NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-09-16

16. září 2013 v 16:51 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Titulky * Pakistán žádá souborný národní dialog v Sýrii aby se našlo řešení (dosud neznámým problémům, které pálí Syrskou opozici). Pakistán urguje, aby veškeré vojenské operace, které by mohly mít vliv na dění v Sýrii a regionu byly schváleny OSN -mMZ A A Čaudry (NNN) * Nejvyšší vůdce Islámského Koncilu Iráku Amar al-Hakým vyzval politické strany k zmražení vzájemných krizí, aby byl národ schopen čelit blížícím se nebezpečím - s odkazem k stupňujícím se hrozbám v Sýrii a vzhledem k rozšiřování terorismu, zbraní a krize ze Sýrie do Iráku. Řekl, že ti, kteří šíří sektářské řeči v zemi musejí mít psychiologické komplexy (NINA) * OSN odsoudilo teroristický útok na mešitu v s. Bahdádu, vyzvalo Iráčany k jednotě (NINA) * Mluvčí Iráckého Parlamentu Nudžajfí v hovorech s Tureckým Premiérem Erdoganem vyjádřil touhu Iráku po obnovení vztahů s Tureckem. Turecký Šéf pak přivítal založení nejlepších vztahů s Irákem. Obě strany se shodly na založení nové spolupráce a výměně návštěv Ministrů Zahraničí (NINA) * Setkání prezidentů a aliančních politických lídrů Iráku jednohlasně odmítlo vojenské experimenty Západních zemí v Sýrii; také bez rozdílů podpořili bezpečnostní síly země v jejich snaze zastrašit terorismus (NINA) * Evropská Unie řekla, že vystaví Írán dalším ilegálním sankcím, pokud nebude schopný do listopadu uzavřít jednání s Agenturou IAEA/MAAE. Evropská Unie tedy pokládá jednání IAEA a Íránu za něco, kde lze Íránu omezovat jeho práva, a tlačit na něj výhrůžkami tak, aby svou dobrovolnou spolupráci s Agenturou nově nechal diktovat pouze druhou stranu, a ta by pak vystupovala s výslednou smlouvou tak, jako by byla výsledkem jednání. Toto jednání Evropské Unie je ilegální a mělo by být v OSN sankcionováno (pí:NNN) * Čínský návrh na Tsunami centrum získalo stipendium OSN (NNN) * Rasismus nemá místo v politice Srí Lanky - Prezident Mahinda Radžapaksa (NNN) * Manila má údajně z první ruky, že stovky rukojmí zadržuje nikoli Národní Fronta Moro, ale její fakce. Vláda již kontaktovala šéfa rebelů Misuariho, a ten nadával v jednom kuse na místního podšéfa Malíka, který prý rozkázal rebelům "dělat si co chtějí." AFP naopak podtrhuje v celé věci sektářské rozměry, takže její novináři asi trpí psychologickými komplexy. Ovšem, že hlavní šéf rebelů vyjádřil naději, že se věc nezvrtne a napraví ve prospěch vlády zákona je samo o sobě známkou, že věc bude klidně ukončena bez dalších přestřelek především, a bez dalších obětí (NNN)
 2. Mír * Kazašský Vyslanec se zastavil v Etiopii pro posílení dvojstranné spolupráce v rámci Kazašského plánu vytvořit diplomatické mise v Jižní Africe a Etiopii, a posílit své vztahy s Africkou Unií. Kazašská ekonomika a efektivní administrativa může být Africe jistě oporou, pokud se vztahů nechopí iracionální živly (NNN,pí)
 3. Mír, Regiony, vzory * Arabská Liga podporuje jakoukoli iniciativu, která zastaví spektrum války v Sýrii, a každou akci, která posílí výhledy blížící se konference v Ženevě (APS) * Irácký Mluvčí Parlamentu se v Ankaře 11. setkal se svým protějškem. Irácká strana kladla důraz na nutnost demokratického řešení v Sýrii. Turecká pak upozornila na nutnost společných projektů, mají-li být vyřešeny společné problémy dvou zemí s vodními zdroji. Irácký Mluvčí vyzval Turecko k průkopnictví míru v regionu, podtrhnul nebezpečí Amerického vojenského adventurismu v Sýrii (NINA) * Japonsko není principelně proti civilní nukleární smlouvě s Indií, ale prý toho dost chybí mezi oběma velmocemi k usazení. My bychom od Indie čekali podporu Pakistánské dronové iniciativy, a zvláště podporu uprchlické otázky v Sýrii. To první by mohlo být politicky nenákladným krokem k přesměrování Indického názoru od poměřování svalů k míru, a druhé by mohlo přinést konečnou změnu v přístupu Západních mocností k uprchlickým otázkám v Sýrii a u sousedů - v čemž je na západě médii mlčky přehlíženo absolutní pokrytectví; chybně se ukazuje pokrytectví srovnáním přístupu Západu či médií ke krizím Egypta a Sýrie. V Íránu naopak převážilo přesvědčení, že je nutno Agenturu dotlačit k vyváženým reportům (NNN) * Malajzie očekává určité ohlasy Filipínské krize na svém území, viz. oblast Savah. Bude vývoje v sousední zemi ostře sledovat (NNN) * Severní a Jižní Korea pravděpodobně dosáhnou znovuotevření společného ekonomického projektu s 50 tisíci dělníky z KLDR a 123 firmami z KDR, neboť lidé na obou stranách nepokládají Americké konspirace vpřadené mezi dvě vlády za podstatné, a proti blokádě tohoto protestu na obou stranách hranice protestují, odmítajíc svalování viny jednou stranou na druhou. Americké agrese již na hranicích stály desítky životů, a to dost poznamenalo politiku obou zemí (NNN)
 4. Krimi * Sebevražední atentátníci zabili nejméně 35 lidí v mešitách S. Bahdádu (NNN)
 5. Líbí se * Irák a Jižní Korea prohloubily spolupráci v oblasti energetiky a průmyslu (NINA) * Švédský vyslanec probral s Iráckým Ministrem Zahraničí vývoje v regionu a zvláště Syrskou krizi, věnovali se též společným zájmům dvou zemí. (NINA) * OSN ocenilo rychlost s jakou Irák uzavírá své kompenzace Kuvajtu. Podobných subjektivních reakcí není OSN schopno vůči Íránu v jeho spolupráci s jadernými inspektory. (NINA) * Jemenský Prezident Abd Rabu Hádi blahopřál ve Ťvrtek 12.9. Mamnúnu Husejnovi k jeho zvolení co Prezidenta Pakistánu (SABA) * Pakistánský Premiér povolil privatizaci 26% národních světově proslulých aerolinií PIA (NNN) * Sýrie dopisem OSN potvrdila svůj zájem o připojení se k úmluvě o zákazu chemických a podobných zbraní. Dále není v regionu signatářem Izrael (NNN) * Hlavní Tajemník Organizace Islámské Spolupráce (OIC) Ekmeledin Ihsanoglu přivítal kroky Sýrie vzhledem k Ruskému návrhu řešení nebezpečných chemických spekulací v Sýrii (NNN) * Putin varoval ve Ťvrtečních hovorech s Kerrym že útok v Sýrii by rozšířil chaos do celého regionu (NNN) * Keňa blízce sleduje nakládání Hágského "Mezinárodního" soudu se svými favority náměstkem prezidenta a novinářem. Náměstek zatím na stovky depeší z domova, které jsou mu předávány volenými delegacemi z domova reagoval tak, že o začátku "soudního jednání" nemůže říci mnoho, ale že to pro něj bylo namáhavé. Keňští křiví obvinění slíbili své zemi, že vrhnou světlo "na pravé vlastníky soudu v Hágu" (NNN) * Vjetnam a Bilarus posílí dvoustranný objem obchodu na 20 milionů KČ k roku 2015 (NNN)


Diskuse

 • Irák přivítal Ruskou iniciativu v Sýrii s tím, že zlhečí napětí a vojenskou eskalaci, aby se upevnily šance k politickému řešení. Zopakoval nutnost zastavení krveprolití prostřednictvím národního dialogu s pomocí mzn. politické mapy (NINA)
 • Jemenský Prezident poděkoval Saudskému Králi za jeho podporu během USA-podporovaných nepokojů, resp. Arabského Jara, v r. 2011 (SABA)
 • Egypt prodloužil stav nouze, který měl skončit minulý Ťvrtek o dva měsíce (NNN)
 • Kuvajtský a Kazašský ministři energetiky se shodli na založení energetické spolupráce. Setkání v Soulu se také zúčastnil Íránský vyslanec v Libanonu. Také se zde setkali šéf Íránského Bezpečnostního Koncilu Burúžerdý s expremiérem Libanonu Nadžibem Mikátym. Íránský šéfzákonodárce vyjádřil víru, že "Američtí intelektuálové zabrání útoku na Sýrii, protože ten by zanítil celý region." Také vyjádřil potěšení, že "lidé kolem světa si stále více uvědomují cenu podobných vojenských avantýr, a počet obhájců války výrazně klesá." Tvrzení o chemickém útoku následuje po mnoha takovýchchemických útocích opozice na civilisty, z nichž některé nebyly potvrzeny, ale jiné byly připsány rebelům dokonce v OSN. Sýrie říká, že útok vykonali agenti, kteří chtěli otevřít cestu Americké agresi. Íránští analytikové očekávají další takové pokusy zavléct USA zcela do Syrského konfliktu. Běloruská analýza hodnotí pravděpodobnost dalšího útoku na Sýrii na 5 - 10%. USA mají v plánu zaútočit i přes to, že již v Sýrii bylo zabito v pouličních srážkách těžce ozbrojené teroristické opozice a blízce sledované Arabské armády přes 60 tisíc lidí. (NNN,KUNA,BEL,IRNA,pí)
 • Americký senátor Mek-Kejn politoval, že díky "diplomatickým sporům" o pochybných chemických útocích se stala otázka Syrských teroristů a jejich zbrojení mlhavou a nepřehlednou. USA a další země zbrojí opozici v Sýrii, která postrádá politický plán, a je již dávno nelegitimním adeptem na místovládu; a také se ví, že z 50% je zdejší kriminální opozice vystavěna z extremistických i zahraničních elementů. USA také nejsou schopny doložit jakýkoli mechanismus, který by zajišťoval libovolnou míru kontroly nad tím, kam se sofistikované zbraně EU, USA a Saudie nakonec v Sýrii dostanou. (pí,NNN)
 • Egypt vyžene z mešit přes 55 tisíc kleriků, údajně neregistrovaných (ABNA)
 • Ústavní padesátka v Káhiře zasedne poprvé tento týden; Místoprezident Mansúr sice říká, že nemá v plánu "zatočit s Islámskou politikou," a že "se Mursího ústava zachová, a pouze doplní," na druhou stranu Islamistická strana Núr upozornila, že levice získala v padesátce 17 křesel, zatímco islámské strany pouze 2 křesla. To je ovšem zásadní problém, plynoucí z toho, že jediná Islámská strana Núr není stranou, která by zasloužila více míst, a Bratrstvo, které by získalo nadpoloviční většinu v ústavodárné komisi buď nebylo přizváno, anebo na základě pokračujících represí a jistě i díky své vnitřní neschopnosti se očistit od elementů se odmítá komise účastnit. Bratrstvo by muselo straně Núr nabídnout podporu, aby tato strana mohla zpochybňovat poměr islamistů a levice v komisi; a to se asi nestane (NNN,AHR,SIS,pí)
 • Angolský šéf Veteránů se zastavil ve Vjetnamu aby posílil spolupráci v přiměřených oborech (NNN)
 • Íránská strana doufá, že návrh Jukii Amána, šéfa Jaderné Agentury IAEA/MAAE aby nový modality plán, který má být pouze výsledkem jednání dvou stran bez vměšování stran třetích, natož pod nátlakem, "by neměl obsahovat nejasné výrazy" je upřímný, a doufá, že tak při příštím jednání dojde k uzavření přípravy modality plánu. Ten je od Agentury nutně žádanou formalitou, naopak pro Írán má tato formalita ohromný význam. Agentura dosud nebyla schopna tuto formalitu uskutečnit, a dokonce hází vinu na Írán, přitom si povšimněme, že je to Agentura, kdo tuto formalitu poměrně dlouho dokonce s Íránem odmítala probírat. Přičemž právě tato formalita - modality plán - zajišťuje zemi zachování její suverenity, a zaručuje, že se Agentura alespoň do jisté míry nezmění v primitivní "kancelář útlaku" světových národů těmi silnějšími (IRNA)
 • Vrah rodiny v Egyptě - srdceryvné omýlání že je "otcem mrtvé rodiny," fandovské tričko blesku - 88 - adolfa hitlera, a žvásty o "drahé vodě" a hubnutí - v hotelu "Titanic" - co víc je třeba, aby člověk poznal uplacené soudy a bohatého viníka. Je poměrně zřetelné, že není svědkem, ale "obviněným na svobodě." V opačném případě by byly veřejnosti předloženy důkazy jeho neviny. A ty ovšem k dispozici nemá: jen mediální chór kamarádšoftu (pí)
 • V Jemenu žádají dle Blesku "ochránci lidských práv" nastavení 18-ti let jako hranici k sňatku a tedy Západ vnucuje "aby žena rozhodovala za sebe," protože prý zde nějaký Saud si "koupil, oženil se a znásilnil" osmiletou. Tak pokud vím, znásilňují zde také chlapci různých národností i mladší děvčata, a nijak to nesouvisí s hranicí dospělosti, natož s úředním parametrem svatby v 18ti. Prostě chtějí Jemen pokydat, a dokázat si, že o něčem rozhodují. Nám stačí, že viník zaklepe nohama na šňůře, protože víme, co spolu souvisí, a co jsou ti "ochránci lidských práv" za mediální verbež, s klepety v každé špíně světa. A zase platí Íránská pravda: ti co nejvíce porušují lidská práva se pak představují jako jejich ochránci (pí)
 • Válkou a bombardováním: k lepší demokracii, k lepší úrodě, proti zlému počasí? Připomíná vám to "léky USA" na věci kolem? (pí)
 • Předchozí útok dle OSN na 92% Sarin, na 100% rebelové - Květen 2012 (pí,ML)
 • WTO pouze udržuje kolonistický standart ožebračování dalších (ne-amerických) zemí - prostředky nátlaku, korupce, podvodných receptů, úvěrů a technologické monopolizace zemědělství (NAJMA SADEQUE, NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama