NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 27.1.: Afghanistán, Kerry, jde především o ... (část 1)

27. ledna 2014 v 16:39 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Mirror1, Mirror2

Podle Izraelského Prezidenta Peréze je požadavek Předsedy vlády Netanjahua aby Palestina uznala "Židovskou povahu Izraelského státu" zbytečný, a pouze proto podstrkovaný "mírotvorci Kerrymu," aby mírové hovory přišly vniveč. Podle Palestinských analytiků jde v Netanjahuově požadavku zejména o to, aby pod pláštíkem "židovské povahy státu," uznala Palestina, že Palestinští běženci nejsou běženci, ale dobrovolní přesídlenci, a tak, aby se počínaje takovou mírovou smlouvou tisíce lidí nemohlo vrátit do svých domovů. Většina Palestinských běženců je mimo domov již celá desetiletí, a proto se na západě často usmíváme, cože je to za domov, zatímco na západě naprosto bez pochybností uznáváme, že osadníci, kteří "se museli vzdát svých domovů v Gaze," se opravdu vzdali domovů.

Co na tom, že na tato místa byli v podstatě militarizováni, a celé rodiny byly vybírány podle stupně fanatičnosti, a žily na Palestinských územích nejvýš jednu desítku let, a do regionu přišly někde v padesátých a šedesátých letech jako kovaní Američané a Rusové. Co na tom, že celých těch nejvýš deset let tyto rodiny byly živeny Izraelským sociálním systémem jen za to, aby běhaly se zbraněmi a jezdily ve vozech po svém okolí, a trýznily zbývající tuzemce. Většina těchto "vysídlených Izraelských rodin," tedy ti, kdo byli opět z Gazy staženi prožila v těch místech životy, jaké si zasloužily: plné násilí, strachu a agrese. Přišly sem aby Palestince trýznily, a dostaly k ruce veškerý státní aparát Izraelské autority: soudnictví, policii, armádu. Aby čas od času povstáním končící přebujelé násilnické výpady Izraelských rodin vůči "cikánům" hladce skončily pomocí tanků, antonů, buldozerů a slzného plynu.

Peréz sice neřekl, že jde především o Palestinské běžence, ale kdyby svou výzvu Netanjahovi myslel upřímně, byl by spokojen i s nadpisem "Izraelský Prezident: jde především o Palestinské běžence." Jenže když tak sledujeme Americká fiaska - v Afganistánu, Iráku, Líbii, Sýrii, ba na Korejském poloostrově, v Malajsii, v Jaderné Agentuře a doma, je více než pravděpodobné, že podobné velmi zřídkavé postoje Izraelského Prezidenta, blížící se humanitárnímu duchu a odporující postojům Premiéra Netanjahua a ministrů Obrany, jsou právě jen dobře vespolek promyšlená divadla Spojených Států a Izraele. Že právě to líbivé minimum na Izraelském Prezidentovi je pouze snaha Spojených Států zachránit tvář svému Kerrymu pomocí Izraele, protože i jinak měl Kerry být tváří "vítězství v Afghanistánu," z kterého je dlouhý a bolestivý Pakistánsko-Indický trapas.

Pokud tedy Peréz řekl, že Netanjahovy intence ve věci požadavku "uznání židovské povahy státu" jako předpodmínky mírových jednání s Palestinou jsou "zbytečné a brzdí mírový proces," pak také jistě chce, aby takový politicky dobře načasovaný výrok měl i nějakou politickou váhu, a aby sebral Netanjahovi vítr z plachet. Protože proč by to jinak říkal? No a pokud chce vzít takový vítr tomuto premiérovi z jeho plachet, jistě se k našemu druhému nadpisu přikloní.

Další věcí vedle Kerryho a běženců je samotná otázka "uznání povahy státu." Není na světě žádný stát, který by dnes existoval, a v rámci jakékoli mezinárodní diplomacie "uznal povahu nějakého státu."

Ještě jinými slovy, mnoho lidí toho mnoho namluví o kapitalismu a socialismu, s tím, že prý oba "režimy" anebo "systémy," nebo dokonce "myšlenky" někdo "vymyslel." Je to jinak. Jistě, že je to jinak, ale pokud bychom chtěli být až vědecky exaktní, socialismus i kapitalismus nejsou myšlenky, ale čiročiré výmysly, které se nikde neudály, nikde nebyly a nikde nejsou. A jediné, co člověk vymyslel, a vůbec (vůbec .. vůbec) nehrozí, že by v budoucnosti přišel s něčím "lepším" (anebo vůbec s něčím jiným, krom surrealistů v čele s André Bretonem) je Stát.

A víme moc dobře, jak škodlivé jsou v mezinárodní sféře, především v úrovni OSN, řeči o něčem, co není prakticky ukázané jako potřebná škatulka. Proto je dodnes mnoho zemí, které uznaly další mnoho zemí jako Státy. Proto se povídání o "režimu" v OSN dostalo během Libijsko-Syrské korupční aféry v OSN dost rychle na okraj, respektive za hranici slušnosti. Režim je totiž právě jeden z takových výmyslů jedné (nějaké) strany, který poslouží rétoricky jednomu dvěma řečníkům, ale jako termín realistický - jako slovíčko určené pro mezinárodní události a smlouvy - je slovíčkem nevděčným, mnohého výkladu, žádného historického osvědčení, ba, historické dvouznačnosti, historické názorovosti. A konečně nehodí se do OSN a mezi diplomaty už jen proto, že je termínem vměšování, který jasně dosvědčuje, že jeho uživatel bude pokračovat odstraňováním takových režimů, zatímco s odstraňováním Vlád a Států by měl řečník nejspíš jisté mezinárodně-právní opletačky a potíže.

Co je to tedy uznání "židovské povahy státu?" Vědí to mudrci, filosofové. Věc je to jistě tak oslovská, že ani Nejvyšší Stvořitel otázku tohoto konkrétního uznání a této konkrétní oslovské povahy státu nedokončil. Vědí Židé celého světa, co je to ona židovská povaha státu? A i kdyby byl odvěků mezi Palestinou a Izraelem mír, věděli by Židé tohoto světa, co je to židovská povaha Izraele? Anebo dokonce, uznali by ji? Myslím, že laik ji uznat nemůže, ortodoxní Žid nemůže zatím uznat ani samotný stát "založený Židy," a nejenom ortodoxní Žid, ale ani objektivní člověk nemůže, neboť nejde fakticky o stát založený Židy, ale o stát nastolený Brity, stát propagovaný Američany, a díky této Anglo-Americké, ba i Ruské propagandě naplněný Židy. Vůdcem tedy není žádný Izák, žádný Abrahám, ale nějaký Západní generálek s tučným platem a velkým zadkem, kterého i předtím zaujala problematika umělé migrace, a nacionalizace náboženství v teorii umělé rasy.

A i bez toho je takový požadavek, a nejen vůči Palestincům, ale vůbec, jednoznačným ukazatelem, že v zemi budou mít různá etnika a náboženství velký problém: segregační politiku, nebo přinejmenším privilegovanost "státem prosazované etno-religiozní vrstvy." O snahách podobných států a organizací nutit své vlajkové etnikum do jedné formy až se to přejí jistě také nelze příliš pochybovat..

Palestina mimochodem uznala Izrael jako stát již před 24 lety, přičemž Izrael byl vojensky a genocidně (zastrašování násilím, terorem a vyhánění) vytvořen "kibucníky" roku 1948. Zásadní chybou byla tendenčnost Sovětského Svazu v této věci, takže zločinné fenomény z "židovské" dílny se dostávají na světlo až kolem roku 2000. Nemluvíme o tom, že o Izraeli všechny tyto novinky byly dávno, dávno, průběžně po roce 1948 k dostání ve Východním tisku - že o Izraeli "své věděly" necelé dvě třetiny světové chudiny, včetně analfabetů, stejně jako nemluvíme o tom, že o druhé světové válce jsme toho během padesáti let nashromáždili od krátkých pouček a řízných názorů, až na tlusté knihy a místnosti plné filmů - dokumentárních i dobrodružných - milionkrát více, než země, ve kterých jsme tuto velkou válku rozpoutali.

Polarizace světa udržovaná globální reakční tiskovou frontou a umělou globální kulturou - západním komerčním modelem Morálky a Estetiky - udržuje informační i rasové napětí a předsudky mezi globálními Ghetty: Evropou, Středním Východem, Amerikami, a tak dále. A Izrael je jedním z hráčů, kterému je dáno jeho stvořiteli do vínku dobře této situace využívat. Ve prospěch několika málo lidí z USA, Francie, Itálie, Ruska, Finska a Británie (pí:NNN)

  1. Írán chce na současné dohodě s USA postavit další, konstruktivní dohodu, která by mu zajistila "plnou důvěru," pokryteckých a svévolných lhářů, západních real-mocnářů, a tak plný ekonomický rozvoj. Snad alespoň vývoj mezi Íránem a Evropou bude přirozený a dlouhodobý. Íránský Prezident Rúheny řekl, že do Sýrie Írán nikoho neposlal, a Hizbaláh se tam poslal sám. Nu jak jinak, proč by se Hizbaláh nechal řídit jinou zemí, když má na starosti slávu své vlastní vlasti, a chrání své vlastní hranice. A navíc, když je již daleko více silou politickou, než vojenskou, protože Izrael alespoň v této oblasti ustoupil od agresí. Libanon je totiž zdá se velmi sympatický mohutné celosvětové síle, takže většinou plané řeči OSN směrem Izrael a USA se v tomto případě ujmou, a vygenerují pevnější mír. A příběhy o Revolučních Gardách mají asi stejné motivy, jako příběhy o Kubánském terorismu anebo Kadáfího černé armádě v Británii a podobně. Svinstvo Západu skryté pod tunami kydanců a blábolu všeho druhu. Íránské Revoluční Gardy jsou něco neoddělitelného od Íránského území, a nesouvisejícího s Íránskou rozvědkou, a je pouze snahou několika západních zemí je vyobrazit jako "levou ruku Hizbaláhu," který už není pravidelným státním útvarem, ale hnutím, a odtud hurá přes pár nejasných a inscenovaných afér k připrovnávání Revolučních Gard k Al-Kajdě. Připomeňme, že Státní bezpečnost ČSSRvykonávala velmi zhusta činností nyní náležící různým ochrankám, ostrahám a vrátným, a modus operandi takové organizace těžko zjednodušovat na "elitářskou KGB napojenou na zpolitizované soudy" (pí,NNA)
  2. USA investuje 16,000,000,000,000 KČ během příštích 30 let do modernizace jaderného arzenálu, proto jsou její hovory o "Světu bez Jaderných Zbraní" pokrytecké - Mindžu Džóson, a nejen proto.. (pí,KCNA)
  3. Kuvejtská pomoc Syrským běžencům v Libanonu zahrnovala na př. medicínu, školní zásoby, opravu poškozených domů 880 tisíc v Al-Arkúbu je nyní uprchlíků v Sýrii, ve kterých jsou ubytováni. Mnoho Kuvejtských charit zasílá balíky pomoci pravidelně do Libanonu, Jordánska a Turecka (KUNA)
  4. Iráčtí občané Enberu a regionů postižených Al-Kajdou, Reuters a AFP (pro které jsou Al-Kajda chlapíci v náklaďácích, hlídající ulice, aby byl aspoň nějaký klid, a popěvující revoluční písně) se v desítkách tisíc přesunují do Kurdských oblastí. Kurdové jsou známi svou pohostinností vůči běžencům všeho druhu, a zvláště v těchto časech přitahuje uprchlíky jejich revoluční mobilizace. To jest to, co přitahovalo svého času Palestince do Libanonu - celospolečenské ozbrojení a jednolitá politická ideologie požírající etno-religiozní problémy budí dojem bezpečí pro někoho, kdo utíká ze svého domu pro cizáky udržovanou těžkou válku. Hizbaláh, Kastro, Iráčtí Kurdové. Kurdský Prezident Barzani navíc naposledy minulou Středu na jednáních v EU potvrdil, že Kurdistánu velmi záleží na Irácké Federaci a její stabilitě a jednotě. Jinak je situace v Iráku nadále kritická, a státní tisková agentura pokrývá zdejší dění nejinak než západní zdroje: protivládně, s tím, že oběti Al-Kajdy nejsou připisovány Al-Kajdě ale Irácké Armádě, a všechny "náhodné exploze raketových granátů" jsou, stejně jako hroutící se domy následkem "helikoptér a obležení." (pí,NNA)
  5. Izrael plánuje zabrat přes dvě třetiny zbývajícího Palestinského území, které již nyní připomínají zvláště svou rozlohou a odděleností "indiánské rezervace." Izrael také přemístil černé emigranty do nového koncentračního zařízení, kde údajně nabízí též letenky zpět do jejich vyschlých, zotročených anebo zaminovaných zemí. Izrael označuje na př. Súdánské, Eritrejské migranty za ekonomickou migraci. Izrael platí asi sto tisíc KČ na hlavu každému černému který souhlasí se svým návratem domů, ale také investuje kapitál do jiných Afrických zemí, aby černé přijaly. Přesto tvrdí, že jde o pracovní migraci. Řekněme spíše genetickou.. Na tyto věci jsou v Tel Avivu jistě odborníci, a ne nějací pitomci, kteří když vidí, že někdo hodil zápalnou lahev na černošské taxi, hned o tom mluví jako o "Izraelské tradici." Navíc tam už snad žádná taková taxi nejsou, takže co by to bylo za řeči? Tisíce Afričanů demonstrovalo za uprchlická práva před Americkou ambasádou, bez zájmu ochránců lidských práv a dalších "žurnalistů a žurnálů."Izrael chce na územích, která nově plánuje zabrat, udělit Palestincům Izraelské občanství, aby nemohl být nadále osočován z apartheidu. Líbivé, jak pro koho. Velmi dobře chápu Palestince, že před sebou vidí pouze falešné výzvy k mírovým jednáním, a nutnost třetí intifády.(NNN)
  6. pokračování relace
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama