NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-10-04

4. října 2013 v 15:48 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Írán byl zvolen do čela komise pro odzbrojení OSN, přes úsilí Izraelského premiéra hodinu před hlasováním obelhat světové politiky. Írán se proti jeho cynickým politickým kalkulacím ohradil tím, že všechny jeho jaderné programy jsou pod dohledem Agentury OSN IAEA / MAAE, a Írán nemá co skrývat. (IRNA)
 2. Egyptský generál Sisi ocenil hrdinství a oběti armády a policejních složek, které byly rozmístěny na hranicích, ulicích a náměstích, k ochraně Egypta a jeho obyvatel. Sisi odsoudil pokusy diskreditovat armádu, rozbít bezpečnostní instituce s cílem konečného rozbití Egypta. Také zmínil pokusy rozdělit společnost a zavést válku proti Islámu (SIS)
 3. Evropská MZ Eštunová navštívila v Egyptě ve Středu Koptského Papeže Tavadrose II, a šéfa Azharské Univerzity Ahmeda al-Tajíba (SIS)
 4. Egyptská 50-členná ústavní komise rozhodla, že nově nebude v Egyptě Šúra koncil (třetina prezidentovi jmenovaní, prezidentův poradní orgán s Prezidentskými pravomocemi pro případ války, viz §35-39 Mursího ústavy), a bude patrně nahrazen Parlamentem, ústava se tedy nedoplňuje ale přepisuje, dodal mluvčí komise Salmáví (SIS)
 5. Kuvejtský Emír a Premiér zaslali kondolence Gabunskému Prezidentovi Alímu Bungovi k skonu jeho bratra (KUNA)
 6. Alžírský Ministr Financí a jeho Kuvejtský protějšek Korunní Princ Naváf al-Sabah probrali možnosti posílení vzájemných vztahů ve Středu v Kuvejtu (KUNA)
 7. Íránské delegace se mají brzy zastavit v Saudské Arábii, "je to přirozené, když došlo k oteplení vztahů" - řekl náměstek Íránského Ministra Zahraničí. K tomu ovšem kolují drby, že Saúd pozval Rúhenýho na poutní návštěvu Mekky, k čemuž bohužel zatím nový Íránský Prezident nemá času. Vztahy mezi Saúdií a Íránem již jsou pro Muslimský svět přinejmenším tak v popředí řešení sektářských napětí v regionu, jako vztahy Íránu a USA pro světový mír (NNA)
 8. Další tým Inspektorů OSN začal v Sýrii procházet možnosti likvidace toxických látek a chemických zbraní, tým vyslaný ve věci dalších 7 chemických útoků by již měl dopracovávat kompletní report, informace a vzorky má již v terénu sesbírány, možná již v OSN byla jejich nová zpráva zveřejněna. Nejedná se o zprávu, o které USA nebo někdo další mluvil před dvěma týdny, a kterou Rusko označilo za pokřivenou. Tato nová již čerpá i z vládních zdrojů informací. Tento tým dorazil konat to, co připravily USA a Rusko poté, co nálezy předchozího týmu byly vyžity Západní koalicí k vojenským hrozbám Sýrii (NNA)
 9. OSN vyzvalo Zimbabwe aby zlikvidovalo hlad v zemi krátce poté, co prezident ve svém posledním projevu minulý měsíc vyzval k boji proti korupci, hladu a zlepšení sociálních programů. Hlady jsou v důsledku předražených hnojiv a osiva a delších období sucha. OSN podotklo že je nutno co nejdříve zajistit zavlažovací systémy vzhledem k změnám klimatu, kterými Zim trpí. Země zatím řeší hlad s pomocí Zambie, odkud dováží potřebné suroviny jako kukuřici (NNN)
 10. Případ vyhnání Súdánského vyslance z Ugandy, je celkem jasným případem třetí strany, která si s oběma zeměmi a jejich vztahy zahrává. Súdánská opozice se totiž sešla v Ugandské Kampale a zde vyhlásila boj Chartúmu, ale Ugandský Prezident se od této události distancuje, a opakuje, že nemá pražádný zájem svrhnout Chartúm. A starší diplomat, kterého Uganda načapala, že uplácí v zemi úřady a shání nelegálně informace bude patrně také "Súdánský" jenom ex offo, ale zkorumpovaný třetí, západní stranou a médii, aby doplnil sešlost v Kampale další sabotáží vztahů. Čili nic mezi Chartúmem a Kampalou. Na manévry reuterizované opozice v Kampale se Súdánský prezident Bašír nachytal, a řekl Músevenimu, že "podpoří politické síly v Ugandě, aby se věci pohnuly." Reagoval tak na fiktivní hrozbu v Ugandě. Zejména tajné služby USA a Británie mají zájem destabilizovat anebo svrhnout oba přátelské režimy, a vedle zcela smyšlené historie genocidy, je i tento příběh z jejich pera (pí,NNN)
 11. OSN oznámilo, že mučení naprosto není vyjímkou v Libijských soukromých věznicích. OSN také nezískalo nějak významný přístup do těchto oblastí, kde ani Libijská vláda nemá žádné autority, ani vojenskou možnost. OSN prozkoumalo pouze 30 věznic za poslední dva roky, z desítek tisíc soukromých věznic, a na základě tohoto vyčíslilo evidované oběti mučení na desítky. Číslo realitě se blížící budou stovky a tisíce. Mluvčí komise pak označil přítomnost takové situace v Líbii za absolutní protiklad toho, co mluvčí a podpůrci Libijské revoluce slibovali a vyhlašovali. Vyzval Líbijce k jednotě proti násilí, mučení a věznění bez soudu, aby byl v zemi obnoven alespoň zákon a pořádek (NNN)
 12. Francouz vyzývá "Orient," aby nechal sektářského násilí: tím reaguje úmyslně na Pakistánské útoky proti Křesťanům tak, aby stín padal na Írán. Špinavec. A nové útoky v Bahdádu jej asi nezajímají, s necelou stovkou mrtvých za Pondělí. Alespoň papež vzal věci v Pakistánu vážně, a promluvil i v reakci na Irácké násilí, když požádal náboženské vůdce po světě, aby vymýtili násilí ve jménu Boha (NINA,NNA,pí)
 13. Požadavky Kurské Aliance na volební zákon v Iráku: obvody, nominace, kompenzace v křeslech, stále vyvolávají neshodu na volebním zákoně, nicméně Kurdská Aliance pokládá úspěšné volby v Kurdistánu za významný pokrok (NINA)
 14. Pakistánští analytikové by se nedivili, kdyby velmoci zneužily sektářského štěpení v Arabském Regionu ve smyslu "rozděl a panuj." Také se již většina musl. analytiků shodne na tom, co bylo kdysi jenom proti-americká propaganda, že většina dlouhodobých strategií USA v Muslimském světě je pro samy USA kontraproduktivní (NiW)
 15. Ve věci Kašmíru platí, pravidlo charty OSN, zavazující Indii, že pokud k sporu "nespostačují dvoustranné dohody," převažuje jako povinnost pro strany sporu mezinárodní zákon a rezoluce OSN. Čili "důraz Indie" na dvoustranné smlouvy je v podstatě neplatný, a Indie musí respektovat rezoluce OSN (NiW)
 16. OSN řešilo Kuvajtskou krizi v r. 1991. Invaze a bombardování o dekádu později byly čistě Západní násilná aliance vystupující pod humanitárními hesly (pí)
 17. Taliban vyhlásí příměří když USA zastaví dronové vraždy - mluvčí (NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama