NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 13.9.: Írán zopakoval, že Agentura již několikráte potvrdila, že Írán žádný materiál na vojenské účely neulívá

18. září 2013 v 14:42 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

IRNA: Odsuzujeme Obamovu rétoriku směrem k ÍránuMluvčí Ministerstva Zahraničí Íránu Marzí Afchamová protestovala proti opakování válečné rétoriky Barakem Obamou, když vysvětloval své kontakty s Íránským Prezidentem Rúhénym v rozhovoru s televizním kanálem ABC.

Afchamová řekla, že válečná rétorika je v celé náladě tohoto Obamově interviú, což naznačuje, že zahraniční politika USA je nadále rukojmím vlivných loby, které režírují vládu USA a tink-tanky (komerční poradní orgány přepisující své soukromé zájmy do řeči Národního Zájmu a Světové Bezpečnosti, pozn. pí) Spojených Států.

Řekla, že útěk k vojenské možnosti zabezpečí zejména zájmy lobistů na úkor narušení mezinárodního zákona, humanitárních principů, charty OSN a souběžně s klamáním veřejného mínění.

Doufala, že Vláda USA přijme ponaučení z špatných zkušeností minulých prezidentů USA a jejich konfrontace s Íránským národem, a přizná, že užívání jazyka hrozeb proti Íránské Islámské Republice bude mít nejmenší vliv na přesvědčení Íránského Národa a Islámské Vlády o nutnosti obnovení svých pošlapaných (sankcemi, pozn. pí) jaderných práv, včetně autentického obohacování jaderného paliva v zemi, které je chráněno smlouvami s OSN (NPT).

Poukázala na to, že by USA měly vědět, že se mohou utkat s Íránem pouze na poli vzájemnosti, spolupráce a plného respektu (tj. bez dalších narušování mzn. zákona proti Íránu, pozn. pí).

Řekla, že Mezinárodní Agentura Jaderné Energie (IAEA), těleso OSN opakovaně ohlásilo nulovou diverzi jaderného materiálu z mírového palivového a experimentálního procesu.

"Prezident Rúheny jasně řekl, že Írán nebude tolerovat protahování jaderných hovorů, a věří, že v případě dobré vůle na druhé straně bude vhodné řešení brzy nalezeno." (IRNA)

IRNA: Cizí vojska v regionu"Írán učiní vše, co je mu na dosah, aby zabránil vypuknutí války proti Sýrii,"řekl Prezident Rúheny, zatímco mluvil k srazu elitních islámských jednotek IRGC

Dodal, že nikdo z okolních států není v ohledu Sýrie zcela bez starostí.

Íránský Prezident kritizoval špatné závěry USA o Íránské přítomnosti v regionu. "USA si špatně myslí, že Írán hledá vojenskou dominanci v regionu."

"Írán, v současnosti vlivná mocnost v regionu, je vlivnou sílou díky své síle v dialogu" řekl Prezident.

Naléhal, že Íránský dialog "je dialogem stability, bratrství a demokracie a stejně spočívá Íránský dialog i v jazyku boje proti terorismu v celém regionu, protože Írán je přední obětí chemických zbraní hromadného vraždění."

"Írán nezajímá vojenská dominance v regionu," řekl, urgujíc Západ aby zapomněl na své pletichy a plány v regionu.

Odkazujíc k vlivné roli jednotek IRGC v regionu Prezident Rúheny řekl, že IRGC jsou "silami míru a bezpečnosti, nikoli silami války."

Kritizujíc určité státy pro jejich vojenskou přítomnost v regionu řekl, že jsou nezvanými hosty, kteří by měli co nejrychleji opustit region. "Náš region by byl květinovou zahradou v máji bez vás (zahraničních sil)"

Urgoval Západ aby zastavil šíření Íránofobie mezi regionálními státy.

"Írán podporuje
vládu lidu kdekoli, včetně Sýrie, Iráku a Palestiny," řekl Prezident, odhalujíc Západu skutečné Íránské priority.

Naléhal, že Tehrán by podpořil kohokoli, kdo by byl zvolen Syrským lidem aby řídil Levantinskou zemi (IRNA)IRNA: Írán a NPT"Írán je připraven zlepšit a posílit svoji spolupráci s Agenturou OSN pro Jadernou Energetiku.Jsme optimističtí ohledně usazení nukleárních sporů" řekl Salehi v rozhovoru s reportéry na okraji 57. výroční schůzi členských zemí mírového nukleárního paktu a organizace OSN IAEA.

Salehi řekl, že Írán věří ve výhru všech stran v jednáních o Íránském jaderném programu se Západními vládami.

Citujíc poznámky Prezidenta Hasana Ruhenýho, že Írán očekává uzavření jaderného sporu v konečném čase Salehi řekl, že vítěz-vítěz řešení musí přinést své plody, a Írán nemůže pokračovat v jaderných hovorech navěky, poukazujíc na potřebu, aby Západní vlády ukázaly dobrou vůli a stáhly libovolné sankce.

Doufajíc, že obnovení hovorů Írán-G5+1 vyústí v usazení nukleární otázky Salehi kritizoval určité západní státy pro jejich protekcionistické normy (Dvjt.Std.) a řekl, že Izraelská chunta není signatářem NPT a její jaderné objekty nejsou pod dohledem IAEA.

Přesto, že členové IAEA v Hodnotící Konferenci 2010 Stran Úmluvy o Ne-Šíření Jaderných Zbraní (NPT) dosáhly dohody o setkání k "Střednímu Východu bez Jaderných Zbraní" žádné takové setkání se zatím po třech letech nekonalo, díky opozici USA.

A toto se děje zatímco vytahují Íránskou otázku pod různými záminkami (viz na př. Francouzský MZ Fabius 4.9. v propagandě raketového útoku proti Sýrii jako "ochrany regionu" poté, co země regionu takovou variantu ostře a jednotně odmítly, pozn. pí) a více než 8000 mužů každý den provádí inspekční návštěvy na Íránských jaderných zařízeních, a více než 100 takových návštěv bylo krátce oznámeno, podle Salehiho. (IRNA)Zachariáš Olú: V Hágu obviněný Ratú se vrátil do Hágu k druhému jednání souduNajrobi, Pondělí 16.9., NNN - Keňský Náměstek Prezident Zachariáš Ratú (William Ruto)opustil zemi v Pondělí aby pokračoval jeho soud v Nizozemském Hágu na Mezinárodním Kriminálním Soudě (ICC) v Úterý.

Ratú řekl církevní kongregaci v Dominionské Kapli v Kiserianu, na venkově Najrobi, že doufá, že pravda vyjde najevo.

Množství zákonodárců odcestuje později večer v demonstraci solidarity náměstku prezidenta.

Ratú a bývalý rozhlasový hlasatel Džošua Arap Sang čelí obviněním organizace a financování milic, které se údajně účastnily násilí v Riftském Údolí v roce 2007, ve kterém zemřelo přes 1100 lidí a přes půl milionu jich bylo vyhnáno násilím ze svých domovů a lokalit.

Náměstek Prezidenta se vrátil do Keni minulý Ťvrtek poté, co vyšetřovatel ICC Fatú Bensúda vyhlásil odklad, protože svědci nebyli schopni (typicky, pozn. pí) dorazit k jednání.

Vyšetřovatel od té doby potvrdil, že někteří svědci dorazli, i když se ukázalo, že čtyři klíčoví svědci stáhli svou účast skrze e-mailovou komunikaci z jejich bezpečných úkrytů v různých zemích.

Sang se nevrátil domů, ale zúčastnil se modlitby v Kostele Vyslanců Víry v Hágu, kde zvolal na kleriky, aby se modlili za "vystoupení pravdu" během soudů.

Očekává se, že Ratú zůstane v Hágu nejméně 18 dní, pokud se nevydá domů o následujících víkendech, když bude soud rozpuštěný.

Líčení pokračuje do 4. října, kdy se očekává vyhlášení 2-týdenní přestávky. Pak se obnoví a má pokračovat do 1. listopadu (NNN)


Pí: EU/AU a SomálskoEvropská komise hlouběji podpoří Somálský Stát v jeho post-koloniálních začátcích. Evropa zdůvodňuje dotaci přes miliardu KČ nutností určitého pokroku zřetelného pro Somálský lid.

Prosperita Somálska také závisí výrazně na prosperitě Konga. Obě země by měly pravidelně držet nejvyšší konzultace, hladce spolupracovat co do vnitra a bezpečnost by měly být spravována Africkou Unií jako by šlo o celek.

Ekonomická spolupráce, tj. i vzdělání, logistika i energetika by měly být popředí těchto konzultací. Země by měla být rozvíjena od spodu, návrhy ekonomického zaměření zvrchu jsou to, co nikam nevede.

To by jistě mělo být na pozadí této dotace Evropské Unie srozuměno a přijato, a EU by nejvýš měla nabídnout před implementací projektů v Somálsku z těchto peněz expertýzu.

Turismus a zemědělství by měly požívat ochrany a péče.

Národní Dialog by zde měl být dlouhodobý, a zahrnovat amnestie a resocializaci, též v souvislosti s národními projekty "Vzdělání pro region." Také účast v mírových misích a lékařství by mohly přinést určité stabilní posuvy v Somálské společnosti, které jsou jistě víc než nutné, a jistě to prokáže národní dialog.

Pokud je Palestina středovou otázkou pro Muslimy, je Somálsko otázkou radosti či smutku na Západě, hlavně na jeho dně, ačkoli to původně souvisí s charitativní ideologií koloniálních hráčů, kterou tito implantovali do západních lidí, jako kompromis mezi ozbrojenými avantýrami a uspokojením humanitárních cítění na západě. Čili ústřednost Somálska je sice výsledkem pokryteckých Západních politik, ale jde o věc reálnou a pro lidi na západě citovou, a myslím, že pro ně není naprosto nijak obtížné překročit celou tuto "vměšující a pomáhající" ideologii, ustoupit ve věcech Somálska do pozadí, a i přesto Somálský lid nadále a nejpevněji podporovat.

Jsou to lidé, a nikoli bezperspektivní koloniální média, která z ideologie podřazenosti-a-pomoci nedokážou upřímně vystoupit.

Také by Somálsko mělo být Africkou prioritou co do přístupu na Internet, elektronické správy, družstevní ekonomiky a pokrokového pro-lidového zemědělství - nikoli WTO - a prezentace takto ve světě.

Vedle dialogu bude decisivní dokonalá justice - v tom by jistě mohl pomoci i stacionář nějakého věhlasného mzn. soudu (asi ne Hág, viz jeho poškozování míru a vztahů v Jižní Americe, jeho převažující zpátečnictví). I to by mohla spolu-financovat Evropská Unie, tedy pokud není současný příspěvek právě "háčkem" k tomu, aby v Somálsku platil mzn. soud za pupek justice. To by podle mého názoru bylo absolutní pošlapání potenciálu, který pro mír v Somálsku má právě rozvoj Justice. Čili by byly takové tlaky z EU odsouzeníhodné, zvláště s příhledem na obvykle rozkladnou roli Hágu v Africe.

Federalizace by měla být až důsledkem integrovaného národního dialogu, tedy nikoli předmětem "jednání" politicky znesvářených bezpečnostních autonomií současného Somálska. Bez ohledu na postup dialogu a federalizace tak musí být bezpečnost plodem hladké spolupráce mezi Somálskými jednotkami, a politické síly autonomií a hlavního města musí uvědomněle potírat rozpory a sabotéry. Novináři regionu by měli pozdvihnout národního ducha, vyhýbat se jazyku nenávisti a apatie, a měli by nacházet otevřené dveře napříč Afrikou - opět též u vzdělání.

Turistickým artiklem nesmí zůstat zvědavost a skanzeny, ale naopak příroda, čistota, vzdělání a kultura, vč. podpory tradic a náboženské tolerance.

Církve včetně tradicionalistických by se neměly předhánět v pravdě ani vlivu. Také by měl být kladen důraz na integrovanou dopravu a funkční, racionální silniční komunikace - zde od počátku nutno vést transparentní boj proti developerům - nepřátelům efektivity, ekologie a logistiky - korupci a lobby. Ti se budou nakonec utíkat k zažehání sektářství a pod. Leč zoufale. Vlastní letecká doprava by se měla rozvíjet zvolna ale velkoryse a cílevědomě - zde vhodná mzn. podpora a pestrý privátní segment, vedle klíčového národního vlastnictví dokud nutno - též vhodná nezávislá mzn. podpora v návrhu i realizaci a provozu.

Určité znárodnění půdy by se s integrací bezpečnosti, národním dialogem, mzn. vzděláváním a fundamentálním důrazem na justici dobře uplatňovalo. Zde u kompenzací vhodná mzn. podpora - Kuvajt, Angola, JAR. Z politického hlediska je nadále optimální Írán, jako výrazně proti-sektářská, lidským citem se řídící mocnost, mimo veškerou pochybnost konstruktivní a vlivná též v Somálském zájmu. Mzn. sponzoři bezpečnosti i její vnitřní hráči působí jako "ti na svém místě," takže toto nadále upevňovat a racionalizovat.

Minerální zdroje a průmysl krom rybářství je vhodné zprovozňovat až dle dlouhodobého bezpečnostního stavu, popř. mírových smluv, lokality.

Egypt, Írán a EU a jejich spojenci, by mohly být v popředí zemědělské spolupráce dlouhodobě.

Irák a Pakistán mohou být u zrodu průmyslu, též kulturní spolupráce a obnova.

Saudie by se naopak měla uplatnit v komunikacích, bankovnictví, dopravě a obchodě - pokud tyto bude ctít bez předsudků jako své vlastní.. (pí,KUNA) 1. Titulky * Rusko doufá, že USA dodrží, co bylo vyjednáno v případě chemických zbraní v Sýrii, a urguje, aby ošklivá káčátka Evropy přestala vykládat dohodu USA a Ruska po svém. Lavrov dodal, že základní překážkou mírových jednání je neúčast Syrské opozice na hovorech s Damaškem, a že bude patrně nutno použít k nátlaku na rebely sílu: aby se tito účastnili konference v Ženevě. Jejich ignorantský, nelegitimní a nedemokratický přístup Moskva pokládá za primární překážku mírového procesu v Sýrii. Zatím teroristické skupiny v Pakistánu přivítaly vládní nabídku k jednáním (NiW,NNA,pí) * Ban Kimun obdržel výstupní zprávu chemické inspekce v Sýrii již v neděli, v pondělí mělo proběhnout jeho čtení před zeměmi bezpečnostního koncilu OSN (KUNA) * Írán zopakoval, že Agentura již několikráte potvrdila, že Írán žádný materiál na vojenské účely neulívá (IRNA) * Írán se může ve věci vysychání svého největšího vodního zdroje naprosto snadno obrátit k Bohu. Naopak, když to Írán neučiní, pak nádrž nejenom vyschne, ale ještě podpálí okolní krajinu kalamitním požárem (pí)
 2. Mír * Německo doufá, že přijetí chemických konvencí Damaškem je posílením prospektů Sýrie k mírovému řešení, názor blízký zemím regionu, vč. Íránu. Mluvčí Merkelové také doufá, že USA a Rusko dosáhnout ve svých jednáních rychlých výsledků, tedy zvláště takových, které vůbec umožní řešení v Sýrii, a když jsme u toho doufání, tak Německo by si představovalo "mírové řešení v Sýrii co nejdříve," a pokládá to za závislé na jednáních USA a Ruska. Podle našeho názoru se docela hodně přehlíží fakt, že bez shody regionu na Palestinské dramaturgii by nedošlo ani k jednáním mezi USA a Ruskem. A podle našeho názoru to je fakt, a navíc evidentní (NNA) * Egyptský soud obnovil Mubarakův proces na základě obvinění z podílu na smrti tisíců demonstrantů. Je ovšem otázkou, do jaké míry na toto mohl mít vliv, protože zde nejspíš byly stejné elementy, jako na demonstracích nedávno, které patrně útočily na vojenská stanoviště. Tyto elementy pak s převratem doufaly v politické uplatnění, a jakmile zjistily, že u Mursího si nevrznou, zažehly násilí podporované mzn. médii znovu, a po úspěšném odstranění Mursího, kterým si armáda slibovala větší kontrolu nad věcmi se projevují silněji právě dnes, a opět podporované mzn. médii. Laboratoř Media Lens zjistila mizivou podporu Britských a Mzn. médií ozbrojené intervenci v Egyptě, ale my jsme došli k opačnému závěru: neboť média mnohem hustěji navrhovala "zbrojení Egyptské opozice," která by se "silnější mzn. podporou svrhla Mursího puč." A zbrojení je jistě v tisku zastoupeno v souvislosti s Egyptem mnohem více, než "ozbrojená intervence," nebo její "nutnost" (pí,ML,NNA) * Kolumbijský Prezident Sántos, který dosud jedná v Kubě s militantními agro-rebely, s nimiž dekády trvající konflikt protkaný únosy a korupcí na obou stranách již stál padesáte tisíc životů, zopakoval, že Kolumbie vystoupila z Bogotského Paktu, protože tato smlouva z r. 1962 tvrdí, že pozemní i námořní hranice mezi smluvními stranami budou diktovány soudem v Hágu. Ten nyní připsal Nikaragui na úkor Kolumbie 75 tisíc kilometrů čtevrečních historického území, na kterém byly nově objeveny zásoby ropy. Sántos správně zpochybňuje rozhodnutí pofiderní mzn. justice v kolonistickém Hágu, která žádá "automatické přijetí" nových hranic, aby tak Kolumbie bez dalších jednání s Nigérií přišla o část svých na ropu bohatých území. Navíc byl Bogotský Pakt Kolumbií jednostranně odstoupen pro nesoulad s ústavou, a Nikaragua to nehodlá brát v potaz, a stále ještě žádá - populistickým tónem mzn. komunity - Kolumbii o "respektování mzn. soudu." Ten ovšem nemá na Kolumbii žádný vliv, a Nikaragua by měla zasednout k oboustranným jednáním s Kolumbií, pokud chce v nalezeném Ropném Bohatství získat nějaký podíl anebo jich několik odkoupit za spolupráci s touto neklidnou zemí. Jednání s Rebely rozhodně není pro svět oprávněním, aby odebíral na základě Hágských zkorumpovaných rozhodnutí Kolumbii území, a nazýval takové vykořisťování a narušování míru v regionu svým ochráncovstvím jedné strany hmotného sporu "respektem k mzn. soudu." Co dosud platilo neplatí, a hranice Kolumbie nadále nemohou být diktovány třetí stranou bývalého Bogotského paktu. Takové vystupování Hágského soudu je odsouzeníhodné, a naopak Nikaraguiskou stranu by měly shovívavě intervenovat a mediovat větší joAmerické svazky. Vše to závisí na tom, zda se z Bogotského Paktu dalo jednostranně bez kompenzací vystoupit - a o tom nejspíš nelze pochybovat (pí,NNN) * Egyptský místoprezident Mansúr se setkal se zástupci "všech politických stran a nábojů Egypta." Bratrstvo zastoupeno nebylo, samé menšinové strany, nicméně mluvčí prezidentského paláce řekl, že "všechny strany byly vyzvány k účasti." (SIS) * Pokud je podmínkou v Rachynském státě v Mjanmaru rozvoj a více kanceláří ve smyslu dohody o příměří mezi Rachynskou vládou a ALP ze srpna 2012, pak by OSN a OIC mohly stabilizaci výrazně urchylit. A také ověřit, zda je něco na pochybnostech o po-nepokojových procesech spravedlnosti, kde jsou údajně odsouzení členové muslimské menšiny vydáváni za Hindú (pí,NNN) * I bez Sýrie je lidový boj teprv před vrcholem, a rozhodně záleží i na výsledku voleb naší zubožené a ožebračené země. Média se snaží svým lhaním ve prospěch Babišova klerikálně-šlechtického zahraničního počinu smazat fakt, že malé strany jsou v naší společnosti předmětem totální nedůvěry. Média hrají svou válku proti faktům z principu jednoduché logiky: že "jelikož je ještě naděje, a velké strany jsou zklamáním, je tato naděje nadějí společnosti, která je z principu logiky vložena v malé strany." A na druhé frontě média podporují tendenci nejít k volbám vůbec. Těm voličům ODS a TOP09, kteří mají v plánu nejít do voleb vůbec, doporučuji ještě jednou vrazit své hlasy do svých stran, raději, než iracionálně svou ne-volbou podpořit jednu nejmenovanou malou stranu, týkající se úzce šedých kruhů kolem ex-našeptávače a ex-novátora (pí)
 3. Mír a vzory v Regionech * Rvanda volila v Pondělí do Parlamentu. Očekává se další posílení Kagameho strany, která je obviňována mzn. médii z genocidy, kterou nejspíše podporovaly Spojené Státy anebo Rusko, a která tak má dosud připomínat moc mzn. médií nad etnickými nepokoji, kterou lze nadále nejspíš v určité míře zneužívat proti demokracii v Rvandě. Rvanda měla dosud největší zastoupení žen v Parlamentu, jejihž rezervovaná místa zaplňují místní kmenové rady, zatímco běžná křesla se řídí procenty a urnami (NNN) * Indonéský Prezident kondoloval národu k odstupu náboženského vůdce tisíců Habiba Munzira, šéfa Strany Nejvyššího, nejširšího Islamistického hnutí v Indonézii. Mimochodem krize v Sýrii a Egyptě alespoň v tom přispěla, že se pojem "Islamista" očistil od teroristických konotací, a naopak pokud jde o extremistické živly, využívají se buď přímo názvy jejich skupin, anebo termíny "Vahabi" a "Takfiri," které teprve odlišují Islamistu od Islamisty, a ještě i přesto by z puntičkářského a exaktního hlediska muselo být řečeno, že to a to jsou "násilničtí" anebo "ozbrojení, militantní" Takfiristé nebo Vahabisté. Protože i v těchto hraničních sektách je celkem snadno nalézt umírněné elementy. Každopádně Islamista už rozhodně neplatí - nikoli z hlediska odborné terminologie - ale i z hlediska úzu, dialektu pro násilníky a extremisty. Vůbec nejlépe je nazývat je právě takto.. (NNN) * Egypt podtrhnul k rozšíření spolupráce s Moskvou zvláště "výměnu informací vzhledem k rozšiřování extremismu a terorismu" - MZ Fahmy, pondělí 16.9. (SIS) * Líbie se pokusí odstranit vízové potíže pro dojíždějící Egyptské pracující (JANA) * Mluvčí Pakistánského Zahraničí řekl, že propouštění Talibanských lídrů je v nejužší koordinaci s Afghánskou vládou a Mírovým Koncilem, a Pakistán věří, že mírový proces je jenom tak možný, když se jej mohou zúčastnit všichni hráči. S Indií se chystají nadějná vysoká jednání, a Pakistán nezapomene ani na otázku dronů v OSN (NNN-APP)
 4. Krimi * Cyklus vraždění v Iráku v Neděli znamenal smrt pro nejméně 26 lidí, a přitom došlo i k neúspěšnému atentátu na kancléře Bahdádského kraje. Násilí i přes všestranné a ujednocené snahy autority, sil i duchovních neuměřeně, zejména díky velkým penězům lifrovaným do násilí v Sýrii, které přitahují značně vysoké množství extremistů ze světového podsvětí, ať už z USA, Británie, Uzbekistánu nebo z Čečenska. USA dokonce před časem označovaly zvláště Čečenské "bojovníky v Sýrii" za hrdiny, anebo to byla jenom média USA? (NNA) * Velké pozornosti v Pakistánu se těší násilná aktivita údajných "vesničanů," kteří ukamenovali dva policisty, údajně z "odplaty." Akce byla v médiích odsouzena, ovšem přeslechli jsme volání po spravedlnosti, které by měli podléhat zejména organizátoři, natož pokud pocházejí z kléru některé z sekt (pí,NiW)


Diskuse


 • Stovky kilogramů obohaceného Uranu pod 5% a desítky Kg pod 20% prošly bez úlitků zušlechťujícími vědecko-průmyslovými procesy. To je těžištěm nejnovějšího reportu Agentury o Jaderném Dohledu v Íránu. Agentura pak opakovaně v této zprávě žádá po Íránu výslovně bod po bodu, aby měla zpráva negativní pachuť, plnění všech těch smluvních bodů, jejichž neplnění Agentura nikde v Íránu nezaznamenala. A naopak ignoruje v reportu vstřícné kroky, a konečně Agentura IAEA ignoruje jednání o "modality plánu," a tvrdí, stejně jako Evropská Unie, že "jednání je v tomto případě rovno souhlasem Íránu s libovolnými i mimosmluvními požadavky Agentury." Pochybujeme, že jednání je "jen na straně Íránské Republiky," a naopak odsuzujeme oba zmíněné činitele z efektivního zkreslování jednání a jejich blokády a sabotáže. (pí,IAEA)
 • Ex-spasitelský kvartet Kerry, Fabius, Hague a Al-Fajsal se sešel v Paříži, aby projednali další kroky spasení v Sýrii. USA, Francie, Británie a Saudie jsou nejhalasnějšími hlasy pokud jde o "nutnost hory kostí a moře krve v Sýrii," a také nejzabedněnějšíma ušima pokud všechny země regionu jednohlasně odmítají zahraniční experimenty pod vnucenými hesly "bezpečnosti a míru." A ovšem také skupinkou, která zbrojí 50% opozice, 50% teroristů v Sýrii a 100% nepokojů v jejím sousedství, a těmi, kdo při odsuzování teroristických zločinů v Sýrii si třesou rukou s teroristy v další dodávce peněz. A přes to všechno těmi, kdo pokládají za důležité všemi prostředky vmasírovat a vnutit světu právě svůj názor na region, a zejména přesvědčení, že jaderné vyhlazování je důležité pro trvalý mír, a chorobné bombardování Arabsko-Asijského regionu pod všelijakými záminkami prospívá celkovému rázu budoucího světa. Pro někoho nejsoučasnější "ošklivá káčátka." A ovšem i Německo by mohlo mít z takové sešlosti husí kůži (pí:NNA)
 • Neschopnost, a hlavně nezájem mezinárodní komunity, a zejména jejích předních kazatelů jsou první příčinou prohlubování a rozlévání Syrské krize; Úplně v popředí pak nezájem západní opoziční koalice (USA, Francie, Británie) o mírové řešení v Sýrii, a jejich specializace na propagaci bombardování od samého začátku krize dodnes, pod agresivními záminkami, na úkor dosavadních jednání. A s tím související atmosféra osočování, podezření, neschopnosti přiznat si odpovědnost, snahy rozdělit sousedy Sýrie proti sobě. A konečně jednostranné zájmy, zbrojení v Sýrii, zvláště to Americké a Ruské, a jistě Saudské. A v neposlední řadě neschopnost Západu urgovat rebely k jednání: nikdy se to nestalo. A teprve když byl Západ několikrát dotlačen, odsoudil některé činy opozičních teroristů, ani nemluvě o různých komisích OSN, které chtěl Západ zneužít, aby brzy dosáhl funkční a použitelné záminky pro bombardování Sýrie. To je pro Západ jediným zájmem v Sýrii, a nic jiného také nevidí, a vidět nechce, natož bezpečnost regionu, nebo lidské životy. Viz prázdné sliby v uprchlických otázkách, a konečně viz neschopnost podporovat v Sýrii ty iniciativy, které by znamenaly rychlý konec krize. A to rozhodně nejsou ty ze vzduchu: v Líbii krize pokračuje zhruba v rozměrech z ledna 2012. Což je vše, jen ne "po-krizový" stav. Naopak, během občanské války v Líbii bylo tam celkem bezpečněji. Teď se jediné naděje kladou v Libii do obnovení Kadáfího státní struktury, které již s určitými proměnami v bezpečnostní situaci probíhá, a v regionální koordinaci - protože nekontrolovanost Libijského rozkladného živlu na sousedy se nakonec vrátí jako posila nekontrolovatelnosti v Líbii (pí)
 • Indie spolu s Íránem označily jakoukoli vojenskou intervenci v Sýrii za technické svinstvo. Ostatně stejné jako třikrát zopakovaná expertýza NATO, které na rozdíl od OSN vnímá stav v Libii, byť potichu, ale v jeho skutečnosti. OSN v Líbii zklamalo svým papírovým přístupem počínaje svržením Kadáfího systému, a systému vůbec. Indie také spolu s dalším ohromným množstvím mzn. hráčů (160 minus 5) pokládá chemické dorozumění Ruska a Sýrie za důležitý krok v mírovém procesu, a je nutno jej plně využít. Zvláště spolu s dotlačením rebelů ke stolu v Ženevě. A takové silové dotlačení pak nezačíná nikde jinde než tam, kde jsou k doznání této nutnosti dotlačeny zmíněné velmoci a velmocičky, počínaje Francií (pí,KUNA)
 • "OSN použije článku 7, autorizace ozbrojené mírové mise, pokud kterákoli strana v Sýrii bude nadále používat chemických zbraní, anebo pokud Damašek nebude schopný dostát svým dohodám k zákazu chemických zbraní." - Ruský Ministr Zahraničí Lavrov v Ženevě (NNA)
 • Ban Kimun před výsledky inspekce v pondělí očekával, že vyšetřování v Sýrii jednoznačně prokáže zneužití plynu Sarinu, také řekl, že po skončení války očekává v Sýrii nastolení odpovědnosti. Kéž by mu takový pojem stál za pár slov v Líbii - kde vláda není v pozici, aby to byla ona, kdo může po USA a NATO žádat odpovědnost. Pokud dojde k oslabení role OSN, pak zejména skrze jeho opakovaná a pokračující selhávání v oblasti Mzn. práva a Íránu, a v oblasti Soudnosti a Líbie. Chemičtí inspektoři v Sýrii mají zakázáno ukázat viníka, každopádně USA, Británie a Francie k tomu nepotřebují ani vyšetřování. Stačí jim jejich prst: těžce podplacená světová média; úplatky jsou zcela veřejné, stačí si vyhledat jednání Americké senátní komise pro "Podporu opozičního uskupení v Sýrii." (pí,NNA)
 • Íránský Prezident označil svá jednání příští týden v Nujoku za zlatou příležitost pro obě země, neboť Írán věří v řešení jaderné i Syrské otázky s vítězstvím na obou stranách. USA a Írán by měly za týden probrat právě tyto dvě otázky, a také boj s terorismem a likvidaci chemických zbraní v regionu. Obama oznámil existující korespondenci USA a Tehránu, což je patrně důležitým znamením pro všechny české zahraniční vlezdoprdelky, že jednání s Tehránem začínají být i na velkolepém žvýkačkovém západě "in." Prezident Rúheny poukázal na nutnost pro USA vyhnout se dalším kalamitám typu Líbie, Afghanistán anebo Irák, ale také na převažující náklonnost Amerických státníků k politice dialogu po všech těchto zkušenostech. To je ovšem zcela virtuální příčina změny pohledu Amerických státníků: spíše se změnil způsob proudění informací, a to teprve dotlačuje západní politiky "vystupovat jménem dovršené zkušenosti." V tom nemáme pochyb, ačkoli jsou zde ještě další, silové faktory v Arabském a Muslimském světě, a také - ovšem zkušenost - v Evropě. Ale samotné vojenské akce nejsou pro státníky USA žádným zdrojem zkušenosti. Teprve tento soubor doher pro USA bude pro Ameriku "válečnou zkušeností." Terorista pokládá svůj teror za sobě prospěšný, dokud nejsou jeho bratři zakatrováni, a nikoli "dokud teror funguje správně." A stejně tak v případě USA.. a jejich "zahraniční politiky." (IRNA,pí)
 • Saudská vláda vyskočila na scénu za panáka, když se v Pondělí pokoušela odklonit pozornost od neschopnosti a zvláště potom nezájmu mzn. komunity dotlačit rebely k jednáním, typicky Saudským tvrzením, že "nesmlouvavost Asáda provokuje Extremismus v Sýrii, a proto je nutno ještě lépe vyzbrojit opoziční demonstranty," aby mohli s raketomety, nočním viděním, Belgickými puškami a obrněnými vozy zajistit průběh svým pokojným demonstracím. Tu citaci berte vážně, Saud by ji slovo od slova klidně potvrdil, jen ti "demonstranti" by mu přišli nebezpečně vyšlí z módy (NNA,pí)
 • Ománský Ministr Obrany se zastavil v Tehránu na pozvání svého Íránského protějšku. Měly by již být podespány smlouvy o porozumění v obraně. MO Al-Busajdý si také prohlédl dech vyrážející úspěchy Íránského zbrojního průmyslu, kterému Íránský lid do značné míry vděčí za svou dosavadní nezávislost, a jistě, vedle rozumové diplomacie, i za svůj perfektní vliv v regionu, který spolu s Íránskou konstruktivitou ocenil i zmocněnec OSN a Arabské Ligy pro Mír v Sýrii Lachdar Brahimi jako "rozhodující faktor" potřebný pro mír v Sýrii (pí,KUNA)
 • Pakistánský Prezident postupně získal čistě symbolickou roli, ale i přesto deník Navá odhaduje, že bude mít zásadní roli, pokud bude šikovný a moudrý (pí,NiW)
 • Mystika mizí na úkor konzumerismu a vykořisťování člověka. I v poezii se její duchovní rozsah transformuje do čistých pojmů kýče a primitivních myšlenkových asociací, a to i přesto jsou formy i přísudky mystiky v textech zachovány. (NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama