NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 27.1.: Afghanistán, Kerry, jde především o ... (část 2)

27. ledna 2014 v 16:41 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
MIRROR1, MIRROR2


na body této části vydání se v budoucnosti odkazujeme číslo bodu + 7, takže na př. odkaz πα 27.1. / 9 je bod o vydírání EU Izraelským Premiérem
 1. Tajsko: "pokud bude Premiér Šajnevetrová trvat na svém, proběhnou volby druhého února, ale nedoporučujeme to!" - volební komise. Ve středu otevřel neznámý útočník palbu na populárního disk-žokeje a šéfa pro-Šajnevetrovského hnutí "červené triko." Zpráva Reuters citovaná NNN se dále nezabývá raněnými a mrtvými, nefandí jim. Prosperující Tajsko je pro Amnesty a Reuters totéž, co svobodní Tajčani: nebezpečný hmyz, švábi, hlísty a tasemnice, toxoplasmy, mixomatózy, mor, vši a ploštěnky. A představa nového ekonomicky významného zemědělského subjektu v této části Asie je pro význačné hlavy ekonomických kruhů na západě děsivou představou: "jen ne změnu pravidel hry, jen ne novou hru, pokud jsme příliš ubozí, abychom spasili svět, jak nám slíbili naši básníci, musíme zubožit svět, abychom k jeho spáse byli dost impozantními reky." - něco jako Whitman * Mozambikchystá volby * Světová Banka chystá úvěry pro Soafrickou Republiku. Obvykle to asi znamená, že zde zapanuje na deset dvacet let stabilita, je velký zájem zemi zkorumpovat, takže by měli Afričtí spisovatelé honem honem zachytit onu revoluci, která se v dluzích vypaří, a nakonec lidská práva a bombardování. Protože co Západ půjčí, to jakoby věnoval, a nutno hned zničit, když obdarovaný tvrdí, že dluhy už splatil.. (NNN)
 2. Netanjahu varoval Evropu, že pokud bude "pokračovat v neférovém tlaku na Izrael, a tak kazit svou pověst férovosti a vyváženosti, pocítí to zejména Palestinci." Označil se na ekonomickém fóru v Davosu za člověka z lidí, kteří takto reagují na nepotřebné tlaky, a podtrhnul, že náklonností k Izraeli Evropa přispěje velice vývoji v arabských věcech Středního Východu. Označil Evropu za pokryteckou a představujíc si sám sebe jako znamenitého a historií zmocněného státníka vyřízl dvakrát do vzduchu, že je "připraven na mír," a pokud prý i Palestinský Prezident Abás je připraven, pak naši Američtí přátelé jenom pomohou. Doufám, že to Abás nečetl u jídla. Mimochodem, pokud je Netanjahu nespokojený s výkonem Íránu na zemi v Sýrii, pak mě udivuje, protože podle mého názoru je lidový boj Muslimů proti Al-Kajdě nejvyšším hrdinstvím, ať už se proti ní postaví Hizbaláh, Hamás, Fatáh, nebo stoupenci Íránské národní osvobozenecké revoluce. No, a pokud bychom měli na oplátku nějak označit Izrael, pak jako sektářský stát, kde je náboženství střiženo na míru každému politikovi, který pevně a odhodlaně bude hájit zájmy Anglo-Amerických generálků, ba, první země, která označila své náboženství za až tak dědičné, že je to nejen etnikum, ale rovnou rasa, a ovšem vůbec ne první země, která stavíc nad sebe již jennáboženství nenabízí náboženského k pohledu nic, než apokalypticky brutální politiku vůči menšinám a sousedům, egoismus a zakomplexovaný žurnalismus pokládající lež za svatou pravdu, a argument za rouhání, anebo aspoň rasismus. Taková země bude vždy kazit atmosféru důvěry v regionu i ve světě, a díky globální mediální korporaci a komerčním plošným odposlechům i v případě, že se stát mezinárodně i světo-lidově kompletně zdiskreditoval, s překvapivou účinností (NNN)
 3. Íránský Prezident Rúhený řekl v Davosu, že Syrská krize vyžaduje spolupráci za hranicí ekonomiky, a každý by měl zkusit zastavit násilí v Sýrii, a pak pracovat na plánu, když už promluvil opravdu s každým. Také řekl, že "Írán silně odsuzuje terorismus a násilí, a boj proti nim vyžaduje ekonomický růst a tvorbu pracovních příležitostí." V Sýrii by dle něho prospěly čerstvé a fér volby. Toť do diskuse o bombardování, která na jaře či zléta opět pokvete mezi tzv. žurnalisty, které čteme, slyšíme či vidíme, tam, kde se něco, nebo někdo zaštiťuje nálepkou "zprávy." Ty zprávy bych mnohdy jako tvrzení o televizní či rádiové relaci, nebo tištěném plátku i snesl, ale "zprávy ze zahraničí," to už bývá zaručená blamáž, navíc když za tím jsou i peníze.(NNN)
 4. Pakistánská sloučenina Al-Kajdy, MI6 a Reuters TTP (Tehrik Taliban Pakistan = Volání Talibanu)prohlásila nedávný sofistikovaný zátah na vězení v Bannu, při němž teroristé používali amplionů a výbušnin za akci na osvobození Adnana Rašída, který vstoupil do Pakistánského letectva r. 1997, a v r. 2003 byl odsouzen pro pokus o vraždu pro-Amerického Prezidenta Mušarafa. Může to být od TTP pouze populistické tvrzení. Spíše věřím, že potřebovali osvobodit nějaké zkušené verbíře, velitele a organizátory všech těch svinstev (pí,NiW)
 5. Tvrzení Amerických oficiálů (Lew..), zabezpečené Čínskou stranou, že dohoda USA a Íránu vyměňuje lehounké snížení sankcí za absolutní zastavení obohacování Uranu nad 5 procent, pokládáme za manipualci, a tvrdíme, že utajená dohoda není "inkrementální," to jest, že se očekávají další jasné kroky Íránu, aby se jeho export vrátil na úroveň před deseti lety, kdy byly sankce pro osočení ze stavby jaderné zbraně zvýše nastoleny. A pokud Izrael tvrdí, že Íránské jaderné zbraně by ohrozily "židovský" Stát, pak by bylo namístě doplnit, že nikoli, a že existenci Izraele ohrožuje vůbec existence nezávislých států na zemi, a zvláště existence nezávislého Íránu, svého času na Britských okupovaných územích, jako Izrael. Írán dosud, a z Izraelského rejstříku v OSN víme proč, neuznal ani existenci "Státu Izrael," natož jakéhokoli "Židovského Státu," který nezačal idealistickou revolucí, nýbrž genocidou Židů z jejich území, a hnedle genocidou Palestinců z jejich domovů v Brity okupované zemi(pí)
 6. Keňa je připravena dodat včas do Jižního Súdánu vojáky, jakmile o to OSN požádá. Mimo to je v tom také rekordmanem * Zimbabve posílí obstrukce při importu cukru, nicméně vláda plánuje "prodělávající cukrovary prodat," takže Prezidentova opozice se tam má k cukrovarům asi jako Havlova absurdní revoluce za lidská práva se měla k cukrovarům u nás (NNN)
 7. OSN uznalo rekonciliační jednání na některých místech v Sýrii, neuznává tedy Národní Dialog organizovaný Damaškem již dva roky? (NNN)
 8. Lidová Korea je připravena vyvinout veškeré úsilí, aby na poloostrově bylo dosaženo pevnějšího míru, než nabízejí dosavadní vratké závazky. Vojenská cvičení Key Resolve a Foal Eagle které plánují Američané a jejich Jihokorejské Koloniální Jednotky jsou velkou hrozbou, a nikdo, dle Rondong Sinmun, neumí odhadnout, zda se nezvrtnou v opravdovou válku, taková je jejich agresivní nátura. Proto KLDR prosí jejich odsunutí do určité vzdálenosti od vzájemných hranic a od teritorií KLDR, pokud jsou tvrzení o míru Demokratické Korey upřímná.. (KCNA,pí)
 9. Prý došlo ohledně plynovodu IPI k hovorům mezi IRI, USA a PAK (NiW / 20.1.2014 / Jaffery & Anwar)
 10. 5 z 6 čekatelů na Irácké reparace za okupaci Kuvejtu jsou soukromníci. Přitom OSN rozděluje přes patnáct miliard KČ, které navydíralo z Iráku, který předtím rozkradli "do poslední cihly" Američané a Britové. Současná Irácká vláda se západními výklady historie souhlasí, a stejně jako většina re-kolonizovaných a týraných států snaží se se značným úspěchem přesvědčit Irácký lid proti jeho vlastnímu svědomí. Tak je tomu i u nás, v zemi, která se s několika málo dalšími socialistickými zeměmi v Evropě nejvíce účastnila poválečné rekonstrukce Evropy a do určité míry i dalších kontinentů. Lidé, kteří zde prožili vlastní dětství a dospělost v pokrokovém systému nyní nahradili své vzpomínky komplexy a pocity feudalistických a nacistických vrstev, které za dělnického režimu prožívaly právě něco, co je těžké vylíčit i prostředky pop-Artu, surrealismu anebo expresionismu. A naši lidé toto menšinové halo přijali jako své vlastní vzpomínky a postoje. Lidé, jako Karel Kryl, kteří utvářeli štvavé umění pro americké mikrofony Západního Berlína se nemohou odvolávat, že nevěděli, co "revoluce" přinese. I poslední z posledních blbounů v socialistických pouličních výkopech věděl, že Svobodná Evropa je Americkým globálním vojensko-politickým nástrojem propagandy, a v organizacích které tento rundfunk vytváří a aktivuje uplatňují se beznárodní a protinárodní živly, a stejnako síly, které mají rundfunkem zvítězit jsou protinárodní ve své podstatě. A pokud mi chcete odpovědět, že Kryl nebyl z těch, kdo poslouchají Československý Rozhlas a čtou Rudé právo, aby to věděl, pak vás lehce zkoriguji: je zásadní částí Krylovy Imidž, že by měl z naší společnosti kdeco vědět a znát, nadto fráze, a to, co se veřejně jako fráze hanobí. Tak jako tak je tento argument proti Krylově upřímnosti, a proti jeho alibismu (= album Rakovina) argumentem klíčovým, s účinky těžkými. Uvidíte (NNN,pí)
 11. Dubaj spojila nakupování s módní přehlídkou, architekturou, akrobacií a tancem * Uganda pokračuje v budování komunikací, Prezident Museveni zmínil železnici mezi Súdánem, Keňou a Rvandou. Upozornil Čínskou Stavební, aby si hlídala finanční stabilitu, protože jde o důležité projekty (NNN)
 12. Jednání obou stran v Sýrii začalo v Pátek v Ženevě, hovory se budou pokoušet udržet v kolejích někteří západní diplomaté, nicméně Írán a další hráči byli přes otevřenou pozvánku šéfa OSN Američany, Angličany a Francouzi vytlačeni. Obě strany si kladou předpodmínky k jednáním: Džerba, označovaný Al-Kajdou za zrádce žádá "odstoupení Asáda jako základ hovorů," a naopak Syrská delegace žádá "aby se o tomto vůbec nejednalo." Al-Kajda je podle posledních informací totální většinou "Syrských Opozičních Bojovníků," a do posud uvedeného pouze šéf Al-Kajdy vyzval "opoziční bojovníky k jednotě." Pochybuji, že "nějací západní diplomaté" udrží hovory při životě, a konečně Brahimi vstoupil do další předem prohrané bitvy - stačí pohledět na osud Ban Kimuna - kdo žádá řešení v Sýrii dle názoru většiny světa, ať strčí hlavu do písku: o všem rozhodují Angličané, Francouzi, Rusové a Spojené Státy. A podle toho to také vypadá. Největší země si chtějí z každého míru jenom urvat, proto se žádné míry nekonají.
 13. Kerry se pak dále pouštěl i do vměšování, když říkal, kdo z Asádovy vlády bude a kdo nikoli mít nějaké místo v přechodné vládě, a opět obrátil slepé oko k zločinům tzv. syrské opozice, a připsal jakési válečné zločiny na stranu Syrského prezidenta. Připomeňme, že vládnoucí Americké rodiny pokládají prezidenty a jejich rodiny v opozičních zemích za zločince, a mají dlouhou historii fyzické likvidace těchto rodin, které Američané dosahují rozvědkovou činností v čele s řadou "Svobodných rozhlasů:" dnes rozhlasy "Svobodný Írán," "Svobodná Sýrie," "Svobodný Pakistán," "Svobodná Korea." A samozřejmě s pomocí monopolu Americké nacistické organizace nad globálními médii, vč. českých, a dále financováním různých "umělců a spisovatelů," organizováním jejich chart a předáváním tendenčních cen od Nobelovy až po regionální "Pen" kluby a podobné. Za všechna Americká zvěrstva v tomto ohledu je velmi reprezentativní povraždění Kadáfího rodiny, včetně batolat, anebo chladnokrevná fašistická poprava Rumunské Prezidentské rodiny.
 14. Šéf Syrských militantů Ahmed Džarba na hovorech v Ženevě označil režim za "mrtvý," a zopakoval svůj nezájem jednat o všemi chudými Syřany žádaném příměří předtím, než "Asád odejde." Džarba se též odvolal na Moskvu, která se zaručila, že "na Asádovi netrvá." Co však Džarba opomíná, při svých anglických manýrech, kdy se opakuje co Moskva anebo Írán přislíbil, aby se nemuselo otevřeně říci, že to jako požadavek žádáme samo o sobě, mimo jakýkoli kontext, a že tedy to co Moskva uznala opakujeme jen proto, abychom vypadali oprávnění nejednat o příměří, které je jedinou naší povinností, pokud chceme vůbec mluvit o nějaké vlastní legitimitě, jako učinili v Ženevě-II Americký Kerry a Syrský Džerba(NNN,pí)
 15. Námořnictvo USA prý posílí vztahy s námořnictvem Indie, aby byla "významným elementem v Indickém oceánu." Škoda. Za prvé je to blábol, Indové nejsou pro elity USA nic, USA si dokonce vytřou zadnici i s žido-fašistickými pohlaváry Izraele (Čegevara to nazýval "namazat med kolem huby a nacpat do kanónu"). A za druhé proto, že bychom byli jistě raději, kdyby a) jakýkoli region byl bezpečný i bez vojenských manévrů b) Indie byla významným elementem v Indickém oceáně i bez Amerických pohůnků. Upozorňuji, že abych napsal žido-fašista, musel jsem se stejně dlouho přemlouvat, jako když jsem napsal islámo-fašista. V podstatě je Netanjahu tak málo Židem, jako člen Al-Kajdy Muslimem, takže se omlouvám těm pravé víry, kterým se výraz zajídá i na Netanjahovi. Mě také, ale výkřik je výkřik (NNN)
 16. Mediální propaganda zklamala Egyptskou chudinu. To, co Mursí nebyl schopný za krátkou dobu své oficiální existence Káhirské chudině doručit, nedoručil ani Beblavího režim. Změny režimu v Egyptě na příštích deset, dvacet let nedoporučujeme. Navíc věříme, a to se vší úctou k Egypťanům, pokud tedy také nějakou mají (sebeúctu), že kdyby se vrátil Mursí, Egypťané by byli opět rozladění, a opět by uznali jeho ústavu v referendu. Jako Mursího příznivci však nedoporučujeme jeho návrat jinak, než prostřednictvím mzn. arbitráže schválené oběma stranami, s Mursím osvobozeným jako předpodmínkou, a bez tohoto nedoporučujeme tedy vůbec nic, i současná vláda přinese Egyptu více, než bezvládí, ovládané pouze pouličními pocity "blížící se změny." Plné ulice jsou vůbec nejlépe důkazem, že jde všechno do prdele. A to vč. těch hlavních měst, kde lidé vstávají na podporu západem pomlouvaného prezidenta: Írán, Sýrie, Líbie, Srbsko. (pí:-:NNN)
 17. Zadržování novinářů Al-Džazíry pokládám za oprávněné, ať už hájili Mursího režim, a poté šířili kampaně proti Armádním zásahům proti Bratrstvu. Dle mého názoru je to Al-Džazíra a Beblaví vespolek, komu vděčíme za to, že vlastně nevíme, co se od doby dva měsíce před sesazením Mursího dodnes vůbec v Egyptě dělo. A Džazíru známe nechvalně z Líbie a Sýrie, kde rozhodně nelze označit kanál za netendenční, naopak, bývají napadeným nezávislým zemím ořezány jejich satelitní sítě, a Al-Džazírou bývají nahrazovány. Tedy co..? Řešil bych to jako Ruské agentky Pussy Riot (obě slova jsou čistě anglická, leda může jít o rébus, kryptogram hrající si s azbukou) - natvrdo, nadlouho, po výrazném odsezení překvapivě propustit (pí,NNN)
 18. Pakistánský Ministr odpověděl na Americkou "nabídku pomoci" kritikou, a odvolal se na suverenitu své země. Odmítl totiž podmínku, že "musí propustit (velezrádce) Afridiho," postavu, která fiktivně pomohla USA nalézt Bin Ládina, ačkoli to byla pouze postava, která zneužívala záštity humanitární organizace a pod pláštíkem očkování prováděla politické operace jiných zemí se zdravím a informacemi Pakistánských občanů. Namítnete "fiktivně?", a dost možná budete souhlasit, že na zabití Ladina není než fikce. Tak si to rozmyslete. Pakistán tedy odmítl všelijakou pomoc, o které se nedávno dušoval vyslanec USA v Pakistánu. Zvláště prý v zemědělství potřebují pomoci (NiW)
 19. Ministr Spravedlnosti Iráku odpověděl na tvrzení oficiála OSN, že v Iráku se "popravuje na ježdícím páse," že poprav bylo vzhledem k extrémnímu nárůstu násilí poslední rok a v trvalém nárůstu poslední dva roky 37 poprav za předchozí týden, a všechno byli rodilí Iráčané. R. 2011 #68 poprav, R. 2012 #129 poprav, R. 2013 #150 poprav. Jakým jiným nástrojem by paní Pilajová z OSN chladila teroristické násilí v Iráku, kterému jisté sféry spolu se Sýrií připravily jiný osud, a jinou "dráhu," než by si sám Irák přál? Neříkám, že jsou popravy neomylné, ale pochybuji, že Irák je nejlepší příležitostí pro filosofické diskuse. Počet poprav na míře nespravedlnosti nic nemění, lze se podívat na Spojené státy. A vůbec odsuzujeme, že mluvčí "nevládní" ale vládně prolhané HRW dodal, že v Iráku "rozhoduje o životech mnoha hrstka lidí." Nechť se pan Rupert Colville přestěhuje do Bahdádu, a až se po dvou třech letech vrátí (?), ať zopakuje svou příšerně naivní nespokojenost s Iráckým "režimem." Nebo nechť si pustí nějaké dokumenty či filmy o tom, co dělá po městech Al-Kajda - nebyla to jenom Kadáfího propaganda, která těmito videi značně obohatila vědecký archiv, ale i významní Američtí producenti mají pár takových snímků na triku, takže to není ani těžké, ani ideologicky obtížné (pí,NNN)
 20. Paní Amosová k Sýrii mylně tvrdí, že jednání o místních příměřích jsou menším "lístkem" než jednání o "demilitarizaci škol, nemocnic, a ochraně civilistů."Prvně, co pokládá paní Amosová za ochranu civilistů, kterou žádá od Damašku? Druhak, paní Amosová, necháváte otisknout, že jste jednala v Montróš se zástupcem Al-Kajdy, a divíte se, že máte ve vízové oblasti pracovníků OSN problémy, které "pouze postupně řešíme?" Navíc, a předpokládám, že to není práce agentury Činjúa, nýbrž dílo tiskového segmentu OSN, zpráva o "využití jednání v Ženevě zejména pro místní příměří," nejen, že protiřečí již nadpisem Vašemu hodnocení důležitosti věcí OSN v Sýrii, ale i udává, že "někteří říkají, že se v Jermúku a pod. lidé pohybují vyschlí a zežloutlí, a jedí trávu." Někteří říkají pokládám za druh zdroje zprávy, který diskredituje přinejmenším její většinu, takže bych i získal pochybnost, co je vlastně záměrem OSN na Brahimiho jednáních v Ženevě-II. A na záběrech Turecké Anatolji z Jermúku jsou lidé zachovalí, silní, aktivní a sebevědomí, v kontrastu s destrukcí, která co do způsobu provedení přímo svědčí o motivech. Nevidíme zde žádné žluté typy z koncentračních táborů, vidíme ale jeden vchod za druhým, jednu ulici za druhou, i poslední garáž rozstřílenou improvizovanými náložemi, samopalnými zbraněmi do všech úhlů třírozměrného prostoru, takže je pak zřejmé i blbci, že k bombardování zde sotva kdy došlo, a jmenovanému blbci zbývá jen spekulovat, zda destrukce na záběrech byla provedena rebely na zakázku Izraelské armády, anebo prostě byla provedena rebely z ideologických důvodů (protože Palestinští běženci mají na "Asadův režim" jiný a pevný názor). Video přikládám, a vznáším otázku, zda témata šířená prostřednictvím OSN - o "hladomorech v Syrskou Armádou utěsněných oblastech," nejsou pouze zástěrkou pro destrukci v rebely terorizovaných lokalitách, které jsou prakticky otevřené všem novinářům světa, a ti, jako i v Libii, je navštěvují zvláště s vypnutými kamerami a fotoaparáty, a tak pózují před lidmi, protože redakce se nesmí odchýlit ani milimetr od falešné reality, kterou má za úkol, stejně jako Amnesty a HRW šířit. A nebudu vyjímkou v hlasu celosvětového lidu, když paní Amosovou z Humanitárních Jednotek OSN upozorním, že militarizace Syrských škol a nemocnic je zcela pochopitelnou, a jedinou přijatelnou variantou pro tato zařízení v Sýrii. Ať už bude jednat v Ženevě s Damaškem sám šéf Al-Kajdy v Iráku a Sýrii, anebo člověk, kterého tento muž a většina "Syrských" militantů označila za zrádce. Amosová navíc řekla, že ve všech těchto věcech udělalo OSN a Sýrie od Října určitý pokrok. Pak k tomu není co dodat(pí,NNN)
 21. Amnesty International, která lže o Severní Korey na videu, a pracuje se střihem tak, aby vyvolala dojem, že má důkazy, a s moderátorem, tak, aby tyto důkazy nemusely být pojmenovány, lže opět něco dalšího o Egyptu. Jako příznivec Mursího neuznávám zahraniční vměšování do věcí Egypta, a to Amnesty, USA počínaje. Pochybuji, že krom Mursího byli zatčeni ještě nejací "další" aktivisté, kteří jsou dle Amnesty "symbolem revoluce proti Mubarakovi." Vztah současné vlády s Muslimským Bratrstvem není tak jednostranný jak jej Amnesty vykresluje, a není ani tak důsledně represivní: každému co jeho jest. A procesy s Mursím jsou zákonitým důsledkem toho, kým že se to vlastně druhá polovina Egyptských voličů nechala strhnout k proti-Mursíovské akci. Všechny novodobé revoluce krom Sovětské byly ukázkou lidské slepoty, dokonce i Kingovská v USA. Konečně Egypt je pro objektivního pozorovatele absolutně a totálně nevývratně Fifty-Fifty. A pokud půl voličů Mursí a půl současný prezident, jakékoli vměšování nutno pouze odsoudit. A kdypak naposledy Amnesty International kritizovala přítomnost Al-Kajdy? (Sýrie? Irák? Egypt? Pákistán?) Takže, to bychom měli jednoho organizovaného lháře z krku, což? (pí:NNN)
 22. OSN uznalo reformy v ministerstvu obrany Mjanmaru (dekolonizované Barmy), které vedly k potlačení etnických nepokojů a nespravedlnosti. Dle Tomáše Ochea Kvintány (OSN) však etnický terorismus v Rachinském státě pokračuje, a byla to právě sekta řízená Suu Kiy (čestná Kanadská rasistka), která v této oblasti pracovala na genocidě Muslimů. Čili útlak sem útlak tam * Tajskorozšíří turistický sektor směrem Latinamerika * Indická Kerala investuje do dopravy (NNN)
 23. Francouzský Prezident řekl, že vedle bombardování Arabských republik kazetovou a radioaktivní municí, vedle kolonizace, zotročování a drancování národů kolem světa, za které se teprve loni tichounce Francie omlouvala, je Francie zemí, která chrání svobodu náboženství všude kolem světa, po setkání s Římsko-katolickým Papežem Františkem. Toto Francie stíhá vedle potírání válečných běženců, omezování běžných práv na klid a bydlení romské populace, vedle policejního střílení neozbrojených muslimů, médii obviněných z příslušnosti k Al-Kajdě, a vedle pokusů o likvidaci sociální fabriky Turecka vražděním Kurdských aktivistek. Zapomněl jsem něco? Jo, a v Libii vlastní všechnu vodu z pouštního socialistického vodního veledíla Veolia, majetek získala hned po trapné epizodě se soudružkou Klintonovou a soudruhem Kadáfím, z nichž jeden zemřel na videu fyzicky a druhý celosvětově politicky. Veolia získala též všechnu vodu v ČR, stejně jako soudružka Madlenka Albrechtovic získala všechny radiokomunikace v Jugoslávii hned co vzal Miloševičův multinacionální a multireligiozní socialistický stát za své. Zvláště díky Rádio Svobodná Jugoslávie. Poslední dva roky se nám oprávněně zdá, že Francie hájí "Al-Kajdu celosvětově." Je to ostatně Francie, která, za pana Mitteranda, aby obhájila své čuňačiny v Alžírsku, ne nepodobné Hitlerově přístupu, využila nevědomosti svých voličů, a byla první zemí, která z politických sfér vedení oznámila světu, že Islám je náboženství generující zločince, a přátelé z Mosadu to ihned doložili masovou vraždou spáchanou na vlastních sportovcích (NNA,pí)
 24. Palestinská autorita u nás ztrácí svou autoritu, pokud označuje vraždu Palestinského diplomata v Praze za nehodu. Íránské Ministerstvo Zahraničí urgovalo vyšetření vraždy zaměstnance Íránské ambasády v Jemenském Saná. Vražda proběhla prozměnu na ulici (pí)
 25. Ekvádorský Prezident Rafael Korea nehodlá změnit ústavu, aby vládl ještě třetí období, hodlá tak jít vzorem a zajistit respekt k ústavě pro další generace. Ekvádor byl též Evropskou Unií poškozen v produkci banánů, přičemž Korea je v této oblasti jednání s EU optimistický (NNN)
 26. Za poslední tři roky se nad Sýrií vystřídali tři "mezinárodní vyšetřovatelé" bílé justice v Hágu. Z nich ten starší, z Francouzské kolonie, Desmond de Silva označil za přímé důkazy tvrzení jednoho "přeběhlíka ze Syrské vlády," že může dokázat hladovění, škrcení a bití, a k tomu ukázal obrázky těl s příšernými zraněními. Da Silva to označil za "kouřící zbraň" v rukou Prezidenta Asáda, dokazující "vraždění Syřanů jak na ježdícím páse." Toto oficiozní představení v Hágu patrně dodnes slouží Britům a dalším jako jediný podklad "nelegitimnosti režimu." Ačkoli jediné nelegitimní jsou takové řečičky (NNN)
 27. Írán vedle zastavení o/u nad 5% zvýšil intenzitu inspekcí IAEA / MAAE a obohacením o další dobrovolný článek dohody mezi IAEA a Íránem - mluvčí Bílého Domu ke snížení sankcí (NNN)
 28. Expremiér Hariri je ochoten, i přes nedávný bombový útok Evropských tajných služeb, který zabil jeho poradce utvořit vládu s Hizbaláhem: "ne pro své dobro, ale pro dobro Libanonu." Od doby, kdy pro šířící se nestability původního politického nastavení odstoupil Nadžíb Mikáti nevládla v Libanonu žádná mandátová vláda. Obě strany se liší ve svém názoru na krizi v Sýrii, Hariri by se styděl, kdyby člen jeho rodiny zemřel v boji proti Al-Kajdě, po boku Kurdů a Arabských sousedů, a byl by patrně pohřben v tichosti a ostudě. Přenesení postoje na politickou a nikoli rétorickou úroveň si ceníme, dobré slovo pro budoucnost Libanonu. Že by Papež? (NNN)
 29. Muž rejstříku spartakiádního vraha (modus operandi a profil stejný, ale bez vražd) odsouzen k totální kastraci a na 230 let odnětí svobody. Dost možná prostředník kapitalismu (NNN)
 30. Již předchozí vláda v Tajsku se setkala s násilnými protesty. A tak i vláda Šajnevetrové vyhlásila na 60 dní pohotovost. Pakistánský titulek bere ohromné množství vět ze zprávy AFP, a po jejím přečtení zůstane krev na rukou každého Tajčana, tudíž přináším jen jednu větu, a to tu uklidňující. AFP vykresluje Tajsko jako zvěřinec, a její zpráva končí tím, že armáda nevylučuje puč. Myslím že naše dvě větičky shrnují pravdu obsaženou v hnoji z AFP (NiW)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama