NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 9.10.: Írán a USA - neschopnost dialogu na straně USA

9. října 2013 v 15:08 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Mirror1, Mirror2

Zpráva Reuters o 4 zatčených z pokusu sabotáže jaderného zařízení v Íránu je bezpochyby dezinformací, od toho je to Reuters, aby lidem vnucovala nové dojmy, na př. zadržené inspektory, jakmile USA odstoupí od svých v podstatě slibů, a nahradí rozběhlý dialog opět jednostranným chrlením hrozeb proti Íránu, a předváděním svého historického problému s Íránem, který je třeba řešit spravedlivě k oběma zemím, světovému publiku jako "problém Íránu před světovou veřejností."

Tak jistě, vojenská volba je na stole, USA čekají co Írán nabídne krom hovorů s USA, o které není zájem, co dále? Obávám se pane Obama, že dramaturgie, kterou jsme doteď sledovali byla hodně odlišná, takže pochybuji, že když teď všechno hodíte do prdele, a řeknete, že všichni čekáme na Írán, budeme všichni čekat na Írán.

Jenom proto, že jsou USA velká země, nedělá jejich slovo ze střílečky komedii a z detektivky večerní zprávy.

Je třeba znovu probrat otázky uzavřené v Kazašské Almáty, a vaše přeslýchavá velká malá gesta nejsou ani náznakem schopnosti USA vést v dialog. Nejse dialogu schopni ani v Afghanistánu, a nebyli jste ani v Iráku.

Totální stažení, boj o kriminální imunitu, zoufalá svatouškovská propaganda nad masovými hroby, útěk před Iráckými zatykači a botami je váš osud, a sami jste si ho zpečetili svou nafoukanou arogancí, a představou, že masovým vymýváním mozků a ovládáním médií si zajistíte tvář spolehlivé a věrohodné světové mocnosti. Veďte dál USA do izolace. I v tom byl Hitler mistr (pí:NNA)

Expres


 1. Titulky * Íránský Prezident Rúheny kritizoval v setkání s vyslancem Holandska proti-íránské sankce jako nehumánní, vyzval k urychlenému řešení pochybností o Íránském jaderném programu v rámci NPT a jednání G5+1. Urgoval k respektování svobody projevu. Doufal zvláště v roli Německa, které může a "mělo by hrát konstruktivní roli v jednáních G5+1 v Ženevě." Doufal v přínos jednání 15-16 Října, a také v posílení spolupráce Německa a Íránu. Zopakoval, že Írán je obětí chemických zbraní a staví se proti jakémukoli zneužívání ZHV proti lidem. Německá média vyzvala své světové kolegy k pokrytí Rúhenýho v žurnalistických rozhovorech (IRNA) * Americký Kerry prohlásil, že Írán má přijít s návrhem, jak světu dokáže, že má mírový jaderný program. To je moc dobré, pane Kerry, ale svět si celkem obecně postačí, když přestanete strkat prsty do agentury MAAE/IAEA, a šachovat s inspektory OSN. Stačilo v Iráku, Írán nám nemusí nic dokazovat, největší hrozbou pro světový mír, pane Kerry, je vaše vláda. A domnívají se to i vaši občané (pí:NNA) * Mluvčí Afghánského Prezidenta Faízí srovnal Američany se sebevražednými útočníky teroristy, v reakci na jejich "nové" požadavky. USA pokračují v narušování mírového procesu, a proto mají na Afghánskou vládu požadavky, které nejen ohrožují suverenitu země, ale celý složitý mírový proces mezi Afghánci, a tyto požadavky chce si na Afghánské vládě přes těžký odpor Obama vynutit. Detaily v diskusi (pí,NiW) * Soafrická Republika obnovila spolupráci s Africkou Unií. Opoziční koalice Seléka, která převzala vládu nad Soafrickou Republikou po paírovém prezidentu po incidentech mezi militanty Seléky a vojáky Joafrické Republiky vykázala vojska Africké Unie ze země. Zásah proti militantům Lordovy Armády, kterých jsou údajně až dvě stovky podporují Spojené státy, protože v jiných zemích svá zvěrstva na tuto organizaci svádějí. Do Soafrické Republiky se tak vrací i Ugandští vojáci, a údajně mají akce Africké Unie ve spolupráci s Selékou proti Lordově Armádě již nějaké výraznější výsledky. LRA má prý v některých končinách země okrajovou podporu sektářských, etnických či sociálních vrstev (NNN) * Keňský vysoký soud připravuje proces s novinářem Barasou, kterého si na základě fabrikací žádá s obžalobou spřažený koloniální soud v Hágu, poplatný zejména agendám USA a korporací napojených na HRW, Reuters. Velmi pravděpodobně jej země do Hágu vydá, nicméně měla by vznést formální protest proti rušení přestávek, které je tendenční a namířené proti obžalovaným, kteří jistě soudu neutečou, když se k němu vydali i přesto, že nespadají pod jeho jurisdikci a nemá tak nad nimi bez jejich výslovného souhlasu právo uzavírat případy (pí,NNN) * Ničivý hurikán v Čínské Venzhou (NNA) * Tajemník bezpečnostního koncilu Íránu řekl v Pondělí, že Irák je vystaven organizovanému násilí, odsoudil sektářské útoky na utlačované poutníky v Kadýmii. Zopakoval, že se připravuje třetí vlna moderního terorismu, a svět stále není schopný bez cynismu proti nim nepokrytě zasáhnout. Připomněl riziko destruktivních efektů na mzn. úrovni (IRNA) * Muslimské Bratrstvo začalo rekonciliaci s místovládou, Mansúr urguje "omluvy nestačí, lid chce praktické kroky." Jednání by byla na místě, Mansúrova vláda jistě může změny v Bratrstvu ulehčit. Dohodu a její praxi by svět uvítal (SIS)
 2. Mír, Regiony, Vzory * Mluvčí Íránského Ministerstva Zahraničí Marzý Afchamová naléhala na obě strany v Egyptě aby projevily maximální zdrženlivost, odsoudila sabotérské násilné akty, kterými se třetí strana snaží nastolit nestabilitu a nebezpečnost v Egyptě (IRNA) * Malajzie a Austrálie se shodnou na nutnosti vyřešit příčiny a důsledky bezohledných ilegálních převaděčů, také vyváží grantové programy. Premiér Nadžíb se setkal se svým Zélandským protějškem Kejem, ten mu přislíbil podporu aby se Malajzie stala stálým členem BK OSN (NNN) * Nigérie dle Světové Banky má markantní část svého HDP tvořenu příjmy Nigerijců v zahraničí. Tento způsob informací je jistě podezřelý z tendenčnosti, a na př. chybí náčrt jakékoli politiky pro Nigérii, a není ani zmíněno průměrné HDP Nigérie a jiné věci, takže máme jen jakousi zajímavost o "Nigeriském vystěhovalectví," poté, co Namíbie kritizovala podobné manipulativní výstupy mzn. institucí. Známe také z případu tzv. ratingových agentur: plychtit žebříčky nic nestojí, nikdo si jejich původ neověřuje, a propaganda - ať politická, či negativní je prakticky zdarma, a nenápadná (pí,NNN) * Latinamerické instituce vyloučily přítomnost ptačí chřipky (NNN) * Srbský mluvčí parlamentu Nebojsa Štefanovič vyzval svůj Íránský protějšek Laridžánýho k navýšení ekonomické a parlamentní spolupráce, aplaudoval Íránskému odmítnutí rozeznat suverenitu loutkového proti-mírového Kosova založeného na prokorumpovaných dotacích oplátkou za obří vojenskou základnu USA, která nemá v Evropě obdoby (IRNA) * Egypt připravuje první jadernou elektrárnu - Ministr Energií Ahmed Imam, a také velký zemědělský projekt na Sinaji, pro nejpotřebnější (SIS)
 3. Krimi * Pět Egyptských vojáků zabili teroristé v Suezské Izmajlii v Pondělí. Zde jsou tyto útoky pravidelné, a v Egyptě od svržení Prezidenta jednou polovinou z národa a jednou stranou ze třech stran konfliktu 3.7. bylo zabito přes 100 policistů a další stovky civilistů a vojáků v teroristických sabotážích a sabotovaných bezpečnostních operacích (NNN) * Zahraniční nátlakové skupiny v pro-americkým terorem postiženém socialistickém Mozambiku se vydávají za veterány, a žádají "besedy před volbami," aby byla "umožněna jejich práva," a platy někdy vyšší než aktuální armáda. Všimněme si nikoli toho, že žádají besefy před anebo po volbách, ale toho, že v důsledku propagují, že nejsou naplňována jejich práva - navenek, a dovnitř země, že mají nerovné sociální podmínky. Prý, když se sečtou členové skupiny o které je řeč, máme více veteránů, než je možné. A navíc je pak těchto veteránských kongregací ještě několik.. Tuto zprávu lze co do agendy a načasování ladit k Světové bance /a není to poprvé, kdy si zadavatel před kanceláří jejího vedení zapálí cigaretu, a s přáteli z Africké Al Kajdy jej pak típne/ vůči Nigérii a Protestům v Iráku za "snížení poslaneckých platů." (NNN,NINA) * 155 zachráněných a zbytek z pětiset utonulých Afrických běženců - výsledky kriminální bezstarostnosti Evropské i Libijské námořní infrastruktury, která ovšem byla nedávno Evropou zlikvidována. Nedivme se, že je k jejich utopení přihlíženo, ba i přidána ruka k dílu, aby se loď potopila po několikadenní plavbě až před Italským cílem - na českém rozhlase označila reportérka posádku za "náklad lidí," s jasnou intencí dosáhnout asociace na menšinové otázky, přizpůsobivost, krizi a uprchlíky. Evropa prostě neumí být k běžencům tak humánní, jako všichni ostatní, krom USA. Italové rasisticko-populistické důvody tohoto svého jednání v NATO i samostatně skrývají nyní zvoláním na EU, aby to zaplatila, a tak dále svou rasovou nadřazenost affirmují: "pokud někoho negři zajímají, tak ať si to zaplatí" - tolik Ital. Přitom je podezření i pochybení jasně na straně Itálie, a nikoli jejích financí (NNN) * Francie odsuzuje násilí v Egyptě, opět se selektivně vyhýbá Iráku a dalším, a rýpe do Egypta, věrna odkazu své agentury Reuters upozorňuje, že je třeba respektovat právo na pokojné demonstrace. Že v Iráku shořelo 80 mešit Francii nezajímá? Jistě že ne: tři osoby těžce raněny v přestřelce před mešitou na pařížském severním venkově, a zatím okupanti v Jeruzalémě pálili vozy místních lidí a psali sprejem po mešitách sektářská hesla zdůrazňující nadřazenost pachatelů věřícím. Francouzsky laděná Al-Kajda (ag. AFP) také v pondělí zabila ve dvou útocích na první stupně školy 10 dětí a dalších 8 osob. Mimochodem experimentální vysokointenzivní paprskové a vlnové zbraně v Iráku a Afghanistánu byly potvrzeny na tiskové konferenci Pentagonu. Zbraně zahrnují neviditelnou a neslyšitelnou, současnou selektivní separaci větších orgánů, čili nikdo si ničeho nevšimne, a během mžiku početné osádce autobusu padají na zem sem tam ruce, sem tam hlavy, sem tam nohy. Druhé je doloženo svědky, první je potvrzeno Rumsfeldem na videosnímku (NNA) * USA odsuzují útoky na školy v Iráku - je tedy ještě jednou vidět, že akce v Iráku mají zadavatele s mediálním myšlením (pí:NINA)
 4. Líbí se * Afghánská bezpečnost zatkla 11 v Pondělí, zabavila zbraně v provinciích Nangarhar, Lahrman, Kundúz, Badachstán a Kandahár. Šest Afghánců bylo při operacích zabito, není informace, zda mezi nimi byli i vojáci (NNA) * Sýrie nezmění svou podporu Palestinské věci - Asád, zatímco Davutoglu žádá mír a stabilitu v Sýrii, a poukazuje přitom na negativní roli USA v regionu; Člen Fatáhu a vyslanec prezidenta Abáse na setkání s Prezidentem Asádem označil útok na Sýrii za útok na Arabský národ - američanům a francouzům se tedy v Afghanistánu zkracuje šňůra, anebo ubývá kyslík? (NNA,IRNA) * Tuniský a Alžírští ministři práce kritizovali své země, že málo spolupracují, a oficiálové se setkávají jenom když se střetnou na chodbách Evropy (NNN) * Iráčtí se již skoro dohodli na volebním zákoně - poslanec Hasan z Vlády zákona (NINA) * Jižní Korea osvobodila muže obžalovaného z fašismu, protože se r. 1995 přišel do Peťingu poklonit u památníku Kim Il Sunga (KCNA) * Egypťané oslavovali výročí Říjnového vítězství vulicích i na obloze (SIS) * Egyptský místoprezident Mansúr v Saudské Arábii připravoval bezpečnostní dohody dvou bratrských zemí. Jeho Saudský protějšek upozornil na hrozby, které vznesl Západ Egyptu (SIS) * Meziparlamentní Unie (IPU) zasedající po 129. v Ženevě vyzvala k posílení spolupráce mezi parlamenty kolem světa jako jediný alternativní prostředek pro upevnění společných pohledů a světové spolupráce a stability. IPU je předchůdcem OSN, který byl, možná účelově, zatlačen velmocemi - Ruskem a USA do pozadí, když začal vydávat své plody v jejich síle (KUNA,pí)

Diskuse


 1. Američané jsou evidentně sabotérským egocentrickým elementem v Afghánském mírovém procesu. OSN by mělo mírový proces v Afghanistánu od těchto elementů očistit: pokud Talibán nechce vojenskou přítomnost USA, a Karzaí nechce USA při jednáních, pak je logické, čí požadavky jsou v procesu navíc, a jaké to bude mít důsldky. USA žádají ponechání 10 z 50 tisíc Amerických okupantů na 9 základnách, nicméně mají to ošetřeno tak, aby se o čísle nyní nedalo mluvit, až po "smlouvě s Afghanistánem," kterou si chtějí vynutit. Je nutno tedy psát, o "požadavku pokračování okupace," a neuvádět čísla, neboť na jejich základě bude text marginalizován. Pokud to není vůlí zemí v regionu - Pakistánu, Ruska, Číny, Indie, a pokud to není vůlí žádné strany v Afghanistánu, pak to OSN musí jednoznačně osvětlit jako negativní, a učinit vše na podporu nejvýce dotčených stran. (pí:NiW)
 2. Mimochodem "počty Američanů budou vyjednány" - je nadále opakované tvrzení USA, zatímco Afghanistán nechce umisťovat žádné zahraniční vojáky, před mírovou smlouvou mezi vládními Paštuny a Talibánem. Tak snad je zřejmé, že můžeme mluvit o vynucováních a vydíráních, když bude dle agresivní strany údajně smluveno množství zboží, o které druhá strana nemá vůbec zájem, naopak. A s vydíráním v Afghanistánu a mírovým procesem se to má tak: narušování a sabotáž. To, že to bude vyjednáno je nejen důkazem vydírání a utlačování, ale navíc dalším mediálním prostředkem, jak vymývat lidem na Západě hlavy. Ačkoli totiž z povahy věci mají USA požadavky, a ty chtějí splnit, a číslo mohou uvést teď, ve smlouvě, bez smlouvy, anebo potom, napíše se, že bude sjednáno. Afghanistán: "bylo odmítnuto." A to je nutno brát v potaz. Nemůže si tisk psát, co je v Amerických přáních, vydávat to za realitu černé na bílém, a udržet si respekt. A "bude sjednáno" je Americký sen. Už nyní to bude maximálně znovu odmítnuto, anebo to USA vynutí silou a sabotáží, ale nikdy to nebude sjednáno. Požadavky USA po Afghanistánu jak vidíme jsou široce připraveny pro média, a libovolné parametry jsou libovolně nastavovány, aby byl mediální efekt nejvyšší, nejvymývavější. Afghanistán v politice USA v Afghanistánu nehraje obecně žádnou roli.. Jediné nás těší, že již OSN umlčelo Americké vměšování v okolí Afghánsko-Pakistánské hranice, a tedy úspěšně donutilo USA držet se v tomto zpátky. Afghánské a Pakistánské elementy si to musí uvědomit samy, je to jejich povinnost, o které je nelze z pozice státu přesvědčovat, a už vůbec je mzn. zločinem třenice na kontroverzních hranicích podporovat, jako právě USA a závislý tisk (pí:NiW)
 3. Zásadní část Americké propagandy proti Sýrii nyní útočí na Rusko, a obzvláště bude skloňován Ruský přístav Tartus, pro-Rusky zaměřená média a zvláště agentury zemí NAM by se na toto měly připravit, a neponechat čtenáře před nevyrovným zpravodajstvím. U nás se touto propagandou zabývají novináři, ale i odborníci, a na př. studenti Karlovy University, píšící "propagandu pro Anglo-Americkou koalici" - třeba pan Romancov z Karlovy Univerzity nás "potěšil analýzou," která se první odstavec tváří jako nezávislý pohled na Sýrii. Celkem v něm ale jsou Američané výslovně podstrkováni jako "síla od které každý očekává," doslova, pak tvrzeno, že "celý svět doufal že USA" (a Rusko) bude definovat mezinárodní vztahy, pak podává tvrzení, že "suverenita" je "Stalinistický přežitek," nakonec prostě kolem a kolem je řešením v Sýrii Amerika, Rusko má v Sýrii vojáky, což je dle něj "vodící linie" pro Obamu, no, všem vnucuje Ameriku a Rusko (to jen jako kulisu Ameriky), zcela vynechává zájmy a starosti regionálních zemí a sousedů - což plyne z jeho pro-kolonialistického honoráře. No, bylo toho tam dost na zvracení, třeba Obama "se zatlačil," a my bychom mu "měli pomoci v Sýrii," zatímco Putin - jenom tím že napsal v USA do novin dopis, který ty otiskly (Romancov výslovně reaguje na dopis slovy:) - se dopustil "cynické politické manipulace." Každopádně přístav je pro mě nyní evidentně klíčovým pilířem jeho práce a dalších prací Anglo-Americké agendy v Sýrii, takže i proti-Asadovské země by měly toto vymývání mozků o přístavu Tartús kontravenovat (pí)
 4. Karzaí v Srpnu prohlásil, že hovory s Talibanem "nespěchají, pokud k nim dojde za mojí vlády, dobře tak, pokud ne, nový prezident to může probrat, a buď přijmout nebo odmítnout." Karzaí odmítl jednat s Talibanem v Kataru, poté co se v Dohá silněji začaly projevovat zájmy třetích stran, než zájmy dvou stran v Afghanistánu, které by měly dojít míru, před, nebo po odchodu zahraničních okupantů a násilníků, kteří zde testovali nové zbraně, a ukájeli své představy o rasové a sektářské nadřazenosti bílých křesťanů, a někdy i představy fašismu a nacismu. Taliban předtím v Dohá vyvěsil vlajku Al Kajdy, a prohlásil, že Karzaí je nelegitimní stranou, a stačí jednat s Američany. Hned nato Karzaí z hovorů s Talibanem vyloučil Američany (pí:NiW)
 5. Američané nyní chtějí po Kábulu "podpis" pod nikým dnes ani do budoucna nevítanou vojenskou přítomnost po r. 2014, vč. nočních prohlídek a pokračování vojenské okupace obecně, zatímco odmítají Kábulu přislíbit jakoukoli bezpečnostní podporu vůči možným útokům proti zemí zvenčí, uveďme na př. Indii, která by za okolností Amerikou nastoleného chaosu a vákua mohla k invazi přistoupit, ale také Čína, nebo Rusko, které by vojensky mohly reagovat na rostoucí krizi v regionu, kterou by vytvářel Afghanistán rozvrtaný Američany. Čili Americké požadavky jsou pro mne evidentní co se týče prostoru, který je jimi tomu kterému hráči ponechán. Řeči Obamy a Kerryho o stahování z Afghanistánu lze nyní již spolehlivě označit za blamáž, a kdo mluví o stahování z Afghanistánu a nezmiňuje pokračování agresivní okupace, před tím se mějme na pozoru (pí:NiW)
 6. Smlouva, kterou USA z Afghanistánu chtějí vytáhnout je tatáž, která byla v Iráku, a zahrnovala nejen přítomnost agresorů, vrahů, psychopatů a okupantů po něčem, čemu v USA říkají "stažení se," ale také jejich kompletní trestní imunitu Amerických ozbrojenců na Iráckých anebo dnes Afghánských územích. Afghanistán si již v únoru stěžoval, plně sekundován Afghánskou mírovou komisí, a místními výbory, že USA utvářejí v Afgánské provincii Vardak Vražedná Komanda, jak udávají pozůstalí, elementy v bezpečnostních složkách a oběti. Zvláštní operace, ke kterým v teroristicky po Kábulu Američany vynucované smlouvě má být navíc trestní imunita, po r. 2014 znamenají právě Vražedná komanda, která USA organizují v Afghanistánu, někdy pod záštitou Afghánské policie. Tyto složky provádějí brutální noční přepady, označované za "proti-teroristické operace."
 7. Argentinská prezidentka si má odpustit blížící se volby do kongresu, přípravy k léčení hematomu v mozku. Mezitím dva Američané a Němec získali Nobelovu cenu za rozmontování kontrolního aparátu zásobování buněk, takže nyní mohou buňky přijímat pod plachetkou vítaného nevítané (NNA)
 8. Nejvyšší Íránský Revoluční Lídr označil USA za nespolehlivé, Obamu za nesrozumitelného, a telefonický hovor obou Prezidentů za ničemný. Obama totiž nejprve nechal uvolnit informace, že s Rúheným koresponduje, diplomatickou cestu nejprve označil za hodnou ozkoušení, ale hned nato označil nabídky Íránu za pouhá slova, vyzval Írán k podání nových nabídek "mezinárodní komunitě," a vytáhl otřepanou frázi, že taktické a intenzivní jaderné ostřelování Íránské infrastruktury, tak aby to bylo "bolestivé" - doslova, uvádí útočný manuál Pentagonu k Íránu - "je stále na stole." (pí,IRNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama