NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 2.10.: Egypt se drží Palestinské kauzy - Mursí

2. října 2013 v 14:34 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Káhira, 31. Května 2013 (NNN-KUNA) -- Egyptský Prezident Muhamed Mursí znovupotvrdil pevnou podporu své země férové kauze Palestinských lidí, a pevnou opozici rozmachování Židovské zástavby do okupovaných teritorií.

"Egypt podporuje mezinárodní úsilí snažící se pomoci Palestinským lidem a obnovit dohodu mezi Palestinskými bratry," řekl.

Mursí učinil tyto komentáře během setkání s Hlavním Předsedou Mezinárodní Jeruzalémské Instituce (AQII) v Prezidentském Paláci v Heliopolisu, východní Káhiře.

Setkání prošlo úsilí instituce směřující k zachování kulturní identity Al-Kudzu (Jeruzaléma), podle zprávy zadané Prezidentskou kanceláří ve Ťvrtek (27. června) večer.

Al-Ahmar předal prezidentovi dopis od Instituce, ohledně rizika hektických aktivit Izraelských okupačních autorit, cílící na zamlžení identity svatého města včetně nového plánu rozšíření osad.

Dříve, Egyptský Ministr Zahraničí Muhamed Hamel Amr tvrdě kritizoval Izraelský plán k dostavbě dalších 300 osadnických domů ve Východním Jeruzalému.

"Tento pohyb, v to včetně s opakovanými útoky Židovských osadníků na Mešitu Al-Aksa, podminovávají jakoukoli snahu obnovit Palestinsko-Izraelské mírové hovory," řekl ministr Amr, jedna z klíčových postav posledního naléhavého příměří mezi Palestinci s Izraelci.

"Toto jsou ukázky toho, jak se Izrael snaží zahrávat si s vůlí mezinárodní komunity, city milionů Muslimů napříč světem, a s relevantními mezinárodními konvencemi," ujistil ministr.

Varoval, že podobné manévry nejsou pouze kontraproduktivní pro dvoj-státní řešení, ale mohou dost dobře posunout celou situaci v okupovaných Palestynských teritoriích na okraj propasti. (NNN-KUNA, pí-retro k současné podřízenosti USA a tichošlápské podpoře "míru v Izraeli")


Expres

 1. Titulky * Turecký Ministr Zahraničí Davutoglu urgoval přenést těžiště Syrského řešení do nejbližšího regionu, a zjm. mezi sousedy. Poznamenal, že neočekává, že by krize měla nějaké rychlé řešení. Chybně se ovšem domnívá, že je třeba tlačit jen na Asádovu vládu, alespoň do Ženevy je třeba dotlačit i Rebely, když už je Asád s nimi připraven jednat i bez složení zbraní! Davutoglu také vyjádřil své znepokojení, že si mezinárodní společnost vůbec nevšímá důsledků humanitárních a zjm. uprchlíků, vyzval sousedy Sýrie k hlubší spolupráci ve věci uprchlíků (AA) * Mursího Premiér Hišam Kandil, který sedí, bude muset odsedět rok údajného trestu údajně za to, že odmítl znovuznárodnit "textilní společnost," prodanou Mubarakem (RT) * V Pondělí opět Izraelští okupanti a osadníci zaútočili na návštěvníky mešity Al Aksa. Dle mezinárodní agentury UPI desítky Sionistických "útočníků úmyslně provokovaly studenty mešity" (NNA) * Chemická inspekce OSN v Pondělí dokončovala šetření v dalších sedmi případech údajných chemických anebo biologických útoků, a vyčerpávající report, pak doufáme se zápočtem výpovědí všech stran, má být "k disposici koncem řijna." (NNA) * Další 7.2R zeměstřesení v Pakistánu postihlo jihozápad Balučestánu v Sobotu. V podnělí ještě nebyly k dispozici hlášení o obětech a škodách (NNA) * Finsko rozvine s Irákem spolupráci v zemědělství a zejména přinese Iráckým pracujícím zkušenosti s novými technologiemi, a spolupráci v mechanizaci. Dohodli se na tom náměstek Zemědělského Ministerstva Iráku Mehdý Dhamed s Finským Vyslancem v Bahdádu Kerym Kahiltem (NINA)
 2. Krimi * Bombové útoky v šjítských čtvrtech Bahdádu, které si vyžádaly životy nejméně 42 lidí se zaměřují na další rozdělení Iráckého lidu. Šjítští civilisté, sunitské milice, policisté a náboženští i političtí vůdci jsou důmyslně napadáni Al-Kajdou, a jejich scénáře jsou dokreslovány do celé konspirace zapojenými mnohými médii v zemi i v zahraničí. Nicméně v Iráku stejně jako v Pakistánu volání po národní a náboženské jednotě funguje docela solidně, a zpevní vazby jak mezi politickými oponenty, tak mezi na př. muslimy a křesťany. Jediné co funguje, je zvyšování se počtu obětí z každého takového útoku. Nejvyšší Irácký klerik Hakimi označil Takfiristy a především je přiživující sektářské kleriky za psychologické zakomplexovance, což je pro nás velice užitečný náhled (NNA) * Další útok Amerických raket z bezpilotních letounů zabil v Pakistánu 3 civilisty. Pakistán Americkou rozvratnou aktivitu odmítá, a OSN urguje její ukončení a nastolení konstruktivních vztahů v těchto věcech. 13 lidí bylo takto zavražděno Americkými úředníky za posledních deset dnů, bez jakékoli zodpovědnosti zákonu anebo lidem (NNA,pí)
 3. Mír, Vzory * Keňští machři dokonce zatkli 9 násilníků v supermarketu. Připomeneme, že se policisté spustili do objektu střechou, ve které udělali náloží otvor, a při zajišťování objektu přišli o život tři policisté, a bylo zabito 6 teroristů s potvrzeným Britským pozadím. Proto také Británie vytahuje "Skotland Jard," aby v útoku na Keňu nebyly vidět západní koloniální zájmy, projevené dokonce zmocněncem OSN pro Somálsko. Keňa také zatkla další podezřelé organizátory útoku (NNN,pí,RT) * Irácké, Íránské námořnictvo rozvine v rámci strategického posílení vztahů dvou zemí v obraně svou spolupráci, vč. výměny a sdílení výzkumu, experimentů a tréninku mezi oběma krajinami (IRNA)
 4. Líbí se * Malajský Premiér Nadžib Razak při setkání s Nujorskými Malajci zvolal po jednotném snu, a zvláště poukázal na nutnost technologického pokroku v Malajsii, který by oživil a konzervoval diversifikaci mnoha tradičních odvětví v zemi, kterou chce mít Premiér rozvinutou a nacionální. Také se dotknul zdravotnických reforem v USA (NNN) * EU je ochotna spolu-financovat a založit odborníky likvidaci chemických zbraní v Sýrii, pokud se ovšem najdou další donátoři, a pokud bude kontaktována Koncilem pro Chemické Odzbrojení OPCW (KUNA) * Erdogan oznámil zrušení zákazu ženské pokrývky obličeje na úřadech, a také návrat státem zabaveného křesťanského majetku Syriecké církvi (NNA)

Diskuse


 1. Tuniský Prezident žádal propuštění Egyptskou přechodnou vládou zadržovaného ex-prezidenta Mohameda Mursího. Tomu Egyptská místovláda napsala zákon přímo na tělo, aby i bez soudu mohl být zadržován na doživotí. To se mimo jiné snaží vláda skrýt pod obecnými zákony o zákazu politických stran s náboženskou základnou, a ještě jednou skrýt za zákaz p. stran s etnickou základnou. Zákazy nesmyslné, skrývající neuměle cílenou likvidaci Bratrstva, byť jinak možná oprávněnou, za "obecnou potřebu zákonů." Vedle toho také víme, že USA podepsaly bez vědomí Egyptské armády s Mansúrovou místovládou závazné dohody o vojenské spolupráci a proti-Íránských základnách, což je ohromný prohřešek pokud by se mělo jednat o tzv. technickou vládu, či jinak místovládu, definovanou jako "nepolitickou vládu, která nečiní žádná rozhodnutí krom běžné správy úřadů a rozpočtu, a tak dovede zemi k volbám." Čili máme všechny důvody mít pochybnosti - nikoli o demokracii - ale o suverenitě Egypta, a v tom případě dvě, nebo tři země protestující proti dalším degeneračním aktivitám Mansúrovy vlády nejsou jistě na škodu. O USA vůbec nemluvíme, jejich role v Egyptě je tak sprostá, že o nějakém "právu na názor" by mohl blafovat pouze pitomec. Mansúrova vláda své nastolení zaštiťuje lidskými právy a minoritami za Mursího, a vždy se doslechneme o "dodržování dohod s USA o Izraeli." Takže to vypadá, že pro absolutní pochybení Bratrstva se země vrací ještě hlouběji do Amerického kolonialismu. Mimochodem velmi potřebný "obecný zákon" by znamenal u nás na př. zakázání strany paní Merkelové, anebo naší Romské iniciativy. Čili alibismus, aby zmizelo Bratrstvo.. A přidej nedávné tvrzení Mansúra, že nehodlá "zatočit s politickým Islámem." Nyní tvrdí, že Egypt chce "moderní sekulární stát," a zakazuje všechny ne-liberální strany. Vracím se zpět ke své pozici, že by měla armáda svrhnout novou vládu, a přinést svému lidu transparentní, spravedlivou, a dekolonizovanou přechodnou vládu, národní dialog, Mursího ústavu beze změn - jejich nutnost je zcela fiktivní, všimněte si jak bezpředmětné jsou "nové dodatky." Opět - aby bylo vidět, že Mursímu něco chybělo, původně se zdálo, že Mansúr vystačí s tvrzením, že Mursí nebyl schopný zřídit bezpečnost v zemi. No, armáda je schopna s Mursím nebo bez Mursího, tak se postupně alibi přicejchuje každé pokřivené pravdě na kůži (pí,SIS)
 2. Africká Rozvojbanka vyzvala Zimbabve k omezení importu, aby se průmysl dal dohromady. Exporty se stále nedaří ani zvýšit ani řádně doplnit přidanou hodnotou k surovým produktům. Zim má také využít surový export k podpoře opatřeného exportu: zahraniční zájemci o čisté suroviny by tak byli výběrovými řízeními a akcemi pobízeni k investicím či spolupráci v zpracování surovin přímo v Zimbabve (NNN)
 3. Íránec s Belgickým občanstvím Ali Mansúri byl zadržen v Tel Avivu, kde se údajně doznal, že byl před rokem naverbován Hizbaláhem, případ je to takový Francouzsko-Bulharský, a patrně má ovlivnit politické pohyby před Ženevskou konferencí, a dodat trochu lesku velmi zašlé pohádce, že aspirace jsou to, co dělá ze Syrských militantů revolucionáře, a revoluce je to, co z nich dělá oběť, a to že jsou obětí, tímto způsobem hodně dlouho fungovalo i v OSN, aby byly všechny problémy házeny na Damašek, a všechny zločiny USA a Rebelů byly zhusta přehlíženy a kvitovány všemi orgány OSN. Pochybuji, že aspirace dokazují cosi proti existenci občanské války ve které jsou pouze dvě strany a zahraničními sponzory podporované krveprolití, spíše stojím za názorem, že kdyby USA přestaly porušovat v Sýrii lidské práva, krveprolití by mělo velmi rychlý konec (KUNA,pí)
 4. Nepatrný rozruch vytvořila mezi diplomaty šéfka Zahraniční Politiky Evropské Unie Eštunová, když při (oficiálních) jednáních G5+1 s Íránem na okraji VH OSN v Nujoku posadila vedle sebe Íránského MZ Zarífa a vedle něho Amerického Kerryho. Íránský náměstek MZ Arakčí, který se přesunul z Afro-arabské sekce do Mzn-právní sekce ministerstva zahraničí k tomu pouze řekl, že nás zajímají výsledky jednání, a ne, kdo kde sedí. Čili asi to byla Americká média, kdo věc rozmazával. Ekonomicky, bezpečnostně i propagačně upadající Spojené Státy se snaží omezit rostoucí stabilitu Evropské Unie, Africké Unie a BRICSu, ve dvou zemích na př. "úniky o odposleších" na nejvyšších místech. Jindy pak řečmi o lidských právech, znásilňování a obchodu s lidmi. Vše, k čemu mohou přispět média svými emocemi, lžemi, šmouhami, mlhami a blátem USA použijí, aby Německo a Rusko promrhaly část své stability a ekonomického potenciálu na podobné zákulisní podpásovky, typu 3. kategorie (IRNA,pí)
 5. Izraelská politika je politikou zločinu a je v rozporu s Talmudem i Tórou, řekl Íránský poslanec za Židovské hnutí v Tehránu. Dodal, že Írán je jednou z nábožensky nejsvobodnějších zemí regionu. Dodejme, že nejspíš i světa.. když odečteme od svobody v západních zemích /přinejmenším/ netoleranci (IRNA,pí)
 6. Právníci nacistické proti-Ruské skupiny Putzin Pajót hodlají tyto antisemitistické exhibicionistky a i jinak špinavé podplacené flundry a jejich problém s kdečím v Rusku přednést v OSN. Skupina je známá svými výtržnostmi a útoky na Ruské menšiny, etnické i náboženské, k jejichž vyhlazování v Rusku se "punkové zpěvačky" písemně hlásí. Typičtí Američtí agenti, stejně jako čeští neonacisté, kteří se domnívají, že jsme na Ukrajině, a že Češi budou provolávat jméno "vůdce," a tak se spojovat v nacionalismu. Nebo jako militantní sudeti a militantní anti-sudeti, kterým dávají média, bohužel, plný prostor k jejich šíření omezených názorů, historických lží a nenávisti. Koho neplatí Američané, toho platí Karel Gott (pí:RT)
 7. Francouzský Ministr Zahraničí Fabius se snaží z diskuse o utiskování Romů ve Francii vycouvat poukazováním na "vstup špinavých zemí jako je Bulharsko a Rumunsko do Evropské Unie." Přitom hlavním centrem obchodu s lidmi je Nizozemsko, a drogovou centrálou EU je Británie, Kosovo a Itálie. Nemluvě o ekonomické a bezpečnostní povaze Rumunska, která jistě může být díky alibistické činnosti Francouzských politiků značně změněna v neprospěch Anglo-Franko-Americké koalice, která se domnívá, že Evropská unie je vojenská skupina pro okupace v Arabském světě pod jejich velením. (pí,RT)
 8. František kanonizuje Jana Pavla II. a Jana 23., s tím, že první zmíněný údajně učinil dva potřebné zázraky - vyléčení Parkinsona a mozkového aneurismu, zatímco u druhého se vyjímečně nepostupuje tak důkladně. Papež se chce vyhnout zimním termínům pro související obřady, aby poutníci nebyli omezeni ve své účasti (NNA)
 9. Americký Okupant Čuk Hagel se promenoval po okupační hranici mezi dvěma Korejemi, pod hesly "zastavení Severokorejských agresí." OSN musí přijmout čerstvou iniciativu na Korejském poloostrově, která přijme fakt, že USA má v Jižní Korey vojenské velení, a započítá tak USA jako součást problému, ekvivalentního problémového hráče, jako je Soul a Peťing. Dokud bude OSN mediovat mezi dvěma Korejemi, mluvit o severní Koreji zúčastněně a přehlížet dominantní podíl USA na všech zdejších problémech a celém neštěstí, je OSN stále neobjektivní a pro-válečné. (NNA,pí)
 10. AFP uvádí, že Americký Šéf Syrských proti-Asadovských Militantů napojených na mnohé Teroristické organizace regionu v hovorech s šéftajemníkem OSN Kimunem "ohlásil svou připravenost vyslat delegaci do Ženevy." Tudíž je záštitou dezinformací a lží Českého rozhlasu agentura AFP, která nakonec "opomněla zmínit" zcela jasné předpodmínky Nujorské Exilové Grupy, které jí zbavují povinnosti tuto delegaci vyslat. Pro nás to však zůstává stejně silné: Rozhlas tvrdí, že Rebelové se zúčastní zrovna, když je oznámeno, že mají sabotérské a teroristické předpodmínky. AFP v tom má sice také prsty, ale jako obhajoba ČRo ztěží poslouží. Ať si každý přebere sám, do jaké míry mu přijde pokrytí zpravodajství ze Sýrie Rozhlasem vyrovnané. Pro nás je zde dezinformace následována dezinformací, a vyrvávání z kontextu, zamlžování, a brutální selekce jsou pravidlem, a nikoli výjímkou. (NNA,pí)
 11. Nové výpočty uvádějí milion obětí v Afghanistánu. To je tedy asistence, co?! (NiW,pí)
 12. Na Arabském Jaru je zvláštní, že na Západě většina militaristických politiků spěchá přednášet o všelijaké potřebě Arabům pomoct, všechna média se předvádí, jak pohotově donesou kdejakou nedůležitou zprávu (a ty důležité skryjí) a konečně, že dva roky tohoto politicko-mediálního aktivismu můžeme dát do kontrastu s faktem, že 80-95% Evropské populace netuší, co je to Národní Dialog, a na př. zaměňuje tuto jednoduchou pomůcku za "revoluci," socialismus anebo "diktaturu." OSN by mělo zpracovat Anglický text, v spolupráci se zeměmi, které Národní Dialog provádějí, vč. Sýrie a Líbie, který by upozornil, kdy je Národní Dialog vhodný, jak o něj má společnost stát požádat, jak probíhá, a samozřejmě detajly a odlišnosti realizace. Podle mého názoru na př. u nás v ČR je situace zralá na národní dialog: vedle Romské otázky, jejíž řešení není v toleranci, ale v dialogu, je dalších takových závažných společensko-politických otázek v České společnosti napříč skupinami, etniky a sektami přes 50 (napočítal jsem 90). Společenské skupiny se nejsou o nich schopny dohodnout, a politické bloky nabízí černo-bílé odpovědi na tyto otázky, a pro absenci dialogu tedy řešení extremistická, jak levice, tak pravice. A Národní dialog je právě likvidací těchto extremismů, s důsledky intenzivního referenda, a předpokladem toho, že příští volby budou nikoli dalším vkládáním těchto otázek politickým extremistům a exponentům politického hazardu, ale odrazem toho, co lidé volit chtějí. Tyto otázky nemohou lidé odpovědět volbami, když ani volit nechtějí, což je nyní fakt, na rozdíl od tvrzení médií, že "hra je v rukou malých stran." Typu Babiš.. Navíc je 20 let optimálním časem zhodnotit v dialogu mezi společenskými třídami, zda není na čase schválit v referendu novou ústavu, jako to dělá celý svět. Ku př. vstup ČR do Hnutí Nezúčastněných, které brojí proti vlezdoprdelkování USA a Rusku, a proti všem projevům jejich stále probíhající Studené Války, což je 160 zemí ze 183, které by s námi zaujímali kritický postoj k USA i Rusku, by byl rozhodně zajímavou položkou všeobecného Národního Dialogu (neplést s Národní Frontou), a pokud by se na tom v Dialogu společnost shodla, byla by to závazná změna mzn. politiky ČR pro následující volenou vládu (národním dialogem optimálně provádí technokratická vláda, která je vázaná několikaměsíčním termínem a pak se její členové nesmí účastnit voleb jako kandidáti, krom prezidentských a přes-následujících) (pí)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama