NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 11.10. Američané na Korejském poloostrově nyní přisunuli s Japonci na lodi Džorž Vošinkton 100 jaderných hlavic, protože chtějí poloostrov vojensky ovládnout proti Rusku

11. října 2013 v 16:48 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2
  1. [Titulky] * Kuvejtský mluvčí parlamentu přivítal závěry 129. IPU v Ženevě, budeme rádi, když někdo konferenci vyčerpávajícím způsobem pokryje, zvláště kdyby si přiznivci alternativy OSN našli další, kteří by si práci na překladech rozdělili. Al-Ghanim "Zvláště pak doporučení pro Arabské a Muslimské otázky" (KUNA) Obama po zdrcující kritice politiky USA v Afghanistánu, Iráku, Sýrii a Íránu provedl dva nekoordinované a ilegální dronové útoky v Libii a Somálsku, které nemají žádný pozitivní vliv na situaci zde, a nejsou nijak součástí závazné spolupráce s vládami, spíše naopak, a hned k tomu vydal tiskovou zprávu, že se USA nechtějí účastnit válek proti terorismu, pokud nejsou samy ohroženy. Nechme to oslovi. Obama se tedy zaklíná, a snaží se odvést pozornost od nezodpovědnosti a ohavné bezohlednosti USA vůči Libijcům počínající 2011 a ještě neskončenou. Libijská vláda si zavolala zmocněnce OSN, aby požádala o vysvětlení Amerických agresí na svém území, které jsou údajně protiteroristické, ale nejsou součástí žádné závazné smlouvy o zajištění bezpečnosti, a tak jako v Pakistánu jsou snahou bezpečnostní potíže země rozšířit a rozvrátit současnou vládu (AA) * Somálsko žádá přátelské Tureckoaby usnadnilo dialog mezi Mogadišu a autonomním regionem Somalialend. Somálský oficiál připomněl, že Somálsko prošlo 22-letou občanskou válkou, která rozvrátila prakticky všechny ekonomické odvětví země, poukázal na možnost zapojit v rekonsiliaci a rekonstrukci země nevyužité bohaté minerální zdroje. Tak o Americké okupaci a boji proti Ugandě a Keni již máme jasno, ne? Somálsko poděkovalo Turecko za uspořádání náboženských festivalů v zemi (AA) * Turecký Prezident Gul přijal svůj Ukrainský protějšek Janukoviče na oficální návštěvě (AA) * Angola a JAR se dohodly na posílení kulturní spolupráce (NNN) * Irák a Japonsko rozvinou vztahy a spolupráci v službách, ekonomice a politice. Irácký náměstek Premiéra Mutlak v debatě s vyslancem Takavakou urgoval silný efekt Japonské kreativity v Irácké společnosti: zvláště ekonomický a sociální. Japonský vyslanec popřál Iráčanům mír, bezpečnost a pokrok. Shodli se na důležitosti projektů v infrastruktuře, což značí, že Japonsko se jako koloniální a okupovaná země také potýká s ekonomickou krizí západního typu (NINA) * Hlasování o volebním zákoně v Iráku se zase zadrhlo - poslanec Araji (NINA) * Zmocněnec OSN pro Irákvyzval autority Iráku k bližší spolupráci, aby byla zajištěna bezpečnost poutníků, dětí a novinářů, které zasáhly poslední teroristické útoky organizací napojených na Syrské a další pro-Americké rojtrizované teroristy (NINA) * Brazílie oznámí největší letošní nález ropy na světě (NNN) * Britská ropná společnost Soco Intl. PLC ohrožuje biodiverzitu klíčové přírodní oblasti v Africe - WWF (NNN) *Malajzie doufá v mírové řešení územních sporů dialogem, vítá nabídku Číny (NNN) * Kimun volá na obě strany v Sýrii, aby respektovaly mzn. úmluvy a humanitární zákony, a volá po humanitární akci, která by měla úplně stejné parametry, cst. mzn. zákona a hum. pravidel, a jistě by tak neměla být z pera USA, Francie, Kataru anebo Británie, které v tomto ohledu předvedly svou nespolehlivost a pokrytectví, a jednostrannost svých zájmů přes hromady mrtvol (NNA) * 580 tisíc Syřanů je v Jordánsku, a dle Íránského ČK další i přes vyčerpání a nebezpečí do Jordánska prchají (IRNA)
  2. [Regiony, Mír, Vzory] *Jordánský král ocenil Egypt jako pilířovou Arabskou zemi, vyjádřil podporu dalším volbám Egyptských lidí, na setkání s místoprezidentem Mansúrem v Amánu. Oba lídři zvolali po zlepšení spolupráce a prohloubení vazeb dvou zemí, Abdaláh II také blahopřál Egypťanům k výročí říjnové války a popřál blahobyt a další pokrok (SIS) * Někt. Egyptští generálové se pustili s někt. členy Hamásu do hádky a silných slov. V podstatě však generálové afektovaně reagovali na soukromý výrok jednoho člena, a zvláště chtěli nechat zaznět, že jsou Hamás teroristé - názor dobře placený v Izraeli. Teroristé jsou napojeni na nějakého člena každé vlády světa, vč. Egypta. O Izraeli nemluvíme, tam není třeba cokoli napojovat. Člen Hamásu žádal po Egyptské vládě jasný postoj, a ať už k čemukoli, je zřejmé, že část generálů nemá právo nazývat to "vměšováním." Jasný postoj k hrozbám některých postav v Egyptě, že bude Egypt vojensky operaovat proti organizaci Hamás v Gaze. Tak myslím, že nejenom Ihab al-Ghassin, ale všichni v regionu mají právo se k tomuto jasný postoj dovědět, přeci jenom Egypt prodělává změny, a tyto výkřiky hrozeb rozhodně nepřidávají Egyptu, Palestině, ani regionu nijak na stabilitě a míru. Egypt by měl něco dělat s lidmi, kteří zahraničním organizacím a politickým stranám jménem Egyptské armády vyhrožují násilím, a jasný postoj není veliká oběť (SIS) * Generál Sisicelkem věrohodně argumentoval s procenty protestujících u svržení Mursího, a zopakoval, že Mursí dostal 30. června příležitost vyhlásit referendum (SIS) * Turecký soud podržel rozsudky u 230 vojenských důstojníků pro pokus o puč v r. 2003, některým až 20 let vězení (AA) * Súdánský Prezident Bašír připsal protesty proti ekonomickým reformám, které vynucuje oddělení minerálně bohatého jižního Súdánu, nepřátelským médiím a rozvracečům. Připomeňme, že některé západní síly nadále usilují o svržení Chartúmu, a spojení obou Súdánů do jednoho pro-amerického subjektu, takže je pro ně rozdělení země dlouhodobým, finančně a mediálně podporovaným konfliktem spíše nechtěným mezičlánkem totálního převratu, který možnosti svrhnout celý Súdán citelně utlumuje. Naštěstí iniciativa Africké Unie a Kataru celé rozdělení moderovala do mírové secese, takže budeme svědky mírového soužití toho, co je na Korejském poloostrově úspěšným převratem, okupací a neustálým nebezpečím. Američané na Korejském poloostrově nyní přisunuli s Japonci na lodi Džorž Vošinkton 100 jaderných hlavic, protože chtějí poloostrov vojensky ovládnout proti Rusku, Číně, a rostoucí "hrozbě" nezávislých a diplomaticky silných, regionálně vlivných muslimských národních států. Ekonomické reformy v s. Súdánu mají zabránit krachu státu, a došlo již k zdražení klíčových spotřebních a strategických produktů a surovin, jako paliva a potraviny. 100 lidí padlo protestním násilí v Súdánu za oběť (KCNA,AA) * Egypt rozbil nevládní rameno Bratrstva, na jeho účtech nalezli úřady asi 150 tisíc KČ, což nasvědčuje tomu, že organizace pouze nebyla schopna vyloučit teroristický element, ale nebyla teroristickým aparátem sama o sobě, jak druhá, dnes vládní, strana vypustila za nejkritičtějších událostí (AA) * Bahrajn stupňuje zátah na dizidenty. Bohužel, stejně jako v Egyptě, je mezi nimi mnoho těch, kteří preferují ozbrojená zvěrstva. OSN by mělo problém přiblížit, byť je to požadavek nesmyslný, neboť OSN je u zemí pod vlivem Unie Zemí Zálivu (P/GCC) opatrná, tak, že umí kritizovat jen stranu vládních protivníků. Ropa a OSN.. Nejmenovaná opoziční strana - i to je dost podezřelé - označila zátah za vyjímečně tvrdý (NNN)
  3. Diskuse * Svržený Hamás varuje před ekologickými důsledky uzavření tunelů, protože Gaza tak ztratila přístup vlády k palivům, a tak nefunguje 9 z 10 sanitárních opatření. OPEC pokládá ceny paliv za přijatelné pro obchodníky i spotřebitele (NNA) * Talibán stále nechápe, proč Pakistán ještě nepropustil Muláha Baradara, který je jeden z původních nejvyšších Talibanců, a mohl by být klíčovou postavou v mírových jednáních. Také se zhoršuje jeho zdravotní stav (NNA) * Pakistánský soud nenalezl dostatečnou evidenci pro souzení bývalého voj. diktátora Mušarafa z vraždy proti nacionalistickému politikovi Bugtimu, který byl při zátazích vyhlášených Mušarafem zabit v jeskyni. Tyto zátahy byly součástí operací, které dodnes po Pakistánu žádají USA, které nikdy nepřinesly nic dobrého. Pakistán nyní hledá politické řešení, a také ještě pracuje na předání 40% území civilním správám. Toto území totiž obsadila pro bezpečnostní hrozby armáda, a politická situace stále neumožňuje modernizaci jejich správy z vojenské na civilně-politickou (KUNA)
  4. Líbí se * Asociace Jihovýchodních Asijských Států souhlasila na 23. samitu ASEAN s posílením sociální ochrany, a směřováním za rovným přístupem k sociální ochraně. Společná deklarace opravňuje zvláště postižené a starší, děti po ukončení školy, migrující dělníky a další zranitelné skupiny k rovnému přístupu k soc. ochraně (NNN) * Turecko zrušilo zákaz vylobovaný norskými a anglickými extremisty z americké bušovské lobby, takže i úřednice a političky mohou nosit na hlavě co se jim zlíbí (NNA) * Sýrie dle Putina aktivně spolupracuje s inspektory OSN. Ban Kimun pak vidí potřebu asi 100 mužů na nebezpečné práce v Sýrii, které jsou třikrát nebezpečné, a i přespávat mezi směnami není dvakrát bezpečné, s vidinou teroristů po levé a Amerických teroristických hrozeb raketami po pravici (NNA,pí) *Íránský nejvyšší lídr řekl ve Středu, že noční můry západních zemí se zhmotnily, a že se Írán stal vůdčím elementem na poli pokroku ve vědě, technologii, a také vlivnou regionální mocí, bez ohledu na sankce trvající poslední 3 dekády, které měly posloužit jako náhražka delegitimizace revoluční vlády, která svrhla v Íránu Amerikou a Británií nainstalovaného autokrata, a které pouze poškozují Evropské země a další, kteří jsou nuceni Americkému žvýkání přikyvovat, protože postrádají nezávislé novináře, a jsou těmi svými ovládáni a vydíráni (IRNA) * Keňa a Tanzánie spustily letecké počítání slonů (NNN) * Uganda s Dánskem spouštějí vodoprojekty (NNN) * Turistický veletrh v Harare tvoří 1500 vystavujících firem (NNN)

Důležité úryvky z dopisu Sadáma Husajna Valné Hromadě OSN

Také řekl, že inspekční týmy vytvářely svévolně problémy, aby připravily podmínky pro možnou vojenskou akci. Bez pochyb, vláda Spojených Států chtěla ovlivnit inspektory, aby dosáhla určitých základních zájmů. Řekl, že tato opatření byla podstoupena zatímco byl šéfem Zvláštní Komise (OSN, UNSCOM), ale nemyslí si, že by byla efektivní.

Každopádně tlaky inspektorů stupňovitě rostly, a zahrnovaly pokusy vytvářet krize ve vztahu k Iráku v obecném politickém světě i na místních úrovních. Potvrdil, že USA chtějí dosáhnout k informacím o organizaci bezpečnostního aparátu v Iráku, a o Iráckých konvenčních vojenských schopnostech, a že ví, že USA se snaží obdržet utajované informace o Prezidentu Sadámu Husejnovi, protože tento typ informací je důležitý, pokud chtějí útočit na něj osobně.
-
USA se snažily podvést svět předtím, a zavést schémata útlaku a zločinu nad lidmi světa. Doufáme, že oficiálové USA od těchto dob v tomto již neuspějí, a že Americká vláda nebude schopna nadále někoho podvádět, i kdyby využívala precizní rétoriky a slov, pod kterými jsou démoni a zlé záměry skryty.

Svět se již široce probudil, povstal proti vyjímečné síle, aroganci a bezpráví. Takže doufáme, že žádný ze zástupců zemí zde přítomných (na Valné Hromadě anebo na Bezpečnostním Koncilu OSN) nezklame očekávání světa, tím, že by se nechal oklamat prohlášeními které postrádají jakýkoli důkaz, a tak by dali Vošinktonu morální a zákonné krytí pro zločiny, kterých se Státy plánují dopustit na Iráku.
-
Špionáž může být základním cílem jejich aktivit, tak jako doplňování jejich informací do nejmenšího možného detailu, a o nejpodstatnějších součástech té nebo oné elektrárny, továrny anebo aktivity, používajíc zvláštního zařízení, včetně GPS, takže jejich upřesňování informací by dle tohoto, udělalo z náletů anebo raketových útoků útoky daleko pustošivější ve svých účincích, takže by Američané byli ekonomičtější v munici, kterou chtějí využít v agresi.
-
Inspekční týmy, jak bylo potvrzeno mimo veškerou pochybnost, obvykle připravovaly krize a zakládaly záminky pro Vládu USA, aby pokračovala v akcích mimo rámec Bezpečnostního Koncilu OSN a proti usnesením mezinárodního zákona. Toto se dělo od roku 1991 cestami jednostranných aktů destruktivní agrese perpetrované proti severnímu a jižnímu Iráku, a někdy proti našemu hlavnímu městu Bahdád, až do těchto dnů. Návštěvy lidí nenáležejících k rušivým (inspekčním) týmům našich elektráren a vědeckých instalací je donutí zastavit tyto akty.
-
Poslední dvě dekády Irák v řadě s dalšími, nabízel vstřícnou pomoc. Je to naší povinností vzhledem k lidem bojujícím proti jhu imperialismu a okupacím v Latinamerice, Africe stejně jako v Asii. Ale jaké mají postavení ve světě Američtí prezidenti vzhledem k své podpoře Sionistické entity, která okupuje Palestinu a další Arabská teritoria, a ve svých kriminálních politikách zabíjí Palestince, ničí jejich majetek, a pošlapává a ničí zde svátosti Muslimů a Křesťanů!? Jaké principy a jaké zákony ctí Americký Prezident když zabíjí Iráčany, blokuje jejich zemi, ničí jejich majetek a vměšuje se do jejich vnitřních záležitostí?
-
Dokonce Pan Rolf Ekeus, bývalý šéf Zvláštní Komise (UNSCOM) nedávno prohlásil, že inspektoři překročili hranice vymezené svým definovaným povinnostem špehováním na Irácké vedení. V prohlášení učiněném p. Eheusem pro Švédské Rádio 28. července 2002, které publikovala webová stránka rádia 30. července řekl "Spojené Státy a další síly využily inspekční týmy pro své vlastní politické cíle, včetně monitorování pohybu Prezidenta Sadáma Husejna."

Také řekl, že inspekční týmy svévolně vytvářely problémy, aby připravily terén pro možnou vojenskou akci. Bezpochyby, Spojené Státy chtěly ovlivnit inspektory aby dosáhly určitých základních zájmů. Řekl, že tato opatření byla podstoupena když byl šéfem Zvláštní Komise OSN (UNSCOM), ale nemyslí si, že byla účinná. Nicméně nátlaky na inspekční týmy se stupňovaly, a zahrnovaly pokusy vytvářet krize v souvislosti s Irákem, které souvisely s obecnou politickou situací na mezinárodní i místní úrovni. Potvrdil, že USA chtěly získat přístup k informacím o organizaci bezpečnostního aparátu v Iráku a o Iráckých konvenčních vojenských schopnostech, a že věděl, že Spojené Státy se snažily získat utajené informace o Sadámu Husejnovi, protože tento druh informací byl důležitý, pokud chtěly útočit na jeho osobu.

Dodal, že "hledali jak vytvářet krize tlakem na zcela sprosté provokace, jako je vyšetření budovy Ministerstva Obrany, na příklad." Konec prohlášení pana Ekeuse (pozn pí: srovnej s rolí mezinárodní jaderné agentury MAAE/IAEA v Íránu, která slouží opaku své definované role, a místo aby podporovala světový mír a jaderný rozvoj v Íránu, vytváří takové krize, a na př. opakovaně provokuje Írán "svým" - prokazatelně americkým - požadavkem inspekce vojenského, nejaderného zařízení Parčin)
-

Cílením na Irák Spojené Státy hrají roli určenou Izraelem, který zabíjel hrdinné lidi Palestiny, ničil jejich majetek, vraždil jejich děti, a hledal cestu k dominanci celému světu, nejenom vojensky, ale i ekonomicky a politicky. Vláda USA chce zničit Irák aby byla schopná kontrolovat ropu a plyn Středního Východu, a následně ovládat politiku stejně jako palivové politiky celého světa. Pokud by v tom uspěli, Bože nedopusť, diktovali by každému z vás, co která země potřebuje k svému rozvoji, kolik ropy si může dovolit koupit, za jaké ceny, vedle dalších podmínek.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama