NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 23.9.: Plutonium v Íránu - diverze jaderných materiálů v Íránu, Reuters a (nejen) naše média

23. září 2013 v 13:53 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Jelikož neznám efektivnější kanál - a jako zapálený komunista jsem spadl mezi ty, kteří již opravdu neví koho v nadcházejících volbách volit - prosím KS aby svých médií napříč imperialistickými zeměmi využila, a urgovala čtenáře k jasnému uvědomění, že Mezinárodní Agentura Atomové Energie, která zřizuje na základě dobrovolnosti, po principu transparentnosti a s cílem zmírnění mzn. jaderného napětí nikdy nevydala zprávu, která by poukazovala na "evidentní odklon jaderných materiálů" v Íránu.

Naši občané totiž, a zvláště pak ti, kteří jsou závislí na mediích typu novinky.cz, a navíc vůbec nepoužívají alternativní zdroje, byli přesvědčováni, že Agentura Írán shledala ve svých periodických zprávách podezřelým z odklonu jaderných materiálů.

Když pohlédneme do tiskových zpráv Agentury na jejích stránkách, do hluboké historie vždy Agentura na příslušném řádku zprávy uzavírá, že nebylo jakkoli prokázáno, že Írán materiál zneužívá a odkloňuje. A mám dosti věrohodnou informaci, že některá, a dost pravděpodobně všechna česky psaná komerční média udržují celkově veřejnost neinformovanou až dezinformovanou, a právě že přímo tato laciná média tvrdila opak obsahu k jedné určité zprávě Agentury IAEA/MAAE.

Čili opakujeme: netvrdíme, že Agentura "by si něco takového vymýšlela," ale naopak, že to co výslovně Agentuře média vkládají do úst - a lze to dohledat v médiích a postavit vedle anglického originálu periodické zprávy IAEA, nikdy Agentura netvrdila, a právě zcela naopak. Agentura sice není úplně zdravá, a zprávy pokřivuje tím, že uvádí neutrální (nejpodstatnější) informace v jejich nejkratší formě, pozitivní, a pro Agenturu bohužel neobligátní informace vyřazuje zcela, a negativní do zpráv konstruuje výzvami k plnění těch bodů, které jsou plněny. U tohoto posledního pak se počítá s tím, že média na podkladě neuzavřených formálních osočení Íránu CIA přes Agenturu budou využívat negativního zamoření zpráv právě k spekulacím, a občasným totálním lžím, že v jednom bodě reportu je pravý opak toho, co tam skutečně je. Jinými slovy to dobré pryč, to povinné a očišťující Írán po smyslu problematiky pak zasypat do množství stránek, naplněných neodůvodněnými redudantními výzvami.

A tak potom ten, kdo bude hledat, zda "žurnalistické médium" má právo podezírat, ba máchat Írán v podezřeních a "oprávněných hrozbách," nalezne v reportech Agentury ohromné množství "Urgencí a Výzev," aby Írán konečně plnil vše to, co ve skutečnosti pohodlně a bez nejasností plní.

A jistě hledající laik přes angličtinu, motivovaný otázkou "po oprávněnosti tónu média" nalezne podobného tónu v zbytečných částech reportů tolik, že jistě nerozpozná hodnotu krátkého bodíku, kde se píše, že "nebyla prokázána diverze nukleárního materiálu" na ne-civilní a tajné účely. Protože zhodnocení této položky reportu je podmíněné redukcí všech redudantních bodů přes jejich zřetelnou afekci, a konečně - právě pro diskurs hledání který jsme ukázali, závislý na majoritním stavu informace a zkušenosti zklamání z médií - i kdyby laický čtenář došel k té krátké větě uvnitř reportů, musel by se odhodlat ke kritice svého vlastního diskursu: a tedy zrušit vysoké hodnoty médii předkládaných otázek a silových souvislostí, a naopak nastavit vysokou hodnotu této jedné položce proti položkám redudantním.

A aby laik označil ostatní položky za redudantní a ocenil význam této jedné co obhajoby Íránu na celém poli, musel by vyměnit svůj starý diskurs "na základě čeho to média říkají" za diskurs "média mají Agenturou vše připravené ke svým spekulacím, a výsledkem toho je manipulativně předpřipravená skladba reportů, které tak nejsou technicky závadné, ale zdaleka nejsou technicky správné." V zásadě bychom chtěli od čtenáře, aby nejen zůstal v čtení reportu dost dlouho, a na jeho rozluštění nasadil sakra hroší kůži, ale také, aby ze své touhy "ilustrovat" si závěry médií technickým podkladem dosáhl funkčně efektivního přesvědčení, že jej média sprostě zneužívají, a report je připraven tak, aby v něm silnější, ale zneužitý člověk prostě zabloudil, a vzdal to, s pocitem, že doložil atmosféru přikládanou k spekulacím o Íránu médii naprosto stejnou atmosférou v reportech IAEA.

K naší výzvě komunistické straně tak přidáváme závěr, že Agentura podrobuje specifickou, minoritní ale rozhodnou skupinu odběratelů závislých médií emocionální manipulaci.

A k diskusi navíc, že tento princip není čistě a bez výjímky uplatňován "po dohodě západních politiků s Agenturou a médii," nýbrž, že mezi západními politiky jsou právě tito lidé: kteří nemají dostatečnou kapacitu a potřebný zkušenostní vektor k tomu, aby si studiem reportů něco objektivně vyvrátili anebo doložili.

A právě na většinu iniciativnějších západních politiků je tato práce médií, agentury a meziložených lobby připravena. Tedy především ti po kapitulaci nad studiem reportů trpívají dojmem, že jsou "těmi, kdo reporty studovali," a nyní - ve shodě s médii - ví své, a podporují média v jejich závěrech. Které my ovšem poměrně objektivně na základě dlouhodobějšího studia parciální i rozsáhlejší příslušné historické problematiky hodnotíme jako vědomé manipulace vybavené přístupem k rýsovacím prknům jednání Agentury s signatářskými státy NPT (dohoda zemí o ztišení jaderných tenzí dobrovolnou transparencí, o vystavení svých průmyslově-vědeckých a specificky-vojenských objektů dohledu, a o podpoře jaderného odzbrojení a nezbrojení světa zastavení šíření jaderných zbraní, a konečně je ta dohoda i dohodou o solidární a organizované spolupráci mezi civilními jadernými programy).

A toto jednání je z našeho pohledu, který je jistě možno podkreslit skutečnostmi značně selektivní, a přinejmenším v koordinaci s mediální formulací a lépe impozicí problému.

Požadavek po KS ještě doplníme pohledem z poučené strany, že pro nás je mnohdy Írán podroben naší pochybnosti, v duševně-hygienické četnosti takových pochybností, zato USA z našeho hlediska nepožívají de fakto žádné důvěryhodnosti, a chování USA je převážně lživé, manipulativní, bezohledné, a v podstatě se ani neřídí zájmy USA, daleko spíše psychologickým přístupem politiky USA mají za cíl definovat zájmy svých voličů od stolu moci.

A především, jakmile máme před sebou technickou stránku celého mezinárodně-byrokraticky-mediálního rozporu, a značnou výbavu logické a funkční orientace v evidovaných systémech zpravodajských kauzalit, je pro nás Írán průkopníkem práva mírové jaderné energetiky pro země "třetího světa," jehož boj je vše, jen ne bezvýznamný anebo z říše chorobných ideologických představ. Čili nutnost přesně a důkladně rozšířit vnímání reality mezi občany imperialistických zemí o skutečnost, že Agentura nikdy neoznačila pohyb jaderných materiálů v sledovaných zařízeních za nekontrolovatelný, a naopak každý report v tomto smyslu Írán očišťoval. A pak to s tím předákem boje za lacinou a bezpečnou energii, konkurenceschopnou vědu, a pokročilé lékařství.

Ta poučka o emocionálním charakteru desinformačně-populační intervalence per lobby mezi mediálním monopolem Západu a Agenturou, forma koordinata, to je spolu s technicko-psychologickým náčrtem situace spíše vhodné k dopracování v samotném Íránu, a třetích zemích vůbec. Tím bych občany imperialistických zemí nezatěžoval, už tak nemají potuchy jak si z vrchovaté zásoby konspiračních teorií vybrat ty nejpodobnější přítomnému souboru nezapadajících skutečností a politických tvrzení. (pí)

Média také zřejmě využila, že Agentura "nalezla stopy Plutonia" určitého typu v jedné kauze, takže je podsouváno občanům, že "Agentura zjistila diverzi jaderného materiálu na neznámé účely" právě prokázáním stop určitého izotopu Plutonia. To ovšem je úplný nonsens, protože je možno odkázat čtenáře do všech anglických zpráv agentury na konkrétní stránku a paragraf, kde se řeší obecný ZÁVĚR - o prokázání či nikoli. A zde bude za číslem vždy tatáž věta o Íránském programu. No a je dosti zvláštní, že ani čtenáři sběhlí v Astrofyzice nemají přehled o tomto případu, a nechají si serverem idnes a novinky předkládat tvrzení, že prokázání stop Plutonia XYZ bylo důkazem zbrojního cyklu. Pokud vím, jednalo se o konkrétní body vzešlé nikoli z mezinárodně vytvořených kauz - jako jsou bagry a záchodky na Parčinské vojenské základně a pod - ale že v případě prokázání stop určitého plutonia se jednalo o bod zprávy Agentury vzešlý z rutinních kontrol a dohledů Agentury.

A tedy nakonec, že nález určitých izotopů byl v závěrečné zprávě jaderných inspektorů označen za předpokladatelný, a vznikající "běžně při servisních operacích s centrifugami a poruchách."

To média vytrhnou ze zprávy IAEA/MAAE (resp. mluví o "potvrzeném Plutoniu" = spíše desinformace než část informace), kde je to označeno za nezávadné, přiloží to k mezinárodně (USA,Francie) vytvořeným kauzám, kde "bagry co jsou vidět z družice zahrabávají stopy radioaktivní činnosti" tam, kde byly při poslední napínavé, družicově bondovské, mezinárodně vyžádané inspekci nalezeny dámské záchodky z plechu, no a tuto slepeninu vytrhanou z kontextu a už tak obsahující lež o zprávách IAEA nakonec média postaví proti realitě závěrečného posudku, proti jednomu krátkému bodu uprostřed každé zprávy, a už inspektoři najednou diverzi prokázali.

Na novinkách anebo idnes tak proběhly dvě lži o zprávách IAEA/MAAE a jejich konkrétních a jednoznačných bodech. Nález Plutonia byl přičten provozním odchylkám civilního a medicínského obohacovacího cyklu. A všechny zprávy (alespoň s velkým klidem věřím, že všechny) na svém nejvýznamnějším číslovaném bodě uvádějí "Agentura nenalezla prokazatelné stopy diverze jaderného materiálu na jiné než deklarované účely." Možná by "reforma Agentury" mohla spočívat v požadavku, aby zprávy začínaly a končily tímto bodem v učebnicovém černém rámečku.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama