NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Extras 5.1 je tady

6. listopadu 2013 v 14:51 | pisoft, cumularx (c) 2013 |  Archív z rubriky nezařazeno
Ezechiel 13:3 Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým proroků, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli.

Izajáš 9:12 Avšak lid se neobrátil k tomu, který ho bil, Hospodina zástupů se nedotazovali.
13 Proto Hospodin odsekl od Izraele hlavu i ocas, palmovou ratolest i sítinu v jediný den.
14 Stařec a vznešený jsou ona hlava a prorok učící klam je onen ocas.
15 Vůdcové tohoto lidu se stali svůdci a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni.

Matouš 15:2 "Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!"
7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
8 `Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
9 marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.´"
14 Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."


Čtení z Ozeáše

Má slaboch v Písmu jen sílu nad nevinnými?
[Avot 2:2,3,4, Izaíáš 46:12]
Má jeho Paskvil pro mé Slovo dobrou službu ničemcům konat?
[Job 15:34 - 16:4, Amos 9:7, Ezechiel 9:7]
Má poskvrněné a znečištěné zrno důstojnou a dokonalou rodu plodit jen pro jeden závěr z knih?
[Izajáš 48:1,17]
Nepovýšil jsem ten Národ pro jeho špínu a vady,
[Malachiáš 3:12; Jeremiáš 34:15-17; Abakuk 1:13]
aniž aby hradby poskvrny a obrácení, nerozdrobil čas a nepřítel.
[Ezechiel 13:15-17, Izaíáš 55:3]
Jsem po lupičích hanba tvá bych šetřil tě pro oči spravedlivých,
[Ezechiel 13:21-14:3]
pro tvé znaky, barvy, čtverce - rodinu či pleť?
[Amos 5:26, Abakuk 2:18, Jeremiáš 2:27]
Máš názor? Proč nerozpráší se tvé hradby, lid jak rtuť
[Izaíáš 8:13-15; Abakuk 2:12]
nevypaří do svých samot světa - rozumní z něj již ohně hasí.
[Micheáš 2:9, Zachariáš 12:6]
Beznaděj jejich je v domě Jákobově slepém, cesty Eliáše jen ve vyvržení dokonalém.
[Micheáš 5:9, Abakuk 3:16, Amos 9:11]
Svůj názor podrž - jak hady visíš z větví fíkovníku,
[Samuelova 1 3:12, Abdiáš 13,3, Ezechiel 9:7, Jeremiáš 2:9]
domýšlej si, že jsi takto jeho nejvnadnější plod.
[Izaíáš 9:13-14, Ezechiel 12:25, II-Zákon 29:24]
Až jím zatřeseme, zpupnost zažene hady do všech stran,
[Izaíáš 9:17, Ezechiel 9:6]
a nebývá nikoho, kdo by je spěchal na koni do země zadupat.
[Izaíáš 10:19]

Al Maída
64. The Jews say: "Allah's hand is tied up." Be their hands tied up and be they accursed for the (blasphemy) they utter. Nay, both His hands are widely outstretched: He giveth and spendeth (of His bounty) as He pleaseth. But the revelation that cometh to thee from Allah increaseth in most of them their obstinate rebellion and blasphemy. Amongst them we have placed enmity and hatred till the Day of Judgment. Every time they kindle the fire of war, Allah doth extinguish it; but they (ever) strive to do mischief on earth. And Allah loveth not those who do mischief.
66. If only they had stood fast by the Torah, the Gospel, and all the revelation that was sent to them from their Lord, they would have (enjoyed) eating both from above them and from below their feet. There is from among them a party on the right course: but many of them follow a course that is evil.


Ezechiel 12
1 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
2 "Lidský synu, bydlíš uprostřed vzpurného domu. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší. Jsou dům vzpurný."
3 "Ty, lidský synu, slyš. Připrav si věci k přesídlení a přestěhuj se za denního světla před jejich očima. Přestěhuješ se před jejich očima ze svého místa na jiné místo. Snad nahlédnou, že jsou dům vzpurný.


Ezechiel 14
4 Protož mluv jim a rci jim: Takto praví Panovník Hospodin: Kdo by koli z domu Izraelského složil ukydané bohy své v srdci svém, a nepravost, kteráž mu k urážce jest, položil před tvář svou, a přišel by k proroku: já Hospodin odpovídati budu tomu, kterýž přišel, o množství ukydaných bohů jeho,
5 Abych polapil dům Izraelský v srdci jejich, že se odvrátili ode mne k ukydaným bohům svým všickni napořád.
6 Protož rci domu Izraelskému: Takto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte od ukydaných bohů vašich, a ode všech ohavností vašich odvraťte tvář svou.

Ozeáš 10
6 Ano i sám lid do Assyrie zaveden bude v dar králi, kterýž obhájce býti měl; Efraim hanbu ponese, a Izrael styděti se bude za své předsevzetí.

Teprv v prohlášení ostudy své mocní Izraele před národy mohou své panování od křivosti a nízkosti očistit, no protožeť to svévolníci zatvrzelí, sláva Izraele jest v chudých a utlačených z domu Jákobova, a zkáza tyranského trůnu jeho nebude zkázou světských okolností pravidelnou, ale trestem Nejvyššího.

Golan vrátí se do rukou Syrských ku škodě obrazu praporu zdělaného Izraelského mezi Židy i mezi národy, a nadlouho se Izrael ponoří do temnot, než potře vnitřní špinavosti.

Pak ukáže se na čas panování v Izraeli dobré, že krajiny okolní nebudou se o města soudit, leč čas zvrhávání pokrytců tím bude jenom uspíšen, a na dny nelehké zadělají si ti přímí před Bohem, kteří by v ten čas pozůstali v krajině Abrahamově, nebo narovnání toho národa není jeho dílem, ale darem skrze národy prostranné vůkol národu hanbícímu se a jen Pánu oddanému trůnem, oltářem i po pokojích.

* * *

Tak žily národy v kralování a dobývání, v síle své neznaly odpočinutí, a mečem odlišnost lidskou oplácely. Štěstí měli ty národy, které svůj mír vykoupily zlatem, menší pak ty, které byly nazvány nepřáteli, a žádné takové národy, které ani za stvoření Boží pokládány nebyly, jichž řeč za řeč nebyla vydána, jichž děti za mor a bídu pokládány, smrtí pak vykupoval lid plenitele v ústech svých.

V těch dobách pak národy jednoho Boha chválící od tohoto Boha nemohly než obdržet úmluvy, síly, porážky i tresty v zákonitostech svého života: byly mimo mír více doma než-li v míru, a tedy pak zde je Bůh vedl a vystavěl.

A až tehdy, kdy rozbity budou okovy ducha v "zmatení" jazyků urovnáním existence mezinárodní před Bohem a v proroctvích a u filosofa, a ten duch národů různých řečí nahlížet se bude v překladech cílených veskrze, který béře k zpytování a pietě své národy.

Před takovým duchem pak ztěží budou dědictví na zemi panská ztěží vážným obíráním, protožeť již v našich pokoleních dědictví takto Bohem přislíbené spíše uvržením věci v ně, protožeť jistě ani rozdělení jazyků pro potěchu věčnosti věčné, a protožeť vyrovnání jazyků nemá jistě ani úplnosti, a však ani cíle v novém Babyloně, kde by člověk nemusel pro přeložení prstem hnouti, a bylo by ho zde.

Nový duch v rozvalině Babylonské, který již umí cenit Mír, vedlé zbraní ohavných našeho pokolení, a který ctí stvoření jako stvoření a všeho člověka jako jednoho z lidů klade, takový duch jistě dědictví národů před Pánem v bezbožnost a bláznovství prastaré obrátí, a přinese srozumění zákonu nové, takže stará písma čtením zůstanou poučovati v Pánu, ale nebudou již věcem mezi národy váhy stavěti.

U zbraní těch ohavných ještě i starý náš duch od Pána jiné míry již přináší, a jiných slov věcem mezi národy i skrze něj od Pána se dostává: slova jako dědictví nad krajinami a stavění národů účtováním mezi národy, ještě bez jich sjednocení před Pánem, již mezi slovy zákonů po ticících letech zvonivých počínají papírově chrastit.

Bůh zvolil si ještě před vyhnáním z Ráje přítomnost omezující v lidském čase, neb povýšení zcela úplné v marnost by celé přirození uvedlo, neboť stvoření bez Vlastního poznání bylo v poměru k Pánu stvořením triviálním, jeho Svévolným obrazem.

Od poznání tak jeho zákon dílem oka jeho, které je okem po prorocích a blahoslavených se světa čtoucí, a při malé víře v modlitby či obrácení hledící: a tak neví pro člověka, kterému co na očích jemu viděné učiniti slíbil, příliš zákona potřebného nad slova a obrazy, které takto obdarovaný člověk sám chápe.

Pán se s každým člověkem zhola učí stvoření a zákonům rozuměti, a nad to chrání se povyšovati. Bůh a jeho služebník vyzvedají v stvoření zákona stvoření Božství, a toť ovšem první Boží vůle ve vyhnání, kterým se zrak sjednotil nad Pánem a jeho dílem, a počalo se rozmnožení vůlí, takže vůbec odtud teprv rozumíme nějaký smysl v tom zda jest co Vůle Pána, a zda jest která Vůle ve vůli Jeho.

Bůh tedy pro lidstvo před člověkem se ponižuje, a ve vyslyšení skládá sám sobě ve svém předepsání účty z své minulosti nad lidstvem. Bůh národů to má jako všechna roztříštěná božství snažší: může si dovoliti být Nejvyšší tak, že mu z toho nemožno i vystoupit.

Pán Nejvyšší stvoření všeho je tedy v cestách nohou a úst člověka všemohoucí, vševidoucí, vševědoucí, ale v porozumění člověku odmítl sahat jemu do duše, dávaje tak vzniknout modlitbě jako principu ujištění i dialogu, a je tak omezen v nápodobě pohledu svého služebníka zrakem a rozumí svého služebníka.

A tak jako zvrhlost lidstva před potopou neznala jiného rozuzlení, než v osamoceném Noe, který ji viděl do vody svrženou k rozervání, tak v Noem přežila naděje v opatrnějšího a tedy bohabojnějšího člověka, který neodvrhne všechno stvoření Lidské od tváře Stvořitele. A stejnětak jistě Babylon je předzvěstí toho, že si ještě i rody bez lačnosti a velikášství porozumí, v pietě. A konečně, že i velká zbraň bude již člověkem v mírnostech vyřešena, stejně jako fakt, že ani dědictví není hodno diktovat světu své následky od stvoření člověka do zániku lidstva.

Tedy v popření dědictví, Božího světa důstojnou pietou, jistě přes očistec zbraně a jazyků, leží uzavření Rajského okruhu Tragédie Stvoření, a tedy mír nad svévolným pokročením člověka o roveň k Pánu Stvoření.

Tak jako poznal Bůh nezákonnost potopy, tak snadno může svrhnout i vyvolenost, kteráž jest dost na dědictví nezávislá, nebo to lze i Velkou Zbraní potřít v celém jeho nedotknutelném smyslu.
---
*** Bůh rád pomůže, ale orientuje se jen v těch oblastech, ve kterých již byl o něco prošen. Protože ty oblasti lidské či tvořivé činnosti, které určitým vývojem prošly, rozšířily se a jsou člověkem a jeho myslí zabydleny, ale nikdo se z nich k Pánu neobracel, čím jsou rozdílné od zlostí zlých, zvráceností pekla a prázdnosti prázdnot, a proč by je tedy měl zvlášť "studovat"?
*** Co víme o chybách Pána Nejvyššího, za které nežádá po nás odpuštění? A tak i Pán je závislý ve svém díle a tedy poznání prosícího člověka právě na jeho prošení, protože jinak o něm nic neví, leda že by šel cestami dobra jinými než jsou cesty Pána, a od těch cest Pán by se o něm i bez prošení poprvé doslechl, a od lidí těch cest prosících. Pánu člověk svým rouháním domov pohazuje, a v tomto prolnutí dimenzí jsme si bratry i přáteli. Veliké zasahování, zázraky zvané pak je jedinou možností Pána v dimenzi kde omezený je k Výsostem a Všemoci, kde vykázaný je z cest a domů svou Všudypřítomností, jak se projevovat v radosti či v hněvu, ku pozdvihnutí či ku zkáze, kdežto my opět do jeho světa "pouze" prosbami, obětmi, ale i kletbami a rouháním přesahovat.
*** Obecná logika a filosofie nutně uznává Nejvyšší existenci proti Řádu světa, a ovšem pouze v souladu s tímto lze Bytost našeho protivesmíru Maxima a Minima přijmout do svého řádu pojmů. Nicméně z filosofického hlediska, jsou si možná oba světy - náš svět, a svět Boha rovny, a stejnětak Bůh je stejný prosebník, jakož my jsme u Něj všemohoucí: a ba, vždyť naše jednota a řad je jeho prosba, jeho velení miluje svého prosebníka, k jeho pozdvižení a očištění Bůh se navěky pokloní. Každopádně - ať už vidíme, že je to filosofická pravda, nerouhající se a nepovrhující ani řádem světa, zvráceni bychom byli, kdybychom z této pravdy zvýšení proti Pánu čerpali a odvářeli, neboť není pravda, že bratrská čuráckost Pána a člověka vespolek opravňuje černit Dobrotu Boží, Pána snižovat, není to pravda, protože filosofická rovnost Pána a člověka není rovnost, kterou se může člověk proti kritice Pána obrnit. Málokdo, a i pokud, málokdy může si obléci filosofickou pravdu o člověku sám, protože tato je zde pro lidi, ale rozhodně není o jednom každém člověku, ani o tom kterém.
*** Na Cestu Dobra společnou člověku i Pánu může si jistě leckdo filosoficky očištěný či probuzený sáhnout, ale nikdo neobsáhne všechny řády světa tak dobře, aby se jí mohl déle přidržeti. Tato cesta je bližší Pánu, než člověku - a to je první, co musí člověk pochopit, chce-li se k ní přiblížit. To co je tedy v zemi středu mezi Božstvím a Cestami Nejvyššího a domovinami člověka, je nutně pro člověka součástí Nejvyšší Slávy Pána našeho, neboť v tom sebezapření velikosti člověka, které je z pochopení a bratrství, v odstoupení od filosofického a obrácení se do sebe sama, může člověku taková platnost vůbec prospět jako myšlenka. Pán má, pro filosofii samu hranici od člověka, která je mimo oba, pevně založena v cihlách obou světů, a která pro filosofii samu jej i člověka převyšuje, ale ta hráz není vysvobozením jednoho od druhého, ani převýšením jednoho proti druhému, naopak v ponížení se člověka před Pánem má teprve tato hranice vůbec smysl, a teprv tehdy vůbec můžeme člověka proti Pánu nějak stavět, a cosi o něm hodnotit. Tato filosofická hranice není žádným patentem a garantem všemu stvoření, že má nějaký smysl samo o sobě, protože stvoření svévolné prázdný má pojem a vztah o filosofii, a jak by tedy mohlo její pravdy na se oblékati podle své mrzké chuti? A filosofie v této oblasti teprv vystupuje pojmem nad člověka i Boha, a všelijaká srovnání osvětluje, když přijala Řád světa, a nepřipravuje již se na trůně Božím pořádky předělávat. I její velikost je tedy až v totálním ponížení před cestami Dobra a cestami Božími, a teprv zde a takto získávají pojmy a slova srovnávání lidského a Božího svůj klid, svatost a tak i smysl. Bez toho všeho v pochopení člověka, nebo i Boha, jsou tyto věty filosofie prázdnými tóny a hlukem.
----Spravedliví v Pravdě nalézají spravedlnost, ovšem Pravda mezi lidmi malé víry rozhoduje o násilí a válkách. Co jsou vztahy mezi lidmi bez víry? Pravdy o vinách, oslepující vděčnosti, žebříčky umění a měřítka přitvořená k závistem.

Jakož nenechá Pán nářky utlačených nevyslyšené, tak ukazování na nepravosti mocných a promluva v analýzách přinese propast mezi mocné a jejich podřízené. Mocné v křivostech pak maska jejich nepravostí v prach zatlačí, jako den následuje noc a slunce měsíc.
[Izajáš 9:2-4, Abakuk 1:2, Žalm 72:12]

Žádáš u mne vyslyšení, vyslyším. Nemám jak bych tebe zavrhoval, malí nezaslouží naše zavržení. Naše hloupost není nám jistě tolik nepřítelem, jako nespravedlnosti člověka. V našich hloupostech také nerad bych se s tebou přel. Nevyslyšíš syčáka, vyslyšels mě. Rád s tebou věci promlouvám, a co může v tom se mi stát překážkou? Leda bys mne zneužil, a to nelze si vůbec nějak představit, i jistě by tvá vajíčka v kámen se proměnila, a větve hnízda by ti stavět zamezily a tebe do sucha vyssály! Před Pánem mají malí jistě nejvyšší milosti, a člověku jistě pevně radosti a umravnění malí přináší. Přinášej dál mi radosti a přinášej umravnění, rád je přijmu.

Radosti i smutky jsou život, a proč stýskání tobě měl bych odpouštět, když jemu dobře rozumím?

Nejmenší z tvorů jsou jistě před Pánem se mnou za jedno, a jeho jsou naše radosti i smutky. Jsme přeci proti člověku stejně bezmocní, však kapka v své slabosti častým kapáním prorazí otvor v kámen, a skály bezmoci změní se v prach.

Ukazuj na utlačování, aby ho nebylo. Utrpení a nebezpečí světa veliká, která učenci ve svazcích zvláštně jmenují, recepty též hledajíce, bývají stejnou rukou jako utrpení utlačených udržována. A obrácené slovo-li utlačení zakládá, tu obrať všechna přísloví proti jejich smyslu, anebo ukaž pravdy utlačení vedlé jejich slova obracení, by lidé sami přísloví si utřídili.

  1. přidat Izrael ze sešitku 2
přidat zákon-modlitba ze třech hříchů z třiceti po duchu o penězích tak závisti a připomenutí ohleduplnosti

Nevydržel se Izrael u víry, a tak nemá hodnotu dědictví jeho před spravedlivým, vyjma vytlačených synů Izraele, u nichž však těžký boj hledá domov, a smilování není u smlouvy neobtížné.

Noví lidé jsou tito milovaní a utlačení, a nový člověk novými jde cestami, kde novým se odplácí trestem viny a novým dědictvím smlouvy.

Dědictví krve trvá na smysle mezi rody, trůny, navzdory chybám od krve seznaným. Kdo však z rozprášených v myšlence staré se narodil pro Izrael? Ne-li snad falešní prorokové hrnoucí se na trůn, co z Izraele seznali jen města stavěti v Palestině?

Za hory chrániti nemohou, a pak-li z proroků vyzvídali, nechť neloupí. Blázni války dělali před Mojžíšem, budou je dělat i po něm? Od koho jejich děti války a lup budou dědit, ne snad od Hospodina lásky a shovívavosti?


Odmítej to směšné dědictví, co jsi vedle spravedlnosti? Nebo buď blázen, a trestej Palestinské po jejich způsobu. Neboj se, dobře to říkáš, ovládáš i abecedu, a přeškrtám tě jako ta písmena.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama