NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-11-06

6. listopadu 2013 v 11:45 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

  1. Mursí a dalších 14 obviněných, patřících k Ichwanu čelí obžalobám z povzbuzování k zabíjení protestujících v Prezidentském Paláci v Prosinci 2012 (KUNA)
  2. Kuvajtský Emír přijal dopis od Libijského místoprezidenta, dopis probíral dvoustranné vztahy a možnost strategické spolupráce na všech polích (KUNA)
  3. Afghánský Prezident se postavil za Pakistán, když odsoudil Americkou vraždu Pakistánského vůdce Talibánu, jako zahrávání si s výhledem mírových hovorů vlády s Talibánem. Nicméně zlehčil svou iniciativu tím, že zvýraznil namísto sabotérské a svévolnické kriminální stránky věci "špatné načasování" a ještě si jako správný anesteziologický asistent chirurga (rozuměj dronového vraha) zadoufal, že útok nenaruší "mírové úsilí, které je sice zatím v embryonálním stavu." No, nedostatek břitkosti je Karzaího cestou do hrobu, a pokud je mu život milý, měl by se nejčastěji bez Amerického slohu zcela obejít. Páteční prohlášení Pakistánského Talibánu a AlKajdy (TTP) ostatně na Americkou dronovou vraždu Hakimuláha Mehsúda reaguje rozjitřeně, a generalizuje populisticky Pakistánskou vládu již jako "Americké loutky," čímž si uskupení chce získat do svých řad nováčky pro boj proti těmto loutkám, se kterými "jednat rozhodně nebude." Paní Merkelová by se měla učit, jaký jsou USA spojenec! Toto rozuzlení na straně TTP je totiž precizní výsledek Americké vraždy Mehsuda. Na druhou stranu vražda Mehsuda a proslov TTP jdou velmi snadno ruku v ruce, a jak šéfové CIA tak kazatelé TTP si odnesli svůj skript z jedněch a týž dvěří. Každopádně efekt příčiny a následku je přesvědčivý, a tak, jak usvědčuje z terorismu TTP, tak usvědčuje z terorismu a pokrytectví ještě i USA, v plném rozsahu. Pakistánské politické strany a národně-náboženské strany již chystají další blokádu Amerických vyděračských transportů přes Pakistán. To samo o sobě žádný zvláštní efekt nepřinese, ale jistě to může posloužit jako inspirace, protože nikdo neřekl, že Pakistán nemůže zahrát na kartu dronů, pokud jde o TTP. Teroristé, kteří prohlašují, že nejsou schopni se oddělit od Al-Kajdá, a nazývají Pakistánskou vládu vládou loutkovou, totiž nedávno řekli, že podmínkou příměří je zastavení dronových zločinů USA na Pakistánském území. Čili pokud zde Pakistán ještě přidá, za jakoukoli cenu, může směsku vlastenců, zlodějů, vrahů, fanatiků, mstitelů, agentů a feťáků přilákat k jednacímu stolu: je zřejmé, že shoda národa s vládou o dronech je velkou bolestí náborového a propagačního oddělení TTP. Tudy prosím; Pokud absolutní většina Pakistánského národa považuje dronové útoky za sabotáž mírového procesu s bezohlednými teroristy, pak jistě blížící se rezoluce OSN o zneužívání dronů v Pakistánu, založená inspekcí a expertýzou nabídne sadu praktických nástrojů mzn. komunitě k odstranění této Americké činnosti z Pakistánských území. Nezapomeňme, že Al-Kajdá je pouze tam, kde se vláda nelíbí vládě USA, a že v takových státech sdílí, byť trochu složitěji, ale přesto zřetelně, své cíle a prostředky s vládou a armádou USA. Jinde Al-Kajda po světě není, a nikde nebojuje proti někomu, proti komu tak či onak nebrojí USA. V Pakistánu TTP zabili tisíce vojáků, policistů i civilistů za pouhých šest let svého "boje za nezávislost." Někdy to také nazývají bojem za Aláha, a podobně, nevědí co si vybrat, přeci jenom sedávají u jednoho stolu s pedofily, nekrofily, vrahy dětí, kapsáři, feťáky a spojkami na Francouze či Brity. No, a vyjmenované úspěchy se neliší od úspěchů USA v Iráku, Líbii, Afghanistánu či ve Vjetnamu a Japonsku. Víte že ... nemocnice jsou klíčovou složkou nepřátelské armády a její morálky? No, a stejně tak policisté, ambulance, školy a lze dokonce pokračovat, když jde o bombardovací a teroristickou strategii USA a NATO. Vzpomeňme na př. na aktivity šéfů NATO když byly v zorném poli atentáty na Syrské a Líbijské politické představitele. Odkudže to zazněly praktické úvahy, jak udělat bombové útoky efektivnější a ochránit jejich perpetrátory? No, dost možná z AFP, ale že by snad.. (pí,PL)
  4. Jihoafrický Fond Pojištění v Nezaměstnanosti má projít drastickými změnami, aby "došlo k omezení zneužívání zaměstnanců na zvláštní pracovní úvazek." Zvýšenou ochranu však přinese posílení ochrany v zařazovacím procesu, takže budou lépe rozlišeny skupiny kterým náleží podpora. Sektorové odlišení má odhalit zranitelné skupiny, ale příslušná legislativa nastavuje i minimum pracovních hodin, nejnižší mzdu, pravdila a lhůty výpovědi a další. Zákon nicméně ponechává zásadní iniciativu na pracujícím, takže pokud budou utlačení mlčet, třeba proto, že neví, zda mají na své živobytí právo, anebo neví, jak své postřehy a potřeby formulovat, ochrana se jim snadno může vyhnout. Velké problémy má patrně v těžařsko-plantážnické JAR dělník i se svým zdravím, anebo zmrzačí-li se. Politicky je to patrně země nezávislá, ale ekonomicky, zdá se, nevybočuje z koloniálních standardů, a to snad i proto, že země neprovedla zásadní znárodňování po svém osvobození (NNN,pí)
Kuvajtský Náměstek Premiéra a Ministr Vnitra Šejch Muhamed Al-Chalid Savah se v Pondělí setkal s Guvernérem Irácké Basry. Kuvajtský oficiál podtrhl význam motivací k posílení vztahů mezi Irákem a Kuvajtem. Schůzky se účastnil i Irácký vyslanec v Kuvajtu Muhamed a-Ulúm, a guvernér Džahry Šejch Mubarak al-Humúd al-Savah (KUNA) * Lídr Kuvajtu Savah Ahmeddžaber Al-Savah gratuloval v depeši novému Gruzínskému Prezidentu Margvelašvilimu, k jeho zvolení. Emír popřál Prezidentu úspěch a více prosperity přátelské zemi, k čemuž se připojili i Korunní Princ Naváf a Premiér Džaber (KUNA)

Začíná 37. Hlavní Konference UNESCO


Paříž, 4. Listopad (KUNA) -- 37. Hlavní konference Vzdělávací, Vědecké a Kulturní Organizace OSN (UNESCO) začne zde v Úterý (pátého Listopadu) a potrvá až do 20. Listopadu.

Ministr Vzdělání a Vyššího Vzdělání Dr. Najíf Al-Hajráf budou reprezentovat Kuvajt na mezinárodní konferenci.

Konference, pořádaná každé dva roky, zaznamená účast členských států UNESCO, pozorovatelů, ne-členských států, tak jako zástupců mezinárodních a vládních úřadů, a také nevládní organizace (takzvaná engáóčka).

Hlavní konference se zaměřuje na formování budoucích politik UNESCO, a soustředí se též na zlepšení vztahů mezi členy organizace. Také se to zaměří na rozvíjení vztahů mezi UNESCO a dalšími mezinárodními tělesy.

37. konference oficiálně znovuzvolí Irinu Bokovou jako hlavní ředitelku UNESCO na období 4 let. Bude také zvoleno 58 členů Výkonné Rady (koncilu) během volebního procesu, pořádaného 18. Listopadu.

Kuvajtský ex-ministr Vzdělání Dr. Hasin Al-Ibrahim bude také bojovat o své místo ve Výkonné Radě.

V současnosti Kuvajt daroval 2 miliardy KČs na podporu UNESCO Fóra Mladých. Členská země Spolku Zemí Zálivu také věnovala přes 53 milionů na budoucí programy UNESCO. Kuvajt se zaměřuje na dosažení členství v množství komisí UNESCO (KUNA)


Vjetnam si cení vztahů se Středním Východem, Severní Afrikou


Hanoj, Vjetnam, Lpd. 4 (NNN-VNA) -- Vjetnam vždy přikládá důležitost k posílení přátelství a více-úrovňové spolupráce se Středním Východem, Severní Afrikou, řekl Ministr Zahraničí Fam Binh Minh.

Vjetnamská Novinková Agentura (VNA) zaznamenala, že ministr zahraničí učinil tyto poznámky v článku, za přispění fóra ekonomické spolupráce mezi Vjetnamem a Středním Východem-Severní Afrikou, které je připraveno na 4-5 Listopad, zde.

"Bez ohledu na zeměpisnou vzdálenost, Vjetnam a Střední Východ-Severní Afrika se pyšní iniciativní spoluprací a přátelskými vztahy, které ustály zkoušku na historické horské dráze," řekl Minh.

Na takovém základě bylo během posledních let dosaženo pozoruhodných výsledků pro Vjetnam a tyto jeho přátelské země.

Co se týče politiky, Vjetnamští lidé a lidé zmíněné oblasti sdíleli pevnou vazbu vzájemnosti a zahrnovali se navzájem plodnou podporou, během posledního boje za národní nezávislost a současné fáze národní výstavby a rozvoje.

Obě strany udržovaly pravidelné výměny delegací všech úrovní, především delegací z vysokých kruhů. Mezi nimi byly návštěva Premiéra Ngujena Tan Dunga v Spojených Arabských Emirátech (Emirátech), Kuvajtu a Kataru v r. 2009, a ty Prezidenta Ngujena Minh Trieta v Saudské Arábii (Saudii), Tunýzii a Alžírii v r. 2010, a návštěvy Vjetnamu Premiérem Kuvejtu (2007) a Maroka (2008) a návštěva Palestynského Prezidenta (2010).

"Návštěvy citelně přispěly formování a podbízení k mnohostranné spolupráci v rámci společných cílů Vjetnamu a partnerských zemí," řekl Ministr Zahraničí.

Ve slovech ekonomické spolupráce, dvoustranný trh mezi Vjetnamem a regionem dosáhl 7.4 bilionů dolarů (2012), což byl nárůst 878 procent vzhledem k roku 2002 (889m$). Z čehož Vjetnamský trh s některými partnery překročil bilion dolarů ročně.

Některé země (Perského!) Zálivu se aktivně podílely na velkém množství projektů ve Vjetnamu, jako je např. rafinerie a petrochem. komplex v Nghi Son, nebo ptch. komplex Long Son a hotel Hvězda Halong.

Některé Vjetnamské firmy také zavádějí investiční projekty v regionu, zmiňme projekt olejové a plynové těžby a produkce Vjetnamské Národní Ropné a Plynové Skupiny v Alžírii, s absolutním kapitálem přes 3 miliardy Českých korun.

Ohledně dělnických otázek, během minulých 30 let, "stovky tisíců Vjetnamských expertů a pracovníků prokázalo svou znalost a sílu v rozvoji mnoha Středovýchodních a Severoafrických zemích, sloužíce jako brigády přátelství mezi oběma stranami," řekl Minh.

V současnosti hraje svou roli přes 26 tisíc Vjetnamských pracovníků v projektech napříč Saudií (17t), Emiráty (7.5t), a Libií (1000).

V kontextu rychlého rozvoje dvoustranné spolupráce, Vjetnam se stal novou destinací v operační expanzní strategii množství hlavních aerolinií v regionu, jako jsou Katarské, Turecké, Emirátské a Etihádské Aerolinie.

V rozvojové spolupráci v posledních letech, Kuvajtský Fond pro Arabský Ekonomický Rozvoj a Saudský Rozvojový Fond poskytly preferenční půjčky celkem přes 6.4 miliard KČs na 33 projektů pro rozvoj venkonvské infrastruktury, zdravotní péče a vzdělání ve Vjetnamu. Tyto projekty znázorňují praktické příspěvky na společensko-ekonomický rozvoj a redukci chudoby v mnoha Vjetnamských lokalitách, pomáhajíc zlepšit kvalitu života mnoha místním lidem.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama