NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 25.9.: Podle informovaného zdroje se atmosféra jednání o Íránském jaderném programu v G5+1 absolutně změnila

25. září 2013 v 15:00 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Rúheny říká, že Západ musí přijmout právo Íránu k obohacování Uranu

Neděle 22 Září 2013 * NNA * Prezident Hasan Rúheny řekl v Neděli, že Západní vlády musí rozeznat právo Íránu obohacovat Uran, a to vždy, jakmile chtějí vyřešit své starosti o íránský jaderný program, uvedla agentura AFP.

Rúheny řekl, že by se to mělo týkat "všech práv Íránského národa, především jaderných práv a práva obohacovat uran na svém území v rámci mezinárodních pravidel".

Jeho poznámky během výroční vojenské přehlídky, přišly v předvečer jeho odjezdu na Valnou Hromadu OSN v Nujoku, kde má naplánovánu schůzku s Francouzským Prezidentem Holandem na okraji akce.

"Pokud pak (Západní vlády) akceptují tato práva, Íránští lidé jsou racionální lidé, mírumilovní a přátelští. Jsme připraveni spolupracovat a společně můžeme usadit a vyřešit všechny problémy regionu, a dokonce i ty globální," řekl Rúheny.

"Íránští lidé chtějí rozvoj a nepokoušejí se vyrobit atomovou zbraň."

Írán si činí právo obohacovat uran pro mírové účely v rámi smluv s OSN o Dohledu a Spolupráci (NPT).

Každopádně Nejvyšší Koncil OSN uvrhl na Írán další a další embarga, protože Írán nepřistoupil na ultimáta k zastavení obohacování, které Západní vlády podezírají, že skrývá ještě jiné aktivity, ačkoli je pod dohledem Agentury, a ačkoli nemohou tato práva Íránu poškozovat. Pak ještě proti Íránu vnucují dalším zemím embarga Spojené Státy, a zvláště tato Írán nazývá "ilegálními."

Rúheny, umírněný na Íránské politické scéně provedl již několik diplomatických předeher od svého zvolení v Červnu, a spekuluje se také, že by se mohl setkat s Barakem Obamou, Prezidentem USA na okraji Valné Hromady, která se sešla v Úterý. (NNA,pí)

Fahmí: Egypt je totálně odhodlaný dokončit cestu podle mapy


Káhira, 22. Září, SIS - Ministr Zahraničí Nabil Fahmí řekl, že Egypt vítá Ruské pohyby vstříc řešení Syrské krize, a potýkání se s krizí chemických zbraní a pochválil zvolání po svolání konference Ženevy II, jelikož je to "řádný rámec pro řešení stávající krize."

Ve výrocích před odletem do Nujoku v Sobotu, kde povede Egyptskou delegaci na setkáních Valné Hromady OSN, uvedl, že bude vysvětlovat vývoje v Egyptě a ujišťovat o Egyptském odhodlání založit demokratický systém v souladu s "cestovním plánem" schváleným politickými silami Egypta..

Řekl, že zdůrazní, že Egypt je plně odhodlaný bojovat s terorismem a dosáhnout bezpečnosti a stability (SIS)


Armáda a policie udeřily na teroristické skrýše na SinajiNeděle, 22. 9., Káhira (SIS) - Spojená kampaň armády a policie proti ozbrojeným povstalcům a zbrojním zásobám na Sinaji probíhá.

Kampaň, která je od včerejška (21\9) posílená helikoptérami zahrnuje města Ariš, Šejch Zavíd a Rafáh.

Bezpečnostní zdroj uvedl, že bylo zatčeno 10 elementů, kteří jsou podezřelí z podílu na útocích na bezpečnostní stanoviště a bezpečnostní valy na Sinaji. Mezi zatčenými je Izmaíl Hamdán Abú Šíta, jeden z těžkých elementů Takfiri a Džihadi. Bezpečnostní zdroj řekl, že Abú Šíta je jeden z podezřelých z účasti na útoku na policii a další státní zařízení v Severní Sinaji, také žhářství v centrále milic v Aríš, a útoky na armádu a policisty. (SIS)


Počet obětí útoku na kostel v Pakistánu dosáhl 81Islamabád, 23. Září, IRNA - Počet obětí dvou sebevražedných útoků na kostel v Pakistánském Pešaváru dosáhl 81 protože další oběti podlehly zraněním v nemocnici, řekli doktoři v Pondělí.

Sedmdesátosm lidí bylo zabito a 106 zraněno ve dvou sebevražedných výbuších v nacpaném kostele v Neděli.

Náměstek Péšavarského Komisaře Zahírul Islám potvrdil, že dva sbv. útočníci vstoupili do kostela a odpálili se.

Vyšetřovací komise spustila svou práci a navštívila místo útoku v Pondělí aby sebrala důkazy.

Muslimové v Pešaváru prokázali solidaritu a pomohli Křesťanům v kopání hrobů a navštěvovali je v nemocnicích a po domech. Džamát e Islami (hnutí Hlas Islámu, JeI) poskytlo rakve pro ty zabité v nejhorším teroristickém útoku v Pakistánu.

Zakázaná skupina Junduláh se přihlásila k útoku. Ta je napojena na Pakistánskou Al Kajdu a Taliban (TTP).

Experti tvrdí, že bylo použito 16 kg výbušniny.

Rozhořčení Křesťané pokračovali protesty napříč Pakistánem v Pondělí a odsuzovali útoky.

V Islamabádu protestující zablokovali hlavní dálnici spojující hl. město s městem Ravalpindi. Stovky vozů se z dálnice IXH nikam nedostaly a lidé se nedostali do svých kanceláří včas.

Policie přispěchala na scénu aby přesvědčila organizátory k rozchodu a uvolnění cesty, nicméně ti to odmítli. (IRNA)


 1. Titulky * Hagská organizace pro Zákaz Chem. Zbraní potvrdila, že Rusy a Američany zaultimátovaná Sýrie v čele s Asádem dokončila zaslání kompletního soupisu chemických zbraní. Data nyní prochází, a pak organizace podá zprávu OSN, ohledně likvidace zbraní a pod. (NNA) * Superhurikán prošel Filipínami a Tajvanem, a zamířil k Hong Kongu. Evakuace prý byly včasné, komunikace a některé mosty byly poničeny. Minulý rok si hurikán Bofa vyžádal na Filipínách 1800 životů, a v roce 2009 Morakot a souvislé sesuvy zabily 600 lidí v Tajvanu. (NNA) * Egyptský generál Sisi odmítl účast na Prezidentských volbách, a označil tisíce petičnických hlasů z ulice na svoji hlavu za potěšující ale nemožné, a "sentimentální." Ujistil, že mnohem podstatnější je ochrana vůle lidu, než stání se Prezidentem. Ujasnil, že Generálové Anan a Šafík by klidně kandidovat mohli, ale jinak, že jsou kandidatury z lůna armády nepřijatelné a kontraproduktivní. (SIS) * Kuvajtský lídr Savah v telefonátu s egyptským místoprezidentem Mansúrem poukázal na sílu a hloubku vztahů obou zemí. Telefonát byl další dohrou onoho Egyptského poděkování Kuvajtu, a pozvánky Emíra do Káhiry, kterou ten bezpochyby s nadšeně přijal (SIS) * Podle informovaného zdroje se atmosféra jednání o Íránském jaderném programu v G5+1 absolutně změnila. Mnoho prý změnil nástup Rúhenýho, ale také vývoje na Středním Východě, zejména to, že si muslimské země uvědomily závažnost situace v Sýrii a Líbii, a přestaly přimhuřovat pro problémy jedné strany v Sýrii oči - a ovšem se sjednotily proti západním intervencím. Írán také přesunul svůj jaderný program z Nejvyššího Íránského Koncilu Bezpečnosti pod agendu Ministerstva Zahraničí - což koresponduje s oznámením Ruhényho, že nejen, že je výroba j. zbraní zakázána ediktem nejvyššího vůdce revoluce, ale také dostala vláda do vlastních rukou celý jaderný program. Už jsou k disposici přepisy jednání Rúhenyho a Evropské Eštunové, která je šéfem USA, Británie, Francie, Číny, Ruska a Německa, pokud jde o Íránský jaderný program. (IRNA) * Írán a Rusko se shodly na stavbě dalších jaderných elektráren (IRNA) * Šéf Kuvejtské státní tisklové agentury (KUNA) Šejk Mubarak al-Savah zdůraznil strategii zahraničních kanceláří, když adresoval novinářské dělníky před zahájením práce na pokrytí Valné Hromady OSN, kde právě podtrhl nutnost spolupráce místní kanceláře v Nujoku s Organizací S.N. Také poukázal na nutnost držet se profesionálních standardů a důvěryhodnosti v novinářské praxi, aby tyto vlastnosti charakterizovaly výkon agentury potýkající se se světovými událostmi a vývoji v politickém, ekonomickém a sociálním prostoru, a zvláště potvrdil, že zaměření KUNA na vědecké novinky ze Švýcarska bude pokračovat (KUNA)
 2. Mír * "Dosavadní dopisy mezi Obamou a Rúhenym ukazují, že stačí jenom využít persistující potenciály k řešení sporu mezi dvěma zeměmi, a jistě bude Íránská otázka vyřešena právě dvoustrannými jednáními, přímo mezi Obamou a jeho Íránským protějškem." řekl Indický mluvčí parlamentu a politický vůdce Amriš Singh Gautam. Dodal, že "Írán je míru-milovná země, a Íránská vláda vždy brojila za zajištění udržitelného míru v regionu a napříč světem." (IRNA) * Europrezident Rumpaj gratuloval Merkelové k Nedělnímu vítězství, a popsal roli Německa jako konstruktivní a obětavou, zvláště s hl. míru a prosperity v Evropě (KUNA)
 3. Regiony * V Neděli proběhly v Německu volby do zákonodárných orgánů. Očekává se opět vítězství Merkelové. Němci vstávali k urnám před šestou ranní (NNA) * Irácký Ministr Zahraničí Zebári v jednání s Francouzskou stranou ujistil tuto, že jeho země se postará v každém případě o bezpečnost zahraničních diplomatických misí (NINA)
 4. Líbí se * Lavrov a Kerry hovořili v Pátek 20. 9. o procesech v OSN ohledně Sýrie. Kerry žádá "silnou rezoluci," a poukazuje, že si v tomto USA, vedle jiného, dobře rozumí s Holandskem (NNA) * Kuvajtský finanční depozit bude k dispozici v Egyptské bance během několika dní. Smlouvy s Katarem o jistině pro jednání s MMF Egypt dodrží - Guvernér Egyptské Centrální (SIS) * Kuvajt uspořádal vojenskou konferenci vč. výstavy týkající se nových zkušeností ve vojenské logistice a spolupráci s humanitárními strukturami v poli. Zvláště by rád získal touto cestou zkušenosti od těch zemí, kde jsou (KUNA)

Diskuse


 1. Keňský Prezident Keňata řekl, že "už jsme několik teroristických útoků přežili," a že "konečně musíme militanty porazit." Somálští silně pro-Američtí populističtí teroristé totiž aktivovali své síly na Keňském území, aby "donutili Keňskou vládu stáhnout jednotky Africké Unie ze Somálska," a tak aby bylo Somálsko perfektně zranitelné, a potřebovalo optimálně nějakou další likvidační Západní okupaci, aka "intervenci." Al Šabáb napojený na Al Kajdu zajal desítky rukojmí v supermarketu v hlavním městě Najrobi, přičemž 68 rukojmí fyzicky zlikvidoval. Mezi mrtvými jsou Evropští i Američtí hosté, diplomaté, prezidentovi příbuzní, a děti i starci z různých tříd společnosti. Trapná neoislamistická skupinka zabila v r. 1998 200 lidí v útoku na vyslanectví v Najrobi, a pak líbivě a nesmyslně útočila též na "Izraelcem vlastněný hotel, a Izraelské letadlo." Aktuální útok též grupa doprovodila tiskovou zprávou končící "Aláhu Akbar!" U takové skupiny a podobných se Božím zadkem razítkuje tak těžko, jako při loupežných přepadeních banky v převleku. Zkuste si představit lupiče v bance, jak s rukojmími před hlavní prohlašují do televize, že je to ve jménu Aláha? Není 39 mrtvých v supermarketu podobně principielní činnost? V Keni mají teroristické útoky ještě silné sektářské dohry v chudinské sféře, a vůbec brzdí rozvoj společnosti (NNA,NNN)
 2. Spojené Státy nakonec pustily Venezuelské letadlo přes Portoriko do Číny. Spojeným Státům se vedle dalšího nelíbí, že Karakas ohlašuje lety jen den před jejich uskutečněním, zatímco obecně údajně vyžadují třídenní lhůtu pro ohlášení a schválení přeletu. I tento let s Prezidentem Madurem tak Spojené Státy nazvaly nejprve agresí, ale nakonec jej umožnily, a pochlubily se "mimořádnou spoluprací vyslanců," aby byl umožněn. Média také v souvislosti s Venezuelou tvrdí, že Írán vykřikuje až do Venezuely, což "Američané nesnesou." V tomto případě jde o to, že má Írán s Venezuelou přátelské vztahy: a to je to, co USA dosud odsuzovaly a označovaly za "Íránské zmocňování se Jižní Ameriky." Asi jako by Venezuela byla dosud připojené území USA. Minulý rok předchůdce a konkurent OSN - IPU, meziparlamentní organizace, zasedala v čele s Ekvádorem, a označila Íránskou věc, jménem Jižní Ameriky, za věc svoji. Čili Írán sem "nevykřikuje," nýbrž je zde pevně připoután, vč. nejbližších vztahů revolučního Íránu s revoluční Kubou. Obě země jsou vystaveny bratrovražedným a ilegálním Americkým sankcím. Írán ku př. dodává lékařské pomůcky a produkty i Americkým vojákům, zatímco USA blokují i lékařské produkty pro Kubánské děti. Krom toho Írán označil za jediné řešení v Izraeli a Palestyně všeobecné referendum. Takže kde je vykřikování? Daleko spíše vměšování. Ale nejspíš tomu bude ve věci Íránu a Venezuely brzy se strany USA konec. Tím lépe pro USA a pro svět.. (pí,NNA)
 3. Násilí v Indickém Mazefernagaru si vyžádalo 48 životů. Premiér upozornil na zjevné skryté motivy za řadou nepokojů, zvláště v jejich hustotě, a poukázal na snahu rozdělit Indickou společnost. Na druhou stranu je Indická politika v zahraničí poměrně "zařazená" mezi arogantní síly, ačkoli, nutno uznat, že v přesmořsky diplomatické sféře je politika Indie bezvadná, a poukazuje často na vměšování anebo militarismus. Každopádně přístup Indie k regionu bude mít svůj předobraz v přístupu k vlastním regionům a lidem. Násilí může být frekventované prostě také proto, že problémy tísnící širokou, zchudlou, deprimovanou a vykořisťovanou Indickou společnost jsou také rozsáhlé a těžké. USA a Indie by mohly zatočit se svými respektivními kastovními systémy společně. Bylo by to určitě působivé, a projevilo by se to na chudobě a tak i na bezpečnosti (pí,NNN)
 4. Světová Banka podpoří extranacionalizaci energetiky v Bahrajnu. Francouzi tak budou inkasovat, a Bahrajnci více šetřit, než vařit (NNN)
 5. Bolívie tvrdí, že většina obchodu s bílým masem směřuje do Brazílie. Ministerstvo Spravedlnosti napočítalo 240 Bolivijských případů obchodu s bílým masem, včetně komerčního znásilňování. Země zavádí komplexní infrastrukturu pro sociální odboj proti sítím obchodníků s lidmi (NNN)
 6. Italská Ministryně Zahraničí Ema Bonino probrala se svým Íránským protějškem vývoje v Sýrii, na kterou klade Itálie důraz. Označila Írán za vlivného hráče v regionu, a připomněla, že je nutno aby se účastnil jednání (zvl. v Ženevě) k Sýrii s tím, že je "hlavním hráčem," a vždy "je příležitost pálit všechny mosty za sebou." (IRNA)
 7. Při oslavách a připomínce "Týdne svatých obránců" Íránský Ministr Kultury připomněl, že Irák naházel přes 120 raket jen do jednoho města za osm let vnucené války, a zabil tak stovky lidí. Džanáty také odsoudil podporu, kterou Sadámovi (údajně, ale dle našeho názoru organizaci MKO) poskytovaly Spojené Státy, Francie a Německo. Připomněl, že Írán zvítězil nad Iráckou světovou agresí díky moudrému vedení pozdního Revolučního Vůdce Chomejnýho (IRNA)
 8. Irácký mluvčí Parlamentu odsoudil ohavný zločin teroristů ve městě Sadr, s 50 oběťmi a 150 raněnými v Sobotu 21.9., ale také jej označil za pochybení bezpečnostních sil, a vyzval tyto k přezkoumání bezpečnostních plánů, protože v opačném případě si "zahrávají se životy lidí." Nudžajfího výzva jistě platí i pro Keňské bezpečnostní síly.. (pí,NINA)
 9. Pět obětí si vyžádal bombový útok v Balučestánském okrese Pišin. Nálož byla přimontována pod policejním vozem, jehož osádka zrovna prováděla rutinní kontrolu řidičů. Vyšetřování má přinést bližší informace. Balučestán trpí mnoha problémy, zvláště pak vysokou chudobou vedle bohatých nevyužitých minerálních zdrojů, které jsou trnem v oku zvláště soudružce Klintonové, separatismem, terorismem, zahraničními agenty, únosy lidí, které ovšem provozují navíc i kastovní kulaci, aby si pomocí "separatismu a počerňování Islamabádu a zvláště policie" polepšili. Tato oblast hrozí pro Pakistán do budoucna, pokud se mu nepodaří rozmanité a hluboké problémy Balučestánu rozluštit a jeden po druhém adekvátně a kompletně vyřešit destabilizací a vrhnutím celého Pakistánu do zahraničím podporované občanské války. Protože přeci jenom je Pakistán Islámským Státem, a krom Socialistických a Islámských států neexistuje už žádný jiný typ státu, na který by USA za posledních padesát let zločinně a genocidně zaútočily. Autentické Islámské státy USA prodávají fanatickým teroristům, kteří za Islámem skrývají svou totální kriminalitu, a socialistické státy likvidují vůbec rozmanitými způsoby, ovšem včetně korupce a pak fyzické likvidace. Sýrie, Irák, Líbie, Jemen, Súdán, Jugoslávie jsou ku př. socialistické státy. A Trumanova doktrýna, která odstartovala cyklus rasově-ideologického vyhlazování ze vzduchu počínaje Korejí se nesnese ani s Islámskými demokraciemi, a ráda z nich násilím vytváří totality, monarchie anebo zkrachovalé země. To jsou pak ideální spojenci USA. Nezávislé demokracie, které jsou produktem svých vlastních národů jsou kolonistům trnem v oku. To platí i pro ČR, proto máme, co máme: to se zatím v zahraničí líbí, protože vyvěšujeme teroristům vlajky, oslavujeme Čínské ozbrojené separatisty a podepisujeme Izraeli blíže neurčené smlouvy, jistě kulturní spolupráce. Tj. propaganda, import-export z okupovaných území, tichá podpora atd. (KUNA)
 10. Kuvejtská strana se na oslavách Arménského dne nezávislosti (22 let) zavázala, že pokud by se Americká intervence anebo jiné negativní a neřízené vývoje v Sýrii začaly rozlévat do Kuvejtu, bude o Arménské občany na území Kuvejtu postaráno alespoň pokud jde o jejich životní minimum a jejich symbolicky zvýšenou bezpečnost.

USA - chvalitebné. Co víc?USA odsoudily teroristické útoky proti Ruským zařízením v Damašku, a přidaly, že je budou odsuzovat, ať už je učiní kterákoli strana, v jasném odkazu k Rebelům.

Od letošní Valné Hromady OSN, která začala v Úterý, se očekává zvýšený tlak na Syrskou opozici, zvláště tu Nujorskou, také se očekávají první konkrétní kroky k zamezení dronových útoků jako proti suverénním územím, tak proti pozemním cílům mimo standardní bitevní pole deklarované války, a také se očekává čerstvá iniciativa v Kašmíru a na Korejském poloostrově, kde je nutno aby OSN označilo USA za třetí, a ovšem přední stranu konfliktu.

Jednání o Libii se patrně také z Alžírské strany iniciují, nicméně v tom se toho asi na Valné Hromadě nenadělá.

A jistě se spolu s jednáním Holandeho, Obamy, Eštunové a Rúhenýho na okraji Hromady bude řádně přetřásat kolonialismus.

Z naší strany jsou zde jen dvě superobecné připomínky: nový řád by měl využít evidentní, otevřené příležitosti, a vyškrtnout vměšování daleko za hranice budoucího dění.

K tomu patří širší politika regionalizace a samosprávy, EU, AU, Rusko a USA toto musí podpořit a vzájemně se respektovat a podporovat.

A druhý náš bod: upřednostnění principu zodpovědnosti dvou sousedů před zodpovědnostmi přesmořskými za práva národů, států, skupin a jedinců. To znamená, že dvě sousedící země se zodpovídají ostatnímu světu a především regionu za své vztahy a spolupráci.

Naopak vnější, nadto mimoregionální vměšování nemůže sehrát absolutně kladnou roli, leda by si za mořem záštitu a mediaci hledaly obě sousední země.

Konečně zájmem ostatních zemí regionu a tedy světa je, aby sousední země měly dobré vztahy. V opačném případě je region poškozován, byť se tím může málokdo zaštiťovat, a vůbec to obvykle je to nejnevhodnější a nejnepotřebnější. A pokud je odpovědností dvou sousedských zemí, a žádné jiné, aby tyto měly výborné vztahy, a zajišťovaly regionu racionální ekonomickou soustavu v rámci kulturních možností, pak také soudíme, že jedna země může ovlivnit druhou pouze na základě zlepšení vztahů. A to je nutno ukázat zvláště na příkladu Korejského poloostrova, kde, když pomineme válku neustále oživující Spojené Státy, obě dotyčné Korejské země, jedna kolonizovaná, druhá ultra-konzervativní, se domnívají, že mohou tu druhou změnit z pozice handrkování a okřikování. A to je opravdu neřestí obou Koreí. A neřestí USA a tedy OSN potom je úplně totéž, ovšem nahlíženo z vykresleného principu sousedi vs. přesmořští, něco o stupeň jiného. USA a OSN si nesmějí na základě principu vybírat jednu stranu v Korey, a musejí podporovat ale i tlačit, vždy zároveň, v patřičné hrubosti a nedokonalosti formulací a proslovů, na obě strany, aby nejdříve nepravily své vztahy, a pak hledaly nějaké rozdíly.

A z úplně stejného principu musí OSN vyloučit z Korejského problému USA, které zde nejsou garanty, ale pouze celý proces přinejmenším poškozují a kalí.


Stejný princip lze aplikovat v Sýrii, kde je absolutně nutné, aby USA totálně zrušily podporu Opozici, a zemím regionu se ponechá, kam to v Sýrii nechají v tomto smyslu zajít. Je na zemích regionu, aby upravily své vztahy s Damaškem v tom smyslu, aby byla nastolena jednání patřičných stran, ukončeny ozbrojené potyčky, a aby eventuelně novou anebo upravenou vládu v Sýrii svými vztahy provedly čekajícími změnami.

Podpora USA není "nutností ochrany lidských práv" ozbrojené menšiny, naopak Americká a jakákoli jiná podpora stran v Sýrii pouze znemožňuje působení zemí regionu na vývoj v Sýrii. Díky USA jsou sousedé Sýrie jen potud sousedy, že se za jejich čáru vylévají běženci. A tím, že se USA vzdají této falešné a destruktivní "odpovědnosti," tím bude reálná odpovědnost rozdělena přirozeným způsobem mezi sousedy, a do bližšího regionu.

Po OSN nikdo z normálních lidí co je svět placatý a kulatý nežádá nějaké "silné rezoluce." To je úplně derealizovaný postoj, který může zastávat člověk, který svět viděl snad jen v televizi a mezi svými prolobovanými poradci, jejichž řeč obsahuje místo příběhu důvody, a místo dekorací předsudky.

Po OSN se všeobecně a i pro jiné případy žádá navrácení vývoje v Sýrii regionu, a také podržení regionu v této zodpovědnosti, zvláště pro veřejnost, aby ani jedno jméno neupadlo v zapomnění.

Doufám tedy, že Valná Hromada ocení nevymahatelný princip "odpovědnosti dvou sousedů," který anuluje přesmořská hájení v jejich jádru, efektivně odebere podporu oběma stranám v Sýrii v Evropě, Rusku a USA, pokud alespoň to možno, a přenechá dialog v Sýrii v Sýrii, a dialog o Sýrii mezi jejími sousedy, bez nároku na určování (OSN) kdo jsou a kdo nejsou sousedi Sýrie. To právě plyne z nevymahatelnosti, že neslušnost je hned znát.

A konečně že zajistí formální a důsledný dohled nad těmito dialogy, a v případě zhoršení může zvážit svolání BK OSN k Sýrii. V případě Sýrie očekávám, že region případné intervence bude řešit i rámcově, takže myslím, že OSN vůbec může přijmout jen technickou roli, a popř. zajišťovat dvojstranný dialog regionu a velmocí. Pouze s ukončením zámořské hmotné a politické asistence (mimo mediace) bude mít dialog v regionu vliv na vývoj v Sýrii.

V opačném případě, tedy pokud nebude mít region vliv na zhoršující se vývoj v Sýrii, pak je to situace proti-smyslná, umělá, destruktivní, a ty síly, které ji způsobují jsou za ni kriminálně zodpovědné.

Rusko a USA se musejí svých silových zájmů v Sýrii týkajících se krize vzdát, jinak Syrskou krizi region neasimiluje, a nutně bude zakončena silově, protože Rusko-Americká síla všechny regionální iniciativy v Sýrii kriminálně anuluje. Byl bych rád, kdyby někdo napojil teoreticky princip sousedů a přesmořských na principy vypořádání občanské války, protože jak se zdá, plynou z prvního i trestní odpovědnosti.

Rusko a USA nemají právo na silové řešení v Sýrii, a pokud neukončí své asistence některým stranám, je toto silové řešení ve skutečnosti Sýrii vnucováno. V opačném případě nechť se připraví sousedé Sýrie a ti, kteří se mezi ně počítají, a ti kteří se naopak řadí k regionu, protože řešení, a tak i krveprolití bude brzy jejich. Anebo Syřanů, pokud jim ho region dokáže předat, a tedy asi i vtlačit (pí,KUNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama