NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 30.9.: Maliki ujišťuje o Irácké potřebě pokračovat spolupráci s OSN

30. září 2013 v 16:43 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Maliki ujišťuje o Irácké potřebě pokračovat spolupráci s OSN

MIRROR1, MIRROR2

Bahdád, 26.9., NINA - Premiér Núri Al-Maliki ujistil o potřebě na straně Iráku spolupracovat s Organizací Spojených Národů na všech polích, v souladu s mezinárodním rozhodnutím Mise OSN v Iráku.

Setkání se Speciálním Zástupcem Hlavního Tajemníka OSN pro Irák Nikolajem Mladěnovem ve Ťvrtek 26. Září Maliki zvolal po uzavření mimořádných otázek pozůstavších po bývalém zmocněnci pro Irák Martinu Koblerovi; Premiér též ocenil úsilí, které pan Kobler osvědčil ve svých službách Iráku a světovému míru, dle prohlášení Kanceláře Premiéra.

Maliki dodal, že Irák je součástí oblasti a ovlivňuje jej, cokoli by se stalo, zvláště s ohledem na Syrskou krizi, poukazujíc na úsilí pokračovat k dosažení politického řešení krize, aby byla Sýrie ušetřena od pohrom, a též její bezprostřední sousedství, pokud bude krize pokračovat a směřovat k extremismu.

Na svou stranu Mladěnov ujistil, že jeho úlohou je poskytovat podporu Iráku v jeho výstavbě institucí a v jeho potýkání s bezpečnostními výzvami, stejně jako zlepšovat kvalitu Iráckého sboru v OSN; poukazujíc, že řešení Syrské krize musí být politické, protože jiná řešení Syrské krize neexistují, a zvolal po kolektivních počinech směřujících k dosažení řešení. (NINA)


Premiér kritizoval zařazení Namíbie mezi středně-příjmové Světovou BankouVindhoek, 27. září, (NNN-NAMPA) - Premiér Dr. Hejg Gejngub projevil své rozhořčení k zařazení Namíbie mezi vyšší-středně příjmové země klasifikací Světové Banky, bez vzetí v úvahu značných sociálních rozporů, které stále trvají v Namíbii.

Podle Světové Banky je Namíbie klasifikována jako vyšší-středně příjmový stát s Hrubým Domácím Produktem (HDP) kolem 13 tisíc KČ, krok, který donutil premiéra k poznámce: "mohl bych se buď radovat, anebo se podívat na rozpory, které tento posudek odhaluje."

Mluvíce ve Ťvrtek k 15. ročnímu sympóziu Namibské Banky, které probíhá ve Vindhoeku, řekl, že jednoduchá matematika, které bylo užito k produkci takového posudku, bez započítání závažných sociálních nerovnováh současnosti, je přinejmenším "zavádějící."

"To, co tento primitivistický přístup skrývá je fakt, že jmění je koncentrováno v rukou pouhých pěti procent lidí," řekl Premiér, dodávaje, že zbývajících 95% jsou chudáci, "tak chudí, jako kdekoli jinde v Třetím Světě."

"Toto pokřivené rozdělení bohatství pramení z historických důvodů, a je výzvou, která potřebuje být adresována v klidu a míru," dodal.

"Jsou zde tací, včetně Světové Banky, kteří tvrdí, že problém je v rovnoměrném přerozdělování -- jako kdybychom to nevěděli. Na co ale zapomínají je, že pokud se tuto situaci někdo pokusí napravit, jako udělala Zimbabve, stanou se terčem neobyčejně ostré kritiky a dokonce odplaty."

Geingub řekl, že Namíbie je zemí bohatou na zdroje a má dobrou architekturu správní struktury, ale "není namístě, aby někdo o Namibijcích tvrdil, že jsou bohatí." Bohužel, dodal, tato klasifikace přišla jako hendykep pro naši zemi, která se teprve snaží rozvinout robustní socio-ekonomickou infrastrukturu zajištěním rovnoměrné distribuce bohatství země.

"Ostatek ujišťuji, že přes tento hendykep, který nám Světová Banka dala, dosáhneme cílů, které jsme si sami vytyčili ve svém projektu Vize 2030, správou zdrojů a přídavkem vlastní hodnoty k nim. Naše lnutí k zajištění dostupnosti zaměstnání, bydlení, vzdělání a zdravotnických služeb pro všechny," potvrdil. (NNN-NAMPA)


Rúheny: Diskriminace jaderných práv není přijatelnáNujok, 26. Září, IRNA - Prezident Hasan Rúheny řekl na setkání zde ve Ťvrtek s hlavou Evropské Unie, že Írán si nepřeje být svědkem jakékoli diskriminace jaderných práv a chce sdílet shodná práva s každou další zemí.

Podle korespondenta IRNA v OSN, prezident Rúheny učinil komentář na setkání s Prezidentem Koncilu EU - Hermanem Achilem von Rumpajem, na okraji 68. výroční Valné Hromady OSN.

Íránský Prezident na setkání odkázal na historické vztahy mezi Íránem a Evropou, a zdůraznil potřebu ještě dále tyto vazby rozvinout, zvláště v ekonomické, kulturní a politické sféře.

Prezident Rúheny připomněl Prezidentu Rumpajovi ilegální manévry některých světových sil, ve vypořádávání se s Íránskými lidmi, a zopakoval, "úsilí zaměřené na segregaci Íránu zatemňuje vztahy a vzájemnou důvěru."

"Embarga a hrozby nejsou správnou a efektivní cestou k řešení problémů, a mají v podstatě opačné důsledky. Za současných podmínek silnější vůle může přinést lepší výsledky a dokonce vést k dokončení řešení," zdůraznil

Přejeme si, aby zde nebyla žádná diskriminace v dodržování jaderných práv ohledně Íránu, a požívání shodných práv s dalšími zeměmi v tomto ohledu, Íránský prezident také zopakoval.

Prezident Rúheny poukázal na to, že Islámská Republika Íránu netouží ukrývat své mírové jaderné aktivity, a řekl, že "celá jaderná aktivita Íránu je provozována pod dohledem Mezinárodní Agentury Jaderné Energie" (IAEA / MAAE).

Prezident také ještě jednou naléhal, že na světě není místo pro žádný typ zbraní hromadného vraždění (WMD), a ani v Íránské obranné doktrýně, dodávaje, že Íránský Národ je přední obětí těchto nekonvenčních zbraní.

Prezident referoval k posledním prezidentským volbám v Íránu, řka, že "Lidé Íránu garantovali novou podporu své vládě, jejíž heslem je Efektivní a Konstruktivní interakce se světem."

Vyjádřil víru, že lidé účastnící se vyjednávání s Íránem také využijí příležitosti tohoto "otevřeného okna."

Rúheny také připomněl, že jednání o všech otázkách jsou správnou cestou, ale samozřejmě jaderná otázka je prvnořadou prioritou.

Prezident také promluvil o regionálních a především Syrských vývojích, a řekl, "Islámská Republika Íránu má vážné starosti o nahromadění teroristických skupin v Sýrii."

Prezident EK EU na svou stranu odkázal na významnou roli Íránu v regionu, řka, "Jsme si vědomi, Íránských starostí v Sýrii, a pro nás také je politické řešení v Sýrii prvořadou prioritou."

Herman Achil Van Rampuj řekl Prezident Rúhenýmu "Víra a důvěra jsou dvěma klíčovými slovy vašich lekcí, a my také jsme připraveni zachovat práva Íránského národa k mírovému užití nukleární energie."

Také mezitím promluvil na Ťvrtečním setkání Íránské delegace a ministrů zahraničních věcí skupiny G5+1, řka, "Toto bude velmi důležité setkání a bod obratu ve vztazích Íránu a Evropské Unie."

Ministr Zahraničí Íránu Mohamed Džavád Zaríf řekl ve Ťvrtek, že dnes velmi nabité hovory se zahraničními ministry šesti mocností jsou "významným prvním krokem."

"Teprve nyní se ukazuje, že je zde politická vůle pohnout věci vpřed, a vyřešit otázku," řekl Zaríf v poznámce zveřejněné na své fejsbukové stránce, dodávajíc, že "ministři 5+1 mají též napěchované rozvrhy, jako já, ale nemůžeme očekávat, že toto kolo bude trvat dlouho, anebo, že přinese definitivní výsledek."

Zaríf řekll, že příští kolo hovorů s G5+1, která se skládá z pěti stálých členů BK OSN plus Německo, bude uprostřed října na velitelství Evropské OSN v Ženevě.

Setkání, které bylo hoštěno Ministryní Zahraničních Věcí Evropské Unie Kateřinou Eštunovou a účastnilo se jej sedm zahraničních ministrů se bude vyznačovat setkáním na nejvyšší úrovni mezi USA a Íránem, po mnoha letech, a ministr zahraničí USA Džon Kery bude zde tváří v tvář Íránskému Ministrovi Zahraničí Džavádu Zarífovi.

Nicméně oba diplomaté nemají žádný plán na setkání čistě jeden na jednoho.

V rozhovoru s Vošinktonpostem ve Středu Íránský Prezident Rúheny zvolal po nastavení času pro hovory mezi Íránem a G5+1, řka, "Čím dříve to bude, tím výhodnější pro všechny. I kdyby to byly tři měsíce, bylo by to Íránu po chuti, a i šest měsíců by nebylo vůbec špatné. Je to ovšem otázkou měsíců ale nikoli let."

Také ve Středu řekl, že Tehrán nemá co skrývat ohledně svého jaderného programu.

Mezitím řekl Zaríf, že doufá, že jeho protějšky mají stejnou politickou vůli jako my, začít vážná jednání s výhledem na dosažení dohody v nejkratší možné lhůtě. (Z IRNA přeložilo Pí, IRNA použila pro pozadí data z Agentury Tasnim)

  1. Dezinformace z noci Soboty 28.9 na Neděli 29.9 na Českém Rozhlase 1, že "Syrská Opozice je zklamaná rezolucí OSN, ale je připravena jednat na Ženevské konferenci" - rozuměj ve skutečnosti není připravena jednat v Ženevě, a klade si opět předpodmínky, které jí zabezpečují, že se konference účastnit nemusí - hladce navazuje na dezinformaci z téhož zdroje, založenou na mlhavém vytrhávání z kontextů, že "Rusko podepsalo v týdnu 20.9 - 27. 9 smlouvu s USA umožňující zaútočit na Sýrii." No celkově obě dezinformace těží z útoku na Ruskou ambasádu, a zejména z jeho odsouzení Spojenými Státy, a lze tedy celkem jasně hledat spojení mezi USA a tímto útokem. Každopádně ČRo favorizuje Syrskou opozici, přes všechny zločiny, které tato sdílí s Asádovým režimem, ježto jsou pro širokou politickou sv. veřejnost oba nelegitimní, a to se projevuje na značné filtraci a zkreslování, místy i přímých a účelových lžech, tak, aby neuspěla mírová konference a žádná politická řešení, a aby došlo k útokům Angloameričanů. Kdyby alespoň preferoval náhled OSN, a kritizoval obě velmoci, apod. ale hrát si na mluvčí těleso Rebelů je myslím totálně trestuhodné (pí)
  2. USA nadále potahují Pakistán, a pokoušejí se mu v zákulisí "rozmluvit," resp. vnutit, aby nedokončoval regionálně-prospěšný a i v Indii a Číně žádaný projekt ropovodu z Pakistánu. Pakistánský Premiér se dokonce slaboduše v rozhovoru s Americkým plátkem Volstrýtžurnál vymlouval, že "by USA musely sehnat Pakistánu nějakou ropu, kterou nutně potřebuje, ale také 60 milionů KČ denně," což je penále pokud Pakistán odstoupí od svých povinností vůči Íránu, a nedostaví projekt ropovodu IP, což by byl čin kriminální i pro region, a absolutní škoda s ohledem na to, jak je projekt daleko, a jak daleko jsou alternativní projekty od podmínek tohoto projektu Zardarího a Nežáda. USA by měly dostat přes prsty a přestat se Pakistánu vměšovat do jeho zájmů. (NNN,IRNA,NiW,pí)
  3. Lavrov předal důkazy o podíle Sysrké opozice na Ghútském chemickém útoku svému Americkému protějšku Kerrymu. Podotkl na tomto setkání na okraji VH OSN, že Rusko nehájí žádnou stranu konfliktu, ani "nepreferuje Asáda, jako Syrského Prezidenta, jen usiluje o zachování jednoty Sýrie." Mezitím Americká vyslankyně do OSN Amanda Poverová řekla, že "Rezoluce zajišťuje vymahatelnost zničení chemických arsenálů, celé kategorie zbraní, které Asád zločinně zneužívá proti svým občanům." Ovšem ani náznak reakce na Lavrovovy materiály, a ani zmínka o nedávných straších USA, komu, že ty Asádovy chemické zbraně padnou do rukou? Vedle toho se také Lavrov bavil se zmocněncem OSN pro uprchlíky Toníkem Guterézem, a shodli se, že eventuální zahraniční vměšování a zneužití síly v Sýrii by mělo pouze katastrofický vliv na sousedství Sýrie a znamenalo pouze značný příliv uprchlíků. No, vedle toho na okraji Valné Hromady OSN pořádal sezení "Klub Syrských Militantů," aka "Přátelé Sýrie," a zde nový Americký šéf Syrské opozice Ahmed Džerba poučoval na př. Kuvejtské delegáty, že je třeba se postarat o Syrské uprchlíky, a také jistě zmínil svůj názor, že zahraniční vojenská intervence by počty uprchlíků značně zmírnila. (NNA,NINA,KUNA,IRNA,NNN,pí)
  4. V USA bylo za rok 2012 spácháno 9000 vražd v souvislosti s použitím palných zbraní. Řeči o domobranách v USA jsou nejspíše také produktem zbrojní Lobby. Nechápu co mají USA za problém v regulaci a dohledu? Nemají tiskopis na způsobilost k vlastnění střelné zbraně? (pí,NiW)
  5. Írán a Asád se rádi zúčastní Ženevských mírových jednání BEZ PŘEDPODMÍNEK. Upo. že nejde o luxusní rauty, aby se někdo vysmíval, že to je ta správná dvojka. Opozice klade účelně ozkoušenou podmínku, že musí Asád "chybět v přechodné vládě." Čili musí jít.. a opozice na jednání tedy nikoli. Je třeba zatlačit na USA aby se opozice vzdala teroristických předpodmínek. Asád tak učinil (pí,NNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama