NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-09-23

23. září 2013 v 13:55 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Chameneího poznámky odrážejí pravého Mohamedánského ducha: pakistánský náboženský vůdce


Islamabád, 19. září, IRNA - Pakistánský náboženský vůdce ve Ťvrtek řekl, že poznámky Íránského Nejvyššího Vůdce Ajatuláha Sajída Alího Chameneího o zprávě Islámské revoluce reflektují správně Islámskou myšlenku.

Nejvyšší vůdce na setkání se skupinou Revolučních Gard (IRGC) řekl, že zpráva Islámské Revoluce je předejít nespravedlnosti a nedovolit jiným, aby činili bezpráví Muslimskému národu.

Mluvíc k IRNA, šéftajemník Sněmu Muslimské Jednoty (MWM) Alama Radža Násir Abás Džefery řekl, že co řekl Ajatuláh Chamení je založeno na Islámských učeních.

"Tyto poznámky jsou velmi důležité," řekl Džaferry.

Řekl, že dnes bezpráví a nespravedlnost ve světě převažují. "Zde ve světě vládnou tyrani a agresoři," řekl šéf Jednoty.

Řekl, že Sýrie je aktuální ukázkou západní nespravedlnosti. "Teroristům jsou strkány zbraně, aby poskvrnili mír Arabského státu," dodal orientální Islámský učenec.

Vyjadřujíce své náhledy řekl, že západní protekcionismus (2S) se zle ukazuje na situaci v Sýrii. "Ale, selhali ve svých snahách destabilizovat Syrskou vládu," řekl náboženský vůdce.

Pokračoval tím, že systém lží a nespravedlnosti vládne světem. Pevně věřil, že je potřeba dosáhnout nového společenského řádu (zjm. mezi národy), který by nahradil utlačovatelský západní systém. Řekl, že pravá víra je jediný systém, který může přinést stabilitu světu.

V pochvale vynikajícím výsledkům Revolučních Gard řekl Nejvyšší Vůdce Íránské Revoluce, že organizace (IRGC) představuje živoucí a zkušený národ, úspěšný v ochraně cílů Íránské Revoluce, a Islámské revoluce obecně.

Džafery řekl, že Islámská Revoluce je zdrojem inspirace pro utlačované národy. "Islámská Revoluce Íránu se stala konvergenčním modelem pro svět," řekl lídr Pakistánské Islámské Jednoty.

Řekl, že Islámská revoluce inspirovala hnutí napříč muslimským světem (tedy krom AlKajdy).

Přikládaje své postřehy k poznámkám Íránské a Islámské veřejné postavy řekl, že Írán silně odporuje jaderným zbraním a nemá to nic do činění s USA a dalšími státy, Džaffery řekl, že Írán je mírumilovný národ, a pokládá za "odporné Bohu" (haram) užití zbraní masového vraždění.

Řekl, že svět si musí dělat starosti s jaderným programem Izraelské bojůvky, která tvoří hrozbu světovému míru. (a nesmíme to brát jako "hádání se západu s východem," ale předně jako skutečný a převládající názor na bezpečnost v tomto regionu).

Dále řekl, že USA by si měly uvědomit, že svět nelze ovládat jadernými zbraněmi, ale jen mírem a harmonií. (zdroj IRNA, překlad, poznámky závorkou Pí)


Pakistán pozdvihl otázku dronů v OSN


Islamabád, 20. Září, IRNA -- Pakistán pozdvihl otázku Amerických dronových útoků na své kmenové oblasti v Bezpečnostním Koncilu Organizace Spojených Národů (BK OSN), volajíc po jejich ukončení a k hledání "urgentních" hovorů k vyřešení problému, uvedla Pakistánská čelní novinková agentura v Pátek.

"Dronové útoky narušují naši svrchovanost, porušují mezinárodní zákon, včetně mezinárodních lidských práv a humanitárního zákona, způsobují civilní oběti a škody, a jsou fatální pro kombinované snahy bojovat s terorismem," řekl Vyslanec Masúd Chan 15-členému koncilu během diskuse k situaci v Afghanistánu.

Pakistán zajišťuje anebo usnadňuje Afghánský rekonciliační proces, ale pokrok je dosažitelný pouze tehdy, když všichni ručitelé sdílejí své cíle v mírovém procesu, citovala APP jak říká Ambasador Masúd Chan.

"Potřebujeme usilovat o tento cíl společně, v jednotě účelů," řekl Pakistánský zmocněnec.

Poznamenavše, že Hlavní Tajemník OSN Ban Kimun zvolal po pozornosti k negativním důsledkům užití ozbrojených dronů, řekl Pakistánský vyslanec: "Voláme po ukončení dronových útoků. Urgentní a intenzivní hovory může pomoci vyřešit tuto otázku." Ve spojitosti s otázkou dronových útoků Vyslanec Zamir Akram, Permanentní Zástupce Pakistánu v OSN v Ženevě řekl, že Pakistán, první cíl a oběť dronových útoků utrpěl těžké ztráty na nevinných životech vedle rozšířených společenských a ekonomických postižení.

Zatímco Zamír mluvil k zahajovacímu kolu 24. Koncilu Lidských Práv řekl, že v posledních letech bylo mnoho poškození lidských práv po celém světě, jako výsledek neomezeného využívání síly v rámci proti-teroristických politik.

Akram řekl, že to zahrnovalo nelegální vazby, zásahy, a mimosoudní zabíjení včetně s zneužitím dronů k útokům. Americké dronové útoky jsou hluboce nepopulární v Pakistánu, ale Vošinkton je označuje za klíčový prostředek v boji proti militantům Talibanu a Al Kajdá v Pakistánských semi-autonomních kmenových oblastech podél hranice s Afghanistánem. (IRNA)

 1. Mír * Katolický Papež zvolal zejména na Západní státy, že jeho myšlenky jsou zejména se Syrskými lidmi, a že "tato lidská tragédie může být řešena a vyřešena pouze vyjednáváním." Tak nevím, co ještě potřebuje Francie a Británie slyšet? NATO říká, že jsou Francouzsko-Britsko-Americké plány nesmysl a hazard se Syrskými a dalšími životy, a Papež přitakává a vyzývá západ k zásadní změně. Papež navíc povzbudil úsilí pro diplomatické a politické řešení v tomto "horkém pelechu války" (NNA,pí) * Organizace pro Zákaz Chemických Zbraní v Hágu (OPCW) obdržela první zásilky soupisu chemických zbraní z Damašku. Vedle této mezinárodně-smluvní formálně-technické pošty organizace připravuje financování likvidace zbraní, hledá sponzory tohoto zjm. Americko-Ruského zájmu, který bude prý "dost drahý." Jednání OPCW k Sýrii se tak odsune na neurčito (NNA,pí) * Putin důvěřuje naplnění vstupu Damašku mezi ne-chemické země. Má prý "jasné známky," a je tím pádem "optimistický." Nemůžeme prý mít sice jistotu, ale to ovšem také nemáme nikdy, a i tu se domnívá, že "útok spáchali oponenti Bašara al Asáda." (NNA)
 2. Regiony * Egyptský vyslanec v Kuvajtu odmítl dezinformace namířené proti vztahům Kuvajtu a Egypta jako naprosté lži, zpráva KUNA bohužel neudává náturu těchto zpravodajských spekulací a dobře placených zlozvyků. Kuvajtské Financování Egyptského rozvoje je tak nezpochybnitelné, jako Egyptské bezpečnostní operace. Tu je Egyptská politika druhořadá, a nehodláme přihlížet Egyptu jak by eventuelně bez peněz byl cupován politickou krizí a terorismem Syrsko-Libijského submediálního typu. Zopakoval vděčnost Egyptské vlády a lidu za Kuvajtské pochopení a rozlišení zájmů a snah Egyptského lidu. Navíc slíbil, že Egyptský Prezident se velmi brzy zastaví v Kuvajtu aby podtrhnul Egyptské díky této Arabské zemi, která stojí mnohým světovým Arabům iniciátora Arabských myšlenek a průkopníka a vzor Arabské (islámské, panarabské i internacionalistické) solidarity (KUNA,pí)

Diskuse


 1. Pakistán by mohl být NAM tím, co bylo pro SSSR Rusko, tj. zemí, kde by svazek Nezávislých Zemí NAM pracoval na demonstrativním světovém mírovém kosmickém programu. Smysl tohoto programu totiž neplatí jen pro Studenou Válku, ale vůbec potírá v militarismem prolezlých končinách světa prostor k rétorickým manévrům vzhledem k voličům. A myslím že by přítomnost takového programu v Pakistánu znamenala pro zemi i jiné změny. Každopádně bych program dal sem, nejméně ze třech pádných a konkrétních důvodů.. (pí)
 2. Zátěž tzv. Durandovy linie, (kterou vnutily koloniální mocnosti jako hranici Afghanistánu a Pakistánu, a tyto k ní nejsou schopni dojít vzájemné shody,) na vztahy regionu a vůbec na jeho rovnováhu nelze pouze sklepnout mezi "politické neduhy" jako neschopnost Pakistánu, USA a Afghanistánu zřídit bezpečnou pohraniční spolupráci ve prospěch dvou zemí a světového míru, míru v Afghanistánu především. Zajímavá je totiž otázka, zda a jak se na problému podílí vnitřní rozpory mezi historickými etniky Afghanistánu, jejich mezinárodní důsledky a politické chyby jejich představitelů.
 3. Organizace pro Zákaz Chemických Zbraní v Hágu potvrdila, co řekl Syrský Prezident Asád o likvidaci Syrských chemických arzenálů, a to, že "je potřeba spousta peněz. Je třeba zhruba 20 miliard Kč. Je to velmi choulostivé na prostředí. Pokud je Americká vláda ochotná to zaplatit, a přijmout odpovědnost za převoz těch toxických materiálů do Spojených Států, tak proč to neudělají?" Prezident se pak také pokusil vyvrátit tvrzení třech západních států, že by byla za útok v Ghútě zodpovědná Syrská armáda: "Syrská Arabská Armáda zrovna v ten čas výrazně postupovala v této oblasti, a neměla čas ani potřebu v té oblasti používat rakety naplněné nervovým agentem Sarinem, jak tvrdí USA, že (Armáda) učinila. Celý příběh navíc ani nedrží pohromadě. Není realistický. Takže, ne, nebyli jsme to my. Jedním slovem, nepoužili jsme jakýchkoli chemických zbraní v Ghútě" - řekl `česky` v rozhovoru pro televizi Fox. Také v závěrečném čase vzkázal Americké vládě, "poslouchejte své lidi. Následujte sedlácký rozum svých lidí. To stačí," odkazujíc jistě na ankety v USA, které potvrdily velké otřesy v Americké propagandě militarismu a kolonialismu - 70% bylo ostře proti "zachraňování Syřanů raketami před Asádem, který na ně dští již deště raket." Zatímco k Libii se negativně vyjadřovalo něco mezi 17 - 30%, a obecně Američané před Libijským ternem byli s podobnými akcemi "nespokojení," ale laxně je přijímali, a pak především včetně desinformace a propagandy. (pí,NNA)
 4. Reuters tvrdí o Egyptě, že v pří-Káhirské Kerdase "armáda obnovuje kontrolu," poté, co tam "po útoku na policejní stanici týdny dominovali Islamisté" a nebyla tam "známka státní autority." Pak prý "oblohu pokrývaly helikoptéry," a prý "tv kanál Mihwar ukázal snímky obrněných vozů, policisty, vojáky v ulicích." Jak zde, tak v neustále přepíraném případu v Egyptě vyšetřovaného traviče dvou žen je velmi dobře znát, že otázka vojenské intervence a zbrojení teroristů v Egyptě Západem je pro mediální těžiště Západní politiky otevřenou otázkou. Egyptský Vyslanec do Německa vyzval na konferenci Německé novináře, aby prorazili do Západních médií pravdivý obraz událostí z Egypta poté, co se pohřbu v Kerdaských operacích zabitého vysokého důstojníka Nabila Faraga zúčastnili zástupci Islámské Autority v Azharu, generál Sisi, Ministr Vnitra, Premiér i Guvernér v Gíze, a tisíce lidí. Vyslanec do Německa Hegázi také mimo jiné rozvedl, že "Islamistický proud má svobodu účastnit se na politickém procesu dle tranziční mapy, pod podmínkou, že se zřekne násilí a odsoudí terorismus." Pro zajímavost přidáme, že v ústavodárné komisi jsou někteří ex-členové bratrstva, jistě jako pokus zatlačit zespodu na Muslimské Bratrstvo, a poměrně chvalitebný vedle všeho. Francouzská Agentura Reuters, ze které čerpají všechna připrašivělá česká papírová i webová komerční média navíc odsunují do pozadí touto "akční scénou," scénu z jiné lokality, z Mínie, kde za poslední měsíc bylo zabito nejméně 70 lidí, a vypáleno dvacet svatostánků (SIS,NNA,pí)
 5. Íránský Prezident nově doplnil Chameneího edikt (díru kterou si vykopala západní propaganda) prohlášením, že "Nejvyšší Vůdce má tuhle támhle poměrně velkou moc, ale celou jadernou politiku země svěřil vládě, a máme v ní 100% slovo. Nehodláme nikdy, ať se děje co se děje chemické zbraně vyrábět." Tím je argument (Islámského) ediktu dvojnásob silný, navíc s příhledem k tomu, že lídr umožnil novému Prezidentovi Rúhenýmu zcela změnit přístup k dialogu se Spojenými Státy - a tam, kde se Ahmedinižád striktně držel požadavku respektování práv obsažených v smlouvách NPT o dohledu OSN nad Íránskými zařízeními jaderného materiálu a zpracování, tam je Rúhenymu dovoleno přehlížet některé ohyzdnosti Americké zahraniční politiky a vyjednávacích technik, čili je mu dovoleno rétoricky ustupovat Íránská práva "nutným jednáním." No, je to jeho přístup, moc logiky to nemá, vyznat se v tom také dobře nelze, ale na Američany to zdá se zabírá. Je jenom škoda, že tímto přístupem nebude Agentura IAEA/MAAE a její mzn-zákonné vymezení připravena do budoucna sloužit své myšlence: protože, když se nevyřeší nedostatky Agentury vůči Íránu, octne se v jeho situaci příště někdo jiný. Zatímco Írán z toho vybruslí "přímými jednáními." (NNA,pí)
 6. Šéfredaktor Pakistánského deníku Národ M. A. Niazi si všimnul zajímavého faktu v průniku případů Rajmonda Dejvise - Amerického CIA vraha v ulicích Lahóru a vraždy Šazíba Chana v noci z 23. na 24. prosince 2012. Totiž před Islámským právem zavedeným prezidentem Zjaulem Hakem se stále vycházelo z regalských zákonů (zde tzv. Radž), takže vražda byla "narušením králova míru." Právo Radž znalo kompenzace pro různé zločiny, dle Autora, ale pro vraždu nikoli. A zvláštní právě je, že USA získaly zpět z Pakistánské vazby dvojnásobného vraha za denního světla na základě finanční kompenzace pozůstalým. Protože dle moderního, ale stále diskutovaného Pakistánského Islámského práva, jakmile zažádají poškození - v případě vraždy pozůstalí - o odpuštění viníkům, těm je odpuštěno, v Hakově šarije oproti královskému Radž a koloniálnímu Britskému zákonu PPC, který z Radže ještě čerpal. A tohoto stavu lze dosáhnout bezpochyby i kompenzací, což je případ dvojnásobného vraha Rejmonda Dejvise. No a autor poukazuje na dvě zajímavosti: USA kritizují Pakistán, že umožňuje kompenzovat vraždy penězi, ale svého vraha z ranků CIA si klidně vykoupí; a na druhou stranu se tvrdí, že je tato kompenzace vraždy "archaickou," přežitou vykopávkou z temné historie - zatímco vlastně vidíme, na případě Š Chana, že jde naopak o zákon dosti nový, a společností ještě ne úplně prověřený, který naprosto nemá v regalsko-kolonistické minulosti Pakistánu obdoby. (pí)
 7. "Pro nás je dokonalému ovládnutí palivového cyklu a výroby jaderné energie především o diverzifikaci našich energetických zdrojů, ale také o tom, kdo jsme jako Íránci, jaké jsou naše ctižádosti, jaký respekt, a následně jaké místo ve světě chceme našemu národu zajistit. Bez pochopení role identity zůstane většina otázek s kterými se potýkáme nevyřešena." - Íránský Prezident Rúheny. Také přidal, že v Sýrii a pod. se také projevuje národně-psychologický mechanismus hledání a docházení vlastní identity (v novém světě, a že tedy nejde pouze o "demokracii, dvě opozice a teroristy"). Také ukázal Americkou metodu síly jako již nefunkční, a odplácející se Spojeným státům vnitřním chaosem. (pí:IRNA)
 8. Byla prokázána mezinárodně zcela klíčová nutnost lidového boje za informace vůbec - tedy nejen za jakési "pravdivé informace." Druhý termín nestačí, a naopak - což jsou informace jako rohlíky, aby se média a politikové zaklínali jejich "kvalitou" - ve vztahu k pravdě? Nikoli! Jsou pevnou rukou médií řádně přiškrcované, a trvá, než se nátlakem, resp. mezinárodním předáváním zespod nějaký kanál z mnoha - v médiích - uvolní. Tedy nechybí zde "pravdivé informace," ale informace vůbec, a všechny hlasité deklarace na Západě, ať už politické, mediální a další jsou činěny ve zcela zvrácené logice. Ti, kteří o nich (o informacích) nejvíce mluví, těm je jejich umlčování a tabuizace nejpříjemnější. A informační ticho je zde vojensky pevné - všechna lživá prohlášení o zpravodajství se nesou jako zvon, a padají opět do informačního ticha. Zejména opakujeme, že zásadní roli v budoucnu na světový mír bude mít přítomnost neselektivní překladové služby v každé jazykové skupině národů. A mluvíme o zásadním, a chybějícím vlivu Úředních Státních Tiskových Agentur. Jistě, pro občana jedné země je jeho tisková agentura pramálo nezávislou, na druhou stranu však je prakticky neodchylně a bez výjímky taková tisková agentura nejobjektivnějším, nejpřesnějším a nejnezávislejším zdrojem informací pro občana jednoho státu o zájmech druhých národů, v jiných státech. Přínos stávajících médií a tiskových služeb na západě je absolutně mizivý, a daleko spíše u dostupných agentur a médií mluvíme o poškozování našich čtenářů. A to ať jde o konzumní média v rámci ČR, anebo o centralismus všech světových médií kolem dvou Francouzských tiskových agentur. Oproti spojité nádobě korupce, cenzury a médií jsou úřední zahraniční tiskové agentury co do obsahu obratem o 1060 stupňů pro informovanost a vlastní názor čtenáře, a jsou také mnohem populárnějším zdrojem. Boj za nezávislé médium anebo nezávislou domácí tiskovou agenturu nemůže v rozsahu problému v jaké míře jsme jej odhalili přinést žádné pořádné výsledky. Tedy politicky nezkreslený přísun z úředních agentur "zemí v ohnisku" (a tak dostupnost názoru na to, kde vlastně ohniska jsou) je jednou z prvních věcí, kterou je třeba zasadit korupci a světovému militarismu ránu. Nežádejte "pravdivé informace," žádejte informace vůbec, zejména ty "původní." Lze si to představit na regionální dotační politice, když vás jako rozhodující region budou krmit ústředními stranickými tisky, anebo když se dostanete k médiu přímo z místa, kde dochází k problémům, o kterých je vám podsouváno "rozhodnout svým hlasem." - "K Teplickým protestům proti ceně Trutnovské elektřiny Trutnovský starosta prohlásil, že většina Tepličáků s tím předtím souhlasila, a vůbec, že bylo prokázáno, že tam nejsou tak velké problémy přes zimu s topením, jak nyní demonstranti tvrdí." Plus minus to poslední, co k věci potřebujeme slyšet. Toto potřebujeme slyšet pouze pokud si chceme udělat obrázek o Trutnovské radnici, a stačí to slyšet jednou. A komerční média jsou mistry v klamání "že došlo k změnám," nebo, že "mají šířku informací," anebo, že svou selektivností "právě odpovídají velmi specifické potřebě masového čtenáře." Vůbec dnes většina konzumentů našich médií a jejich francouzských zpravodajců trpí představou, že mají "časem ožehnuté specifické potřeby." A ještě jednou opakujeme, že to, co tu popisujeme nemá řešení v "politické změně," nebo v "změně přístupu v médiích," a už vůbec ne ve zpětné vazbě médií. Potřebný reversní směr v médiích lze udržovat pouze nátlakem - a to přímo vyvíjením činnosti, kterou tato média zásadně a trpělivě odmítají za přijaté peníze vykonávat. Jakmile to přijmeme jako dlouhodobý cíl v podpoře samostatného názoru ve světě a v odbourávání korupčně-politicko-mediálních slepenců militarismu, pak mluvíme o revoluční změně, která v případě svého dosažení nese vlastní jméno, a tvoří většinu zájmu občanů v moment té změny. Nikoli o pokoutní sliby, a fasádové úpravy v médiích a politice: dosažená věc musí mít název "zavedení plošné překladové služby bez omezení komentátorských příměsí překladatele." Jde o státní podporu. Já se bez takové jistě obejdu, a mnoho dalších. Ale její zajištění má mnohem větší význam pro člověka a dopad na mezinárodní situace, než technicky potřebné zajištění této státní služby. A opět: drobné odchylky, které nutně vzniknou hlubšími rozpracováními myšlenky, zaváděním pravidel takové služby, nejsou a nesmějí být vydávány za překážku této myšlenky. Vidíme na úředních agenturách zahraničí, že i jejich ohromná závislost, pro zraky jejich občanů, není naprosto překážkou, aby pro zahraničí tyto služby byly nejzásadnějším zdrojem nezávislého názoru. A stejně masový důsledek má naše načrtnutá, z technických důvodů všelijak závislá, překladová agentura úřad-úřad: její vnitřní kompromisy a demokratické poklesky nic neznamenají proti zbrani, kterou tím získá společnost pro hájení svých zájmů míru a mzn. porozumění. No, snad pro to časem pár lidí nalezne srozumitelnější a ráznější slova. Já o tom píšu dost často, a pořád se text vine jak špageta, přestože má dělat reklamu na lejzry a pneumatická kladiva. (pí)

Podrobnosti k Syrské otázce


 1. Náměstek Syrského Ministerstva Zahraničí Fajsal Mikdad ve Středu řekl, že si je jistý, že BK OSN neschválí rezoluci pod Článkem VII - kde byl ještě, dost neprávem, do letoška Irák - a tedy rezoluci umožňující "vojenskou intervenci" za podmínky neplnění Syrských povinností v rámci mezinárodních smluv. Dle Mikdáda Americko-Ruská dohoda o Sýrii článek VII nezahrnuje (NNA)
 2. Bašar Asád, Syrský Prezident, vysoce ocenil "Ruskou podporu své zemi" proti "lítému útoku" a "Takfiri terorismu," uvedla Syrská Oficiální Novinková Agentura SANA (NNA)
 3. Ruský MZ Lavrov označil zprávu Selstromových inspektorů OSN v Ghútě za politicky pokřivenou a předpřipravenou. Řekl, že zpráva je rozhodně nekompletní bez přezkoumání evidence z dalších zdrojů - a označil tak informační zdroje inspektorů za selektivní. Přidejme, že Rusko obdrželo vyšetřovací podklady události v Ghútě navíc od Damašku, a tam asi bude hodně rozsáhlá literatura, která není v Selstrémově zprávě ani zmíněna co do existence, přesto, že ji vytvářely civilní bezpečnostní a úřední orgány na místě. Francouz pak Ruskou kritiku odmítl že "nejde o kritiku zprávy ale inspektorů." Zde se pozastavím: je totiž zřejmé, že času, který získaly elementy v ne-vládní části Ghúty zastrašením - střelbou do inspektorů - bylo tutově využito nejen pro zametení "důkazů po opozici," anebo po zahraničních expertech, kteří útok provedli, ale jistě bylo těchto 14 dní do realizace inspekce OSN využito i k "přípravě důkazů proti Damašku." A proto si Francie všímá, co je objektivně kritizováno, protože je na stejné stránce knihy, jako tato naše úvaha - je tedy dost pravděpodobné, že oněmi zametačemi a vytvařeči stop, a organizátory střelby do inspektorů byli Francouzi. Náš argument sice není "únik informace" - ale přeci jenom za jakýsi "odpar" to pokládat můžeme. A vedle všeho toho, opravdu Rusko zaslouží kritiku své kritiky, protože zpráva inspektorů, v podstatě i přes přítomnost proti-asadovské selekce (země-země, vhodné počasí), dvojznačná, a konečně v kombinaci s tím, že bylo jasně řečeno "co zpráva dělat bude a co nebude," je zřejmé, že dezinterpretace, které se ihned USA, Francie a Británie na zprávě dopustily (byť sofistikovaná, odvolatelná "upřesněním"), postavila tyto země do směšné pozice. Jedním slovem - zpráva přese vše očišťuje Damašek již tím, že její dezinterpretací se Američané opět v Sýrii kompletně zesměšnili. A tedy vedle tyjátru navíc šaškárna.. (NNA,pí)
 4. Dle našeho názoru v skladbě zpravodajství k Sýrii aktuálně vede Libanonská agentura NNA. Kuvajtská KUNA přináší leccos velmi potřebného. Irácké a Íránské NINA a IRNA drží standard. NNN by mohla hlouběji propracovat skladbu vstupního okna, tj. zvýšit počet kontaktních, výběrových zpráv ze čtyřech pomocí tematických panelů. (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama