NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

Poprava Čan Son Tseka v Koreji a Český Rozhlas

3. ledna 2014 v 16:44 | sah

Všechna naše lokajská média, potažmo všechna západní média omílají popravu Čan Son Tseka zvláště z toho důvodu, aby posluchači a čtenáři nakonec byli přesvědčeni, že v Severní Koreji jsou jakési nejvyšší kruhy, a nikoli pouze Nejvyšší Vůdce a ticho po pěšině. Všechna tato média opakují a opakují doslova a dopísmene v Češtině a Angličtině shodně, že šlo o "druhou nejvyšší rodinu." Tvrzení o "napětí v zemi" je až podružné, ovšem i jeho autorem je jihokorejská, rozuměj americká tajná služba, a tímto kontaktem se stydí zaštiťovat i Český Rozhlas, a tak poté, co jsou dvakráte předabovány telefonáty mluvčího jihokorejské zpravodajské služby, moderátorka Rozhlasu tvrdí, že zprávy přinesla "paní Procházková." Hlas, který vlastně v celé relaci nezazněl pak řekne, nashledanou... Není to poprvé, co USA a jejich spojenci oslavují kdejakého kriminálníka v socialistické zemi, a je to právě ten případ, ačkoli u Čan Son Tseka nejsou vlastně vedle výmyslů a spekulací žádné další informace. To je ovšem rukopis zde vřele podepsané jihokorejské lokajské tajné služby, že fabrikace a nesmysly, které vypouští do světa jsou zde nakonec jenom Jižní Koreji pro ostudu. Amerikou silně ovládaná Amnesty International, svého času autor válečné dezinformace proti Libijskému lidu, že Libijská Arabská Armáda používá viagru pro efektívní znásilňování, a další, je se svou proti-korejskou agendou a nedostatkem transparentnosti, argumentů a důvěryhodnosti věhlasná, takže ani její generalizace "o špatnosti trestu smrti" by neměla u občanů vyvolávat zvláštní ohledy, protože přeci jenom USA, sídlo agentury Amnesty International, také ještě nepřestaly popravovat, a dokonce tak USA činí i na základě vojenských soudů, a často v rozporu s názorem výborů OSN pro lidská práva a pod. Do 18.12. tisková agentura Korejské Lidové Republiky KCNA žádné zprávy na téma Čan Son Tsek neautorizovala, a to již byla jihokorejská propaganda u nás a na Západě v plném proudu, a o "korejských médiích" nemůže být pro rozumně smýšlejícího člověka ani řeči - ovšem naši skvělí čeští novináři a moderátoři zvládnou vyslovit kdejakou ohavnost, a rozhodně jim nevadí ani představa, že si posluchač či čtenář bude myslet, že o něčem takovém "severokorejská média" mluvila.. Zatímco by se eventuelně autoři zaštiťovali přetisky jihokorejských článků. Ty má ovšem pod palcem stejný "literární" koncern, jako na př. naše Blesky a Bildy, tj. názory navařené Americkou CIA mají v Jižní Koreji pré. Dle mého názoru může KCNA klidně zveřejnit jenom tolik, že "dementuje tvrzení některého západního státního tisku, že by Son Tsek byl souzen vojenským soudem za zavřenými dveřmi." Není to sice tvrzení mně známého média u nás na Západě, na druhou stranu je to latentní tvrzení všech novin u nás na Západě, a občan si o tom tak jako tak bude myslet svoje. Kdo má své pevné místo v tomto světě, nechť podrží minutu za padlého severokorejského světce, a vysokého funkcionáře vlády, já se bez toho skvěle obejdu, chovám totiž takový názor, že Americký světec v Socialistickém světě může být také pěkně hnusnou špínou, a zrovna v tomto případě bych rád vsadil své trenky.. A konečně vzpomeňme si na haló, které jihokorejská tajná služba, potažmo Západní a naše média udělaly z nástupu Kim Čong Una do funkce: nejdříve měl být zatajovaným potomkem, a poté měl také mít obzvláštní problémy s podřízením si armády. A kde jsou tyto "veleproblémy" Severní Korey dnes? Nepsalo se o nich v Severní Koreji, a tak se ani jejich následky nekonaly zde, ale na západě. Následky těchto naditých Západních kachen a spekulací jsou neúspěchy západních pučů v zemích svobodného světa, a ani aktuální recepis na Severokorejský puč neslaví zvláštní úspěch v socialistickém světě.

Přidejme navíc, že k popravě došlo někdy v listopadu, a byla veřejná. Šéf jihokorejské likajské rozvědky USA Čun Čong-Ri tvrdí, že někdy "ke konci listopadu." Naopak jiné naše noviny tvrdí, že již 3. listopadu došlo k veřejné popravě, nicméně odvolávají se jen na "Noviny Jihokorejských Uprchlíků" - kdopak takové věci v zahraničí obvykle platí, než Spojené Státy, a deník Independent, ovšem ten se odvolává na "Jihokorejská Média." To známe na př. z Líbie a Sýrie, ony zprávy s odvoláním na místní média. Jedná-li se o válku, a podobnou zprávu šíří tisk nepřítele, jedná se obvykle s poměrnou logikou o lež. Mělo jít o popravu 80 lidí, náš tisk se nemaže s tím, zda hromadnou či oddělenou, s dost jasným záměrem. Nakonec však uvádí polohlasem že rozdělenou, a vaří opět z vody, když tvrdí, že XY lidí se muselo účastnit "povinně." Nu, víme, jak byly popravy ve většině kultur, civilizací a režimů populární.. Nemluvě o Americe, kde tento jev podle mého názoru hraničí mnohdy s krajností.

Stránky Českého Rozhlasu se na př. odvolávají na "zahraniční znalce," když tvrdí, že šlo "o druhého nejvyššího mocenského představitele Severní Koreje." Nicméně tentýž článek, hned v následující větě se odvolává na "odborníky," když tvrdí, že šlo vlastně o člověka, který "ve skutečnosti vládl zemi." Nevypadají takto obvykle slátaniny a lži? Od autora, který na stránkách ČRo (http://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/v-severni-koreji-popravili-stryce-tamejsiho-vudce-kim-conguna-odsouzen-byl-za-velezradu--1292023) není rozhodně podepsán, jsme se také hned v úvodu zprávy dozvěděli, že Čon Tsek byl "ještě donedávna považovaný za druhého nejvyššího představitele mocenské hierarchie KLDR." Tak potom by se mohl autor dodatečně pod článek ČRo/Zahraničí/1292023 podepsat a obdarovat nás luxusní informací, do jakého nedávna, a co se v tom nedávnu stalo, že od té doby již nebyl považován za druhého nejvyššího ve vojensko-stranické hierarchii KLDR? Opravdu by nás takové informace zajímaly, protože pak je otázkou, jakou hodnotu mají pro pana spisovatele jeho čtenáři, když jim předhazuje jakési "nedávna" a "vlastně nejmocnější," nebo "ve skutečnosti nejmocnější," aniž by ta slova a věty měly mít vůbec nějaký význam.

Dále podle paní Procházkové ze stránek Rozhlasu (čl. 1293395) "nedávné vzpomínkové akce na Kim Čong Ila souvisejí se sesazením Čon Tseka." Tak zde už zůstává rozum stát, nad fantazií autorky, která se snad domnívá, že oslavy Vánoc v ČR nějak souvisí s demolicí dvojčat v Nujoku. Přijde mi to tak, a nebudu sám, kdo opět poukáže na ukecané kydání bahna a vaření z vody, zde na př. zcela zřejmé.

Seznam obvinění zveřejněný bulvárním časopisem Týden bych nepokládal za doložený, než ho doloží piNews, a zatím jsem žádnou reakci tisku KLDR na Západní tvrzení o popravě neviděl. A právě v tomto seznamu jsou řeči o "lidském odpadu, který je horší než pes," a též tvrzení, že soud byl vojenský. Týden se odvolává na Volstrejt Žurnal, běžný to nosič nejhoršího zahraničního bulváru, pošpiňování, manipulací a prasečin v USA. Za související články časopis Týden nabízí tvrzení "Svobodné Korey" - rozuměj rádia dokonale srostlého s jihokorejskou tajnou službou, že Čong Tsek byl vlastně popraven ještě o týden dříve než se tvrdí. A na tomto rádiu, držte si klobouky, tuto novou, a o týden přesnější dataci potvrdili uprchlíci. Pak má člověk věřit našim médiím, že jsou v kontaktu se "Severokorejskou Televizí." Naopak další zdroj uváděný v odkazech "související" časopisem je "Čang Song-tchek byl podle severokorejské televize zadržen v neděli na zasedání politbyra vládnoucí Korejské strany práce." - článek, jehož fotografie jsou pod kopyrajtem Jihokorejské Státní Novinkové Agentury Jonhap, čili opět, zřetelné problémy s tvrzením, že máme o dění v Korey i jen jediný Severokorejský zdroj. Bandu údajných uprchlíků, nějakých Mašínů na Svobodné Evropě, vysílané z nějakého Chorvatska, která je jediným, kdo ví, kdy byl popraven, a ani neví, jestli tento, nebo minulý týden..

Řeči o plánovaném převratu Rozhlas označuje "údajně," takže vzhledem k uvedenému, a k celkové ostudě Rozhlasu je nutno tuto obžalobu Čong Tseka vůbec nebrat v potaz, jako nereálnou. Rozhlas 13.12. píše, že žaloba byla založena na "korupci, alkoholismu, záletnictví," ale ovšem v audiozáznamu vysílání paní moderátorka vybírá z Reflexu 11. listopadu, kde je k údajné popravě 80 lidí na údajných 7 místech uvedeno, že byli obviněni z šíření pornografie a sledování nezákonných filmů. Paní moderátorka tedy nevyužívá textu, který je posléze k záznamu připojen, nýbrž textu úplně jiné události, aby obvinění Čon Tseka byla ještě nelogičtější, a aby působila libovolně. Tj., že vina se nenašla, tak se jich vymyslelo celé množství. Vzpomeňme však i jen na to, že počínaje popravou, která neprošla zatím ani oficiální tiskovkou KLDR je vše našimi médii označováno za údajné, a v tomto režimu s nadšením, soplem u nosu a svrběním v zadnici šířeno horem dolem. A jaképak celé množství obvinění je třeba proti "prvnímu budižkničemu KLDR", když proti němu, řekněme "loajálně" svědčila i manželka? Tedy plaveme zde silně na vodě, a doufám, že každý, kdo si tuto moji práci přečetl odejde s pevným přesvědčením, že ať je to v KLDR jak chce (mohu doporučit uvolněná videa z KLDR - hledejte North Korea Tourist), tato zpráva, od A až do Z je snůškou zbabělých výmyslů! Zde mají zmanipulovaní ubožáci místo na svou minutu ticha: " .. " (pí)


  1. "Usazení Íránsko-Amerického sporu učiní "raketový štít" v Evropě nepotřebným projektem" zkouší Američany polapit diplomaticko-mediální logikou Ruský Ministr Zahraničí Lavrov. Já naopak tuším, že si USA najdou na raketové harašení a raketovou korupci v Evropě nějaký jiný důvod. Vždyť přeci účelem je provokovat Rusko, rozdělit si Evropu atd.. ani nemluvě o šíření hysterie a rasového strachu. Tu ze "žlutých," tu z "arabů." Kteří se údajně (údajně) brzy plánují začít šířit právě k nám, protože údajně (údajně (údajně)) za to dostali zaplaceno od zednářů v politice a korporacích. Na druhou stranu, co jiného má Lavrov zkoušet? Leda by Rusko přistoupilo na fakta a hrálo politiku USA jako rovný s rovným: USA hrají se všemi zeměmi světa, o Rusku pak ani nemluvě, pouze politiku síly, teroru, biče a medu, a tak kdyby Rusko odhodilo smlouvy a řeči, a bez hlesnutí se snažilo USA obklopit vojenskou technikou. Ale to už jsme zase někde jinde, a onde to obchodně-výrobní závodění skončilo korupcí v Rusku a vítězstvím USA. Kdoví proč? (NNA)
  2. V Jižním Súdánu se západní média pokoušejí destabilizovat situaci, když si vymýšlejí, že nějaký emigrant chystá puč. Uvedený emigrant (Matzar) zprávu dementoval, a jediné co potvrdil, že složitá Jihosúdánská armáda a její teroristické a zkorumpované fakce si zaslouží řádnou reformu. OSN oznámilo další CIA etnické ozbrojené roztržky v Jižním Súdánu (pí,NNA)
  3. Írán propustil poslední parašutisty NATO, původně obviněné ze špionáže. Osmice slovenských paraglajderů je tak již kompletně na svobodě (NNA)
  4. Helikoptéra NATO v Afghánském Zábulu spadla nejspíše bez přičinění nějaké osmé osoby, přičemž na palubě zahynulo šest amerických okupantů, jeden přežil raněn, Afghánské síly přitom zabily 12 Tálibů (NNA)

Mobilní operátor zpřístupňuje třetím stranám funkci sítě, která obnovuje aktivní oznámení došlých zpráv. Touto funkcí další uživatelé terorizují subjekty, takže v libovolnou chvíli může být nevratně přerušena různá činnost subjektu s mobilním telefonem. Jedná se o spektrum činností, které jsou zcela zrušeny znovuupozorněním na došlou zprávu, pouze rozepsaná zpráva bývá systémem mobilního telefonu zabezpečena proti příchozím událostem. Dalším jevem z poněkud jiného soudku je diakritika, která je u mobilních telefonů ošklivým problémem, takže není zvláštních pochybností o tom, že přechod Čechů na holou latinku je právě zde záměrem, a posledním krokem je pak nahrazení "nesrozumitelné češtiny" angličtinou, to už ovšem u národa dalších generací, kdy dnešní mládež, která až zhoubně pohrdá vlastním jazykem, dostane k podobnému rozhodnutí jak důvody, tak "mandát." A konečně aplikace T9, která by měla být pomocníkem při psaní SMS, zdá se, je dalším nástrojem oddalování uživatele mobilní technologie od jeho mateřského jazyka: nechť si odborník všimne, které slabiky a fonémy jsou nabízeny nejdříve, a které až později v řadě. Ty nejpotřebnější dvoupísmenné složky bývají dosti otravně odstrčeny, za zřídka používaným šrotem: na př. chceme-li "bá," předložena nám jsou popořadě ba,ač,ca,ac,čb,ab,cc,aa,bc,cb,ča,čá. Ne nejlepší příklad, ale uživatel zvyklý na zapnutou T9 bude vědět, o čem mluvím. A domnívám se, že takovým způsobem jsou připraveny aplikace T9 pro všechny jazykové skupiny světa: aby jim jejich jazyk oddalovala a znechucovala, podsouvala různé podivnosti a překážky. To by ovšem bylo třeba exaktně posoudit na postačujím vzorku lokalizací, optimálně pak tyto lokalizace hardwarově i softwarově extrahovat, vč nutného zpětného inženýrství, a nakonec postavit databáze výrobcem ohodnocených písemných spojení vedle sebe. A jistě i v učebním mechanismu T9 nutno hledat stopy po libovolné preferenci.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama