NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 9.9.: Drzost Američanů, Britů a Francouzů je neomezená, a čím méně mají jejich sabotáže v regionu příznivců, tím nabubřelejší a neuvěřitelnější lži spřádají

9. září 2013 v 16:33 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

  1. USA, Rusko, Německo atd; blábolí kdesi-cosi okolo Sýrie. Faktem je, že všichni tito pokrytci pomalu ale jistě razí násilím cestu mezinárodnímu trhu, přesně, jak uvedl Irácký Premiér Malíki. Je čím dál zřetelnější, že Sýrií si nás opravdu snaží tyto MMF velmoci omotat kolem prstu. Tito pokrytci již stihli zradit, znásilnit a prodat křesťanský Libanon i velkorysé a dobromyslné Jordánsko, a předhodit je spolu s dalšími sousedy Sýrie nenažrané zkáze, kterou v této své odporné hře nejlépe rozmnožují. Nejlépe je to vidět v Egyptě, kde si všichni tito ochránci světa mocně lezou do zadku, jen aby se zalíbili novému Mubarakovi a jeho bordelgardě. (pí)
  2. Chemický incident není ani tak spouštědlem "Amerického plánu," jako obnovením snahy polarizovat Evropský lid mezi Rusko, Německo a USA: přiznejte si sami, nezačali jste díky chemickému incidentu opět vzhlížet k rétorice jedné z velmocí? A přitom je zřejmé, že v Sýrii má být rozbita nezávislost národního myšlení Evropských a Arabských národů, a znovu rozděleno panství mezi hráče studené války a další příznivce "Vyvolenosti Jednoho Národa chránit ostatní." Není to dlouho poté, co jsme ukázali negativní roli velmocí v Arabském regionu, a jejich primární cíl vzhledem k nám, rozdělit si nás - a hned je tu událost, která polarizuje čtenáře k Rusku anebo Francii (pí)
  3. Drzost Američanů, Britů a Francouzů je neomezená, a čím méně mají jejich sabotáže v regionu příznivců, tím nabubřelejší a neuvěřitelnější lži spřádají. Nejen, že tito specialisté na "nepopulární výtečnosti," jak jejich novou úpadkovou doktrýnu shrnul Izraelský Derniér, vědí nejlépe, čeho potřebují Arabské země v sousedství Sýrie, a co jim prospívá - daleko lépe než samy regionální země, ty to vlastně ani nemohou pořádně vědět, ale dokonce tito odborníci: Kameron, Obama, Holande - vědí nejlépe, že charta OSN je něčím, co my ostatní právě že vůbec nepotřebujeme. Jsou to oni, kteří mohou Libanonu, Jordánsku, Iráku a Turecku poradit, čeho žádá jejich vlastní bezpečnost - a protože jsou to země, které takové odborníky postrádají, měly by si nechat promluvit Obamu a Kamerona do duše, aby změnily svůj ubohý názor, a přijaly daleko lepší zájmy, a diametrálně odlišný přístup k Syrské krizi - protože Kameron a Obama to právě pro tyto země prostudovali a vykoumali, a jako dobrou radu jim to nabízejí. Proč tedy sousední země nesouhlasí s likvidací prošlé munice USA a Francie v Sýrii, když je to očividně právě pro Libanon, Irák a Jordánsko nejlepším východiskem z jejich národní malosti a omezenosti? Kdyby tyto země otevřely oči, nechaly by si od těchto velkorysých pánů poradit i ve svém hospodářství, na př. by se Jordánsko zbavilo všech svých ovcí, Izrael by si je bezplatně odvezl, a Kameron by mu věnoval násadu kozlů na vlnu, aby se do skvělých pletených svetrů oblékly všechny nešťastně Jordánské Jordánské děti? Proč si nenechá chudák Abduláh poradit, co jeho země potřebuje: vždyť to Kameron s Obamou vehementně a neohroženě opakují, co Abduláh a jeho krajina nejvíce potřebuje, a je to právě modernizace Britských muničních skladů! Proč si nenechají naše Evropské země, a další země poradit od těchto pánů, že Charta OSN nám neprospívá, a naopak, že naše zájmy nejlépe ochrání pánové Kameron, Obama a Holande, když nebudou mezi našimi zeměmi žádné pevné smlouvy? Vždyť je to tak jasné: přeci právě to, že Británie a další nemají s Jordánskem či Irákem bezpečnostní smlouvy, může Británie daleko lépe chránit jejich zájmy! Podívejme na Turecko, jak trpí tím, že má smlouvu s NATO! Kdyby nemělo takovou smlouvu, NATO by ho daleko lépe ochránilo, a kdyby bylo potřeba, i před jeho vlastními přihlouplými názory! Pryč s Chartou OSN, a pryč s bezpečnostní spoluprací! Ať žijí bezpečnostní specialisté a řízení občanské války třídenní humanitárně škálovatelnou raketovou akcí! Ať žijí národní zájmy Arabských zemí spravované geniálními inženýry demokracie a lidskosti, kteří musí potírat nebezpečí mimo půdu OSN, a nebezpečnými prostředky! Arabské země, překročte svůj stín, a přijměte solidární dar názoru na míru z pera Britsko-Francouzsko-Americké aglomerace, který je prvním krůčkem z vaší malosti!!!
  4. Přesun momentu Íránského obchodu z Brazílie na Argentinu ukazuje daleko více dlouhodobější proces - jednak Brazílie prodělává množství vlastních problémů, ať už vnitřních díky přechozené chudobě, tak venku. Latinská Amerika rozdělená výrazně na pravici a levici nutně hledá vzor nikoli podle ideologických měřítek - a tak nalézá jistě v Argentině pro své naděje spolehlivější pilíř. Snad tedy naděje, kterou do Argentiny vkládá i ostatek světa nebudou jenom plané! (pí,NNN)
  5. Pakistán opakovaně varoval před důsledky dronových agresí USA na svém území na stabilitu a mírové procesy v regionu. Označil agresi s plnou podporou OSN za narušení své suverenity a zlý příklad pro vztahy mezi zeměmi. Média tvrdí, že šlo o "šéfy Hakaniho party," která údajně operuje v Afghanistánu. Ovšem klidně to mohly být děti a starci, střílí se i v lese na desítky žen sbírající dříví, a jistě to zprávy USA a některých místních tendenčních médií mohou vydávat za "podezřelé militanty" do omrzení. (KUNA)
  6. Francie tvrdí, že Írán nesplňuje své mzn. povinnosti. Vedle výzvy "k urychlenému restartu hovorů G5+1 v Kazašské Almátě" však Francouz neuvádí "které" povinnosti to jako jsou. U socialistů typu Holande a Babiš je to však normální, že něco nějak je, a obejde se to i bez skutkové podstaty (NNN)
  7. Myslím, že "vojenské řešení" v Sýrii (vedle plošného odmítnutí i jen zlomku vojenského vměšování světem a OSN) je - s výhledem na otevřenost všech stran Palestinskému receptu kontraproduktivní víc, než kdykoli předtím. Je absolutně nepřijatelné, aby poprvé závaznější a nadějné úspěchy Palestiny na diplomatickém poli v Sýrii a regionu byly sabotovány neodůvodněnými aktivitami USA a dalších v regionu. Nejde vůbec o to, co USA slíbily světu, ale o to, co se v Sýrii děje mimo neschopnosti inspektorů OSN dodat existující expertýzu, tedy právě o blížící se konferenci a pokroky mediace. To jsou události, a shodne se na tom opravdu kdekdo, a pokud chtějí USA udělat na svět jakýkoli dojem, pak je čas postavit se za Palestynské řešení vyznačující se jedním elementárním úspěchem, a nevnucovat jako rétoricky a volebně nutné své, přesvědčivě nefunkční a pofidérní recepty, které nikdo nežádá, a už vůbec ne jen jako "splnění Amerického slibu." Ten je v Sýrii na posledním místě, a USA by měly podložit svou prázdnou a nebezpečně rozvrzanou reputací Palestinské úspěchy, a tím doplnit svou suchou nádrž reputace alespoň kapkou Palestinského kapitálu. Sebemenší krok USA a Francie v tomto směru naprosto není čímkoli ze světa odpovědnosti, řešení anebo ovlivnění: lze je vzhledem k vyznačeným pokrokům významnějších hráčů označit za čiročirou sabotáž mírového řešení, zrovna "když je v kartách." (pí)
  8. USA chválí .. v Egyptě. Jistě, všelijaká konkrétní pozitiva. Ministr Vnitra ustlal dalším represím fingovaným atentátem (bývá to tak v tomto spojení ve zvyku) - ten lze totiž donekonečna spojovat opět s dvěma rozehnanými protesty, a tak opět inkriminovat Bratrstvo. Však už je jeho zákaz a širší represe na stole: snad v tom USA vývoje v Egyptě chválí? A kdeže je kolektivní sen nedávno zhusta vyslovovaný našimi kolektivními pokrytci, či jen kolektivní blud o "propustění politických vězňů?" Pro USA je prostě Egypt nutně volbou mezi pokrytectvím a pokrytectvím - neboť žádný příklon není čistě pozitivní. Trochu nám to připomíná zpacifikovaný, natrpklý Jemen - síla a fiktivní světové a sousedské hrozby dělají své - emigrace z měst mluví asi v obou zemích za sebe. Toto je tedy Egypt, který smazal Revoluci "z bezpečnostních důvodů" a rozjednal hned společná cvičení s USA proti Íránu.. A že Mansúr nerozumí přístupu USA v Sýrii? Jistě, když nacionalisté svrhli islamisty, upevnili rozdělení národa, v tomto právě podporování Západním -ismem všeho druhu, pak se "věcem rozumí" jenom exhibicí síly. Vlastně nemusel Ministr Vnitra nic fingovat - povolanci Studené Války na obou stranách krize v Egyptě zvládnou jistě vyvrátit všechny národní a náboženské principy, a obrátit všechny společné hodnoty na hlavu. Pryč s Diktátorem, a hurá nějaký spojenec: a kdeže si prý dovoluji poukazovat na Studenou Válku? Proto ta podpora Komunistické Strany proti-Mursího národního rozvratu. (pí:SIS,NNA)
  9. Írán "má nutně zájem o osvětlení všech nejasností o svém Jaderném Programu, protože Jaderné Zbraně jako zakázané, nelidské, a zastaralé nejsou součástí jeho politiky" - Ministr Zahraničí Íránu Zaríf v telefonátu Katrině Eštunové, MZ Evropské Unie (NNA)

Amerika může klidně padnout

Totiž až v určitém bodě začíná trojice Sýrie/Írán/Líbie dávat smysl. Zvláště až s příhledem k stavu věcí v Líbii, tedy k tomu, co byl "postačující výsledek." Vidíme totiž nulovou kořist - Západem rozkradený kapitál šel do posledního centu na zbraně a alkohol rebelům, nulové ovládání vlády Líbie Západem je další věcí, a i minerální zdroje a další v podstatě zůstávají nikoli pod efektivní kontrolou Západu. Postačujícím výsledkem plánovačů tedy bylo to co vidíme - nepořádek, rozpolcení, tyranie a bezpráví.

Má totiž zaniknout Arabský model trhu - ten, který pramení v Syrské starobylosti. Sýrie tedy vyhovuje "světovému trhu" v aktuální podobě.

Libie, jako zásadní ekonomický a minerální hráč, klíčový investor v regionu, a zdroj nezávislého Arabského kapitálu, je znehodnocena a uskrovněna. Další plus pro vesternizaci Arabské spotřeby.

Írán musí být převrácen, a takto teprve vidíme proč v delších souvislostech! Už nyní můžeme ometat v OSN Syrským spasitelům o nos jejich plány s tím, že dbají na uprchlíky v Sýrii stejně jako na uprchlíky v Íránu. Těmto dvěma milionům Afghánských běženců v Íránu totiž USA klidně plánují svrhnout i tuto střechu nad hlavou. A nikoli "jen tak mimochodem." Írán není chválen jen coby vzorný a světově-vzorový opatrovník běženců, ale také ve svém proti-narkotickém boji, který je světově vůbec klíčový, a nejen vzorový. Írán totiž brání postupu Afghánských těžkých narkotik na všechny ostatní trhy, na př. skrze Španělsko do Německa, Francie a Británie. Afghánským běžencům má být tedy svržena střecha nad hlavou, a má být rozbita Íránský anti-narkotická přehrada, aby mohly do Arabského regionu volně proudit drogy.

Jejich šíření totiž vyhovuje ohromnému spektru západního obchodu a produkce: drogy agresivně detradicionalizují společnost, a umožňují ultra-rychle přijímat abstraktní formy západního konzumu.

Navíc je Írán závadou v tomto zezápadnění Arabské spotřeby - přeměny v Trh jak jej známe - coby integrační faktor po regionální a Muslimské linii.

Drogy jsme navíc dostali i v rámci fotogenické propagandy během krveprolití v Líbii: Rebelové byli tak pokrokoví!
Má tedy převážit Saudsko-Izraelský vzor obchodu (a srovnej efektivitu jejich proti-drogové politiky s Íránskou, počty uživatelů počínaje..), vzor, ve kterém Arabský obchodník dávno není pojítkem mezi výrobou a spotřebou, ale pouze pouličním turistickým doplňkem, který nejvýš ohromuje návštěvníky metropolí nějakými různorodými tretkami. Nikoli jako v Sýrii dnes, kde takový Arabský typ obchodu a zejména ten pouliční spojuje potravinovou produkci s většinou spotřeby, a tvoří tak pro Západní obchodníky nebezpečný element pro jejich expanzi. Žádný majoritní tradiční obchod, žádná většina smluvních cen..

Těší se tedy OSN na nastávající dabl uprchlických otázek? Nebo je necháme vykvest pěkně "do stínu" jako Libijskou stabilitu a bezpečnost, či snad již demokracii?

Bezpochyby práce OSN ohledně vyšetření ch/ú v Sýrii jeví značné pokřivení, a zde bychom měli začít, aby k podobným plánům OSN nenechalo volnou cestu.

Neplete se tedy ani Irácký premiér Malíki, a ovšem ani Íránský Nejvyšší Vůdce - první oponuje "intervenci" jako obětování Syrského národa mzn. trhu; druhý poukayuje na "past, do které někteří hráči a regionální spojenci USA USA zatáhli."

Jistě je tedy dobré importovat hovězí z Etiopie, Saude? A co Asád, Netanjahu?

Sýrie má jistě získat stejný typ "kontrolované nestability" jako Irák - ať už intervencí, nebo bez ní. A kdo ví, zda nebyli právě Iráčtí MKO anebo Libijští FLA poněkud aktivnější, takže se do Sýrie dostalo dost ch. zb. pro všechny zúčastněné strany, aby se Sýrie zmítala léta v sankcích a teroru.

A tak USA - jsou tak či onak na odpis...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama