NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 7.10.: Turecký MZ Davutoglu řekl, že zdvižení proti-Íránského embarga bude přínosem pro Tureckou ekonomiku

7. října 2013 v 16:43 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Mirror1, Mirror2

Eštunová označila dobrou a inkluzivní atmosféru v Egyptě za klíčovou v přechodném období


NNA - (Reuters) -Šéfka Zahraničních Věcí Evropské Unie Kateřina Eštunová řekla ve Ťvrtek, že je důležité, aby všechny strany cítily, že se mohou plně účastnit politického procesu v Egyptě.

Eštunová byla v Káhiře minulý týden aby podpořila rekonsiliaci mezi Muslimským Bratrstvem a přechodnou vládou, který byla nainstalována poté, co armáda odstranila Egyptského Prezidenta Muhameda Mursího 3. Července, po velkých protestech proti jeho vládě.

Nicméně ani známky po nějakém okamžitém zvratu v politické krizi mezi nyní rozmontovaným Muslimským Bratrstvem (Ichwanem) a armádou podporovanou vládou, která odmítla s Ichwanem jednat.

Eštunová a množství dalších Západních vyslanců nezvládlo v minulosti přesvědčit vojska aby zabránili zneužití síly proti Mursího podpůrcům, a dosáhnout zastavení pokračujícího zásahu proti Ichwanu.

"Je důležité, abychom našli cesty pro správný druh dialogu, a k tomu jsme všechny urgovali," řekla Eštunová novinářům po setkání s šéfem vojsk al-Sisim.

"Hádám, že tento proces chvíli potrvám ale je důležité pro každého, aby cítil, že je schopen se účastnit procesu, a nakonec i politického života," řekla Eštunová, a dodala, že ovšem Evropská Unie ještě nemediovala ani se neúčastnila nějakých hovorů mezi oběma stranami (NNA)

Expres


 1. Titulky * Mluvčí Prezidentské Kanceláře Egypta Badáví řekl, že Eštunová ujistila o podpoře EU Egyptskému `cestovnímu plánu` pro přechodné období, a vzdala čest úsilí 50-člennému panelu povolaného k doplnění Ústavy. Také cenila Egyptské úsilí komunikovat s všemi politickými stranami a silami v zemi. Egyptský Prezident na setkání na svou stranu ocenil pochopení EU realitě situace v zemi, a potvrdil, že Egypt bojuje za vykořenění terorismu. Kde jsou nabídky médií ke zbrojení `opozice`.. (SIS,pí) * Koptský Papež Tavadros probral s Eštunovou zvláště Egyptské revoluční podhoubí, a ujistil, že Egyptská revoluce je hnutí nejmenších, a sjednocuje všechny Egypťany. Azharský šéf světového Sunna al-Tajíb pak ocenil roli Eštunové v přiblížení reálné povahy vývojů v Egyptě v Evropě, a poukázal na fakt, že nyní Evropané lépe do věcí Egypta vidí (SIS) * Turecký MZ Davutoglu řekl, že zdvižení proti-Íránského embarga bude přínosem pro Tureckou ekonomiku. Také doplnil, že následné uvolnění Turecko-Íránských vztahů by ulehčilo stabilizaci v Iráku a Sýrii a napříč Středním Východem. Zvláštní důraz Ministr kladl na rozvoj Íránské infrastruktury, a vyšší integraci obou trhů - zvláště pak z pohledu Tureckého odbytu, který má "jasné vyhlídky." Poukázal na fakt, že sankce proti Íránu snižují veřejný blahobyt a příjmy napříč Íránskou společností, ale také že tyto sankce brzdí ekonomickou dynamiku celého regionu. Zopakoval potřebu zlepšit politickou atmosféru napříč regionem touto cestou, neboť to "povede k převážení míru a stability v Sýrii a Iráku." Turecké stanovisko velmi oceňujeme, a je nám blížší stejně jako papežovo stanovisko viz-a-viz Hollandeho cynismus k sektářství v Pakistánu (IRNA,pí) * Pakistánský Premiér obnovil podporu vlády hovorům s Pakistánským Talibanem krátce po útocích a vraždách vysokých vojenských představitelů, na základě toho, že se na tomto shodly všechny vrstvy a spektra Pakistánské společnosti, a nenechají si toto své rozhodnutí sabotovat právě takovými násilnými činy, které má dialog ukončit. Ministr poukázal na to, že útoky mají tuto sabotáž za cíl, a také na to, že Pakistánský Talibán je velké množství skupin, z nichž mnohé se přiklánějí k dialogu s vládou a příměří. Talibán předtím podmiňoval příměří stažením vládních vojsk z Pakistánských oblastí a širokou amnestií, což však Premiér Šarýf odmítl, a tak Talibán nasadil přijatelnější podmínku, aby USA zastavily dronové vraždění, pak že bude příměří. Pakistán je připraven ovšem k hovorům i bez účinného příměří, potvrdil Premiér (IRNA) * MZ Iráku Hošijár Zebári probral vývoje v regionu a ve své vlasti s Prezidentem Rumunského Senátu. Ten označil Irák za důležitého partnera Rumunska na Středním Východě. Zebari byl od Čtvrtka do Pátka v Bukarešti v čele oficiální delegace (NINA) * Ruský vyslanec v Líbii Lukaševič se vyjádřil k evakuaci Ruského vyslanectví v Tripolisu tak, že Libijská bezpečnostní situace a politická nejednota zklamala Ruské diplomaty, protože hned po vraždě, kterou v Líbii spáchala Ruská občanka (zabila policistu a jeho matku) následoval nevybíravý násilný a ozbrojený útok rebelů na Ruskou ambasádu. Rusko tedy bude vyslanecké aktivity pokračovat ze sousední Tunízie, než Libijská vláda dosáhne alespoň elementární vlády zákona na Libijských územích, kde dosud panuje svévole, násilí, obchod s lidmi, mučení, lynčování a tyranie. Původní ozbrojené gengy si ponechávají velká území, a zde vnucují své násilnické pojetí Islámu a státu všem lidem na těchto územích, zvláště v rámci etnických, kriminálních a sektářských schemat (pí,NNN)
 2. Mír * Vůdce politického bloku Národní Aliance Brahimi al-Džafáry v rozhádaném Iráku uvedl, že poslední krvavé útoky v Bahdádu a Irbilu jsou překážkou politických procesů v Iráku. Označil úspěšné volby v Kurdýzii za úspěch politického procesu v Iráku (NINA) * Páteční kázání v Dijale upozornilona Karáčské metody vlády v nakládání s demonstranty, tj. zpolitizované stranění těm a přehlížení oněch /v národním dialogu?/ (NINA) * Modlitba ve Faludži naopak osočila vládu typicky z nečinnosti, a ovšem poukázala na rozšiřování milic a vnitřní uprchlictví následkem jejich teroru. A z toho kázání bohužel také osočilo, se sektářským přízvukem vládu. Ovšem kázání ve Faludži také připomnělo, že "teroristé spálili 80 mešit a okupují 70 z nich." V jižních provinciích dle kazatele jsou zabíjení mši sloužící, a zvláště se spektrum obětí podepisuje na sektářských náladách: vybíráni jsou za účelem destabilizace Iráku co oběti Sunité. Zpráva by zasloužila rozklad mezi Nudžajfím a zmocněncem pro Irák OSN (NINA) * Dle Korejského deníku Rodong Sinmun nová úmluva USA a Jižní Korey o posílení jaderné přítomnosti USA na Korejském poloostrově, umožněná Americkou okupací Jižní Korey a Americkým velením nad Koloniální Korejskou Armádou, nepřinesla "Korejcům nic jiného, než pokračující propast mezi lidem Korejského národa, další vykolejení Jiho-Severních vztahů, a rostoucí nebezpečí jaderné války". Rodong pokračoval, že smlouva je pouze rozšířením Americké okupace, a jasnou překážkou v cestě ke Korejské suverenitě a sjednocení. Uplynulé dekády jsme byli svědky Amerického vývozu desítek druhů jaderných zbraní do okupovaných teritorií Korejské Demokratické Republiky, na což teprve Severní Korea reagovala k významnějšímu rozvoji zbrojení nedostatečným počtem jaderných pokusů. A obvykle je z USA kritizováno i pití pomerančové šťávy v Severní Korey za vojenské jaderné aktivity, k čemuž bývá v OSN notně přitakáváno Hlavními šéfi OSN i Bzepečtnosním Koncilem (KCNA, pí)
 3. Mír, Regiony, Vzory chování * V pátek se opět střetli podpůrci ex-Prezidenta Mursího s policií, tentokráte bez obětí na životech. Vítáme obrat (NNA) * Syrský Americkými sankcemi destabilizovaný Asád upozornil Turecko, že "nelze skrývat terorismus v kapse, a prostě jej hrát v kartách, když je příležitost. Terorismus je jako škorpión, který nezmešká příležitost bodnout." Mezitím na Al-Kajdu a další drogově-sektářské mediálně-korporátně začleněné organizace napojený "Islámský Stát Sýrie a Iráku" obsadil lokalitu Azaz (NNA), 5 km od Tureckých hranic, a opakovaně se pohraniční síly s těmity elementy v lokalitě potýkají v ozbrojených přepadeních (NNA)
 4. Krimi * Policické síly v Pakistánské Chajbr Pachtunkvě přislíbily nevměšování do politických zásahů proti teroristům. Na to teroristé reagovali zabitím dvou policistů a zraněním jednoho studenta v dvou izolovaných útocích (IRNA) * Jemenský soud odsoudil pachatele loňského útoku na vojenské přehlídce 21.5.2012 v rozmezí 10,7,3 či dvou let ve vězení. Útoky zranily 171 lidí a zabily 86 vojáků. Soud odhalil pří-strůjce zločinu i mezi vysokou generalitou, jmenovitě napomáhaly realizaci zločinu elementy Generál Abdmalik al-Tajíb, Brigádní Generál Jahja Muhamed Abdaláh Saleh a Plukovník Abd Rabú Mejad. Je v tomto smyslu otázkou hodnou taktního zodpovězení smrt generála a plukovníka v Pakistánských oblastech (SABA,pí) * Český diplomat v Libanonu sejmul fotografické snímky oběti na životě mezi českými turisty v Libanonu, aby v ČR došlo k identifikaci České oběti, před dalšími kroky (NNA) *Šéf věcí uprchlíků OSN Antonio Guteréz řekl, že je zklamaný rostoucím jevem utopení uprchlíků, poté, co další uprchlíci z Libie před zraky Italských pobřežních stráží a lodí NATO skončily pod zemí. Guteréz žádá přinejmenším "větší pozornost" Italských sil k této věci, pokud ne slušnost (NNA) * Nigérie zaútočila tězce na Boko Haram poté, co tito zabili 40 univerzitních studentů. I se bombardovalo (NNN)
 5. Líbí se * Vedle vývojů v regionu pak Evropská Ministryně zahraničí probrala s představiteli Egypta možnosti posílení obchodních a investičních vztahů mezi oběma zeměmi (SIS) * Íránský vyslanec pozval Libanonského šéfa Privátního sektoru Kasara na konferenci šéfů privátních sektorů a obchodních a investičních komor zemí OIC (Org. Islámské Spp.), která se koná 28-30. Října v Tehránu (IRNA) * Šéf Pakistánské PTI řekl, že federální vláda by měla vzít věc dronových útoků k bezpečnostnímu koncilu OSN, také urgoval k podpoře malých farmářů (NiW) * Singapur a Uruguaj podepsaly dohodu o přátelském vzdušném režimu, který eliminuje běžné mezinárodní překážky v civilním letecké dopravě, zvláště pak umožňuje parkovat stroje na přátelských územích. "Kdo přistál touhle helikoptérou na mém poli, proč zde přistála, komu patří?" diví se farmář, který nemůže pěstovat své plodiny. Farmář Saban Acikgoz čekal na vlastníka helikoptéry, která odpočívá na jeho poli v okresu Nalihan, v Ankarském kraji Turecka již dva roky. Acigkoz řekl agentuře AA, že využíval jen části své farmy, protože helikoptéra je uprostřed pole (NNN,AA) * Šéf strany Iráckého Kurdistánu Masúd Barzány zvítězil nejvyšším podílem v křeslech regionálního parlamentu, ve srovnání s dalšími stranami, zatímco rozložené hnutí "Goran" prezidenta Džalala Talabánýho prohrálo, jak uvedla ve Středu Volební Komise (NNA) * Evropská Unie zlehčí vízový režim s Marokem, s ekonomicky prospěšnými důsledky pro obě strany (NNN) *Uganda zopakovala svou připravenost chránit Rvandské běžence poté, co zahraniční agenty posílily své rozkladné činnosti pro vztahy Uganda-Kongo-Súdán rozšířením zvěstí, že Uganda vyhlazuje uprchlíky. Předtím se agenty snažily přesvědčit Kongo, že proti němu Uganda osnuje, a potom zaplatily Súdánského diplomata v Ugandě, aby "dokreslil" sešlost Súdánských militantů v Kampale svým korupčním jednáním (NNN)

Diskuse


 1. Palestinská otázka byla vždy prioritou Egypta a tak bude navěky, potvrdil Mluvčí Prezidenta Badáví (SIS)
 2. Novinková služba Egypta SIS vyjádřil hluboké rozhořčení nad obsahem zprávy "Reportérů bez hranic," a vyjádřila přesvědčení Egypťanů, že tato zpráva je hluboce pokřivená, a nekoresponduje s fakty na zemi. Zvláště reakce SIS na tuto korporátní masáž podává rozklad, že stav nouze je zcela v souladu s ústavou - jakožto měsíční stav nouze prodloužený v referendu o dva další měsíce. A pak SIS odpálkovala nepodložená tvrzení o nesvobodě projevu a utlačování novinářů tím, že právo na svobodné slovo a tisk má oporu v článcích 7 a 8 ústavy (SIS)
 3. Z Husajnovy zprávy pro Valnou Hromadu OSN vyplývá množství zajímavých faktů. 12 let blokády (nyní totéž v Íránu) Iráku si vyžádalo životy 1,7 milionu lidí z 25 milionové populace. USA před útokem na Irák měly řeč o "Nastolení demokracie" v Iráku, a stejně jako dělají Spojené Státy v Pakistánu a Íránu, tak tvrdily, že Irák je napojený na Al Kajdu. Jakási mise inspektorů Bezpečnostního Koncilu OSN v Iráku mezi 5/1991 a 12/1998 zahrnovala zvláště útoky těchto inspektorů na civilní obyvatelstvo, zjm. jejich ponižování, vyhazování nábytku a pod. 7.4.1991 provedly Spojené Státy a Británie jeden z mnoha takových útoků v oblastech Severního a Jižního Iráku. 16-21. 12. 1998 pak provedly USA plnou agresi proti Iráku. Inspektoři IAEA a UNSCOM byli přitom v předstihu Amerikou, nikoli Bezpečnostním Koncilem anebo Irákem odvoláni z Iráku. A poté jejich nepřítomnost využívána propagandou, protože"copak víme, co Irák dělá od r. 1998"? Bezpečnostní koncil neodsoudil ani agrese, když se Britové a Američané domnívali, že severní rovnoběžkou 36 počínaje a jižní rovnoběžkou 33 počínaje je jejich vzdušný prostor, a zde den co den terorizovali civilní obyvatelstvo. Na př. v okolí radarů. Inspektoři také doznali, že měli za úkol sledovat ekonomicky a bezpečnostně citlivé objekty, a na ně dávat západním vládám hlášení. Sadám v tomto dopise třikrát zmiňuje Palestynskou otázku, a hledá oporu v "dekolonizovaných zemích" Latiny, Afriky a Asie, kde "Irák podporoval národní osvobození." Sadám upozornil na trend humanitárních válek, kterým se USA snaží uvrhnout svět do chaosu, a tak si zajistit absolutní vládu (pí)
 4. Těžkou kritiku sklidila proti-íránská slova Izraelského Premiéra v Íránu napříč společností. Vyslanec Íránu v UNESCO Madžídy vyzval k dialogu kultur napříč světem, aby se zatočilo s rozmachem extremismu ve světě. Íránský Ministr Obrany reagoval na Netanjahovy řeči na Valné Hromadě OSN s tím, že jsou jistě dokladem Íránských politických a mezinárodních úspěchů. Turecký Ministr Zahraničí Davutoglu řekl, že bývalá Íránská vláda spolu s Tureckou se "velmi snažily" naléžt řešení Syrského konfliktu, ale bez výsledku, a poukázal na naděje plynoucí z nové Íránské vlády. Ujistil, že naprosto potřebné je pro region a zvláště pro Tureckou ekonomiku, aby USA a Írán upravily svoje vztahy, založené na odmítnutí protikoloniální revoluce 1979 v Íránu Spojenými Státy. Íránský Ministr Obrany mezitím poukázal na rozpor v Obamových lehkovážných slovech proti Íránu, protože Obama poté, co označil jednání s Íránem za plané řeči, a zopakoval připravenost USA zaútočit na Íránskou infrastrukturu citelně taktickými jadernými zbraněmi, zatímco průzkumy veřejného mínění v USA ukazují, že 75% Američanů doufá v smír USA a Íránu prostředkem dialogu. Také mluvčí Hlavního Šéfa OSN Martin Nesirki řekl, že Ban Kimun měl s Íránským Prezidentem Rúheným konstruktivní hovory, jak v souvislosti s Íránským Mírovým Jaderným Rozvojem tak ohledně Syrské krize. Nesirki označil Rúhenýho řeč k Valné Hromadě OSN za novou kapitolu v budoucích interakcích mezi Íránem amezinárodní komunitou. Tou se samozřejmě myslí nějaká dvacítka zemí, protože v absolutním zbytku světa, tj. 165 zemích glóbu má Írán své obhájce, kteří s ním dialog nepotřebují. Pouze kolonisté udržují vztahy s Íránem v neustálém napětí a chrlí rok co rok obtížně stravitelné hrozby. Íránský Ministr Obrany také řekl, že je třeba "existence odhodlání" na straně koloniálních západních států, aby byla napětí kolem Íránu utěšena. A to jak vidíme patrně na straně Obamy a jeho Kanadských a Izraelských mentorů opravdu neexistuje. Ti řeknou, že dialog jsou pouze slova, a vrátí se k svým hrozbám,ku své zkáze. Tuto nevážnost vidíme na západě i v otázce extremismu, kdy na př. Francouzský Prezident Hollande, zatímco v jeho zemi bují rasimus a sektářské násilí i v politické sféře, vyzve "Orient k ukončení sektářského násilí," poté, co jsou v Péšaváru zlikvidováni v dvou výbuších desítky křesťanů. Tím pak, jak jsme již psali, Hollande ukázal, že raději bude hulákat na AlKajdu do Pakistánu tak, aby slova dopadla zvláště na Írán, čímž ovšem ignoruje daleko horší sektářské zločiny v Izraeli, Sýrii, Iráku a Líbii? V tomto Papež ukázal, že alespoň Vatikán je schopen brát tyto věci vážně, když si všiml i dalších realit k sektářské nenávisti, a srozumitelně a konstruktivně vyzval "náboženské vůdce světa." Vážnost tedy na straně koloniálních zemí chybí, což lze ovšem ukázat i na zjevných pokrytectvích, na př. ochrana bombardováním, důležitost demokracie v Líbii pro Obamu v r. 2011, a důležitost Libijského života pro Obamu a další kazatele nenávisti a strachu v r. 2013; kolonialisté jsou cyničtí a pokrytečtí. Íránský Ministr Obrany ve svých poznámkách pro agenturu IRNA potvrdil, že Írán bude nadále adresovat pochybnosti o svém Mírovém Jaderném Programu v rámci mezinárodních regulací, zatímco bude trvat na svých národních zájmech (IRNA,NNA,NiW,NINA,pí)
 5. Pakistánské bezpečnostní složky zadržely 110 podezřelých v Karáčí, z toho 70 hledaných kriminálníků. Úspěšná mezi-politicky komisovaná pátrací a zadržovací akce úspěšně stahuje z ulic Karáčí jak podezřelé z organizovaného zločinu, tak podezřelé z cílených vražd, kteří jsou napojeni na politické strany. To by se bez celopolitické dohledové komise nad operacemi neobešlo: bylo by nadržováno (NiW)
 6. Další incident na Pakistánsko-Indických hranicích si tentokráte nevyžádal obětí, dva zranění, v Pátek v oblasti Púnč. Takových porušení příměří bylo od počátku roku 95, nicméně obě země se zavázaly, že sníží napětí na svých vzájemných hranicích. Pakistán podporuje nezávislost Kašmíru, Indie jej naopak pokládá za své území, a obě země na politické úrovni osočují z nepokojů na hranicích každá tu druhou, zatímco vojensky by ty nepokoje ani nemusely být (IRNA,pí)
 7. Nejvyšší soud Pakistánu Iftichar Čaudrý varoval, že zvýšení přirážky k energií se projeví na ceně mouky a to jejím nárůstem o polovinu z 20 rs na 30 rs za balíček. Upozornil, že neví, na základě jakého zákona si vláda dovolila zvyšovat cenu energií, a podotknul, že výroba elektřiny z plynu je levnější než výroba elektřiny z ropy. Soud bude snahy zdražit energii dále sledovat (NiW)
 8. M A Niazi, redaktor Pakistánského deníku Národ si povšimnul, že je podivné, že Indie má smluvní podporu USA v Mírové jaderné energetice, kterou využívá pro své zbrojní programy, zatímco Pakistán nikoli, a ještě musí přihlížet, jak je v boji proti terorismu Indii Spojenými Státy nadržováno, a Pakistán diskriminován (NiW)
 9. Obama již zrušil svou pracovní cestu do Malajsie, Indonésie a Bruney. Nejsou to první storna v mezinárodní stabilitě USA tento rok. A i přesto Obama potěší celou mezinárodní komunitu, která žila z nadějí, že budou hovory s Íránem, že jsou pro něj hovory jenom slova, a že režim, který se v Íránu zbavil s Američany nastolenou třicetiletou diktaturou, má jediné řešení, a to "vojenskou možnost USA." Jsme tedy potěšeni, a doufáme, že bude nelegitimní Americká vláda takto jednou poznána a vlastním Americkým národem svržena, a nahrazena běžnou multipartajní demokracií Evropského typu. Na př. vzor Rakousko. Anebo i náboženským režimem? (pí,NNN)
 10. Protože soud v Hágu nemá proti Keňským politikům a novinářům žádné zvláštní důkazy, ani dostatek svědků, a nepočítalo se s tím, že by se obžalovaní dostavili, zabývá se soud rušením oznámených přestávek, aby se obžalovení nemohli stavit domů, což je přímým útokem na snahu Keňi informovat své občany a svět o Keňském procesu v Hágu, a pak také obviňováním dalších stran v Keni - a tak prodlužováním procesu bez možnosti vrátit se na čas domů - že "uplácely domnělé svědky v případu." Na tom je vidět, jak si soud váží obviněných a jejich práva presumpce neviny, když jejich případ pro své vlastní obtíže se svědky a fabrikacemi natahuje a včleňuje do něj další a další fabrikované případy, které vyžadují dodání dalších "obviněných" - tentokráte z malicherností, jako je "úcta k soudu." Hned po zmínění úplatků Hágský soud "podpořil svědky, zvláště pro jejich odvahu přijít." Tak ti kteří jsou kontaktováni s úplatkem se potýkají s věcmi odvahy? A vypadá to jako presumpce neviny, že soud uctívá svědky výroky na adresu obžalovaných? Tfuj. Typický koloniální soud (NNN,pí)
 11. USA oznámily podporu Keňskému boji proti terorismu ale ovšem teprv poté, co na události v Najrobi reagovalo pozitivně Německo. Typický alibismus USA: S Hitlerem dokud je to možné, pak proti němu, a nakonec s celou parádou Hitlerovy propagandy proti Sovětským "spojencům." Normadie nemá co oslavovat! "Spojené Národy zvítězily v těchto jaderných explozích" - to si může rozhodně říkat Západní svět poté, co zřídil brutální a bezohledná krvavá bojiště na 10 let po celém světě. Západní mocnosti, vč. USA a Německa, vč. Ruska a Japonska jsou tím, kdo druhou světovou spáchal, a konec války byl vítězstvím lidu. Ale politické síly, vč. národních útvarů nemají co oslavovat, a už vůbec ne s hlediska "vojenského." Jsme jenom rádi, že už Západ a Rusko s tím vražděním v této míře přestaly. Žádné vítězství, ale porážka politických sil celého světa je v konci II. sv. v. (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama