NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 27.1.: Blesk tvrdí, že "Kim Čong Un nechal následně popravit celou Čon Tsekovu rodinu včetně dětí. Dobře si rozmyslete, zda svá dítka, zapálená měnit svět, pošlete na Akademii, kterou financuje korporace nad Bleskem a Reflexem

29. ledna 2014 v 15:30 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Kim Čong Un zaslal blahopřání Australské guvernérce k "národnímu dni," a doufal, že se vztahy rozvinou na základě nezávislosti, míru a přátelství. Tomu říkám žaludek. Na druhou stranu, diplomacie v tomto neúprosná. Tedy až na tu naši, která pokládá kondolence nepřátelům našich dementních antidemokratických spojenců i byť k národní katastrofě za zločin. Takový národní den Austrálie je nejvýš zločinem proti smyslu pro realitu. Snaha zakázat rutinní oficiální kondolence, natož soukromé stranické kondolence by měla být ovšem opravdu trestná. Na př. jako pomluva, hanobení jiného národa a rasy, dehumanizace, genocida, šíření nenávisti a pod. Švýcarští příznivci Korejského poloostrova a nezávislosti označili mírový návrh KLDR za praktický a principielní: "Návrh KLDR je historickou iniciativou pro snížení napětí, odstranění nebezpěčí války a zlepšení severo-jižních vztahů na K. Poloostrově. Návrh reflektuje myšlenku novoročního projevu Kim Čong Una o ukončení nezřízených eskalací a konfrontací.." Politička z Ghany podpořila tento návrh také, jako "zásadní, realistický, fér a schopný zajistit jednotu národa, mír a bezpečnost."Zopakujeme, že jde o požadavek přesunout únorová vojenská cvičení USA a Jižní Korey mimo sporná teritoria, daleko od hranic KLDR. Nic složitějšího, v podstatě (KCNA)
 2. Americký Ministr Zahraničí Džon Kerry řekl, že USA dbají na dobré a dlouhodobé strategické vztahy s Pakistánem. Řečeno je to úžasně, ale přidejme, že Kerry dále uvedl, že se vztahy obou zemí "poskvrněné rozpory války v Afganistánu od r. 2011 výrazně zlepšily. Říjnová návštěva Premiéra Šarífa byla úžasná" Nevím, kde Kerry taková "pozorování" schrastil, ale asi nikoli v lesích, kam chodi vesnická děvčata na dříví. Dlouhodobé strategické budete bez finanční "asistence" pokud nepustíte našeho agenta, výrazně zlepšily "pakistan NATO supply bahal karhahe," a šalala návštěva premiéra v Říjnu 2013 v USA byla drony sem drony tam výtečná. Tak pane Kerry opravdu všechno je tak úžasné, co bude s drony, omluvou za Šalalu, ukončením vměšování do armádních operací, Rejmondem Dejvisem, a plynovodem Írán-Pakistán-Indie? Asi jste pane Kerry sám úžasný, a nikoli vaše nacistické chování k Pakistánu a jeho občanům. Vaše prázdné řeči o dronech a vaše otrava s ropovodem na návštěvě Šarífa převážily, a už vůbec nevím, co výrazně zlepšilo šupácké, zbabělé gesto vašeho Prezidenta Obamy, když se odmítl setkat s tehdejším Pakistánským Prezidentem, který kvůli tomu v podstatě do USA letěl. Nevím, kdo Kerrymu napsal poslední diplomatický scénář, ale vypadá to, že i jako falešný kýč je to ještě větší šmejd, než samo falešné a šmejdovské chování USA k Pakistánu, k regionu vůbec. Možná máte s Pakistánem "přímé ekonomické vztahy," a možná jste jeho "největším trhem," nic to ale nemění na tom, že v očích Pakistánců přes tři roky intenzivně klesáte, a dost možná na vás řadový Pakiš hledí tak odtažitě a bez důvěry, lhostejně a chladně, jako já. A s tím trh nic neudělá, naopak, nevyrovná se s tím (pí,NiW)
 3. Naopak směrem k Íránu Kerry řekl, že "vojenské řešení je připravené udělat to, co by mělo udělat."Írán to označil za nezodpovědné, nediplomatické, nevhodné, nečekané, a otázal se, zda je to snaha uklidnit několik extremistů v USA, anebo "nabídka USA k zrušení dosažené smlouvy a důvěry." Dále je výrok Kerryho v rozporu s mzn. zákony a chartou OSN, uvedla mluvčí Ministra Zahraničí Afchamová (IRNA,pí)
 4. Plátek Blesk tvrdí (ve formě hlubokomyslné otázky, v zamyšlení nad propagandistickým hnojem z jihokorejské tiskové kanceláře Jonhap), že "Kim Čong Un nechal následně popravit celou Čon Tsekovu rodinu včetně dětí." Připomeneme, že Čon Tsek byl vysoký funkcionář, který byl usvědčen i svou manželkou zejména z korupce, a během týdne popraven. Je snad zvykem, aby si vojenský soud bral svědky? Tedy jistě nešlo o vojenský soud, a navíc, přeci nejsou lidé v Jučovské Koreji tak vytržení z reality, že popravu jednoho funkcionáře nutno provádět po veřejném soudě, zatímco hned nato popravíme množství lidí bez udání obvinění, jakoby se nechumelilo. Jonhap a naše média však události Severní Korey naprosto nezajímají, daleko spíše se vyhazovem neoplácí kydání hnoje, než, že by i jen jednou do roka konfrontoval nějaký list nebo médium umění svých redaktorů s oficiální Severokorejskou agenturou KCNA a jejími zprávami. Jistě je tam mnoho informací, které jsme zde mnohdy předváděli, které nenašly obraz, natož kritický v našich médiích a u tzv. redaktorů a žurnalistů, kteří tomu svému kydání hnoje a plošnému špehování ála Murdoch říkají kariéra, a ještě si k tomu nechají postavit "Akademii." Dobře si rozmyslete, zda svá dítka, zapálená měnit svět, pošlete na Akademii, kterou financuje korporace nad Bleskem a Reflexem. Daleko lépe bachaři a metaři potřebují nějaké akademie k tomu, co dělají, než ty naduté mordy, které slintají po stránkách uvedených médií ty své pozlacené čuňačiny všelijakého ražení. Pokud chce mladý člověk dělat v dobrém úmyslu žurnalistiku, ať zapomene na placenou kariéru, a najde si ke své - jistě, potřebné - práci alternativní zdroje peněz. O cestujících žurnalistech jenom tolik, že myslí-li to vážně s etikou a nezávislostí, brzy dojdou proti-západních přesvědčení, a s takovým posláním jsou pak jejich portréty západními armádami a rozvědkami rozesílány teroristům, rebelům a gangsterům kdekoli po světě, kde by zrovna náš nezávislý zpravodaj hodlal něco reflektovat. Poptejte se nezávislých médií typu Global Research, jak to bylo s jejich novináři v Líbii. Pokud Vaše dítě trvá na poslání cestujícího, neziskového novináře, podpořte je, a na první cestu do světa s kamerou, diktafonem nebo foťákem děcko vyšlete s pláčem a mnoho se křižujte nebo padejte k zemi: nikdo se o tyto děti nezajímá, a umírají efektivně a v tichém souhlasu médií a armád západu. I řidiči evakuačních kordonů pro tisk OSN hledí na tyto děti s uvedeným typem xerokopie v brašně. Reuters a podobní se autobusy OSN vezou, na př. z hotelů, kolem kterých se z hodiny na hodinu může změnit vládnoucí armáda, tato děcka nikoli. Raději je přesvěčte ke klasickým karierám doktorky či hasiče, kde něco vydělají, ale nikdo jim nebude říkat, čí smrt je přijatelná, a čí nikoli, než jejich svědomí, a obě řemesla lze uplatnit i ve válečných zónách světa. Na př. v Libii, když tehdy Britové a Francouzi ostřelovali výhradně budovy napalmem, a okrajově hasičské vozy raketami. Okrajově stačí - hasičských vozů nemá žádný okres ani stát nekonečno, a když se západ chystá na dlouhou válku, nemocnice a podobné instituce musí lehnout popelem nejdřív. Hasiči jsou podobnou součástí infrastruktury, v tomto ohledu podobným cílem státního terorismu (pí)
 5. Dokážete si představit, že by dnes Němci označovali atentát na Heydricha za teroristický čin? Tak současná Japonská vláda takto označila za teroristy a zločince členy Korejského protikoloniálního, resp. protiokupačního odboje v čele s An Jung Gunem. No, u toho Heydricha bych to ovšem klidně připustil, (ale bude jistě nezdravostí, připustí-li to Němec) nepokládám vojáky pod velením Mnichovské Dohody za naše odbojáře. A následky pouze civilní. Stejně jako Japonci, tak i Angličani, resp. zejména Angličani zotročovali po světě národy, a v tradičních kulturách šířili alkohol a prostituci, a vzdělání, na př. v Indii potírali jako pověry. Takže vyhánět je z vlastní země se zbraní v ruce musela být opravdu čestná činnost. Proti Heydrichovi se spikli možná právě ti, kteří Říši všelijak dopomohli na startovní čáru expanze. Jo, a Korejský tisk Rodong to výše uvedené kritizuje jako zoufalé (KCNA,pí)
 6. Íránský Prezident v Davosu upozornil na nově otevřené příležitosti v investicích v Íránu: energetika, doprava, výstavba. Zde také pro CNN uvedl, že z mírové jaderné energetiky Írán rozhodně neustoupí, ani z jaderných věd. Dokreslil, že dohoda USA-Írán, resp. Írán-P5+1 je na šest měsíců pro obě strany. Pro jednu určité snížení ilegálního embarga, pro druhou pozastavení nad 5% obohacování (NNN,IRNA)
 7. Uganda odsouhlasila rozšíření vnitřních těžebných regionů, očekává se její posílení coby producenta v energetice a surovinách. Poptávka bude jistě po vědecké spolupráci a po meziakademických stycích (NNN)
 8. Bolívarský lídr Maduro, který nahradil zesnulého Čávéze v poměrně vyrovnaných volbách s opozicí napojenou na zájmy USA, a ochotnou k nekalým praktikám, zvyšuje protispekulační opatření a kriminalizaci přehnaného zisku, údajně aby snížil inflaci. O ono údajně se zasloužila má rostoucí nedůvěra v rozpolcenou agenturu Mercopress (NNN,pí)
 9. Tajská vláda očekává, že volby 2. Února budou bez závažnějších problémů. Ani volební komise nemá ostřejší námitky, respektive "byla by raději kdyby se volby odložily," na což současná vláda v čele s Premiérkou Šajnevetrovou nemá ani pomyšlení, neboť snaha rozšiřovat volební násilí je v Tajsku tak tradičním produktem zahraničních rozvědek, jako etnicko-ideologické rozdíly mezi vrstvami lidí, a výsledné protikladné povstalecké skupiny. Vláda nově upozornila, že je podezřelé, že volební komise, ačkoli mluví o strachu z násilností a pod, nepožádala o posílení bezpečnosti ve volebních okrscích a místnostech. Možná je to i podezřelejší, než samo zahraničím a zahraničním tiskem indukované politické násilí (viz Ukrajina, kde je, na rozdíl od Tajska, celá epizoda vč. hlavních aktérů napravo či nalevo výrobkem, ani ne výtvorem zahraničních zájmů a peněz. A jistě, starých dobrých fašistických tendecích, které velkoburžoazie v čele s Donem Kličkotem reprezentuje, asi jako "policejní" Úsvit v Řecku. Na Ukrajině je na rozdíl od Tajska více zahraničních zájmů, než domácí politiky. Odedávna) (NNN,pí)
 10. Irácký Premiér Maliki: "kdo chce abychom jednali s teroristy není naším partnerem v politickém procesu" - Maliki je v současnosti hlavou Iráku, Prezident je těžce nemocný. Mluvčí Parlamentu Nudžajfí, v podstatě mluvčí Irácké opozice, který se nechal v USA slyšet, že s Premiérem "nepokrytě" nesouhlasí řekl, že Írák brzy čeká podobná válka, jako Sýrii. Neřekl občanská, ale to jeho "je zatahován" bývá obvykle osočením některého z nejbližších sousedů. Vlastně nikdo netuší, co tím Mluvčí Parlamentu ve skutečnosti myslel. Avšak čas ukáže, a kdo s čím zachází.. Ani v zemi, kde Al-Kajda zvítězila se svými revolučními vlajkami a s ochuzeným uranem od svých přátel v Británii, Francii a USA to nemají političtí spojenci Al-Kajda revoluce, a tedy pro-americké revoluce jednoduché. Pracovník Ministerstva Vnitra Iráku zabit ve východním Bahdádu, v Pondělí (NINA,pí)
 11. Egyptská Armáda žádá generála Sisiho o převzetí funkce Prezidenta. A já myslel, že se Egypt přeci jenom zvládne opřít o ústavu a tak povolit napětí. Ať už si o mém způsobu úvahy myslíte co chcete, to s pokračujícím růstem napětí bude platit. Navíc Irácká a Egyptská státní média začínají být pěkně nažhavená proti svým vládám, že by i Klintonová mohla se ve lhaní leccos naučit, a jinými slovy neobjektivní. Jenže v Iráku mají státní novináři alespoň nějaký rozum. Ti v Egyptě budou stíhat jednu revoluci druhou, až se Egypt vzbudí a zjistí, že se zatím zavázal otročit postupně všem světovým otrokářům a kolonistům. Může už Kuvejt s Tureckem přitlačit? Myslím střední cestu, co jí zde neustále bez úspěchu pro Egypt vymezuji? Ještě by nevadilo, že u Egypťanů nevíme, jestli si své Prezidenty volí, anebo dosazují, ale horší je, že to nevědí ani oni sami! (KUNA,pí)
 12. Izraelské rakety a další srabské operace v ghettu Gaza působí stále větší civilní ztráty a následky. Francouzská vláda je proto znepokojena rostoucí aktivitou Palestinských násilných elementů ale nutno uznat, že Francie zvolala po oboustranné zdrženlivosti. U Francie vlastně po dvou letech osvěžující, nekriminální, politické gesto (KUNA,pí)
 13. Saudský Ministr Obrany Princ Abdulaziz přijal Amerického generálka Foxe, vyslechl od něj staré a nové Americké zájmy. Fox velí Americkým celosvětovým vojskům centrálně. Což, pokud se ohnisko intenzivní prohry přesouvá z Izraele a Afghanistánu k intenzivní prohře v Severní Korey a Jemenu již nebude někde nad Íránem, ale jako všechna náležitě reagující těžiště někde v Indickém oceánu. Liška volá Rybu, Liška volá Rybu, máme další dodávku radioaktivního odpadu, je potřeba nějaká zvrhlá revoluce třeba na Filipínách, ať máme kam odpad sypat. Rybo, Rybo, přepínám (KUNA)
 14. Na závěr své práce v Iráku se Japonský vyslanec Takaoka setkal s šéfem Iráckého Islámu. Řešili události a perspektivy regionu i světa, spolupráci obou zemí historicky zničených bezdůvodně Američany, vč. jaderných a experimentálních zbraní (pí,NINA)
 15. Turkmenský poslanec koalice Irákie vyzval své stranické kolegy, aby zrušily své rezignace, kterými na konci minulého měsíce "reagovali na bezpečnostní vývoje v regionech," zejména v Enberu. Aršád el-Salhi to označil za nekonstruktivní, a vyzdvihnul nutnost zajistit mír a stabilitu v provincii (NINA)
 16. Někteří Iráčtí politici označují zločiny v Dijale za zločiny milic, které značí nečinnost či spolupráci armády a policie. Typické rozdělování společnosti, přitom je známo, že Dijala je seřadiště AlKajdy, a zvláště AlKajdě zde dělá velký problém automatický proti-vznik různých milic. Jsou to stejní, jako ti, co obviňují Premiéra z kde čeho. Nebo jsou alespoň vzájemně tak podobní, jako Al-Kajdá a Amnesty International, pokud jde o budoucnost Iráku (pí,NINA)
 17. Irák: Al-Kajdá v jihovýchodním Tikritu zaútočila na policisty sil Sahwa, a veřejně zohavila těla čtyř z nich, v pokusu rozeštvat proti sobě Erbil a Bahdád, Kurdy, Turkmeny a Araby. Vůbec všechny politické síly Iráku vč. mnoha Imámů působí dojmem, že zde byli nainstalovány kolonialisty a imperialisty, aby do budoucna svérázným politickým divadlem verbovaly mezi lidmi do Al-Kajdy proti virtuálnímu režimu. Ten pro jedny ze zmíněných řečníků znamená Premiéra, pro druhé Sousedy, ale pro lidi zejména Milice anebo Armádu. Nudžajfí označil právě Sahwu za příčinu násilí v Enberu. Což je nesmysl,nejdříve Al-Kajdá, potom politický teátr nechutně sehraný místními politiky, novináři a následně i hlavním městem, které řešilo nejasnou bezpečnostní situaci vojenskými přespolními, neohrabaně. No, a konečně ještě jednou média, a občanské protesty, výrazně zatěžující bezpečnostní situaci. A abych nezapomněl, odklad voleb - tj. téma, které rozhádané politické frakce v Bahdádu vymyslely jako řešení regionálních křečí v Enberu - křečí místních politiků, kněží, a dalších lidí zkorumpovaných Al-Kajdou, od demonstrantů, přes velkoburžoazii až po policisty, politiky a především novináře. A ani neobjektivní přihrávky OSN do hry nevynechme. Tak kde to pan Nudžajfí vidí "příčinu Enberských vývojů v polooficiálních lidových silách Sahwa." Já toho vyjmenoval dost, ale o Sahvě se v této souvislosti nikdy nemluvilo, když krize v Enberu začínala chodit, pak mluvit, a dnes vesele jezdí ve fáru a létá do USA. Daleko spíše se mi zdá, že Sahwa je na obtíž jen Al-Kajdě, právě svou mezi-etnickou povahou, a právě tím, že podobné "proklínané" milice byly vždy řešením pro každý region postižený terorismem a sabotáží.. Nejspíš chce Nudžajfí dosáhnout mezinárodních tlaků, aby se Bahdád neodvážil krmit Sahwu a podobné zbraněmi. A o zbraních ostatně Nudžajfí s Američany právě debatoval.. nám však postačí poprava čtyř .. abychom věděli, jak vysoká je politika, kterou řeší třeba v Tikritu Al-Kajda. Pro některé je naopak zatýkání Šejků eskalace, a za popravami jsou agendy. Opravuji tyto řečníky zkrátka: nevinné Šejky (veřejné řečníky) jistě nečeká nic zlého, lid je spasí, a popravy jsou přímo úměrné teroru, který zřídkaví šejkové podporují svými manipulacemi a kydáním bahna. Agendy jsou v Iráku spíše za opakováním amerických témat. Za vměšováním a jeho skrytou, a dobře placenou indukcí. Americký mluvčí Bílého Domu pak "obnovil spolupráci s Irákem v boji proti Syrsko-Irácké Al-Kajdá Revoluci," přičemž "ocenil snahu Irácké vlády integrovat různé lidové milice."Biden tedy, když už musí něco hezkého o Iráku říci, alespoň posílí Nudžajfího představu o nějaké to čerstvé vměšování. Integrace je totiž proto důležitá, protože bez ní umírají civilisté. No, prostě Integrace do Armády je pro ony dva politiky likvidace milic.. A v takto vysoké zprávě Malikimu Biden neopomene požadovat po Irácké vládě, aby odškodnila rodiny těch, kteří padli rukou policistů a vojáků, když bojovali proti Al-Kajdě. Ale oběti Al-Kajdy pana Bidena nezajímají, to ještě oběti policistů, těch jsou nejspíš v Iráku za poslední dva měsíce desítky tisíc, zatímco teroristické činy se množí asi pomaleji, než následky neohrabanosti policie a armády. Nebo se množí více teroristické útoky, zatímco chybných zásahů složek ubývá a přibývá jejich intenzity, zatímco čím více teroristických útoků tím méně obětí? Já nevím, pane Biden? Kolik dáváte Nudžajfímu? Nebo mu vyhrožujete? (NINA)
 18. Nigérie zvažuje znovuotevření vyslanectví v Bahdádu (NINA)
 19. Pakistánská Armáda dostala nesmyslné zadání likvidovat zahraniční militanty T T P - nesmyslné proto, že Afghánská strana údajně nespolupracuje, takže T T P kdykoli jde do o krk přebíhají do Afghanistánu - Makbul Malik. Rodiny prchají po stovkách z Sev. Vazírie, blíží se vojenské operace, které si v lokalitě neustále vymiňovaly USA. Jenže jsou to vojenské operace a nikoli nějaká malůvka pana Obamy, a jsou to lidé, a jejich země má nějakou historii a politické principy, není to jen louže plná nažloutlého bláta, které žije v minulosti a čeká na osvobození velkou demokratickou rasou sjednocenou po všech březích řek. A já myslel že jsou jenom dva.. (NiW,Pí)
 20. Francouzský ex-ministr zahraničíDe Čaret se setkal v Ženevě s náměstkem Íránského MZ Mačtakterem. Íránská strana zopakovala své dbání na upřímnost v jaderné otázce a dodržování dohody, označila ji za dobrou pro obě strany, a podtrhla nutnost politického řešení pro Sýrii. Čaret označil Írán za historickou civilizaci a pevnou kulturu, vyjádřil potěšení z Ženevské jaderné dohody USA-Írán mediované Bruselem. De Čaret souhlasil s důležitostí politického řešení pro Sýrii. Obě strany probraly vzvz. Šéf Íránské Nejvyšší Bezpečnosti Burúžerdí pak Čareta mimo jiné varoval, že pokračování Syrské krize, a zjm. materiální napojení USA na její průběh může ohrozit nejen region, ale bezpečnost celého světa. Nebo sjednotit celý svět s Hizbaláhem..? (IRNA,pí)
 21. Koncil pro Dobrovolné Jednotky v Jižní Korey pravidelně zasedal, a doporučil jihokorejské autority, aby zatlačily na Japonsko, aby jednou provždy tato země se omluvila stále rychleji vymírajícím svědkyním japonského kolonistického násilí na ženách (KCNA)
 22. Beninská, Nigerijská Komise slavností Kim Čong Ila volila své členy. Vytyčila si za úkol organizovat pestré politické a kulturní akce, s cílem ukázat a rozšířit svaté úkoly Korejské pokrokové revoluce. Nigerijský web pak nadepsal jučistický článek "za nezávislé znovusjednocení, mír a prosperitu Korey" (KCNA)
 23. Institut Elektrických Světelných Dekorací - Peťing, Leden 21 (KCNA) --- Lyžařský Areál Masikrjong a mnoho dalších staveb postavených v KLDR v Songanské éře (vojenská lidová vláda) se pyšní fantastickými vzhledy dokonce i v noci, díky své pestré světelné elektrodekoraci. * Různé druhy světelných dekorací jsou nainstalovány aby zlepšily hodnoty architektunické estetiky všech struktur. * Tyto světelné ozdoby byly vyrobeny Songjonžským Elektrosvětelným Dekoračním Centrem (SELDI). * Přestože byl institut založen nedávnou, provedl již řadu světlozdobných projektů v Peťingu, Huerjongu a Songrimu. * Institut také pomohl založit centrální systém dohledu a kontroly skrze místní síť, aby byly pozorovány a kontrolovány světlo-dekorace hlavního města. * Výzkumníci institutu nyní urychlují přípravy na nové světlozdobné projekty v souladu s jejich dostavbou (KCNA)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama