NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πanalyse 15.11. -- Erik S. Margolis: Vražda Jásira Arafata (fragment)

15. listopadu 2013 v 16:16 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Bez ohledu na uplynutí 4 let od Arafatovy smrti, nalezli Švýcarští vědci ve své 108-stránkové expertýze vysokou hladinu polonia, nejméně 8x vyšší než by byla normálně přítomná. Vždy opatrní Švýcaři řekli, že byla "umírněná podpora" pro tvrzení, že došlo skutečně k Arafatově vraždě. Zatímco byl určitě otráven poloniem, nebyli schopni pozitivně prokázat, že jej toxin zabil, přestože dávka byla více než smrtící.

Švýcarská studie, původně spuštěná Arafatovou ženou Suhou a Katarskou stanicí Al-Džazíra spustil politickou ohnivou bouři. Palestinci dlouhou obviňovali Izrael ze zavraždění Arafata. Izraelské tajné služby Mosad a letadla, která zavraždila množství starších lídrů Organizace Palestinského Osvobození. Izrael již několikrát usiloval o Arafatův život.

Izrael popírá vraždu, ačkoli někteří jeho hlavouni otevřeně vyslovili touhu po Arafatově "likvidaci." Izrael je jediný Středovýchodní stát, který může produkovat polonium-210 ve svých reaktorech. Ačkoli v Izraeli nad Arafatem nikdo nezplakal, Izrael vehementně trvá na své nevině, a tvrdí, že pachateli byli Arafatovi Palestinští rivalové.

Kdo tedy těží z Arafatovy vraždy? Arafat hořce odporoval úsilí USA a Izraele vnutit neomluvitelně neférovou mírovou smlouvu, která by rozbila Západní Břeh na malé Arabské kmenové rezervace. Jakmile byl Arafat z cesty, USA a Izrael hladce nainstalovaly nové a servilní vedení Organizace Palestinského Osvobození, šéfované poskokem Mahmudem Abásem, financované USA a chráněné CIA-řízenou policií.

V době své smrti byl Arafat vězněm ve svém zázemí na Západním Břehu v Ramaláhu obklopen Izraelskými vojáky a tanky. Blízký Palestinský pomocník musel ukrýt jed v Arafatově jídle. Další starší Palestinští činitelé byli určitě zapojeni v komplotu - zahrnujícího celý Střední Východ v pro-kolonialistické konspiraci. Každopádně velký prst podezření stále ukazuje přímo na USA a Izrael.

Francie, která lékařsky ošetřovala umírajícího Arafata zamlžila příčinu smrti. Rusko, které také prověřovalo důkazy vydává protichůdná tvrzení. Vláda Mahmúda Abáse se snažila ukrývat realitu zločinu celá léta. Dokonce Arafatova vdova odmítla původně pitvu pro temné důvody.

Pokud bude Arafatova vražda potvrzena, Izrael může být zatažený před Mezinárodní Trestní Tribunál. USA dostane poslední obvinění.

Expres

  1. Šéf jaderné dohledovací a zprostředkovací agentury MAAE / IAEA Jukja Amáno v prohlášení po návratu z Tehránu řekl, že Agentura přijala krok-za-krokem přístup k Íránské problematice a v jednáních s íránským hlavním městem, a upozornil, že jde o problematiku složitou, a rozhodně nebude vyřešena přes noc. No, zažili jsme toho od něj poměrně dost, že by konečně změna přístupu v Agentuře? Že by konec zmanipulovanosti jejích procesů? Že by konec jejího nepředpisového, a propagandistického vystupování? Že by obrat Boha k Íránu tváří v tvář? (IRNA)
  2. Turecký Ministr Zahraničí Ahmet Davutoglu navštívil Irák. Poslanec Sidik popsal návštěvu jako důležitou, zvláště pak jako začátek obnovení normálních vztahů dvou zemí. Popsal situaci v regionu, zjm. v Sýrii jako eskalující, a zdůraznil spolupráci regionálních států jako klíč k odražení negativních dopadů krize. Oglu, dle diplomatického zdroje Irácké agentury NINA měl poté mluvit s Iráckým Premiérem Malikim a množstvím Iráckých oficiálů, k rozvoji 2-stranných vztahů a k politické situaci v regionu (NINA)
  3. Pakistán řekl Spojeným Státům, že "pod smluvními povinnostmi" hodlá dokončit projekt Íránského plynovodu, který má širokou podporu národů v regionu, včetně Afghanistánu a jeho nejbližších národních partnerů. Poznamenal to Pakistánský Ministr Vody a energií Muhamad Azíf během své návštěvy ve Vošinktonu za účelem hovorů o energetické spolupráci mezi dvěma zeměmi. Ministr věří, že zlepšené vztahy mezi USA a Íránem zlehčí Americké tlaky proti plynovodu, jak uvedl po hovorech deníku Dawn (Úsvit). Ministr řekl, že ti, kteří mimo jakékoli zákony a úmluvy tlačí, aby Pakistán Íránský projekt zabalil, byli připraveni platit Íránu zákonné smluvní pokuty a penále. Minulý týden dle Ministra a dle agentury IRNA začalo docházet k redukci netolerance a napětí mezi Íránem a USA, což je dle Ministra dobrý signál pro mezinárodně sledovaný mezi-regionální projekt. Pakistán hledal v USA investice a novou technologii v oblasti (IRNA)
  4. Po volbě nového šéfa TTP Al Kajdy v Pakistánu, která následuje po teroristickém činu USA, ve kterém došlo k vraždě nedávného šéfa Hakimuláha Mehsúda Pakistán urguje Afghanistán, aby nedovolil zneužívat své území proti svým sousedům. No, vzhledem k podpoře Karzaího Pakistánu ve věci dronových zločinů USA, a zejména po podpoře, kterou vyjádřil po sabotérské vraždě Mehsúda Karzaí Pakistánu jde o výzvu pochopitelnou, ale vyzvat by bylo nutno NATO. A dokud NATO nebude dotlačitelné k odpovědnosti, nenechají se k ní dotlačit ani Spojené Státy, a dokud okupují a terorizují Afghanistán, nemá ten nad svým územím fakticky žádnou moc! mMZ Pakistánu Čaudry vyjádřil "plnou důvěru, že Karzaí přijme potřebné kroky v této věci" (IRNA,pí)
  5. Pakistánská policie zadržela místního šéfa Al-Kajdy a TTP v Pakistánském ekonomickém epicentru Karáčí. Bezpečnostní agentury pročesaly dům v oblasti Kajdabádu, a zadržely 4 řadové teroristy a místního šéfa kriminálníků Šahabuláha. Buňka plánovala pro město rozsáhlé a hrůzné činy v nejbližší době, a těm bylo, dá-li Noemův Bůh, zabráněno. V rozsáhlejší akci byly i oběti na životech v řadách bezpečnostních složek a renžrů (IRNA)
  6. Političtí činitelé světa jsou v podstatě temným přívěškem jinak soběstačné lidské společnosti, z kterých pramení války, a kteří rozsévají nenávist. No každopádně absolutní většina lídrů a politických hráčů třetího světa hraje dobře za své národy a za světový mír, tedy lépe než země Západního světa. A nemálo politiků, a zvláště těch nejvýznamnějších, třetího světa opravdu drží politiku v intimním svazku s Pánem. Z této úvahy v podstatě plyne, že pokud mluvíme o zvrácené politice světa, která ústí ve války a útlak, mluvíme nejprve o své Západní lidové otupělosti, pak zvláště o svých, Západních, neo-koloniálních politicích, korporacích, nelidských generálech a proti-lidských elitách - a politiky třetího světa sotva si můžeme brát do úst, zvláště pro spoušť, kterou trpíme na vlastním prahu.. spoušť, kterou naše "demokratické služky" z našeho prahu vymetají v podobě bomb a nekonečného neštěstí na hlavy ubožáků z "třetího světa," na hlavy kolonizovaných a znovu a znovu "námi" utlačovaných. A dát těmto dvěma uvozovkám reálný rozměr, mělo by být nedělitelnou složkou všech revolučních směrů na Západě. Reforma revolučního ducha plyne z potřeb neusměrněné touhy, a když nahlédneme do nepořádku, který v revolučních myšlenkách u nás na Západě trpíme, a uznáme tuto potřebu reformovat své myšlenky o světovém a národním uspořádání, pak s Bohem lze přivést na svět moderní revoluci, neboť Pán je v každém čase až překvapivě moderním reformátorem, a Jeho revoluční hnutí jsou v každé době ty nejživější a nejproklínanější všemi druhy skrytých i otevřených zpátečníků. A je-li mezi zly světa vedle válek nejotevřenější ranou Západní kolonialismus, pak je Boží revoluce spěchající k jeho vyvrácení a zahlazení i těmi nejhlučnějšími a nejvěhlasnějšími revolucionáři odmítána jako příliš revoluční! Vedle jeho nejmodernějších a nejpokrokovějších myšlenek, které opět byly smeteny a roztrhány k nepoznání, dogmatickým obelháváním jeví se kdejaká kavárenská a teoretická revoluce, kdejaká palba z křoví po okupantech, kdejaká zkrachovalá a zterorsitičtělá fronta odporu, kdejaká zkorumpovaná a znečištěná banda původně dobrých srdcí a úmyslů (pí)
  7. Filipíny žebrají o pomoc - hurikán (NiW)
 


Komentáře

1 Satan Hnusný, MATT Satan Hnusný, MATT | 25. listopadu 2013 v 16:37 | Reagovat

zzz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama