NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-12-13

13. prosince 2013 v 16:44 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2
 1. Venezuela podpoří kandidaturu Íránu na šéfa Organizace Prodeje Ropy OPEC (IRNA)
 2. Íránský Prezident Rúheny označil Mandelu († 95) za osobnost, která zásadně pomáhala vykořenit pozůstatky kolonialismu a imperialismu z Afrického kontinentu. Mandela mimo jiné odsoudil Buše ml. coby krvelačného zbojníka, a USA z rozšiřování "nezměrných tragédií ve světě." Také se uváděl do blízkosti s Muamarem Kadáfím a Fidelem Kastrem, a nikdy jim nezapomněl jejich klíčovou pomoc proti Aparteidu, uvedl Rúheny v kondolencích prezidentu JAR Zumovi (IRNA)
 3. Vyslanec OSN pro Sýrii poděkoval Iráku za utvoření humanitárního koridoru pro Sýrii. Koridor by měl být plně pod režií OSN, a zásoby nevyčerpané Irákem budou tím, co poputuje k potřebným Syřanům v odříznutých oblastech, zvláště pak asi rebely ukořistěné oblasti, kam je zamezeno snad i přísunu vzduchu (NINA)
 4. KLDR označila tvzení Jižní Korey o vměšování za nesmysl. Opět roztržka vyvolaná akcemi USA, nebo se lze mýlit? Těžko (pí,KCNA)
 5. Článek Jasmin Aftab Ali (Americká - Íránská kuchyně, Pakistánský "Národ") je nesourodou míchaninou představ, fakt a názorů, která dokonce nemá ani vyhraněného adresáta. Uvažovat dohromady různé extremistické složky, jako se zde činí, od těch nejmenších a nejextremnějších až po na př. Hizbaláh a Taliban je nesmyslné - bylo by to jako mluvit o důsledcích Mexicko-Americké protidrogové politiky pro Pražské a Moskevské gangy a Italské mafie. Výčet (dohodou USA-Írán) zmražených položek Íránského jaderného programu je vyčerpávající a jistě zajímavý, nicméně tvrzení Obamova asistenta o výrobě jaderné zbraně zůstává autorkou nekonfrontováno, ve své sprosté nahotě. No, konečně nechápu, jak může nazvat šáhovský Írán "regionální policií USA" - šáh Pahlaví, jehož režim bývalí diplomaté bez rezervy hodnotí jako fasádovitý, zkorumpovaný a nefunkční, jen tak tak, že lenivý velitelé režimu zvládnou upíjet své drahé zahraniční drinky, jak by takový vyprázdněný, inhibovaný, umrtvený režim a stát mohly "být pravou rukou USA v regionu, které se všechny Sunitské země v okolí bály," když většina těchto Sunitských zemí je dodnes pod tímto Americkým vedením, a jejich symbioza s šáhovským Íránem probíhala právě na rýsovacích prknech Londýna a Vošinktonu, bez náznaku upotřebení jediné kapky suverenity dotčených států? Šáh a jeho sousedé vlastně obšťastňovali koloniální majitele svých zemí razítky a pečeťmi pod jejich rozhodnutí! A navíc, jak by mohlo těchto pár, ač pro bezpečnost Íránu zásadních ústupků Americkým představám o světovém režimu, přerůst ve strategické partnerství, natož v "bezpečnostní spolupráci, budící strach v regionu, a geopolitické řešení, zaměstnávající Hizbaláh a Irák v rozmachu perského impéria." Opravdu nevím, komu chtěla autorka zamotat hlavu, a proč, ale výsledek působí dost dobře jako sci-fi. Posledním hřebíčkem do hrobu tohoto článku je tvrzení, že plány "Íránského Muláha Omara" a Libanonského Hizbaláhu mají za následek povstalectví, kriminalitu a extremismus v Pakistánu, vůbec článek hraje na city Sunitů a straší Íránem: autorku ovšem známe z komunistických kruhů, a tam není kolonistické protimuslimské "rozděl a panuj" žádnou výjímkou. Mnozí upřímnější Pakistánští autoři naopak poukazují na daleko představitelnější fakt, že historické vztahy Britů a Pakistánců, se rýsují v konfliktu Pakistánu a Íránu na Afghánském poli, jehož následky můžeme sledovat ve všech zemích regionu. A autorka jistě hraje na psychologicky oslabenou část Pakistánské moci a inteligence, jako že "Írán způsobuje nestability v Pakistánu," aby si tato část publika mohla vzít za své, že "Pakistán a Írán rozhodně nejsou základní příčinou Amerických agresí proti Afghanistánu." A vidíme, kde se článek autorky jak v pozitivním smyslu tak v negativním pohybuje: nemyslím, že je třeba zrovna tyto části reality publiku nějak zvlášť opakovat, budoucnost třech zemí minimálně dva roky je konstruktivní, a s odchodem okupanta z Afghanistánu a upuštěním od Amerického teroru proti Íránu a Pakistánu by měla být budoucnost konstruktivní nadále, a co možná nejvíce. A pokud autorka věří, že Izrael a USA si "ve věci Íránské atomové bomby dost nerozumí," pak by si měla řádně vyčistit uši: Íránskou atomovou bombu vidí jenom najatí fabrikátoři obou zmíněných zemí, a obě země si ve všech bodech nakládání s Íránem v tajné i veřejné sféře podávají nejvřeleji své imperialisticko-kapitalistické, arogantní, manipulativní, monopolní ruce. Dále bych Pakistánské analýze doporučil vypustit příchozí zprávy na téma zavádění rozdílů mezi Palestinský lid: kdo říkal, že Hamás je placený Spojenými státy? (NiW,pí)
 6. Šéf Sunitské náboženské organizace ve Východním Pandžábu Maulana Shamsur Rehman Muavia byl zavražděn teroristy na motocyklech ze střelných zbraní. Že by stejná agenda jako u výše uvedené autorky? Místní policejní šéf upozornil, že cílená (CIA?) vražda je za účelem rozšíření sektářského terorismu a násilí v regionu. Řidič nábožensko-politického lídra ASWJ je v kritickém stavu (KUNA)
 7. +500 megawatt: Íránské energetické firmy budou aktivnější v Iráku, došlo k uzavření dalších smluv posilujících dvoustrannou spolupráci - Ministr Energií Íránu Čitčijan (IRNA)
 8. Šéf Centrálních Revolučních Brigád Íránu Džaáfari odmítl představy, že by dosažené uvolnění mezi Íránem a USA mohlo předznamenat nějakou bližší spolupráci, na př. imperialistickou. Řekl, že přátelská spolupráce na USA čeká pouze v případě, že se začnou k Íránu i ve světě chovat v souladu s mzn. zákony, s principy, a teprv pak, až začnou ctít lidské životy a práva národů. Upozornil, že USA jsou schopné zničit pouze 20% Íránského raketového arzenálu, zvláště pro komplexně ošetřenou redukci ztrát a interakci jednotek (IRNA,pí)
 9. Člen parlamentního výboru pro zahraniční politiku Íránu Husejný vyzval mezinárodní komunitu a Libanonské oficiály aby urychleně prošetřily útoky na Íránské vyslanectví v Bejrútu, a dotáhly viníky před spravedlnost. Vyzval též země OSN k odsouzení tohoto teroristického útoku. Nesmíte se zlobit, oni občas fandí útokům na vládní budovy a ambasády v Damašku, tak nemají na Bejrút čas! (IRNA)
 10. Mugabeho Zimbabwe, očištěna od letitých, primitivních, laciných a ubohých zpravodajských fabrikací, nehodících se svou nabubřelou idiotskostí ani do nejhoršího bulváru, začíná prodej svých diamantů v Belgických Antverpách. Bylo předtím zjištěno, že novináři ve spolupráci s Euro-Americkými politiky připisovali každou epidemii cholery v Zimbabwe Mugabeho prezidentské politice, a čile spouštěli proti zemi další a další ilegální a protilidské sankce a blokády. V zásadě si na blokádách Evropa zajišťovala monopol na druhý stupeň průmyslu kolem Zimbabwských surovin, a tak ochuzovala zemi a její lidi o většinu hodnoty, takže si za diamanty obrazně řečeno nemohli nakoupit ani krumpáče. Také se ukázalo, že agresivní Americký model je proti Zimbabwe dosti podobně naprojektovaný, jako ten proti Keni: je založený na mediálním útlumu, hyperbole, a povolebním násilí. V Zimbabwe ovšem ona ukřičená opozice tradičně vládne, takže se v jakési tragické destabilizující stabilitě dělí o trůn "Diktátor i Rebelové." Větší návratnost Zimbabwských surovin do Afriky podporují zvláště Spojené Arabské Emiráty, a další rovné muslimské země. Zimbabwe by takto mohla být ekonomickým srdcem Africké Unie, a jistě i proto, a nejen z chamtivosti, byla právě tato země dlouho škrcena ve všech svých možnostech i právech Západními tlučhuby: spolu s ní tedy i Africká Unie. Mugabeho podporuje absolutní většina Afrických zemí a Afrického lidu, a ovšem celé hnutí NAM, zahrnující 164 zemí světa, vyjma několika ostrůvků, USA, Británie a ..? Světová společnost pro obchod diamanty doporučila zvýšení průhlednosti, odpovědnosti a návratnosti, "aby tak došlo k udržitelnému společenskému a ekonomickému rozvoji Zimbabwe" (pí,NNN)
 11. Etiopie touží získat nejlepší Keňskou praxi v sektorech zemědělství a vzdělání, stejně jako v demokracii a procesu stavby dobrého řízení, řekl mluvčí Etiopského Parlamentu. Během diskuse s Keňskou parlamentní delegací v Addis Abeba v Pondělí řekl mluvčí Abadula Gemeda, že je důležité prohloubit spolupráci mezi dvěma zeměmi. Keňský Mluvčí Parlamentu August Muturi zvýraznil demokratický a dobrý řídící proces v Etiopii, a vyjádřil Keňskou touhu dále rozvinout parlamentní a všeobecnou spolupráci s Etiopií (NNN)
 12. Velmi provizorní likvidace Syrského toxického materiálu na Americké lodi Cape Ray by mohla začít v Lednu, nicméně transport chemických látek povede přes nestabilní Syrská území, takže je otázkou (i pro OPCW), zda si opět Rusko a USA neřeší své komplexy na úkor jiných, zatímco nastolené "řešení problému" je spíše jeho prohlubováním? (pí,NNA)
 13. Americký Ministr Zahraničí Džon Kery označil dohody dosažené s Íránem za kusy papíru, s kterými si mohou USA každou chvíli víte co.. Kery se pokusil hájit tím, že "to rozhodně není o důvěře." Dále je prý optimistou ohledně mírových hovorů Izraele a Palestiny. Pravděpodobně tím myslí poslední projev vysokého Izraelského oficiála, že dokud Palestina nepřijme bezpodmínečně všechny požadavky Izraele, jsou Palestinci ubozí genetičtí terorističtí nebožáci. Íránští duchovní se již nechali slyšet, že pokud USA poruší své závazky a přistoupí k dalším destabilizačním a protirozvojovým sankcím, půjdou i Íránské protikroky ze stolu, takže žádné zmražení programu, žádné lapidarium neaktivních uranových centrifug. Ajatuláh Chatámy upozornil, že Západníci se nespokojí ani s dvěma třemi centrifugami v Íránu natož s 1900 aktivními. Tož monopol na paliva a sekundární průmysl, monopol na ožebračování uran těžících zemí, a další klíčová témata Americko-Britské nejapnosti, pardon, nespokojenosti. Dohoda je na(ne)štěstí založena na dohodě pěti Západních zemí, včetně Německa a Číny... (NNA,IRNA)
 14. Pakistán a Írán podepsaly dohodu o vzájemném zušlechťování a rozvoji domácích jazyků. Člen Íránského parlamentu k memoradu dodal, že za posledních 20 let Íránští vědci a umělci ustavičnou prací nahradili 45 tisíc anglických tvarů tvary Íránskými, které se ujaly. Tak 45 tisíc slov, to je slušný český slovníček, a brzy to budeme potřebovat také, opět. Na podepisovacím ceremoniálu bylo přislíbeno klíčové prohloubení kulturní spolupráce obou zemí, a šéf Ústavu Perského Jazyka recitoval básně o blízkosti Pakistánských a Íránských jazyků (IRNA)
 15. Filipíny, Írán odsoudily teroristický útok (Ťt 5.12.) v Jemenu na státní zařízení, který si vyžádal dvě sta obětí (NNN)
 16. Nelzon Mandela bude mít státní pohřeb. O tomto státníkovi, který za sebou zanechal ne zcela vyhranou bitvu, nicméně řádně rozdělil svět na ohavné a přijatelné, se na západě mluví mnoho, zvláště v posměšné a bulvární sféře. A sem také jisto-jistě patří jeho obvinění z pedofilie. Ostatně mnoho víme o Ficově pozlacených tunelech mezi úřadovnou a parlamentem, Kadáfího luxusních komplexech, Čong Ilových čokoládách a zbraních atd. Co není lež, to ještě Západní média nevymyslela. A nejotravněji prolhané jsou na Západě dokolečka přetiskované a obmněňované "žebříčky diktátorů." Svobodný svět by se měl stát jejich fanouškem, skupovat je za okázalé aukční ceny a ukazovat v muzeích v sousedství svých památníků.. Merkelová označila Mandelu za vzor humanity a zachránce svého národa, srovnala jej s Gándhím. Egypt připomněl to, že z aparteidní JAR přerušil styky, takže byl jednou z klíčových zemí, vedle Líbie, které rasistickému kolonialismu v této zemi bohaté na zlato obrazně řečeno zatrhly tipec. Egyptský Prezident jménem národa vyhlásil za Mandelu smutek (pí,NNN,IRNA,SIS)
 17. Egyptská islamistická politická strana Núr, která převzala monopol na islám za potlačenou nestabilní majoritní stranu doporučuje občanům volit Ano v referendu na schválení nové ústavy, jako alternativu nabízí občanům "spirálu chaosu" (SIS)
 18. Íránský Ministr Zahraničí Zaríf ujistil Irák, že bezpečnost a stabilita v Iráku, respektive jejich návrat do Iráku jsou pro Írán důležité, a ve smlouvách vč. těch mezinárodních se eventuelně bude hledět k destabilizujícím a pod faktorům pro Irák. A jistě tam kde Írán šéfuje se toto ujištění může dobře potvrzovat. Zopakoval varování před zapáchajícím vředem terorismu v Iráku a Sýrii. Irácký Premiér na svou stranu označil dohodu 5+1 s Íránem za pokrok pro celý region, potažmo Arabsko-Africko-Muslimský svět. Maliki varoval, že pokud nedostanou terorismus pod kontrolu, dojde k jeho rozšíření na celý region, resp. utopení regionu v něm. Vyzval k posílení společenských pravidel nad (a proti) mocností terorismu (pí,IRNA)
 19. Německé noviny začínají probírat Izraelské jaderné zbraně, novinář Hall z Frankfurtského Rudšau vyzval mezinárodní komunitu k zvýšení tlaku na Izrael a dotlačení této země stovek jaderných hlavic k jednáním o jaderném odzbrojení Středního Východu: "bez důrazu na problém Izraele nemá řeč o bezjaderném Středním Východu žádnou základnu" (IRNA)
 20. Kolonistická Francie svolala pokryteckou nabobskou šou do dementního Elizejského paláce, aby tak spojila "uctění" památky Nelsona Mandely s "historií Francouzského boje za svobodu Afrických zemí." Tak když na takové okázalosti mouhou turbo-imperialističtí holokaustoví socialisté ve Francii ščongovat peníze z kapes bohatých, a z kapes chudých hradit protiafrické války a okupace, pak není o čem pochybovat (NNA)
 21. Peru posílí ve spolupráci s OAS (Organizace Amerických Států) sytemizaci svého soudnictví a jeho transparenci, přispěje tak boji proti korupci, a systemizací v soudnictví znovu posílí pomoc, která se jinak ztrácí v chaotickém soudnictví. Dohoda se zaměřuje na vzdělávání soudců a standardy dobrého soudnictví v praxi: dobré mechanismy a principy (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama