NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-11-08

8. listopadu 2013 v 16:42 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Kdo za to může - že je centrální vláda Líbie slabá? Milice vyhlašující regionální nezávislost, jak řetězy barevných světel na vánočním stromku? To snad ne? Přeci slabá centrální vláda!!! (To alespoň tvrdí zmíněné milice) (zdroj: Youtube: New Civil War In Libya On The Horizon) * Konžská pučistická rebelie M23 dle věrohodných zdrojů OSN nastoupila cestu dialogu, složení zbraní však ještě není zajištěno vzájemnými smlouvami, a těžko říci, jak to bude s amnestiemi, když OSN žádá šetření válečných zločinů.. (UNPR) * Írán utratil miliony dolarů na stavbu zdi v bodech hranice s Afghánistánem, proti obchodu s lidmi (NiW) * Množství dvoustranných a vícestranných událostí probíhá v rychlém sledu za sebou, v procesu s jediným cílem: poskytnout Spojeným Státům Americkým ukončení zmatečné činnosti v Afghanistánu tak, aby byla zachráněna tvář USA (NiW) * USA dle Analytiků nemůže přistoupit k nějakým zvláštním tlakům na Pakistán, na př. přerušování finanční pomoci, protože by to uvěznilo Americké vojáky v Afghanistánu ještě i za hranici roku 2014 (NiW) * Afghánský Taliban se hlásí k stejnému vůdci, jako Pakistánská Al-Kajdá / TTP, k Muláhu Omarovi. Z našeho hlediska populistická přetvářka TTP, viz drony a TTP, viz Kvéta a TTP (NiW) * Bristký zlodějíček a Premiér Dejvid Kameron klasicky v rozhovoru s Dejvidem Karzaím zvolal na Dejvid Taliban, aby se stali součástí mírového procesu. Podobná zvolání od podobných stolů jsou provozována patrně pouze s úmyslem vyvolat zápornou odezvu mezi Talibanci (pí:NiW)

Lamamra neměl žádnou diskusi se svým Marockým protějškem v Bamaku

Alžír, Ministr Zahraničí Ramtan Lamamra a jeho Marocký protějšek neměli žádnou diskusi na okraji ministerského setkání v Bamaku, Mali, jak osočovala některá Marocká média, řekl mluvčí Ministerstva Zahraničí Amar Belány v Úterý. Belány obvinění označil za absurdní (APS)

Jeden mrtvý ve výbuších v blízkosti komunistického ÚV v Číně

Série bombových útoků s přídavkem hřebíků a předmětů ve výbušnině se stala v okolí krajského velitelství Čínské KS ve Středu, uvedla policie, dle AFP, a oběť byla nejméně jedna. Dle Čínských představitelů vyšetřování probíhá s plným nasazením, neboť událost se stala na symbolickém místě - na náměstí Tjanamen, v samém "Srdci komunismu a Číny." Je otázkou co z toho si AFP přibájila ... příměs hřebíků, broků a špon patrně ne. (NNA)

Druhý nejvyšší velitel Al-Kajdá TTP aká "Taliban Pakistán" Latifulah Mehsud zajat silami NATO

Latifulah Mehsud před svým zatčením dle důvěryhodného zdroje mezi vyšetřovateli má určité informace k útoku na Pakistánského Majora Generála, a také se dle tohoto zdroje před svým zatčením setkal v Kábulu s klíčovými postavami v Kábulu a Šéfem Afghánské rozvědky, než byl vybrán a eskortován Afghánskou armádou. Rozvědku jistě pokládejme za součást koloniálního Brito-Amerického aparátu, u armády jak víme, jsou s loajalitou k utlačitelským vládám konzistentní a převážně mravně přijatelné problémy. Vedle toho došlo k vraždě vyšetřovatele Pakistánské lokality Zebul, 205km od Afghánsko-Íránské hranice neidentifikovanou skupinou ve Středu ráno. (NiW, IRNA)


Absolutně nutno přeložit do češtiny, Bůh štědře odmění


(Ahlul Bayt News Agency) - Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah revealed Wednesday that the two explosive devices which were detonated against the Zionist military force invading Lebanon in the Labbouneh southern town of Lebanon were of "deliberate operation."

"The two bombed IEDs were new. They were not landmines of the Israeli army remains. The first has been exploded against the Special Israeli force. When the second force intervened, the second IED has been exploded," Sayyed Nasrallah said.

"The second force has been fell and hit directly," he stressed, noting that "the Israeli tried to undermine the incident, as well as some Lebanese. The story says that two Israeli divisions entered the Lebanese territory of Labbouneh. This area is in particular under the surveillance of the Resistance fighters and we had previous information stating that the Israelis will pass through it. Therefore, we planted IEDs and exploded them once they (the Zionist soldiers) came."

During an exclusive interview with Al-Mayadeen TV Network broadcast live on Al-Manar Channel, in which he unfolded important facts of July war 2006 the Zionist entity launched on Lebanon, Sayyed Nasrallah pointed out that "Labbouneh violation by the Israeli occupation army was not the first. It is funny that after 65 years of experience with the Israelis, someone in Lebanon requests from the United Nations to deter Israeli."

Hezbollah Secretary General declared that "We started recently to feel operational Israeli violations on the border, which might be targeting the Resistance and the people. The Labbouneh operation will not be the last, and we will not tolerate any land violations of our land. We will face them with the proper way at any time we know that the Israeli has entered our land. We will not accept those land violations. We will face the Israeli in any place he steps inside Lebanon. We won't allow them to enter."

Fielding a question on "the silence of the Lebanese political ranks regarding the Zionist breaching of borders and UN resolution 1701, his eminence indicated that "it is not surprising, since some forces in Lebanon do not consider Israel an enemy," describing the Lebanese President Michel Sleiman's demand to file a complaint to the United Nations as "weak position."

"We agree that the International community equalizes between the victim and the executioner and to condemn Israel and us. It is our right not to keep silent after any violation of our land, and those Israeli violations are operational and have operational targets which cannot be tolerated, he explained, stating that "the Israeli was surprised by the amount of leaked information, as it was clear."

Sayyed Nasrallah highlighted that "they won't "leave us alone" as long as the Resistance is holding on to the central cause of Ummah and committed to protect Lebanon and defend its sovereignty. The greatest problem of the US and the West, even of great part of the Arab regimes - with us is that we are Resistance movement in particular. The problem is not related to domestic affairs."

He also revealed that "they were always offering to keep us armed in exchange for presenting a commitment - even if implicitly - to stay out of the Palestinian cause and the confrontation with the Israeli ambitions. The mediators were the US, the UK, France and others."

Sayyed Nasrallah made it clear that the former vice-President of George W. Bush, Dick Cheney, presented a great offer to us through an American man of Lebanese descent which provides for recognizing us internationally, keeping weapons in our possession and delisting Hezbollah from the list of terror, under the condition that we give a verbal commitment in a closed room. We rejected that. We can't dive anyone such a commitment."

"What is the value of those weapons if they weren't for defending a cause and a country?" he asked.

"When we chose this path, we agreed upon it unanimously and offered the elite of our martyrs. Therefore, this matter is non-negotiable. The real problem they consider is that we are Resistance and we determined to remain Resistance. It is a matter of faith and principle," Sayyed Nasrallah went on to say.

July War Facts: Revealed for the First Time

Moreover, the Lebanese head of Resistance recalled that "After May 25, 2000, people celebrated the liberation achievement. And since the second day (i.e. May 26, 2000), we believed that we should get prepared for a war Israeli might launch against Lebanon," noting that the Zionists agree that the Lebanese Resistance inflicted them a historic and strategic defeat in 2000, and that the Zionists suffer a historic retaliation towards Resistance in Lebanon.

Regarding the kidnapping operation on July 12, 2006, later dubbed "The Truthful Pledge", Sayyed Nasrallah stated that "Upon kidnapping the two Israeli soldiers, we were ready for any kind of war. We were waiting for it and believing it had been delayed. The Resistance was neither confused nor worried, but had clear strategy battle, because it had been prepared deliberately."

"During the 2006 July war, our main objective was to inflict the enemy the most possible amount of casualties. In some fields, we left this evaluation for brothers, who decided to steadfast till the last drop of their blood in Maroun al-Ras. However, In Aita Ash-Sha'b, there were a large number of brothers with whom we had lost contact and thought they had been martyred. When we knew they were still alive, Hajj Imad Moughnieh talked to me and I told him "not to oblige them to stay in place to fight. But the brothers made up their minds to survive there till the last minute," he narrated.

"While in Bent Jbeil, the decision was to remain and fight till the end, and to prevent the Israeli from entering the town," his eminence went on to say, reiterating that Hezbollah was preparing itself for several-month long war at least.

Moreover, Sayyed Nasrallah said that the rockets launched by Resistance the July war were of a little number regarding what we were possessing. From a field capability point of view, we were able to fire large number of rockets, but we were considering a long war which we didn't want to end just because our stock might become out of rockets," adding that effective communication between the central operation room and the subordinate operation rooms in towns and regions was one of the elements of power.

His eminence elaborated that during the war "a number of spy agents had been arrested and handed over to the Lebanese security agencies," noting that one points of the Israeli failure in July war related to the information weakness, i.e. when the Zionists carried out a military landing at Dar al-Hikma hospital in Baalbeck.

"I assure you that the two Israeli hostages hadn't been taken to Baalbeck, thus the Israeli givens were wrong," he told the interviewer, Ghassan Bin Jeddo.

Sayyed Nasrallah expressed beliefs that Beirut had been safeguarded through Resistance and not by the political decision:

"The Israeli does not care about any political pressure. Thus we put the "Dahiyeh for Tel Aviv" equation. We had the ability then to bomb Tel Aviv. If the Israeli had continued the war in the same way, we would have destroyed hundreds of tanks."

Syria Offered Unlimited Weapons Stockpile for Hezbollah

Turning to Hezbollah arsenal during 2006 war, Sayyed Nasrallah stressed: "We were assured that any Israeli tank, which would be facing the Kornet missiles, would be destroyed. Striking the Israeli warship was one of the surprises which we prepared for the Israelis. Hitting it during July war was a very complicated process."

"It was possible then that I finished my telephone message before launching the rocket at the warship," he added.

Answering a question on the destroyed building in Dahiyeh during the war, his eminence said that many of those were not rooming Hezbollah centers or leaders, but the random destruction might hurt us. The logic says that we, as Hezbollah leaders, not to gather in one place."

The Secretary General made it clear that Hezbollah had received weapons directly from Syria before and during the July war, pointing out that "a great part of the Resistance readiness in Lebanon was depending on the arms coming from Syria."

"Many of the weapons we used were Syrian-made. Since the beginning of July war, the Syrian army warehouse was open for the Lebanese Resistance."

"We received our Kornet from Syria. We took more weapons for spare assuming that the war will drag on," he added.

Sayyed Nasrallah also revealed that President Bashar al-Assad had expressed his readiness to get involved in the war against the Zionist entity.

"He (President Assad) was believing that the attack is regional and international against the Resistance, along with an internal conspiracy, and that had the Resistance been eliminated, the battle will drag to Syria," the Sayyed said, explaining that the Zionist units were supposed to continue their path from Hassbaya towards al-Masna' and Damascus, where the Syrian leadership was considering the deployment of a Syrian force to Hassbaya to fight the Zionist units.

"I told Assad then that our position is excellent and we are heading towards the victory, and that the Israelis will fail in achieving their goals. I'm not worried and I don't think that Damascus is in danger. Therefore, I call for patience. We don't want a regional war to be erupted in our region and we are able to win in this battle," his eminence said.

"We didn't receive weapons from Iran during the July war because we didn't need them," he declared.

Post July War Negotiations

Turning on to the negotiations that took place after the July war, Sayyed Nasrallah said:
"I wouldn't authorize Fuad al-Siniora because he wasn't trustworthy in this issue, and the battle of political negotiation took place against Siniora and his political bloc before taking place against the American and the European actors. If we had given them our necks, they would have beheaded us."

Fielding a question on disarming the Resistance, his eminence stated that the main focus was on Resistance arms and that the main concern of March 14 bloc is to get rid of those weapons, underlying that "March 14 stance was clear during the July war, but when we entered the government, the Prime Minister and his allies adopted the goals of others that were prevailing during the war.

"During the July war, this bloc had called us and demanded many conditions including the disarmament the approval on a multinational force to be deployed along the borders with Palestine and Syria, in addition to handing the two hostages over. But we rejected that," Sayyed Nasrallah further elaborated.

"We didn't feel during the war that we have a Premier or another political party that has even a humanitarian sympathy towards us," he went on to say, adding that: "Siniora was the one who postponed the solution at the last days of the war. The government should file its decision of approval on 1701, but this had been delayed for two or three days."

"There were Arab countries involved in the July war, and March 14 bloc was employing it to eliminate the Resistance. For this reason it kept on with this project, and still keeping on with it. I we had a loyal government, we would ended the war under Lebanon's conditions, but the political battle was from the inside," Sayyed Nasrallah continued.

As for Hezbollah main ally, the Free Patriotic movement, the Secretary General said that he wasn't surprised by the stance of its leader, MP Gen. Michel Aoun, because both were tackling the same issues prior to July war.

"Gen. Aoun stance was historic. He had made up his choices alone," the Sayyed said.

No Government to Be Formed without Hezbollah

Touching to the new Lebanese cabinet, Sayyed Nasrallah unfolded that when PM-designate Tammam Salam was appointed to form the government, he set conditions or conditions were set against him.

"He (Salam) said: I don't want partisans, parliamentarian candidates or provocative figures, and that he wants rotation in portfolios. This means that doesn't want to form a cabinet. All what we have said is that we want a national unity government in which all parliamentary blocs are represented according to its masses," Sayyed Nasrallah made clear.

He also gave notice that the Americans and the Saudis don't want Hezbollah to join the government, and don't want the bloc - which we are part of - to enjoy a real partnership in the government.

He also gave notice that the Americans and the Saudis don't want Hezbollah to join the government, and don't want the bloc - which we are part of - to enjoy a real partnership in the government.

Talks on Neutral Government Hypocrisy

Nevertheless, Sayyed Nasrallah lashed out at talks on forming a neutral government, asking: "Where the neutrals in Lebanon are?"

"There is none," he replied, adding that "a technocrat and neutral candidate does not exist in Lebanon. Talking about a government of neutrals is hypocrisy. The country's situation requires a real national unity government. Hence we are still supporting Salam as a Prime Minister."

Commenting on the Lebanese President Michel Sleiman quotes stating that a one-party cabinet was formed previously without any problems, his eminence said that this view is mistaken.

"When care taker Prime Minister was designated to form the cabinet, the majority who named him approved on the participation of the other party. Mikati then took his time to negotiate," he explained.

"They will be sinning against this country if they form a fait accompli government, for they will be cancelling the half of the state," Sayyed Nasrallah said, noting that "Our allies will not participate without us, and we will not do so without them."

Answering a question whether he expects that Sleiman will ink a fait accompli cabinet, his eminence expressed beliefs that the former might do it, particularly after his latest speeches.

As for accusing Hezbollah of launching the rocket attack on Al-Yarzeh in retaliation against Sleiman's position, the Sayyed described it as "ridiculous," indicating that Saudi Arabia practices hostility against Hezbollah in everything.

In the meantime, Hezbollah Secretary General stressed that "Hezbollah hasn't kidnapped the two Turkish pilots, and had no idea about the operation.

"Hezbollah does not accept it," he said.

His eminence also underlined that "Hezbollah has nothing to do with releasing prisoners from Egypt jails.

"Today, we are very sorry for what is happening in Egypt and are concerned about it. We always hope that things will get resolved through dialogue and understanding," Sayyed Hasan Nasrallah said.

Secretary General of Hezbollah didn't forget to praise the people of Resistance for being one of its victory factors.

"If it weren't for their sacrifices, the resistance wouldn't keep on."

At the end of the interview, His eminence reminded the foe, and the friend as well, that time of defeats has gone despite all the ongoing events in the region.

"This period will be crossed safely," he said.

"Despite everything, I confirm that the Resistance is stronger than ever, and stronger than it was during the 33-day war," leader of the Lebanese Resistance of Hezbollah, Sayyed Hasan Nasrallah, concluded.

Doplňková zpráva, překlad ne nutný, ale vítán:


Hezbollah foils Israel infiltration attempt

Hezbollah Secretary-General Seyyed Hassan Nasrallah says the resistance group fighters were behind last week's attack against Israeli forces who violated Lebanese sovereignty.

Hezbollah foils Israel infiltration attempt
(Ahlul Bayt News Agency) - In an interview with the Al-Mayadeen TV, Nasrallah said that the Islamic resistance was behind the operation in Labbouna area, more than a week ago, as Israeli forces violated Lebanese sovereignty, and crossed into Lebanese soil.

Nasrallah said Hezbollah members knew in advance that the Zionist regimes forces of the Golani Brigade will be passing through Labbouna, and planted explosives that were detonated as the forces passed through inflicting various injuries.

"It wasn't just by chance, It was not a landmine that the army left in previous wars", he said, "Our fighters planned it, and successfully carried out their mission".

"Two groups of Israeli forces invaded Labbouna, our fighters monitored them and detonated two charges targeting the invading troops", Nasrallah added, "Our operation was defensive, and the Israeli enemy was surprised; armed clashes also took place between the invading soldiers and our fighters".

Hezbollah leader also noted that the Resistance group will not tolerate the Zionist regime's violations, adding that "We will fight them whenever they violate our country."

"The feet that will enter our land and we know about it will be cut. ... This is our right," Nasrallah said. "We will not forgive any ground violation of our land."

He added that the UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) shed a blind eye to Israel's ongoing violations.

"The Israeli invasion to Labbouna was not the first", Nasrallah said, "We recently witnessed various Israeli violations that target the resistance, and the people".

Commenting on the Israeli war on Lebanon in July 2006, Nasrallah stated that his party was ready for an extended war that could have lasted for more than six months.

"Israel did not expect us to have all of these capacities and military capabilities, including our advanced wireless communication systems", he said, "One of the reasons behind Israel's defeat in this war is their lack of intelligence information, and obtaining wrong information".


Nasrallah's interview was to mark the end of 33-days July 2006 war. The group is scheduled to hold a large rally in south Lebanon near the border with Israel on Friday, during which Nasrallah is scheduled to give a speech.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama