NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-14-02-26

26. února 2014 v 15:14 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

26 policistů zabito v potyčkách v S. Iráku

Bahdád, Irák, NINA - Nejméně 26 policistů bylo zabito a 10 dalších raněno v Neděli, v potyčkami mezi ozbrojenci a policií v severním Iráku, uvedla policie.

Střety začali útokem neidentifikovaných ozbrojenců na policejní síly, pověřené ochranou ropovodů ve vesnici Ghazil, 40 km jižně od Mozulu, který je asi 400 km severně od Bahdádu, uvedla místní policie.

Střety pak pokračovaly přes jednu a půl hodiny, dodal policejní zdroj.

Žádná povstalecká skupina se k útoku nepřihlásila.


 1. Irák prožívá nejhorší násilí v posledních letech. Podle Asistenční Mise OSN pro Irák bylo v roce 2013 zabito celkem 8,868 Iráčanů, včetně 7,818 civilistů a bezpečnostního personálu mimo pohotovost, nejvyšší roční úroveň smrtelného zla v letech (NNN-NINA)
 2. Chaldejský Patriarcha zvolal na křesťany aby zůstali v Iráku. Ti hrozili, že se hromadně s vlastí rozloučí. Tisíce tak již učinilo (NINA)
 3. Irácký Ministr Zahraničí Zebári přijal Čínského Ministra Zahraničí Wang Jihona oficiální návštěvě, kterou lze považovat za historickou. Probrali Sýrii i Palestinu, a také možnost Čínských dodávek zbraní, protože Čína je jednou ze zemí, které podporují Irácký boj proti terorismu. Zebari kladl důraz hlavně na Čínskou vyjednávací pozici v P5+1 s Íránem, protože Americký strategický nukleární útok na Íránskou humanitární infrastrukturu - jak praví prosáknuté vojenské plány USA - "by poškodil nejvíce právě Irák." Čínský Ministr podtrhl hlavně rekonstrukci vodohospodářství a zdravotnictví, podporu Iráku proti terorismu a podporu zajištění úspěšných blížících se parlamentních voleb (NINA)
 4. Náměstek Iráckého Premiéra al-Mutlak podtrhl nutnost vyvážené odpovědi na požadavky lidí v provincii Enber. Zdůraznil, že vojáci nejsou první a poslední řešení, a zodpovědnost připsal všem politickým i duchovním vůdcům, klerikům, intelektuálům i kmenovým vůdcům (NINA)
 5. "Pakistán čelil rostoucím cenám ropy a klesajícím zásobám plynu, stejně jako slabé rezervě zahraničních měn, což učinilo jeho závislost na importu ropy do palivových elektráren postupně nedosažitelnější" - Asijská Rozvojbanka / ADB. Do roku 2030 hodlá Pakistán navýšit podíl uhlí zjm. z oblasti Far na energetickém mixu na 18%. Také se připravují projekty jaderných elektráren i vododíla v energetice. Pakistán nyní vyrábí jen 1% energie z uhlí, Indie 65%, Evropa pak 60% energie z uhlí - Chalid Ikbal Pokud je něco skutečně ututlaného (NiW)
 6. Pakistán odsoudil popravu svých 23 vojáků v Afghanistánu, mírové hovory TTP a Islamabádu tak krachly. TTP samozřejmě svaluje vinu na Islamabád s tím, že prý za to mohou vůdci TTP zabití Pakistánskými vojáky. Nic však o bombových útocích na vlaky a podobně. Není však ještě ani jasné, zda Afghánský Taliban v provincii Mohamand spadá pod centrální Talibanské vedení. Každopádně nebyly splněny ani požadavky Islamabádu a TTP o zastavení dronových útoků na Pakistánském území, takže by si tak jako tak časem jedna ze stran našla záminku k ukončení hovorů. Mír v Pakistánu nepatří mezi zájmy USA v regionu, naopak, možnost pod záminkou nestability přesunout svou okupaci i do této své "spojenecké" země je zřejmě pro mocenské elity USA - generály a majitele velkých korporací - srozumitelnější cíl. Daleko největším cílem bez ohledu na jakékoli geostrategické faktory je pro tyto korupční elity Americké obrany samotné dronové útočení, které zajišťuje několika málo osobám nekonečné příjmy ze státních rozpočtů vlastně i naší země. Ten má asi být plněn bez ohledu na politické vztahy USA a Pakistánu a bez ohledu na strategické zájmy té nebo oné země, a samozřejmě bez ohledu na zákony USA a chartu OSN. A na rozdíl od Janukoviče pana Obamu do Hágu za ty tisíce mrtvých civilistů v Pakistánu, kterým podepsal skoro individuelně ortel pan Obama, dle vlastních slov, nezve. Vraždit Pakistánské děti bez ohledu na vyjádření OSN je patrně tak normální, jako hrnout toxický ochuzený uran ze vzduchu na jihoamerické ostrovy, v rámci testování před zasažením Iráku 2003. Na druhou stranu Írán urguje Pakistán, aby zajistil bezpečnost na své hranici poté, co údajně skupina Džajš-ul Adl (Ovládnutí Spravedlnosti) zveřejnila video s pěticí zajatců, údajně Íránských hraničářů. Írán varoval, že pokud Pakistán nezajistí na vojensky sporné oblasti společného pohraničí Afghanistán-Pakistán-Írán bezpečnost, pak Írán vytvoří v oblasti zvláštní dočasnou okupační zónu, do doby než obnoví v oblasti bezpečnost. Se zajištěním bezpečnosti ze strany Afghanistánu se příliš nepočítá, jeho koloniální armáda je vůči Pakistánu značně tendenční. Na druhou stranu jde dost možná ze strany tajných služeb některé ze západních zemí o snahu zatáhnout tři země do nějakých techtle-mechtlí, přičemž tři uvedené země mají dosti jednoznačně odsouhlasený rámec bezpečnostní spolupráce, který by bez ohledu na Americké machinace v regionu měl platit, a podobným urgencím by měly tři země automaticky předcházet. Bylo by samozřejmě dobré, kdyby reakce Pakistánu byla hladká a účinná, a pokud bude potřebovat kovadlinu, měly by jak Írán tak Afghanistán, alespoň v rámci laškarů poskytnout ihned dvě takové kovadliny, aby Pakistán kladivem eventuální zajatce vysvobodil! Tj. pokud Írán něco chce, ať také zajistí spolu s Kábulem, že ozbrojenci nebudou přebíhat sem tam přes čáru, aby zkomplikovali Pakistánské operace (RT,pí)
 7. Nigerijská Al-Kajda zmasakrovala 106 lidí v jedné vesnici. Svědci udávají, že pseudo-islámská (islamofašistická, chcete-li) sekta zmasakrovala křesťanské obyvatele různými nástroji, a přitom byla převlečena do vojenských uniforem. Nigerie je země která je nepohodlná Spojeným státům, a tyto se snaží veškeré násilí připsat zdejší lidové demokracii. A není jistě náhodou, že o věci informuje kolonistická francouzská AFP. (RT)
 8. Bahdád a Erbil ještě jednají o rozpočtu, na př. pro Pešmergy. Bahdád posílí spolupráci s Jordánskem v dopravě. Premiér Maliki navštívil Erbil, aby se přesvědčil o realitě - odvážné a vítané! Abu Riša: "Faludža stále pod kontrolou teroristů ISIS-AlKajdá" (NINA)
 9. Jižní Korea odsoudila k 12 letům za mřížemi opozičního zákonodárce poté, co tři tisíce policistů brutálně zasáhly proti univerzitním odborům. (RT)
 10. Za násilnými elementy v protivládních demonstracích ve Venezuele údajně stojí zaměstnanci Americké ambasády. Násilí vzniká zejména tam, kde skupinky protivládních demonstrantů narušují masové demonstrace pro-vládní. Západní země jsou proslulé tím, že vyzbrojují opoziční fanatiky v různých suverénních anebo nepohodlných zemích, a mrtvé pak přičítají na triko, pomocí mediální manipulace, tamním, zejména prezidentům. Což je zvláště nesmyslné, a v tomto ohledu stojí za povšimnutí. Neboť za výkon policie může parlamentní výbor, vláda jako taková, anebo ústřední výbor, resp. bezpečnostní komise ústředního výboru atd., zatímco odstoupení prezidenta je jedině požadavek hodící se zahraničním imperialistům, neboť odstranění prezidenta bývá završeno zpolitizovanými soudními procesy, a také justičními vraždami s politickou ale i vojenskou motivací, a rovná se v chaotickém a pučistickém výsledku dobytí země. Navíc západní země nepotřebují ani tak přišít mrtvoly nějakému Prezidentovi, jako spíše využít krvavé scény pro svá média. Tak na př. minimum krvavých scén v Rumunsku 1989, které natočila dokonce tehdejší Rumunská státní média, ještě nepřevzatá ozbrojenci pod vedením vojáků Britské Koruny, posloužilo v Západním tisku jako ilustrace k nedecentnímu mediálnímu bombardování titulky o desítkách tisíc mrtvých civilistů. Mějme tedy 200 mrtvých, včetně ohromného zlomku mrtvých bezpečnostních sil, jako typicky, a západní média roztahají 40 snímků na čtyři týdny dvoustránek plných mrtvol a kouře, přičemž doplní hysterické žvásty a frenetické kvákání o aspiracích a snech o lepší budoucnosti, a to vše se pořádně dofoukne právě tím kouřem z ateliérů, a panoramaty demonstrantů zaplněnými maximálně 60 lidmi, když dobře fotíme, jde o plná náměstí, a pár zapálených vozů udělá zbytek. A mrtvoly pak dofoukneme záběry z márnic, anebo dokonce, jako v Rumunsku, exhumacemi nacistických hromadných hrobů. Čili ani tak nejde o to "usvědčit z toho" mezinárodní hlavu státu s omezenou výkonnou mocí, ale spíše navodit dojem, že se ve státě děje nějaká Spielbergovská hrůza, zatímco její šéf se k tomu vyjadřuje v nesrozumitelných konspiracích, protože zastupuje dynosauří režim, kterému v hlavě bučí krávy a nikoli realita. A stejně jako v Rumunsku i dnes ve Venezuele tvoří valnou část mrtvých různé ozbrojené blokády na silnicích, a cílené vraždy na ranních nebo nočních ulicích. Na př. na Ukrajině se první mrtvoly nacházely po ránu někde vyhozené z auta, v Rumunsku 1989, jmenovitě v Temešváře byla většina obětí rozmístěna všerůzně po městě, že bychom už už chtěli čichat sériového vraha, zatímco západní média tvrdila, že většina obětí v Temešváře byla oběťmi obrněných vozidel. Co na tom, že všechny vojenské jednotky v Temešváře spadaly pod jejich páně budoucí establišment Rumuska: oni velitelé, kteří se přidali na stranu demonstrantů jsou právě velitelé s inkriminované Temešváry, kde se porůznu objevovaly mrtvoly, takže si tehdy mohl doktor dovolit pro Rumunskou televizi utrousit, že po způsobu provedení těch vražd nutno mluvit o terorismu. Což by asi traktor naplněný mrtvolami na náměstí docela dobře nedovedl, takže k němu asi došlo jen pro západní kamery. A jistě - pro Rumunské doktory, kteří se s "novinkami" zjevili až po dvou až čtyřech letech! (pí,NNN)
 11. Sebevražedný útok poblíž Íránského konzulátu ve městě Pešavár v provincii severní Chajbr Pachtunkvy v Pondělí zabil nejméně dva lidi a zranil jedenáct dalších, podle úředních zdrojů. Pakistán. Podle prvotních informací došlo k zadržení podezřelého vozidla, a řidič se po opuštění vozu odpálil, zavraždivše dva pracovníky bezpečnosti a zraňujíc dalších jedenáct. Bezpečnostní síly spolu s pyrotechniky okamžitě uzavřeli oblast a provedli zvláštní kontrolní operaci. Mrtví a ranění byli přesunuti do blízké nemocnice pro lékařské ošetření. Stav několika raněných byl kritický a očekává se růst smrtelných obětí. (KUNA)
 12. Irák porazil na Asijském Fotbalovém Poháru Jižní Koreu a Saudskou Arábii, 1-0 a 3-1 (NINA)
 13. Irácké Ministerstvo Vnitra odsoudilo propagandu, že kontroluje teroristické sítě v Musajíbu (NINA)
 14. Zimbabvezký Prezident řekl, že korupčníky je potřeba velmi těžce trestat, aby byla vytvořena generace bez korupčníků (NNN-NEW_ZIANA)
 15. Namibiská policie zlikvidovala 800kg konopí (zde v ceně několika mln. KČ), a vedle toho i Mandraxové tablety a krekový kokajn v ceně asi padesáti tisíc (NNN-NAMPA)
 16. Keňská Komise pro Zavádění Ústavy vyzvala všechny tři složky moci k ukončení vzájemných tahanic, aby byla respektována poučka o oddělení moci (NNN-KBC)
 17. Menší protesty v Brazílii proti konání fotbalového poháru odrazily rozsáhlé pochybnosti mezi občany o účelnosti takto vynaložených peněz. Tak jako u nás ne úplně dávno jsou projekty sportovní výstavby až iracionálně nepopulárním druhem investic, pro který se ovšem politikové až nepříčetně zaklínají všemožnými, málokdy splnitelnými sliby. Dle některých demonstrantů "nebylo rozbito ještě ani okno, když policie začala na všechny útočit." (NNN-MERCOPRESS)
 18. Rusko, EU a USA zvolaly po zachování jednoty na Ukrajině. S parlamentní politikou odstraňování Prezidentů totiž zásadní část Ukrajiny nesouhlasí, takže nejde jen o to předejít občanské válce, ale též o to umlčet samozřejmé politické rozpory mezi občany. Nicméně pokud si Ukrajinci všimli, není problém mezi občany, ale jednoho vládce vystřídal druhý, ještě méně věrohodný, zatímco velmoci, o jejichž přízeň se v kamenných vládních budovách překřikují upocení politikové, tváří se jako by vše začínalo a končilo v Ukrajinské ekonomice. Tak jistě, noví mocnáři již spěchají zchladit své zfalšované ekonomické propočty v západních úvěrech. Pokud něco nebude sedět, jistě se nahoře též dlouho neohřejí, ačkoli je to celé cestou k další a další destabilizaci, národy mají svou hrdost, za kterou se často zříkají klidu, a ne vyjímečně upadají do chaosu a prolévají vlastní krev. Tolik tedy studená válka. "Ekonomickým reformám" bude asistovat Francie, rozuměj, privatizace vodních zdrojů a tak dále.. Je přeci studená válka v Evropě stejně jako válka v Libii v zásadě o vodě? (KUNA)
 19. Egyptská místovláda odstoupila aby tak učinila místo volbám Prezidenta, kde se očekává 75% vítězství Sisiho, s asi 71% účastí. Ten musí nejdříve složit dosavadní funkce ve vládě a v armádě (NNA,pí)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama