NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2013-01-22

22. ledna 2014 v 15:48 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2
  1. Pakistánský Prezident Mamnún Husejn při křtu knihy Afghanistán 2014: bod rozhodnutí připomněl nehumánnost, kontraproduktivnost a nelegálnost dronových krvavých vražd, poděkoval Evropské Komisi za ekonomický podpůrný program pro region, ale upozornil na odpovědnost těch, kteří se nejprve přetahovali o Afghanistán, pak na něj útočili, a nyní jej okupují a rozkládají, - jejich odpovědnost a povinnost - podporovat finančně všechny domény pomoci a asistence OSN v Afghanistánu. USA a další musí podporovat Afghánský boj proti drogám, nelegálnímu obchodu zbraněmi, posilování institucí, rekonstrukci a podmínky pro návrat milionů Afghánců domů a pro jejich znovuzačlenění. Za to dáváme Pakistánskému Prezidentu jedničku. Letos si ji ještě nikdo nevysloužil. Tedy krom médií, která nenašla zbraně v trezoru, tak je našla na ambasádě, a nakonec se opět našly v trezoru. A ono je ostatně běžné převzít vyslanecké bydlení s trezorem i s informací Palestinské vlády, že v něm jsou zbraně, a na Silvestra do něj vlezt, protože je Silvestr, a i jinde bouchá různá pyrotechnika, tak proč nerozpečetit léta zavřený trezor, a nepředvést dětem nějaké hhú-hú s granátem? Ale je rozdíl dostat jedničku za blábol a krytí vraždy, a dostat ji za takovouhle ekonomicky směřovanou obhajobu souseda, který o nás tvrdí většinou jen to nejhorší (i když jistě není Afghanistán tak nesnesitelný soused a loutkový stát jako Indie, že). Autorka nápaditého titulu na zajímavé téma Maria Sultánová, akceptovaná OSN jako kapacita v oblasti označila za hlavní problém a překážku, který by měl být adresován k Afghanistánu, resp. k zajištění míru v regionu do budoucna je vzájemná nedůvěra různých hráčů. A tedy media, mzn. šikana a vměšování..(NiW,pí)
  2. Přechodný Egyptský Prezident Mansúr k narozeninám Muhamedovým prohlásil, že ten, kdo se dopouští násilí ve jménu náboženství "nerozumí jádru Islámu." Ozbrojení fanatici a sebevrazi jsou ti, kteří často dobře slyší slovo Boží, nicméně jakmile s nimi chtějí andělé probrat jejich násilné představy a plány, křičí jak nafrněná děcka Alahu Akbar, aby nemuseli kárání poslouchat, resp. aby mohli dále žít v iluzi, že jsou bez pokárání (pí,SIS)
  3. Bez ohledu na kadafiovskou (Lokrbí), politicky motivovanou a nejspíš i politicky správnou omluvu Palestinského Ministra Zahraničí České Republice, o které toho "česká" média mnoho namluvila a napsala, nadále se domníváme, že celý případ je zkonstruovaný, a Palestinský vyslanec v ČR byl zavražděn. Nadále nebylo nic ukázáno o stáří a původu trezoru, což je jediná informace, která může eventuelně veřejnost přesvědčit zda šlo či nikoli o vraždu (pí)
  4. Pokud šéfka OSN/KHP Valerie Ámosová mluví o nějakých úspěšných příměřích, která umožnila různé evakuace na Damašském venkově, zvolil bych dotyčné jako samostatnou reprezentaci opozice v Ženevě. Jejich opoziční legitimitu netřeba dokazovat, stejně jako jejich lidské hodnoty, nadto by taková rpz. magnetizovala další humánní elementy napříč Syrskou opozicí do vedoucích "pozic." Nechápu jakou legitimitu mají nějaké "koncily" a "legie" a jak se všechna ta angloamerická emigrantská "opoziční" těla, resp. tunely na peníze Západních občanů jmenují, když jsou to právě tyto organizace, kdo poškozuje všechny snahy o mírová jednání, a kdo zabraňuje na př. pomocí letáků a zastrašování okupovaným oblastem v Sýrii obchodovat s potravinami "bez souhlasu opozice" (UNPR)
  5. Írán podle inspektorů MAAE/IAEA splnil svou část Americko-Íránské dohody, byl zastaven pohyb materiálu v Arackém areálu, zastaveno obohacování na 20 procent, takže ostává pětiprocentní obohacování. Ono už to 20%bylo na výrobu jaderné pumy směšné. V USA to zatím vypadá, že k dalším sankcím nedojde, Američané jsou si vědomi toho, že je jejich "držení slova" momentálně pod celosvětovým drobnohledem. Evropská Unie a USA tedy pozdě v Pondělí měly podle slibů svých diplomatů začít snižovat sankce proti Íránu. Vedle toho MZ EU Eštunová doufá v brzké jednání P5+1. Těm kdo umí anglicky a Íránský případ sledují velmi doporučuji oběžník "infcirc853," skutečnosti politizace agentury a praktická formulace její nekompetence, osvětlující názorně její snadnou zkorumpovatelnost jsou zde již brilantně shrnovány, a z mého hlediska, a to se pokládám za odborníka na případ politizace IAEA vs Írán, tak podle mě se již jedná v uvedeném dokumentu ze strany pana Soltaněva o takřka raketovou vědu. Žádná handlířina - ono to trvá, než oběť právně vzdělaných podvodníků natolik prohlédne, aby věrohodně vylíčila jejich konspiraci v soudní síni, kam ovšem konspirace zasahuje.. a formulace jsou v případě zneužívání Agentury cennější než zlato, a rovnají se poznání. Tak na př. se poprvé dozvídáme, že Agentura IAEA / MAAE není součástí OSN, a jedná se tak o subjekt povstávající mezi členskými národy ve formě vzájemných smluv, a řídící se potom pouze mezinárodními zákony. Z toho na př. plyne, že když Agentura změní své postupy na základě "rozhodnutí OSN," nejedná se o nic jiného než o formu vměšování, a každopádně o porušení stanov a úmluv Agentury. Novinkou také je, že většina členů Agentury pokládá práci jejího sekretáře za zpolitizovanou a nefér vůči Íránu. Text vřele doporučuji, opravdu raketová věda. V pondělí, brzy ráno, šéf Íránské Jaderné Agentury, bývalý ministr zahraničí Alí Akbar Salehí mimochodem odhalil, že zastaveno byly aktivity spojené s 20% obohacováním uranu na dvou kaskádách v zařízení Natanz, a na čtyřech kaskáchách v zařízení Fordo (NNN,NNA,NiW,pí)
  6. Saudská Arábie odmítla účast Íránu na Ženevské konferenci pro mír v Sýrii, bez ohledu na oficiální pozvání Íránu šéfem OSN, Ban Ki-munem. Prý proto, že "Írán odmítá přechodnou vládu v Sýrii," která ovšem vedle příměří plyne z prohlášení mírové konference "Ženeva 1." Saudská Arábie a podobní na Západě jistě využívají závěry konference pro mír v Sýrii Ženeva-1, jakmile mohou šikanovat nelíbící se země, nepřehlédněme však fakt, že jsou to již právě tři roky, co míru v Sýrii dosaženo nebylo, ba, dokonce ani potřebného příměří a jednání, a také tři roky, po které byly právě tyto země, včetně Saudské Arábie kritizovány, že pro ně závěry konference Ženeva-1 jakoby ani neexistovaly! Írán oznámil, že přijal pozvánku OSN k dnešním jednáním v Ženevě, zaměřeným na ukončení občanské války v Sýrii. Studentská Agentura ISNA, tak často zneužívaná Západními médii (snadno se jí vkládá do úst, na př. na wikipedii, jejíž objektivita vzhledem k Íránu je prachsměšná), oznámila, že Ban Kimun ujistil novináře, že Ministr Zahraničí Íránské Islámské Republiky zopakoval lnutí Íránu k výsledkům jednání konference Ženeva-1. Ať už se až směšně stejní Britové a Francouzi, jeden za osmnáct a druhý za dvacet bez dvou, snaží udělat kolem věci libovolně hustou mlhu, absolutní většině lidí, kteří sledují věc Írán a mír v Sýrii, ba nejspíš vůbec většině lidí, kteří tuší co se děje v Sýrii velmi dobře zůstalo v paměti, že Írán a další státy, vč. Indie a Pakistánu, Jordánska a Ruska byly právě jedinými státy vůbec, které dokola opakovaly věty z prvního memoranda v Ženevě, až si i hubu na tom třepily, zatímco z USA a pod. jsme za tři roky slyšeli spíše spoustu hraní na emoce, vydírání, zastrašování, diskriminace a ultimát, a minimum mezinárodních úmluv, konferencí a memorand, bylo zmíněno z této strany pokud vůbec. Tvrdím tedy, že když Francie žádá jako předpodmínku Íránské účasti zopakování respektu k závěrům Ženeva-1, a Británie se naopak pokrytecky tváří, že je věcí politické diskuse, zda Írán uznal platnost rezolucí Ženeva-1 o míru v Sýrii, nikdo nepochybuje, že to byl právě Írán, kdo věc dokola a řádně protřepával, ba, chtěl v kontaktní skupině, spolu s Egyptem právě zakomplexovanou Saudskou Arábii, zatímco, to co nyní slyšíme z Francie a Británie není nic jiného, než trapná snaha působit dojmem, že politika obou zemí vůči Íránu a Ženevské konferenci je nějak originální, a rozhodně není připravena v jedné kanceláři, v jedné vile, anebo v jednom luxusním sídle. A politika těchto dvou zemí tak otevřeně působí na každého, kdo ji drobnohledem tři roky sleduje: jeden za osmnáct, a druhý bez dvou za dvacet, říkat totéž, ale vytvářet dojem, že se jedná o dva názory, a dvě východiska. A od Saudské Arábie je poslední prohlášení tak smutné, jako bylo její chování k Mursího návrhu kontaktní skupiny, kde se žádný delegát třemi zeměmi pozvané Saudské Arábie ani jednou neobjevil, a stejně tak smutné, jako Katarský návrh "nehumánního zásahu," a vůbec všechny manipulace a nátlaky na veřejnost, zneužívající různých masakrů a chemických útoků k válečně-populistickým propagačním, brejnvošinkovým akcím. Vedle doporučení, že ze zmíněných Západních zemí by se především Francie se svým chováním k menšinám a běžencům měla nad sebou vážně zamyslet, než se na její klíčové vůdce všichni popořádku vyzvracíme pak poučme pana Francouzského Ministra Vměšování Laurenta Fábiuse, že "přijmout cíle OSN v pozvánce" není takovým způsobem povinností pozvané země, aby tato musela "otevřeně deklarovat svůj souhlas s rezolucí Ženeva-1 o Sýrii." OSN totiž jasně deklarovala, že účast na konferenci je bezpodmínečná. Toliko trapné jednání Británie a Francie protiřečí nejenom "cílům uvedeným v pozvánce," ale dokonce dalším cílům OSN, a obecně parametrům lidské slušnosti, humanity, a charty OSN, zejména v oblasti rovnosti členských zemí. Natož pokud jde o mírové konference, které jsou Británii a Francii prakticky vždy trnem v oku, a honem honem, aby nějakou zase předběhla nějaká chemická aféra!?
  7. Nové analýzy chemického útoku v Ghoutě poměrně dobře prokázaly, že útoky nemohla provést Syrská Arabská Armáda. Veřejné jsou již materiály odhalující fyzikální a konstrukční charakter použitého střeliva, respektive nosičů chemického granátu. Osobně mi z výzkumu Amerických inženýrů v Mesečusec přijdou přesvědčivější spíše konstrukční argumenty, než tvrzení proti tvrzení nad "materiály Bílého Domu." Dle mého názoru poziční mapa Syrské Armády a "pozice opozičních" z dílny Bílého Domu jsou irelevantním materiálem, a též i budou přesně takovým materiálem do budoucna, stejnětak tvrzení Turecké rozvědky o "znalosti Syrských jednotek a velitelů na místě tragédie." Daleko více ke mě nad obrázkem raketového nosiče působí tvrzení, že "Syrští povstalci s naprostou jistotou jsou schopni tento typ rakety vyrábět, a dost možná, že daleko snáze, než Syrská Armáda."Dále navíc dle profesora MIT tato improvizovaná pěchotní raketa není zahrnuta v seznamu, který předal Damašek OSN jako chemické ap. materiály k likvidaci. (pí,ALT)
  8. Překvapuje nás, že Sovětská agentura RT k smrti Ariela Šarona uvedla jenom jeho klady. Jistěť chybou píNews, že jsme neměli pohotově v paměti jeho zápory, ale přeci jenom (pí)
  9. Poznámka Britského Ministra Zahraničí, že Ženeva II nebude k ničemu, a tak by se měla zaměřit na nátlak na Bašara Asáda, aby ustoupil předpodmínkám Anglo-Amerických emigrantů a agentů CIA a MI6 slouží pouze k zamaskování faktu, že obě "opoziční organizace" buď otravovaly vzduch svou jedinečností, výhrůžkami, nebo rovnou bojkotováním a neústupnými předpodmínkami, známými již tři léta, typu "Asád musí jít, jinak s ním jednat nebudeme!" ...živý nebo mrtvý, pak budeme jednat..? Čili fakt, že konference již utrpěla, a fakt, že to vše, co MZ VB Hague shrnul pod "konference k ničemu nebude, ale nutno jí zaměřit na otázku, co všechno je Asád schopný obětovat, aby vznikla přechodná vláda," a co tedy připisuje nějakému Asádovi je právě tím,čím dědičně, nebo tradičně? trpí obě syrské opoziční organizace, hustě financované všelijakými románskými, římskými a gerománskými státy. Soudobí křižáci jsou ostatně minimálně stejní bezmozci, jako militantní Islámští Ateisté! Srv. Muláha Muláha a von Breivika. Čili účastníci, kteří podpoří nátlak namísto jednání jako téma dnešní konference, dle představ pana Hagueho, jsou přesně ti, kteří touží po tom, aby pro opozici žádná odpovědnost, ani mezinárodní, neexistovala. Jsou to ti, kteří by nejradši neviděli, že nejhorší rány trpí konference právě od různých Hagueú a opozičních Koncilů. Trvám na návrhu samostatné delegace z těch opozičních činitelů, kteří, dle Ámosové, zřídili na lokalitách účinně dočasná příměří. Nikoli deštníkové struktury, které se stěží na lojalitě takových opoziční lídrů vůbec napasou. A trvám na něm, i kdyby tito činitelé byli venkoncem loajální jednomu z deštníků (rozuměj SNC, SNKK, oba USA a Londýn) (pí::-::AA)

Ke čl. 7: Ghouta
 


Komentáře

1 luc luc | Web | 22. ledna 2014 v 16:00 | Reagovat

Ahoj! Rozbieham nový blog o hudbe, filmoch a umení a bola by som rada, keby ho podporíš svojou návštevou. Vďaka!

Prepáč za reklamu a pekný zvyšok dňa. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama