NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Ban Ki-moon řekl že musí být zamezeno civilním obětem dronových útoků

26. srpna 2013 v 16:18 | IRNA, Nava i Wakt, překlad pí |  Archív z rubriky nezařazeno

Islamabád, Srpen 13, IRNA - Generální tajemník OSN, Ban Ki-moon řekl v úterý (13.8.), že by se mělo vynaložit veškeré úsilí, aby se zabránilo civilním obětem při použití ozbrojených dronů.

Ban, který přijel do Pákistánu na dvoudenní návštěvu brzy v úterý, řekl novinářům na univerzitě v Islámábádu, že bezpilotní letouny by měly být použity pouze k špionáži, a to navíc jen v souladu s mezinárodním právem.

Učinil tyto poznámky, když si novináři snažili ucelit své názory na dronové útoky v Pákistánských kmenových oblastech.

Generální tajemník OSN mluvil o otázce dronů na začátku návštěvy Pákistánu a vyzval drony provozující země či skupiny, aby striktně dodržovaly příslušná ustanovení mezinárodních zákonů upravující bezpilotní "provoz."

"OSN skutečně a důrazně žádá, aby všechny tyto letouny byly přísně regulovány a kontrolovány v rámci mezinárodních právních předpisů, včetně mezinárodních humanitárních zákonů," řekl Pakistánským novinářům ještě v pondělí v New Yorku.

V první den své návštěvy v Pákistánu, Ban otevřel Mezinárodní Centrum pro Mír a Stabilitu při Národní Univerzitě Vědy a Technologie v Islámábádu, a pochválil Pakistáncům jejich úsilí o mír a stabilitu ve světě.

"Angažovanost Pakistánců hraje rozhodující roli při mírových misích OSN, protože je jedním z největších přispěvatelů do mírových misí a v současné době asi osm tisíc jeho vojáků plní své povinnosti v různých konfliktních zónách," řekl.

"Nikdy nezapomeneme na oběti z řad Pákistánských vojáků, sloužících pod vlajkou OSN," řekl Ban.

Šéf OSN řekl, že pro blaho lidí nelze nic činit bez nastolení míru ve světě.

Ve svém projevu na shromáždění, Pákistán armádní šéf Ashfaq Parvíz Kajání přislíbila pokračující podporu OSN mírových misí.

"Pákistán je zodpovědný národ a vždy pozitivně reagoval na výzvy OSN ke globálním mírovým misím."

Mluvíc k shromáždění, Pakistánský šéf vojsk Ašfek Pervez Kajáný potvrdil pokračující podporu Pakistánu mírovým misím OSN.

Potvrdil Banův názor, že řešení konfliktu kdekoli na světě nakonec přispěje mezinárodnímu míru, stabilitě a pak tedy i pokroku.

Když mluvíme o příležitosti, poradce pro zahraniční věci a národní bezpečnostní Sartaj Aziz řekl, že zahájení mezinárodního centra pro mír a stabilitu, je zcela v souladu s politikou Pakistans prosazování míru a stability ve světě.

Promluvivše k této příležitosti, poradce pro zahraniční věci a národní bezpečnost Sartaj Azíz řekl, že spuštění Mzn. Centra pro Mír a Stabilitu je v kompletní harmonii s Pakistánskou politikou "pro mír a stabilitu světa."

"Pákistán chce přátelské vztahy se všemi zeměmi pro světový mír a stabilitu. Pákistán je nadále odhodlán bojovat proti terorismu ve všech jeho formách a projevech, " řekl p. Azíz.


OSN a Pákistán

/ 19.srpna 2013 K. IQBAL /

Během své dvou denní návštěvy v Pakistánu měl Hlavní Tajemník OSN Ban Kimun nabitý program, pokrývající různé oblasti od nemocí po drony. Jeho přítomnost na oslavách Dne Nezávislosti mu jistě přinesou pevné sympatie mezi Pakistánci. Pakistán tradičně podporuje chartu OSN a jeho snahy udržet mzn. mír a bezpečnost.

Zatímco mluvil na Národní Univerzitě Vědy a Technologie, poukázal tajemník na oběti Pakistánské armády a Pakistánský příspěvek Mírovým Silám OSN okolo globu od roku 1960. Ze 47 zemí, které poskytují vojáky, Pakistán je na vrcholu v měřítku počtu vojáku i v měřítku počtu obětí. Ke dnešku pak je po světě na mírových misích 8,000 Pakistánských vojáků.

Ban byl celkem jasný, co se týče dronových útoků, řka, že porušují mzn. zákon a měly by být používány pouze pro střádání informací, než jako nástroj agrese. Urgoval, aby jejich ozbrojené užití podléhalo mezinárodnímu zákonu.

Dodatkem, vyjádřil také starost nad civilními oběťmi následkem dronové agrese. Britská Kancelář Investigativního Novinářství odhaluje: "USA udělaly skoro 400 dronových odstřelů v Pakistánu od r. 2004, zabily až 3,500 lidí, včetně stovek civilistů." Každopádně by jeho poznámky mohly být nápomocny, protože se Pakistán snaží strhnout na svou stranu kritické množství ve své diplomatické kampani proti dronům ve Fatě. Navíc byly jeho komentáře výborně načasované, protože Koncil Lidských Práv OSN by měl publikovat závěry první přešetřovací mise OSN ve věci dronů v Pakistánu v září.

Během svého pobytu v Pakistánu zazářil svým procítěným přehledem zdejších událostí: monzunové povodně v regionu, Indo-Pakistánské napětí na Kašmírské hranici příměří (LoC) vyjednané pod patronátem OSN.

Povodně zabily skoro 100 a tak či onak ovlivnily přes 80,000 lidí. Dostalo se mu také vyčerpávajícího shrnutí v sídle Národního Centra pro Řízení Katastrof. Pakistán bude nejspíš potřebovat pomoc, aby překonal tuto poslední stále se rozvíjející přírodní pohromu. Jistě jeho návštěva uspíší včasnou pomoc, a zaručí, že se dostane na ta místa, kde je jí opravdu třeba. Vyjadřujíc sympatie s oběťmi povodně řekl, že Pakistán je zemí mezi nejcitlivějšími zeměmi na klimatické změny a přírodní kalamity. Majíc toto v hledisku, rozšířil plnou podporu OSN v pomoci Pakistánu lépe se vyrovnávat s přírodními neštěstími a doufal, že země postaví mezi své priority vzdělání, rovnost pohlaví, chudobu a její omezení, a udržitelný rozvoj, aby tak dosáhla rozvojových cílů milénia (MDG). Premiér Mjan Naváz Šaríf také v tomto směru sdílel důraz na vzdělání, udržitelnou energii, potravní bezpečnost a lidská práva, zvl. ta žen a dětí, a minorit.

Dodatkem Ban Kimun nabídl své úsilí v otázce Kašmírského rozporu. I při předešlých příležitostech vyjádřil svou starost o pokračující spor v Kašmírské otázce, který je jedním z nejstarších bodů agendy OSN. Tato věc by se měla objevit na nadcházejícím zasedání Valné Hromady OSN. Rozhodně je potřeba čerstvé iniciativy, aby to bylo vyřešeno.

Mezitím Pakistán pracuje na míru a stabilitě v regionu. Opravdu se snaží nastartovat dialog s Indií, a adresovat všechny mimořádné otázky, včetně Džamu a Kašmíru. Premiér Naváz tvrdil že, "eskalace napětí na Hranici Kontroly (LoC) je věcí těžkých starostí," a doufal, že "OSN sehraje svou podstatnou roli v řešení Kašmírského sporu." Řekl "Pakistán bude pokračovat v maximální zdrženlivosti a jednat zodpovědně... (a doufal, že) Indie se také ujme své role k redukci napětí." Každopádně Pakistán hledá spravedlivé řešení v souladu s rezolucemi OSN a aspiracemi Kašmírského lidu. Bude užitečné, když Hlavní Tajemník zvolí svého zvláštního zmocněnce pro Kašmír, aby ulehčil rozumný dialog mezi Indií a Pakistánem.

OSN a Pakistán souhlasily na dalším posílení partnerství v přístupu k regionálním a globálním otázkám. Porozumění přišlo během setkání Šéfů vlády Naváze a OSN Bana. Později, mluvíc k společné tiskové konferenci s Navázem Ban řekl, že Pakistán zaplatil ohromnou cenu ve své válce proti terorismu, a OSN bude potěšeno jej v tomto boji podpořit.

Popisujíc poslední obecné volby jako milník v historii země trval na tom, že je nejvyšší čas pro OSN a Pakistán aby dále prohloubily své vztahy v různých oblastech. Ban řekl: "Pevně věřím, že potřebujeme zvětšit čočky, a podívat se na Pakistán za jakoukoli dimenzí, prizmatem a perspektivou. Toto je živá země v pohybu, plná příslibů a možností."

Podtrhujíce Pakistánské úsilí pro přínos míru a stability v Afghanistánu tvrdil Premiér Naváz, že chce mírumilovný a stabilní Afghanistán, a podrží jakoukoli potřebnou asistenci Afgánci vedenému a Afgánci vlastněnému mírovému procesu. Šéf OSN "celým srdcem" přivítal úsilí Pakistánu vypořádat se se složitými problémy a posílit vztahy se sousedy. Sekretář OSN Ban Ki-mun a jeho návštěva byly vcelku blahodární; určitě to povede k zlepšení interakce mezi OSN a Pakistánem a narovná vzájemné rozdíly ve vnímání pro regionální a globální otázky.

Islamabád, doufejme, učiní vše potřebné co z toho plyne, aby přeložil politické formule v provozuschopné akční plány pro všechny body kterých se cenná návštěva dotkla.

Autor je novinář na volné noze. Překlad píNews

  1. Mezinárodní aktéři, kteří mohou svůj příklon k určité výši počtu obětí v Sýrii pokládat za významný, by se měli podívat na zákonité nesrovnalosti mezi počty obětí v podobných případech. Na př. u Egypta je to 600 ústy Mansúra ale 900 ústy Bratrstva. Vezměme na př. Observatoř Lidských práv Sýrie. Totiž zkraje nám může přijít vhodné, jako způsob zvýšení nátlaku, používat ta vyšší čísla, která jsou k disposici, ale nakonec namísto nátlaku zjistíme, že ta nejvyšší čísla se snadno stanou obětí únosu, a naše údaje tak nakonec rostou s jakýmkoli impulsem svévole na jedné straně konfliktu. A plavat na moři libovolných impulsů nerovná se "lépe tlačit" na obě strany konfliktu. OSN by mělo co rok čísla poněkud sladit, a strhnout. Vždy je to něco mezi, ale ověření je asi docela náročné, aby probíhalo stále, u takto bezvýznamných, ilustračních čísel, která mírový proces nenastartují. Spíše naopak (pí)
  2. Možná že lze diskutovat o tom, zda vyložit Banova slova v Pakistánu jako "dání Pakistánu za vzor." Jisté však je, že z nich plyne označení aktů USA v Pakistánu jako už naprosto normálních zločinů. A také: nic nelze namítnout proti tomu, aby byli za vzor Pakistánci. Ale jak dát za vzor třeba ony "Hebrejce?" Čili v podstatě.. (pí)
  3. Rozhodně již tato slova o dronech platí i pro Jemen. V opačném případě by další a další akce CIA v Jemenu mohly zpochybnit samotnou váhu slov Bana v Pakistánu. Čili OSN nemusí jejich platnost rozšiřovat na Jemen, ale mělo by i mimo OSN dojít k jejich aplikaci na Jemen. Zjm. u novinářů, ale co to vůbec chceme: ty zajímá vlastní pověst, tak otřípají dokola Egyptskou vraždu (pí)
  4. Íránský Zaríf s Ruským Lavrovem se shodli na nutnosti brzkého obnovení jednání G5+1 k Íránskému Jadernému Programu v Kazašské Almáty. "Abychom se dostali z nehybného bodu." Dle našeho názoru naopak: nehybným bodem o sobě samým je, že celé G5+1 je zvrácená myšlenka. Jediným, kdo potřebuje mezinárodní mediační misi jsou Spojené Státy, a ty jediné mají nějaký problém s Íránem. Ale to jakoby nevadilo, G5+1 tedy "řeší Americké problémy s Íránem." Vždyť to je nehybnost sama.. Skupina má mediovat tam, kde je problém, a ne u státu, jehož jméno figuruje mezi bludy Spojených Států (pí, IRNA)
  5. Obamova Červená Čára k Sýrii - asi mu sklouzla propiska. Nebo "prohloubí kontakty s opozicí," až padne vina zákonitě na ní? (To nevidí jen slepec) Tak ať prohloubí kontakty s Damaškem! To by možná mír přineslo do konce měsíce.. (pí)
  6. Pakistán a Irák by měly přinest nějaké vyčerpávající analýzy k Egyptu. Ctíme názor novinářů, ale rádi bychom propracované analýzy, ze kterých je možno interpolovat skutečnou hodnotu posledních vývojů v Egyptu. Tedy úkol pro analytiky: osvětlit zkušenosti své země. Uvést potřebná proč a proto, která vedou k jejímu názoru na vývoj v Egyptě (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama