NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 6.9.: s USA spojení teroristé TTP krátce po zabití Valiura Rehmana CIA odvolalo mírové hovory s Islamabádem

6. září 2013 v 16:59 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Egypt označil přístup EU k regionu a k věcem Káhiry za zlepšený, zatímco u přístupu USA je dle Káhiry stále příliš mnoho pochybností o pravých záměrech Nujoku. Egypt je proti jakékoli vojenské akci v regionu a ujišťuje svět, že nutností je dosažení politických řešení. Koptský Papež Tavadros II. odsoudil jakýkoli možný útok Západu na Sýrii (SIS)
 2. Íránský Ministr Obrany Husejn Dechkan potvrdil prohlášení Pakistánského Vnitra, že vojenský zásah v Sýrii bude vítězstvím pouze pro Al-Kajdu, a že tak jde o přilévání násilí a chaosu do regionu, z kterého posílí pouze nestabilita a terorismus (pí,IRNA)
 3. Zabití Valiura Rehmana, vůdce frakce Pakistánského Talibanu, který měl mírovou dohodu a dokonce bezpečnostní spolupráci s Pakistánskou rozvědkou ISI, které jsme zde kritizovali jako sabotáž, tyto účinky nakonec mělo: TTP krátce po jeho zabití odvolalo mírové hovory s Islamabádem, které předtím přikleplo straně PML-N. CIA tedy provedlo tuto vraždu raketami vzduch země s politickým cílem oddálit opět mírová jednání mezi největší Pakistánskou bojůvkou TTP, a Pakistánem. Bojůvka nejčastěji svými činy nahrává politice USA a mediálního monopolu. Mluvčí šéfa TTP Mehsúda označil za nemožnou předpodmínku Islamabádu, aby se před hovory TTP zbavilo "elementů" Al-Kajdy a Armády Džangví, s tím, že jsou to organizace s TTP kompletně prorostlé.. (smHali-NiW)
 4. Vláda připravuje v Karáčí komplexní cílenou operaci, vedenou šéfministrem Sindhu pro federální úřady a zdroje, a nad průběhem této akce bude dohlížet komise se zastoupením médií, obchodníků a dalších politických stran. V Karáčí je totiž veřejností přijaté podezření, že naprosto všechny strany nejsou schopny vyřadit ze svých místních organizací kriminální a militantní elementy, takže takový dohled zajistí, že se operace nezvrtne nebo nenachýlí na některou ze stran, aby pak ostatní strany tím trpěly. (jHazir-NiW)
 5. Mansúr tvrdí, že na jeho výzvy k rozpuštění dvou protestů nebylo vůbec z druhé strany reagováno. Druhá strana pak tvrdí, že vůbec nebyla vyzvána k národnímu dialogu. Obě strany v Egyptě tedy vůčihledě zamlčují svůj podíl viny: Bratrstvo zamlčuje že bylo vyzváno a nebylo v tom schopno dialogu, Mansúr zamlčuje, že z dlouhodobého hlediska Bratrstvo ignoruje a nepočítá s ním v dialogu. To je celkem nadějná indicie cesty do pekel. Mansúr by si měl uvědomit, že to co "nabízel jako bezpečné východisko protestujícím," nemuselo nutně být z jejich strany pochopeno jako "bezpečnostní nutnost," ale pouze jako represe a pošlapávání jejich legitimních práv. Krom toho dočasný prezident Mansúr tvrdí, že z ekonomického hlediska Egypt potřebuje rychlá řešení. Naopak, dle našeho názoru potřebuje řešení dlouhodobá, a v krátkodobém výhledu spíše výrazný přístup. S ohlédnutím na nynější snahu zrušit Bratrstvo, s tolika černými puntíky, pak tedy "výraznou změnu v přístupu" a dlouhodobé konstruktivní plány, jejichž realizace vyžaduje pouze nezávislý Egypt. (pí,SIS)
 6. Íránský Prezident reagoval na slova Baraka Obamy s tím, že Americký Kongres není volen za účelem rozhodování za mezinárodní společnost. Obama se totiž zbavil odpovědnosti za negativní rozhodnutí ke své předcházející "červené chemické čáře," tím, že předal posouzení nezákonné operace USA Americkému kongresu se slovy, že "jde o věrohodnost celého světa." Íránský Prezident Rúheny pak dodal, že některé země se pokusily dostat USA do pasti, a USA by z ní měly vymanévrovat - a nikoli bombardovat Sýrii, v čemž nemají podporu ani v Británii a Francii. A zvláště tyto země vypadají, že mají v Sýrii nějaké nečisté zájmy, kterým by na svět pomohly finance USA a následně NATO. Ale své finance nejlépe ušetřit. Libanonská tiskovka pak uzavřela, že Britský Premiér dostal těžký zásah do své autority: takže jeho cukrové řečičky k USA a jeho bojová rétorika vis-a-vis nulová bojová autorizace jsou právě jeho pojetím rezignace. Ostatně Líbie by jistě žádala nejen ostudnou rezignaci, ale jistě i další těžké důsledky pro tohoto člověka: když ne pro samu "intervenci," a nečisté zbraně použité armádou UK, tak pro stav, ve kterém se Líbie nyní nachází, do kterého byla Brity dotlačena, a ve kterém je Brity ponechána "svému osudu" (pí,IRNA)
 7. Libanonský Prezident Sulýman vyzval národ k dobytí všech okupovaných území. Řekl, že je proti jakékoli vojenské intervenci v regionu, najmě v Sýrii, a odsoudil jakékoli použití "chemických zbraní libovolnou stranou." Maronitský Patriarcha pak ocenil Prezidentovy postoje a jeho zapálení, a popsal svého Prezidenta jako Cedr, který je "čím dál tím silnější, čím větší katastrofy jej obklopují." (NNA)
 8. Francouzský Premiér Ajrolt označil "vojenský zásah v Sýrii" jako nutný, neboť "v opačném případě vystavujeme nebezpečí celý region." Francouz si zde hraje na NATO, protože byl v NATO odmítnut. Podobná hra je slyšet i z Vošinktonu. Tito pánové přišli mluvit o naší zodpovědnosti za bezpečnost jiných, a že v opačném případě "my uvrhneme.." Co na tom, že kdyby byl třeba takový Francouz v bezpečnostním paktu s regionem, za který se opovažuje soudit, pak by musel držet svou nevymáchanou hubu za deseti zámky? Celý region totiž jakýkoli vojenský zásah odmítá jako kontraproduktivní, NATO, které je zde na rozdíl od Francie vázáno činy a nikoli nikomu se nezodpovídajícími slovy pokládá taktéž takové zásahy za silně kontraproduktivní. Komu se dnes Francie nebo Británie zodpovídají za situaci v Líbii, která je stále situací v Líbii, ačkoli média pucují provinilým mocnářům svědomí svým nezaujatým mlčením. Francouzský Ministr si vysloužil potlesk své vlády, ale vysloužil by potlesk regionu, jehož bezpečností se lživě proklíná? Spíše by se takový proslov s "ochraňovanou" společností národů nesnesl. Potlesk tedy sklízí v hospodách a na stranických sjezdech.. Celý svůj blábol pak pojistil proti rozumu poukázáním na KLDR a Írán, aby každý, kdo mu odporuje, byl po Bušovsku a po Klintonovsku hned "s nepřítelem." Libanonská agentura k tomu zajímavě rozvádí, že "Írán odmítá obvinění ze zájmu o jaderné zbraně, a KLDR jejich stavbu naopak označila, stejně jako USA, Francie, Izrael a Rusko, za své legitimní právo" (pí,NNA)
 9. Britský Premiér Kameron tvrdí, že Damašek použil chemické zbraně již nejméně 14x, čímž se opět postavil svým uměleckým zápalem vedle Goebbelse. Pak prohlásil, v naprosté významové shodě bez nejmenší odchylky v objemu či barvě jako jeho Francouzský kupmán, "do jakého Armagedonu Syrský lid uvrhneme, pokud neučiníme.." Jistě by nás zajímalo, jak tragicky působí takový Britský vzdušný proti-Aramagedon na všechny ty, které si tato smečka zrůd dovolí označit za "lojalisty." Jaký Armagedon tedy pan Kameron hodlá trpělivě nakládat na záda polovině populace Sýrie, čili Lojalistům, a jaký Čak Noris bude pomáhat sousedním zemím v otázce uprchlíků, jakmile přejde rok, a rakety se stále nezastaví, takže se uprchlíci budou na cestu vydávat bez nějakých dalších zábran? K čemu nám jsou ujištění Britů a Francouzů, když víme, že k spáchání další Libie není nějaká přítomnost na zemi třeba, a když víme, že si s "limitem" jednoho měsíce udělají pod humanitárními hesly co chtějí, a konečně, když by je kdekdo takové samozvané zodpovědnosti rád zbavil i se zbraní v ruce? A to nejen mezi Arabskými představiteli a vůdci anebo v Arabském regionu. Kde tedy bere pan Obama a další svou zodpovědnost, aby nám činili záruky, když jim průběžně visí na krku pomyslné zbraně všech světových politiků a občanů, a ortel OSN? (pí,NNA)
 10. Francouzský Prezident - socialista typu Babiše, nebo-li "bohatí přátelé, nesouhlasím, abysme brali většině občanů důchody a podporu v nezaměstnanosti. Děkuji. A nyní přistupme k bombardování." - označil svůj útok Francie na Sýrii jako "plnění zájmů opozice." Vidíme, že mimo lží a prostituce všelijakých politiků a odborníků tento cyklus imperiálních agresí udržují na nohou i vlastizrady. Vlastizrada je tak jedním ze základních kamenů koloniální doktrýny "odpovědnosti chránit." Díky této formulaci odpovědnosti jsou úspěšně odstartovány všechny nesmyslné, kontraproduktivní a kruté, bezohledné války Západu proti všem (pí,NNA)
 11. Syrský Prezident Asád řekl, že "i kdyby došlo na Třetí Světovou, přístup Syřanů se nezmění: obětují vše nezávislosti a suverenitě své země." Dále Sýrie kontrovala obvinění tím, že v "údajně zasažené" oblasti v té chvíli byli i Syrští vojáci, takže "k čemu by to bylo?" Toto tvrzení lze jistě velmi snadno ověřit i normálnímu člověku srovnáním několika lživých a chybujících médií, s naprostou věrohodností výsl. závěru. Směrem k Francii pak prezident Syrské Arabské Republiky, Bašar al-Asád řekl, že hned po útoku "ztratí všechny strany kontrolu." Což není obrazem pouze Líbie, ale klidně i III. světové, následky Francouzsko-Britské nezodpovědnosti a Napoleonského syndromu jsou nutně nepředvídatelné. A II. sv. válku způsobila Hitlerova omezenost, nikoli jeho ambice, a také byla válkou koloniální (NNA,pí)
 12. Egyptský Prezident řekl mimo jiné, že je třeba počkat s rozhodnutími na dokončení inspekce OSN v Sýrii na místě činu, a na výsledky teprve "mimo všechnu pochybnost." Tím odpálkoval Obamovo tvrzení, že je na inspekci pozdě. Tím se mimochodem Obama usvědčil, že o věci v Ghoutě nic neví: že nemůže nijak sloužit ani tím, co se tam skutečně stalo, a zda to vůbec není celé výplodem médií, a už vůbec nemůže tvrdit, že za věc může ta a nebo ona strana, když "je na inspekci pozdě," dle jeho doslovných slov. A konečně jakým exemplárním trestem asi bude raketový útok na cíle v Sýrii, když o akci a vinících útočník nic neví? A konečně i kdyby snad věděl, jak zabrání vojenská destrukce silnic, kasáren a vodovodů šíření a použití chemických zbraní? Snad ne vzniknuvším hladem, rabováním, požáry atd? Co souvisí silnice s chemickými zbraněmi? (pí,NNA)
 13. Irácký Premiér obnovil kriticky odmítavý postoj Iráku vůči plánům USA a Francie v Sýrii, s tím, že řešení "musí být mírové." Naléhal, že Irák není a nesmí být součástí "krize mezi Režimem a Opozicí aby mohl efektivně působit jako mediátor." Na tomto bodě beru zpět své přitakání "vojenskému ultimátu Iráku," a souhlasím s Malikim, že je lepší zjm. pro budoucí vývoje aby byl Irák nepošpiněný, jako jsou již nyní obě velmoci, které si nelogicky i přesto stále nárokují zásadní podíl na řešení této krize. V tom samozřejmě nemohou sehrát zásadní roli, ani kdyby se USA s Ruskem urychleně shodly: bylo by to jen formální přitakání Brahimimu, Rúhenimu a Palestyně, že jsou lidé světa připraveni sdílet své naděje pro Sýrii jen s nimi, a nikoli s hádavými násilníky kolem, kterých má kdekdo plné zuby i pro jejich domácí "politiku". Kurdská Aliance v čele s Otmanem jeho pohled do budoucnosti a musí-nemusí sekundovala (NINA)
 14. Společné datum výročí Brazilie a KLDR oslavili v Peťingu i Nepálští literáti (KCNA)
 15. 6. Kuvejtské letadlo z deseti s pomocí pro povodněmi postižené Východní Nilsko v Súdánu přistálo (KUNA)
 16. Mezinárodní Komise v Zimbabve potvrdila správnost volebních výsledků, což na kolonizaci aspirující militantní opoziční strana odmítla, a opět označila mzn. Africké tělo za zdroj lží, rozvratu a útlaku (NNN)
 17. Tajsko otevřelo první turistický soud, který poskytne rychlou spravedlnost turistům ještě před odletem. Dobrá myšlenka pro Somálsko, pokud se zaměří na turismus, kulturu a integraci (NNN)
 18. Nigérie vítězí v boji proti teroristickým skupinám, prohlásil Prezident Jonatan s tím, že přijatá opatření se již projevila výrazným poklesem násilných činů. Vedle toho ovšem je zde zpráva o útoku BH na dobrovolníky, kteří právě měli násilnou sektu potírat s následkem 24 obětí. Dobrovolníci se vydávají často velmi úspěšně ozbrojeni pouze klacky a noži zatýkat teroristy. Prezident zopakoval potřebu zlikvidovat imidž země jako "násilné a zkorumpované" (NNN)
 19. Ugandský Museveni v Keni promluvil u příležitosti regionálně-integrační kulturně-zemědělské akce. Označil dědické právo za kontraproduktivní přežitek, s vcelku rozumným odůvodněním na poli zemědělského pokroku. Posunul zemědělství do finanční a potravinové bezpečnosti, vyzval k potření sektářské nevraživosti, vypíchnul k zemědělství ještě informační technologie a služby. Také zaštiťoval farmářskou soutěž a rozdával v ní medajle i dětem. Keňský prezident poděkoval Musevenimu za jeho čas k návštěvě šou. Keňský prezident nyní útočí na automobilovou nehodovost vyhlášením, aby majitelé vozů nedbali jenom majetkové odpovědnosti svých řidičů, ale i jejich způsobu jízdy (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama