NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-01-30

31. ledna 2014 v 13:35 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Ministr Obrany USA v Polsku uvedl, že se "likvidace Syrského chemického arzenálu nestihne." Patrně by byl raději, kdyby Sýrie poněkud zlehčila bezpečnostní opatření transportních konvojů, které chemii vozí do přístavu, a tak, aby mohli militanti Al-Kajdá (aka opoziční bojovníci) něco málo ukořistit. No, je to jeho věc, likvidace chemických materiálů je věcí dohody mezi USA a Ruskem, zaštítěné OSN a Úřadem pro Zákaz Chemických Zbraní v Haagu (OPCW). Své smluvní problémy s Ruskem ventiloval nikoli v Moskvě ale v Polsku, kde USA z celé Evropy nejvíce vymývaly hlavy proti-ruskými postoji a představami, a toto prohlášení k tomu lze patrně velmi dobře zařadit (pí,ČRo1)
 2. Mluvčí proti-Syrské opoziční delegace v Ženevě řekl, že "režim přijal jako základ hovorů plán Ženeva-I" (což není rozhodně žádná novinka, a tento plán z Června 2012 zahrnoval vznik přechodné vlády) "ale režim chce jednat o vzniku přechodné vlády na konci hovorů, a my na začátku." Tak myslím, že jednat nejdříve o příměří by byla nejmenší myslitelná slušnost k Syřanům. Absolutní menšina lidí v Sýrii a Syrských běženců souhlasí s opozicí, která zahrnuje na vrcholu Observatoř pro Lidská Práva v Sýrii, která je tvořena prodejcem prádla z Koventry, a dále militanty Al-Kajdá Sýrie a Irák, kteří každého svého jednajícího delegáta označují za zrádce. Čili nelze vůbec mluvit o bojovnících opozice, ale pouze o bojovnících. Čili teroristech, nemálo podobných třeba Pakistánským TTP. Každopádně nic nového, a vypadá to spíše, že chce opozice tímto proslovem ukončit velkou přetvářku, takže s dalšími jednáními dle mého názoru nelze příliš počítat. Zdůrazňujeme nutnost vyvolat z řad povstalců ty, kteří byli schopni sjednat lokální příměří, a ty zvlášť udržovat v popředí, na př. alespoň v kontaktu přímo s Brahimim (RT)
 3. Tajští anti-demokratičtí proti-národní protestující slíbili poškodit volby. Již minulou Neděli zabránili volbám na mnoha volebních místech Bankoku (RT)
 4. Libijský náměstek Premiéra vyvázl z pokusu o atentát, když na něj otevřeli palbu útočníci před Ministerstvem Vnitra, kterému také šéfuje (RT)
 5. Honkong sankcionoval některé funkcionáře Filipín poté, co elementy Filipínské vlády sabotovaly Filipínskou diplomacii, takže Filipíny nebyly schopny podat formální omluvu za únos autobusu v Manile (RT)
 6. Mezinárodní Agentura pro Jadernou Energii, která má zajišťovat atmosféru důvěry mezi národy na základě dobrovolnosti, a která je založena mezinárodními smlouvami a nikoli není součástí anebo pobočkou Organizace Spojených Národů navštívila poprvé od r. 2005 Íránské Uranové doly v Gžinu. Tento krok je jedním z šesti bodů dohody o spolupráci z 11. Listopadu 2013. (RT)
 7. Barak Obama, Americký Prezident uvedl, že pokud kongres zavede další sankce proti Íránu, zruší tyto sankce svým právem veta."Nové sankce ohrožují hovory, a budu je vetovat. V zájmu národní bezpečnosti musíme dát diplomacii šanci uspět." Patrně jde o mazání másla na hlavu, jakési představení sehrané šikovně kongresem a prezidentem, protože před dvěma dny defakto Ministr Zahraničí USA se nechal slyšet, že válka proti Íránu je jedním z řešení... Írán souhlasil v Listopadu že zpomalí svůj program obohacování Uranu na úroveň, která je hluboko pod mírou potřebnou k sestrojení jaderné zbraně. Navíc souhlasil se zvýšenými mzn. inspekcemi na zařízeních, kde se manipuluje s uranem, a patrně i na zařízeních dalších, která do agendy IAEA/MAAE již nespadají. Ale to si jenom domýšlíme: vzpomeňme na Parčinské vojenské zařízení a jiná. Toto Írán v Listopadu souhlasil podstoupit aby posílil důvěru západních šéfů. Daleko spíše však je to celé jen snahou západu a Ruska zachránit si tvář, neboť málokdo zůstal u víry, že jde opravdu o důvěru, a nikoli pouze o záminky, zdroje, politiku nezávislosti, démonizaci Islámu, Izrael a tak dále a tak dále. Výměnou USA a dalších pět "národů" - Královna Alžběta, vážená paní Merkelová, Holande, Sovětský Svaz a pan-germánská Čína souhlasily zlehčit "mezinárodní" sankce (rozuměj jednostranné sankce vynucované šikanozními národy na dalších národech, takže je nakonec proti Íránu musí pozdvihnout každý slabší národ, a zejména ty kapitalistické, západního typu) asi o 7 miliard Dolarů to jest o 105 miliard Korun Českých. Což je část peněz, které jsou Západem "zakázány" vydělat Íránským výrobcům a exportérům, včetně zemědělců, rukodělné výroby a tak dále. Ale jistě zejména ropa a sekundární, terciární produkty jsou to, co je upíráno Íránu přeměnit na ekonomický, sociální a politický potenciál. Vzájemná dohoda USA a Íránu stabilizovaná zejména Evropskou Unií platí na šest měsíců. Senátoři údajně chtějí další sankce, protože prý "sankce dotlačily Írán k jednání."A já myslím naopak, že jsme měli před sebou zapeklitou situaci, kdy USA několik dekád vykřikuje "do války proti islamofašistickému Íránu," využívá mediálních prostředků světa k démonizaci Íránu a jeho volených politických postav, protože svržený pro-Americký autoritářský režim byl nahrazen volební demokracií, a USA přitom neuspěly se svým voláním po neuznání nového Íránu. Takže všechny bloky a gesta, násilí (vč. sestřelování civilních Íránských letadel Američany a americké proxy chemické války Iráku proti Íránskému pohraničí) sloužily zvláště jako jakási náhražka "neuznání nového demokratického Íránu," a tedy jako "důkaz, že Šáh Pahlaví byla autentická demokracie." Tento neschopný kolonistický politik, obchodující Íránským územím s Británií, a nejčastěji se vyskytující někde ve Švýcarsku. Obama slíbil další podporu Syrské Al-Kajdě, protože "Syřané si zaslouží budoucnost bez diktátorství teroru a strachu." Viděli jsme v Iráku. Nevím, kde Obama bere drzost slibovat Irácké úspěchy ještě tři roky týraným Syřanům(NNN)
 8. Výkonný šéf Ghanské Plynové Společnosti Sipa Jenký doporučil Čínskou firmu Sinpoec pro mimořádný výkon v zavádění plynoprojektů (NNN)
 9. Nikaragujský Parlament odsouhlasil další volební termín pro 68 letého prezidenta Ortégu, význačného oponenta šikanózních Spojených Států. Ortegova Sandinistická strana vznikla z revolučních geril. Opoziční pro-americká strana (LIP) sdílející skript s Amnesty Intl a podobnými západními politickými ampliony osočila parlament, že nejde jen o čtvrtý volební termín, ale o absolutní mocpro Prezidenta(NNN)
 10. (I) "Privatizace není omezena jenom na prodej státních společností a vkladů. Popravdě právě opak je pravdou. Skutečnou povinností Ministerstva Privatizace je optimalizace návratnosti vládních zisků z vkladů, a vedle toho zbavení se nepotřebných portfolií - což je jedna z nejdůležitějších funkcí, kterou Ministerstvo může vykonávat." * (II) "Snaha seříznout státní vliv na trhu pod Margaret Tečrovou v Británii se brzy rozšířila na kontinent. Hnutí získalo na síle po roce 1991, když Východní Evropa přesunula do bloku tisíce rezavějících podniků. Druhá vlna přišla ke konci devadesátých let," * (III) "Historie nám ukazuje, že když se vliv státu na trhy příliš zjednodušuje a ostrakizuje, hlavním trpícím bude malý člověk." - Kamal Monú, Nava i Vakt, Pakistánský deník "Národ." Přidáváme, že s druhým citátem nesouhlasíme, protože právě šlo o maligní privatizace, pokud mluvíme o tzv. první vlně. Privatizace po r. 1989 ve Východní Evropě byla aktem plně a otevřeně ideologickým, vlády tvrdily, že občan takto vydělá, resp. že si "lid peníze z podniků rozdělí." V podstatě však byly podniky zdravé, a v rámci poslední fáze likvidace socialistického zřízení byly privatizace provedeny takovým způsobem, že základní sekundární zpracovatelské cykly byly demontovány v zájmu západního monopolu, zvláště Evropské Uhelné Společnosti, předchůdkyně EU. Většina podniků v ČR, které Monú označuje za "rezivé" byly právě privatizátory zastaveny, a pod hodnotou materiálu firmy demontovány, a vyvezeny do zahraničí. Tečerová určitě nebyla "ekonomickým vůdcem v Evropě," u nás se o ní mluví jen v rámci Britských sociálních otázek a nezaměstnanosti, boje proti Irské a Skotské nezávislosti. Ale jinak dobré pohledy z Pakistánu, zvláště třetí citát, kterým autor končí svou analýzu nemá zatím, bohužel, v ČR příliš odezvu, a je stejně jako státní vlastnictví všemi silami médií a politiky ostrakizován. Ideologie nakonec vede k úpadku a chorobné privatizaci v lékařství, takže jsou nakonec popírány pod krátkodobými ekonomickými záminkami i ústavní práva ČR (a dalších post-sovětských republik) garantovaná Chartou Lidských Práv, která zatím nebyla ani v Ústavě odražena, a na to si bohužel EU ani OSN v rámci ČR nestěžovaly (pí,NiW)
 11. Spojené Státy přivítaly vizi Pakistánského Premiéra Šarífa mírumilovného sousedství a snahy ekonomického povznesení lidí v regionu, včetně kroků podstoupených Pakistánem a Indií ku zlepšení vztahů, uvedlo společné prohlášení Pakistánské delegace a vyslance USA. Kerry a Aziz zdůraznili, že mírumilovný, stabilní, nezávislý a sjednocený Afghanistán je v zájmu regionu (NiW)
 12. Na setkání s Ústředním Výborem Fatáhu řekl Íránský Ministr Arabsko-Afrických věcí, že Islámská Republika Írán pokládá tzv. mírové hovory pouze za pláštík dalšího rozšíření Izraelských kolonistických osad na úkor Palestinského území (mají zmizet ještě dvě třetiny z posledních ostrůvků zbývajících Palestině, jak se dohodly politické síly Izraele v parlamentu). Izraelský Prezident označil Premiérovy požadavky v mírových hovorech za podezřelé (IRNA,KUNA,MAAN,NNA)
 13. Zmocněnec OSN pro mír v Sýrii Lachdar Brahimi řekl, že Írán bude brzy jistě mediátory přizván k hovorům Damašku a Ženevské opoziční delegace, a podotkl, že USA a Rusko se těžce snaží naléz řešení pro Sýrii. Bývalý Ministr Zahraničí Evropské Unie Chavier Solana však řekl, že účast Íránu na Ženevských hovorech měla být silnější, a neměl být Ruskem a Amerikou takto odstrčen - do pozice přihlížejícího. Podtrhl, že krize v Sýrii má pouze politické řešení. Syrský Ministr Zahraničí Valid Mualim řekl, že je škoda, že na Ženevské konferenci mohli mluvit zástupci vlád, kteří mají krev Syřanů na svých rukou (IRNA)
 14. Turistického veletrhu na Íránském ostrově Kiš se účastnily firmy z Arménie, USA, Tadžíkie, Turkie a Malajsie. Dále i vyslanci Rakouska, Japonska, Kuvejtu, Tajska a Ministr Zahraničí Malajsie (IRNA)
 15. Íránský Červený Kříž rozmístil humanitární reportéry do Sultanabádské oblasti Chorasan Razaví, blízko Níšabúru, Tagúnské oblasti a oblasti Džolgý, zhruba v 15 vesnicích, poté, co zemětřesení 4.6 R zasáhlo oblast s poloměrem 10 km (IRNA)
 16. Koncil TTP bude jednat o jednání s vládou. Mluvčí teroristů řekl, že Taliban Pakistan není rozdělený ale jednotný, v odpověď na podezřelé spekulace médií o skupenství Al-kajdy. Předchozí nabídku současné vlády TTP zamítlo poté co USA zavraždily vůdce TTP Hakimuláha Mehsúda v listopadu 2013. Dále asi 22 vojáků bylo zabito v útoku na konvoj, a armáda odvětila širokou operací, která vyhnala tisíce lidí z domovů. Spekuluje se o tom, že 40 obětí vojenské operace zahrnovalo i civilisty. Pochybuji, že to má vůbec nějakou váhu (AA)
 17. Nejméně čtyři lidé byli zabiti a další čtyři zraněni v mnohačetných útocích na bezpečnostní personál v Pakistánském jižním městě Karáčí ve Středu. Tři bombové útoky, včetně sebevražedného zabily alespoň čtyři lidi, včetně 3 zvláštních komand a soukromého bezpečáka, podle policejních mluvčí. Dvě improvizované výbušniny byly umístěny poblíž komandového kontrolního bodu na rušném okrsku Nazimabád, zabivše jednoho vojáka a zranivše tři, řekl policejní oficiál Amir Farúki. V dalším incidentu sebevražedný útočník se odpálil při bráně na komandové velitelství, zabil dva vojáky a civilní bezpečnostní ostrahu a zranil další. Sebevrah se snažil dostat více do objektu, ale stráže jej zadržely. Karáčí, město 18 milionů lidí se podílí 42% na Pakistánském HDP je terčem militantů, sektářského násilí a válek gengů, únosů (KUNA)
 18. Pokud se nebude jednat o vodních zdrojích, může to v budoucnu vyústit ve války, řekl delegát na konferenci o vodě, které se účastnili zástupci Saudie, Kataru, Iráku, Somálska, Súdánu, Tunýsiem a Emirátů (KUNA)
 19. Italská Ministr Vlády Letta jednal s Kuvajtem o spolupráci a ekonomickém rozvoji (KUNA)
 20. Kuvajtský lékař Hasan al-Šimeri zvítězil jako nejlepší medik Středního Východu, a dále se umístili dva chirurgové z Emirátů(KUNA)
 21. Šéf Egyptské Armády jednal s šéfem Amerického Indooceánského vojska Generálem Liškou. Nejspíše o roli USA ve vývoji nadřazené demokratické rasy (KUNA)
 22. Francouzi potahují Jemenské Státní linky pro nedhodu dopravního letadla, ve kterém zahynuly desítky Jemenských rodáků s Francouzským občanstvím, kteří letěli do Jemenu na dovolenou. Vypadá to spíše na Francouzský terorismus (KUNA,pí)
 23. Šéf pro vnitřní trhy EU M. Barnier řekl, že nová opatření mají zajistit další kontrolu banek, aby za jejich chyby nadále již neplatili daňoví poplatníci (KUNA)
 24. Beduínskou poezii, sokolníky a jezdce na koních a velbloudech mimo jiné shlédli návštěvníci festivalu národního dědictví v Kuvajtu (KUNA)
 25. Jarní Festival, anebo Čínský Nový rok znamená též navýšení vlaků na drahách o 300 spojů (AA)
 26. Inflace dolaru vůči turecké liře se odrazí na cenách energií - ministr (AA)
 27. Británie přijala 2000 Syřanů, zaplatila stovky milionů liber, a slízla s dalšími evropskými zeměmi kritiku, že nepřijímá Syrské uprchlíky (AA)
 28. Uganda hostí 315000 uprchlíků. Ugandská vláda a agentura OSN pro uprchlíky hledají 86 milionů dolarů na uprchlickou krizi v Ugandě, zvláště kvůli vývojům v Jižním Súdánu (AA)
 29. Vztahy Jižní a Severní Korey nemůže zlepšit úsilí jedné ze stran. Je důležité zapomenout na konfrontaci na obou stranách a vyhovět tak přání Korejského národa na obou stranách hranice - uvedl Severokorejský Papírový tisk Rodong Sinmun (KCNA)
 30. Maliský Prezident Kejta navštívil na pozvánku Alžírského prezidenta Boutefliky Alžírii, kde jednali o regionální situaci a posílili spolupráci ku bezpečnosti podél společné hranice (NNN)
 31. Sucha v Jihoafrické Republice dále vedou k úhynu dobytka a plodin - Korr Džanse, šéf výboru zemědělství v oblasti (NNN)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama