NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 27.9.: Inspektoři OSN v Sýrii potvrdili, že byl použit Sarin. V době útoku, 21. Srpna byli v Damašku, kde vyšetřovali tři předchozí případy údajného zneužití chemických zbraní

27. září 2013 v 9:13 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Titulky * Nejméně 210 lidí je zatím výsledkem zemětřesení v hornaté Pakistánské oblasti Avaran, v Balučistánu. Další stovky jsou raněné a počet lidí bez přístřeší ještě narůstá. Pakistánský Premiér již zřídil koordinační štáb, zasahuje nejen armáda, ale i další státní a krajské orgány. Na př. Francie oznámila připravenost jakékoli asistence "Pakistánským autoritám." Kuvejtský Korunní Princ také zaslal kondolence, a připravenost k podpoře je samozřejmostí.. (KUNA) * Inspektoři OSN v Sýrii potvrdili, že byl použit Sarin. V době útoku, 21. Srpna byli v Damašku, kde vyšetřovali tři předchozí případy údajného zneužití chemických zbraní. Nad neuspokojivou zprávou inspektorů se USA a jejich spojenci pohádali s Ruskem, zejména prostřednitcvím médií, kdo že je za útokem. Asádova vláda obvinění odmítla jako nesmyslné. Zatím Ban Kimun vyzval zejména USA a Rusko, aby přestali zbrojit kteroukoli stranu v Sýrii, což obě strany otevřeně činí (NNA) * Egypt zakázal veškeré aktivity Muslimského Bratrstva v Egyptě, a všech jeho souvisejících organizací v Egyptě (NNA) * Íránský Ministr Zahraničí Muhamed Džavád Zaríf řekl, že jsme před historickou příležitostí usadit jadernou otázku, a že "země skupiny P5+1 by měly změnit svou pozici aby se lépe setkala s Íránským přístupem." (NNA) * Mluvčí Íránského Ministerstva Zahraničí reagovala na Pondělní oznámení Bílého Domu, že přímé setkání Prezidentů dvou zemí "není zcela vyloučeno," s tím, že tedy patrně není na pořádku dne. Američany jistě láká další zastrašování "všemi možnostmi na stole," a "červenými čarami." Řeči, to ano, hlavně si svůj systém nepodložených tvrzení a výhrůžek nenechat narušit (urgentní?) výzvou Íránu k přímým jednáním (IRNA) * Ruští vyjednavači s USA ve svých poznámkách uvedli, že to vypadá, že USA opravdu stále plánují agresi proti Sýrii přes odpor celého světa a zejména přes bezpečnostní, apokalyptické obavy Syrských sousedů, dokončit. Experti také uvedli, že si jsou vědomi hrozby, že by mohla být nová rezoluce zneužita jako ta v Líbii, s totožně ohavnými důsledky, takže "pokud se čl. VII v rezoluci zmíní, pak rozhodně nikoli v tom smyslu, aby pro Sýrii v případě zádrhelů během implementace chemické konvence, z toho plynuly automatické sankce." Nejsme dle expertů v Sýrii v pozici, abychom něco řešili v rezoluci "automaticky." Sankce prý budou možné, bez ohledu na to, kdo přijatou chemickou konvenci poruší. To je jistě dost nesmysl, když novější výroky inspektorů prosakují podezření, že rebelové mají značné zásoby chemických zbraní. Protože jejich použití jistě nezastaví zablokované lékařství, obchod nebo zemědělství.. (pí:NNA) * Keňská Občanská Televize v úterý uvedla, že zbývajících 6 psychopatických teroristů a násilníků bylo zastřeleno, přičemž zasahující patnáctičlenné komando, které se do budouvy dostalo střechou ztratilo tři členy. Krátce po osvobození rukojmích se ještě ozvala v budově střelba, když policisté pročišťovali objekt (NNA) * Evropa postupně zvedne proti-Íránská embarga již v příštích měsících, pokud bude dosaženo dohody - Rakouský Prezident popsal vztahy s Íránem jako blízké a pozitivní, a poznamenal, že je v Íránské politice mnoho změn od převzetí prezidentury panem Rúhenym (IRNA)
 2. Mír * Kuvajtský Ministr Informací Salman se setkal s vyslanci USA, Mongolska, Arménie a Íránu. Probrali zvláště vzájemnou spolupráci v oblasti kultury a věcí mladých, rozvojový program OSN, ale také vývoje v regionech, nejen pak Sýrii. (KUNA) * Keňská armáda ohlásila 3 padlé při osvobozování rukojmí v Najrobi (NNA) * Egyptský MZ Fahmi se setkal s Britskými, Čínskými a Africkými protějšky. Ujistil je o dokončení přechodu v Egyptě podle "cestovního plánu." S šéfem Bezpečnostního Koncilu Africké Unie probral jak Egyptští říkají "nespravedlivé rozhodnutí" Africké Unie. (SIS) * Česká Republika zrušila zákaz komerčního cestování do Egypta, zjm. se obnovuje turismus do Šarm el-Šejk, Hurghady, Marsalámu, Nuvajby a Dahábu, které jsou i dle Čínských mluvčích, coby "region Rudého Moře" plně bezpečné. Ministr, který se o zdvižení zákazu postaral doufá, že také dojde k obnovení běžného objemu ČS tur. ruchu v oblasti (SIS)
 3. Regiony, Vzory * Náměstek Ministra pro Zahraničí a Vystěhovalce Kuvajtu Šejk Alí předal ve Středu osobně kondolence Kuvajtského Emíra Savaha a Premiéra Naváfe na Burkinafaské ambasádě k smrti bývalého Prezidenta Burkiny Faso Sájeho Zerba (KUNA) * Šéf Libanonské Lojality k Odboji náměstek Muhamed Rád přijal ve Středu nového Čínského vyslance v Libanonu Čjang Čjanga, probrali Čínsko-Libanonské vztahy, zvláště vzhledem k posilování číny revolucemi tzv. Muslimského Jara (NNA) * Rusko rozšířilo svou připravenost poskytovat asistenci Syrským uprchlíkům - Lavrov v rozhovoru s Vysokým Komisařem pro Uprchlíky OSN Guterézem (NNA) * Ománský Ministr Zahraničí poukázal na přítomnost Kerryho a Zarífa na Ťvrtečním setkání. Označil setkání a hovory mezi Íránem a G5+1 za "určitě pozitivní krok vpřed." (IRNA)
 4. Krimi * Množství lidí bylo zabito v úterý při výbuchu v Damašku, uvedla Syrská Státní Televize (NNA)
 5. Líbí se * Kuvajtský Premiér Džaber al-Savah se dohodl se svým Maltéským protějškem Josefem Muškátem na okraji valné hromady OSN ku posílení vz. vz. Také podepsali smlouvu o leteckých službách (KUNA) * Kuvajt probral s šéfem Amerického letectva otázky ze společných zájmů, také se dotkli možností jak rozvinout vztahy v obraně (KUNA) * Náměstek Emíra s Korunním Princem Kuvejtu přijali končícího vyslance Íránu do Kuvejtu Ruhaláha Kahramányho (IRNA) * al-Šabáb Džermejn Grant napojený na Londýnského podzemního teroristu Džermejna Lindsyho bude souzen v Najrobi. Svědčí proti němu pracovníci Skotlanjardu (NNN)


Diskuse


 1. Selstromův chemický tým OSN dorazil ve Středu do Damašku, hlavního města Sýrie, kde má šestice pokračovat ve vyšetřování chemického útoku v Ghútě, kde 21. srpna byly zabity stovky občanů vč. dětí. Selstrom řekl, že nevěří, že by bylo možno dohledat všechny chemické zbraně v Sýrii, a ty zničit (v jasném odkazu na chemické zbraně rebelů, státní jsou v do Hágu zaslaných seznamech), nicméně se tým "pokusí nejlepším způsobem dokončit svou misi." Selstrom také naznačil, že západní státy nejsou schopny sehnat dostatek peněz na likvidaci toxických materiálů, takže bude Selstromův tým "hledat nejlepší způsob, jak se jich zbavit." Tým sesbíral důkazy a vzorky v Ghútě, Mazamiji a Zamalce (KUNA)
 2. Americký Prezident Obama řekl, že je nutno diplomatickou cestu s Íránem "otestovat," a že je Íránský návrh přímých jednání "pouhými slovy, které je nutno doplnit konkrétními kroky." Zopakoval také, že nelze Tehránu dovolit vyvinout jaderné zbraně. Mezinárodně se již uznává, že se "čeká na zlepšení vzájemných vztahů mezi Íránem a USA." Íránem navržená přímá jednání s USA jsou v této realitě dost zásadním krokem, a slova Baraka Obamy nelze chápat jinak, než další snaha vykroutit se z přímých jednání. Tehrán by jistě mohl klást jako podmínku takovým jednáním alespoň omluvu za svržení první Íránské demokratické vlády, a nastolení Amerického diktatoriálního protektorátu trvajícího třicet let. Potřebné kroky rozhodně nejsou jen na Íránské straně, a Íránské kroky je nutné opětovat z Americké strany alespoň setkáním Obamy a Rúhenýho na okraji OSN. Svět má předpokládám pokryteckého Amerického strašení s Íránem plné zuby, a naopak od Tehránu, který má od revoluce 1979 naprosto čisté ruce: žádné anexe, invaze, okupace, útoky, agrese, svět nic špatného nečeká; spíše čím dál naopak. A v tom zatím politický názor světa poněkud předbíhá názor veřejný, který se nechal dost dlouho a hustě vymývat proti-Íránským strašením. Poté, co Írán svrhl z USA doveženého pučistu Šáha Pahlavího, se USA tímto jaderným sýčkováním pouze snaží udržet nový režim mezi svými spojenci v nelegitimitě, poté, co byla - pro USA bohužel - Tehránská revoluční vláda světem vůbec uznána jako legitimní. USA dost zaspaly, a promptní, hladká omluva, za Šáhovo panování a Amerikou podporované Irácké agrese by byla světovým názorem spolknuta bez zvláštního přežvykování. V rámci svých určení nefunkční agentura dobrovolného nukleárního dohledu a inspekce by měla též učinit značné kroky, aby plnila svou funkci, a nikoli propagandistickou funkci, kterou proti všem svým předpisům a vyhláškám OSN plní dodnes. Stokrát vyvrácené a v svých účelech a prostředcích příšerně osvětlené "pochybnosti" o Íránském jaderném programu jsou pouze lacinou náhražkou politiky pro Americké vlezdořiťky, aby nějak svým voličům zjm. v Evropě vysvětlili, proč neudržují s tak perspektivní a vlivnou zemí vůbec jaké vztahy. K Íránskému "vykřikování" a "nepříčetnosti" je třeba mít před sebou celý text problému. Jedním slovem Írán je utlačovaný Spojenými Státy, a pomluvy se svými tématy nijak neliší od pomluv, které se za asistence globálních západních médií vrší na hlavě Kuby. (NNA)
 3. Vyslanec OSN pro Somálsko Nikolas Kej řekl, že je třeba do Somálska poslat nějaké helikoptéry, protože prý útok v Keni dokazuje, že Somálský al-šabáb je hrozbou mezinárodní. To si nemyslím hned z několika pozic. Kejova reakce je navykle Americkou reakcí, která se ještě nikdy neosvědčila, a postrádá vůbec hloubku a zájem o problém. Že nějací zakomplexovaní mindráci přepadnou supermarket v Keni a povraždí velmi zvláštní nakupení lidí, až to skoro vypadá na nájemnou vraždu přes prostředníky v CIA, to přeci ještě není důvod, abychom nacistickou sektu vyznamenali "navýšením vojenských stavů." Naopak, reakce na událost v Keni nemůže být reakcí v Somálsku. Jistě, Keňa může učinit posílený zátah na tuto sektářskou havěť propojenou s kriminálními elementy. Naopak ale výzva Šabábu, aby Keňští vojáci opustili Africkou misi v Somálsku musí mít pouze tu odpověď, že Keňa zopakuje svou účast na osvobození Somálska od terorismu. Také pochybuji, k tomu, že vyslanec Kej navrhuje zápůjčku helikoptér, že to není příliš aktuální, vzhledem k povaze boje v Somálsku. Vždyť jak často použijí helikoptéry Pakistánci proti teroristům TTP? Zřídka. Daleko potřebnější jsou v tomto smyslu dobré informace, podpora lidu, kvalitní výcvik, dobrá morálka vojáků, a fungující služby, úřady, justice a infrastruktura, vč. civilní bezpečnosti. Dle mého názoru je cílem Šabábu učinit dojem, že jsou v nebývalé síle, zatímco v Somálsku ve skutečnosti jsou "na vymření." A konečně Al-Kajdá je pěstována všude, kde se imperialismu příliš nezamlouvá autentická demokracie. A pokud je Al-Šabáb větví, anebo "bokovkou" Al-Kajdy, pak myslím, že úvahy o povstávání anebo zanikání jeho hrozby světu na základě jednotlivých agresí proti civilistům absolutně nejsou na místě. Daleko lépe by bylo, kdyby Keňa učinila vhodná opatření v rámci své suverenity a Afrického boje s terorismem a sektářstvím, a konečně v Somálsku, kdyby byly učiněny takové kroky, aby plán Šabábu vyšel naprázdno, a jeho výzva byla ohodnocena jako nafouklá, a opětována preciznější proti-teroristickou politikou, formálním obnovením výzbroje, anebo jen uniforem vojsk Africké Unie, takže by Šabáb byl odpovědí demoralizován. Naprosto není třeba dělat v Somálsku kvůli incidentu v Keňi "druhou vojnu." Jedna už tam je, a útok v Najrobi byl jistě a bohužel, pro Keňské, překvapením, nicméně byl jedním z tisíce takových. Rutinním útokem, který nenasvědčuje změny pozic. Vůbec bych v Somálsku reagoval klidným pokračováním bezpečnostní, konciliační a rozvojové politiky, a s hl. OSN provedl konkrétní zaostření, spíše než navýšení asistence. Vnímáme útok v Keni především jako útok Západních médií na Keňu, a až sekundárně jako blamáž o síle Šabábu, reagující a snažící se ovlivnit nové dotace EU Somálsku, anebo jejich rozdělení a využití (pí:NNA)
 4. "Kapitola VII může být zmíněna pouze jako součást opatření proti narušitelům.. pokud odmítnou spolupracovat, plnit povinnosti, anebo pokud někdo, nezáleží kdo, použije chemické zbraně" - Ruský expert na Syrskou krizi a souvislou diplomacii Rjabkov. Také vyjádřil uspokojení, že inspektoři opět vyrazili do Sýrie, zvláště po kritice, že zpráva - loni typickým způsobem v komisích OSN - vynechala svědectví z celé půlky spektra. OSN takto vynechává byť jen zmínku o závěrech Syrských úřadů, policie, vyšetřovatelů, a vůbec čísla nějak napojená na Syrskou infrastrukturu. Loni OSN často vytvářelo "ostré a silné" závěry jen na základě tvrzení různých "Observatoří lidských práv," které mají mnohdy sídlo někde v obchodě s obnošeným prádlem Británii, a jednoho zaměstnance (NNA,pí)
 5. Obama oznámil, že USA uznává novou vládu v Egyptě, jako vládu z rozhodnutí lidu. Je to velice hezké, ale poněkud nestravitelné nám přijde, že USA dosud oficielně neuznávaly Mansúrovu vládu, v rámci snaživé hry na veřejné mínění, zatímco v pozadí, dokonce bez vědomí Egyptské armády uzavíraly Spojené Státy významné a velmi nebezpečné smlouvy mezi armádami USA a Egypta. Čili nyní USA "prohlédly," zatímco předtím by tajně vystačily i s diktatoriálním pučistickým protektorátem, který by přes nevoli Arabských vojáků hostil rozsáhlé vojenské základny proti Turecku a Íránu? (SIS,pí)
 6. Kuvejtských 40 miliard KČ pro Egypt již dorazilo do Egyptské banky - guvernér CBE Hešam Ramez. Katarská nabídka prý byla proti Kuvejtské nepřijatelná: Katar nabízel dvoumiliardový depozit s úrokem 4.25% ročně, Kuvejtská "investice" má úrok Čtvrt procenta, a ani ne za rok, ale čtvrt % za pět let. (SIS)
 7. Šéf Egyptské Státní tiskové agentury SIS probral se zahraničními novináři, patrně se západními, po zveřejnění Německého příkladu, vývoje v Egyptu. Popsal jim úlohu Agentury v Egyptě a její roli v současných změnách. Upozornil světové novináře, že jako akreditační Egyptský úřad se bude SIS snažit prostředkovat přímý kanál mezi zahraničními médii a vládou, zdůraznil, že je třeba o Egyptě světu mnoho vyjasnit. Jistě, vedle všech nejasností pramenících v samotném Egyptě si ještě západní média dala záležet, aby bylo nejasností dostatek pro jejich a jejich lobistů vlastní zájmy. (SIS,pí)
 8. Brazilská Dilma Rúsefová na začátku Valné Hromady OSN promluvila o mezinárodní špionáži na internetu: "Vměšování tímto způsobem do životů a věcí jiných zemí je porušením mezinárodního zákona a jako takové je urážkou principů, které by měly vést vztahy mezi zeměmi, a zvláště mezi těmi přátelskými." Brazílie totiž byla stejně jako Evropská Unie obšťastněna zakomplexovanci Americké tajné služby NSA zveřejněním informace, že "Brazílie je partnerem třetí kategorie, a veškeré její internetové komunikace, a zvláště ty státní jsou sledovány v USA." Brazilská šéfka státu sice v celé řeči neřekla, o kom mluví, ale všem to bylo údajně dost jasné. Dle našeho názoru a zvlášť po tomto objevu, se jedná o z větší části selektivní fabrikaci: USA nerespektují žádné zákony žádné jiné země, ani zákony o soukromí a suverenitě. Lze se o tom přesvědčit v historii i současnosti Amerického chování ve světě a zahraniční politice. Politikové USA dokonce určují, co je v které zemi narušením suverenity, a co nikoli. Čili sledovány jsou v USA do jisté míry všechny země, ale toto zveřejňování je šababovské blafování, které má hrát do ruky ovlivňování Brazilských anebo Evropských úředních korupčníků. Ti mají strach z odhalení, a jsou snáze kontaktováni, a předávají USA další ekonomicky rozhodné informace, na př. termíny a pod. Čili je to blafování s cílem ovlivnění ekonomicky významných globálních hráčů: Evropské Unie a Brics. U Indie do stejné agendy jako výmysly o "třetí kategorii," ke kterým se nikdo v USA nemusí vyjadřovat, patří znásilňování. A konečně i v Rusku a JAR bychom součásti této agendy našli. Pokud USA oslabují na všech stránkách, snaží se tedy nikoli konkurovat pevným světovým hráčům a blokům, ale jejich sílu podvracet, korumpovat a sabotovat. Podobný výsledek bude mít ničím nevýhodná zóna volného obchodu s USA. Minorita obchodníků jistě dostane svůj prostor, aby program pochválila (pí,NNN)
 9. Francouzský Prezident Holande veřejně přiznal Íránu "práva na mírový jaderný program." Nicméně zbytek jeho řeči byl již laciným doplňkem Obamovy výhýbací akci. Takže "Írán Ano, Írán Ano, Rúheny Super," ale velmi brzy následuje "ale čekali bychom také nějaké konkrétní kroky." Čili návrhy na přímá jednání nejsou ani pro Holandeho nic, co by zasloužilo protiakci typu "domluvení hovorů." Francie také preferuje ozbrojené hrozby Íránu, a vůbec Izraelskou politiku blafování, řečiček, mediální manipulace a zneužívání institucí OSN. (pí:NNN)
 10. Americká i Britská média údajně počerňují rozhodnutí Pakistánu jednat s teroristy TTP. A přitom jsou to Američané a Britové, kdo přišli dát "jasnou odpověď" terorismu do Afghanistánu, svrhli zde vládu, a jakmile počet obětí Angloamerického experimentu v regionu dostoupal téměř milionu, poražení germáni hledají "fíkový list" pro svou ostudu v jednáních s Talibanem "za každou cenu." A tedy i bez ladu a skladu. Je tedy zajímavé, že západní média a elementy působící v souhře s médii v Pakistánu dělají vše proto, aby k oběma jednáním s Talibanem nedošlo: ani v Pakistánu ani v Afghanistánu. Že by se USA nechaly svými rádci porazit v Afghanistánu ještě jednou, potřetí? (vyklofáno z článku S M Haliho v Pakistánském Národě, po víkendu snad přineseme celé, pozn.pí, :NiW:)
 11. Turecký Ministr Zahraničí Davutoglu na otázku Íránské agentury IRNA, zda by Ankara mohla spolupracovat s Íránem pro nalezení cesty ven ze Syrské krize řekl, "proč ne?" - na setkání se svým íránským protějškem Zarífem na okraji 68. VH OSN v Nujoku. Tak jistě: spolupracovat bychom měli s každým, kdo je ochotný pomoci k dobru věci: to u spojenců a zjm. u vlezdořiťků USA není možné. Ti mají "principelní nepřátele," a kdyby "principielní nepřítel" nalezl lék na rakovinu, chodili by bez zájmu velkým obloukem kolem. Na druhou stranu vidíme, že v regionu se hledá "cesta ze Syrské krize," a pak, kdyby eventuelně byla vz. spoluprací nalezena, ještě po ní nutno kráčet, nebo běžet. Zatímco v USA a Británii nic nehledají, natož teprve cestu. Ti již mají řešení. Je v hangáru, a stačí je jen každý den přeleštit a políbit. A přesně tak blízko, jak jsou angloamerická řešení skutečnosti, jsou výsledky angloamerických "intervencí" blízké vůbec smyslu "intervence." Afghanistán: prohra, rozklad. Irák: genocida, devastace, rozklad. Libie: cyklus genocidy, zkrachovalý stát. A původní etikety "nablýskaných řešení"? Irák: obnovení demokracie, Afghanistán: "aby teroristé pocítili důsledky svých akcí; je čas důsledků!"; Líbie: "kynetická akce." Tak pravda, když odmyslíme ostatní definice Angloamerických zločinů v Líbii, a ponecháme si "kynetickou akci," pak nám pojem žádné zázraky neslibuje (i průjem je k.a.), a také ani nepřináší. Takže USA v podstatě nemusí měnit svou agresivní a kontraproduktivní, sebevražednou mezinárodní agresi (nebo "politiku"?), ale postačí zrušit blýskavou propagandu, a nazývat všechnu tu špínu, kterou USA provozují a rozšiřují do světa nějakými prázdnými slovy. Jemen přepadnout se slovy "Tak jdem," Keňu rozbrabčit pod heslem "Vojensky posílit obraz na zemi," a Íránský lid by Spojené Státy mohly oblažit plánovaným jaderným "úderem" pod heslem "nahrazení systému." Člověku by se alespoň neobracel žaludek z líbivých cedulek "Ráj" pro hampajzy a "Kněží" na košilích násilnických úchylů. Desítky tisíc soukromých vězení v Líbii, které tiše doznalo a odsoudilo i OSN se nyní snaží Tripolská vládní osádka pacifikovat právě tím, že věznitele označuje za "Kněze," a vysílá za nimi "kulturní delegace," aby tito "duchovní" (provozovatelé soukromých věznic a obchodu s lidmi) přijali "ducha víry a dobrého zacházení." Je to odporné, ale pozici Libijské chunty chápeme, a možná že tímto způsobem opravdu soukromá vězení "časem" zmizí. Osobně bych tam poslal NATO a soukromá vězení uzavřel okamžitě, a s patřičnými důsledky. Jak pro vězněné, tak pro kriminálníky. Jenže to je NATO v Líbii: nemají-li v Líbii Spojené Státy žádné zájmy, pak ani NATO. Takže tichošlápství jako v OSN. VH OSN by měla stav v Libii rozmáznout; Libijskou vládu to nemůže nijak poškodit. Naopak, je třeba poškodit Západní vlády, s tím vším, co přinesly Libijským lidem - ano, i to existuje - a jenom tak bude mít jakákoli vláda v Líbii alespoň minimální podporu světa a OSN. Její izolace v regionu je zákonitá. A je proto povinností to rozmáznout tak, aby se materiálně a silově zodpovídala Evropa a Amerika. A tentokráte aby zodpovídali za objektivně ověřitelné parametry, které jsou nyní velmi, velmi nepěkné. A chunta s jakkoli dobrými úmysly nejen bezzubá, ale asi i bezústá. (z Turecka IRNA, k Líbii Pí)


Exploze vozů a přestřelky v Severním Íráku

Bahdád, 25. Září, KUNA - Exploze vozů a přestřelky v Severním Íráku zabily nejméně 14 lidí a zranily 22 dalších, řekly bezpečnostní zdroje ve Středu.

Velitel 12. armádní divize, Brigádní Generál Mohamed Chalaf řekl v prohlášení, že násilníci odpálili dvě výbušná auta poblíž místního národního výboru města Havíja ve Středu předtím, než se spustila řež mezi bezpečnostními silami a ozbrojenci. Chalaf řekl, že nejméně jedno z výbušných aut bylo řízeno sebevražedným útočníkem.

Armádní mluvčí ustálil počet obětí na osm občanů a tři vojáky. Dodal, že tři agresoři byli zabiti, zatímco zbytek se rozprchl.

Havíja je zhruba 240 kilometrů severně od Bahdádu. Útok přišel den poté, co bezpečnostní složky překazily pokus zakomplexovaných a podplacených ozbrojenců převzít město v blízkosti Syrské hranice.

Na druhou stranu neidentifikovaní střelci dnes (středa 25.) vraždili v 6-ti členné rodině v severním předměstí Bahdádu Šáb.

Irácký bezpečnostní zdroj řekl Kuvajtské Národní Tiskové Agentuře (KUNA), že střelci vtrhli do rodinného domu a otevřeli palbu na členy rodiny, s použitím tlumičů, předtím, než opustili scénu. (KUNA,NNA)


Pakistán, Norsko a Dánsko za udržitelnou energiiIslamabád, 25. Září, KUNA - Pakistán, Norsko a Dánsko se shodly, že tři země budou tlačit společně za cílem udržitelné energie pro všechny, což je součástkou Rozvojové Agendy po roce 2015, řeklo oficiální tiskové vydání ve Středu.

Podle tiskové zprávy tři země učinily společné prohlášení k svým urychleným snahám zajistit energii všem, poté co se Pakistánský Premiér Muhamed Naváz Šaríf připojil k svému Norskému protějšku Džensi Stoltenbergovi a Dánskému Ministru Rozvoje a Spolupráce Dánska Kristiánu Fríjsi Bakovi, kteří jsou spolu-přísedícími v 32-členné skupině Přátel Udržitelné Energie pro Všechny.

Lídři těchto třech zemí se setkali na okraji 68. Valné Hromady Spojených Národů a byli v doprovodu Kandýha Jumkely, Zvláštního Zástupce Hlavního Tajemníka a Výkonného Šéfa Udržitelné Energie pro Všechny.

Tři lídři nabídli veškerou podporu iniciativě Hlavního Tajemníka Udržitelné Energie pro Všechny (SE4ALL) jako globálnímu partnerství, které může posunout svět vpřed.

Dřívěji, Pakistánský Premiér Muhamed Naváz Šaríf dorazil do Nujoku aby vedl Pakistánskou delegaci na VH OSN, a všichni tři lídři se shodli, že vytvoří použitelný rámec pro dosažení udržitelné energie pro všechny, přičemž vzali na vědomí, že to bude vyžadovat aktivní podíl a účast všech ručitelů, včetně vlád, privátního sektoru, občanské společnosti, Systému OSN a integrovaných rozvojových bank, včetně skupiny "Světová Banka." (KUNA)


Humungus: Únos Ministra v LíbiiTripolis, Středa 25. Září, NNA

Muhamed Abdaláh Al-Sány, syn Libijského Ministra Obrany byl unesen v Úterý v noci neznámými násilníky v Libíském hlavním městě Tarábulis.

"Spojený Mezinárodní Tisk" (UPI) potvrdil, že Muhamed Abdaláh, 26 let starý byl unešen střelci zatímco řídil svůj v sousedství Sirej v Tripoli (NNA)

Po monstrech z grupy Junduláh v Pakistánu další střelba v MešitěNNA: Množství Palestynských věřících bylo zraněno ve Středu poté, co Izraelské okupační síly vtrhly do mešity Al-Aksa a střilely do shromáždění gumovými projektily.

Izraelské síly dnes také přepadly městečka Chalil a Neblúz na Západním Břehu, kde zatýkaly Palestinské občany.

Izrael pokračuje v kampani těžkých bezpečnostních opatření na Západním Břehu, zvláště po zabití Izraelského (okupanta, pozn. pí) v regionu Chalil minulý týden. (NNA)

Zemětřesení v Pákistánu z Libanonské Tiskovky

NNA

Počet obětí silného zemětřesení v Pakistánu vzrostl na nejméně 208 ve Středu poté, co se stovky blátěných domků zřítilo na lidi ve vzdálených příhraničních lokalitách Íránské hranice, řekl oficiálové, dle Reuters.

Zemětřesení zasáhlo řídce obydlenou Pakistánskou provincii Balučestán v Úterý, a bylo zaznamenáno napříč Jižní Asií.

Zničilo domy a přerušilo komunikace s nejhůře zasaženým okresem Avaránu, a bylo tak silné, že způsobilo vynoření malého ostrova na pobřeží Arabského moře.

"Začali jsme pohřbívat mrtvé," řekl Abdrášid Gogazaj, náměstek komisaře v Avaránu Reuters po telefonu ze zasažené oblasti.

Řekl, že nejméně 373 lidí bylo raněno.

Armáda používá helikoptéry a stovky vojáků aby státu pomohla vypořádat záchranné akce v ohromné, zemětřeseními stižené provincii rozdělenou náhodně mezi pouště a hory, která hraničí s Íránem a Afghanistánem.

Geologické ústavy USA zaznamenaly v oblasti záchvěvy nejméně 7.8 Richterova stupně.

Na břehu poblíž přístavu Gvadar se nakupily davy omráčených obyvatel aby mohli svědčit o vzácném jevu ostrůvku, který pohybující se zemské desky vytlačily nad hladinu moře. (NNA)


Ban Kimun a zahájení Valné Hromady OSNNNA - Hlavní Tajemník OSN Ban Kimun v Úterý zvolal na všechny Státy, aby zastavily přiživování krveprolití v Sýrii, a ukončily zbrojní asistenci veškerým stranám v Sýrii.

Zvolal pro "rychlé přijetí rezoluce Bezpečnostním Koncilem OSN k chemickým zbraním."

Během otevření 68. Valné Hromady OSN řekl: "a to by mělo být následováno okamžitou humanitární akcí." (tak doufejme, že za ní již nebude pokládáno vše, co je za ní vydáváno! pozn. pí) (NNA)

Společné vývoje v Íráku a Sýrii - Al-TimDamašek, Sýrie, 25. Září (NNN-SANA) - Syrská armáda znovuzískala kontrolu nad strategickým ropným polem ve Východní Sýrii, po lítých bojích s mezinárodními agresory v Dejr Ezzur.

Syrská armáda převzala do svého držení olejové pole Al-Tim od skupin Islámský Stát Íráku a Levantu (ISIL) v Dejr Ezur v Úterý.

Vládní vojáci zabily desítky teroristů a zranily mnohem více, a zničily množství DshK opatřených vozů militantů v Dejr Ezur (DshK - duška, snadno pašované, Spojenými Státy a Saudskou privátní sférou dotované těžké zbraně, které se snadno namontují na dvoumístné nákladní či terénní vozy: instantní zahraniční těžké zbraně, pozn. pí)

Ropné pole Al-Tim je pokládáno za nejdůležitější z ropných polí v Sýrii (NNN)


Bezpečnostní spolupráce Íránu a IrákuTehrán, Írán, 25. Září (NNN-IRNA) - Íránský Ministr Obrany, Brigádní Generál Husejn Dechkan a jeho host, Irácký protějšek Sádoun al-Dulajmi, zvolali v Úterý po posílení dvoustranné spolupráce v národní obraně, ohlásila zpravodajská sběrnice Press TV.

Dechkan řekl, že Írán a Irák by měly zlepšit spolupráci, založenou na vzájemné důvěře a společných zájmech, a Islámská Republika je připravena vybavit a posílit Iráckou armádu.

"Nezávislý, sjednocený, silný a bezpečný Irák zaručuje regionální bezpečnost a připravuje půdu pro pokrok země," bylo zachyceno, že Brigádní Generál Dechkan říká.

"Írán je připraven učinit své nejkrajnější aby dosáhl míru a stability v regionu ve spolupráci s Irákem a dalšími přátelskými a sousedskými zeměmi," řekl.

Země v Středním Východě jsou schopny obnovit regionální bezpečnost, řekl, dodávaje, že "stabilita a bezpečnost v regionu je dosažitelná jen kolektivní spoluprácí mezi regionálními zeměmi," a nikoli skrze intervence a přes-hraničními hráči, kteří se honí ve všem jen za vlastními zájmy.

Na svou stranu, Sádoun al-Dulajmi řekl, že jeho návštěva Íránu je zaměřena na další posilování obranné spolupráce mezi Tehránem a Bahřádem.

Adresujíc komentářem Syrskou krizi, Dulajmi řekl, že Tehrán a Bahdád "sdílejí pohledy na vývoje v Damašku."

V čele vysoké delegace, Irácký ministr dorazil do Tehránu v Pondělí, a to za účelem hovorů s Íránskými oficiály o dvoustranné spolupráci a regionálních otázkách (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama