NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 18.9.: Inspektoři OSN se brzy vrátí do Sýrie, aby "prozkoumali různá obvinění proti Opozici a Režimu"

20. září 2013 v 16:53 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Titulky * Vrchní vyjednávač Íránského Jaderného týmu se Západními zeměmi a Ruskem, bývalý Ministr Zahraničí Alí Akbar Salehi řekl, že jeho předvolební slib, že do konce tohoto Íránského roku (20.5.2014) dojde pro Írán k pozitivním změnám ohledně jaderného dialogu se Západem platí, a že v následujících měsících se jednání "pohnou pozitivním směrem pro Národ."A tedy i pro druhou stranu jednání (IRNA) * Inspektoři OSN se brzy vrátí do Sýrie, aby "prozkoumali různá obvinění proti Opozici a Režimu" - to vítáme, doufáme, že z tak vítáníhodné a neobvyklé formulace nestane jen prázdná nádobka, do které si obě strany v Sýrii přihodí své komplexy, aby se výsledkem ověnčily světové velmoci ve svém hašteření. (NNA) * Džordánský Král Abdaláh vyzval Čínu ke spolupráci v stabilizaci Středního Východu, a Arabsko-Muslimského světa. Zejména poukázal na její roli v BK OSN (AA) * Spolu s Somálskými státníky hostila Evropská Unie i zástupce obou Súdánů, kde by "ráda viděla implementaci dvoustranných ujednání a smluv," a samozřejmě mír (NNN) * Egyptský Ministr Zahraničí označil současnou politiku Ruska jako pro-Egyptskou a pro-stabilizační v rámci Egypta (SIS)
 2. Mír * Íránský Ministr Vnitra Mahmúd Alaví řekl ve Středu 18. Září, že Spojené Státy Americké a Britské Království musí být dohnány k odpovědnosti za puč v Íránu r. 1953, který odstranil demokraticky zvolenou vládu premiéra Mosadeka za autoritářský režim šáha Pahlavího, který byl služebníčkem těchto dvou zemí, a Íránskému národu pouze na škodu. Ministr označil škody na Íránském národu za "těžké," a zopakoval, že obě dotyčné země již svůj podíl na puči otevřeně přiznaly. Prezident Rúheny také již spustil proces mzn. žaloby na tyto dvě země (IRNA) * Irácký Mluvčí Parlamentu Nudžajfí prodiskutoval svou návštěvu v Turecku, kde došlo k shodě na postupném, pomalém uhlazení problémů a obnovení, rozvoji vzájemných vztahů. Řekl, že napětí stále existuje, ale že návštěva byla pozitivní, dobrým nápadem, a že je velmi dobré chytit se příležitosti zlepšit se svým sousedem vztahy (NINA) * Izraelští ozbrojenci ve Středu 18.9. opět zabránili vstupu Palestinců do Jeruzalémské mešity Al-Aksa, aby zde mohli osadníci provádět své náboženské rituály. To vše je vedeno pod hlavičkou "turistických opatření." Nicméně bylo by dobré, kdyby obě strany tuto věc vyřešily v OSN a to tím způsobem, že Izrael bez předpodmínek přijme nabídku Palestiny, a to takovou, že Izraelci budou mít v určených, resp. v poslední době dotčených, mešitách vyhražený čas, a v ten čas Palestinci nebudou protestovat ani sabotovat tuto dohodu a nakonec vyhlášku své autority, ale ovšem Izraelská strana se zaváže, že nebude z časových nastavení pod hlavičkou OSN vybočovat, a ovšem přestane kolem svých "turistických opatření" v tomto smyslu pořádat ohavné vojenské exponáže, inkriminující muslimskou ale i jiné populace. Byl bych totiž velmi rád, kdyby tyto opakující se zprávy bez ohledu na stav jednání mezi Tel Avivem a Jeruzalémem s konečnou platností skončily. Za tuto iniciativu doporučuji pracovat v OSN v komisi s oběma stranami, a po boku již ohlášených novinek v tomto směru učinit s Židovské i z dalších stran ve světě pár menších a lokálně medializovaných demonstrací. Jsou to mešity, 2 hodiny denně anebo 6 hodin týdně musí Izraelským stačit. Anebo jak se usnesou (pí,PETRA)
 3. Mír a regiony, vzory * Titulky v některých středečních Tehránských novinách: "Salehi a Amáno: jednání byla konstruktivní" - Írán denně * "Revoluci je třeba chránit proti politickým sabotérům - lídr" - Resalat * "Londýnská korespondence s Tehránem o rozšíření vztahů" - Írán * "Nejvyšší Vůdce požehnal našim atletkám" - Írán e varzeši (IRNA) * Syrské Ministerstvo Zahraničí v úterý obvinilo Západní země z vnucování své vůle Syrským lidem (NNA) * Somálsko a Jemen diskutovaly prostřednictvím setkání Ministrů Vnitra prohloubení bezpečnostní a uprchlické spolupráce (SABA)
 4. Krimi * Teroristický útok v Kurdské oblasti Iráku s vysokou populací Turků si vyžádal 27 obětí. Kirkuk, úterý (AA)
 5. Líbí se * Íránští občané a diplomaté v Pakistánu oslavili narozeniny Imáma Rezy, osmého šjítského Imáma. Programů pořádaných kulturně-diplomatickými silami v Islamabádu, Ravalpindi, Karáčí, Lahoru, Pešavaru, Kvétě, Skardu, Fajsalabádu či Hyderabádu k této příležitosti se účastnily i stovky Pakistánských šjítů a některé náboženské a politické postavy země (IRNA,pí) * Íránský Prezident Rúheni zaslal své blahopřání a Íránského národa k výročí nezávislosti Méchika. Také doufal v prohloubení vztahů a spolupráce obou zemí ve prospěch upevnění ochrany oboustranných národních zájmů (IRNA)* Turecko varovalo osádku sestřelené Syrské helikoptéry, že porušila jeho hranici - náměstek premiéra Arink (AA) * Čína vážně prozkoumá výstup chemické Inspekce OSN - Peking (NNA) * Kambodžská rýže stoupla s hl. exportu za 8 měsíců o 108% (NNN)

Co řekly velmoci hned po zveřejnění výsledků inspekce v OSN


 • Francie, MZ Fabius: "inspekce nenechala žádný prostor pochybám.." (NNA)
 • Rusko, MZ Lavrov stále si myslíme, že za chem. útokem 21. srpna jsou rebelové - Lavrov (NNA)
 • OSN, Ban Kimun - jde o válečný zločin; nevíme která strana; Damašek má dost obvinění z v.z. na krku (NNA)
 • USA, Džej Kárny, ml. Bílého Domu - inspekce zahrnuje informace, které dokazují..; výslovně uvádí Bílý dům rakety země-země jako součást dokumentu, a jako "důkaz" viny. Nicméně formulováno, že "report OSN dokazuje.." - nikoli říká (NNA)


Diskuse


 1. Řeč Íránského Nejvyššího Revolučního Vůdce Chameneího byla v Pakistánu hustě citována. Alí Chameneí řekl, že jistě je "hrdinná flexibilita národa" a "flexibilita diplomacie" jednou z předních sil Íránu, ale, že "silný bojovník nesmí nikdy ztrácet z očí také svůj cíl a svého protivníka." (IRNA)
 2. Šéf Íránské Jaderné Agentury A A Salehi označil "zavření obohacovny Fordo" za výmysl některých západních médií. Manipulativní dezinformace zaměřená na cílovou skupinu západních politiků prý byla načasována k ročnímu zasedání Mezinárodní Agentury Atomové Energie IAEA/MAAE (IRNA)
 3. Místošéf Íránských bezpečnostních sborů Džazaery přivítal změnu postoje USA k řešení v Sýrii, a adresujíc Bílý Dům poznamenal, že je tento obrat k diplomatické cestě pro USA pouze přínosem. Také naznačil víru, že stačí dialog mezi lidem Sýrie, vládou, politickými stranami a opozičními skupinami, kterým záleží na Syrském národě, aby byla krize v Levantinské zemi zažehnána (IRNA,pí)
 4. Pobočník šéfa námořních sil Íránu Habibuláh Sajári ve Středu označil Íránské pobřeží Mokránu za bránu k Jižnímu Pólu. Admirál také na své exponáži v tomto strategickém Balučestánském regionu mezi Ománem, Karáčí a Jaskem prošel civilní, vojenské i vzdělávací projekty ve svých různých fázích. Íránská politika je z našeho hlediska podobná mnoha jiným Muslimským politikám, co se týče strukturální stavby. V Pakistánu na př. armáda zřídila většinu průmyslových center, energetiky a komunikací - po vzoru ČSSR, kde práci Pakistánské armády nahrazovali různí dobrovolníci a družstevníci. Naopak silná Íránská armáda je pak ještě pevněji opřena v revolučních gardách, které jsou obdobou regionálních koncilů v Pakistánu. Íránský lid pak volí politiky, ale očekává, že nad nimi bude bdít Islámský klér. Klér je tedy jakýmsi ručitelem za národní jednotu a nezávislou ideologii, a naopak revoluční gardy jsou přímou spojkou lidové politiky na armádu i nejvyššího vůdce - který je hned nejvyšším klerikem. V Pakistánu je spíše mezi silnou armádu a mocnou demokracii vložena cílevědomá a rozmáchlá justice, která zaručuje souběžnost obou postranních velikostí v zatím ještě neustálené době po vojenských diktaturách, které byly svého času konsenzuální nutností pro stabilizaci a zabezpečení země proti regionálním a mezinárodním vývojům, a které vedle všeho špatného co odkázaly současné demokracii také zanechaly značné materiální jistoty samotnému národu. Mimochodem Mahmúd Ahmedinižád abychom to shrnuli byl vlastně "povýšen." Ačkoli jeho slovo již dávno nezaplňuje Íránský veřejný prostor v takové míře, jako když byl ve své reprezentativní funkci, která je v Íránu srozumitelná též jako "šéf exekutivy." Navíc si lze u jednání s USA povšimnout, že Nejvyšší vůdce ponechává prezidentům velmi bohatý prostor k realizaci jejich vlastních přesvědčení: nyní na př. nový Prezident získal myšlenkovou i reálnou podporu v jeho politice smířlivosti a ústupnosti. Zatímco Ahmedinižád byl velmi nekompromisní a v případě, že mu Západní země dávaly najevo svůj nezájem o jeho iniciativy, byl schopen formulace problémů vytrvale opakovat. No, jistě udržel zemi pohromadě, a nový prezident má na čem stavět. Navíc Západ již vyčerpává prostor ke svým informačním manévrům vůči Íránu: a nové lži je vždy velmi těžké zosnovat, natož, aby vydržely před očima Západního publika nějakou tu dekádu. (IRNA,pí)
 5. Pakistánský vzdělanec Hilali si povšimnul, že je to poprvé po konci Studené Války, co Rusko a Čína vytlačily USA z jejich pozice. Také vyzval USA aby upustily od svých agresivních politik vůči světu (IRNA)
 6. Soudy v Egyptě zmrazily účty souzeným šéfům Muslimského Bratrstva (NNA)
 7. Íránský Prezident Ruhény upozornil Revoluční Gardy, že patří nad politiku a za politiku, a aby tedy jako síla nesklouzla do politických rozporů mezi bloky, a nestala se tak součástí sabotáže. Nesprávně Reuters uvádí, že chtěl tímto svým proslovem o nezávislosti IRGC "pacifikovat sbory," aby se nestaly politickému vedení protivníkem (NNA,pí)
 8. Režie chemického příběhu v Sýrii připravila vypočítavě "zajímavost." Fotografové od novin prý zachytili teleobjektivem práci chemických inspektorů, když ji šéf týmu Selstrom předával Ban Kimunovi, a odsud se prý dočetli, že šlo o sarin. To bychom se ovšem dozvěděli i bez toho, tak proč nám to noviny podávají takto? Všimněme si, co vypálily všechny tři kolonialistické velmoci hned poté, co byl Ban Kimun s výsledky šetření seznámen, a řekl, že je užití chemické zbraně - "a nic víc se zatím nedozvíte" - prokázáno. Francie, Británie i USA hned roztiskly palcovými titulky Prezidentská prohlášení typu "Šetření OSN nás utvrzuje, že za útokem je Asád," a podobně, čili vědí, že nemohou tvrdit, že OSN cokoli Asádovi přičítá, tak prostě tvrdí že to tak je, a "vyšetřování OSN to určitým způsobem naznačuje." Samozřejmě argumenty, že to byly rakety země-země, že to bylo "poněkud rozsáhlejší," a že to bylo precizně naplánováno vzhledem k načasování a počasí - to jsou argumenty, které velmi snadno usvědčují ještě dvě další strany, rebely a nebo Západní, Izraelské a pod. tajné služby. A právě že celá ta série prezidentských dez-interpretací výsledků vyšetřování OSN v Sýrii platí pro ty koncové příjemce zprávy, kteří si nemohou ověřit co se opravdu v OSN ví, a co se neví, ani co OSN samo za sebe tvrdí. Čili pro někoho, kdo je méně informovaný tyto "přesvědčující" ale vyhýbavé prezidentské řeči znamenají doslova, že "Ban Kimun potvrdil, že inspekce prokázala vinu na straně Damašku." A stejným způsobem ona režie s teleobjektivem a vyzvětšovaným obsahem oficiálně předávaného dokumentu šetření - o epizodě s "fotografickým úlovkem" se doslechne kdekdo, ale leckdo se nedozví zbytek. A na základě této cílové skupiny se bude šířit fáma - a v podstatě i samovolně, že právě "na základě novinářského úlovku" víme, že byla vina Damašku prokázána. Ony tři argumenty "proč to byl Damašek," které uvádíme jsou právě oficiálním obsahem prezidentských řečí, a velmi pravděpodobně jsou bez poukázání na viníka obsahem předaného dokumentu. Nicméně když chceme, aby takové tři argumenty proti Damašku vznikly, tak potom vzniknou, a nemusíme být Damašek, abychom precizně načasovali útok, provedli jej silnější "než je zvykem na rebelské bojůvky," a provedli jej raketami země-země. A konečně abychom na poměrně dlouhou dobu vyřadili - a tak odsunuli - inspekci na rebely okupovaných lokalitách místa útoku. Byli to přeci rebelové, kdo znemožnili včasné vyšetření místa.., a tak očistili tři připravené argumenty od jiných argumentů, které by naopak ukazovaly na rebely. Co jiného se na rebely kontrolovaných územích v místě útoku dělo, než přípravy terénu pro inspektory - vycizelování viny Damašku, zametení vlastních stop, a volný průtok pro-opozičních západních novinářů, koordinovaný s centrálou zametání stop, aby se odborníci nepletli novinářům pod nohy, a naopak ti, aby připravili po dobu vyřazené inspekce patřičnou masáž? (pí,NNA)
 9. Dle webu Egyptského Bratrstva je novinář Badie obviněný "z napomáhání režimu Mursího k rozšiřování násilí" vinen "hlasitým vykřikováním," web se pak dotazuje na smysl takového líčení (ikhwanweb)
 10. Peru posílí soutěž svých menších a středních farmářů a družstev (NNN)
 11. Beduíni spolupracují s bezpečností při čištění Sinaje od teroru, hmotné úspěchy lze jmenovat. Také Egypt znovuotevřel přechod s Palestinskou Gazou v Rafáhu alespoň nemocným a slabým. Plošné bezpečnostní operace Egypta stále v podezření nemohou upadnout. Naopak naše výtky vnitřní politice a dlouhodobé bezpečnosti stále platí, a to bez povšimnutí obou nelegitimních stran (SIS)
 12. Urdu v Pakistánu není evolvované pro internet do latinky, ale jde o adaptaci. Jednu z mnoha, která naznačuje přesun společenského těžiště na medium latinské (primitivní) klávesnice. Další věci s technologizací řeči by byly ukázány rozvojem Urdu kaligrafie v digit. světě. Ale jinak má článek autorky v NiW hlavu a patu, krom té obecně disfunkční evoluční teorie, která bere nesmyslně jazyk jako "nástroj." Nástroje se prosím Vyrábí (pí)
 13. Vatikán by mohl zprostředkovat Písmo doplněné odkazy do Mohamedových textů v poznámkovém aparátu, tzn. nikoli vyloučit ostatní poznámky, ale sloučit s novými odkazy. Pozitivní počin pro tvůrce, ale jistě vhodné i pro konvertující, popř. bi-religiozní páry. Oba směry konverze nejsou jen kvůli existenci měřítka modernity vyloučeny (pí)
 14. Bývalý vyšetřovatel OSN atentátu na Pakistánskou Premiérku Bhútovou si nevysloužil zrovna pověst transparentního vyšetřovatele v Pakistánu. A nesympatií si zadělal na nedůvěru. Takže vydání jeho knihy míchající mýdlo na své vlastní ruce z prizmata předsudku a Pakistánských dlouhodobých nešvarů sklidila v Pakistánu chladnou, poučenou, připravenou a vybíravou kritiku (pí)

Irácký mluvčí parlamentu: Írán, Irák jsou odhodlaní vyřešit Syrskou krizi

Tehrán, Září 17., IRNA - Irácký Mluvčí Parlamentu Usáma al-Nudžajfí řekl v úterý, že Islámská Republika Íránu a Irák jsou odhodlaní pomoci vyřešit humanitární krizi v Sýrii.

Mluvíc k reportérům před svým odletem do Tehránu řekl, že během hovorů s Íránskými vysokými oficiály se obě strany s lomozem shodly, že učiní své nejlepší aby pomohli vyřešit krizi v Sýrii.

Irácký mluvčí parlamentu navštívil Írán na oficiální pozvání Íránského Mluvčího Sejmu Alího Lardžanýho.

Ve svém setkání s Lardžánym obě strany zvolaly po rozšíření meziparlamentní spolupráce a výměně hledisek v tomto ohledu.
Irácký mluvčí parlamentu na svou stranu řekl, že Írán a Irák se snaží obnovit mír a klid v regionu, protože k sobě obě země mají velmi blízko.

Řekl, že měl samostatné schůzky s různými Íránskými oficiály a hledaly se cesty ven ze Syrské krize.
Extremismus a teroristické skupiny jsou hlavní starostí v Sýrii, s kterou by se mělo vypořádat, řekl parlamentář Nudžajfí.
Ohledně Iráckých událostí řekl, že Irák nyní velmi trpí aktivitami extremistických skupin a volá po vzájemné spolupráci aby tyto byly zahlazeny.

Odkazujíc na současnou vlnu nesnášenlivosti mezi různými Muslimskými sektami poradil všem Islamickým zemím aby spolupracovaly k nalezení logického řešení tohoto dilemma.

Ke svému setkání s Íránským Prezidentem Rúheným řekl, že obě strany diskutovaly různé otázky jako je Syrská krize, bezpečnost, spolupráce mezi Irákem a Íránem, vypořádání s náboženskými nešvary v regionu, a kolektivní působení směrem k obnovení regionální stability, která se týká ovšem již všech Arabských a Muslimských národů.

Poděkoval za vřelou pohostinnost Íránských oficiálů během jeho zastávky jménem Iráckého národu.

Irácký mluvčí parlamentu opustil Tehrán směrem Bahdád v Úterý večer. (IRNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama