NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 23.8.:Vyslanec OSN Lachdar Brahimi přivítal pozitivní roli Íránu v řešení syrské krize

23. srpna 2013 v 11:09 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Tehrán, 16.srpna (NNN -FNA) - Společný zvláštní vyslanec Arabské Ligy a OSN v Sýrii Lachdar Brahimi v telefonickém rozhovoru s íránským ministrem zahraničí Alím Akbarem Salehím zdůraznil íránskou konstruktivní roli v řešení syrské krize.

Během telefonického rozhovoru ve středu (14.8.) večer, Salehi a Brahimi diskutovali o nejnovějším vývoji v Sýrii a nutnosti nalézt politické řešení krize v této Arabské zemi. Vyzvali též společně všechny strany k podpoře nalezení politického řešení jako jediného způsobu, jak urovnat dlouhotrvající nepokoje v Sýrii. Salehi také pochválil Brahímího úsilí o ukončení Syrské krize a pozval ho na návštěvu do Tehránu pro další jednání o syrském problému.

Brahimi, na svou stranu, ocenil pozitivní roli Tehránu pomáhající nalézt řešení syrské krize a chválil jeho aktivní účast na různých konferencích pořádaných k Sýrii v Íránu i mezinárodně. Brahimi dále ocenil Salehího pozvání do Íránu, a zdůraznil přesvědčení o své návštěvě v blízké budoucnosti.

Sýrie zažívá nepokoje od března 2011 s organizovanými útoky dobře ozbrojených skupin proti syrské policii, pohraničníkům, oficiálům, armádě a civilistům, které jsou hlášeny po celé zemi. Tisíce lidí byly zabity, protože teroristické a ozbrojené skupiny proměnily protestní shromáždění v ozbrojené střety. Vláda obviňuje vyvrhely, sabotéry a ozbrojené teroristické skupiny ze smrtí a zdůrazňuje, že nepokoje jsou řízené ze zahraničí. (NNN-FNA)


Namibijská děvčata ztrácejí směr a cíl - genderová ministryně

Swakopmund, Namibie, 8.srpna (NNN-Nampa ) --- Dospívající dívky v Namibii ztrácejí směr a zaměření v životě, podle ministryně pro Rovnost pohlaví a Péče o dítě Rosalie Nghidinwy, která říká, že to svědčí o zneužívání alkoholu a vysokém počtu dívek školního věku, které nemohou zasednout u závěrečných zkoušek z důvodu předčasného těhotenství.

Mluvíce při zahajovací řeči k Samitu Namibské ženy, který začal ve středu (7.8.), označila toto Nghidinwová za závažný společenský problém, který žádá naléhavé kolektivní řešení.

"Jako ženy, bychom měly podpořit naše mladé dívky, aby upustily od předčasné sexuální zkušenosti, neboť ta ohrožuje jejich budoucí život. Většina obětí časného těhotenství mezi dospívajícími dívkami končí odchodem ze školy, a nakonec bývá nezaměstnaná", uvedla ministryně.

"Na druhou stranu, nezodpovědné sexuální vztahy také pomáhají k šíření choroby HIV, která pokračuje v okrádání našeho národa o produktivní občany, kteří by mohli smysluplně přispět k hrubému domácímu produktu (HDP) v Namibii," poznamenala.

"V důsledku toho se počty osamocených rodičů a siroty zvyšují ze dne na den, a jsou tak dalším závažným problémem, a to nejen pro vlády, ale pro všechny Namibijce." Nghidinwa požádala Namibijských dívky aby "vytáhly své ponožky", a nezrazovaly dosažené ideály, které jejich starší získali, v statečných bojích za politickou nezávislost země, aby na př. mohly dnešní děti volně studovat.

"Mnoho domů je vedeno osamoceným rodičem anebo sirotky kvůli AIDS či dopravním nehodám, které mají negativní vliv na budoucnost této země," zdůraznila.

Mezitím politička uvedla, že Namibie se potýká s různými výzvami, z nichž některé mají negativní dopady na blaho žen a dětí, a zvolala k zasedání po projednání těchto problémů, které zahrnují genderové násilí, a žádala nalezení strategií k ukončení tohoto společenského zla, které terorizuje ženy a děti. (NNN-Nampa)

Poslanec za Ahrar: Odmítáme jakoukoli dohodu s USA o boji proti terorismu

19.8., Bagdád / Nina / Poslanec z bloku Ahrar, Sadrista, Husajn al-Sharifi řekl, že všechny dohody se Spojenými státy o boji proti terorismu v Iráku jsou předem zamítnuty.

Dal jasně najevo, v tiskovém prohlášení z pondělí 19. srpna, že "Američané jsou hlavní příčinou devastace Iráku," a dodal, že "Američané zaseli terorismus v Iráku a drží se sektářských schémat."

Poukazujíc na možnost existence dohody mezi iráckou vládou a Američany pod záminkou boje proti terorismu, řekl, že "To znamená, že bombové útoky v Bagdádu a provinciích byly součástí plánů k obnovení americké okupace s novou tváří." (NINA)

Dokument publikovaný v Národním Bezpečnostním Archivu USA odhalil podrobné údaje o úloze Spojených států v svržení první íránské demokratické vlády premiéra Mosaddeqa

Ankara * Americká CIA přiznala poprvé roli Vošinktonu ve vojenském převratu roku 1953, který nahradil demokraticky zvoleného íránského premiéra Mohammad Mosadeq. U příležitosti 60. výročí svržení Mosaddeqa vojenským pučem, zpravodajská komunita USA potvrdila americkou roli v kontroverzním počinu, jak je vidět v odtajněných dokumentech CIA, zveřejněných na oficiálních internetových stránkách Národního Bezpečnostního Archivu USA.

"Vojenský převrat, který svrhl Mosadeqa a kabinet jeho Národní fronty byl proveden pod vedením CIA jako akt americké zahraniční politiky," uvádí se v interní zprávě historika CIA datující se v polovině 70tých let.

CIA vydala silně prostříhanou verzi zprávy již v roce 1981 v reakci na žalobu ACLU, ale byly tam pročerněné všechny důležité detaily, které se objevují v nejnovější verzi zprávy o akci s krycím jménem TPAJAX.

Nové dokumenty odhalují podrobnosti akcí na zemi, které vedly k svržení demokratické vlády, ale také další kroky CIA na zemi, které vedly k nastolení Šáhova patolízalského a protilidového režimu (AA,pí)

  1. Už rok víme, že "vojín Bates" má asi takovou cenu pro Afghánskou spravedlnost, jako těch pár tisíc, které Obama napěchoval do kapsy pozůstalých v povražděných sousedstvích promyšleně napadených vesnic. Bylo zřejmé, že rychlá násilná akce, čítající desítky obětí na dvou vzdálených místech, kde došlo k postřílení několika domácností a pokusu o spálení obětí, nemohl provést nakonec "pro útěchu" Američany dopředu vystrčený jednotlivec, nějaký Bejts. A konečně současné soudy jasně ukazují, že pozůstalí nebyli schopni tohoto muže s řáděním nijak spojit. Nakonec o fiktivnosti viny tohoto muže svědčí ještě to, že bude sproštěn trestu smrti, a konečně všechny tyto detaily spojuje fakt, že "případ" řídí vojenský soud. Jako vždy není zájem ukázat na jednotku, která je incidentem vinna, a "pověst" Americké armády v Evropě ohledně Afghanistánu nejlépe zalepí "ojedinělý blázen, který ani neví proč." Vše tedy nakonec nasvědčuje, že jsou kryti i velitelé, a zejména jejich praxe vymývání mozků proti Afghánské populaci, tzv. Muláhům a pod. To by bylo relevantním soudem nad danou jednotkou, která je nyní do posledního pěšáka na svobodě a možná i nadále ve zbrani jasně prokázáno. (pí)
  2. Íránské jezero Úrúmie opravdu vysychá. Mohlo by to ovšem být způsobeno emisí průmyslových plynů v Tureckých horách - řízeném aktu, o kterém nemusí mít Turci ani pojmu, jako o dalších Izraleských aktivitách v členitém Izraelském pohraničí. Ostatně i bez této prozkoumatelné varianty je velmi pravděpodobné, že halas o "globálních klimatických změnách" má především nabízet krytí "globálnímu nadužívání klimatických zbraní." (pí,IRNA,AA)
  3. Většina politické aktivity na západě spadá pod sekcI "make up." Na př. Americká demokracie zapáchá od hlavy - tj. již z Francouzské demokracie, která není ničím jiným, než absolutní zdechlinou pod kilogramy vosku a líčidel. Vem na př. všechny "veliké" politicko-kriminální zprávy z Francie: střelbu před židovskou školou, zabití Kurdských aktivistek, bezpodmínečnou fyzickou likvidaci fiktivního útočníka z Tulujs, Meraha. Nic nebylo v těchto případech prokázáno. Naopak, na př. v Kurdské věci vše proběhlo proto, a tak, aby mohla média donekonečna spekulovat, zvláště tedy o Erdoganově podíle. Který je za těchto okolností 100% nulový, a všechny vraždy a manipulace s justicí a médii spadají pod vinu a přičinění obou Francouzských "prezidentů." (pí)
  4. MZ Iráku Zebári označil tvrzení o "přizvání USA k boji proti terorismu v Iráku" za dezinformaci a negativní propagandu. Částečně tak potvrdil stanovisko Sadristů k jádru věci. Lze tedy naše strachy o po-Egyptském směrování v Iráku částečně rozptýlit (NINA)
  5. Podivná logická nesouladnost v projevech a "myšlenkách" neonacistického hnutí, které jsme zde z mnoha, ale zejména z geopolitického ohledu označili za odnož činnosti CIA (viz. nástup po r. 1989, "původ z Anglie," Šinágl) lze nakonec vysvětlit velmi prozaicky. Z nedostatku inspirace, nikoli znalostí, bylo do ČS prostředí implantováno a zkopírováno ukrajinské schéma. S tím, že se nejspíš neujme, ale pro svoji sílu u sousedů alespoň udrží. Což je pro účely destabilizace ČR postačující, nejde zde o to, že bude české inteligenci hnutí totálně podezřelé a za neautentické, ale naopak více než zadavatelům v CIA a jinde stačí, že tento "živel" (o desítkách "členů"), je schopný "otázky oživovat." A ani k tomu nejsou tak úplně potřeba, neboť v poslední době je více než jasně vidět, že k "nastolování otázek" tohoto švarcnbersko-bavorského typu bohatě stačí sama média, a maximálně si mohou "vzít extremisty za svědky, že otázky existují a mají váhu." Čili proto je nám předkládáno, že tito hitleristé, revizionisté výsledků II. sv. války jsou hned českými vlastenci, když vedle hakenkrojce vyvěsí naší trikolorů, a pokoušejí se zalíbit šovinismem, v čemž jsou podporováni z řad politiků a administrativy ODS a dalších pravicových stran, kryjících teroristické elementy typu zápalná lahev. Zejména tedy si zapamatujme, že v Ukrajině je pro-německost hned známkou vlastenectví, a není to u nás tedy jen jakýmsi "výplodem historických blbečků," nýbrž ukázkou, že hnutí je rýsováno zvrchu. A podobně jako u AlKajdy, postačí si vyšrafovat na globu země, kde se uplatňuje, a uvidíme v podstatě nějakou úroveň mapy zájmů USA (pí)
  6. Velitel Libanonské armády zvolal po urychleném vyšetření údajných chemických útoků v Sýrii, poukázal na to, že k nim došlo "mimo vojenské pole," tj. útoky nebyly součástí bojů Damašku s teroristy, nebo opozicí, chcete-li. Vyzval také OSN, aby na místo rozmístily v Sýrii již přítomné pozorovatele OSN. Požadavek tohoto velitele je nutno nadřadit urgentním poždavakům tzv. Observatoře Lidských Práv v Sýrii, která je po většinu času naprosto neobjektivní větví Vošinktonské Opozice, ba dokonce lze tvrdit, že je daleko bližším kontaktem na ozbrojené skupiny v Sýrii, a dost možná lepším mediátorem, než cokoli, co "podpořily Spojené Státy." Tyto urgentní požadavky totiž mohou být velmi dobře požadavky pouze politickými, a prošetření jistě nezdrží potenciální "ukončení embarga" na rozhodnou dobu. Je ovšem i potom vůbec otázkou, co to "Observatoř" klade za žádosti, a o jakých "blokádách" je tu vlastně řeč. Z laického hlediska je zřejmé, že tyto útoky jsou dalším důkazem, že tyto veliké "válečné zločiny," vytvářené zejména pro média a nejspíš také v koordinaci s médii, nikdy neprobíhají nějak samovolně, ojediněle a mimo kontext. Naopak je tedy tento útok dalším důkazem, že podobné "velké zvěrstvo" vždy předznamenává mezinárodní akce a konference, ve snaze změnit jejich význam a obsah, zničit jejich potenciál mírového politického řešení. Tento poslední útok s údajně 600 mrtvými je tak naprosto jistě snahou teroristů a médií, anebo snahou USA, změnit blížící se Ženevskou konferenci ve prospěch propagandy zbrojení opozice. Změnit ji pomocí hysterického trumfu opozice na velký mítink ve věci sponzorování opozice atd atd. Každopádně lze útok, pokud proběhl, označit za další z řady zločinných pokusů uštědřit úmyslnou ránu mírovým snahám v Sýrii, neboť řadě hráčů současný stav výborně vyhovuje, ačkoli všelijak "podporují konec krize." Alespoň na začátku svých "hurá na ně" proslovů. Podobnou zkušenost nám ukazuje na př. mírová mise Africké Unie v Líbii: která byla naprosoto jasně sabotována válečnými zločiny na civilistech, médii do omrzení přepisovaných na účet "Kadáfího." Jakmile OSN vydá jiné důkazy, média tuto svoji akci ukončují, a s výroky z OSN k takovým věcem je zamlčena každá další pozornost k takové události. Tj.: dokud to jde, je to neobjektivně, naopak ve smyslu křiklavé propagandy, připisováno jedné straně, a jakmile to nejde, jako by se to nestalo. Nejvýš se to někde jednou zmíní, aby se na to redakce mohla odvolat, že "jsme jako že vyvážení" až na půdu. (pí)
  7. Ve východním Jeruzalémě Izrael mezi lety 2004 - 2012 zdemoloval buldozéry 412 bytových jednotek, a vytvořil tak bez jakýchkoli ohledů, důvodů, oprávnění a náhrad 1636 bezdomovců. Izrael se odvolává, že tito Palestinci nemají stavební povolení, avšak na 95% procent žádostí o stavební povolení odpovídá negativně, pokud vůbec. Je to tedy snadná metoda, jak prostě vydávat tento terorismus za "legální proces." Alespoň v spřáteleném tisku a zemích, kde se Izraelská propaganda vydává za stránku faktu (pí,NNN/MAAN)
  8. Tanzanie zakročí proti po českém způsobu se rozmáhající grandiozní korupci na regionální úrovni povinnou elektronizací obecních rozpočtů. Obžalováno je zatím 70 různých úřadů (NNN)
  9. Malajzie a Tajsko posílí spolupráci, zejména v Obchodě. Země tímto chtějí nejen realizovat svoje ekonomické potenciály v regionu, ale také umožnit trvalý mír na vz. hranicích. I to se ozvalo na návštěvě náměstka premiéra Malajsie v Tajsku. Dále země prointegrují hlouběji expatriační asistenci (NNN)
  10. Súdán a Irák podporují bezpečnostní politiku Egypta, ale vyzývají k okamžitému ukončení násilí, zdrženlivosti a k dialogu. My doporučujeme urychlené propuštění Mursího coby mediátora, coby lídra Bratrstva, do Ženevy, kde by takto konstruktivně vedl jednání s přechodnou vládou, coby hlava "opozice." (pí,NINA,KUNA)
 


Aktuální články

Reklama