NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 20.1.: Prezident Evropské Unie "má hlubokou starost návrhy zákonů přijatými Ukrajinským Parlamentem." Gratulujeme pane Šulc

20. ledna 2014 v 16:42 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2
 1. Prezident Evropské Unie "má hlubokou starost návrhy zákonů přijatými Ukrajinským Parlamentem." Gratulujeme pane Šulc k vměšování (KUNA,pí)
 2. Obama požádal Senátory z řad demokratů, aby se vyhnuli dalším sankcím proti Íránu. Zdůvodnil svou žádost potřebou flexibility svého úřadu. Text oboustranné dohody mezi USA a Íránem má k disposici Americký Kongres, nicméně chronicky zpolitizovaná (sic!) Mezinárodní Agentura pro Mírovou Jadernou Energetiku (IAEA / MAAE) požádala držitele textu dohody o její utajení. Kéž by i Agentura byla schopna podobná pravidla občas dodržovat (KUNA,pí)
 3. Policejní síly Ugandy a Somálska podepsaly dohodu o spolupráci v boji proti teroristům (BPT). Memorandum má prohloubit dosavadní, klíčovou, spolupráci. Somálská policie vždy toužila po výcviku Ugandských policejních sil, zvláště v BPT, kriminálním vyšetřování, komunitní ochraně a v sdílení informací. Obě síly se spolu historicky již dosti naspolupracovaly, vč. v Mogadišu a mírových misích, kde šlo o společné patroly. Přes 400 Ugandských policistů je v Somálsku, dle šéfa Ugandské policie Kejl Kejihare, který podepsal memo se svým Somálským protějškem Dahirem Sajídem v Kampale. Dahir pochválil Ugandské Policejní Síly pro jejich roli v Somálsku, zvláště ocenil kvalitní policejní zásahy a trénink (KUNA,NNN)
 4. Íránský Prezident Rúheny řekl v Pátek, v Tehránu, ve svém proslovu ku otevření 27. Konference Islámské Jednoty (IUC), že "pokud si jakákoli země myslí, že je schopna podporovat teroristy v odstranění jakékoli vlády v regionu, stoprocentně se mýlí." Prezident IRI také zvolal po snaze ukončit sektářská krveprolití mezi Muslimy, neboť "ti, kteří chtějí nadvládu rádo by židovského Izraele v regionu se nyní zoufale snaží všemi prostředky rozesít neshody mezi Muslimy v regionu." (NNA)
 5. Kuvajtský lídr Šejk Azam Mubarak al-Savah potvrdil v depeši svou důvěru v Bahrajnský Národní Dialog a budoucí prosperitu národa z něj plynoucí (KUNA)
 6. Šéf Íránského Šúra Koncilu Alí Lardžány potvrdil v Pátek, dle agentury Fars, že Írán "bude určitě podporovat i nadále Libanonské Muslimské laškary, protože jejich jméno je pýchou Islámského světa," a jsou to jediné miliční útvary, které pouze chránily suverenitu své země, a životy svých spoluobčanů proti Izraelským agresím, a nakonec ještě Libanonské Aláhovy Laškary odehnaly Izraelské agresory i s vojenskou ostudou. (NNA,pí)
 7. Organizace Amnesty International, která ve svém videodokumentu o "koncentračních táborech" v KLDR nezakrytě lže a manipuluje, preferuje subjektivní tvrzení a argumenty, a pomocí filmového umění se zbavuje povinnosti předkládat důkazy, přičemž video publikuje právě za účelem vytvoření dojmu důkazů se nyní zcela zdiskreditovala, když tvrdí, že to co brání cestě humanitárních konvojů do rebely zabraných měst jsou "vládní obklíčení," a ta mají být proto dle Amensty Intl. ukončena. Zpráva Amensty je celá v tomto duchu, a pouze pro dojem je vložena jedna věta o tom, že "vláda i opozice mají zajistit..." Nicméně, čímže se AI zcela zdiskreditovala? "Syrská vláda bránila rozvozu potřebné pomoci mezi civilní populace v Damašku a kolem něj, včetně tábora al-Jarmúk pro Palestinské běžence, kde nejméně 49 lidí, včetně 17 žen a dívek bylo zaznamenáno že zemřely od minulého Července, včetně úmrtí hlady." No, a šéf Palestinské Osvobozenecké Organizace PLO shrnuje, že teroristické organizace Al-Kajda, Nusra a AlKajda Irák / Sýrie útočí na Palestinské tábory od roku 2012 (pí,NNA)
 8. Irácký Expremiér Ibrahim Džáfari označil snahy médií vykreslit konflikt v Iráku za konflikt mezi Šjíty a Sunity za marné. 27. Konference se účastnilo přes 370 Islámských učenců z 50 různých zemí. Džafári řekl, že důstojnost, čest a osud Islámského světa leží v Kudsu (okup. syrs. Jeruz) (IRNA)
 9. Severní Korea navrhuje mírovou smlouvu s Jižní Koreou, jejíž součástí je aby "jiho-Korejské autority přijaly praktická opatření, k zastavení všech aktů provokace a pomluvy. Toho součástí je zastavení plánovaných cvičení Key Resolve a Foal Eagle v Severokorejských hraničních vodách, anebo tato cvičení někde jinde. "Pokud jsou koordinace a spolupráce s USA tak dobré a hodnotné, pak by měla jižní Korea tato cvičení dělat někde v odloučených oblastech, pryč od teritoriální země, vody a vzduchu KLDR." Především KLDR navrhuje ukončení všech provokací včetně pěti ostrovů v Západním Moři, "kde jsou obě strany v akutní roztržce, a vrší své zbraně jednu na druhou." * "Naše jaderná síla slouží jako prostředek k zastrašení USA, nikdy bychom ji nepoužili jako prostředku k vydírání našich sousedů a bratrů, natož k ubližování jim!" Je to postoj KLDR, že Jižní Korea by se měla rezolutně rozloučit s pokryteckým jednáním tolerování jaderných zbraní vnějších hráčů, které ubližují bratrům na poloostrově, zatímco zakazují jaderné zbraně bratrům na poloostrově, které mají chránit národ. (KCNA)
 10. Angolský Prezident podpořil věc znovusjednocení KLDR a jižní Korey (KCNA)
 11. Každý Korejec se dobře vyzná ve vědě a technice, aby se vyrovnal světovým vědcům - heslo z novoročního projevu Kim Čong Una, které se nyní snaží Korejští lidé pomocí svého pokrokového a pestrého systému vzdělání naplnit. (KCNA)
 12. Koptský papež Tavadros označil vysoký obrat na referendu k Egyptské ústavě za úspěch Egyptského lidu ve vyjasnění tváře své země před celým světem. Al-Džazíra a CNN pak konají na Egyptském území prokazatelně ilegální činnost, a navíc šíří "pomluvy a manipulace," dle agentury (SIS)
 13. Doporučujeme přeložit IRNA/80998948Syrská vláda předala plán pro příměří v Alepu, je připravena k výměně vězňů


RT, 17. leden 2014 -- Syrská vláda je připravena vyjednávat o dohodě o příměří s opozičními silami v klíčovém městě Alepo, řekl Ministr Zahraničí Valid Mualím. Seznam zatčených povstalců byl k navržené výměně též připraven.

Damašek předal Moskvě plán k příměří v městě Alepo, oznámil Mualím na tiskové konferenci se svým Ruským protějškem, Sergejem Lavrovem v Moskvě v Pátek.

"Berouce v úvahu roli Ruské Federace v zastavení krveprolití v Sýrii a naše vztahy založené na důvěře, předal jsem dnes Ministru Lavrovovi plán příměří pro město Alepo," řekl. Mualím požádal Lavrova aby koordinoval se svými kontakty mezi Syrskou opozicí, aby bylo zajištěno provedení nového plánu, dodávajíc, že pokud bude úspěšný, mohl by být použit v dalších oblastech válkou rozpolcené země.

"Opravdu doufám, že všechny strany dodrží dopísmene body dohody. Pokud se to stane, můžeme uskutečnit plán v dalších městech."

Mualím požádal Lavrova aby o koordinaci jeho kontaktů se Syrskou opozicí, aby zajistil úspěšné spuštění nového plánu.

Ohledně otázky humanitární krize v Sýrii, Mualím uvedl, že Syrská vláda je připravena pracovat s OSN, aby se pomoc dostala "do množství oblastí." Nicméně úspěch humanitárního programu závisí na tom, jestli povstalečtí bojovníci dodrží svůj příslib nestřílet po humanitárních konvojích, řekl.

OSN odhaduje, že přes 100,000 lidí zemřelo od propuknutí na Západě často očišťovaného násilí před třemi roky.

Vládní síly neútočí na civilisty


Odmítajíce tvrzení, že Syrská Arabská Armáda bombarduje své vlastní občany Mualím řekl, že taková obvinění "nereflektují realitu současné situace." Obvinil teroristické organizace, které, otravujíce i u sousedů, mají podporu některých mezinárodních hráčů.

"Podle ústavy je Syrská Armáda povinna chránit své občany a veřejné instituce v Sýrii. Teroristé a teroristické skupiny jsou odpovědné za tyto akty destrukce," řekl Mualím, dodávajíc, že "tyto skupiny rostou na počtu právě díky podpoře známých států."

Lavrov sekundoval tento názor, a označil obvinění Damašku, že sám provádí tyto útoky na své občany za "nezodpovědné."

"V Sýrii civilisté trpí na obou stranách, ale je zcela nezodpovědné obviňovat vládu, že z nějakých důvodů útočí na civilisty," (zvláště když se v tomto směru celosvětově proslavily Spojené Státy, pozn. pí) řekl Lavrov. "Aby mohl být vůbec Damašek obviňován, byly by zapotřebí solidní důkazy."

Oba ministři zahraničí řekli, že opoziční delegace je zásadní pro úspěch hovorů Ženeva-2, které by měly začít toto Pondělí. Ministři věří, že konference udělá cestu utvoření přechodné vlády, která by ukončila tři roky trvající konflikt. (problém je, že opozice bojkotuje všechny vyvážené a seriózní iniciativy, a utvoření přechodné vlády si představuje jako neznečištěný diktát z Nujioku, kde ostatně trvzení "opozice," že jednání s druhou stranou jsou nemyslitelná dosud nachází oporu v Americké "politice," že vláda v Damašku "páchá genocidu na základě psychiatrické poruchy Prezidenta, a tak je vládou nelegitimní." - poznámka PíNews)

"Syrská Národní Koordinační Komise," odštěpek domácí Syrské opozice se rozhodl bojkotovat aktuální mírovou konferenci ve Švýcarsku, řekl zmocněnec OSN pro mír v Sýrii Lachdar Brahimi (je možná otázka do jaké míry "domácí," ale není pochyb, že se v SNCC o tomto tématu vůbec nejednalo, do té míry je SNCC podřízena proti-suverénním vměšujícím a šikanujícím globálním silám, že "rozhodnutí o bojkotu" kf. Ž. 2 musíme pokládat za rozhodnutí vnější, které SNCC pouze provedla a oznámila. Nicméně Brahimi to řekl na svou pozici správně, o tom žádná - pozn. Pí).

"Syrská Národní Koalice" se setkala v Pátek v Turecké Ištně, aby se rozhodlo o její účasti na kf. v Ženevě. (nemáme pochybnosti, že se obě pro-americká vměšující deštníková teroristická a extremistická uskupení svým bojkotem Ženevské konference plně zdiskreditují, a je opravdu otázka jaký tón k tak závažnému zločinu, jako bojkot inkluzivních - tedy nadějných - mírových jednání po třech letech občanské války zvolí Spojené Státy? - pozn. Pí)

(Alethonews, RT, pí)


Zemřel řezník Bejrútu (úryvek)


M. A. Niazi, Nawa i Waqt Pakistan, 17. Leden 2014

Smrt Ariela Šarona minulý týden, po skoro osmi letech na přístrojích, ještě jednou připomněla všem vznik Izraele, na Brity za druhé světové války okupovaných územích Palestiny, protože ačkoli byl Šaron Premiérem Izraele, když dostal mrtvici, což jej dostalo právě na přístroje životní podpory, dosáhl své prominence právě roku 1948, když byl Izrael vytvořen. Když tehdy začal svou vojenskou kariéru pro Sionistickou entitu masakrováním Palestinců, bylo mu 20 let. Stal se výsadkářem, komandem, který se vyšplhal až ke generálským dekoracím za času Ramadánové Války r. 1973.

Každopádně teprve svou funkcí v úřadu Ministra Obrany získal svou největší slávu, v roce 1982, když dohlížel Izraelské invazi do Libanonu. Izraelská Armáda dovolila Falangistickým milicím (Libanonští Křesťanští sektáři) aby povraždili 3000 běženců v Palestinských běženeckých táborech Sabra a Chatila. Proto se stal slavným i jako Bejrútský Řezník.

Izraelská komise, založená k vyšetření výše uvedeného, potvrdila Šaronovu odpovědnost, a doporučila jeho rezignaci, ačkoli nikoli jeho soud. Jako vrah rezignoval, ale stal se Premiérem v roce 2000, a zde se držel až do svého spravedlivého infarktu r. 2006.

(NiW,pí)

 • Některé výrazy jsme předělali - žádné "Britské mandátní území," s ohledem na jeho využití, které nemá co do činění s bojem proti fašismu, některá slova vložili - sektáři, šplhání a "spravedlivý" infarkt, ale jinak jde o doslovný překlad a duševní vlastnictví uvedeného Pakistánského redaktora - pozn. pí;
 • Autor také v tomto článku uvádí všechny Evropské státy jako podílníky na vině za germánský "holokaust," čili getoizaci a brutální dehumanizaci v celé Evropě tehdy již dlouho týraných menšin. Vina všech zemí Evropy, a rozhodně nikoli "fašismu a Hitlera," je úvaha fakticky správná, historicky doložitelná ještě i postřehy "prokletých básníků," vina za druhou světovou (kolonistickou) válku leží na všech zemích Evropy ještě mnohem mnohem zřetelněji, a je také vinou daleko větší. A máme radost, že Muslimové postupují v osvětě o Evropské "historii" důsledně, a zvláště ti východní, kteří si donedávna byli schopni ku své hanbě krátkozrace Evropské viny zjednodušovat - pozn. pí;
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama