NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

"Zneužívání sociálních dávek" a zneužívání lidí

23. září 2013 v 13:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Jistě, podpora v nezaměstnanosti a důchody jsou z velké části, a zvláště to první, v naší i v sousedních společnostech zneužívány. K tomu také patří to, že lidé, kteří si takto "přivydělávají" pokládají pracující - za parazity, za verbež, a často je s despektem i napadají.

To ovšem známe i od zlodějů - kterým je jejich dlouhodobá a psychicky racionalizovaná kriminalita dost malou na to, aby nalézali a poukazovali ve společnosti na "ještě horší jevy." Typické odvádění pozornosti známé z velké i malé politiky, vyplývající jak z psychologických komplexů, tak z prosté zištnosti a přímo hyenismu. Nicméně právě naši politici - alespoň ti, kteří o tom dosud nejvíce naplkali, a dokonce možná i opravdu se nauvažovali (viz Benda ml. a jeho derealizovaný a desocializovaný, společensky reálný aktivismus) - nejsou v pozici, aby jakkoli technicky proti onomu problému brojili.

Jsou to oni, kdo umožňují vznik takové nátury, aby pobírala s poměrně slušnými pracovními schopnostmi vydatný důchod, vše propila a ještě si na pití pod pláštíkem hladu dožebrala a dovydírala na přátelích, a pak pracující označila za flákače, a tvrdila, afektovaná svou alkoholickou hmotnou nouzí, že ji pracující lidé neživí a nikdy neživili, a že takové tvrzení patří nejvýš před soud.

Jsou to tito politikové, kdo umožňuje takto zanedbanou společnost - kde je vzdělání nekvalitní, studenti se živí prostitucí, do politiky jsou lidé motivováni leností a "lepšími výdělky," a tak dále.

Tyto patologické jevy v kontextu sociální podpory a zabezpečení jsou vytvořeny dlouhodobou prací se souborem kompletně nefunkčních politik, a umožněny politickou arogancí znechucenou samotnou společností počínaje jejím obecným principem.

Je to teprve produkt chátrání všech státních institucí, ba jejich zneužívání na úkor jejich původního smyslu.

A v takovém případě nemá politik právo přistoupit ke kritice "takových lidí," natož pak inkriminovat celou společnost sepsáním takových zákonů, že značný vzorek dotčených osob požívajících perfektní úcty a vyznačujících se nenápadnou slušností propadne sítem buzerace a neposkytování informací, takže je ve výsledku daleko spíše postaráno o ty zneužívající, pročež ti oprávnění jsou odkázáni k některému z rychlých konců člověka neuvyklého špatnému zacházení a ztrátě materiálního a společenského zabezpečení.

Politik, který by v našem státě měl právo zneužívání dávek adresovat v řeči, anebo dokonce kompenzovat zákony, by musel mít ohromný přehled o komplexní nutnosti reforem - zvláště těch, motivujících společnost k odstranění zlozvyků. Musel by namísto osočování, zastrašování a sprostých urážek občana vyléčit lékařství, poučit školství, zabezpečit důchody, vyprat z ringu populisty a rozvraceče společnosti argumentem, a tak dále. A až by toto bylo hotové, nemusel by se k zneužívání vyslovovat, protože by se zkažení museli čelem k zostuzení napravit, a většina lidí by si z vlastní slušnosti nedovolila pobírat to, co je jinými určeno jiným.

Naši dnešní politikové ovšem toto vše nevidí, a ještě si v roli "rozpočtářů" a "nezodpovědných zodpovědných" sociální rozpočty morálně přivlastňují, jako by byli snad zneužíváni sami, vedle vší své korupce, zahraničních loajalit, a prolobovaných zákoutí ducha.

Dodejme, že vedle toho všeho je už jen slabým argumentem - tak jako opravdová slova Agentury proti svému obrácení v ústech médií - že sociální finanční systém plně zohledňující všechny morálně platné varianty není problém "uživit." Je jen problém, když se k tak lacinému "přerozdělovacímu přístroji" pustí horda rozkradačů a autoritářských megalomanů s krátkým rozumem pro vše jiné, než pro vlastní majetek a pro tiché našlapování před zraky zákona.

Polopaticky poslední myšlenku předvedeme takto: "pouze banda zlodějů a nafrněných, líných bastlířů s přebujelým pocitem odpovědnosti je schopna ničit sociální systémy s proslovy o jejich neudržitelnosti. Bez jejich hladové iniciativy by takový systém přerozdělování udržela i cvičená opice či koncil švábů v krabičce od sirek." Realita je prostě taková, že sociální přerozdělování funguje jen potud, pokud převládá nad jeho ustanoveními dobrá vůle.

Pokud pak přes geopolitické rébusy společnost nevidí, co si to vlastně několik desítek let pro sebe volí, pak je jasné, že dojde k destrukci všech humanitních institucí společnosti a zneužití všech autorit, a jakmile se tím začne kazit společnost, je naprosto nutné, že volená i nevolená špína si vezme onu závislou část společnosti do huby tak jak je, a začne likvidovat všelijakou praseckou a lajdáckou činností i sociální mašinerii, která jinak snadno zbavuje jedince všech rozporů žebroty, a tuto svou pestrou destruktivně-egoistickou, a zvláště omezeneckou činnost cíleně přikrývají dalším rozvracením po hranici etnických rozdílů, a konečně totální fabrikací o "neudržitelnosti solidárního rozměru státu."

Tu pak ti nejsprostější a nejuvědomělejší psychopaté z vyšších echelonů moci a slova uzavřou fabulacemi o "moderních reformách," a kolapsu "starých teorií státního zřízení," a k tomuto teoretickému svinstvu ještě neváhají přidat velmi drahé mezinárodně byrokratické a úvěrové procesy, které celý tento pláštík vnitropolitické neschopnosti a protilidské ignorance ještě zavádějí jako typ interakce mezi národními institucemi různých zemí a společenstev států.

Co dnes ovšem není "lež jako věž," že? Na zakončovačce Americké agrese proti Sýrii jasně vidíme hloubku nutné desiluse. A rád bych vás ubezpečil, že velká většina těch "největších mezinárodních problémů," které jsou nám cejchovány do hroší kůže rostoucího strachu a světonázorové apatie, se naprosto od Syrské koncovky USA-Asád-Chemické konvence neliší.

V určitém stupni poznání příčinnosti světového dění disponuje názor již intuitivními prostředky proti celkům i částem takových lží, takže americké a podobná chování navenek přímo "holograficky" vystupují nad ostatní kresbou ve svých pohybech tak, že depeše a zprávy okolního světa jsou do značné míry přirozené a objektivní, zatímco depeše USA a podobných pozorovateli přímo vyplývají z trvalého diskurzu vyrvání a umlčení těchto sil.

A netrvá ani příliš dlouho (ovšem vyčerpávající čas) aby člověk začal spatřovat nad krajinou dialogu široko se rozmáhat ocelová ramena lží a agrese, která jsou médii akceptována jako moc, a vykreslována jako blankytná obloha.

Pro ilustraci, že jsme nijak nevybočili z původního nárysu si povšimněme, že nic z toho, čeho jsme byli svědky od USA v Sýrii nelze vydávat, natož pokládat za dialog, takže jediné, co mohl světový názor - ať už třeba manifestovaný v Ruské uniformě - učinit, aby "Americe zesílil názor Syrského regionu," bylo vykolejit Spojené Státy ocelovou, teatrální procedurou, nepoživatelnou pro média.

Přístup USA si z názorů světa ani z jeho "touhy po dialogu" nic nečiní, naopak, optimálně by dialog na Amerických universitách osadili elektrodami, a rozprodali by pak naše myšlení, vlády i umění (svému) "mezinárodnímu obchodu," aby ten "efektivněji dopravoval světové zboží do jeho destinací."

USA lze k strohému, kapitulačnímu dialogu pouze dotlačit, ale rozhodně nelze očekávat, že při zachování mocenské struktury bude "vynucená fasáda porozumění a dialogu" navíc jakkoli upřímnou. Takového není v Americké Zahraniční politice opravdu naprosto nic. Naopak, uvyklost upravovat si prostředí: vmanipulovat názory do spojeneckých národů, zahlazovat spolu s množstvím životů nelíbivé vlády, využívat stejné mezinárodní zákony jednou proti někomu, jindy v něčí prospěch, doplňovat nejednoznačné vývoje v světových regionech vlastními aktivitami, aby se misky názorů konečně převážily, a tak dále.

Po pravdě řečeno, Tlaky - Íránem dost často používané slovo - jsem ve světě ani kolem USA nepozoroval. Nejvýš si je dovolím domýšlet někde v teoriích hluboko daleko nad mou zkušenost, že snad mezi dvěma "teatrálně interferujícími megasilami" (Rusko-USA) nějaké tlaky jsou přítomny, jako již stabilizované vazby.

Ale ostatek daleko lépe řadíme mezi počerňování, odvádění pozornosti, vydírání, rozvracení, dvojitá podpora vítězů, lži opírající se o neinformovanost, podpora neinformovanosti rozvíjením zápletek hrajících pro logiku lži, a pak konečně i běžná agresivní msta, brutální experimenty, recyklování zámořských společností pro likvidaci munice, umořování zatvrzelých společností hladem a tyranií, ano - a tyranie ve své čiré podobě, opletená mezi svými vyhloupělými dobrosrdečnými spojenci nutnými lžemi a úplatky (viz. Izraelská lobby v ČR).

Vůbec všechny položky kriminality a deviace, které se hodí do nerovnoměrně vzrostlé společnosti národů, vrostlé do informačního aparátu tak, aby byla reakce nulová, a optimálně byla agresivní a svévolná velmoc "přijata" jako z vlastních nejmilejších končetina, aby byla hromada haraburdí, neschopnosti, nezodpovědnosti, nelidskosti, ilogičnosti a omezenecké agresivity přijata do rodiny lobotomických šimpanzů jako děťátko, které zaslouží největší lásku, péči a bezpečnost, protože se nadmíru podařilo, byť je cizí, a ne příliš srozumitelné, a byť tam, kde klejeme nad jediným "Terezínečkem" toto děťátko nadělalo již spoustu "drobečkovských hloupostí."

Což nelze snad vzít naši autentickou Evropskou náladu na tehdejší řádění USA v Iráku, a jako papírový řetěz tuto náladu zmnožit po celé době Amerického angažmá ve světě od II. sv. války, a v takto zmnoženém našem hněvu ještě chladně sečíst čísla, a pozastavit se nad tím, proč jsme vlastně schopni tohoto Terezínového megadrobečka krom Iráku vlastně odmítavě hájit?

No, snad právě proto, že již dávno poznal, že informace a myšlení mohou být také dost dobře jeho vlastním prostředím - abychom ocelové ožralecké monstrum, které se dekády let převaluje z boku na bok a sprostě pokřikuje - označovali za jednoho z nejpracovitějších členů ekologicko-mírové planety. Však odkud přišla myšlenka, že informace je nejen v prostředí člověka, ale že může být člověku prostředím proti lidstvu, anebo že může být naše sdílení informací podřízeno strojům?

Tedy původ Internetu jistě poukazuje i na důvody, proč my Evropané, kteří máme s vlastními Státy a jejich Válkami příliš dostačující zkušenost tak snadno přecházíme právě Válečnou megalomanii USA.

Nakonec věc Líbie a Sýrie, najmě ona Syrská koncovka, dost dobře ukazuje, že shromáždit v jedné myšlence - o řadě brutálních válek a lží - USA, Internet a Zpravodajství nebude asi úplně nereálná snaha, což?

Snad jen štěstí, že (- - pro náš stupeň společenské zhýralosti? - )"ultrakonzervativní" Muslimská civilizace je zároveň dostatečně dlouho nehnutou a také neporušenými generacemi navštěvovanou rozhlednou, ze které se k naší úvaze velmi snadno rozletí slovo o kolonialismu.

A to rozhodně do konspiračních teorií nepatří, byť je jako i jiné věci v OSN uznán jako fakt spíše z nutnosti, než s důsledky. Podobně jako se v OSN mluví o kolonialismu, a přihlíží, ba přizvukuje Americkým válkám, nejiným, tak se mnohde mluví o potravinové bezpečnosti, a nic pro ni nečiní, tak se leckde prosazuje "myšlenka spotřebních a výrobních družstev jako pilíře společnosti a rozvoje," zatímco společnostem je tato vymoženost zakazována, poškozována, a nakonec vymývána z hlavy i z paměti..
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama