NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-08-30

30. srpna 2013 v 16:50 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. První metodou proti anglo-americké intervenci musí zákonitě být poukaz na černý rejštřík těchto zemí pokud jde o asistenci uprchlíkům. Těch jsou v okolních zemích za dvě léta zbrojení obou stran Amerikou a Ruskem - u Íránu, Saudie a Izraele se to neprokázalo - statisíce, a většina dnes nejukřičenějších západních zemí dokola cosi slibuje, a pak nechává sliby naprosto nenaplněné, ba ani náznakem. To už sklidilo rozhořčené protesty ve všech okolních zemích, protože je to bezpečnostně i ekonomicky vyčerpává. A jakto, že hr hr, jakmile sešlo s inspekce po chemickém útoku mají tyto západní země plná ústa ochrany občanů a zabraňování dalšímu použití potrestáním, když na jakékoli občany v podobě trpících uprchlíků a jejich širokosrdcých hostitelů dokolečka a bez skrupulí kašlou? Pokud tedy jsou novináři, blogeři a demonstranti v našem smyslu, pak touto cestou: konfrontace ochrany civilistů s rozpornými jevy na periferii. Ty mají totiž i regionálně-politický rozměr (pí)
 2. Rebelové stále odmítají umožnit přístup do oblastí, kde jejich spojenci ve lži a násilí - novináři Reuters a AFP - Francoužští propagandisté, vykradači márnic a fotošopéři zachytili "chemický útok." Nás na př. zaujme, že tam novináři jsou, OSN nikoli, a že přesto mají novináři jenom obrázky z provizorní márnice, a nikoli z místa - na př. jako v Iráku, kde byli lidé zachyceni na dvou kolmých ulicích, a pro efekt bylo posypáni bílým práškem, který v té době stačil čtenářům novin, jako poslancům Parlamentu ČR stačila zkumavka s tekutinou od Strany Zelených, aby schválili útok na Bagdád.. (NNA,pí)
 3. Ban Kimun vyzval svět u příležitosti Dne bez Testů JZ k odstranění jaderných zbraní. Před ním to nedávno učinil japonský senátor, k výročí masakrů civilního obyvatelstva pod různými záminkami v Hirošimě a Nagasaki. Vyzval zejména USA, u kterých celý světový Uroboros vršení a kupení jaderných zbraní začíná, včetně KLDR, kde jsou dle expertů maximálně 4 hlavice krátkého doletu, ale spíše žádné. A pokud, tak dle jiných expertů právě proto, že je do sousední Korey, dodnes kolonizované skrze Amerického generála v čele Korejských sil, Američané přes 50 let dováželi. Jednou z největších jaderných hrozeb pro svět je dle skoro všech zemí světa Izrael, se svými jadernými arzenály a vyděračskou "bezpečnostní politikou" (IRNA)
 4. Američané a podobní tvrdí, že raketový útok (jak se plánuje z Británie) na Sýrii "nasměruje občanský konflikt pozitivním směrem," a že "tak jako tak budou umírat lidé." Nevidíme žádný podklad k tvrzení, že cílené útoky raketami po celé Sýrii vč. infrastruktury by mohly konflikt jakkoli "nasměrovat," natož aby Američtí a Britští generálové mohli dedukovat, že pozitivním směrem, snad jen proto, že to byly Americké a Britské rakety? Naopak, občanský konflikt nelze nijak ovládat, a z Líbie je zřejmé, že namísto jakéhokoli nasměrování se tím konflikt prodlouží, a přetrvává v chaotické podobě desetiletí. Spíše tedy než ovládnutí anebo řízení konfliktu, naprosto samozřejmě dojde k přidání chaosu nejen v zemi, ale i v regionu. A v tomto chaosu se jistě karty rozdají jinak, ale v podstatě je chaos dalším špatným vkladem do celkově špatné hry. Lachdar Brahimi za OSN a Arabskou Ligu označil Anglo-Americké plány za ilegální paskvil, který není a nebude v regionu vítán. Dokonce Turecko a hráči na jeho ose žádají "tvrdý postoj," ale naprosto odmítají takovou variantu. (pí:KUNA,NNA,LANA)
 5. Připomeňme také, že pokud oslabením Damašku dojde k likvidaci hraničního režimu, octne se Irák, Libanon, Jordánsko a Turecko v nezáviděníhodné situaci, a další zahraničně sponzorované anebo využívané převraty v těchto zemích budou následovat, na př. prostředkem pučů a intervencí. Irák ostatně vyjádřil vedle dalších zemí regionu až apokalypticky laděný nesouhlas, a ohlásil přípravy na ekonomicko-bezpečnostní a sektářský kolaps ve své zemi, pokud "starostliví Američané" a jejich přezbrojené ovečky budou "trestat v Sýrii," anebo "posouvat konflikt," jak se Američtí mluvčí předhánějí v důvodech ukvapených řečí. (pí:NNA,KUNA)
 6. Přitom je zřejmé, že předchozí chemický útok, protože byl prošetřen inspektory změnil se na Západě v téma k řečnění, zatímco tento útok, kde se inspektory podařilo umlčet právě odhaluje Americkou nadrženost trestat viníky. Vidíme, že právě jen díky tomu, že nejsou a nemohli být odhaleni. V tomto případě navrhujeme na všech analytických a aktivistických webech analyzovat dostupné fotografie z Ghouty co do libovolného retuše anebo ateliérové práce, a bez ohledu na pozitivitu či negativitu výsledku bez další propagandy věnovat mnohočetné publikaci jeden publikační den. Tím bude osvětlena úloha médií v této věci, která naprosto žádné informace nepřinesla, a odmítají žádat další varianty prošetření a ošetření činu a jeho místa, které zde jsou. Další nutnou metodou suplování inspekce na straně Sýrie je zrychlená a agresivně pojatá snaha zadržet pachatele vlastním úsilím, a přimět je k doznání, ovšem za vysoké ceny na straně Syrské armády, aby byly věci precizní. Také metoda etnické analýzy která kompletně umlčela média v případě Houly by mohla 600 obětí posunout zcela jinam, a rozhodně vyjmout z rukou chybějící analýzu místa činu zneužívajících Západních politiků, kteří nepotřebují ani rozšiřovat trh: zkrátka na každém na stát orientovaném bombardování výrazně vydělají zbrojní společnosti přátel těchto politiků, takže je každá Sýrie a Líbie v první řadě jedním z nejabilnějších tunelů, který v prvé řadě pro společné zájmy médií s politiky neohrožuje jejich další kariéru (pí)
 7. Nám přišlo mnohem vhodnější pro Irák, kdyby varoval skrze OSN intervenční spolek, že se postaví ozbrojeně na ochranu Syrské suverenity, než aby dovolil zde narušení, a tak důsledky pro svou zemi a celý region. Američané si nemohou na spojence Iráku hrát zadarmo, a myslím, že by takové ultimátum bylo jako zcela oprávněné v intencích mzn. zákona a charty OSN, tak by získalo v regionu další podporu a sympatie ve světě. Mimoto počítejme s tím, že si Američané opravdu nemohou dovolit takový cynismus, aby vedle Damašku bombardovaly ještě jednou v moderní historii Bagdád, jenom proto, že nedokázaly vyslechnout jeho a dalších zemí v regionu pevný požadavek, aby byl ozbrojený rozměr konfliktupřinejmenším do ukončení inspekce ponechán tam, kde je. Navíc každý v OSN i laik ve světě přesně odtuší, proč by se takto Irák postavil za Syrskou suverenitu - prostě aby k intervenci nedošlo a ani k věcem oné výhrůžky. I takový přístup by většina světa pochopila jako naprosto oprávněný názor Iráku. Ovšem zásadně by muselo podpořit soudržnost regionu i Turecko, a bez konzultací s ním a s Íránem a Saudií vůbec takový akt nedoporučujeme. Hned nato by region měl rozdrtit západní rétorické akce nějakou novou iniciativou, popř. klidně nějakými spravedlivými a rozumnými sankcemi.. "Připravovat se na nejhorší" nám od Premiéra Malikiho přijde slabé, a je to takřka resignací na dobré diplomatické prostředky, které Irák po ruce dle našeho názoru rozhodně má.. (pí)
 8. Pakistánský Ministr Vnitra varoval před jakoukoli ozbrojenou "iniciativou v Sýrii." Projevil starost ohledně možnosti využití chemických zbraní kýmkoli v Sýrii (IRNA)
 9. Sponzorujte nové konto Člověka v Tísni: bomby a rakety pro Sýrii. I vaše děti si jistě utrhnou z kapesného, aby byla další hlavice na nějakou dětskou hlavu v Sýrii? Nebo vyzkoušejte jiný humanitární program konta Bariéry: adoptujte si Anglického generála z raketového střediska svými penězi, a zaplaťte mu tak i jen hodinu, anebo jeden den, kdy se zase bude cítit šťastný! Podpořili byste, anebo by tyto charitativní značky celé ztratily jakoukoli věrohodnost, a nedostalo by se ani na slepé či hluchoněmé? A nezapomeňte, čím modernější válka, tím více TUN výbušnin je potřeba na jednoho ZABITÉHO. Proto nejsou dodnes odstraněny v Srbsku, ani v Kambodže. A takové bombardování právě umožňuje různé Pol-poty, a to klidně ještě může potkat Líbii. Čili nezdráhejte se utratit za dobrou věc.. (pí)
 10. Dále by nás zajímalo, co na takové plány řekne Německo, neboť pokud k tomu dojde, nejen, že ve vleku dalších vývojů bude ohromný nárůst uprchlíků v regionu, a vedle toho na stejném místě akutní pokles bezpečnosti, a nárůst sektářství - do celého světa, ale také to budou sami pachatelé "intervence," kdo budou urgovat "Evropské přátele," aby všechny důsledky platili, a budeme to my, kdo stojí proti intervenci i politikou své země, kdo budeme přetřásáni v pro-Intervenčních médiích jako "ti, kdo pečou se zločinci, protože nechtějí platit jejich odstranění." - Kdo není s námi je proti nám, a proč tedy neplatíš, Evropo, co jsme si začali. EU by rozhodně měla investovat velmi agresivně svou celou váhu do bodu, že žádat intervenci před dokončením vyšetřování je nezodpovědné. Více toho nemusíme po EU chtít: i toto je výrazné plus, a když dá jinak Evropa důraz na region, Arabskou Ligu a na př. Malajskou, Íránskou anebo Egyptskou iniciativu, o to lépe! (pí)
 11. Tunísie má důkaz, že útoky na oba sekulární, opoziční vůdce provedla skupina Ansar al-Šaríja, pokud vím obdobná fakce Al-Kajdy jako Nusra, která je za útokem v Ghoutě, pokud je vůbec nějaký. (pí,NNA)
 12. Jemen spolupracuje nadále s Íránem v případě únosu Íránského diplomata v Sanaa (SABA)
 13. Konference v Ženevě je pompézní habaďůra. Nic z ní nebude. Plně podporujeme konferenci toho typu, který prosazuje Malajsie: co nejdřív, a nevybírat kdo může a kdo nemůže promluvit! (pí)
 14. Pokud EU drží Muslimské Bratrstvo zodpovědné za násilí v Egyptě (SIS) tak bychom rádi viděli, že EU zajistí řádnou medializaci konkrétních důvodů a své další politiky vůči Egyptu, spolu s vizí Sýrie? (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama