NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Zeman musí jít? Atentát na Palestinského vyslance v Praze (urgentní)

3. ledna 2014 v 16:45 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Již z počátku, a zvláště i z práce médií je zřejmé, že máme před sebou průhlednou, očividnou blamáž provozovanou špičkami Policie České Republiky. Není otázkou, zda "něco nasvědčuje podezření z vraždy," ale je otázkou, co nasvědčuje představě, že "v trezoru bylo nástražné zařízení." Očividná blamáž nejen proto, že by to bylo poprvé v historii, kdy někoho z takového důvodu zabil vlastní trezor, nejen z důvodu, že vyslanci používají trezory nikoli na nějaká objemná Akta-X, ale proti dětem a požárům, a zejména vyslanci používají trezory pro vlastní pohodlí, nejen proto, že nástražná bomba v trezoru by buď zákonitě vyhodila do vzduchu v každém případě nejdříve majitele, a v opačném případě by byly ve vždy velmi zachovalých (obvykle lupiči) explodovaných trezorech zřetelné úpravy, které by zajišťovaly napojení výbušnin nikoli na otevření vrátek, nikoli na otevření klíče, ale "na otevření vrátek s elektronickou rozbuškou indikující neodemčený zámek," nejen proto, že u Palestinského vyslance je podezření opodstatněné již jen z jeho národnosti a civilního povolání, nejen proto, že po vyšumění sterotypů a spekulací o nástražce začaly být šířeny spekulace o granátu, nejen proto, že za dlouhou historii nebyl snad ani jeden případ, že by vysoký arabský funkcionář zahynul díky špatné manipulaci se zbraní, to je obvyklé u nižších Amerických policistů, a u samozvaných arabských pyrotechniků, kteří chtějí deaktivovat nějakou pouliční bombu, a tak dále.

Spekulace o granátu je vyvrácena již tím, že by takovou informaci potvrdil i saniťák nebo zdravotní sestra, navíc u mezinárodně podstatných kriminálních činů a diplomatických tragédií není vůbec obvyklé, že by vyšetřování bylo "tutláno," no a zvláště pokud podplacení červíčkovští a kalouskovští policisté vyšších pražských funkcí hned zkraje mluví o "nehodě," anebo sebevraždě.

Tento přístup policie je trestuhodný, a je zřejmé, že jde o jednoduché schéma, zahladit vraždu - v první řadě, a v druhé řadě vypouštět do omrzení vymývacím způsobem policejní mlhu, tak, aby média postupně posluchače a čtenáře naplnila, ba přeplnila proti-arabskými stereotypy, předsudky a spekulacemi, a nakonec tímto procesem vymydlený a otrávený konzument zpravodajství vůbec ztratí o případ zájem. A to je prosím zřejmá vražda, od počátku.

Důkazy, které musí osobně Europol a Arabský Stát zajistit, s ohledem na současný korupční proces v České Policii, zprofanovaný politickou fraškou proti PP Lessymu, jsou stáří trezoru, respektive jeho výrobce, dodejce, listiny objednávky, vizuálně autentizované pozůstalými pokud možno, v nejhorším případě přáteli. Pokud bude trezor mladší roku, anebo dokonce třech měsíců, je jistým jeho obsahem kvalitní, levná výbušnina, a mobilní odpalovací zařízení, s tím, že produkt byl umístěn mezi svrchní a vnitřní plášť výrobcem, jeho komponentou anebo mezidodavatelem - a pak, zda-li došlo ke zpoždění objednávky.

Zásadní je, kdo vyslanci trezor doporučil - protože pokud k takovém dodporučení došlo v poslední době, máme před sebou ještě mediálně využitou policejní frašku se zbraněmi na "nové části ambasády." Tyto zbraně mají odklonit pozornost k vyriantě "granátu, se kterým se eventuelně chlubil dětem." Směšné, anebo až strašně trapné - na silvestra. Takže pokud byl nový trezor, nová ambasáda je jasným obviněním proti České Policii po Kalouskovských rošádách.

Z našeho hlediska by též měli Palestinští odborníci dostat k rukám překlady z našich médií: aby viděli do jaké míry je práce naší policie průhlednou fraškou, a další pohyb ve věci by měly zajistit jak externí obžaloba, tak mediální ruch v zahraničí (je to evidentní, snad i pro děcko), tak práce pana Lessyho, která by měla být promptní, a silně bolestivá, snad i pro mluvčí a vrátné!

Pan Zeman je eventuelně v pozici, aby v této věci uspíšil "udělání jasna." Snad jen u nás v ČR může člověk vypínat zpravodajství s přesvědčením, že nejde o vraždu, a v první řadě o vraždu jde, takže pan Zeman nemusí ani do zahraničí, aby se o tom přesvědčil.

Případně doporučuji zajistit potřebné materiály prostřednictvím arabských rozvědek, protože spolupráce s naší policií může být ošemetná i při její nenadálé ochotě pracovat podle zdravého rozumu a rovných pravidel. Pak by to byly v zásadě výpovědi rodiny, zmíněné materiály a informace, čerstvé telefonáty mezi panem Švarzenbergem a Německými občany dalšího původu, pana Faula v Rusku do toho počítaje..

Celý trestný čin není pouze ohavný, ale též drzost, a OSN by mělo být vůbec první, kde se budou ptát po variantě s čerstvou objednávkou - nikoli ukrajinských dělníků na práce na Vyslanectví, ale trezoru.. Též Arabské noviny mohou prolézt nemocniční ap. prostředí, a ošetřit údaje o granátu na potvrzenou negativní.


Walt Whitman, Heil Hitler a podobněVšichni germáni, ať Angličané, Američané, Italové či Němci patrně sdílejí určitou vážnou psychickou poruchu, pokud soudíme dle projevu jejich "předních" učenců, tedy těch, kteří se bezduše a drze placatí na výsluní, zastiňuje svou ubohostí vše živé a hodnotné. Pokud Ozeáš dosud nespasil Jákobovy Židy, pak jistě ani Ježíš nenapraví neschopnost germánů číst a cítit, a tak jistě i Ameriku čeká Jezreel - a tak jako Izrael na nezměrné časy.

Sovětský Svaz a podobně Západem proklínané Arabsko-Asijské systémy a republiky nestaly se terčem Němců a Anglo-američanů, potažmo i novopečených Francouzských imperialistů kvůli ekonomické hrozbě, kterou by eventuelně, dle přehršlých dobových i pozdějších zdrojů představovaly, ani kvůli všetečné dravosti a pod. - v sovětském aj. systémech je totiž vyvrácena platforma, na které západní miliardáři, propagandisté, sociální (humpoláci -) inženýři a mocnáři teprve vyslovují své nekonečné samochvály, své nabubřelé a rafinovaně ohavné sliby a představy, své uřvané pohádky o demokracii, správné volbě, své výjímečnosti a konečně o blahu lidu pod právě tyto udržujícím systémem, který je údajně konečnou a nejdokonalejší, stále se zdokonalující podobou vlády lidu.

V protichůdných systémech máme vidět mocenské nepřátele, do všech barev nesmyslné, vyšinuté diktátory, které prý dosud země nepoznala, a antipody. Ale skutečnost je spíše taková, že v těchto systémech a těmi autoritami je popírán celý jazyk, každý z pojmů, každý fragment západních chvalozpěvů - sebechvál ultrabohatých a lenivých chvastounů - a tím, že nejen nejsou napadáni osobně, nýbrž svržena je celá jejich užvaněná přirozenost, cítí se dotčeni, a zdroje tohoto sprostného náhledu hodlají tito jízliví zakomplexovanci, zbyvší jediné z chvály Říma, tak či onak a bez skrupulí vyhladit.

Tento zakomplexovaný lajtmotiv západního násilí na světě známe nejen v zaměření světových válek proti domácím i světovým revolucím, a studené války proti sovětské svébytnosti, ale i ze způsobu osnování terorismu "pro noviny" - totiž právěže vždy v reakci na kdejakou malichernost, která západním strůjcům nepadla do oka. A mezi tyto malichernosti vlastně patří názor kdejakého novináře, kdejakého svobodného světového média - každý z nás se může velmi blízce ucítit z nějaké čoudící hromady mrtvol na nějaké Alžírské ulici, v nějakém tom či onom únosu, atd. atd. Vždy a opět ovšem první praští do nosu malichernost a komplexy uspokojené v takovém činu. Taktéž pak v útoku na Sovětský Svaz, který byl venkoncem v rukou USA již úspěšnější, neboť namísto války přímé užily války lehké, která se těmto duchovním zkrachovalcům čím dál lépe oplácí, pokud jde o puch mršin a pocit neklidu v regionech. (pí)


Václav Havel byl "pojistkou slušnosti" - Trutnovský radniční tisk


- pokud si chceme prověřit toto sebevědomé tvrzení avantgardní Trunovské osobnosti, musíme se zeptat, zda tedy jeho smrt během bombardování Líbie je příčinou morální močuvky u nás. Daleko blíže jsme ovšem tomu náhledu, že byl exprezident Havel pevnou a mlčenlivou, ba dokonce trpělivou a pokornou součástí tohoto bahna v naší republice, které ne zrovna s pochybami sahá hluboko před Havlovo druhé období, ba, nemálo z nás usoudí, že Havel je součástí a pasivním protagonistou hromadícího se "Česko-slovenského" bahna již v dobách předrevolučních. Ohlédněme se na př. na údajné výhrůžné telefonáty osobnostem, které byť letmo, vystoupily v televizi proti demonstracím či disidentským požadavkům. Tyto kriminální jevy jsou jistě diskutabilní, zmiňuje je na př. mistr Jakeš ve svém nejzprofanovanějším, pozdním, projevu.

Nicméně není vůbec od věci je připomenout, stejně jako Havlovu předrevoluční finanční okázalost, pramenící z "legálních zahraničních zdrojů!" Nu, prý mu za "scénáře ze zahraničí platili dost," na to, aby "jezdil pracovat do pivovaru v mercedesu." Další je jeho "vše pro restituci Barandova," a hleďme na jeho manželky, které se mohly po tomto majetku také utrhnout. Je pak tedy spolu s Jakešovým schůzovým tvrzením k našemu posouzení, zda jeho veleskvělé umělecké dílo, kterého brzy po revoluci zanechal, nebylo pouze krycím manévrem pro jeho solidní zahraniční výplaty, v nichž by si byl tolik podobný s Pussy Riot, Fémen či snad i s Andersem Breivikem.

Nepohybujeme se však pouze na úrovni diskuse, zda mu vůbec možno přisuzovat takové velebné řády, jak by nás nejraději nutil nějaký Trutnovský landsmanšafta, kterému, jako celé Trutnovské radnici nejvíce ve městě překáží čeština a ostatky české kultury. Havlova propagace anglo-amerických válek a "humanitárního bombardování," v čemž má dokonce údajně světové prvenství, takže vlastně jeho slovo bylo zásadní podmínkou útoku na Bělehrad. A za těchto podmínek nejsou naše úvahy o jeho národní pozici historické rozhodně nějakým teoretickým ping-pongem, anobrž mistr Havel přesahuje svou aktivní propagandou zvěrstev mezi internacionální zrůdy, a je to vidět tím lépe, čím více si Čech zvykne nahlížet na své politické současníky s hlediska mezinárodního, a čím méně bude do rovnice o jedné neznámé zahrnovat své komplexy a myšlenkové zlozvyky, které se jinak v historickém pohledu masy dobře uplatňují a zamaskují.

Zda Havla v zahraničí opravdu znali tak dobře, jak se o tom snaživě snaží svědčit jeho diplomy a medaile, posuďme již z toho faktu, že velká masa Američanů neví dodnes, co je Česká Republika, ba dokonce ani, zda je větší či menší než Evropa. Nadto pokud získal nějaké parazitní místo v povědomí Indie, skrze Gandhího, pak opačné místo získal hned v Pakistánu, a vice versa, pokud získal nějaké uznání od "Dalajlámy," pak o něm s nechutí mluví bezpochyby většina rudého Tibetu a nemalé masy Číny tuší, kam podobnou "loutku" nejlépe zařadit. Na př. mezi osobnosti, které vyznačují ztrátu naší suverenity, a nástup řízeného i samovolného rozkladu našeho národa. Jistě si Havla neváží ohromné množství socialistických republik Jižní Ameriky, rozhodně je uctíván nejtitěrnějším zlomečkem mezi titěrnými zlomky Asie, neboť v Asii není Indie zrovna respektovanou autoritou, pokud jde o svobodu slova, či osvobozenecký potenciál a podobně. Nu, a Afrika, řekněme, Havla nezná až na vzdělané specialisty a všestranné intelektuály vůbec. Takže se vracíme k zemím původu jeho diplomů, Kanada a podobně.

Hle - nic převratného, přední spojenci USA, nějakých 23 či 24 malých i větších světových republik, které jsou v rámci mezinárodního zákona i charty lidských práv OSN v ostrém rozporu s absolutní většinou světa, s nějakými 160 zeměmi a národy. Tedy žádná světovost nám nebrání poukázat na Havlovu krvavou roli v dějinách několika národů. A dále se kolem jeho historie točí peníze, spousta blýskavých zlaťáků, velká auta, americká trička, zahraniční média.. Pro diskusi snad zbývá jen otázka, zda jeho osobnost amerického patolízala převážila osobnost spisovatele, nebo čeho, kompletně, anebo zda jenom výrazně.

U nás ve městě nyní proběhla kampaň, která měla spojením asymetrického vystoupení "věhlasných" - každopádně Pražáckých - Plastic People a vystoupením divadelního souboru "Na tahu" v Havlově hře "Audience" zajistit pohodlnou a povrchní základnu v obci takovému přesvědčení, že prý "Havel je schopným autorem." Publikum neodborné má vzvážit letitou negativní kritiku jeho obligátního díla, a proto si zahrál v této splachovací hře i nějaký ten herec z televize.

Osobně považuji toto vystoupení, nebo vlastně celou spojitou kampaň - divadlo, muziku i noviny - za chabý pokus ultrapravice, možná spolu s ODS a TOP09, zajistit nečistý vzduch tam, kde je názor zmanipulovaný novinami, televizí a rozhlasem výrazněji na ústupu. Ony ostatně skvótové prostory, které zmíněnou luzu pohostily, jsou vůbec silně reakčního zaměření, zvláště pak slouží jako vlajková loď obce v otázkách Tibetu, Metalu a Undergroundu. Není divu, když mezi ideové vůdce "kulturního domu," který mnohdy otravuje ohavnou akustikou i po dvanácté večer, patří zejména neonacisté a podobná skrumáž. Underground, Havel a Tibet mají dokreslit porevoluční úspěchy ODS a podobných na polích "svobodného projevu," což sice nevím co je, protože předrevoluční názory jsou stejně sprostě omezovány a zaplivávány, jako byly před revolucí "názory" dnešní. A konečně metal je jakousi umělou invaliditou, vnášenou mezi dnešní letní a podzimní generace, příležitostí, kdy si naši starší doufají, že metal je modernou rockenrolu, a že tak teprve jsou "in," nicméně právě a ne neúčelně tímto svým novorozeným pozérstvím jsou si sami před zraky mladých na obtíž. Nu, dost o vymývání mozku různými "ozáky" a další ugrofinskou proti-sovětskou esesáckou propagandou.

Jedním slovem dost o Metalu, Landsmančaftech, Kamenném Cirkusu v Krkonoších, Tibetu a dost o úchylácích, kteří tak snadno přivítají vlajku s prapory a pruhy, jako se vymočí v hospodě na stole. Havel je plus mínus jako celý Tibet a Indie jedním velkým podvodem a zklamáním, a o tom druhém snad nikdo v dnešní době nepochybuje. Jen blbec ještě neprohlédl blbečkovský kukuč mladého prezidenta a jeho familierní způsoby..

Zvláště, když se ještě ve svém předsmrtném "videu" nechá se svou "Olinkou" slyšet, že je takřka škoda, že nelze lidi opačného názoru prostě zavírat, a jak je to smutné, ehm že.. Ačkoli šlo zrovna jen o Sládkovy bezbřehé bláboly, okořeněné trefnou kritikou, patrně vykradenou z komunistického tisku (pí)


Atentát na Palestinského diplomata v PrazeDrzosti, které si opováží naši státní žurnalisté a moderátoři vyslovovat, nebo i vymýšlet jsou nepřeberné.

Je jen otázkou, zda v zahraničí dostatečně zprofanovaný případ Lessy je vlastně u nás dost uzavřen, a nebude se opakovat.

Zda byl tedy náš Policejní Prezident natolik očištěn a natolik se vrátil, aby se neděly pod rukou policie tak bulvární věci, jako byly politické procesy s Bártou či Rathem, a zda ovšem bulvární paskvily zmizí i v mzn. věcech naší vlasti.

Základním motivem v nové kauze je z moderátorského křesla vnucovat představu o "domácím kvaziterorismu" každého Palestince. Posuďte sami, zda v tvrzení o "trezoru" a nutná absence úvahy o atentátu, nevede přímo k představě, že "každý Palestinec je rozený terorista, a i v rodinném životě hrají výbušniny" mnohem pestřejší part, než u nás. Nebo, že jsou "arabové na násilí zvyklí?"

Dalším motivem, na který bylo nepochybně myšleno, když byl pekelný stroj načasován, byla asociace představy, že "u nás se arab zkazí, a (alespoň) na Silvestra potajnu chlastá." Čili tvrzení o muslimském pokrytectví a zkaženosti, a jen tak mimochodem o tom, že jsme národ ochlastů, což je pravda jenom potud, pokud se na naši zem díváme zrovna z hospody.

Diplomat obvykle trezor nepotřebuje, není ani šéfem CIA, ani Obamovou sekretářkou, a pokud tedy bude jakkoli potvrzeno, že trezor v případu figuruje, pak v něm nanejvýš chránil rutinní písemnosti, svou práci a drobnosti před dětmi a požárem. Pak je tedy zásadní otázka, jak dlouho měl trezor, neboť pokud to bylo méně než rok, anebo dokonce méně než tři měsíce, ví celkem dobře i poslední hlupák ze "speciální školy," jak se výbušnina "do trezoru" dostala, a že se vůbec žádný Zeman nemusel plížit k vyslancově rodině s košíkem paštiky a chlastu, nýbrž stačilo dát vyslanci dobré doporučení na zdroj takového zboží, jako je trezor.

Pokud tento údaj policie nevyšetří pro veřejnost i pro zahraničí, pak určitě nedošlo od Topolánkových a Nečasových (potažmo Havlovo-Klauzovo-Kalouskových) afér k žádným věcným změnám, a ukázkový příklad ne-demokracie na západě je stále zářný a stkvící.

 1. Jižní Korea útočí na jihokorejskou politickou stranu "Sjednocená Korea," uvedla Severokorejská KCNA s tím, že jihokorejská vláda tvrdí, že "odnož této strany, nazývaná Hnutí 15. Června je financovaná Severní Koreou, a chystá různé teroristické a zločinné akce ve jménu Kim Čong Una v Jižní Koreji a proti Americkým vojákům zde." To je jeden z aktuálních příkladů činnosti Jihokorejské rozvědky.. vedle starostí o životní styl a pohodu Severokorejského lidu (KCNA, pí)
 2. V Japonsku již vyšla kniha, odhalující zločiny japonských imperialistů na ženách v Asii. Kniha "oškubaný květ" má pojednávat o osmici holandských žen, vydaných napospas japonskému sexuálnímu otroctví v Indonésii (Agentura Korejské Lidové Republiky - KCNA)
 3. 20 tisíc železničních zaměstnanců Jižní Korey protestovalo proti plutokratickému vládnutí v zemi - že by byl toto důvod zostřené fabrikace (kolem Čan Tseka) na Západě. Protestovalo se ale zvláště proti privatizaci ŽD, jižní Koreou také v poslední době hýbe zpochybnění výsledků voleb (vždyť samozřejmě!! viz Obama), do kterých podle některých Korejských občanů v anketě byla zamíchaná právě lokajská jihokorejská rozvědka, které konečně stejně jako jihokorejské armádě velí Americký generál, jak vyplývá z koloniálních podruhoválečných smluv "dvou" zemí (KCNA)
 4. Korejskou rukovýrobu a fotografii bylo možno vidět na výstavách v Brazílii a v Bulharsku 5-6. 12. k výročí jmenování Kim Čong Ila. Japonské noviny Kjodo naopak informují, že KLDR se snaží rozvíjet svou populární hudbu. "Představení ženských interpretů a vokalistek skupiny Muranbung jsou Korejci aplaudovány. Korejci jako národ jsou milovníky hudby. Zařízení Karaoki se také poskytuje členům jednotek KLDR. Kim Čong IL, předseda Národní Bezpečnostní komise KLDR ukázal velkou starost o rozvoj umění muziky během svého života. Řekl, že hudební díla by měly nést obsahy, které by revolučně vzdělávaly členy strany a další lidi, a trval na tom, že hudba bez politiky je jako květina bez vůně. Vláda KLDR s nadějí zdědila hudební politiku Předsedy NBV Kim Čong Ila. Nyní je v KLDR populární Óda na vlast" - uvedl Japonský tisk(KCNA)
 5. Irácký novinář Navras al-Nuaimi byl jednou z množství obětí teroristických útoků minulý týden v okolí Bahdádu (NNA)
 6. Izrael se dožaduje vysvětlení zabití jednoho svého vojáka, ale neudává, zda k němu náhodou nedošlo na území Libanonu. Též je otázkou, co dělaly složky OSN na čáře příměří. No, letos bylo napadeno na Libanonském území v podstatě množství vojáků (pí,NNA)
 7. Pakistánský Njv. Soudce Iftichar Čaudrý odešel do důchodu. Proslavil se neposkvrněným výkonem funkce, bojem proti korupci, a tzv. soudním aktivismem, kdy mnohdy popohnal vládu k řešení léta okecávaných problémů, vyrazil Premiéra z funkce pro pohrdání soudem ve věci údajné korupce býv. Prezidenta Zardáriho, a konečně, dle šéfredakce pakistánského Nationu, údajně několikrát zasáhl ve jménu suverenity proti loutkovým manévrům USA a dalších s Pakistánskou vládou (pí,NiW)
 8. Ruské, Kambodžanské, Indonézské, Etiopské listy připomněly zásluhy Kim Čong Ila na nezávislosti a revoluci na Korejském poloostrově. Brazilské a Nigerijské weby přetiskly novoroční řeč Kim Čong Una "Uveďme se do epochy rozkvětu a ohromné prosperity ve stavbě kompletním objetím myšlenky strany na bázi Jučeho architektury." Etiopské noviny na př. uvedly, že Kim Čong Il formuloval Songanskou politiku jako hlavní politický režim pod socialismem, a založil státní mašinerii s Státní Obrannou Komisí jako pilířem (17. Prosince 2013, KCNA)
 9. Ruský oficiál vyzval USA, aby využily dobré vůle Íránu, a neprohřešovaly se proti vlastním slovům, poté, co se Spojené Státy pokusily přidat na "černý seznam" ty společnosti v různých zemích světa, které obchodují s Íránem, krok USA v rozporu s poslední dohodou Íránu a USA. Evropská Unie naopak ústy MZ Eštunové zopakovala připravenost stáhnout blokády Íránu poté, co jaderná agentura OSN potvrdí plnění Evropské Unii k tomu dostatečných kroků na straně Íránu. Íránský mluvčí pak označil nová jména na seznamu za rozšiřování sankcí, a poukázal na nedávnou světem vítanou dohodu s USA z Ženevy, která tak byla dle něho porušena (IRNA)
 10. Ghana navýší produkci elektrické energie - Ministr (NNN)
 11. Kancelář Pakistánského Ministra Zahraničí odmítl spekulace o veletrhu Expo 2020, a zdůraznil, že vztahy Pakistánu, Turecka a Spojených Arabských Emirátů, potažmo Islamabádu, Ankary a Dubaje jsou vřelé, a snahy poškodit zájmy Pakistánu spekulacemi o Expu a Dubaji v médiích nepodloženými obviněními ostudné (pí,KUNA)
 12. Jordánský král Abdaláh a Palestinský Šéf Abás po telefonu probrali vývoje v regionu, Abdaláh pochválil iniciativu USA v Palestině, tedy snahu "aktivovat" mírový proces. Nicméně Abás musel odmítnout návrhy USA, aby po rozdělení na dva státy zůstali v Palestině Izraelští "vojáci." Mluvčí Bílého domu k tomu dodala, že cílem USA není dosáhnout dohody mezi Izraelem a Palestinou, ale vnutit oběma zemím konečné řešení. Tedy vnutit jedné zemi (NNA)
 13. Sýrie zaslala dopisy třem šéfům OSN (Kimun a šéfové komisí LP), v němž odsoudila podporu určitých zemí terorismu, a označila zločiny ve městě Edre za práci teroristů, a za příznak šíření sektářského řádění, podporovaného médii. Vyzvala Bezpečnostní Koncil OSN k plnění rezolucí o terorismu, na př. nepodporováním ho. Za konkrétního pachatele zločinů v Adra označila frontu al-Nusra (NNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama