NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 17.1.: Dubaj urguje zlehčení proti-Íránské blokády: dohoda IRI a USA o výměně zlehčení sankcí za přiškrcení jaderného programu stále platí! (RT)

17. ledna 2014 v 16:31 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2

 1. Vůdce Egyptského Islámského Azharu Dr. Ahmed Al-Tajíb nejvýše ocenil podporu Emirátského Ministra Státu Sultána al-Džabera vůči Egyptu (SIS)
 2. S 20. lednem EU splní všechny smluvní body ohledně proti-Íránských sankcí. Jde o transport a pojištění ropy, ale i chemikálií a kovů (RT)
 3. Lídr Tajské protivládní organizace "Komise lidově demokratické reformy" (PDRC) Safip Fógsaben zrušil neočekávaně svou pozvánku Vládě k jednání o odložení voleb. Vláda bez ohledu na tento jeho pochybný krok ohlásila připravenost k takovým jednáním s volební komisí, politickými stranami, podpůrci i odpůrci voleb. Volební komise navrhla Premiérce Šajnevetrové odklad voleb, neboť jsou za okolnosti násilných protestů "odsouzeny k neúspěchu." Názor Safípovy organizace zastává i politická strana Demokratická Strana, která bojkotuje volby a volá též po "reformách před volbami." Tajsko je patrně pro svý rostoucí ekonomicko-politický potenciál optimálním cílem placených protestů a "libijských schemat," poté, co USA a další mrchožrouti musejí opustit geo-strategický Afghanistán, a předat zde oficiálně velkou část moci Talibanu. V Tajsku nejdříve Francouzi, a pak Američané hledají nejspíš další základnu pro šíření chaosu, popř. pro svou vojenskou přítomnost. Ale jistě postačí aktuálním způsobem utlumit jeho ekonomiku, a poškodit, s pomocí dalších kampaní jeho pověst ve světě. Francouzi jsou hlavními původci Libijského potažmo Syrského schématu i výsledné tragédie, a i v Tajsku poukazuje ekonomická žárlivost nejlépe tak na Francouzské komplexy méněcennosti, a neschopnost přihlížet muslimskému pokroku, resp. suverenitě v globálních regionech (NNN)
 4. Rusko urguje hlavní tělo Syrské opozice v Nujoku (SNC) k účasti na Ženevských hovorech. Za tvrdé kritiky EU, SNC ohlásilo předpokládaný a zbabělý bojkot jednání, jehož jsou agrese SNC - a Americko-Britské, či chcete-li i Izraelské finance především příčinou. Většina světových zemí a mzn. organizací (vč. EU, AU, OSN) urguje účast všech žádaných účastníků bez předpodmínek (RT,pí)
 5. Většina severokorejských uprchlíků postupuje legálně přes Čínu, tolik zpráva RT, a my to dejme na váhy k západní propagandě, že jsou "uprchlíci stříleni na hranicích, a křesťané nejdříve." Dále agentura uvádí, že za vlády Kim Čong Una výrazně klesl počet prchajících do Jižní Korey. Uprchlíků bylo v r. 2011 přes tři tisíce, r. 2012 1502, a loni 1516. Uvádí to agentura AFP. No popravdě, na zemi sužovanou ilegálními embargy OSN a letitou Americko-Jihokorejskou jadernou agresí je to poměrně normální pracovní migrace ze Severní do Jižní Korey, a tolik i Čong Unovy zásahy do politiky s cílem zmírnit sankce by se nejspíše modelově projevily právě stabilním skokem z 3 tisíc na 1.5 tisíc "uprchlíků." (pí:RT)
 6. Japonsko přislíbilo Mozambiku půjčky na rozvoj infrastruktury a zemědělství, v úhrnu přes jednu mld. KČ. Mozambický Prezident Gvebúza ocenil po sepsání klíčových rozvojových memorand o spolupráci vedoucí roli Japonska v Africkém rozvoji, zvláště v těžebním a energetickém odvětví uhlí a přírodních plynů. Zde se podepsali také Japonští investoři a podnikatelé, jejichž zájmy v energetice a pod. nyní rostou. Japonský Premiér Abé a Mozambický Prezident též přislíbili dialog rozvoje se společností a celkové zaměření obou lídrů na snížení chudoby (NNN)
 7. Irák se odvolal na svou ústavu, když ve zvolání kritizoval Turecké rozhodnutí čerpat ropu z Kurdských oblastí bez vědomí Bahdádu. To, že existence Kurdské Autonomní Republiky je založena Federální ústavou v Bahdádu je fakt, nicméně obě země by měly mít jediný ústavní soud, na kterém by se shodly, neboť ať už platí ústavní poučka výše uvedená, je více variant jak lze vyložit Zahraničně-ministerskou kritiku, která vzešla z Bahdádu (NINA,pí)
 8. Nejvyšší Islámský Koncil Iráku se nechal slyšet, že podporuje civilní a nikoli náboženskou vládu - no vidíme jak destruktivní témata si Irácká média volí - protože "civilní vláda je řešením pro Irák, který je od přirozenosti multispektrální, Muslimský, Křesťanský, Jezídský, Sunitský, Šjítský, liberální" (NINA)
 9. Přechodný Egyptský Prezident Mansúr k narozeninám Muhamedovým prohlásil, že ten, kdo se dopouští násilí ve jménu náboženství "nerozumí jádru Islámu." Ozbrojení fanatici se sebevrazi jsou ti, kteří dobře slyší slovo Boží, nicméně jakmile s nimi chtějí andělé probrat jejich násilné představy a plány, křičí jak nafrněná děcka Alahu Akbar, aby nemuseli kárání poslouchat, resp. aby mohli dále žít v iluzi, že jsou bez pokárání (pí,SIS)
 10. Ban Kimun byl nejspíš oficiálně v Bahdádu v Pondělí, dle Nedělní zprávy NINA.
 11. Venezuelský Prezident Maduro jmenoval novou vládu, přiznal, že je Venezuela šokovaná mírou násilné kriminality, která se s rostoucími zájmy zahraničního kapitálu v tomto Venezuelském odvětví blíží i rekordmansky-násilné, a konečně též poněkud socialistické - Brazílii. Naposled došlo k útoku na Venezuelskou ex-Miss, což je právě tak okaté jako ex-premiéři v Libanonu, takže platí Íránský postřeh, že "nepřátelé Libanonu zoufale útočí na všechny strany" i pro tento evidentně cílený incident. Jde o vraždu pro články Západního tisku, neboť Venezuela jako socialistický stát nejspíš na podobné imperialistické a amorální soutěže, jako je Miss nedá, zatímco vražda Miss udělá v kapitalistickém světě dobré titulky co úvodník na "lidská práva v socialistické zemi." Totéž na př. "poprava zpěvačky v KLDR," přičemž důkazy nás "popravu dokazující" propaganda zrovna nezahrnuje, a po jejím zkonzumování zůstáváme na pochybách, zda dvě, tři fotografie jakési ženy byly vůbec fotografie stejné ženy, zda vůbec nějaké Korejky, natož, zda má tato žena vůbec nějaké jméno. O Korejskou kulturu se obecně Západní média nezjímají, naopak, označují všechny kulturní špičky KLDR za ubožáky a režimní hanbu, zato již jen údajně mrtvá korejská kulturní postava, anebo jen nula, získává v Západním tisku najednou fazónu superhvězdy a mučedníka z řady "svobodného umění." No a tak se to má, a dokonce mnohem impozantněji, i s "režimními funkcionáři," kteří platí za dobu své funkce a svého spořádaného života za absolutní odpad, na Západě za něco "horšího než pes," zatímco jakmile se dopustí zločinu, a jsou trestáni, najednou jsou to politické špičky a super-esa, které Západní média ožužlávají v hedvábných rukavičkách od hlavy až k patě. Exmis byla zabita spolu s manželem, pětileté děvče západní tisk a jeho spolupracovníci ušetřili (pí,NNN)
 12. V Květnu 2011 Ústavní Soud Bangladéše vyhlásil platnost Ústavních dodatků, ale potvrdil možnost konat volby pod technickou vládou s nezávislou volební komisí pro další dvě volby v budoucnosti. Premiérka za stranu "Liga Awami" (AL) však nereagovala na masivně demonstrovaný požadavek provést volby pod úřednickou vládou, kterou "pokládá za neústavní," a tak se výzva veliké opoziční Strany Nacionalistů (BNP) k bojkotu voleb setkala s obrovským potvrzením stran voličů. Nejméně na 41 volebních stanicích se neobjevilo živáčka, dalších 570 volebních míst bylo uzavřeno, takže i média nakloněná Premiérově straně AL uznala, že 22% účast nic nezmění na tom, že vítězství AL bylo nelegitimní. Nicméně volební násilí, ač nejspíš i dílem placených provokatérů, vrhá stín i na opoziční strany v čele s BNP: shořelo 200 volebních míst, vyrabováno bylo 127 škol.. Chybu ovšem spatřujme nejdříve tam, kde je opravdu dobře vidět, a to v rozhodnutí Premiéra nerespektovat požadavky lidové většiny, a dělat volby "podle svých představ." Evropská Unie i USA označily volby za zmanipulované, a neposlaly tak do Bangladéše ani pozorovatele. Šéf OSN vyzval všechny strany k obnovení dialogu, a urgoval inkluzivní politický proces. Volbám předcházela bouře kolem zpolitizované popravy Islámského politického vůdce v Bangladéši Abdakdira Muláha, k jehož smrti přidala svůj hlas kolonistická pseudojustice v Hágu. USA zatím do této politicky tristní situace přilévají Obamovský olej, protože se v tomto, jako Kosovo vzniklém, státě mezitím snaží dosáhnout vytlačení čínské "dominance" vlivem indickým. A tyto posuny napětí mají své vodiče právě v stranách BNP a AL, které jsou patrně podobné Američany definované hře nakloněny. Přes veškeré úsilí Pakistánských investorů a podnikatelů prohloubit vztahy s Bangladéšem vytvořila vláda ANP sice silně pro-Čínské prostředí, ale především hluboce proti-Pakistánské emoce (Chalid Iqbal - Nawa i Waqt, pí)
 13. Šéfka Koordinace Humanitární Pomoci OSN Valérie Ámosová si povšimla více než 9 milionů zoufalých Syřanů, kterým se nedostává příliš pomoci, a obrátila se tak na svět, že by bylo záhodno, aby pro ně dělal více, anebo aspoň něco. Zvláště se pozastavila nad šířícím se hladem mezi uprchlíky v Sýrii i v zahraničí. Přes 100 tisíc bylo zabito v konfliktu, údajně jen 2 miliony jsou utečenci v zahraničí, zjm. v sousedních zemích, zvláště pak se mluví o místech izolovaných opozicí, ve kterých je přístup k potravinám, léčivům a další pomoci přinejmenším omezený, násilně. O tom se ovšem zpráva OSN nějak zvláště nezmiňuje, jinak bychom v ní museli číst ještě i proti-asadovskou propagandu. Takto je to patrně vyváženější.. Nicméně zpráva mluví o úspěšných příměřích, která umožnila různé evakuace na Damašském venkově. Toto probírala v Damašku s Arabskou vládou. (UNPR,pí)
 14. Pozorovatelé OSN v Jižním Súdánu tvrdí, že "někdy intenzivní boje s těžkými zbraněmi," si vyžádaly i více obětí, než původní odhady usadily na čísle tisíc. Nicméně OSN ve zprávě svého tiskového oddělení (UNPR) tvrdí, že "jsou jasné ukazatele, že číslo je větší," a hned v téže větě, že "mise OSN není v pozici aby stanovila a ověřila přesný počet obětí." Jistě OSN hledá cestu, jak získat odsouzení pro rebelující frakce v Jižním Súdánu od co největšího množství zemí, ale takový postup je nepřípustný. Násilí zahrnuje dle zprávy etnicky motivované násilí, mučení, hromadné popravy, a masakry kapitulujících vojáků a civilistů. OSN žádá neporušený přístup svých pracovníků do všech násilím postižených míst (UNPR,pí)
 15. Syrský MZ navštíví Moskvu před započetím jednání Ženeva II o Sýrii (RT)
 16. Stovky účastníků na pohřbu Izraelského expremiéra Šarona, který stáhl r. 2005 okupanty a politické osadníky z Gazy "k zajištění bezpečnosti Izraele" (RT)
 17. Lid Jižní Korey pořádá akce, aby urgovala oficiální omluvu Japonska za sexuální otroctví v koloniální a okupační době (KCNA)
 18. Není třeba vojenského zásahu ve Faludži - kmenová domobrana již zatlačila zbytky AlKajdy do úzkých - Šéf IAC Abú Riša (NINA)
 19. Nejvyšší Revoluční Vůdce IRI Aj. Chamenej podtrhnul potřebu moderní Islámské architektury, doporučil blízkou komunikaci městských rad s vládou. Tehrán označil za vzor pro další veklá města Íránu (IRNA)
 20. Egyptský MZ Nabil Fehmý věří, že Kerryho "iniciativa" potřebuje jen více času. Dle nás více upřímnosti (SIS,MENA,pí)
 21. Rodman se omluvil za svou návštěvu KLDR, neboť je "mu líto, co se děje v KLDR" - aniž by to věděl, protože co se dočetl patrně není co se tam děje. No, určitě reaguje na výhružné dopisy, jak je na Západě zvykem. ALe i tak zopakoval, že nechápe, proč by si KLDR a USA nemohly porozumět, za což basketbalistovi všechna čest! (RT)
 22. Žádné oběti při útoku výbušninou motocyklisty v Budapešti proti Italské dceřinné bance Intesa/CIB (RT)
Ministr: Lepší vztahy se Saudií jsou pro Írán nejvýše žádoucí


Bejrút, 13. Ledna 2014 (NNN-KUNA) -- Íránský Ministr Zahraničí Muhamed Ďžavád Zaríf řekl v Neděli, že jeho země se zamýšlí, jak mít lepší vztahy se sousedními zeměmi, a obzvláště Saudskou Arábií.

Během příjezdu do Bejrútu řekl reportérům, že Írán touží založit lepší vztahy se Saudskou Arábií, která, pokud podstoupí rozvoj, pozitivně ovlivní mír v nejbližším i širším sousedství.

Íránský Ministr Zahraničí navštívil Libanon v rámci regionální túry, která ho též zanese do Damašku, Amánu (Jordánsko) a Bahdádu.

Zaríf poděkoval Libanonské vládě za zatčení vůdce skupiny "Brigády Abdaláha Azama" Madžída al-Madžída, který se podílel na útoku na Libanonskou ambasádu Íránu.

Prozradil, že Íránská delegace soudců by brzy navštívila Libanon, aby nahlédla do okolností bombového útoku, který zasáhl Íránské vyslanectví v Bejrútu v Prosinci roku 2013, a vyžádal si život 23 lidí a zranění 147 dalších.

"Nemůžeme ani dost dobře rozvinout srdečné díky za vytrvalé a pilné úsilí vyvinuté Libanonskou vládou v tomto ohledu," poznamenal Zaríf.

Íránský Ministr Zahraničí uvedl ohledně Sýrie, že jediné dostupné řešení pro Syrskou krizi je to politické.

Během své dvoudenní zastávky měl Zaríf naplánované hovory s množstvím Libanonských oficiálů ohledně dvoustranných vztahů a nad regionálními situacemi (viz Irácký obrat, pozn. pí), zvláště na Syrskou krizí. (NNN-KUNA)


Pakistánská Armáda odpověděla Generálu Bikremovi s klidem


14. Leden 2014, nakl. "Nawa i Waqt" / Pakistánský deník "Národ"-- Přestože se napětí kolem Linie Kontroly (LoC) výrazně snížilo, po setkání dvou hlavních velitelů vojenských operací, šéf Indické Armády v Pondělí zkoušel obnovit kontroverze pomocí nového obviňujícího výroku. Indický šéf Armády Generál Bajkrem Sing, mluvíce k každoroční tiskové konferenci řekl, "Oplatíme Pakistánu zpět stejnou mincí."

"Pokud jsou pravidla dodržována našimi sousedy, pak je dodržujeme též. Pokud jsou pravidla porušena, nebudeme na nich trvat a budeme je porušovat též."

Indický šéf pokračoval, "porušení příměří pokračovala. Od dohody o příměří byl zde úbytek porušení. Poté byla porušení příměří zvláště způsobena pokusy o průnik Pakistánců na Indické anebo Indů na Pakistánské území"
V odpověď Pakistánská Armáda urgovala obnovení vzájemné zdrženlivosti s tím, že "Výroky pana Generála neodpovídají skutečnostem na zemi." Skutečnost jednoznačně odhalí až jednotky OSN, které Linii Kontroly dohledují. Dle Pakistánského zvolání jsou podobná "obvinění a provokativní výroky opovrženíhodné a kontraproduktivní."

"Pakistánská Armáda respektuje smlouvu o příměří v písmenu i v duchu," dodal mluvčí Pakistánských vojsk.
Ve své řeči šéf Indických vojsk dále řekl, že netoleruje žádné porušování lidských práv, v odkazu na kontroverzní okupaci Kašmíru.

V reakci na výroky lídra AAP Prašánta Bhušána o nutnosti stažení vojsk z Kašmíru odmítl komentovat, z důvodů lidských práv. Také k této složité politické debatě dodal, že nikdy neměl ve zvyku komentovat politické problémy, jakožto hlava armády.

A ovšem také upozornil, že odchod Amerických okupantů z Afghanistánu se negativně odrazí v Kašmíru. Tedy pokud se tam ještě má co negativně odrážet..

Osobně bych LoC (nikoli Kašmír) obsadil jednotnými Muslimskými vojsky od Kataru, přes Írán až po Saudii. Pokud jde o modré helmy v Kašmíru, dovolil bych jim střílet, a rozhodně bych obměnil jejich složení, neboť nynější jednotky OSN v Kašmíru a na LoC jsou zpolitizované. (pí,NiW)

Rodon Sinmun Obvinil USA z Rušení klidu


Peťing, 10. Ledna (KCNA) -- Výsledky šetření Amerického statistického a anketního úřadu na konci roku objasnily, ře USA jsou první obviňovaní pokud se ptáme po hrozbách světovému míru, uvedl Páteční Rodon Sinmun v článku.

Když bylo dotázáno 68 tisíc lidí v 68 zemích "která země je největší hrozbou světovému míru?" spousta dotázaných řeklo, že to jsou USA. Článek pokračuje: USA se pokoušejí ujišťovat, že jsou zemí, která by měla menežovat světový mír odpovědným způsobem. Ale není to nic, než rétorika, pokoušející se zakrýt agresivní a povahu USA a zajistit jejich hegemonické plány snadněji.

"Mír," vekslovaný Spojenými státy je pouhou slabikou v agresích, válkách a vměšování.

Pod tímto pláštíkem provedly USA války z agrese a ozbrojená vměšování, rušíce mzn. mír, pořádek, a vnucujíce nevýslovné neštěstí a pohromu na lidi. Země, které se řadí mezi oběti Amerických agresí a vměšování do jejich věcí jsou bez vyjímky vrhány do vážného společenského chaosu, do nepořádku, a jejich ekonomiky bankruptují. Kmenové a sektářsko-etnické konflikty a spory mezi politickými silami dosáhly takové nekontrolovatelné fáze, že celá společnost se obrátila v peklo.

Vojensko-politické spory nabývají vrcholu mezi zeměmi v regionech, ve kterých USA rozepjaly své nástrahy a intriky pomocí agrese. Jedním slovem, není v těchto zemích a regionech jediné klidné místo, jakmile zde došlo k Americkému vměšování.

Jejich vměšování a válečné tahy šly do extrému na Korejském poloostrově, ohrožujíc suverenitu a nezávislé státy, a libo-li existenci lidstva. Situace na poloostrově zůstala loni tak napjatá, že zde mohla válka vypuknout kdykoli.

USA by měly zastavit tyto bezohledné vojenské tahy, většinou dle rčení "zloděj křičí chyťte zloděje," protože by jim mělo být jasné, jak se k nim staví mzn. společnost (Páteční Korejský Deník Rodong S., překlad (t) sah.blog.cz)


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama