Jenže co bychom to USA měli věřit, když tuto koloniální a okupační praxi vyjednali bez vědomí Egyptské Armády a tedy lidu s Mansúrovou "místovládou," na pozadí vystupňované teroristické agrese, kterou lze naprosto samozřejmě zařadit mezi aktuální prostředky USA v regionu. USA se totiž jajo "impérium" po absolutním front-line (= určeno pro popředí) fiasku v regionu nikoli "hroutí," ale pokoušejí se základnu impéria v regionu rekonfigurovat: a čím méně front-line prostředků impériu zbývá, tím zoufalejších a špinavějších metod se bez ostychu chápe. Americké "impérium" je jistě za léta podobné "padající" praxe dosti otrlé, aby přestupovalo k špinavějším a špinavějším prostředkům během naprosto hladkého posunu svých zahraničních politik (pí)
 4. Role Íránu a Emirátů v Egyptě je v popředí, a chvalitebná, ostatní celky jsou názorově šedivé, anebo alespoň výkonově bledé (pí)
 5. Kdyby měla Česká Republika zřídit dětem školou povinným semináře se současnými hrdiny a osvobozenými, tak jak je chápe současný český stát prizmatem své informační filtrace a politické podřízenosti, pak zajímavý problém nastává, kdybychom zvažovali, do jaké skupiny zařadit Jemenského Prezidenta, a do jaké Jemenské občany. Tj. zda by prezident debatoval s dětmi ve skupině s hrdiny, tj. s bratry Mašínovými, Syrskými Rebely, anebo zda s osvobozenými, zatímco jeho lid by byl zastoupen ve skupině "hrdinů," po boku Tonyho Bléra a Džordže Buše, bez kterých by válka proti terorismu postrádala přinejmenším tento velkolepý matoucí až lživý název. Po zralé úvaze však jistě každý čtenář dojde k závěru, že vedle Buše a prince Viliema by se nejlépe vyjímali spíše Jemenští civilisté, takže by jejich "šéf" spadal mezi "osvobozené"... (pí)
 6. To, že Egypt a Turecko jsou spojité nádoby v rekonfiguraci Amerického impéria, a to, že zvláště v Egyptě USA přistoupily k nebezpečnému hazardu, aby buď vytěžily nejvíce (viz manévry s Egyptem, stavějící ve stavu svého schválení Egyptem vývoje v Egyptu do zcela nového světla), anebo Egypt proměnily v jakousi Sýrii, je zvláště potvrzeno "stopovitým," necelistvým a porézním přístupem OSN k Egyptu, kde je ponecháno absolutní místo zahraničnímu vměšování a mediálním manipulacím. V tom je vidět, že OSN ponechává právě Spojeným Státům spoustu místa k manévrování, a většinu "pestrých událostí" v regionu, včetně posunutí Hizbaláhu na listinu terorismu v EU, lze počítat právě mezi otisky manévrujících Spojených Států. Berme tedy tuto zdánlivou "nepoučenost" OSN jako odraz poučenosti USA v Sýrii a Líbii, a ukázku toho, jakou škálu špinavostí je sto Americká politika změny režimu obsáhnout. V popředí pak klademe zejména nárůst teroru a hrozeb pro Egyptskou politiku, zejména infilitraci AlKajdy maskovanou za "spor Bratrstva a Mansúra," v podezřelém souladu s dohodou USA o vojenských manévrech s před převratem proti-Okupační zemí regionu. USA se bezpochyby k uvedené dohodě dovydíraly stupňováním nebezpečí pro Egyptský národ, a OSN je v této věci tichým komplicem, což je činí stejně zavrženíhodným hráčem v současném Egyptě, jako USA a nadnárodní média (pí)
 7. Proti-Íránské kázání Alího Mahabse ve Faludže je právě jen pro-sektářské, a poukazuje jak na zájmy USA v Jemenu, tak podkresluje novou koloniální rétoriku "strategické smlouvy s USA" v Irácké vládě, bezpochyby pramenící z teroristického nátlaku na Bahdád a jistých tajných jednání, kde bylo možná terorismu použito otevřeně jako podložených hrozeb. Mezi tyto hrozby jistě patří i destabilizace na Syrských hranicích a mediální znovuotevírání "Kurdské otázky" v jejích chorobných podobách. Pokud je za vývoji v Egyptě, Iráku a Jemenu tajné dohodování s USA pod hrozbami, pak to skončí pro příslušné politické elementy tragicky, a pro USA, jako vždy, dalším propadem do zoufalství a přistoupením k stále otřesnějším metodám. Jsme však optimisté, a v Iráku vidíme z této rétoriky, která nyní hraje všemi odstíny i v Libanonu, předznačení další blížící se Irácké krize, a ta ovšem po krátkém opakování vešekerou rétoriku promění na prach, a Americké zájmy se zde rozdrolí, i kdyby pod nimi ležel podpis. V Iráku se tedy neodvratně blíží další neproduktivní politická krize: jedni svádějí pozornost na sektářské otázky, a rozšiřují atmosféru strachu a podezření, a druzí označují stát a jeho instituce za zvrácenosti, a do toho se někdo snaží ve spolupráci s Al Kajdou, jak popsal Premiér Maliki, zastrašováním a hysterií domoci se většího vlivu zahraničních zájemců na Irácké zájmy (pí,NINA)
 8. Pokud jsme mezi "trapné" mediální šou pokládali "pálení kostelů" v Egyptě, trapné co do smyslu, nikoli rozsahu a důsledku, pak ještě přidejme k té trapnosti, nebo dokonce atrapnosti. Únosci Tureckých pilotů jsou prý ze "skupiny" Íránská návštěva, zatímco strůjci bombového, sebevražedného útoku v Bejrútu jsou prý ze "skupiny" Kadáfího brigády. Tak všechno je možné, jen takováto "sešlost fiktivních Amerických nepřátel" v "horem dolem opatrované sekulární zemi" je již přeci jen do očí bijící trapnou slátaninou, která má ilustrovat Americkou osočovací rétoriku v regionu. Která má nejvýše uplatnění pro vysoké prémie v USA a EU, ale pro regionu znamená nic, anebo ještě hůře (pí,NNA,KUNA)
 9. Bláboly Izraelského ministra zahraničí směrem k EU, lze velmi snadno označit za vměšování. Ministr Zahraničí Izraele nemá co poučovat Evropskou Unii z logiky a "nutnosti" univerzálních zákonů. Pokud bychom přistoupili na jeho logiku, věřím, že by zvláštně oštítkované zboží z Kašmíru, Prištyny a z okupovaných území Palestiny dopadlo tak, že by první dvě řady výrobků neměly problém se uplatnit na Evropském trhu, protože ať už je Kosovo anebo Kašmír jakkoli "kontroverzním územím," nemají naši občané problémy s žádnou stranou na takovém území. Zatímco "diskriminovaný" Izrael má problém dokonce i s OSN, a produkty z okupovaných území jsou tím, čím jsou, a nic to nezlehčuje zkreslování faktu pojmem "kontroverzní." Čili Izrael není diskriminován, ale jeho kriminálně držená území, jejihž zemědělská aj. produkce je zcela závislá na kontinuitě krádeží Palestinskému lidu, jak výrobních prostředků, tak území, která jsou takto nazývána v Hágu, Ženevě i v Bruselu a ve Vošinktonu, jsou prostě území, na nichž pod dohledemn Izraele probíhají zločiny, a takových území na světě, krom snad Gvantanáma již více není. A z Gitma bychom jistě také neradi pojídali nějakou produkci? Nemusíme podporovat politiky Kosova a podobných, ale nevidím důvod, proč je bojkotovat, když neperpetrují dokola stejné, OSN odsouzené zločiny? (pí,HaN)
 10. Egypt by měl zakázat mediální a tiskové šíření těch politických zpráv, které jmenují Bratrstvo jako zdroj násilí. Opakování těchto sektářsky motivovaných hesel "proti-muslimskými" politiky je jednou z věcí, které jsou jistě zahrnuty v cenzorní části ústavního zákona pod vyjímkou stability, jednoty a bezpečnosti. Tvrzení Egypta, že za většinu úmrtí z oněch stovek mrtvých, mohou neznámí militanti je věrohodné hned ze dvou důvodů: a) z celé země jsou hlášeny vraždy policistů b) západní média vč. naší MF si pohrávají otevřeně s možností zbrojení "Egyptské opozice" (pí)
 11. Premiéři Pakistánu a Indie se prý sejdou v září (KUNA)
 12. Súdán obdrží od Kuvajtského ČK miliony KČ (KUNA)
 13. Kastro ml. poděkoval KLDR za její blahopřání k 60 výročí porážky imperialistických konspirací v kasárnách Monkada (KCNA)
 14. Nový koordinátor pomoci a rozvoje OSN v Sýrii se představil Syrskému Ministrovi Humanitárních Věcí Mualemovi (NNN)
 15. V Egyptě je zřejmá snaha napěchovat novináře mezi hrozbu intervence a schvalování současných neschůdných "bezpečnostních politik" Egypta. Reakce Egyptského "prezidenta" na zrušení cvičení (o kterých nevěděla ani Egyptská armáda) je pro nerozhodnuté novináře jasným ukazatelem, že je nutno hledat za vývoji obou druhů v Egyptě USA, že je nutno zřetelně odmítat vměšování a konečně, že vedle schvalování zátahu na amerikou koordinované militantní skupiny, ostře oddělené od Bratrstva, nutno tvrdě odmítnou kolonizační politiku Masúra, a přnjm. jej urgovat k předání moci Armádě. Protože současné bezpečnostní politiky se obejdou i bez něj, stejně tak nepřichází v úvahu konstruktivní změny v ekonomice, a navíc se zejména země obejde bez jeho politizace bezpečnostních otázek, a vojenské a policejní akce budou preciznější, a nebudou obsahovat rozdělení Mansúr - Ichwan. (pí)
 16. Azhar potvrzuje údaje KUNA o útocích na policisty "dostatečnou sebekontrolou" Egyptských sil. I Írán potvrzuje pozitivní a budoucí roli Egyptské armády, jako potřebnou. 30 policistů ku 600 "civilistům" je znakem dostatečné sebekontroly bezpečnostních sil, neboť také většinu těch set zvládnou nejen napadení a amokovaní policisté, ale také sami ozbrojení infilitrátoři. Nutno podrobit oběti forenzním zkouškám, ale patrně to potvrdí že policie zabila menšinu těch stovek (pí,KUNA)
 17. Červený Kříž kontruje sektářskou rétoriku kazatelů v Iráku tím, že spolupráce Iráku a Íránu ve výměně padlých za vynucené války byla bez poskvrnky a přátelsky hladká (IRNA)
 18. NAM/OIC/EU by mohly zřídit soutěž nejlepšího novinářského článku, zjm. volbou tématu shora. Jistě by byly hnedle dobrovolně přeloženy do několika jazyků, upravujíce chování řady médií k lepšímu (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama