NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-10-30

30. října 2013 v 15:58 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Tehránský duchovní Sediki na setkání s věřícími na kolejích Tehránské Univerzity potvrdil, že jakékoli použití jaderných zbraní je zakázané, ale také upozornil, že Írán bojuje za odzbrojení vlastníků jaderných zbraní pro dobro míru v regionu i ve světě. Zopakoval, že je právem každé země provozovat mírový jaderný program pro lékařské účely, ale použití jaderných zbraní je zakázané pro všechny národy (IRNA)
  2. Na dnešních a zítřejších jednáních expertů G5+1 s Íránem budou vedle třech klíčových Íránských vyjednavačů i čtyři experti z bankovnictví, ropného průmyslu, dopravního sektoru a trhu (IRNA)
  3. Mluvčí ministerstva zahraničí Íránu Afchamová označila zpravodaje OSN pro lidská práva v Íránu za politicky dosazeného provokatéra bez jakékoli erudice a kompetencí. Kritizovala, že zprávy o "situaci lidských práv" v této zemi vůbec nebere v potaz masivní pro-vládní referendum, za které lze pokládat zásadní účast na posledních vládních i prezidentských volbách, a že "zpravodaj OSN" vůbec nerespektuje reality v Íránu, na př. sociální rozvoj a rozvoj infrastruktury. Íránská mluvčí také zdůraznila, že tento reprezentant korupce a imperialismu v OSN spolupracuje na svých pokřivených studiích, vycucaných z prstů někde v kumbále s teroristy, kteří mají v regionu krev na rukou. Írán opakuje, že jeho dosazení je selektivní, politicky motivované a nepřijatelné. No pro nás je to zákonitý důsledek toho, že OSN je dnes schopno prohlašovat, že v Líbii byla aparátčická genocidní fanatická pro-teroristická diktatura, zatímco před jednostrannými akcemi Západu proti míru v Líbii a regionu OSN vydávalo v dlouhých a jednoznačných elaboracích Líbii za příklad celému světu ve všech oblastech. Tak mezera, do které se vejde takový neobjasnitelný skok z bílých elaborátů do černých, do takové mezery se jistě vejde spousta dalších odborů, komisí a výstupů OSN, které si z reality nedělají problém. Špatné novinky chodí společně (IRNA)
  4. Indická komunistická delegace vyjádřila solidaritu a podporu Sýrii "v době, kdy čelí obrovské hrozbě od USA a sektářských sil." Prezident Asád poděkoval Indii a Indické vládě za trvalou podporu a solidaritu se Sýrií v této kritické fázi její existence (IRNA,pí)
  5. Merkelová telefonicky osobně žádala vysvětlení po Americkém prezidentovi, že byla odposlouchávána přes svůj mobilní telefon. Německý Ministr Zahraničí se pak setkal s Americkým vyslancem, aby žádal kompletní objasnění odposlechů Německé vlády fašistickou vládou USA (IRNA,pí)
  6. Další kolo jednání G5+1, až budou dokončeny expertní přípravy, by mělo zahrnovat i experty na ekonomickou blokádu. Írán jmenoval vyjednavače a pozastavil obohacování na 20%, aby bylo jasné, že Írán to myslí vážně. V poslední době Írán klade zvláštní důraz na rychlé uzavření hovorů nějakým konstruktivním a vzájemným způsobem. No, běžný člověk na Západě už ovšem čím dál zřetelněji vidí, co jsou vlastně ty "pochybnosti" o Íránském jaderném programu zač, kdo je doslova vytváří, a konečně jaká je realita "strašení jadernými zbraněmi" - tedy pokrytecké žvástání a militarismus, těch kdo je skutečně vlastní. Lékařský reaktor pracující se slabým 20% uranem, nejsilnějším v zemi se totiž nemusí zastavit, když se pozastavila výroba tohoto paliva - mají tam dle mluvčího Komise Národní Bezpečnosti a Zahraniční Politiky Islámské Republiky Íránu Nakávi-Husejnýho dostatečnou zásobu připraveného paliva; pod dohledem. Írán zopakoval svou nabídku "přeměnit přebytky uranu čistoty nad 5% na palivové tyče, aby posílil důvěru světa." To ovšem minule USA odmítly, protože USA konkrétní kroky nezajímají, dokud jsou schopny podmazat půlku novinářů světa, aby Íránské slovo citovali jen výročně, když v Íránu někdo prohodí ostřejší výraz k některému ze zasraných problémů, které vyvážejí do světa Izraelci a Američané se svými mrzkými přáteli. Írán je také připraven diskutovat o úrovni obohacení, výměnou za protikroky. Ty se ovšem nejčastěji nekonají, Íránské nabídky jsou zamlčovány, média a agentury si dokonce vylhávají, zda jednání pokračují, byla přerušena, a co na nich zaznělo, a Agentura OSN, která má Írán v jeho zájmu dohledovat dělá vše proti jeho zájmům, hledá jak kolem Íránu dosahovat medializovatelných krizí, a není ani schopna zajistit alternativní dodávky paliva Íránu, což je vlastně základním kamenem Agentury, když se nad jejím posláním zamyslíme praktičtěji. Šéf Agentury prý nově potvrdil, že Írán chce vyřešit "zbývající otázky." Na př., tedy, abychom to panu Amanovi ulehčili, ty otázky před 7 lety exaktně a vědecky, mimo všechny pochybnosti sedláckého lidu uzavřené (IRNA,pí)
  7. Vyslanec Arabské Ligy Lachdar Brahimi trval minulou Středu (25.10.) na tom, že "Syrská krize dusivá a nebezpečná. Ohrožuje Sýrii a celý region, jak co do stability, tak do bezpečnosti." V hovorech s Jordánským Ministrem Zahraničí přidal, že "je skoro úplná shoda ve světě o tom, že krize nemá vojenské řešení, a jenom politické řešení je cestou z noční můry v Sýrii." Tolik k hrozbám USA, a řešením, která prosazují bez dalších myšlenek, komentářů a názorů "rebelové." Brahimi také urgoval Syrskou opozici, aby se zúčastnila Ženevských jednání. Britská koalice na to úplně ignorantsky odpověděla tím, že její země udělají vše proto, aby zformovaly přechodnou vládu. A přitom nemají co formovat ani o to usilovat, natož přechodné vládě klást podmínky. Je vidět, že o zásadní předpoklad přechodné vlády: úspěšná mírová jednání, nemají řídcí přátelé Britského plivance vůbec zájem. Jediný poněkud spolehlivější hráč na Středním Východě, vedle Německa - Rusko - se však Britského egocentrického sezení "Bez Sýrie o Sýrii - přátelé občanské války" nezúčastnil, protože "se konference vydává za reprezentaci nové Sýrie, ale nereprezentuje ani tu současnou, ani tu starou." Brahimi řekl, že Ženevská konference naopak, by měla zahrnovat všechny hráče, kteří mají zájem o vývoj v Sýrii. To se asi Britskému plivanci příliš nelíbí. Brahimi také jednal v Iráku s Premiérem Malikim o Syrské krizi a jejím ukončení. Mezitím USA rozhazují špínu do mezinárodních vztahů již i směrem Francie, po EU a Německu, a po dalším zklamání Evropského člověka po jednáních "NATO" s Ruskem. No, víme přeci, že někdy to, co nese štítek NATO, je poměrně soukromé, a naopak, že někdy to soukromé od stejného autora si štítek NATO nedobude, ať se na hlavu staví. A radaro-raketové štíty právě budou to NATO-neNATO (NNA,pí)
  8. 28 lídrů EU se shodlo na tom, že ve věci utopených uprchlíků, kteří vždy záhadně na technicky nezpůsobilém plavidle přeplují celé moře a potopí se pět metrů od Itálie je třeba agresivních kroků. Prezident EU Rumpaj debatu uzavřel s tím, že je třeba vydat zatykač na Italského Prezidenta, Premiéra, Francouzského Prezidenta, Ministra Zahraničí, a nejvyšší generály námořnictva obou jmenovaných zemí. Anebo to neřekl? No ještě má čas, řešení chtějí řádnou přípravu: pouta, kordony, a tak (KUNA)
  9. KLDR označila zásahy proti politickým stranám v Jižní Korey za totalitní, a vyzvala k dekolonizaci Korey, Japonska a dalších území Tichého a Indického oceánu (plus minus KCNA)
  10. Sektářství rozpoznáváme jako nejzávažnější problém Muslimského světa, ani ne tolik závažný pro Západní civilizaci, jako pro samy Islámské země. Otřesná nestabilita odvíjející se od brutality moderních neomuslimských barbarů rozhodně není největším bezpečnostním problémem Západního světa, jako spíše jeho vlastní vnitřní zlo, spočívající v způsobu vlády, zahraničních vztahů, kultury svévolnosti, pokrytectví a dominance, vymývání mozku, a ekonomické důsledky nestabilit Muslimského světa jsou spíše součástí problému Západní civilizace s vlastním chováním. A kdyby ovšem Spojené Státy tolik brojily proti terorismu, kolik o něm mluví, pak se nutně ptáme, proč jsou největším pachatelem brutálního teroru ve světě již šest dekád. Vidíme totiž, že Bušovská proti-teroristická rétorika byla malou a neúčinnou bublinkou na kaluži krve, která jedině zbývá pro pohled z diplomacie USA. Současnost pak navíc ukazuje, že USA nejen, že nerozlišují sektářství jako zásadní problém Muslimského světa, ale z výrazné části právě této sféry Spojené Státy Americké zneužívají pro své militaristické a bezohledné zájmy v regionech. Kdyby USA krom mluvení o terorismu a své vlastní svatosti všech svých fiktivních úmyslů a motivů opravdu proti terorismu byly, nejen, že bychom nemohli tolik destiletí sledovat odporné divadlo Amerického fašismu ve světě, ale také by USA nedopustily aby se v Líbii stalo, co se stalo, natož pak, aby snad byly toho příčinou. A to jsou. Čili USA jsou v současných divadlech nestability Muslimského světa součástí sektářského problému, vč. jejich zneužívání problémů v oblasti lidských práv proti stabilitě suverénních zemí. A to nás přinejmenším láká k zamyšlení, zda natolik sektářsky sběhlé Spojené Státy nemají vlastně základnu svých zájmů v zahraničí vystavenou na zájmech a představách právě - sektářských. Kdyby vychloubání USA svými světovými zájmy, ve všem čistými a posvětitelnými všemi body humanismu od A do Z, bylo konstatováním faktů, pak bychom jistě znali USA jako zemi schopnou spolupracovat nezávazně s absolutní většinou světových národů, a kdyby k tomu USA byly tak silným a důležitým hráčem, jak si nechávají podlézat své skalní spojence, zvláště mezi tradičními koloniálními zeměmi s historií katolické totality a inkvizice, pak by jistě sektářské problémy Muslimských zemí nestravovaly generace za generacemi dotčených národů. Naopak, situace již zcela zjevně ukazuje zastydlou frustraci po spravedlnosti tam, kde se USA dopouštěly sériových zločinů, z velké části rasistických, a Spojené Státy jako zemi slabou a bezvýznamnou, s ohromnými prostředky v mediální sféře celého světa, a zemi, která bývá ve většině světových krizí rozeznávána vždy množstvím lokálních národů jako země, od které pochází jak příčina těchto krizí, tak jejich trvání, a i otřesné průběhy těchto krizí bývají zvrásněny Americkými záměry a zločiny. Vidíme tedy, že slovo "nespolehlivý spojenec" se k USA nejspíše hodí, avšak situaci nevystihuje ve vší obecnosti, spíše jde o konkrétní kritiku, která dobře vystihuje jenom postavení některých utlačovaných národů v teoretické rovině jejich budoucích vztahů se Spojenými Státy.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama