NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pianalyse-2014-02-03

3. února 2014 v 14:23 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

MIRROR1, MIRROR2


 1. Zmocněnec OSN pro mír v Sýrii oznámil, že právě skončivší Pátek byl posledním dnem jednání mezi Syrskými delegacemi v Ženevě. Obě strany se shodly na problému terorismu, který je přítomný v Sýrii a je neřešený. Turecké záběry z Jarmúku přeci jenom mluvily samy za sebe! Též oznámil, že vyzval Evropskou Unii k ukončení všech trestů (sic!) nastolených proti Sýrii, které zasahují Syrský lid. To už musí být v Sýrii tuze apokalyptické, když jsou Západní hráči urgováni k hození zpátečky - zkraje vždy všemu neřádu nakloněnou Organizací Spojených Národů. Totiž Libie skončila hodně hluboko pod laťkou, kterou přeskočí i ta nejhorší představa o zkrachovalém a vybrakovaném státu, a přesto k takovým urgencím stranou OSN nedošlo. Takže pokud se Líbie v podstatě coby následky součinnosti EU a USA jako vřed nevyvalila na stránky novin ani r. 2013, je taková hrozba u Sýrie jistě túze aktuální. Jen co vyčerpaný potenciál teroristické války USA proti Sýrii uspí svá velitelství a žurnalistické redakce. Další dovoz zbraní USA přes sousední země je totiž po takovémhle výsledku Ženevské konference spíše blafováním, a ostatně stejně jako v Libii r. 2012, patrně nastal čas, kdy Syrští teroristé a další ozbrojenci dostanou totální vztek na své bývalé sponzory, a nepřesvědčí je ani dodávka zbraní, ani sliby doživotních "revolucionářských" rent - keré ostatně dost dobře nefungují ani v Líbii. Pokud víme konsenzus v Libii se vrátil k rentování mrzáků a materiálně poškozených, a "rebel" již není cedulkou, z které by "kapal tuk" anebo petrodolary (pí,NNA,AA)
 2. Brahimi hodlá mezi Syrskými stranami opět oživit problém deklarace Ženeva I. Protože je "hlavním bodem sporu mezi Damaškem a opozicí." Tak pak bych spíše položil deklaraci Ženeva-I opět na stůl Rusům a Američanům, protože je to jejich neschopnost, když deklaraci obě Syrské strany přijmou, a zároveň si každá z nich jeden její bod vykládá po svém. Víme všichni dost dobře, jaká byla nouze o shodu, dobrou vůli a o rozum v době, kdy z jakési chátrající Rusko-Americké nouze tyto a další strany Ženevu-I podepsaly, víme také, že už od začátku je Ženeva-I něčím, co si každý bez následků může uznat a kdykoli zase v praxi zneuznat. Víme tedy, že jde o řešení Americko-Ruské tahanice, jejich vzájemné nedůvěry, a nikoli plán připravený pro mediátory a pro dvě Syrské strany. USA a Rusko by nejlépe spor vyřešily, kdyby se zavázaly do Syrského regionu nevměšovat, a to praktickými kroky. Dále by myslím buď začalo dostatečně upřímné jednání Syrských stran, anebo malá Arabská třetí světová, o čemž pochybuji. Je zřejmé, že za pokračování destrukce a krveprolití v Sýrii můžou Spojené Státy tím, jakou politiku v regionu a ve světě podporují, a jaká slova volí pro světový éter, ale tím pádem jsou za pokračování krize odpovědní i Rusové, protože negativní atmosféra USA a Ruska není jednostranná ale oboustranná, a pro posledního ňoumu co ho vlčice vrhla do betonového světa je zřejmé, že v Sýrii nejvíce působí odkladným způsobem Americko-Ruská hra přesvědčování, osočování a svalování viny - a vedle toho dokonce spasitelství. Nová, praktičtější a hlubší shoda USA a Ruska je za těchto okolností jistě tím nejmenším, čím mají obě země povinnost přispět Syřanům a světovému míru. (pí,NNA)
 3. Egypt bude volit Prezidenta letos, před volbami parlamentními - místoprezident Mansúr. Dodejme, že pobláznění voliči tentokráte budou volit Sisiho, a po jeho nástupu zesílí terorismus a západní vměšování, vč. vylhaných mediálních obrazů. Tak jako tak socialismus v Egyptě nenastoupí, takže ať polevující Syrská krize osvěží a upevní situaci v Egyptě nebo nikoli, nikdo z nás nemůže čekat, že v dohledném čase budou mizet Egyptská ghetta a podobně. V tomto smyslu Egypt zachová svůj koloniální, vykořistěný a zneužitý vzhled, ba, nástupem spíše vojenské vlády se návrat absolutní podřízenosti třem západním zemím stane ještě větším rizikem. V tomto ohledu s Egyptem mnoho nenadělá ani Turecko, ani EU, ani Kuvejt či Írán: ti mohou zabránit krveprolití anebo izolaci a vydírání v Egypta, ale nikoli jeho politické zařazení mezi zotročené země.. (pí,NNA)
 4. Íránští novináři by měli vyhledat některé Íránské bojovníky, kteří se vydali bojovat bok po boku Hizbaláhu, Tureckých a Iráckých Kurdů a Syrských Arabských vojsk proti Al-Kajdě v Sýrii, a připravit nějaké rozhovory s těmito lidmi, a na př. s lidmi z dalších na př. zmíněných koutů světa a hnutí. Myslím si totiž, že tvrzení Západních zemí a oportunistických divizionistických politiků v Iráku, Libanonu a napříč Arabskými monarchiemi, že Írán posílá do Sýrie "Revoluční Gardy" není ani tak směrováno proti Íránu mezinárodně, jako je směřováno pro uši Syrských, Libanonských, Jordánských, Kuvejtských a Iráckých občanů, kteří možná nějaké Íránce bojující v Sýrii zahlédli, ale nemají tušení, co jsou to Revoluční Gardy. Čili článek, který by doložil, že jde u Íránu o stejný jev, jako u Libanonského Odporu Božího, a že tedy do Sýrie lidé chodí proti Al-Kajdě bojovat sami za sebe, a nic mimo to (pí)
 5. Izraelský bezpilotní špionážní letoun se zřítil na Palestinském území poblíž hranice v Rafáhu. Nejspíše v snaze dále podpořit "férovou nabídku" Izraele k mírovým jednáním, dále rozšířenou o "asistenci Amerických přátel" a o plánovanou anexi (zábor) dvou třetin ostatku Palestinských území, která je mezi férovými kroky Izraele tou pravou peckou, takže se Premiér Izraele správně ptá, zda je Abbás na ostávajícím Palestinském území svého domu připraven přijmout nabídku míru Izraelské, nabobtnalé republiky (pí,NNA)
 6. Sýrie oznámila, že humanitární dodávka dorazila do Al-Kajdou záměrně zdecimovaného Palestinského uprchlického tábora Jarmúk, dále Syrské Ministerstvo Informací oznámilo, že byla díky práci OSN vyjednána i evakuace nemocných a zraněných z Jarmúku. Ti byli dosud, jako na některých dalších místech Sýrie zadržováni pod pohrůžkou komandy Al-Kajdy, Al-Nusry a ISIS, a polostátními korporátními institucemi jako Observatoř, Amnesty, HRW bylo lživě tvrzeno, že jsou zde lidé zadržováni Syrskou Vládou, která Al-Kajdou na těžce infikované lokality ("území pod kontrolou opozice"), a zvláště na obytné zóny, zákonitě dorážela ("obléhala"). Dle věrohodných zdrojů Al-Kajda a pod. v obsazených obytných zónách udržovala cosi jako stanné právo, zakazovala "neohlášenou" výrobu a obchod potravinami, a dle starších informací z Libie též vytvářela v zadušených oblastech rozsáhlé věznící a mučící komplexy, z nichž pocházejí obvykle hromady mrtvol, připisované "vládním zvěrstvům." Místní velení opozice v Jarmúku tedy může být do určité míry velmi vyjímečným vzorem, protože ne všude "opozice" nechá proudit lidi do regionů se zachovalým zdravotnickým zařízením, a nejčastěji balíky pomoci nepouští, nebo rozkrádá "pro bojovníky." Naopak tzv. centrální politické orgány, zatím známe pouze dva, vydávají opačné chování za správné, humanitární koridory jako tento v Jarmúku neodsuzují, ale také pro ně nehnou prstem. No, a vlastně opoziční delegace v USA a Londýně nejsou ani Al-Kajdou a dalšími opozicemi v Sýrii jakkoli uznávány, takže je nám centrum dvakráte na nic.. prázdná politika, prázdné otěže, prázdná srdce pro trpící Syřany. Tak k čemu? (pí,NNA)
 7. Kampučijská vláda vyzvala hlavní opoziční stranu k návratu do Sněmovny (NNN)
 8. Malajský Premiér Nadžíb v proslovu k občanům opět vyzval k mezi-etnické a mezináboženské toleranci, a podtrhnul, že svátky, jako na př. Čínský Nový rok jsou právě příležitostí k mezikulturnímu obohacování, posilování národní jednoty, a tak jednotnému odmítnutí násilí (NNN)
 9. Provládní Tajské demonstrační hnutí odvolalo některé své manifestace a průvody, aby se zabránilo násilí - šéf demokratické aliance Fída Davornsef (NNN)
 10. Na dlouho očekávanou smírnou řeč Libanonského liberálního lídra Haririho reagovaly politické elementy Al-Kajdá v Syrském pohraničí šrapnelovou palbou do Libanonských pohraničních vesnic. To obvykle bývá různými regionálními i místními elementy v politice, médiích a na ulici využito k dalšímu rozdělování Libanonu, zvláště rozžhavováním otázky Hizbaláhu jakožto "stigmatu" Libanonu v očích světa, tj. USA a Izraele. Často jsou pak dokonce i Libanonskému Prezidentovi, v krátkém časovém odstupu od těchto šrapnelů v pohraničí připisovány politicky dosti obtížné výroky, z nihž možná řekl velké začáteční písmeno a tečku na konci, ale otištěný nesmysl se bojí důrazněji dementovat. Dle našeho názoru. Další věcí je, zda mají politikové v Bejrútu právo rozvíjet pohraniční epizody jako téma proti Hizbaláhu, když je opravdu na pováženou, zda Libanonské pohraničí není obydleno převážně Hizbaláhem, zvláště pak tím ozbrojeným, a zvláště v těchto složitých časech. Jistě, i pro Libanon, ale pro koho ne... (pí,KUNA)
 11. Irácká Armáda zajala 17 ozbrojenců v Mozulu, na základě loni velmi politizovaného čl. 4, někteří obviněni z atentátů. S odstupem času je zřejmé, že Irák od loňského roku prodělává stejné zahraniční konspirace jako Sýrie, Líbie a Egypt, avšak jeho politická pestrost, složitost otázek federálních a mezinárodních (Turecko, Írán a USA ve světle politických trendů Iráku), a jistě i ozbrojená zkušenost běžných civilistů, a nemálo i ohromný nárůst terorismu po Americké invazi zabránily efektivně, aby se různé politické šrapnely a teroristicko-žurnalistické scénáře jakkoli uchytily. Jinými slovy každý vidí v terorismu v Iráku nadále jenom terorismus, a v osočování politické strany politickou stranou pouze něco nepatřičného a škodlivého, takže když média zkoušela své násilné štěstí v Iráku, lidé na Západě sice fandili Iráckým demonstrantům, na druhou stranu si o jejich krátkém zraku a jejich manipulovatelnosti mysleli své, a hlavně se modlili, aby už toho nechali, a nevystavovali sebe teroristům a svou zemi změnám režimu, dle chuti západních obhájců lidských práv. Tj. bombardování a humanitárnímu terorismu.
 12. Nepochybujeme o tom, že loňské demonstrace a letošní zpívající patroly Al-Kajda, vč. pochybných elementů v agenturách NINA a SIS byly součástí zahraniční konspirace prorůstající tam, kde je dost úzkosti a politické krátkozrakosti.
 13. Pokud nám očištěný reformační model v Egyptě něco ukázal, pak to, že může být (fix) země rozdělená na dvě vyrovnané voličské základny, které si navzájem nejsou schopny uznat svůj volební úspěch, a armáda potom těžkopádnými zásahy proti různým násilným infiltrátorům demonstrací postupně ztrácí na důvěryhodnosti, ačkoli se subjektivně "dere nahoru, a připíná si ostruhu za ostruhou." Myslí si snad generál Sisi, že Mursího ústavní referendum nebude mít odraz ve výrazných destabilizacích, jakmile se spor ukončí prezidenturou Sisiho, anebo Mansúra, a nikoli kompromisním řízením mezi oběma občanskými tábory? Pokud mu to není příliš zřejmé, nechť si uvědomí ohromnou prohru, kterou armáda utržila svými zákulisními vztahy s armádou USA, a nechť, a to především, si Egyptská Armáda uvědomí, že vděčí za svoji politickou existenci jen a pouze několika málo prozíravým a solidárním Arabským Republikám. Když odečteme tyto stabilizační faktory, neměl by Egyptské Armádě zbýt byť milimetr prostoru na jakékoli růžové brýle. A pokud je vycvičená k výkonům, měla by v rekordním čase doběhnout ke kompromisu, kterým není jistě ani Mansúr, ani Mursí. (fix) V kostce, Egypt nás naučil to, že my, lidé ze zahraničí opravdu nemáme právo dělat si o "té správné straně" v cizí zemi nějaké úsudky, že nemáme právo hlásat podporu jedné, nebo druhé straně v Egyptě, jenom proto, že jsme došli k nějakému logickému závěru, a to i kdyby pod našim závěrem jako argumenty seděly volební výsledky a ústava Egypta. Prostě proto, že obě Egyptské vrstvy voličstva nemají dost dobře nárok na označení Egypťan, obě voličské vrstvy se rozhodují podle impulzů, nahromaděných frustrací, médií, zkrátka podle všeho, co by bylo lépe nechat stranou nejen v Egyptě. Tedy, že nemáme právo hlásat lidská práva v Egyptě na podporu Muhameda Mursího, anebo Adliho Mansúra, prostě proto, že mezi nejlepším prezidentem Egypta č.1 a dočasným prezidentem se Egypťané nerozhodují rozumem, ale v turbulencích a bláznovsky, takže každá další změna může Egypt již jen ohrozit, zvláště když se rozrůstající Egyptské nevraživosti a nepříčetnosti pohotově chytají imperialisté, teroristé a západní žurnalisté. Zůstává, že Mursí dobře vládl Egyptu, a protože bude zákonitě jednoho dne, a rozhodně dříve než Mubarak věrohodně očištěn, bude si moci svou jednoletou prestiž hrdě zapsat do tváře a chůze své rodiny. Ale s tím nemáme právo nic dělat, bláznové soudění bláznům raději ponechat. A Irácké mezistranické diskuse vůbec lépe ani nepřetiskovat v zahraničním (tj. našem) tisku, protože Iráčtí politikové jsou celí žhaví zapojit do svých jednostranných a bezohledných (oprávněně frustrovaných) představ zahraniční veřejnost, a u mnoha Iráckých politiků je tato tendence odhodit Iráckou politiku na zahraniční hřiště vůbec přebujelá. Obvykle jsou to ti, kteří umějí pouze osočovat sousední státy, a všechny ostatní politické strany. Ale opět, kdo z nás by si nárokoval právo takovou zhovadilost soudit, když je to ryzí import, dar všech těch humanitárních hlaviček v Británii, Francii, Itálii, ČR a USA zmasakrovanému, kdysi pokrokovému a mírumilovnému národu? (pí,NNA)
 14. Šéf technického oddělení Egyptského Ministerstva Vnitra byl zastřelen v autě před svým domem. (NNA)Odmítnutí Zahraničních sil je zásadní pro znovusjednocení: Analytik


Peťing, Leden 29 (KCNA) -- KLDR nyní předložila praktické návrhy, aby byla odstraněna nedůvěra a konfrontace mezi severem a jihem, a aby se zlepšily jejich vztahy. Nejvyšší vůdce Kim Čong Un v jeho Novoročním Projevu objasnil realistické cesty k dosažení národního znovusjednocení.

pokračování příště


KNO KLDR Předkládá Zásadní Návrhy J/Korejským Autoritám


Pjongjang, Leden 16 (KCNA) -- Komise Národní Obrany (KNO) KLDR učinila následující principielní návrhy jiho-Korejským autoritám po schválení vládou, politickými stranami a organizacemi 16.1.

1. Navrhujeme přijetí praktických opatření v srdečné odpovědi na vřelé volání po zlepšených severo-jižních vztahů.

Oficiálně navrhujeme jiho-Korejským autoritám přijmout praktická opatření k zastavení všech aktů provokace a pomluvy druhé strany počínaje 30. Lednem, den před Novým Lunárním Rokem.

2. Navrhujeme učinění praktického kroku zastavení všech nepřátelských vojenských aktů proti druhé straně v odpovědi historickému zvolání pro obranu bezpečnosti a míru národa.

Též, opět, navrhujeme okamžitě a bezpodmínečně zadržet všechny vojenské a nepřátelské akty zaměřené proti mírumilovným sousedům ve spolupráci s cizinci.

To nyní znamená pro jiho-Korejské autority přijetí politického rozhodnutí zrušit společná cvičení s USA pod kódy "Key Resolve" a "Foal Eagle," které jsou naplánovány od konce Února pod plachetkou "každoročních a obranných" cvičení.

Pokud "koordinace" a "spolupráce" se Spojenými Státy jsou natolik drahocenné a hodnotné, bylo by o tolik lépe tato cvičení konat v odloučených oblastech, daleko od územních oblastí, moře a vzduchu KLDR.

To je postoj KLDR.

Zvláště navrhujeme zastavit všechny akty provokace druhé strany na moři a ve vzduchu, včetně pěti ostrovů v Západním Moři, horké body, kde jsou obě strany v akutním zúčtování, vršíce své zbraně jednu na druhou.

KLDR ukáže svou praktickou akci první, abychom byli blíže realizaci tohoto návrhu.

3. Navrhujeme vykonat vzájemná praktická opatření, abychom zabránili jadernému holokaustu, aby potkal naši otčinu.

Naše jaderná síla slouží jako prostředek k zastrašení USA od nastolování jaderných hrozeb. Nikdy to nebude prostředek k vydírání mírumilovných sousedů, a nikdy jim tím neublížíme.

Zdvořile navrhujeme jiho-Korejským autoritám aby se neutíkaly k bezohledným aktům přinášeje nebezpečné prostředky jaderného útoku z USA do jižní Korey, a do oblastí kolem ní, a přijaly tuto příležitost jako šanci.

Je postojem KLDR, že jižní část se rezolutně rozejde se schizofrenním postojem tolerování jaderných zbraní cizinců, které jsou nebezpečné pro celý poloostrov, zatímco okřikováním mírumilovných sousedů pro jejich jaderné zbraně, které chrání národ.

Když budou tyto návrhy uvedeny v praxi, bude to možné usazení všech problémů, velkých nebo malých, povstávajících ve vztazích jihu a severu, včetně znovuspojení rozdělených rodin a příbuzných.

(z toho plyne, že zásadní překážkou na straně KLDR co se týče lepších vztahů s jižní Koreí jsou právě jaderné zbraně cizinců a zvláštním způsobem provozovaná cvičení USA, zvláště na př. v kombinaci s Americkou vnucovaných námořních hranic, jejichž provokativní a nebezpečnou platnost Americko-jiho-Korejská cvičení určitě důsledně prosazují svou proslulou agresivitou a cynismem, poznámka píNews)

Vyjadřujeme očekávání, že jiho-Korejské autority kladně odpoví na naše principielní zásadní návrhy. (KCNA)

Starší pí:


 • Severní Korea navrhuje mírovou smlouvu s Jižní Koreou, jejíž součástí je aby "jiho-Korejské autority přijaly praktická opatření, k zastavení všech aktů provokace a pomluvy." Toho součástí je zastavení plánovaných cvičení Key Resolve a Foal Eagle v Severokorejských hraničních vodách, anebo tato cvičení někde jinde. "Pokud jsou koordinace a spolupráce s USA tak dobré a hodnotné, pak by měla jižní Korea tato cvičení dělat někde v odloučených oblastech, pryč od teritoriální země, vody a vzduchu KLDR." Především KLDR navrhuje ukončení všech provokací včetně pěti ostrovů v Západním Moři, "kde jsou obě strany v akutní roztržce, a vrší své zbraně jednu na druhou." * "Naše jaderná síla slouží jako prostředek k zastrašení USA, nikdy bychom ji nepoužili jako prostředku k vydírání našich sousedů a bratrů, natož k ubližování jim!" Je to postoj KLDR, že Jižní Korea by se měla rezolutně rozloučit s pokryteckým jednáním tolerování jaderných zbraní vnějších hráčů, které ubližují bratrům na poloostrově, zatímco zakazují jaderné zbraně bratrům na poloostrově, které mají chránit národ. (KCNA)
 • Lidová Korea je připravena vyvinout veškeré úsilí, aby na poloostrově bylo dosaženo pevnějšího míru, než nabízejí dosavadní vratké závazky. Vojenská cvičení Key Resolve a Foal Eagle které plánují Američané a jejich Jihokorejské Koloniální Jednotky jsou velkou hrozbou, a nikdo, dle Rondong Sinmun, neumí odhadnout, zda se nezvrtnou v opravdovou válku, taková je jejich agresivní nátura. Proto KLDR prosí jejich odsunutí do určité vzdálenosti od vzájemných hranic a od teritorií KLDR, pokud jsou tvrzení o míru Demokratické Korey upřímná.. (KCNA,pí)
 • Švýcarští příznivci Korejského poloostrova a nezávislosti označili mírový návrh KLDR za praktický a principielní: "Návrh KLDR je historickou iniciativou pro snížení napětí, odstranění nebezpěčí války a zlepšení severo-jižních vztahů na K. Poloostrově. Návrh reflektuje myšlenku novoročního projevu Kim Čong Una o ukončení nezřízených eskalací a konfrontací.." Politička z Ghany podpořila tento návrh také, jako "zásadní, realistický, fér a schopný zajistit jednotu národa, mír a bezpečnost." Zopakujeme, že jde o požadavek přesunout únorová vojenská cvičení USA a Jižní Korey mimo sporná teritoria, daleko od hranic KLDR. Nic složitějšího, v podstatě (KCNA)

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama