NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 16.10.: Egypt, Líbie, Írán, Afghanistán, Irák - aktuality

21. října 2013 v 16:12 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2

Egypt


Ozbrojené síly Egypta trvale lpějí na "cestovní mapě" pro budoucnost. Armáda odmítá válku lží a pověstí - Sisi. Egypt také odmítá lži v Líbii dostatečně osvětlené loutkové agentury Amnesty International, že by Egypt špatně zacházel se Syrskými běženci. Egypt nepřijal žádnou politiku násilného deportování Syřanů, pouze posílil vízovou politiku země, ovšem s odlehčením pro běžence ze Sýrie. Amnesty takto reaguje proto, že mezi běženci se dosud dostávali do Egypta i jiní nacionálové, na př. agenti a teroristé, které zde USA a Francie potřebují. Další věci které jistě Amnesty Intl. zneužívá je, že Egypt soudil i některé občany Sýrie z podílu na "ozbrojených protestech." Egyptský Ministr Zahraničí poprosil země OSN, aby měly s Egyptem trpělivost, poukázal na teprv nedávné zrovnoprávnění černochů v USA, a zdůraznil, že věci v Egyptě jsou zásadně důsledkem odstranění dvou prezidentů během 2 a půl roku. Mursího soud má začít příští měsíc, na př. z podílu na násilí. Fahmy také upozornil, že soud s Mursím posílí napětí v zemi, a že je nicméně stejně nemyslitelné jej zadržovat anebo propustit bez soudu. Fahmy řekl, že se rozhodně v zemi nechystá půda pro Západ anebo pro Američany. Také nevyloučil, že generál Sisi bude kandidovat na prezidenta. (pí,SIS)

Írán


Šéf "komise domácí bezpečnosti a zahraniční politiky" Íránu Alaedýn Búrúžerdý zopakoval, že "pozitivní atmosféra, která se objevila na jednáních s šesti světovými mocnostmi by neměla odvracet pozornost od nespolehlivého charakteru USA." Poukázal na krev Íránských jaderných vědců, kteří byli zavražděni zahraničními agenty Izraele a USA. K technickému pokroku v Íránu dodal, že Západ nemá na výběr než přijmout fakt Íránského pokroku v jaderné technologii a produkci, a přijmout tedy i Íránská jaderná práva. V Ženevě s EU Eštunovou Íránská strana v čele s MZ Zarífem předvedla pavrpojntovou reprezentaci "Hledání Řešení pro Zbytečné Obavy." Búrúžerdý shrnul Íránské poslední kroky jako snahu změnit atmosféru hovorů z konfrontace na interakci, probíráním realistických a přijatelných návrhů, které by nejenom otestovaly Západní politické záměry, ale také upřímnost Západu v rozřešení jaderného sporu s Tehránem. MZ Zaríf nedávno ohlásil, že předchozí západní plán, nabídnutý během dvoustranných hovorů v Kazašské Almáty je nyní historií, Írán nabídl rámcový plán, který byl přijat, a čeká, jaké plány nabídnou protistrany v dalším kole hovorů, vč. odstranění proti-Íránských sankcí. Jednací skupina G5+1 přijala, navzdory lžem agentury AFP, rámcové řešení nabídnuté Íránem. USA se tedy spolupráce s AFP pouze prodražuje, ve všech ohledech. Náměstek ministra zahraničí dobarvil, že Írán stále může jednat o množství a úrovni obohacování, ale o obohacování jako takovém si, (jak potvrzuje charta OSN a smlouvy sepsané pod hlavičkou IAEA mezi Íránem a Francií, Íránem a USA a pod,) si nehodlá Írán nechat rozhodovat žádnou druhou stranu. K jednáním o sankcích a podobně Írán nejspíš zavede nějaké zvláštní komise, kterým bude jednací tým eventuelně předávat určitá rozhodnutí během detailních jednání G5+1 a Íránu. Írán doufá, že jednání na základě přijatého Íránského návrhu otevrou novou fázi, a ukončí zbytečnou krizi. Mluvčí zemí EU v G5+1 označil příspěvek Íránu do jednání za významný. Íránská a Evropská strana také v rámci vědeckých expertů a expertů přes embarga zajistí správné pokrytí neshod mezi jednajícími stranami a pokusí se nalézt praktické kroky. (IRNA,pí)

Irák


Irácký premiér Maliki zvolal na lidi, aby se sjednotili a zatočili se sektářstvím a násilím, dodal, že Irák šel dost dlouhou cestu, aby postavil silný nepřemožitelný stát, který by zmařil plány štváčů, teroristů a vyvrhelů. Maliki podtrhl, že Irák požívá respektu regionálně i mezinárodně, zvláště pro svou zahraniční politiku založenou na vzájemném respektu a zájmech. Potvrdil, že Irák zajistí bydlení všem svým lidem, a též život na úrovni, neboť "chudoba vedle bohatství našeho státu není myslitelná." A ovšem někteří rozhořčení náboženští vůdci, na př. Kaldejský Arcibiskup rozhořčeně premiérovi jeho slova vrátili poté, co teroristé zaútočili na mešitu Kudz v Kurdském Kirkuku (NINA)

Líbie


Premiér Zejdan označil svůj únos za pokus o puč. Zejdanova řeč vrhla světlo na vnitřní politický souboj, který je vedle fyzického bezvládí v zemi a svévolné okupace různými hráči zásadním důvodem negativního pokroku v Líbii. Nesmíme ovšem vedle tohoto zapomenout na fakt, že Líbii do tohoto stavu někdo dostal, a ten někdo nyní nemá nejmenší zájem Líbii podpořit v jakémkoli smyslu. USA, Británie a Francie - únos odsoudily, a zopakovaly, že podporují .. atd. Některé milice jsou Ministerstvem Obrany a Vnitra placeny. Premiér byl unešen do budovy Ministerstva Vnitra, odkud po osvobození dalšími nějakými milicemi poděkoval těmto milicím, a odsoudil další politickou stranu. Tato další politická strana pokrývající zásadní část Libie násilím a ozbrojenci, stejně jako ještě i jiné politické strany pouze takto v Líbii zastoupená nedávno rozhořčeně reagovala na operace stovek vojáků USA v Líbii, bez autorizace vlády. Zde USA vraždily ze vzduchu, a zatýkaly různé figurky Al-Kajdá (na př. al-Libí), které k takovému divadlu byly ochotny. USA dlouhodobě vývoje v regionu ignorují, anebo se vměšují k horšímu, a situace v Líbii je pro USA vždy místem k strachu, pokrytectví, lžem, a odvracení pozornosti - Líbii USA rozhodně nehodlají pomoci jako rovní rovným. A USA neumí pomoci ani jinými způsoby, s pozůstatkem toho, že USA mají jiné způsoby: na př. vidíme výsledek v Líbii.

Afghanistán


Pokrytec Kerry se již vnutil svému Afghánskému protějšku svým vydíráním, a tedy již je podpis na smlouvě, která zajišťuje nejméně desítkám tisíc okupantů USA zůstat i po r. 2014 v třech různých základnách v zemi, a provádět operace proti suverenitě země. Podepsáno nicméně není to, že by jim byla zajištěna imunita, takže je velmi dost možné, že by to eventuelně vytlačilo USA ze země současně s vojsky NATO, která doopravdy prostě zmizí do konce r. 2014. My bychom naopak raději viděli vojska NATO déle v Afghanistánu, a vojáky USA prioritně pryč, "na hodinu," co s nimi. No každopádně je zde dost velká pravděpodobnost, že tak byl podepsán rozsudek smrti národnímu dialogu v Afghanistánu, a tak američany sabotována jakákoli mírová smlouva, a prodlouženo teroristické násilí v regionu o další dvě dekády. Bohužel (KUNA,pí)

Expres


Saudie odmítla členství v BK OSN, které mohla přijmout po končícím Pakistánu. Uvedla, že BK OSN má dvojité standardy, pokřivené váhy, na kterých podporuje války ve světě, sektářství, zločiny a rozšiřování chudoby, ale jinak Saudie členům OSN poděkovala za podporu (KUNA) * Věděli jste, že jsou stavby mořských korálů využívány pro svou pórovitou strukturu jako kostní implantáty v rekonstrukční chirurgii (pí) * Uganda posílí výhledově turistický průmysl a leteckou infrastrukturu, chce mít v hl.m. Kampale alespoň takové letiště, jako má Keňa v Najrobi. Zatím se ovšem hledají prostředky ke kompenzaci vyvlastnění, a tak 300 ha země. 20-letý plán Ugandské CAA zahrnuje rozšíření letiště v Entebí (NNN) * Turecko se kompletně přestalo bavit s Izraelem ohledně kompenzace obětí a škod na zaútočené pro-Palestinské aktivistické lodi Mavi Mamara. Izrael se sice omluvil, ale nehodlá dohnat odpovědné k trestní odpovědnosti, ani kompenzovat oběti důstojným způsobem. Izrael ovšem nijak nekomentoval tvrzení, že Turecko odhalilo Izraelskou špionážní síť v Íránu. Bývají to technokratičtí, eurocentričtí vrazi, s širokou kriminální zkušeností, a spoustou zlozvyků nemůže to být těžké. Izraelský útok na humanitární loď v r. 2010 stál život a zdraví velké množství zjm. Tureckých aktivistů (KUNA,pí) * Bývalý diktátor Pakistánu, který se vrátil účastnit voleb v Pakistánu s tím, že "rád se očistím před soudem" Mušaraf u soudu zopakoval, že v jeho vojenských operacích nebylo cílem zabití politických soupeřů, a tedy ani klerika Lala Masdžída a jeho matky (NiW) 


Komentáře

1 sah sah | 21. října 2013 v 16:52 | Reagovat

artists who criticised war on libya

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama