NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

aaa

21. února 2014 v 15:57
Svazek v jednotce G je USB DISK.
S'riov' źˇslo svazku je 6629-595D.

Věpis adres ýe G:\

01.03.2013 15:08 104 join.bat
14.02.2014 06:30 1˙431˙595 htdocs-PP.mp3
01.12.2013 07:54 3˙489 nevylˇbit prosˇm Pane m…j.rtf
21.02.2014 15:18 3˙367 frances.7z
22.01.2014 15:44 2˙291 Links R.lnk
11.02.2014 02:35
MyAudio
15.02.2014 06:23 584˙823 room.png
08.11.2013 11:24
Backup
15.07.2013 15:02
PI
26.07.2013 14:56 2˙217 Links L.lnk
11.02.2014 03:54 132˙180 prosecutor-king-reference.jpg
21.02.2014 15:39 1˙393 formy.rtf
16.02.2014 06:47 196˙073 milea.png
02.12.2013 08:56 556 Klintonov po lynźov nˇ Kad fˇho.lnk
21.02.2014 07:16 9˙127 UNSCR-1950-82.gif
21.02.2014 08:44 716˙234 akaun1-en.png
21.02.2014 08:38 718˙430 akaun1-cs.png
21.02.2014 15:05 146˙452 ciobanu-cs2-lipo-suki.cse-gotfulea.gif-pyramidctrlfile.gif
21.02.2014 15:28 1˙086 140221.rtf
21.02.2014 15:50 12˙989 nna-reg.txt
21.02.2014 15:25
lipo1
21.02.2014 15:28 22˙328 myrar6886.reg
21.02.2014 15:51 12˙989 nna-reg2.txt
21.02.2014 15:17 5˙685 frances.txt
21.02.2014 15:51 8˙167 nna-reg3.txt
23.01.2014 12:36 424˙614 wine7ab.bmp
16.02.2014 08:22 6˙000˙042 Cult22 - People.mp3
10.12.2005 18:54 1˙228 http--www.virtusens.de--walther--musik.htm#lebenslauf.wma
21.02.2014 15:22 61 Bazcom2.sah-txt+google.txt
21.02.2014 15:41
Outlook - matej.kasper@hotmail.cz_files
21.02.2014 15:41 361˙265 Outlook - matej.kasper@hotmail.cz.htm
21.02.2014 15:54 37˙293 enigma.rtf
21.02.2014 15:55 0 a.txt
18.02.2014 23:37 3˙001 posuvnik-pracovna.7z
18.01.2014 20:42 201˙222 Bez n zvu-PROD4.GIF
21.02.2014 15:41 31˙353 Nepotvrzeno 156842.crdownload
21.02.2014 15:41 142˙116 Worlage script 2v.htm
14.11.2013 04:01 12 command.bat
30.01.2014 02:20
MyVideo
18.02.2014 20:44 25˙514 re40b.png
21.02.2014 15:28 53˙619 140218in.odt
19.02.2014 23:14 1˙687˙030 combo.png
21.02.2014 15:48 268 1234KLKMK478IOUNSB.txt
21.02.2014 15:44 22˙871 Vorlage_Profil_neu.7z
17.02.2014 03:29 1˙623 Tvrdohlavě, v hlavŘ srovnaně - věklad.rtf
19.02.2014 04:58 12˙682 140218.rtf
18.02.2014 05:15 1˙386 BOOTEX.LOG
21.02.2014 15:49 233˙852 Clipboard01-citarna R vzadu.gif
21.02.2014 15:50
NAM NEWS NETWORK_files
20.01.2014 19:11 589˙824 konwert.exe
19.02.2014 23:42 371˙477 GDPx3.png
21.02.2014 15:50 30˙794 NAM NEWS NETWORK.htm
21.02.2014 15:50
National News Agency - Regional_files
21.02.2014 15:50 36˙413 National News Agency - Regional.htm
21.02.2014 15:50
National News Agency - International_files
21.02.2014 15:50 36˙742 National News Agency - International.htm
21.02.2014 15:52
????_?????-002_files
20.02.2014 05:28 3˙095 ooo.7z
21.02.2014 15:51
News From KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK_files
21.02.2014 15:51 845 News From KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK.htm
21.02.2014 15:51
KUNA Kuwait News Agency - News and Events - Kuwait_files
21.02.2014 15:51 200˙633 KUNA Kuwait News Agency - News and Events - Kuwait.htm
21.02.2014 15:52 1˙063 ????_?????-002.htm
21.02.2014 15:52
????_?????-004_files
25.02.2013 15:30 43˙594 No_Fear_Elite_Force_Pakistan.JPG
25.01.2013 08:49 17 toDiskett.bat
24.07.2013 14:53 60 frDiskett.bat
21.02.2014 15:52 1˙067 ????_?????-004.htm
31.07.2013 15:25
old
21.02.2014 15:52
????_?????_files
21.02.2014 15:52 12˙881 ????_?????.htm
21.02.2014 15:53
????_?aa????-004_files
21.02.2014 15:53 1˙069 ????_?aa????-004.htm
21.02.2014 15:53 854 News From KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK-en.htm
21.02.2014 15:53
News From KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY of DPRK-en_files
19.02.2014 16:01 13˙657 kkkk.rtf
13.02.2014 03:00 926˙978 Clipboard01.gif
13.02.2014 21:57 1˙129˙360 Clipboard02.gif
13.02.2014 03:08 1˙068˙874 Clipboard03.gif
13.02.2014 03:10 993˙191 Clipboard04.gif
13.02.2014 08:25 11˙074 Pˇseĺ Pý telstvˇ Nebes a ZemŘ.rtf
24.06.2013 16:18
prog and dlls
26.06.2013 14:06
weby
64 soubor…, 18˙726˙189 bajt…
Adres ý…: 19, Volněch bajt…: 2˙821˙586˙944
 


Komentáře

1 Satan Hnusný, MATT Satan Hnusný, MATT | 21. února 2014 v 16:00 | Reagovat

Důležitý je to mít v hlavě srovnaný. Vědět, že pokud na nás čůrá pes, je to čůrání psa, proč ucukáme a ne názor kolemjdoucích, anebo dokonce "ostatních lidí," - jak hrubá to lež sama před sebou -, vědět vždy jasně, co po nás Pán chce, a to i kdybychom toho snad nedokázali dokonale dostát: neklesat Pánem v odvrácenou tvář odvrácenou tváří svou, ať už i by Pán snad nebyl skutečný, anebo dokonce ani Možný jako Východisko, vědět co z jeho představy dokážu dokonale naplnit, a to dokonalé prožít vždy více, než to nedokonalé, je-li to snad jenom smítkou na velkém úkolu. A pak-li by i nebyl ten Úkol velký, utrpení světa je Velikého, které nechá do svých vyrvaných očí a zaražených rukou v betonové ratejně, na kterou jsi s Ahmedem tak dlouho šetřil, protože rodiny se ve veselí Božím zeširoka rozvíjely, a nikdo nikam neutíkal. Věz pak, že teď tu není nikdo, než Pána v mlčení skrytého. V štěstí jiných tak stále zřetelného. A pakli-že nic z toho bys neviděl, až tě tvá prchlivost opustí, věz, že tvé samoty jsou již jen čekáním. A Pán jest tu, jako by tu nebyl, jakkoli-li nejsi tu i ty.
Popravdě poslední projev Íránského prezidenta vyzněl doslova a dopísmene tak, že kdyby intervenční síly podporující despotismus v regionu nesdružovaly v svých dehumanizačních schematech útoky na tradice a náboženství, nebyla by Íránská Revoluce Islámskou, ale na př. knihovazeckou, kdyby byly na obrněných vozech USA a dalších dokola uvazováni rozřezaní a pomočení knihovazači. Tak doufáme že i v Korey mají takto chladnou hlavu, v případě jaderného úderu USA na jedno z obou území bude velmi potřeba.
Oddělení OSN pro Cenzuru a Obsah Historie (OSN-COH) vydalo na základě svého pověření geopolitickou stabilitou  v rámci ochrany Amerických i Ruských pozic proti kontroverzním požadavkům malých národů, zejména pokud jde o ty okupované následující prohlášení: Kim Čong Un je podezřelý z toho všeho, z čeho byl množstvím světových politiků, na př. Britského premiéra, podezřelý Čaučesku, a měl by se proto očistit před Centrálním Soudem Světa, který založila Británie, Francie a Irálie v Německých župách v rámci boje proti Slovanským Národům a jejich menšinovým nárokům v Evropě. Občané všech ostatních zemí světa vydali prostřednictvím Nejvyšší Komise Demonstrantů Ostatních Zemí Světa, sídlící na Kanárských ostrovech k tomu dodala, že je s tím spokojena, a prospěje to demokracii. Na závěr zprávy připila NK DOZS na zdraví Americkým generálům chránící stabilitu, mír a bezpečí v nejsvobodnější zemi na světě, Jižní Korey. Tolik se tedy o prohlášení výboru pro humanitární podobu historie OSN domnívá jihokorejská zpravodajský služba. Z Jižní Korey svůj názor přiblížil a posluchače zdraví Milan Otrlík, ČRo 18 (pí)
SPB mohou snížit obsah pornografie, pokud se domnívají, že právě tím si nejvíce prospějí. "Škoda, že to nejde vždy tak snadno bez touhy po profitu" - ReForty (fikce:google.com, 2x mp3 where? Datei sesazsen license)
Mezi řádky těch tvých sladkobolných lží pro i proti válce, přečetl jsem pravdu celou. //pozit-fikce 18.2. (pí)
Pokud nejste spokojení s globální politikou válek, a nemáte rádi "konspirační teorie," jste to právě vy, komu je dáno zamyslet se nad tímto zvláštním světem. A cože tu chybí? Politika? Systém? Bezúplatnost? Upřímná politika? Chybu hledejte zejména v zpravodajství. A nejde ani nijak o to, že nás občas pokládají za úplné hlupáky, a jindy nás ocelovou pěstí manipulují do nějakého kosmetického zákroku, hubnoucího průmyslu, drahého oblečení, ošklivých hraček, anebo nějaké prohrané brutální války (většinu západních válek lze bez pokřivení brvy u stolu plného historiků označit za prohry, ovšem vč. druhé světové, kterou nevyhrál rozhodně nikdo z jejích iniciátorů - snad ještě mrtví, jestli se nezlobí, že ji vyhráli?). Zpravodajství, noviny, komentáře, názory - znáte všechny ty výdobytky tištěných novin a osmnáctého století - to všechno nám dokonale chybí. Chcete-li komentáře, máte mělkou vodu vtipu a shovívavosti, chcete-li názory máte na desetiletí dopředu jasno, co se o čem od koho dočtete, a přitom to zdaleka není s nepokřivenou morálkou možné, chcete-li snad zprávy, máte mix západních politických prohlášení s bulvární formou domácí politiky. A pokud těch 240 zemí světa má co říci, znamená to též, že to těch 240 zemí světa říká, a nikoli, že to váš novinář, účastnící se soutěže o velké N v USA snadno přeslechne, ale pouze to, že to od svých otroků pan Šéf nerad slýchá. Zprávy od velkých po malé z "kdejaké" země z oněch 240 jsou pravými šéfy západních agentur a plátků důkladně pozorovány, ale s přirozeným despektem a odporem neexistuje na téma jejich putování ze skleněné misky mezi čtenáře žádná diskuse. Když jsme tedy u těch válek, které jste se zapřisáhli, a ne že ne, po dočtení první věty tohoto "příspěvku do demokratické diskuse," že vám působí morálně největší potíže, anebo také vzbuzují váš strach v brnění odporu, pak jsou to názory a výjevy z 240 zemí, o kterých mluvíme, mluvíme-li o západních válkách a intervencích, co není k dostání. Mnozí z vás se spokojují s atrapou zahraničního zpravodajství a trapnou montáží názoru zahraničního zpravodaje, navracíte se do ochranné koktejlové nálady cestopisného zpravodajství, a domníváte se lhaje sobě do očí, že mezi řádky morálně zatuchlé až amorální atrapy sčítáte drobet pravdy k drobku. Jistě, proto také ten náš bůhvíjak demokratický západ, resp. jeho pro-kapitalističtí dělníci s úlevou zjišťují aspoň to, že další válku alespoň někdo přežil. Stačí pravda mezi řádky, vystačte s živými mezi řadami hrobů. Proto říkám, že pokud je něco, co by přirozeně zastavilo velkou část ne-míru a odřízlo přirozenou cestou ne-mírových živlů od moci, je to ne obroda tisku - kterou "onen" zvládne věrohodně nastolit ze dne na den, na stejném otomanu, - ale jeho nastolení, emanace jeho existence, jeho početí. Vnitřní politika země je zcela nehodnotná, nikoho nepálí, pokud se vláda anebo revoluce ostýchá přestoupit k hromadnému vyvražďování v ulicích. Pokud se alespoň tedy ostýchá, jediné co z politiky by mělo zajímat chudou většinu obyvatel, politiky většiny chudých zemi, je politika protiválečná, a především jak se to má u nás se zprávami. Píše je někdo? Jsou lidé přesvědčení, že moc násilných světových sil nespočívá vůbec v nulové hodnotě tisku, která je také násilná? Jsou natolik tiskem ohloupeni, že pokládají hloupý a převážně nefunkční tisk za samozřejmost? Zahraniční tisk na západě neexistuje, pouze zahraniční propaganda v rámci zájmů moci, propaganda dobrá i zlá, ale vždy jen propaganda, vyjímečně se zaštiťující vůbec nějakým faktem: většinou manipulací, emocemi, neprostupnými frázemi. A ten vnitřní tisk každé ze západních zemí: co ten má co říci? Měl by snad poučovat "naše lídry?" Aby méně válčili? Ale jděte, ruka ruku myje! Neumíš než lhát, milý novináři! Jakýpak máte hokej, jaký máte rozhlas? Jaké Vy, lidi máte, ne jaké Oni mohou poskytnout. Jedině v socialismu, který je z easy-localisable determination nearest neighbor scale observed binary parameter of Double and Double Nature all around primal point of Hell between Rich and Worse, of littlest heaven of primary All (and what You and not you of yous?)
Programování / formáty dat. Umí program jíst, měl by umět i kakat - jistě se to dobře projeví na kvalitě trávení.. uživatelských programů - chybně nazývaných DATA.
What is their argument about level of criminality at Korean soil, in Soul, in Petying, and altogether, and by the way where is those altogether, if not in steadfastness of long time conquered, or even terorised and dehumanised Korean nation, which vere as whole "those reds." Where is any of their arguments to all of those things? Even if they were "like under Hitlers rule," they were much happier then anyone. They are reliably in defence, starting with shoddy pretext, following liearesque rhetorics to hijack UN purposes for their black-white divisions of world for "us," whatever was it, and for them "the reds, the yellows, the terrorists." And more of western armies was raiding Korean civilians, less voice was heard in UN platform itself. Take what it is western: problematic turmoil of lefts and rights, land of two or three relatively small nations pushing forward and against some of their 24 nation-states, offten advanced in pogroms and discrimination against not so low minorities, as they guess. Where is "global war on communists," in thoughts of US based UN? Wasn't it reportedly those motives and slogans of US administration in waging the war against Korea, and wasn't just those slogans papering rather small banquets than great anti-Korean conventions, where military leaders and true military leaders of US, Canada, Brittan and else instated and regulated their military, nuclear cooperation while prolongedly devastating 90% of infrastructure on whole Korean soil, excluding few square metters around figurehead schwein president nominated by US military in Soul, in order to finish the PR work above western news  network system. Wouldn't be our news services the same about as they are against Syria, Venezuela or Russia, the same about US war on steadfastly DPRK? And weren't definitely out european "revolutions" of 1989 be being just for this purpose? Isn't our military gain against incorrect enemy just western propaganda against their officially ideological enemy, isn't our democracial-certificate of 89 class just piece of paper signed by bunch of traitors in any dimension of criminality, wearing not little of "Fuck all Iraqis," and "Fuck all Libians," and "Fuck all Koreans," and other different "fucks." Isn't just those real fucks on mirrors our certificate, while all mirrors are pretty covered by those traitors inscriptions. O what the Hell this a victory, o Rich and Worse. Lets await of our subsequent regimes some reformed media, like real, black on white capitals holding "USA? And where you see those 'tyrants'?"

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama